Телефони

Информационна линия
0700 10 010

Факс
(02) 8959 667

 

Имейли

zaklienta@cez.bg
Комуникация с клиенти

communications@cez.bg
Комуникация с медии

zaklienta.vei@cez.bg
За ВЕИ производители

 

Адрес за
кореспонденция

ЧЕЗ Разпределение България АД
гр. София 1784
бул. „Цариградско шосе” № 159

 

ЕНЕРГИЕН ОМБУДСМАН

Радослав Димитров

Aдрес:
Град София
бул. „Цариградско шосе“ 159

Пишете ни

Телефон
(02) 895 84 50

Факс
(02) 895 97 70

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ СЪВЕТ

Маргарита Насева
Председател на потребителския съвет

Aдрес:
Град София 1784
бул. "Цариградско шосе" 159

Електронна поща:
potrebiteli@cez.bg

Телефон
0700 10 010

Факс
(02) 8959 667

 

Гореща линия по етични въпроси

Онлайн формуляр

Aдрес:
Град София 1784
бул. „Цариградско шосе“ 159

Електронна поща
compliance@cez.bg

Телефон
0800 19 129