За контакти

Меглена Велинова, Ръководител Технически учебен център

тел. 0889891502

e-mail: meglena.velinova@cez.bg

адрес: София, ул. „Адам Мицкевич“ 2А