Плевенска област

Начало » Услуги » Графици » График на планови ремонти » Плевенска област


Плевен


Място Дата Време Обяснение
Община Белене
Бяла вода, Общ. Белене Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 5, 6, 8, 9, 25А; Безименна 1; Васил Левски 10, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 32, 36, 3А, 5, 7, 9, 9А, 14, 17, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 54, 56, 58, 64; Георги Бенковски 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; Георги Гатев 1, 10, 11, 12, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дунав 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 8; Здравец 11, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9А, 13, 15, 17; Маршал Толбухин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 24, 26, 28, 30, 37, 39, 47; Н. Й. Вапцаров 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3; Рила 1, 3, 5, 7, 9; Хаджи Димитър 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8; Христо Ботев 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25; Христо Смирненски 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шипка 1, 10, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Ю. А. Гагарин 1, 2, 3; Деков; Александър Стамболийски 1, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 6, 8; Асен Халачев 1, 10, 11, 12, 13, 16, 16А, 18, 8, 9; Буря 2, 3, 4, 5, 6; Варна 11, 13, 2, 4; Васил Коларов 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 5, 7, 8, Шивашки Цех; Владимир Попов 2, 4, 3; Г. с. Раковски 10, 2, 4, 5, 7, 8, 9; Димитър Благоев 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 9, 18, 19, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 26, 31, 33, 33А, 36, 37, 39, 41, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52; Дунав 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 24, 6, 8, 9; Еделвайс 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18; Здравец 1, 3, 5, 6, 8; Кирил и Методий 1, 2, 3, 4, 5, 7; Любен Каравелов 10, 8; Малина 2, 4, 8; Милан Василев 2, 4; Неделчо Георгиев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1А, 2, 20, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36; Радецки 1, 2; Свещеник Владимир Попов 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 6, 8, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 51, 53, 55, 57, 59; Стефан Караджа 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стоян Едрев 14, 4; Странджа 11, 13, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хаджи Димитър 2, 4, 47, 6; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8; Цвятко Въбленски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 51; Чаталджа 2, 3, 4, 5, 7, 9; Шипка 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8; Кулина вода; Александър Матровсов 1, 2, 4, 6; Алесандър Стамболийски 10, 12, 14, 16, 32, 6, 7; Васил Левски 1, 10, 14, 2, 20, 22, 26, 3, 4, 8; Витоша 1, 11, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 7, 9; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 6, 9, 101, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 131, 133, 135, 137, 139, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 72, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 95, 97, 99; Кирил и Методий 2, 7; Лиляна Димитрова 10, 11, 12, 14А, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 27, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люлин 1, 11, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15; Пеньо Пенев 1, 2, 6; Пирин 1, 3, 5, 10, 2, 4, 8; Плиска 1, 3; П. Р. Славейков 1, 4, 6, 8; Сергей Румянцев 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 9, 9А; Тодор Луканов 1, 2, 5, 3, 7; Христо Смирненски 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 19, 2, 21, 24, 26, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 7, 9, 31, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 50, 51, 54, 56, 59, 60, 66, 68; Лозица, Общ. Никопол; Адалберт Антонов-Малчика 1, 12; Александър Стамболийски 15, 3, 5, 6; Борис Ганев 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109 17.02.2016 15:40 - 15:45 ремонт на електрически съоръжения
Бяла вода, Общ. Белене Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 5, 6, 8, 9, 25А; Безименна 1; Васил Левски 10, 8, 11, 13, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 32, 36, 3А, 5, 7, 9, 9А, 14, 17, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 54, 56, 58, 64; Георги Бенковски 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; Георги Гатев 1, 10, 11, 12, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дунав 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 8; Здравец 11, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9А, 13, 15, 17; Маршал Толбухин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 24, 26, 28, 30, 37, 39, 47; Н. Й. Вапцаров 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3; Рила 1, 3, 5, 7, 9; Хаджи Димитър 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8; Христо Ботев 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25; Христо Смирненски 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шипка 1, 10, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Ю. А. Гагарин 1, 2, 3; Деков; Александър Стамболийски 1, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 6, 8; Асен Халачев 1, 10, 11, 12, 13, 16, 16А, 18, 8, 9; Буря 2, 3, 4, 5, 6; Варна 11, 13, 2, 4; Васил Коларов 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 5, 7, 8, Шивашки Цех; Владимир Попов 2, 4, 3; Г. с. Раковски 10, 2, 4, 5, 7, 8, 9; Димитър Благоев 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 9, 18, 19, 20, 21, 23, 23А, 24, 25, 26, 31, 33, 33А, 36, 37, 39, 41, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52; Дунав 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 24, 6, 8, 9; Еделвайс 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18; Здравец 1, 3, 5, 6, 8; Кирил и Методий 1, 2, 3, 4, 5, 7; Любен Каравелов 10, 8; Малина 2, 4, 8; Милан Василев 2, 4; Неделчо Георгиев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 1А, 2, 20, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36; Радецки 1, 2; Свещеник Владимир Попов 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 6, 8, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 51, 53, 55, 57, 59; Стефан Караджа 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Стоян Едрев 14, 4; Странджа 11, 13, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Хаджи Димитър 2, 4, 47, 6; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 8; Цвятко Въбленски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 51; Чаталджа 2, 3, 4, 5, 7, 9; Шипка 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8; Кулина вода; Александър Матровсов 1, 2, 4, 6; Алесандър Стамболийски 10, 12, 14, 16, 32, 6, 7; Васил Левски 1, 10, 14, 2, 20, 22, 26, 3, 4, 8; Витоша 1, 11, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 7, 9; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 6, 9, 101, 105, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 131, 133, 135, 137, 139, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 72, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 93, 95, 97, 99; Кирил и Методий 2, 7; Лиляна Димитрова 10, 11, 12, 14А, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 27, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люлин 1, 11, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15; Пеньо Пенев 1, 2, 6; Пирин 1, 3, 5, 10, 2, 4, 8; Плиска 1, 3; П. Р. Славейков 1, 4, 6, 8; Сергей Румянцев 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 9, 9А; Тодор Луканов 1, 2, 5, 3, 7; Христо Смирненски 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 19, 2, 21, 24, 26, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 7, 9, 31, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 50, 51, 54, 56, 59, 60, 66, 68; Лозица, Общ. Никопол; Адалберт Антонов-Малчика 1, 12; Александър Стамболийски 15, 3, 5, 6; Борис Ганев 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109 17.02.2016 13:15 - 13:20 ремонт на електрически съоръжения
Община Гулянци
Байкал Александър Стамболийски 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 1, 3, 5, 7; Бенковски 1, 1, 1 А, 2, 3, 5; Васил Левски 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7, 9; Вит 1, 3, 5; Г Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 10В, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 1А, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45А, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85; Гаврил Генов 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Георги Кирков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 4, 7, 8, 9; Георги Михайлов 1, 1 А, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 А, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 9, 8; Георги Раковски 1, 10, 2, 4, 8; Градинарска 3; Дунав 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 48, 64, 64А, 70, 72; Искър 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лом 1; Любен Каравелов 1, 10, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Марица 10, 4, 6, 8, 81; Н Дъбовянов 1, 11, 12, 15, 17, 21, 23, 25, 3, 5, 7, 9, 10, 2, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 8; Оборище 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Огоста 2, 3, 4, 5, 7; Пирин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рила 1, 10, 12, 14, 16, 4, 6, 8, 9; Родопи 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Росица 2, 4, 7; Сакар 1; Средна Гора 2, 3, 4, 8; Стадиона 1, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 25; Стара Загора 2, 4, 5, 6, 8; Стара планина 10, 14, 2, 4, 5, 6; Странджа 1, 1 А, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 7, 8, 9; Шипка 1, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 7, 8; Брест, Общ. Гулянци; Хан Аспарух 21; Гиген; Ан Кънчев 2, 3, 4, 5, 6; Байкалска 10, 12, 22, 24, 30, 4, 6, 8; Велико Търново 1, 2, 3, 8; Вит 1, 3; Волга 1, 2, 3, 5, 7; Г Делчев 1, 10, 11, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 4, 5, 6, 8, 9; Г Димитров Градище 1, 3, 4, 5, 6, 8; Д Благоев 3, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72 А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 90; Д Груев 10, 12, 14, 16, 2, 22, 2А, 7, 8, 9; Дунав 1, 11, 2, 3, 4, 6, 9; Запад 1; Иван Вазов 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Й Николова 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8; Козлодуй 11, 13, 15, 17, 19, 4, 5, 6, 8; Л Мишев 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ливада 3; М Палаузов 1, 3, 6, 8, 8 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 9; Н Гигенски 1, 1 А, 12, 2, 3; Н. Дуканов 7; Осъм 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; Отец Паисий 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; П Евтимий 1, 2, 3, 4, 5, 6; Панега 1, 2, 3, 4, 6, 7; Пощенска 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Преслав 1, 10, 11, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Раковска 1, 3, 5; Роза 1, 3; Русенска 5; Силистра 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Скопие 1; Стрела 1, 2, 3, 4, 5, 6; Тодор Каблешков 2, 3, 4, 6; Троянска 1 А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 3, 4, 5, 6; Трън 1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 8; Трявна 1, 3, 6; Христо Смирненски 1, 10, 2, 3, 7, 9; Горна Митрополия; Георги Димитров 57; Гулянци; Вола 10 17.02.2016 15:30 - 16:00 работа по чужда собственост
ТП-16 с. Брест 17.02.2016 10:00 - 16:00 работа по чужда собственост
Байкал Александър Стамболийски 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 1, 3, 5, 7; Бенковски 1, 1, 1 А, 2, 3, 5; Васил Левски 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7, 9; Вит 1, 3, 5; Г Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 10В, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 1А, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45А, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85; Гаврил Генов 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Георги Кирков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 4, 7, 8, 9; Георги Михайлов 1, 1 А, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 А, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 9, 8; Георги Раковски 1, 10, 2, 4, 8; Градинарска 3; Дунав 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 48, 64, 64А, 70, 72; Искър 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Лом 1; Любен Каравелов 1, 10, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Марица 10, 4, 6, 8, 81; Н Дъбовянов 1, 11, 12, 15, 17, 21, 23, 25, 3, 5, 7, 9, 10, 2, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 8; Оборище 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Огоста 2, 3, 4, 5, 7; Пирин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рила 1, 10, 12, 14, 16, 4, 6, 8, 9; Родопи 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Росица 2, 4, 7; Сакар 1; Средна Гора 2, 3, 4, 8; Стадиона 1, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 9, 17, 19, 21, 25; Стара Загора 2, 4, 5, 6, 8; Стара планина 10, 14, 2, 4, 5, 6; Странджа 1, 1 А, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 7, 8, 9; Шипка 1, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 7, 8; Брест, Общ. Гулянци; Хан Аспарух 21; Гиген; Ан Кънчев 2, 3, 4, 5, 6; Байкалска 10, 12, 22, 24, 30, 4, 6, 8; Велико Търново 1, 2, 3, 8; Вит 1, 3; Волга 1, 2, 3, 5, 7; Г Делчев 1, 10, 11, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 4, 5, 6, 8, 9; Г Димитров Градище 1, 3, 4, 5, 6, 8; Д Благоев 3, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72 А, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 90; Д Груев 10, 12, 14, 16, 2, 22, 2А, 7, 8, 9; Дунав 1, 11, 2, 3, 4, 6, 9; Запад 1; Иван Вазов 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Й Николова 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8; Козлодуй 11, 13, 15, 17, 19, 4, 5, 6, 8; Л Мишев 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ливада 3; М Палаузов 1, 3, 6, 8, 8 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 9; Н Гигенски 1, 1 А, 12, 2, 3; Н. Дуканов 7; Осъм 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; Отец Паисий 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; П Евтимий 1, 2, 3, 4, 5, 6; Панега 1, 2, 3, 4, 6, 7; Пощенска 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Преслав 1, 10, 11, 15, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Раковска 1, 3, 5; Роза 1, 3; Русенска 5; Силистра 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Скопие 1; Стрела 1, 2, 3, 4, 5, 6; Тодор Каблешков 2, 3, 4, 6; Троянска 1 А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 3, 4, 5, 6; Трън 1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 8; Трявна 1, 3, 6; Христо Смирненски 1, 10, 2, 3, 7, 9; Горна Митрополия; Георги Димитров 57; Гулянци; Вола 10 17.02.2016 09:30 - 10:00 работа по чужда собственост
Община Долна Митрополия
Комарево, Общ. Долна Митрополия Акация 4; В Левски 43; Витоша 1, 2, 4, 6; Искър 6, 7, 8, 9; Лозенка 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 9; Люлин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Пирин 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Радецки 1, 13, 3; Раковски 18; Рила 1, 3, 4, 6; Стара планина 10, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 4, 6, 8, 9; Стопанска 10, 4; Хан Кубрат 53, 64 12.02.2016 - 17.02.2016 10:30 - 12:00 инвестиционна програма
Горна Митрополия Александър Стамболийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58А, 60; Васил Априлов 7; Георги Бенковски 1, 3; Кирил и Методий 25, 27, 30, 32, 34, 36, 40; Марагидик 7, 9; Н. Й. Вапцаров 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Родопа 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Сливница 3, 5; Христо Ботев 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 117 Б, 119, 121, 121А, 82, 82 А, 84, 86, 86 А, 88, 90, 92, 98; Христо Смирненски 1, 10, 13, 13А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Цар Иван Шишман 3, 5; Ю. А. Гагарин 1 15.02.2016 08:30 - 16:30 подмяна на електромери
Долна Митрополия Георги Бенковски 13, 24; Заводска 96, 98; Лозарски дол Прогрес 35, 37, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51; Св. Св. Кирил и Методий 100, 102, 104, 108, 112, 69, 71, 75; Стефан Караджа 1, 10, 10 А, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Съединение 14, 16, 16 А, 27, 29, 31, 33, 39, 41, 51; Янтра 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 8 15.02.2016 10:30 - 12:00 инвестиционна програма
Подем Арда 1, 2, 4, 6; Божур 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 27, 7, 8, 9; Витско шосе 1; В. Левски 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 9; Еделвайс 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Железничарска 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8; Иван Винаров 10, 12, 14, 16, 18, 20, 7, 9; Лиляна Бърдарова 10; Марица 1, 2, 4; Мъртвица 10, 11, 11 А, 13, 15, 17, 6, 8; Октомври 1, 3, 4, 6; Отец Паисий 1, 10, 2, 3, 4, 8; Плевен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Руен 11, 13, 15, 17, 19, 2, 2 А, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 9; София: 1, 12, 2, 3, 4; Софроний 1; Странджа 2, 4, 6; Трети март 1; Хаджи Димитър 100, 12, 2, 4, 6, 8; Христо Ботев 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 А, 20 Б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 5, 7, 9; Черно море 6 15.02.2016 10:30 - 12:00 инвестиционна програма
Ставерци Александър Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Александър Стамболийски 21, 56, 58, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89; Байкал 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 7, 8, 9; Братя Рулински 1, 11, 13, 17, 19, 29; Волга 1, 11, 13, 15, 2, 21, 3, 4, 9; Гено Грънчарски 1, 2; Гео Милев 1, 2, 3, 4, 40, 5, 6, 7, 8; Георги Кирков 1, 11, 3, 5, 7, 9; Драва 2, 3, 4, 5, 6; Йордан Йовков 1, 2, 4; Петрини 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 8; Райко Даскалов 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 4, 6, 8; Сергей Румянцев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Спас Дупаринов 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 7; Струма 1; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 35, 4, 42, 44, 5, 6, 7А, 8; Цанко Церковски 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 55, 57, 59, 63, 65, 67; Яворов 1, 3, 5, 7 16.02.2016 09:00 - 12:30 работа по съоръжения НН
Брегаре Александър Стамболийски 43; Васил Левски 25; Георги Димитров 101, 102, 104, 109, 111, 113, 57, 59, 63, 65, 67, 72, 74, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98; Димитър Благоев 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; Кирил и Методий 1, 11, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7; Коста Златарев 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 3, 7, 9; Несебър 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 8, 9; Отец Паисий 1, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 5, 7, 9; П. Волов 13, 14, 17; Рила 18 16.02.2016 14:30 - 16:00 работа по съоръжения НН
Горна Митрополия Батак 10, 2А, 8; Вежен 9; Георги Бенковски 4, 5, 7; Граф Игнатиев 14 Б, 23, 25; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Рилски 1, 1 А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 3, 30, 34, 5, 6, 7, 8, 9; Неофит Рилски 10, 11, 12, 13, 15, 16, 8; Н. Й. Вапцаров 4; Паисий 2, 2А; Раковски 14, 18, 35, 37, 39, 41, 43, 49, 5; Ропотамо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стефан Караджа 1, 2, 3, 4; Хан Крум 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 111 16.02.2016 08:30 - 16:30 подмяна на електромери
Ставерци Александър Стамболийски 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 8, 9; Асен Златаров 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Батак 11; Генерал Скобелев 10, 10А, 14, 2, 3, 6, 8; Г. Милков 13; Мончо Гетов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Правда 1, 16, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 7; Струма 11, 3, 7, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Цанко Церковски 10, 13, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 6, 8; Черно море 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А 16.02.2016 12:30 - 14:30 работа по съоръжения НН
Горна Митрополия Александър Стамболийски УПИ-III, Кв1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Васил Левски 1, 10, 12, 14, 14 А, 16, 2, 4, 6, 8; Георги Димитров 14, 16, 16 А, 16Б, 2, 4, 5, 6, 8; Гоце Делчев 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Кирил и Методий 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 7, 8, 9, 9А; Марагидик 1, 3А, 4, 5; Мургаш 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 7 А, 8, 9; Панайот Хитов 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Раковски 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 2 А, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8; Родопа 20; Сливница 2; Хаджи Димитър 2; Христо Ботев 101; Шипка 2 17.02.2016 08:30 - 16:30 подмяна на електромери
Горна Митрополия Беласица 1, 2, 4, 6; Васил Априлов 10, 11, 13, 15, 18, 20; Вежен 1, 2, 2 А, 3, 4, 5, 6, 7; Гоце Делчев 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 7, 9; Граф Игнатиев 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петрохан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Пробива 18; П. Р. Славейков 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Странджа 1, 2, 3; Христо Ботев 25 18.02.2016 08:30 - 16:30 подмяна на електромери
Близка Преводна. ; Гмитрополия 19.02.2016 08:30 - 16:30 подмяна на електромери
Община Долни Дъбник
Садовец Арда 2А; Беласица 14; Пробива 5; Първомайска 1, 2, 3, 4, 6, 7; Св. Св. Кирил и Методий 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 4, 41, 6, 8; Стари Кладенец 1, 3; Съединение 15; Христо Ботев 29, 31, 35, 37, 39, 41 17.02.2016 10:00 - 12:15 инвестиционна програма
Долни Дъбник Ген Скобелев 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Д. Дебелянов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Мургаш 11, 13, 13А, 13Б, 14; Назъм Хикмет 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28; Осогово 1, 11, 12, 13, 15, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Христо Ботев 53, 55; Христо Янчев 104, 106, 108, 110, 112, 116, 144, 154, 156, 158; Шипка 1, 11, 11А, 2, 6 17.02.2016 09:15 - 15:30 инвестиционна програма
Крушовица, Общ. Долни Дъбник Братя Миладинови 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 5, 6, 7, 9; Кирил и Методий 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 6А, 6В, 6Г, 6Д, 6Е, 6Ж, 6З, 6И, 6Л, 6М, 6Н, 6О, 7, 9; Оборище 1, 2, 4, 6, 8; Осогово 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Охрид 1, 2, 3, 5, 7; Петър Данков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Радецки 1, 10, 12, 14, 16, 18, 4, 6, 8; Рила 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 72; Сливница 2, 4, 6; Стефан Караджа 1, 2, 3, 4, 6; Хаджи Димитър 1, 2, 3 18.02.2016 09:30 - 14:30 работа по съоръжения НН
Община Искър
Искър, Общ. Искър Байкал 2, 4, 6; Балкан 1, 13, 3, 5; Бр Миладинови 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 59, 61, 63; Бузлуджа 11, 13, 15, 17, 19; Валентина Терешкова 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44; Велко Кръстев 1, 10, 14, 15, 17, 3, 4, 5; Калинин 1, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Лиляна Димитрова 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 60, 62; Любен Каравелов 15; Преслав 1, 3; Рила 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; септември 5; Тодор Каблешков 1, 10, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 24Б, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 7; Цвятко Георгиев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чавдарци 12; Янтра 1, 3; Ставерци; Правда 33 15.02.2016 09:15 - 15:30 инвестиционна програма
Писарово, Общ. Искър XII-295 Кв. 72 Алеко Константинов 6; Ангел Кънчев 10, 4, 8; Боримечката 3, 8; Братя Миладинови 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Волга 23, 26, 30, 30А; Георги Димитров 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 168, 172, 174; Георги с. Раковски 1, 2, 3, 4; Даме Груев 1; Димитър Грънчаров 11, 13, 2, 7, 9; Мара Балева 1, 2; Никола Й. Вапцаров 13; Николай Петрини 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Волов 2; Панайот Хитов 1, 11, 12, 13, 3, 6, 9; Партизанска 4, 5, 6; Петко Д. Петков 4, 6, 7, 9; Петко Напетов 5; Сергей Румянцев 1, 3, 5; Слави Алексиев 3; Христо Кърпачев 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 7, 8, 9; Цанко Церковски 11, 13, 15, 2, 9 15.02.2016 09:00 - 15:30 инвестиционна програма
Писарово, Общ. Искър XII-295 Кв. 72 Алеко Константинов 6; Ангел Кънчев 10, 4, 8; Боримечката 3, 8; Братя Миладинови 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Волга 23, 26, 30, 30А; Георги Димитров 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 168, 172, 174; Георги с. Раковски 1, 2, 3, 4; Даме Груев 1; Димитър Грънчаров 11, 13, 2, 7, 9; Мара Балева 1, 2; Никола Й. Вапцаров 13; Николай Петрини 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Волов 2; Панайот Хитов 1, 11, 12, 13, 3, 6, 9; Партизанска 4, 5, 6; Петко Д. Петков 4, 6, 7, 9; Петко Напетов 5; Сергей Румянцев 1, 3, 5; Слави Алексиев 3; Христо Кърпачев 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 7, 8, 9; Цанко Церковски 11, 13, 15, 2, 9 15.02.2016 09:15 - 15:30 инвестиционна програма
Искър, Общ. Искър Адил Дервишев 1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5Б, 6, 7, 8; Ал Стамболийски 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55; Априлов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Ас Халачев 10, 12, 14, 2, 4, 8; Бенковски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 40, 42, 34, 38; Бр Миладинови 10, 10А, 11, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 7, 9, 2, 5, 31, 33, 35, 37, 37 Дп, 32, 34, 34А, 36, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 8; Бузлуджа 1, 3, 5, 7, 9; Валентина Терешкова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 2А, 6, 8, 9, 4; Васил Коларов 2; Васил Левски 100, 102, 106, 108, 110, 112, 118, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 51, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 11, 2, 27, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 23А, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 16, 90, Кв. 105; Велинград 1; Велко Кръстев 16, 18, 22, 25, 27; Вит 1, 3, 2; Волов 10, 12, 2, 4, 8, 6; Въло Йончев 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 100, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 114, 115, 124, 126, 128, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 99, 19, 43, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 46А, 60, 37/39, Кв. 66В, 67, 45, 47, 49, 49Б, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 96, 48, 59, 61, 63, 65, 67, 72, 90, 92; Драва 2; Ернст Телман 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 3; Иван Ведер 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Йорданка Николова 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 35, 37, 39, 8, 23, 25, 27, 41; Каварна 1, 2, 4; Кемал Ататюрк 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 2А, 3, 4, 5, 8; Корейска 10, 12, 4, 6, 8; Коста Златарев 1, 10А, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9А; Кънчо Илиев 10, 11, 12, 13, 20, 3, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 6; Лиляна Димитрова 11, 24, 26, 28, 30, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 32, 34, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 49; Любен Каравелов 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люле Бургас 10, 12, 14, 16, 4, 5, 6, 8; Мара Балева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Михаил Кочев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Мургаш 1, 1 А, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Назъм Хикмет 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Одрин 1, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 32, 34, 4, 40, 40А, 42, 6, 7, 8, 9; Осогово 2, 4, 6; Отец Паисий 10, 10А, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 5, 8, 12, 3; П Р Славейков 1, 2; Перущица 1, 3; Петрохан 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 6; Петър Берон 2, 4; Плевен 1, 2, 4, 6, 8; Райко Даскалов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31; Родопи 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7; септември 2, 4, 6; Сергей Румянцев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Средна Гора 2; Стефан Караджа 1, 10, 12, 2, 4, 8, 4; Стоян Едрев 1; Страцин 1, 3, 5; Таламбушковец 6; Трифон Ангелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 4, 5, 6, 7, 9; Трявна 1, 2, 3, 5; Филип-тотю 1, 13, 15, 2, 4, 6, 7; Хаджи Димитър 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8; Христо Кърпачев 2, 4, 6, 8; Чавдарци 1, 10, 11, 11 А, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7; Ю. А. Гагарин 10, 2, 3, 4, 6, 8; Мездра; Св. Патриарх Евтимий 17 16.02.2016 09:15 - 09:30 инвестиционна програма
Искър, Общ. Искър Байкал 2, 4, 6; Балкан 1, 13, 3, 5; Бр Миладинови 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 59, 61, 63; Бузлуджа 11, 13, 15, 17, 19; Валентина Терешкова 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44; Велко Кръстев 1, 10, 14, 15, 17, 3, 4, 5; Калинин 1, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Лиляна Димитрова 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 60, 62; Любен Каравелов 15; Преслав 1, 3; Рила 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; септември 5; Тодор Каблешков 1, 10, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 24Б, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 7; Цвятко Георгиев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чавдарци 12; Янтра 1, 3; Ставерци; Правда 33 16.02.2016 09:15 - 15:30 инвестиционна програма
Искър, Общ. Искър Адил Дервишев 1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5Б, 6, 7, 8; Ал Стамболийски 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55; Априлов 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Ас Халачев 10, 12, 14, 2, 4, 8; Бенковски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 40, 42, 34, 38; Бр Миладинови 10, 10А, 11, 12, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 7, 9, 2, 5, 31, 33, 35, 37, 37 Дп, 32, 34, 34А, 36, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 8; Бузлуджа 1, 3, 5, 7, 9; Валентина Терешкова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 2А, 6, 8, 9, 4; Васил Коларов 2; Васил Левски 100, 102, 106, 108, 110, 112, 118, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 51, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 11, 2, 27, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 23А, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 16, 90, Кв. 105; Велинград 1; Велко Кръстев 16, 18, 22, 25, 27; Вит 1, 3, 2; Волов 10, 12, 2, 4, 8, 6; Въло Йончев 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 6, 7, 8, 9; Георги Димитров 100, 102, 104, 105, 106, 108, 110, 114, 115, 124, 126, 128, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 99, 19, 43, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 46А, 60, 37/39, Кв. 66В, 67, 45, 47, 49, 49Б, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 96, 48, 59, 61, 63, 65, 67, 72, 90, 92; Драва 2; Ернст Телман 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, 3; Иван Ведер 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Йорданка Николова 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29, 31, 35, 37, 39, 8, 23, 25, 27, 41; Каварна 1, 2, 4; Кемал Ататюрк 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 2А, 3, 4, 5, 8; Корейска 10, 12, 4, 6, 8; Коста Златарев 1, 10А, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 9А; Кънчо Илиев 10, 11, 12, 13, 20, 3, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 6; Лиляна Димитрова 11, 24, 26, 28, 30, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 32, 34, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 49; Любен Каравелов 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Люле Бургас 10, 12, 14, 16, 4, 5, 6, 8; Мара Балева 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Михаил Кочев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Мургаш 1, 1 А, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Назъм Хикмет 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Одрин 1, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 32, 34, 4, 40, 40А, 42, 6, 7, 8, 9; Осогово 2, 4, 6; Отец Паисий 10, 10А, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 5, 8, 12, 3; П Р Славейков 1, 2; Перущица 1, 3; Петрохан 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 6; Петър Берон 2, 4; Плевен 1, 2, 4, 6, 8; Райко Даскалов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 31; Родопи 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7; септември 2, 4, 6; Сергей Румянцев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Средна Гора 2; Стефан Караджа 1, 10, 12, 2, 4, 8, 4; Стоян Едрев 1; Страцин 1, 3, 5; Таламбушковец 6; Трифон Ангелов 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 4, 5, 6, 7, 9; Трявна 1, 2, 3, 5; Филип-тотю 1, 13, 15, 2, 4, 6, 7; Хаджи Димитър 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8; Христо Кърпачев 2, 4, 6, 8; Чавдарци 1, 10, 11, 11 А, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7; Ю. А. Гагарин 10, 2, 3, 4, 6, 8; Мездра; Св. Патриарх Евтимий 17 16.02.2016 15:30 - 15:45 инвестиционна програма
Искър, Общ. Искър Байкал 2, 4, 6; Балкан 1, 13, 3, 5; Бр Миладинови 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 59, 61, 63; Бузлуджа 11, 13, 15, 17, 19; Валентина Терешкова 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44; Велко Кръстев 1, 10, 14, 15, 17, 3, 4, 5; Калинин 1, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Лиляна Димитрова 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 60, 62; Любен Каравелов 15; Преслав 1, 3; Рила 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; септември 5; Тодор Каблешков 1, 10, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 24Б, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 7; Цвятко Георгиев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чавдарци 12; Янтра 1, 3; Ставерци; Правда 33 17.02.2016 09:15 - 15:30 инвестиционна програма
Писарово, Общ. Искър XII-295 Кв. 72 Алеко Константинов 6; Ангел Кънчев 10, 4, 8; Боримечката 3, 8; Братя Миладинови 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Волга 23, 26, 30, 30А; Георги Димитров 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 168, 172, 174; Георги с. Раковски 1, 2, 3, 4; Даме Груев 1; Димитър Грънчаров 11, 13, 2, 7, 9; Мара Балева 1, 2; Никола Й. Вапцаров 13; Николай Петрини 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Панайот Волов 2; Панайот Хитов 1, 11, 12, 13, 3, 6, 9; Партизанска 4, 5, 6; Петко Д. Петков 4, 6, 7, 9; Петко Напетов 5; Сергей Румянцев 1, 3, 5; Слави Алексиев 3; Христо Кърпачев 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 7, 8, 9; Цанко Церковски 11, 13, 15, 2, 9 18.02.2016 09:15 - 15:30 инвестиционна програма
Искър, Общ. Искър Байкал 2, 4, 6; Балкан 1, 13, 3, 5; Бр Миладинови 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 59, 61, 63; Бузлуджа 11, 13, 15, 17, 19; Валентина Терешкова 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44; Велко Кръстев 1, 10, 14, 15, 17, 3, 4, 5; Калинин 1, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Лиляна Димитрова 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 60, 62; Любен Каравелов 15; Преслав 1, 3; Рила 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; септември 5; Тодор Каблешков 1, 10, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 24Б, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 7; Цвятко Георгиев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чавдарци 12; Янтра 1, 3; Ставерци; Правда 33 18.02.2016 09:15 - 15:30 инвестиционна програма
Искър, Общ. Искър Байкал 2, 4, 6; Балкан 1, 13, 3, 5; Бр Миладинови 40, 42, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 59, 61, 63; Бузлуджа 11, 13, 15, 17, 19; Валентина Терешкова 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44; Велко Кръстев 1, 10, 14, 15, 17, 3, 4, 5; Калинин 1, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Лиляна Димитрова 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 51, 53, 55, 56, 60, 62; Любен Каравелов 15; Преслав 1, 3; Рила 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; септември 5; Тодор Каблешков 1, 10, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 11, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 24Б, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 7; Цвятко Георгиев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чавдарци 12; Янтра 1, 3; Ставерци; Правда 33 19.02.2016 09:15 - 15:30 инвестиционна програма
Община Кнежа
Кнежа Въча 1, 2, 7; Ген. Владимир Стойчев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ; Иларион Макариополски 1, 10, 2, 6, 7, 8, 9; Константин Фотинов 1; Паисий Хилендарски 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 8, 9 15.02.2016 10:00 - 13:15 инвестиционна програма
Бреница, Общ. Кнежа Бачо Киро 1, 2, 3, 4, 5; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 4, 5, 6; Любен Каравелов 13, 20, 25; Струма 14, 15, 19, 21; Цар Симеон I-Ви УО 20, 16, 18; Янтра 1, 3 18.02.2016 12:00 - 14:15 инвестиционна програма
Бреница, Общ. Кнежа Александър Стамболийски 42; Батак 1, 2, 3, 5, 7; Поп Харитон 18, 24, 26, 6; Свилен Русев 9; Сидер Войвода УО 7, 2, 4, 5, 7, 9 18.02.2016 14:00 - 16:15 инвестиционна програма
Бреница, Общ. Кнежа Алеко Константинов 28, 30, 32, 34, 36; Ген. Владимир Заимов 1, 10, 11, 15, 2, 3, 5; Георги Бенковски 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 8; Искър УО 22, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 9; Йордан Каменополски 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 8; Опълченска 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54; Солун 4; Стара планина 1, 3, 5, 6, 6А; Филип Тотю 1, 2, 3, 4, 5, 6; Хан Крум 3, 5, 7, 9; Дисевица; Девети септември 49; Чомаковци; 10-Та 3 18.02.2016 10:00 - 12:15 инвестиционна програма
Бреница, Общ. Кнежа Васил Коларов 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 4, 6, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 2А, 4, 5, 6 Къща, 7, 8, 9; Рила 1, 2, 3, 4 19.02.2016 10:00 - 14:15 инвестиционна програма
Община Левски
Асеновци 1-Ви май 1, 10, 12, 14, 4, 6, 8; 23-ти септември 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 8-Ми март 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8, 3, 4, 5, 6; 9-ти май 1, 2, 3, 4, 6; Александър Стамболийски 1, 11, 11А, 3, 5, 7, 2; Асен Банчев 11, 13, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Асен Вълев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 38, 42, 53, 55, 59, 63, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 77; Асен Халачев 1, 2, 4, 7; Бахчалъка 1, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бузлуджа 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 5; Бързаца 1, 10, 13, 13А, 15, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 3, 5, 7, 9; Васил Петлешков 2, 4, 6; Вежен 1, 2, 4; Гастело 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Гено Борисов 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 41, 43, 9; Г. с. Раковски 1; Евтим Костов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Емил Михайлов 1, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Иван Кунчев 10, 2, 4, 6, 8; Индустриална 10, 12, 14, 2, 2А, 6, 8; Калето 1, 2, 3; Липето 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Любен Каравелов 1, 3; Люлин 1, 10, 12, 2, 2А, 3, 3А, 3А1, 4, 7, 7А, 8, 9; Малчика 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Манол Нисторов 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14; Милан Кунчев 1; Мир 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 7, 9; Митко Палаузов 1, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Мусала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Никифор Йорданов 1, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Николай Панчев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 2А, 3, 5, 8, 9, 4, 4А, 6; Огоста 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Огражден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Осмо Калугерово 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Осъм 1, 10, 11, 12, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пеньо Йончев 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Райко Даскалов 1, 1А, 2, 7; Раковска 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 2, 6; Рила 1, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Ропотамо 1, 10, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Селище 10, 14, 16, 18, 20; Сергей Румянцев 1, 1А, 2, 3, 6, 7, 9; Сливница 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 36, 4, 5, 7, 8, 9; Софка Вълева 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 53, 55, 57, 59, 62, 64, 66, 68, 69А; Стадиона 1, 10, 12, 14, 16, 19, 23, 23А, 25, 27, 29, 8, 11, 13, 15, 2, 5, 7, 8, 9, 8; Стара планина 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 27, 33, 34; Трети март 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Филип-тотю 1, 10, 11, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9; Хан Аспарух 1, 3, 4, 5, 6; Христо Ботев 17, 19, 2, 4, 6; Христо Смирненски 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 7, 8, 9; Цанко Церковски 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шипка 2, 6; Яворов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Горско Сливово; Георги Димитров 5; Крушуна; Александър Ганчев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Вежен 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Вихрен 1, 2, 4, 6, 3, 9; Ганчо Дочев 1, 15, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 9; Георги Котев 1, 2, 3, 4; Денчо Христов 1, 2, 3, 4; Дечо Николов 1, 2, 3, 4, 5; Димитричка Чолакова 1, 10, 4, 5, 6, 7, 8; Димитър Попов 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 9; Дочо Нейков 1, 2, 3, 4, 8; Йордан Станчев 1, 2, 3, 4; Костадин Стойков 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Крайбрежна 10, 12, 6, 8, 2, 4; Люлин 2, 4; Маарата Марийка Мончева 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Митко Пройнов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 2, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Митю Киров 1 15.02.2016 10:00 - 10:05 работа по чужда собственост
Аспарухово, Общ. Левски Адалберт Антонов-Малчика 16, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Васил Коларов 6; Васил Левски 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36 15.02.2016 09:00 - 15:30 подмяна на електромери
Асеновци 1-Ви май 1, 10, 12, 14, 4, 6, 8; 23-ти септември 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 8-Ми март 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8, 3, 4, 5, 6; 9-ти май 1, 2, 3, 4, 6; Александър Стамболийски 1, 11, 11А, 3, 5, 7, 2; Асен Банчев 11, 13, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Асен Вълев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 38, 42, 53, 55, 59, 63, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 77; Асен Халачев 1, 2, 4, 7; Бахчалъка 1, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бузлуджа 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 5; Бързаца 1, 10, 13, 13А, 15, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 3, 5, 7, 9; Васил Петлешков 2, 4, 6; Вежен 1, 2, 4; Гастело 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Гено Борисов 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 41, 43, 9; Г. с. Раковски 1; Евтим Костов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Емил Михайлов 1, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Иван Кунчев 10, 2, 4, 6, 8; Индустриална 10, 12, 14, 2, 2А, 6, 8; Калето 1, 2, 3; Липето 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Любен Каравелов 1, 3; Люлин 1, 10, 12, 2, 2А, 3, 3А, 3А1, 4, 7, 7А, 8, 9; Малчика 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Манол Нисторов 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14; Милан Кунчев 1; Мир 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 7, 9; Митко Палаузов 1, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Мусала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Никифор Йорданов 1, 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Николай Панчев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 2А, 3, 5, 8, 9, 4, 4А, 6; Огоста 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Огражден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Осмо Калугерово 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Осъм 1, 10, 11, 12, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пеньо Йончев 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Райко Даскалов 1, 1А, 2, 7; Раковска 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 2, 6; Рила 1, 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Ропотамо 1, 10, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Селище 10, 14, 16, 18, 20; Сергей Румянцев 1, 1А, 2, 3, 6, 7, 9; Сливница 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 36, 4, 5, 7, 8, 9; Софка Вълева 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39А, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 53, 55, 57, 59, 62, 64, 66, 68, 69А; Стадиона 1, 10, 12, 14, 16, 19, 23, 23А, 25, 27, 29, 8, 11, 13, 15, 2, 5, 7, 8, 9, 8; Стара планина 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 27, 33, 34; Трети март 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Филип-тотю 1, 10, 11, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9; Хан Аспарух 1, 3, 4, 5, 6; Христо Ботев 17, 19, 2, 4, 6; Христо Смирненски 1, 2, 3, 4, 4А, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 7, 8, 9; Цанко Церковски 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Шипка 2, 6; Яворов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Горско Сливово; Георги Димитров 5; Крушуна; Александър Ганчев 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Вежен 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Вихрен 1, 2, 4, 6, 3, 9; Ганчо Дочев 1, 15, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 9; Георги Котев 1, 2, 3, 4; Денчо Христов 1, 2, 3, 4; Дечо Николов 1, 2, 3, 4, 5; Димитричка Чолакова 1, 10, 4, 5, 6, 7, 8; Димитър Попов 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 9; Дочо Нейков 1, 2, 3, 4, 8; Йордан Станчев 1, 2, 3, 4; Костадин Стойков 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Крайбрежна 10, 12, 6, 8, 2, 4; Люлин 2, 4; Маарата Марийка Мончева 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Митко Пройнов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 2, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Митю Киров 1 15.02.2016 11:55 - 12:00 работа по чужда собственост
Аспарухово, Общ. Левски; Камчия 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Марица 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 4, 7, 8, 8А, 9; Огоста 10, 12, 14, 5; Родопи 1, 10, 11, 12А, 13, 14, 16А, 18, 2, 22, 5, 6, 7, 9 16.02.2016 09:00 - 15:30 подмяна на електромери
Мандра ООД с. Обнова 16.02.2016 13:00 - 15:00 подмяна на електромери
Аспарухово, Общ. Левски; Стара планина 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Стефан Караджа 2А; Тунджа 1, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 3, 5, 7, 9 17.02.2016 09:00 - 15:30 подмяна на електромери
Стежерово Беласица 9; Борко 11, 7, 9; Вежен 1, 3, 5; Вл. Заимов 1, 4, 5, 6, 7, 9; Г. Кирков 1, 11, 11, 11А, 12, 2, 3, 4, 7, 9; Данко Великов 1, 15, 3, 5, 7; Люляк 16; Николай Корнев 1, 21, 23, 27, 31, 35, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 50; Петко Денев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19А, 20, 3, 4, 7, 8; Рила 1, 2, 6, 8; Сенко 1, 3; Стела Благоева 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Яне Сандански 6 17.02.2016 09:15 - 16:30 подмяна на електромери
Община Никопол
Въбел В. Друмев 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Г. Бенковски 11, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Г. Димитров 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 7; Д. Дебелянов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Дунав 32, 34, 36, 38; М. Горки 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8; Малчика 1, 10, 11, 13, 4, 8; Н. Рилски 1, 2, 3, 4, 5, 6; Отец Паисий 10, 13, 15; Пирин 10, 12, 14, 18, 3, 8; Христо Смирненски 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 15.02.2016 09:00 - 16:30 подмяна на електромери
Въбел В. Друмев 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Г. Бенковски 11, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Г. Димитров 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 7; Д. Дебелянов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Дунав 32, 34, 36, 38; М. Горки 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8; Малчика 1, 10, 11, 13, 4, 8; Н. Рилски 1, 2, 3, 4, 5, 6; Отец Паисий 10, 13, 15; Пирин 10, 12, 14, 18, 3, 8; Христо Смирненски 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 16.02.2016 09:00 - 16:30 подмяна на електромери
Община Плевен
Плевен Дружба бл. 327 09.02.2016 - 18.02.2016 10:00 - 12:00 работа по съоръжения НН
Ралево Бачо Киро 2, 3, 5; Бинка Парашкевова 1, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 24, 3, 36, 38, 52, 58, 68, 9; Васил Левски УО ТП1, Фурна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Витоша 4, 6; Георги Бенковски 11, 13, 13А, 15, 17, 4, 5, 6, 7, 9; Георги Димитров 1, 2, 5, 7; Драва 2, 4; Кирил и Методий Здравна служба, Канцелария, 1, 3, 6; Клисура 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 4, 9; Мадан 1, 4, 5, 5А, 7, 9; Одрин 2, 4, 6, 8; Партизанска 10, 12, 14, 16, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Пирин 2, 4; Плевен 1, 10, 11, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 32, 4, 6, 7, 8, 9; Преслав 2, 4; Рила 2, 3, 4, 5, 7, 9; Родопи 2, 5; София: 11, 25; Стара планина 3, 4; Тумба 1, 2, 3, 4, 5; Тутракан 1, 2, 3; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А 15.02.2016 09:30 - 15:30 работа по съоръжения НН
Плевен Морава 2, 3, 5А, 7; Парашкев Цветков 14; ; Тимок 3, 9 15.02.2016 09:00 - 14:00 работа по съоръжения НН
Плевен Пордим 18, 19, 19А, 20, 21; Сирма Войвода/Ст. Димит/ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31; Стоян Михайловски 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 5, 7, 8, 9 15.02.2016 09:00 - 16:00 подмяна на електромери
Плевен Местн. Западна Идустриална зона - по искане на "ЕСО" ЕАД. 15.02.2016 09:00 - 15:00 работа по съоръжения на ЕСО
Плевен Гена Димитрова 10, 12, 14, 16, 16-18, 18, 21, 3, 4, 5, 6, 6 А, 6А, 7, 8, 9, 9А 15.02.2016 09:00 - 14:00 инвестиционна програма
Плевен Дружба бл. 215 16.02.2016 08:30 - 12:00 работа по съоръжения НН
Плевен Камчия 9; Христо Ботев 44, 44 204-І, 48 16.02.2016 09:00 - 14:00 работа по съоръжения НН
Плевен Пордим 18, 19, 19А, 20, 21; Сирма Войвода/Ст. Димит/ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31; Стоян Михайловски 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 5, 7, 8, 9 16.02.2016 09:00 - 16:00 подмяна на електромери
Плевен Г. с. Раковски 16, 18, 19, 19А, 21, 23; Д. Константинов/Ц. Спасо/ 13, 15, 15 Еделвайс; Константин Величков 21, 23; Неофит Рилски 66, 72; Парашкев Цветков 15, 16, 16А, 18, 18А, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 43 17.02.2016 09:00 - 14:00 работа по съоръжения НН
Буковлък II и III Аврора 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Богомил 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 35, 4, 5, 7, 9; Буря 1, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 18, 19, 1А, 2, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2А, 2Б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 3А, 4, 44, 46, 7, 8, 9; Орлица 15, 17, 19; Сан Стефано 25, 27, 29, 29А, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 48А А, 49, 50, 51, 54, 56, 58, 60, 62; Хайнбоаз 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 6, 8; Славяново, Общ. Плевен; Яворец 10 17.02.2016 09:15 - 15:30 инвестиционна програма
Плевен Васил Априлов 20, 21, 21А, 22, 22 Гж, 26, 28, 29, 30, 40, 42, 44, 46, 48 17.02.2016 09:00 - 14:00 нови присъединявания
Плевен Христо Ботев 160 17.02.2016 09:00 - 16:00 подмяна на електромери
Плевен Пордим 3, 5, 7; Трети март 2, 6, 8; Христо Ботев 119, 121, 123, 127, 129, 133, 133А, 135, 135А, 137, 139, 141, 149, 151, 153, 156 18.02.2016 09:00 - 16:00 подмяна на електромери
Плевен Акд. Й. Трифонов 33; Асен Златаров 1, 11, 13, 3, 5, 6, 7, 9; Генерал Ганецки 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 15А, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Гривица 10, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 18.02.2016 09:00 - 14:00 нови присъединявания
Плевен Гренадирска 3 18.02.2016 10:00 - 12:00 подмяна на електромери
Плевен Пордим 3, 5, 7; Трети март 2, 6, 8; Христо Ботев 119, 121, 123, 127, 129, 133, 133А, 135, 135А, 137, 139, 141, 149, 151, 153, 156 19.02.2016 09:00 - 16:00 подмяна на електромери
Плевен Божурица 11, 13, 15, 1А, 5, 7; Владимир Бурмов 28, 32; Д-р Г. М. Димитров/Н. Гиг/ 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 28Б, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 40А, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50; Захари Стоянов 30, 39, 40, 42, 44, 47, 49, 51; Котел 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Лайка 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 2, 22, 24, 25, 25А, 27, 29, 29А, 2А, 3, 31, 33, 33А, 35, 35А, 35Б, 37, 39, 39А, 4, 5, 52, 6, 7, 8, 9; Орлица 29, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 56А 19.02.2016 09:00 - 15:00 работа по съоръжения НН
Община Пордим
Катерица Беласица 2, 4; Божин Чулев 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Васил Коларов 1, 10, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 5; Витоша 1, 3; Георги Бенковски 2; Георги Димитров 1, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Благоев 1, 2; Лиляна Бърдарова 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Любен Вешков 1, 2, 3, 4, 6; Рила 1, 2, 3, 4, 5, 6; Стара планина 1; Стефан Караджа 1, 3, 5, 7; Хаджи Димитър 3, 5; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 6, 8; Цветан Спасов 1, 10, 12, 3, 4, 6, 8 17.02.2016 09:30 - 15:45 ремонт на електрически съоръжения
Община Червен Бряг
Койнаре Александър Димитров 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Ал. Матросов 10; Бето Петров 9; Възраждане 2, 4, 6, 8; Ген. Шиновски 1, 2, 4, 6; К. Пешунков 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Милчо Симеонов 100, 102, 103, 103А, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113А, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 135; Отец Паисий 1, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 6, 8; Петко Петков 1, 10, 11, 11 Павилион, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 35, 4, 6, 7, 8, 9; Сергей Румянцев 10, 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Софр Врачански 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А; Спартак 13, 15, 17, 19; Ст Караджа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Станке Димитров 1, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Цветан Спасов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Черно море 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 15.02.2016 09:00 - 12:15 подмяна на електромери
Червен Бряг Маркова Могила Вила 16.02.2016 10:00 - 12:15 подмяна на електромери
Телиш В Друмев 1, 3, 4, 5, 6; В Михайлова 1, 13, 15, 19, 2, 21, 23, 3, 5, 6, 8; Георги Димитров 100, 101, 103, 105, 107, 109А, 109Б, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 36, 38, 40, 42, 47, 48, 50, 52, 54, 60, 63; Дунав 10, 4, 6, 8; Езерна 10, 12, 2, 4, 6, 8; Индустриална 2; Янко Забунов 26, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 53 17.02.2016 13:00 - 15:15 инвестиционна програма
Лепица Втора 2, 4; Двадесет и Девета 6; Двадесет и Трета 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Двадесет и Шеста 1; Девета 1, 2, 3, 4, 5, 6; Пета 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Петнадесета 15; Първа 102, 104, 106, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 53А, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 66А, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98; Тридесет и Втора 3, 5, 7; Тридесет и Трета 2, 4, 6, 8; Тридесет и Четвърта 1, 2, 2А, 3, 4, 6; Тридесета 1, 2, 3; Тринадесета 5; Четвърта 1, 11, 3 Офис Кт, 5, 7, 9 18.02.2016 11:00 - 13:15 инвестиционна програма
Лепица Двадесет и Втора 1, 10, 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Двадесет и Първа 10, 2, 3, 4, 6, 8; Двадесета 1, 2, 3, 4, 6; Деветнадесета 2, 4; Осемнадесета 1, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Осма 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 9; Пета 10, 12, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 29, 8, 8А; Първа Здравна служба, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 42; Седемнадесета 2, 3, 4, 5, 6; Трета 2 18.02.2016 13:00 - 15:15 инвестиционна програма
Лепица Втора 1, 10, 12, 3, 6, 8; Дванадесета 1, 10, 3, 5, 6, 7, 8; Десета 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Единадесета 1, 3; Осма 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8; Пета 15, 4, 6; Петнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Първа 1, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 25А, 26, 30, 4, 5, 7, 8, 9; Седемнадесета 1; Седма 2, 4, 6; Тринадесета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Четиринадесета 1, 2, 3, 5; Шеста 2, 3, 5, 7; Шестнадесета 1, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 9 18.02.2016 10:00 - 12:15 инвестиционна програма
Койнаре Ал Стамболийски 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9; Антон Страшимиров 1, 10, 12, 14, 5, 7, 8, 11, 22, 24, 26, 28, 30, 69; Беласица 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 6; Боримечката 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Витоша 18; В. Коларов 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 55, 16, 34, 57, 58, 59; В. Левски 44; Гео Милев 1, 11, 13, 13А, 14, 16, 4, 7, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Девети IX 100, 102, 104, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 130, 134, 63, 65, 67, 71, 73А, 75, 77, 77А, 79, 81, 83, 85, 87, 92, 94, 96, 98, 101, 103, 105 Овчарник, 136, 138, 140, 142, 144, 144А, 148, 154, 158, 77, 77А, 89, 91, 93, 95, 99; Димитър Полянов 1, 11, 13А, 14, 15, 16, 17, 3, 5, 6, 7, 9; Дунав 11, 13, 3, 5, 9; К и Методий 1, 2, 3, 6, 6 А; Кл Охридски 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 29, 31, 33; Л. Димитрова 1, 2А; Мило Нанов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58; Милчо Симеонов 1, 21, 2А, 2Б, 3, 5; Н Вапцаров 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27А, 28, 29, 29А, 30А, 32, 34, 37, 42; Рила 1, 2, 3, 4, 5; Симеон Нинов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 5, 7, 8, 9, 33, 35, 36, 38; Тринадесета 1, 2, 3, 5; Хаджи Димитър 11, 13, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 7, 9, 29, 33, 35, 37, 52, 54; Христо Ботев 53, 55, 57, 59; Христо Смирненски 5 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 18.02.2016 13:00 - 16:00 работа по съоръжения на ЕСО
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"

Враца


Място Дата Време Обяснение
Община Мездра
Горна Бешовица 9-ти септември 13, 14; Георги Димитров 1, 10, 16, 1А, 2, 3, 5, 7; Иван Фунев 1, 3, 5, 6 А, 6 Б, 6, 7, 9; Малчика 1, 1, 2, 2, 3; Станке Димитров 1, 3, 5; Христо Смирненски 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26; Шипка 1; Дърманци; Александър Стамболийски 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9; Безименна Васил Левски 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9; Веслец 10, 12, 2, 4, 6, 8; Волга 1, 2, 3, 4, 6; Георги Бенковски. 6, 1, 11, 12, 13, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 3, 5, 7, 8, 9; Георги Димитров 1; Дунав 1, 2 А, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Кирил и Методий 26, 28, 30, 6, 52; Ком 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Марица 6; Хан Аспарух 1, 2, 3, 5; Цар Калоян 1, 2, 3, 5, 7; Кален; Веслец 13, 5, 22, 26, 6; Роза 2; Караш; Акация 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7; Александър Стамболийски 10, 18, 2, 24; Брусника 2, 3, 4; Васил Левски 14, 15, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 44, 5, 6, 7, 3, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 67, 69, 71, 77; Димчо Дебелянов 1, 4, 5; Дунав 1, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 7, 9, 4; Искър 1, 10, 1, 10, 12, 4, 6; Любен Каравелов 1, 1, 14, 16, 2 А, 2, 4, 6, 7; Марковец 4, 6; Надежда 5; Незабравка 21, 5, 6, 7; Панайот Волов 1, 2, 6; Пано Кънчев 10, 6, 8; Петко Р. Славейков 1; Пеща 1, 6; Св. Св. Кирил и Методий 13, 16, 3, 5, 8, 16, 9; Стефан Караджа 7; Тоновец 1, 5, 7; Христо Ботев 1, 2, 3, 5, 2; Цар Калоян 12, 16, 5; Чукара 2, 20; Курново; Ален Мак 1, 6, 7; Бачо Киро 1, 2; Ботевградска 10, 15, 15, 16, 18, 20, 21, 28, 29, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 42, 46, 48, 15, 2, 3, 4, 4, 5; Васил Левски 10, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 26, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6; Велики Преслав 4, 4; Витоша 1, 3, 5, 5, 7; Вратица 1, 1, 2, 3, 7, 7; Гео Милев 1, 3, 4, 6; Дружба 2; Еделвайс 1, 13, 13, 15, 21, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7; Иван Вазов 1, 10, 11, 11, 12, 14, 16, 6, 74, 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22, 22, 24, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 38, 39, 41, 41, 43, 45, 45, 46, 47, 47, 48, 50, 52, 52, 53, 54, 56, 57, 57, 58, 59, 59, 61, 61, 62, 68, 68, 70, 70, 72, 4; Лъга 3; Любен Каравелов 1, 10, 4, 5, 6, 7, 7; Мусала 13, 15, 15, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9; Оборище 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8; Опълченска 1, 10, 12, 4; Паисий Хилендарски 1, 1, 4, 5, 6; Рашов дол 6, 7; Росица 11, 13, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 5, 9, . 2, 1, 15, 2, 3, 4, 6; Сергей Румянцев 2; Стара планина 10, 12, 16, 16, 18, 2, 2, 4, 6, 8; Хан Аспарух 1 А, 10, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 5, 8, 8; Хан Кубрат 3, 4, 6, 6, 8; Христо Ботев 1, 1, 11, 19, 1А, 2, 4, 4, 5, 19; Цар Калоян 1, 14, 16, 18, 23, 23, 24, 26, 28, 4, 6, 8, 8, 28, 29; Цар Симеон I-Ви 13, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 9, 9; Лик; Александър Стамболийски 10, 10, 12, 12, 3, 5, 5, 6, 8, 8, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 36, 9; Ален Мак 1, 2, 2, 3, 7, 7, 9; Арда 1, 3, 5; Баба Тонка 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Беласица. , 2, 4, 5, 5, 6, 7, 9; Бистрица 1, 10, 2, 3, 8; Божур 10, 2; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18; Васил Левски 1, 10 А, 10, 11, 12, 12 А, 13, 14, 14 А, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 2, 20, 20, 21, 21, 23, 23, 25, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 35, 37, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 39; Вежен 1, 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 8; Вела Пеева 2, 4, 6; Ветрен 1; Възраждане 1, 2, 2, 3, 5, 7, 7; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 2, 2, 20, 20, 22, 22 А, 22, 23, 23, 26, 28, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9; Дъб 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6; Еделвайс 1, 2; Здравец 2, 4, 6; Ивайло. 3, 1, 14, 2, 3, 4; Иглика 1, 2, 3, 7, 9; Климент Охридски 1, 3; Кокиче 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Ком 10, 2, 4; комунари 1, 2, 7, 7; Люлин 1, 2; Люляк 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6; Мануш Войвода 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Милин камък 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 8, 9; Митко Палаузов 1, 1, 3, 4, 5; Опълченска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 162, 17, 18, 19, 19, 2, 2, 21, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9; Остри връх 1, 5; Подбалканска 1, 2, 3, 4; Родопи 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Студен Извор 1, 2, 3; Тинтява 2; Трапезица 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 4, 6; Цвятко Радойнов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 8; Цена Илчева 2; Чапаев 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7; Чичера 6; Шипка 1; Янтра 1, 11, 1 16.02.2016 09:45 - 10:00 работа по чужда собственост
Горна Бешовица 9-ти септември 13, 14; Георги Димитров 1, 10, 16, 1А, 2, 3, 5, 7; Иван Фунев 1, 3, 5, 6 А, 6 Б, 6, 7, 9; Малчика 1, 1, 2, 2, 3; Станке Димитров 1, 3, 5; Христо Смирненски 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26; Шипка 1; Дърманци; Александър Стамболийски 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9; Безименна Васил Левски 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9; Веслец 10, 12, 2, 4, 6, 8; Волга 1, 2, 3, 4, 6; Георги Бенковски. 6, 1, 11, 12, 13, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 3, 5, 7, 8, 9; Георги Димитров 1; Дунав 1, 2 А, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Кирил и Методий 26, 28, 30, 6, 52; Ком 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Марица 6; Хан Аспарух 1, 2, 3, 5; Цар Калоян 1, 2, 3, 5, 7; Кален; Веслец 13, 5, 22, 26, 6; Роза 2; Караш; Акация 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7; Александър Стамболийски 10, 18, 2, 24; Брусника 2, 3, 4; Васил Левски 14, 15, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 44, 5, 6, 7, 3, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 67, 69, 71, 77; Димчо Дебелянов 1, 4, 5; Дунав 1, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 7, 9, 4; Искър 1, 10, 1, 10, 12, 4, 6; Любен Каравелов 1, 1, 14, 16, 2 А, 2, 4, 6, 7; Марковец 4, 6; Надежда 5; Незабравка 21, 5, 6, 7; Панайот Волов 1, 2, 6; Пано Кънчев 10, 6, 8; Петко Р. Славейков 1; Пеща 1, 6; Св. Св. Кирил и Методий 13, 16, 3, 5, 8, 16, 9; Стефан Караджа 7; Тоновец 1, 5, 7; Христо Ботев 1, 2, 3, 5, 2; Цар Калоян 12, 16, 5; Чукара 2, 20; Курново; Ален Мак 1, 6, 7; Бачо Киро 1, 2; Ботевградска 10, 15, 15, 16, 18, 20, 21, 28, 29, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 42, 46, 48, 15, 2, 3, 4, 4, 5; Васил Левски 10, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 26, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6; Велики Преслав 4, 4; Витоша 1, 3, 5, 5, 7; Вратица 1, 1, 2, 3, 7, 7; Гео Милев 1, 3, 4, 6; Дружба 2; Еделвайс 1, 13, 13, 15, 21, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7; Иван Вазов 1, 10, 11, 11, 12, 14, 16, 6, 74, 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22, 22, 24, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 38, 39, 41, 41, 43, 45, 45, 46, 47, 47, 48, 50, 52, 52, 53, 54, 56, 57, 57, 58, 59, 59, 61, 61, 62, 68, 68, 70, 70, 72, 4; Лъга 3; Любен Каравелов 1, 10, 4, 5, 6, 7, 7; Мусала 13, 15, 15, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9; Оборище 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8; Опълченска 1, 10, 12, 4; Паисий Хилендарски 1, 1, 4, 5, 6; Рашов дол 6, 7; Росица 11, 13, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 5, 9, . 2, 1, 15, 2, 3, 4, 6; Сергей Румянцев 2; Стара планина 10, 12, 16, 16, 18, 2, 2, 4, 6, 8; Хан Аспарух 1 А, 10, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 5, 8, 8; Хан Кубрат 3, 4, 6, 6, 8; Христо Ботев 1, 1, 11, 19, 1А, 2, 4, 4, 5, 19; Цар Калоян 1, 14, 16, 18, 23, 23, 24, 26, 28, 4, 6, 8, 8, 28, 29; Цар Симеон I-Ви 13, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 9, 9; Лик; Александър Стамболийски 10, 10, 12, 12, 3, 5, 5, 6, 8, 8, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 36, 9; Ален Мак 1, 2, 2, 3, 7, 7, 9; Арда 1, 3, 5; Баба Тонка 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Беласица. , 2, 4, 5, 5, 6, 7, 9; Бистрица 1, 10, 2, 3, 8; Божур 10, 2; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18; Васил Левски 1, 10 А, 10, 11, 12, 12 А, 13, 14, 14 А, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 2, 20, 20, 21, 21, 23, 23, 25, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 35, 37, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 39; Вежен 1, 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 8; Вела Пеева 2, 4, 6; Ветрен 1; Възраждане 1, 2, 2, 3, 5, 7, 7; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 2, 2, 20, 20, 22, 22 А, 22, 23, 23, 26, 28, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9; Дъб 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6; Еделвайс 1, 2; Здравец 2, 4, 6; Ивайло. 3, 1, 14, 2, 3, 4; Иглика 1, 2, 3, 7, 9; Климент Охридски 1, 3; Кокиче 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Ком 10, 2, 4; комунари 1, 2, 7, 7; Люлин 1, 2; Люляк 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6; Мануш Войвода 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Милин камък 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 8, 9; Митко Палаузов 1, 1, 3, 4, 5; Опълченска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 162, 17, 18, 19, 19, 2, 2, 21, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9; Остри връх 1, 5; Подбалканска 1, 2, 3, 4; Родопи 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Студен Извор 1, 2, 3; Тинтява 2; Трапезица 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 4, 6; Цвятко Радойнов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 8; Цена Илчева 2; Чапаев 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7; Чичера 6; Шипка 1; Янтра 1, 11, 1 16.02.2016 14:00 - 14:15 работа по чужда собственост
Горна Бешовица 9-ти септември 13, 14; Георги Димитров 1, 10, 16, 1А, 2, 3, 5, 7; Иван Фунев 1, 3, 5, 6 А, 6 Б, 6, 7, 9; Малчика 1, 1, 2, 2, 3; Станке Димитров 1, 3, 5; Христо Смирненски 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26; Шипка 1; Дърманци; Александър Стамболийски 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9; Безименна Васил Левски 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9; Веслец 10, 12, 2, 4, 6, 8; Волга 1, 2, 3, 4, 6; Георги Бенковски. 6, 1, 11, 12, 13, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 3, 5, 7, 8, 9; Георги Димитров 1; Дунав 1, 2 А, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Кирил и Методий 26, 28, 30, 6, 52; Ком 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Марица 6; Хан Аспарух 1, 2, 3, 5; Цар Калоян 1, 2, 3, 5, 7; Кален; Веслец 13, 5, 22, 26, 6; Роза 2; Караш; Акация 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7; Александър Стамболийски 10, 18, 2, 24; Брусника 2, 3, 4; Васил Левски 14, 15, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 44, 5, 6, 7, 3, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 67, 69, 71, 77; Димчо Дебелянов 1, 4, 5; Дунав 1, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 7, 9, 4; Искър 1, 10, 1, 10, 12, 4, 6; Любен Каравелов 1, 1, 14, 16, 2 А, 2, 4, 6, 7; Марковец 4, 6; Надежда 5; Незабравка 21, 5, 6, 7; Панайот Волов 1, 2, 6; Пано Кънчев 10, 6, 8; Петко Р. Славейков 1; Пеща 1, 6; Св. Св. Кирил и Методий 13, 16, 3, 5, 8, 16, 9; Стефан Караджа 7; Тоновец 1, 5, 7; Христо Ботев 1, 2, 3, 5, 2; Цар Калоян 12, 16, 5; Чукара 2, 20; Курново; Ален Мак 1, 6, 7; Бачо Киро 1, 2; Ботевградска 10, 15, 15, 16, 18, 20, 21, 28, 29, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 42, 46, 48, 15, 2, 3, 4, 4, 5; Васил Левски 10, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 26, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6; Велики Преслав 4, 4; Витоша 1, 3, 5, 5, 7; Вратица 1, 1, 2, 3, 7, 7; Гео Милев 1, 3, 4, 6; Дружба 2; Еделвайс 1, 13, 13, 15, 21, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7; Иван Вазов 1, 10, 11, 11, 12, 14, 16, 6, 74, 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22, 22, 24, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 38, 39, 41, 41, 43, 45, 45, 46, 47, 47, 48, 50, 52, 52, 53, 54, 56, 57, 57, 58, 59, 59, 61, 61, 62, 68, 68, 70, 70, 72, 4; Лъга 3; Любен Каравелов 1, 10, 4, 5, 6, 7, 7; Мусала 13, 15, 15, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9; Оборище 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8; Опълченска 1, 10, 12, 4; Паисий Хилендарски 1, 1, 4, 5, 6; Рашов дол 6, 7; Росица 11, 13, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 5, 9, . 2, 1, 15, 2, 3, 4, 6; Сергей Румянцев 2; Стара планина 10, 12, 16, 16, 18, 2, 2, 4, 6, 8; Хан Аспарух 1 А, 10, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 5, 8, 8; Хан Кубрат 3, 4, 6, 6, 8; Христо Ботев 1, 1, 11, 19, 1А, 2, 4, 4, 5, 19; Цар Калоян 1, 14, 16, 18, 23, 23, 24, 26, 28, 4, 6, 8, 8, 28, 29; Цар Симеон I-Ви 13, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 9, 9; Лик; Александър Стамболийски 10, 10, 12, 12, 3, 5, 5, 6, 8, 8, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 36, 9; Ален Мак 1, 2, 2, 3, 7, 7, 9; Арда 1, 3, 5; Баба Тонка 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Беласица. , 2, 4, 5, 5, 6, 7, 9; Бистрица 1, 10, 2, 3, 8; Божур 10, 2; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18; Васил Левски 1, 10 А, 10, 11, 12, 12 А, 13, 14, 14 А, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 2, 20, 20, 21, 21, 23, 23, 25, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 35, 37, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 39; Вежен 1, 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 8; Вела Пеева 2, 4, 6; Ветрен 1; Възраждане 1, 2, 2, 3, 5, 7, 7; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 2, 2, 20, 20, 22, 22 А, 22, 23, 23, 26, 28, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9; Дъб 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6; Еделвайс 1, 2; Здравец 2, 4, 6; Ивайло. 3, 1, 14, 2, 3, 4; Иглика 1, 2, 3, 7, 9; Климент Охридски 1, 3; Кокиче 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Ком 10, 2, 4; комунари 1, 2, 7, 7; Люлин 1, 2; Люляк 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6; Мануш Войвода 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Милин камък 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 8, 9; Митко Палаузов 1, 1, 3, 4, 5; Опълченска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 162, 17, 18, 19, 19, 2, 2, 21, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9; Остри връх 1, 5; Подбалканска 1, 2, 3, 4; Родопи 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Студен Извор 1, 2, 3; Тинтява 2; Трапезица 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 4, 6; Цвятко Радойнов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 8; Цена Илчева 2; Чапаев 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7; Чичера 6; Шипка 1; Янтра 1, 11, 1 16.02.2016 13:45 - 14:00 работа по чужда собственост
Горна Бешовица 9-ти септември 13, 14; Георги Димитров 1, 10, 16, 1А, 2, 3, 5, 7; Иван Фунев 1, 3, 5, 6 А, 6 Б, 6, 7, 9; Малчика 1, 1, 2, 2, 3; Станке Димитров 1, 3, 5; Христо Смирненски 15, 18, 19, 20, 21, 22, 26; Шипка 1; Дърманци; Александър Стамболийски 11, 12, 5, 6, 7, 8, 9; Безименна Васил Левски 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9; Веслец 10, 12, 2, 4, 6, 8; Волга 1, 2, 3, 4, 6; Георги Бенковски. 6, 1, 11, 12, 13, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 3, 5, 7, 8, 9; Георги Димитров 1; Дунав 1, 2 А, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Кирил и Методий 26, 28, 30, 6, 52; Ком 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Марица 6; Хан Аспарух 1, 2, 3, 5; Цар Калоян 1, 2, 3, 5, 7; Кален; Веслец 13, 5, 22, 26, 6; Роза 2; Караш; Акация 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7; Александър Стамболийски 10, 18, 2, 24; Брусника 2, 3, 4; Васил Левски 14, 15, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 44, 5, 6, 7, 3, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 67, 69, 71, 77; Димчо Дебелянов 1, 4, 5; Дунав 1, 11, 12, 13, 14, 15, 4, 7, 9, 4; Искър 1, 10, 1, 10, 12, 4, 6; Любен Каравелов 1, 1, 14, 16, 2 А, 2, 4, 6, 7; Марковец 4, 6; Надежда 5; Незабравка 21, 5, 6, 7; Панайот Волов 1, 2, 6; Пано Кънчев 10, 6, 8; Петко Р. Славейков 1; Пеща 1, 6; Св. Св. Кирил и Методий 13, 16, 3, 5, 8, 16, 9; Стефан Караджа 7; Тоновец 1, 5, 7; Христо Ботев 1, 2, 3, 5, 2; Цар Калоян 12, 16, 5; Чукара 2, 20; Курново; Ален Мак 1, 6, 7; Бачо Киро 1, 2; Ботевградска 10, 15, 15, 16, 18, 20, 21, 28, 29, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 42, 46, 48, 15, 2, 3, 4, 4, 5; Васил Левски 10, 11, 13, 15, 22, 24, 26, 26, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6; Велики Преслав 4, 4; Витоша 1, 3, 5, 5, 7; Вратица 1, 1, 2, 3, 7, 7; Гео Милев 1, 3, 4, 6; Дружба 2; Еделвайс 1, 13, 13, 15, 21, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7; Иван Вазов 1, 10, 11, 11, 12, 14, 16, 6, 74, 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22, 22, 24, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 38, 39, 41, 41, 43, 45, 45, 46, 47, 47, 48, 50, 52, 52, 53, 54, 56, 57, 57, 58, 59, 59, 61, 61, 62, 68, 68, 70, 70, 72, 4; Лъга 3; Любен Каравелов 1, 10, 4, 5, 6, 7, 7; Мусала 13, 15, 15, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9; Оборище 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8; Опълченска 1, 10, 12, 4; Паисий Хилендарски 1, 1, 4, 5, 6; Рашов дол 6, 7; Росица 11, 13, 14, 15, 16, 16, 18, 19, 5, 9, . 2, 1, 15, 2, 3, 4, 6; Сергей Румянцев 2; Стара планина 10, 12, 16, 16, 18, 2, 2, 4, 6, 8; Хан Аспарух 1 А, 10, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 5, 8, 8; Хан Кубрат 3, 4, 6, 6, 8; Христо Ботев 1, 1, 11, 19, 1А, 2, 4, 4, 5, 19; Цар Калоян 1, 14, 16, 18, 23, 23, 24, 26, 28, 4, 6, 8, 8, 28, 29; Цар Симеон I-Ви 13, 2, 4, 5, 5, 7, 8, 8, 9, 9; Лик; Александър Стамболийски 10, 10, 12, 12, 3, 5, 5, 6, 8, 8, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 36, 9; Ален Мак 1, 2, 2, 3, 7, 7, 9; Арда 1, 3, 5; Баба Тонка 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Беласица. , 2, 4, 5, 5, 6, 7, 9; Бистрица 1, 10, 2, 3, 8; Божур 10, 2; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18; Васил Левски 1, 10 А, 10, 11, 12, 12 А, 13, 14, 14 А, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 2, 20, 20, 21, 21, 23, 23, 25, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 35, 37, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 39; Вежен 1, 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 8; Вела Пеева 2, 4, 6; Ветрен 1; Възраждане 1, 2, 2, 3, 5, 7, 7; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 2, 2, 20, 20, 22, 22 А, 22, 23, 23, 26, 28, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9; Дъб 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6; Еделвайс 1, 2; Здравец 2, 4, 6; Ивайло. 3, 1, 14, 2, 3, 4; Иглика 1, 2, 3, 7, 9; Климент Охридски 1, 3; Кокиче 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Ком 10, 2, 4; комунари 1, 2, 7, 7; Люлин 1, 2; Люляк 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6; Мануш Войвода 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Милин камък 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 8, 9; Митко Палаузов 1, 1, 3, 4, 5; Опълченска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 162, 17, 18, 19, 19, 2, 2, 21, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9; Остри връх 1, 5; Подбалканска 1, 2, 3, 4; Родопи 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Студен Извор 1, 2, 3; Тинтява 2; Трапезица 4, 5, 6; Цар Калоян 2, 4, 6; Цвятко Радойнов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 8; Цена Илчева 2; Чапаев 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7; Чичера 6; Шипка 1; Янтра 1, 11, 1 16.02.2016 10:00 - 10:15 работа по чужда собственост
Община Оряхово
Селановци 1-Ви май 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 9, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 68, Рт Нн ТП № 25; 3-ти март 1, 4; III-1332 Кв 307 XI-19 Алеко Константинов 1, 10 А, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Александър Невски 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 5, 7, 9, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; Александър Стамболийски 10, 39, 40, 42, 43 Вила, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 43 Вила, 7, 111, 112, 114, 116, 127, 127А, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 141 А, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 143, 145, 147, 149, 151, 155, 157, 159, 161, 163, 45, 72, 78, 90, Рт Нн ТП № 1, 100, 101, 101А, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, Рт Нн ТП № 20, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83; Ангел Кънчев 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 65; Андрей Николов 10, 11, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23; Асен Златаров 10, 11, 1178, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 48, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 53, 55, 57, 61, 63; Баба Тонка 3, 4; Батак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Бачо Киро 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 6, 8, Рт Нн ТП № 15, 11, 13, 15, 2, 4; Белослатинска 1, 10, 10 А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8; Боян Чонос Рт Нн ТП № 1, 1, 3, 5, 7, Рт Нн ТП № 26; Валентина Терешкова 1, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8, Рт Нн ТП № 11, Рт Нн ТП № 25, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 5, 7, Ртнн ТП № 6, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Виктор Юго 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 6; Възраждане 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ген. Столетов 1, 10, 11, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 7; Гео Милев 1, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Бенковски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; Георги с. Раковски 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 16, 5, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; Дамян Дамянов 2, 4, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 5, 7, 9, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 24; Димчо Дебелянов 1, 2, 4, 6, 1, 2, 5, 8, 12, 14, 16, 8, 18, 5, 32; Добри Чинтулов 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32; Дора Габе 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Д-р Петър Берон 1, 2, 5, 7, 3; Драгана Николова 2, 3; Дунав 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 20А, 21, 22, 24, 9, 18, 20А, 21А Рт Нн ТП № 6, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Еделвайс 3; Елин Пелин 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 5, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39; Заря 1, 2, 3; Йордан Йовков 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 24, 26, 5, 6, 7, 8, 9; Кап. Петко Войвода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 86, 88, 90 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 16.02.2016 13:00 - 16:00 работа по съоръжения на ЕСО
Галово Акация 4; Бутанска Падина 2, 6; Васил Левски 10, 2, 3; Георги Димитров 1, 14, 16, 17, 17Б, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 113, 33-А, 35, 36, 37, 38, 38-Б, 38А, 39, 40, 40А, 41, 42, 44, 44-Б, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 54-А, 55, 56, 57, 58, 60, 60В, 61, 61-А, 62, 63, 64, 64-А, 65, 66, 67, 68, 68-А, 69, 70, 70А, 71, 72, 73, 76, 76А, 77, 78, 78-А, 79, 81, 82, 82-А, 83, 85, 86, 89, 90, 91, 93, 94, 98, 94; Кирил и Методий 1, 10, 11, 11А, 13А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 23Б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 40, 41, 47, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; Кокиче 2, 3; Лозенец 2А, 4; Люляците 1, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 8; Никола Вапцаров 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, . 11-А, 10, 13, 15, 17, 6, 8А; Стефан Караджа 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 4, 5; УПИ II Кв 53 Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 17, 17А, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27А, 28, 29, 3, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 47, 48, 4А, 50, 54, 55, 57, 61, 6А, 7, 8, 9; Горни Вадин; 9-ти септември 1, 11, 13, 17, 17А, 3, 5, 5-А, 7, 7А, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35 А, 35 В, 35А, 37, 39, 4, 41, 45, 51, 53, 55, 23, 34, 57, 6, 61, 63, 67, 69, 71, 8, 9; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 6, 7, 8, 8, 9; Васил Левски 11, 12, 14, 16, 9, 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Витоша 1, 2, 4; Георги Димитров 13, 7, Рт Нн ТП № 2, . 31, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 4, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 48, 5, 50, 52, 7, 8, 8А, 9, Рт Нн ТП № 2, Рт Нн ТП № 3, Рт Нн ТП№ 3, 2, 3, Рт Нн ТП № 3; Георги с. Раковски 1, 11, 13, 2, 3, 5, 7, 9; Добруджа. 2, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дунав 1, 10, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Душков дол 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 1, . 7, 10, 11, 13, 15А, 17, 19, 21, 3, 3А, 4, 6, 8, 9; Леденика 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 22, 24, 27, 28, 32, 36, 4; Любен Каравелов 1, 10, 11, 14, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пирин 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Сергей Румянцев 1, 2, 4, 6, 5, 7; Стара планина 1, 1, 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 21, 27, 29, 4, 5, 6, 9, Рт Нн ТП № 4, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 44, 52; Христо Смирненски 10, 12, 4, 5, 7, 8, 9; Долни Вадин; Ален Мак Рт Нн ТП № 2, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 5, 6, 8, 9; Божур 3; Владая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Дунав 1, 2, 3, 5, 6; Здравец 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 6, 8, 9; Иван Нивянин 1, 3, 4, 5, 7; Кирил и Методий 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 3, 5, 6, 7, 8; Кокиче 1, 11, 2, 3, 5, 7; Люлин 1, 2, 4, 2; Люляк 3; Митре Попесков 10, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8; Младен Павлов 1, 10, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 5, 7; Никола Марков-Колката 2; Оборище 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Олег Кошевой 10, 2, 4, 6; Охрид 3, 7; Павел Корчагин 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Паисий Хилендарски 2, 4; Роза 2, 6; Ропотамо 1, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 8, 4; Росица 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Синчец 1, 3; Хан Аспарух 1, 56, 62, 63, Рт Нн ТП № 2, 1, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9, Рт Нн ТП № 2, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 57, 59; Цар Самуил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Цветан Брайнов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 3, 5, 7, 8; Шипка 1, 1, 2, 3, 5, 7, 9; Козлодуй; Враца 7А; Лесковец, Общ. Оряхово; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 5, 6, 7, 9; Безименна Божур 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 16.02.2016 08:30 - 12:30 работа по съоръжения на ЕСО
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"

Монтана


Място Дата Време Обяснение
Община Берковица
Берковица Алеко Константинов 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Атанас Кюркчиев 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83; Бор 4; Грамада 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дунав 1, 2, 4, 6; Еделвайс 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Б, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 28 А, 2Б, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Йордан Йовков 2, 3, 4, 5, 7; Мусала 2; Николаевска 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 92; Парчевич 10, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Пирин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Синчец 1, 2, 3; Средна Гора 1, 10, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Странджа 2, 4; Тополите 1, 2, 3, 4, 5; Хаджи Петър Илиев 1; Ясен 1, 2, 3 15.02.2016 08:45 - 16:30 ремонт на електрически съоръжения
Община Бойчиновци
Лехчево 000252 I Кв. 104 Гео Милев 1, 3, 4, 6; Георги Димитров ТП N6 УО, 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 64, 8; Георги Кирков 11, 13, 15, 3, 5, 7, 8, 9; Девети септември 5; Иван Вазов 1, 2, 3, 4, 5; Кирил и Методи 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32, 36; Македония 1; Паисий Хилендарски 2; Партизанска 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Райко Даскалов 10, 11, 4, 7, 8, 9; Христина Морфова 1, 4, 6; Цанко Церковски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Цар Симеон 4, 6, 8; Цветко Терзийски 10, 12; Чаталджа 1, 2 15.02.2016 13:00 - 16:30 инвестиционна програма
Община Брусарци
Киселево Александър Стамболийски 2, 6; Борис Горанов 1, 2, 3, 5; Ботев 1, 14, 4, 6, 8; Бузлуджа 1; Валентина Терешкова 1, 12, 3, 5, 6, 8; Васил Коларов 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 33, 40, 44, 46, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 6, 63, 7, 8, 9; Димитър Костов 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 2, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 1; Илия Луканов 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Левски 1, 2, 3, 4, 5; Ленин 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 3, 5, 9; Любен Каравелов 4; Мито Цоцин 1, 13; Михаил Илиев 1, 11, 16, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Й. Вапцаров 1; Симеон Тошев 1; Трайко Кънев 1, 2, 3, 8; Трифон Павлов 2, 5; Юрий Гагарин 1, 10, 2, 3 18.02.2016 10:00 - 16:00 инвестиционна програма
Община Вълчедръм
Вълчедръм Алабин /В. Пеева/ 1, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 25, 26, 28, 30, 50, 29, 68; Алеко Константинов 1, 16, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 8; Амбарица 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Антон Иванов 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Антон Страшимиров 21, 22, 23, 24; Баба Тонка 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5; Балатон 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 28, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 38, 39А, 39Б, 39Г; Беласица 11, 12, 12А, 14, 16, 18, 5, 6, 7, 8, 9; Белмекен 1, 2; Бенковски /Д. Благоев/ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 101, 23, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 93, 95, 99, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 59, 54; Братя Миладинови 1, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 30, 4, 6, 8, 22, 24, 26, 28, 30; Бузлуджа 2, 3, 5, 7; Бъкстон 2; България /Г. Димитров/ 1, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2 Павилион, 20, 30, 31, 4, 7, 7-11, 1, 10, 18, 2, 22, 24, 28, 3, 5, 6, 8, 117, 132, 2, 21, 23, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 37; Васил Априлов 1, 2, 3, 4, 5, 7; Васил Друмев 1, 2, 3, 5; Вежен 1, 3, 5, 6, 7; Веслец 1, 2, 4, 5, 6; Вълчедръма 10, 2, 3, 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 6, 9; Генерал Скобелев 10, 11, 13, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Граф Игнатиев /А. Жданов/ 7; Даскал Тодор 1 Автогра, 10, 12, 13, 14, 16, 2, 21, 23, 27, 4, 6; Димитър Маринов 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Добри Войников 2, 4; Драва 1, 10, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Дунав 1; Евлоги Георгиев /Ален Мак 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 5, 8; Златия 1, 10, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ивайло 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8; Иван Вазов 10, 11, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 4, 5, 7, 8, 44, 47, 48, 52; Извън Населеното Място Дърводелна, Маслобойна, Монтработилница, Кланица, Склад, Склад 5, Склад Зърно; Иларион Макриополски 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8; Капитан Савойски 18; Кирил и Методий 1, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 20, 25, 8, 17; Клокотница 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 86, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89; Ком 10, 13, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 7; Лом 1; Любен Каравелов 2, 3, 4; Людмил Стоянов 5, 7, 9; Места 1, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Морава /М. Тодоров/ 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Неофит Бозвели 1, 12, 13, 2, 20, 4; Никола Вапцаров 10, 32, 40, 42, УО, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 8, 9; Никола Обретенов /В. П-Ва/ 12, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 60, 64, 17, 36, 38; Оборище 1, 2; Отец Пайсий 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, № 1, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 60; Панайот Волов 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 4, 5, 51, 8, 15, 4; Патриарх Евтимий 12, 2, 4, 6, 8, 9; Пенчо Славейков 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 6, 7, 9; Петко Славейков 12, 17, 24, 27, 29, 3, 4, 5; Петър Берон 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Пирин 18; Радовиш 1, 4, 6, 8; Райна Княгиня /Яташка/ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Раковски /Г. Кирков/ 1, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 27, 3, 5, 7, 8, 9, 1 Изход Лом, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39; Рила 1, 2, 3; Руен 10, 12, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 31, 4, 5, 6; Славянска 1, 10, 12, 13, 14, 16А, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 38А, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 5 16.02.2016 09:00 - 09:15 ремонт на електрически съоръжения
Вълчедръм Алабин /В. Пеева/ 29, 68; Алеко Константинов 1, 16, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 8; Амбарица 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Баба Тонка 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5; Балатон 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 38, 39А, 39Б, 39Г; Бенковски /Д. Благоев/ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 59; Братя Миладинови 1, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 30, 4, 6, 8, 22, 24, 26, 28, 30; Бузлуджа 2, 3, 5, 7; Бъкстон 2; България /Г. Димитров/ 1, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2 Павилион, 20, 30, 31, 4, 7, 7-11, 1, 10, 18, 2, 22, 24, 28, 3, 5, 6, 8, 37; Васил Априлов 1, 2, 3, 4, 5, 7; Васил Друмев 1, 2, 3, 5; Вежен 1, 3, 5, 6, 7; Веслец 1, 2, 4, 5, 6; Вълчедръма 10, 2, 3, 5, 7; Генерал Скобелев 10, 11, 13, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дунав 1; Евлоги Георгиев /Ален Мак 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 5, 8; Златия 1, 10, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Вазов 10, 11, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 4, 5, 7, 8; Извън Населеното Място Иларион Макриополски 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8; Капитан Савойски 18; Кирил и Методий 1, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 17; Клокотница 63, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 86; Лом 1; Места 1, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Морава /М. Тодоров/ 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Никола Вапцаров 10, 32, 40, 42, УО, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 8, 9; Никола Обретенов /В. П-Ва/ 12, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 60, 64; Отец Пайсий 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, № 1; Панайот Волов 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 4, 5, 51, 8, 15, 4; Патриарх Евтимий 12, 2, 4, 6, 8, 9; Пенчо Славейков 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 8, 9; Петко Славейков 3, 4, 5; Радовиш 1, 4, 6, 8; Райна Княгиня /Яташка/ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Раковски /Г. Кирков/ 1, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 27, 3, 5, 7, 8, 9, 1 Изход Лом, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39; Руен 10, 12, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 31, 4, 5, 6; Славянска 2, 57; Софрони Врачански 3, 7, 9; Средна Гора 1, 2, 3; Стара планина /П-Занска/ 1, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Странджа 1, 2, 3, 5, 6, 8, 2, 3; Съединение /В. Коларов/ 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 32, 33, 33А, 34, 5, 50, 7, 8, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 57, 49; Трети март /Г. Генов/ 10, 12, 14, 23, 25, 27, 29, 31, 11, 13, 15, 17, 8, 8А, 14, 2, 21, 4, 5, 6, 9; Хаджи Димитър 1, 4, 2; Хаимбоаз 3; Хан Аспарух 1, 10, 12, 2, 22, 32, 4, 5, 6, 8, 11, 11А, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 40, 9, 14; Хан Крум 2, 3, 6; Христо Давидов 13; Цар Борис I /Л. Димитрова 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 30, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Иван Асен /Й. Николова 10, 11, 14, 5, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 9; Цар Самуил 10, 12, 15, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 52, 40, 49, 53, 54, 55, 8; Цар Симеон Велики /М-Л Т/ 10, 33, 25; Янка Войвода 1, 2, 3, 4, 6 16.02.2016 09:15 - 15:45 ремонт на електрически съоръжения
Вълчедръм Алабин /В. Пеева/ 1, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 22, 25, 26, 28, 30, 50, 29, 68; Алеко Константинов 1, 16, 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 8; Амбарица 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Антон Иванов 1, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Антон Страшимиров 21, 22, 23, 24; Баба Тонка 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5; Балатон 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 20А, 20Б, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 28, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 38, 39А, 39Б, 39Г; Беласица 11, 12, 12А, 14, 16, 18, 5, 6, 7, 8, 9; Белмекен 1, 2; Бенковски /Д. Благоев/ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 101, 23, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 93, 95, 99, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 49, 59, 54; Братя Миладинови 1, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 30, 4, 6, 8, 22, 24, 26, 28, 30; Бузлуджа 2, 3, 5, 7; Бъкстон 2; България /Г. Димитров/ 1, 10, 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2 Павилион, 20, 30, 31, 4, 7, 7-11, 1, 10, 18, 2, 22, 24, 28, 3, 5, 6, 8, 117, 132, 2, 21, 23, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 37; Васил Априлов 1, 2, 3, 4, 5, 7; Васил Друмев 1, 2, 3, 5; Вежен 1, 3, 5, 6, 7; Веслец 1, 2, 4, 5, 6; Вълчедръма 10, 2, 3, 5, 7, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 6, 9; Генерал Скобелев 10, 11, 13, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Граф Игнатиев /А. Жданов/ 7; Даскал Тодор 1 Автогра, 10, 12, 13, 14, 16, 2, 21, 23, 27, 4, 6; Димитър Маринов 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Добри Войников 2, 4; Драва 1, 10, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Дунав 1; Евлоги Георгиев /Ален Мак 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 5, 8; Златия 1, 10, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ивайло 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8; Иван Вазов 10, 11, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 4, 5, 7, 8, 44, 47, 48, 52; Извън Населеното Място Дърводелна, Маслобойна, Монтработилница, Кланица, Склад, Склад 5, Склад Зърно; Иларион Макриополски 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8; Капитан Савойски 18; Кирил и Методий 1, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 15, 20, 25, 8, 17; Клокотница 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 86, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89; Ком 10, 13, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 7; Лом 1; Любен Каравелов 2, 3, 4; Людмил Стоянов 5, 7, 9; Места 1, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Морава /М. Тодоров/ 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Неофит Бозвели 1, 12, 13, 2, 20, 4; Никола Вапцаров 10, 32, 40, 42, УО, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 8, 9; Никола Обретенов /В. П-Ва/ 12, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 60, 64, 17, 36, 38; Оборище 1, 2; Отец Пайсий 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, № 1, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 60; Панайот Волов 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 4, 5, 51, 8, 15, 4; Патриарх Евтимий 12, 2, 4, 6, 8, 9; Пенчо Славейков 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 6, 7, 9; Петко Славейков 12, 17, 24, 27, 29, 3, 4, 5; Петър Берон 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Пирин 18; Радовиш 1, 4, 6, 8; Райна Княгиня /Яташка/ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Раковски /Г. Кирков/ 1, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 27, 3, 5, 7, 8, 9, 1 Изход Лом, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 16, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39; Рила 1, 2, 3; Руен 10, 12, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 31, 4, 5, 6; Славянска 1, 10, 12, 13, 14, 16А, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 38А, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 5 16.02.2016 15:45 - 16:00 ремонт на електрически съоръжения
Община Вършец
с. Черкаски ул. Акация (21) 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Божур (25 А) 1, 2; ул. Бреза (Двадесет) 2; ул. Бряг (22 В) 1; ул. Върха (24) 2; ул. Еделвайс (23) 1, 3, 4, 8; ул. Ела (Четвърта) 1, 2; ул. Игрище (25) 2, 4, 6; ул. Изгрев (Деветнадесет) 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Казанджийска (Девета А) 1, 3; ул. Калина (Двадесет и Втора) 2, 3, 4, 5, 7; ул. Корийски дол (22 Б) 1, 3; ул. Корията (Двадесет и Втора А 1, 11, 2, 4, 7, 9; ул. Липа (29) 2; ул. Метохска (Девета) 10, 12, 6, 8; ул. Роза (Пета) 3; ул. Теменуга (28 ) 2; ул. Христо Ботев (Първа) 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74; ул. Църковна (Седма) 3, 5 15.02.2016 09:30 - 16:30 инвестиционна програма
с. Черкаски ул. Акация (21) 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Божур (25 А) 1, 2; ул. Бреза (Двадесет) 2; ул. Бряг (22 В) 1; ул. Върха (24) 2; ул. Еделвайс (23) 1, 3, 4, 8; ул. Ела (Четвърта) 1, 2; ул. Игрище (25) 2, 4, 6; ул. Изгрев (Деветнадесет) 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Казанджийска (Девета А) 1, 3; ул. Калина (Двадесет и Втора) 2, 3, 4, 5, 7; ул. Корийски дол (22 Б) 1, 3; ул. Корията (Двадесет и Втора А 1, 11, 2, 4, 7, 9; ул. Липа (29) 2; ул. Метохска (Девета) 10, 12, 6, 8; ул. Роза (Пета) 3; ул. Теменуга (28 ) 2; ул. Христо Ботев (Първа) 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74; ул. Църковна (Седма) 3, 5 16.02.2016 09:30 - 16:30 инвестиционна програма
с. Черкаски ул. Акация (21) 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Божур (25 А) 1, 2; ул. Бреза (Двадесет) 2; ул. Бряг (22 В) 1; ул. Върха (24) 2; ул. Еделвайс (23) 1, 3, 4, 8; ул. Ела (Четвърта) 1, 2; ул. Игрище (25) 2, 4, 6; ул. Изгрев (Деветнадесет) 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Казанджийска (Девета А) 1, 3; ул. Калина (Двадесет и Втора) 2, 3, 4, 5, 7; ул. Корийски дол (22 Б) 1, 3; ул. Корията (Двадесет и Втора А 1, 11, 2, 4, 7, 9; ул. Липа (29) 2; ул. Метохска (Девета) 10, 12, 6, 8; ул. Роза (Пета) 3; ул. Теменуга (28 ) 2; ул. Христо Ботев (Първа) 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74; ул. Църковна (Седма) 3, 5 17.02.2016 09:30 - 16:30 инвестиционна програма
с. Черкаски ул. Акация (21) 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Божур (25 А) 1, 2; ул. Бреза (Двадесет) 2; ул. Бряг (22 В) 1; ул. Върха (24) 2; ул. Еделвайс (23) 1, 3, 4, 8; ул. Ела (Четвърта) 1, 2; ул. Игрище (25) 2, 4, 6; ул. Изгрев (Деветнадесет) 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Казанджийска (Девета А) 1, 3; ул. Калина (Двадесет и Втора) 2, 3, 4, 5, 7; ул. Корийски дол (22 Б) 1, 3; ул. Корията (Двадесет и Втора А 1, 11, 2, 4, 7, 9; ул. Липа (29) 2; ул. Метохска (Девета) 10, 12, 6, 8; ул. Роза (Пета) 3; ул. Теменуга (28 ) 2; ул. Христо Ботев (Първа) 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74; ул. Църковна (Седма) 3, 5 18.02.2016 09:30 - 16:30 инвестиционна програма
с. Черкаски ул. Акация (21) 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Божур (25 А) 1, 2; ул. Бреза (Двадесет) 2; ул. Бряг (22 В) 1; ул. Върха (24) 2; ул. Еделвайс (23) 1, 3, 4, 8; ул. Ела (Четвърта) 1, 2; ул. Игрище (25) 2, 4, 6; ул. Изгрев (Деветнадесет) 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Казанджийска (Девета А) 1, 3; ул. Калина (Двадесет и Втора) 2, 3, 4, 5, 7; ул. Корийски дол (22 Б) 1, 3; ул. Корията (Двадесет и Втора А 1, 11, 2, 4, 7, 9; ул. Липа (29) 2; ул. Метохска (Девета) 10, 12, 6, 8; ул. Роза (Пета) 3; ул. Теменуга (28 ) 2; ул. Христо Ботев (Първа) 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74; ул. Църковна (Седма) 3, 5 19.02.2016 09:30 - 16:30 инвестиционна програма
Община Лом
Лом Бор 1; Липа 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 59, 60; Ломски Казарми 38, 40, 42, 44, 45, 50, 51, 52, 54, 56; Петрохан 20, 29, 31, 32, 35, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 68, 70, 72, 74, 76; Струма 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 63 15.02.2016 10:00 - 16:00 работа по съоръжения НН
Лом Бор 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 20, 24, 26, 3, 52, 6, 7, 8; Липа 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 5, 7, 8, 9; Ломски Казарми 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 4, 5, 53, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 8; Петрохан 1, 1 Магазин, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Струма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 6, 8, 9 15.02.2016 - 19.02.2016 09:00 - 16:00 работа по съоръжения НН
Замфир Бенковски 1, 10, 3, 4, 5, 7, 9; Вела Пеева 1, 2, 3, 4, 5, 7; Въча 2, 3; Дунав 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Замфир Хаджийски 1, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; Искър 2, 3, 4, 6, 8; Камчия 10, 12, 13, 5, 6, 8, 9; Ком 1, 2, 3, 4; Левски 10, 2, 6, 8; Оборище 2, 4, 6; Прага 1, 10, 12, 2, 4, 5, 8; Христо Ботев Улично-3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Лом; Лодовико Миланези(К-Ска) 9 17.02.2016 09:00 - 16:00 инвестиционна програма
Лом Александър Стамболийски 33, 35, 41, 43, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 88, 94, 98; Арпад(Вл. Ваков) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Водна База 6; Гургулят 30; Радецки 1, 10, 12, 14, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9 19.02.2016 13:00 - 16:15 инвестиционна програма
Дондуково Георги Бенковски 9; Лом; Аспарухов Хълм 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бабуна(Н. Караджата) 21, 23, 27, 29, 31; Беласица 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Добруджа 29, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46; Дядо Цеко Войвода 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 5, 6, 7, 8, 9; Незабравка(Иван Тодорин) 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Призрен(Неофит Ломски) 1, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сели-Олу 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9; Шейново 1, 2, 4, 6; Шести септември 1, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 5, 7, 9 19.02.2016 09:00 - 12:00 инвестиционна програма
Община Медковец
Аспарухово, Общ. Медковец Антон Иванов 11, 13, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; Васил Коларов 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Вела Пеева 1, 10, 3, 9; Ворошилов 1, 3, 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 9; Дунавска 2, 4, 5, 6, 7, 9; Леонид Брежнев 1, 12, 3, 5, 6, 8; Лиляна Димитрова 1, 3, 4, 6, 7; Малчика 1, 11, 13, 15, 2, 21, 23, 3, 5, 6, 9; Одрин 1, 3, 4, 5, 7; Поп Андрей 1, 2, 3, 4, 5, 6; Сталинградска 2; Хаджи Димитър 21, 23, 28, 8; Христо Ботев 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Шипка 1, 3, 5; Юрий Гагарин 1, 2, 3 16.02.2016 10:00 - 16:00 инвестиционна програма
Община Монтана
Монтана Иван Аврамов 10, 10 3, 12 4, 16, 2, 30, 6, 6 1, 6 Аврора-1, 8 2, 8 Базова Станция Mn 041; Иван Вазов 33, 35, 37; Княз Александър Батенберг 9; Неофит Бозвели 29; Петър Парчевич 1, 10, 12, 18, 19, 2, 20, 21, 25В, 27, 3, 5, 6, 8 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 15.02.2016 09:00 - 15:00 инвестиционна програма
Монтана Извън регулацията Гаражи, Колбасаница-Трафопост, ТП-Бензиностанция, Фургон за охрана, 1, ПСОВ Монтана; Мала Кутловица бл. Трафопост-Мачтов; Христо Смирненски 12; Сапарева Баня; Скобелев 5 15.02.2016 12:15 - 12:30 работа по съоръжения на ЕСО
Долно Белотинци 800692 Александър Стамболийски 1, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 3, 5; Арм. Ген. Иван Михайлов 1, 3, 5; Асен Греков 2, 6, 8; Васил Коларов 1, 17, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Владимир Минчев 10, 13, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 6, 7; Гаврил Генов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Гео Милев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Дамянов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 4, 5; Дамян Колов Оловански 1, 10, 2, 6, 8; Дара Михайлова 1, 16, 2 А, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 3; Д-р Стамен Илиев 1, 11, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Емил Марков 2, 3, 6; Замфир Попов 11, 13, 15, 2, 3, 7, 8, 9; Игнат Колов 1, 2, 3, 5, 6; Извън регулацията Администр. Сграда и Стол, Вила; Илия Андрев 1, 3, 5, 2, 9; Кокиче 1, 3, 7, 8, 9, 6; Коло Василев 1, 2, 4, 6; Лика Рачин 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Малчика 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Младен Апостолов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5; Младен Кръстев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8; Ненка Илиева 2; Никола Йонков Вапцаров 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Огоста 1, 2, 3, 5, 7; Петко Дошов 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6; Петко Рачев Славейков 1, 2, 4, 6, 8; Победа 2, 4; Пъстрина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20; Синчец 10, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Стадиона 12, 16, 4, 6, 8; Христо Михайлов 1, 11, 15, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Цеко Тодоров 1, 3; Ерден; Извън регулацията Млекопункт, Помощно Стопанство; Лом; Филип Тотю 9; Монтана; 1290029 48489. 4. 502 Диана 31; Жеравица Извън регулацията 1, Бензиностанция-Рибарници, Главно Мерене, Кувейт, Разсадник, Свинарник-Разсадника, Пилетарник, Р-Ца за Изделия От Рвс Платове, Свинекомплекс, Складове, Тир 3, Тир-1 Клон 3, Хладилна База; ПИ 48489. 2. 537 Местност Гламата; Сирма Войвода(с. Димитров) 10; Христо Ботев 67; Смоляновци; Двадесет Трети септември 8; Чипровци; Точо Войвода 78 15.02.2016 10:30 - 10:45 работа по чужда собственост
Монтана 48489. 22. 453 48489. 22. 482 Веренишка(М. Веренишки) 35, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 83; Жеравица 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Захари Стоянов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Захари Стоянов(К. Трифонов 12; Извън регулацията Пионерски Дом Лика Рачин; Калето 1, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8; Свети Климент Охридски(Г. 81; Свети Патриарх Евтимий(П. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Иван Александър(Т. Тр. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 28, 3, 4, 44, 5, 6, 7, 8, 9 15.02.2016 08:30 - 16:00 подмяна на електромери
Монтана Васил Априлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 5, 6, 7, 8, 9; Веренишка(М. Веренишки) 32, 33 Кафе Аперитив, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 60; Неофит Рилски 26; Панайот Хитов 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петко Р. Славейков(К. Дим. ) 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Петър Берон 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9 15.02.2016 08:30 - 16:00 подмяна на електромери
Монтана Извън регулацията Гаражи, Колбасаница-Трафопост, ТП-Бензиностанция, Фургон за охрана, 1, ПСОВ Монтана; Мала Кутловица бл. Трафопост-Мачтов; Христо Смирненски 12; Сапарева Баня; Скобелев 5 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 15.02.2016 08:30 - 08:45 работа по съоръжения на ЕСО
Монтана Братя Миладинови 15; Младост бл. 3, 56, бл. 40, 41, Ет Роемго, Кафе Аператив, Тото Пункт; Монтана Бързи Закуски; Поп Пунчо 9; Свети Патриарх Евтимий(П. Бензиностанция; Трети март(Г. Димитров) 222 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 15.02.2016 12:15 - 12:30 работа по съоръжения на ЕСО
Монтана Братя Миладинови 15; Младост бл. 3, 56, бл. 40, 41, Ет Роемго, Кафе Аператив, Тото Пункт; Монтана Бързи Закуски; Поп Пунчо 9; Свети Патриарх Евтимий(П. Бензиностанция; Трети март(Г. Димитров) 222 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 15.02.2016 08:30 - 08:45 работа по съоръжения на ЕСО
Долно Белотинци Извън регулацията Администр. Сграда и Стол; Монтана; Извън регулацията Хладилна База, 15.02.2016 09:45 - 10:30 работа по чужда собственост
Долно Белотинци 800692 Александър Стамболийски 1, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 3, 5; Арм. Ген. Иван Михайлов 1, 3, 5; Асен Греков 2, 6, 8; Васил Коларов 1, 17, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Владимир Минчев 10, 13, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 6, 7; Гаврил Генов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Гео Милев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Дамянов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 4, 5; Дамян Колов Оловански 1, 10, 2, 6, 8; Дара Михайлова 1, 16, 2 А, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 3; Д-р Стамен Илиев 1, 11, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Емил Марков 2, 3, 6; Замфир Попов 11, 13, 15, 2, 3, 7, 8, 9; Игнат Колов 1, 2, 3, 5, 6; Извън регулацията Администр. Сграда и Стол, Вила; Илия Андрев 1, 3, 5, 2, 9; Кокиче 1, 3, 7, 8, 9, 6; Коло Василев 1, 2, 4, 6; Лика Рачин 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Малчика 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Младен Апостолов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5; Младен Кръстев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8; Ненка Илиева 2; Никола Йонков Вапцаров 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Огоста 1, 2, 3, 5, 7; Петко Дошов 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6; Петко Рачев Славейков 1, 2, 4, 6, 8; Победа 2, 4; Пъстрина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20; Синчец 10, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Стадиона 12, 16, 4, 6, 8; Христо Михайлов 1, 11, 15, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Цеко Тодоров 1, 3; Ерден; Извън регулацията Млекопункт, Помощно Стопанство; Лом; Филип Тотю 9; Монтана; 1290029 48489. 4. 502 Диана 31; Жеравица Извън регулацията 1, Бензиностанция-Рибарници, Главно Мерене, Кувейт, Разсадник, Свинарник-Разсадника, Пилетарник, Р-Ца за Изделия От Рвс Платове, Свинекомплекс, Складове, Тир 3, Тир-1 Клон 3, Хладилна База; ПИ 48489. 2. 537 Местност Гламата; Сирма Войвода(с. Димитров) 10; Христо Ботев 67; Смоляновци; Двадесет Трети септември 8; Чипровци; Точо Войвода 78 15.02.2016 09:30 - 09:45 работа по чужда собственост
Долно Белотинци 800692 Александър Стамболийски 1, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 3, 5; Арм. Ген. Иван Михайлов 1, 3, 5; Асен Греков 2, 6, 8; Васил Коларов 1, 17, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Владимир Минчев 10, 13, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 6, 7; Гаврил Генов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Гео Милев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Георги Дамянов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 4, 5; Дамян Колов Оловански 1, 10, 2, 6, 8; Дара Михайлова 1, 16, 2 А, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 3; Д-р Стамен Илиев 1, 11, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Емил Марков 2, 3, 6; Замфир Попов 11, 13, 15, 2, 3, 7, 8, 9; Игнат Колов 1, 2, 3, 5, 6; Извън регулацията Администр. Сграда и Стол, Вила; Илия Андрев 1, 3, 5, 2, 9; Кокиче 1, 3, 7, 8, 9, 6; Коло Василев 1, 2, 4, 6; Лика Рачин 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Малчика 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Младен Апостолов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5; Младен Кръстев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8; Ненка Илиева 2; Никола Йонков Вапцаров 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Огоста 1, 2, 3, 5, 7; Петко Дошов 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6; Петко Рачев Славейков 1, 2, 4, 6, 8; Победа 2, 4; Пъстрина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20; Синчец 10, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Стадиона 12, 16, 4, 6, 8; Христо Михайлов 1, 11, 15, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Цеко Тодоров 1, 3; Ерден; Извън регулацията Млекопункт, Помощно Стопанство; Лом; Филип Тотю 9; Монтана; 1290029 48489. 4. 502 Диана 31; Жеравица Извън регулацията 1, Бензиностанция-Рибарници, Главно Мерене, Кувейт, Разсадник, Свинарник-Разсадника, Пилетарник, Р-Ца за Изделия От Рвс Платове, Свинекомплекс, Складове, Тир 3, Тир-1 Клон 3, Хладилна База; ПИ 48489. 2. 537 Местност Гламата; Сирма Войвода(с. Димитров) 10; Христо Ботев 67; Смоляновци; Двадесет Трети септември 8; Чипровци; Точо Войвода 78 16.02.2016 18:30 - 19:15 работа по чужда собственост
Извън регулацията- 16.02.2016 18:45 - 19:30 работа по чужда собственост
Монтана Александър Стамболийски 58, 58 Таван, 84, 86, 88, 90; бул. А. Стамболийски - ул. Д. Подвързагов Гривица 5; Любен Каравелов 15; Пъстрина бл. 28, 31, 33, Бреза 2, Бреза 2, Здравец; Филип Станиславов 2, 4, 6; Христо Смирненски 21, 21 43 16.02.2016 08:30 - 16:00 подмяна на електромери
Монтана Баба Тонка 41; Иларион Драгостинов(В. М. ) 1, 2, 7; Парта 53; Петър Парчевич 39, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 88, 90; Свети Патриарх Евтимий(П. 46, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 64; Сливница 1, 5; Стефан Савов(М. Пенов) 25; Трети март(Г. Димитров) 61; Чавдар Войвода 2; Яне Сандански(Л. Караст. ) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 5, 6, 7, 8, 9 16.02.2016 08:30 - 16:00 подмяна на електромери
Винище 23 Ти септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Александър Стамболийски 1, 1 А, 3, 4, 5; Бенковски 1, 2, 3, 4, 6; Богдан Чукар 1; Боян Чонос 1, 2; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 5, 5 А; Валентина Терешкова 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Васил Левски 2, 4, 6; Гергана 1, 3; Девети септември 1, 10, 12, 14, 3, 4, 8, 2; Димитър Благоев 1, 2, 4, 6; Димитър Русинов 2, 6, 8; Еделвайс 1, 3, 5; Иван Вазов 1, 2, 3, 4, 6, 3; Извън регулацията Стопански Двор 2, Цех за Месо, Църква; Йордан Цеков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 3, 4, 6, 6 А, 8, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 8; Йорданка Чанкова 1, 3, 4; Калугерица 1, 4, 6, 8; Кирил и Методий 2, 2 А, 4, 6, 8; Лиляна Димитрова 1; Малчика 1, 2, 3, 4, 5, 6; Митко Палаузов 1, 3; Младост 1, 2, 4; Песъка 2; Петър Берон 3; Петър Трендафилов 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19 А, 21, 18, 3, 4, 5; Синчец 1, 11, 3, 3 А, 5, 6, 7, 9 А; Славейко Първанов ТП 3 УО, 24, 24 Часовникова Кула, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 37А, ТП-1 УО, 19, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 49, 53, ТП-2 УО, 10, 11, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 31, 4, 4 Б, 4А, 5, 6, 7, 8; Тодор Трифонов 1, 3, 4, 5, 2, 6; Христо Ботев 1, 10, 12, 14, 4, 5, 6, 8, 18, 3, 4; Червен Бряг 1, 2, 2 А, 6, 8, 7; Шести септември 11, 12, 3, 5, 9, 9 А, 14, 2, 3; Юри Гагарин 3, 4, 5, 6, 7, 9; Горна Вереница; Вацинска 10, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 6, 7, 8; Витоша 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Връбовчец 1, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 8; Втора 28; Главна ТП-1 Улично Осветление, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, ТП-2 Улично Осветление, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 35, 6, 7, 8; Гробарска 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 7, 9; Дванадесета 1, 6; Девета 1, 2, 6, 8; Десета 1; Единадесета 2, 4; Индустриална Млекосъбирателен Пункт, Стопански Двор, Помпена Станция, 2, 4, 8; Копривска 1, 2, 3, 4; Мърфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Осма 1, 2, 4, 8, 9; Панорама 1, 10, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 21, 2А, 33, 48, 48А, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66; Паньовска 1, 2, 4, 6; Пета 11, 2, 3; Петнадесета 2; Пладнище 1, 10, 11, 12, 14, 2, 24, 26, 28А, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Първа 2; Седемнадесета 1, 2; Седма 2, 3, 4, 6; Трета 1, 2, 3, 7; Тринадесета 1, 6; Филинска 2, 3, 4; Цолинска 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 18, 24, 26; Четвърта 2, 3, 4, 7, 7 А, 9; Четиринадесета 4, 6, 8; Шеста 2, 3, 5; Шестнадесета 3; Долна Вереница; 283014 283017 329200 Втора 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 32, 34, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 36, 40, 46, 48, 50, 9, 34, 5; Двадесет и Втора 2, 4, 4А, 6; Двадесет и Девета 10, 12, 3, 4, 5, 7, 8; Двадесет и Осма 1, 3, 5, 5; Двадесет и Пета 1, 14, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 4, 7; Двадесет и Първа 4; Двадесет и Седма 2, 4, 6; Двадесет и Трета 1; Двадесет и Четвърта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Двадесет и Шеста 1, 2, 3, 4, 3; Двадесета 1, 2, 3, 5, 14; Дванадесета 1, 3; Деветнадесета 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Единадесета 10, 2, 6, 8; Извън регулацията Бензиностанция, Вила, Млекосъбирателен Пункт, Стопански Двор; Осемнадесета 4, 5, 5 А; Осма 1, 2, 4, 5, 6; Пета 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 5, 59, 6, 7, 8, 18; Петнадесета 11, 13, 15, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Първа 1, 11, 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 А, 3, 3 А, 30, 31, 31 А, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 47, 49, 51, 6, 8, 9, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 57, 61, 63; Седемнадесета 4; Седма 1, 3, 3 А, 4; Трета 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 3, 36, 38, 40, 44, 46, 5, 17.02.2016 12:45 - 13:00 ремонт на електрически съоръжения
Винище 23 Ти септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Александър Стамболийски 1, 1 А, 3, 4, 5; Бенковски 1, 2, 3, 4, 6; Богдан Чукар 1; Боян Чонос 1, 2; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 5, 5 А; Валентина Терешкова 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Васил Левски 2, 4, 6; Гергана 1, 3; Девети септември 1, 10, 12, 14, 3, 4, 8, 2; Димитър Благоев 1, 2, 4, 6; Димитър Русинов 2, 6, 8; Еделвайс 1, 3, 5; Иван Вазов 1, 2, 3, 4, 6, 3; Извън регулацията Стопански Двор 2, Цех за Месо, Църква; Йордан Цеков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 3, 4, 6, 6 А, 8, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 8; Йорданка Чанкова 1, 3, 4; Калугерица 1, 4, 6, 8; Кирил и Методий 2, 2 А, 4, 6, 8; Лиляна Димитрова 1; Малчика 1, 2, 3, 4, 5, 6; Митко Палаузов 1, 3; Младост 1, 2, 4; Песъка 2; Петър Берон 3; Петър Трендафилов 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19 А, 21, 18, 3, 4, 5; Синчец 1, 11, 3, 3 А, 5, 6, 7, 9 А; Славейко Първанов ТП 3 УО, 24, 24 Часовникова Кула, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 37А, ТП-1 УО, 19, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 49, 53, ТП-2 УО, 10, 11, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 31, 4, 4 Б, 4А, 5, 6, 7, 8; Тодор Трифонов 1, 3, 4, 5, 2, 6; Христо Ботев 1, 10, 12, 14, 4, 5, 6, 8, 18, 3, 4; Червен Бряг 1, 2, 2 А, 6, 8, 7; Шести септември 11, 12, 3, 5, 9, 9 А, 14, 2, 3; Юри Гагарин 3, 4, 5, 6, 7, 9; Горна Вереница; Вацинска 10, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 6, 7, 8; Витоша 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Връбовчец 1, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 8; Втора 28; Главна ТП-1 Улично Осветление, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, ТП-2 Улично Осветление, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 35, 6, 7, 8; Гробарска 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 7, 9; Дванадесета 1, 6; Девета 1, 2, 6, 8; Десета 1; Единадесета 2, 4; Индустриална Млекосъбирателен Пункт, Стопански Двор, Помпена Станция, 2, 4, 8; Копривска 1, 2, 3, 4; Мърфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Осма 1, 2, 4, 8, 9; Панорама 1, 10, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 21, 2А, 33, 48, 48А, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66; Паньовска 1, 2, 4, 6; Пета 11, 2, 3; Петнадесета 2; Пладнище 1, 10, 11, 12, 14, 2, 24, 26, 28А, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Първа 2; Седемнадесета 1, 2; Седма 2, 3, 4, 6; Трета 1, 2, 3, 7; Тринадесета 1, 6; Филинска 2, 3, 4; Цолинска 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 18, 24, 26; Четвърта 2, 3, 4, 7, 7 А, 9; Четиринадесета 4, 6, 8; Шеста 2, 3, 5; Шестнадесета 3; Долна Вереница; 283014 283017 329200 Втора 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 32, 34, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 36, 40, 46, 48, 50, 9, 34, 5; Двадесет и Втора 2, 4, 4А, 6; Двадесет и Девета 10, 12, 3, 4, 5, 7, 8; Двадесет и Осма 1, 3, 5, 5; Двадесет и Пета 1, 14, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 4, 7; Двадесет и Първа 4; Двадесет и Седма 2, 4, 6; Двадесет и Трета 1; Двадесет и Четвърта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Двадесет и Шеста 1, 2, 3, 4, 3; Двадесета 1, 2, 3, 5, 14; Дванадесета 1, 3; Деветнадесета 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Единадесета 10, 2, 6, 8; Извън регулацията Бензиностанция, Вила, Млекосъбирателен Пункт, Стопански Двор; Осемнадесета 4, 5, 5 А; Осма 1, 2, 4, 5, 6; Пета 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 5, 59, 6, 7, 8, 18; Петнадесета 11, 13, 15, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Първа 1, 11, 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 А, 3, 3 А, 30, 31, 31 А, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 47, 49, 51, 6, 8, 9, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 57, 61, 63; Седемнадесета 4; Седма 1, 3, 3 А, 4; Трета 1, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 3, 36, 38, 40, 44, 46, 5, 17.02.2016 09:30 - 09:45 ремонт на електрически съоръжения
Монтана 22-Ри септември Ангел Кънчев 10, 2, 4, 6; Веренишка(М. Веренишки) 106, 109, 111, 119, 66, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99; Гоце Делчев(Лика Рачин) 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Сапунджиев(П. Сред) 1; Плиска бл. Служебен Апатамент; Свети Патриарх Евтимий(П. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49 17.02.2016 08:30 - 16:00 подмяна на електромери
Монтана Гоце Делчев(Лика Рачин) 44, 46, 48, 50, 52, 67, 69, 71, 71 А, 73, 75, 77, 79; Парта 39, 41, 41 А, 43, 45, 47, 47 А, 49; Плиска бл. 1, 3, 4; Семчин дол 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Тодор Каблешков 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 17.02.2016 08:30 - 16:00 подмяна на електромери
Винище 23 Ти септември 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Александър Стамболийски 1, 1 А, 3, 4, 5; Бенковски 1, 2, 3, 4, 6; Богдан Чукар 1; Боян Чонос 1, 2; Бузлуджа 1, 2, 3, 4, 5, 5 А; Валентина Терешкова 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Васил Левски 2, 4, 6; Гергана 1, 3; Девети септември 1, 10, 12, 14, 3, 4, 8, 2; Димитър Благоев 1, 2, 4, 6; Димитър Русинов 2, 6, 8; Еделвайс 1, 3, 5; Иван Вазов 1, 2, 3, 4, 6, 3; Извън регулацията Стопански Двор 2, Цех за Месо, Църква; Йордан Цеков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 3, 4, 6, 6 А, 8, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 8; Йорданка Чанкова 1, 3, 4; Калугерица 1, 4, 6, 8; Кирил и Методий 2, 2 А, 4, 6, 8; Лиляна Димитрова 1; Малчика 1, 2, 3, 4, 5, 6; Митко Палаузов 1, 3; Младост 1, 2, 4; Песъка 2; Петър Берон 3; Петър Трендафилов 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19 А, 21, 18, 3, 4, 5; Синчец 1, 11, 3, 3 А, 5, 6, 7, 9 А; Славейко Първанов ТП 3 УО, 24, 24 Часовникова Кула, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 37, 37А, ТП-1 УО, 19, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 49, 53, ТП-2 УО, 10, 11, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 31, 4, 4 Б, 4А, 5, 6, 7, 8; Тодор Трифонов 1, 3, 4, 5, 2, 6; Христо Ботев 1, 10, 12, 14, 4, 5, 6, 8, 18, 3, 4; Червен Бряг 1, 2, 2 А, 6, 8, 7; Шести септември 11, 12, 3, 5, 9, 9 А, 14, 2, 3; Юри Гагарин 3, 4, 5, 6, 7, 9; Горна Вереница; Вацинска 10, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 6, 7, 8; Витоша 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Връбовчец 1, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 8; Втора 28; Главна ТП-1 Улично Осветление, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, ТП-2 Улично Осветление, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 35, 6, 7, 8; Гробарска 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 7, 9; Дванадесета 1, 6; Девета 1, 2, 6, 8; Десета 1; Единадесета 2, 4; Индустриална Млекосъбирателен Пункт, Стопански Двор, Помпена Станция, 2, 4, 8; Копривска 1, 2, 3, 4; Мърфи 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Осма 1, 2, 4, 8, 9; Панорама 1, 10, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 21, 2А, 33, 48, 48А, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66; Паньовска 1, 2, 4, 6; Пета 11, 2, 3; Петнадесета 2; Пладнище 1, 10, 11, 12, 14, 2, 24, 26, 28А, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Първа 2; Седемнадесета 1, 2; Седма 2, 3, 4, 6; Трета 1, 2, 3, 7; Тринадесета 1, 6; Филинска 2, 3, 4; Цолинска 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 18, 24, 26; Четвърта 2, 3, 4, 7, 7 А, 9; Четиринадесета 4, 6, 8; Шеста 2, 3, 5; Шестнадесета 3; Долна Вереница; 283014 283017 Втора 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 36, 40, 46, 48, 50, 9; Двадесет и Втора 2, 4, 4А; Двадесет и Първа 4; Двадесета 1, 2, 3, 5; Дванадесета 1, 3; Деветнадесета 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Единадесета 10, 2, 6, 8; Извън регулацията Бензиностанция, Млекосъбирателен Пункт, Стопански Двор; Осемнадесета 4, 5, 5 А; Пета 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 5, 59, 6, 7, 8; Петнадесета 11, 13, 15, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Първа 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 57, 61, 63; Седемнадесета 4; Тринадесета 1, 3, 4, 5, 6; Четиринадесета 11, 15, 2, 7, 9, 5; Шестнадесета 10, 12, 4, 6, 8 17.02.2016 09:45 - 12:45 ремонт на електрически съоръжения
Студено Буче Бенковски 1, 2, 4, 6; Боровец 15, 2, 3, 4; Боян Чонос 15, 36, 38, 7Б; Гаврил Генов 1, 4, 5, 7, 9; Георги Димитров ТП 2 Улично, 10, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94; Данко Арсов 1, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 6, 7, 8, 9; Извън регулацията 1, 11, 2, 3, 4, 7; Кирил и Методи 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Михаил Маринов 1, 2, 3, 4, 9; Никола Цеков 4; Опълченска 1, 2, 4, 5, 6, 9; Първан Георгиев 1, 11, 2, 3, 7, 9; Раковска 10, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 9; Тодор Йорданов 1; Христо Михайлов 1, 2, 3, 4, 6; Чавдар 3, 5, 7; Шипка 1, 10, 4, 6, 8; Юри Венелин 1, 2, 3, 5 17.02.2016 09:00 - 15:00 инвестиционна програма
Долна Рикса Втора ТП-2 УО; Двадесет и Втора 5; Двадесет и Пета 1; Двадесет и Първа 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Двадесет и Трета 2, 4, 8; Двадесет и Четвърта 4; Двадесета 10, 11, 12, 13, 15, 19, 3, 4, 7, 9; Девета 12; Деветнадесета 1, 3; Единадесета 1; Осемнадесета 2, 4; Осма 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26; Пета 22; Петнадесета 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Първа 2, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58; Седемнадесета 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Тринадесета 10, 12, 14, 16; Четвърта 7; Четиринадесета 5; Шестнадесета 1, 10, 2, 4, 8; Монтана; Свети Наум Охридски 8 17.02.2016 13:00 - 16:30 инвестиционна програма
Монтана Асен Златаров 1, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9; Димитър Подвързачов(Ж. Кр 28; Д-р Иван Каманов 10, 14 до Казана; Д-р Торосян(Т. Благоев) 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Йордан Цеков 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 9; Никола Вапцаров 23, 33; Поп Андрей 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29; Пъстрина бл. 14, 15; Христо Смирненски 2, 4, 19, 2, 4 18.02.2016 08:30 - 16:00 подмяна на електромери
Монтана Гоцо Митов 11, 9; Диана 17, 19, 21, 31; Индустриална 44, ПОУлтрипродъктс, Търговски Складове; Морава 2; ХХI Век 20, 4 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 18.02.2016 08:30 - 12:30 работа по съоръжения на ЕСО
Монтана Йордан Цеков 10, 19, 19 Кастел, 7; Никола Вапцаров 10, 15, 17, 19; Поп Андрей 10, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Пъстрина бл. 3; Христо Смирненски 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 3, 9; Три Кладенци; Гаврил Генов 10 18.02.2016 08:30 - 16:00 подмяна на електромери
Стубел Втора 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесет 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Двадесет и Две 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Двадесет и Едно 1, 12, 4, 5, 7; Двадесет и Осем 15; Двадесет и Пет 1; Двадесет и Четвърта 2, 4, 5, 7; Деветнадесет 2, 4, 6, 8; Единадесет 9; Извън регулацията Борба С Градушките; Осемнадесет 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Осма 1, 10, 11, 15, 17, 19, 3, 31, 5, 6, 7, 8, 9; Пета 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 4, 41, 45, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 6, 7, 8; Петнадесет 13; Първа ТП-1 Улично Осветление, 15, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 71, 73, 75; Седемнадесет 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 24, 5, 6, 7, 8, 9; Седма 10, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 7, 9; Тридесет и Пета 7; Тридесет и Четвърта 10, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Четвърта 1, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 9; Четиринадесет 4, 5; Шеста 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Шестнадесет 18 18.02.2016 09:30 - 15:00 инвестиционна програма
Монтана Никола Вапцаров 20 19.02.2016 09:00 - 15:00 инвестиционна програма
Монтана Жеравица 1, 3; Извора(Б. Бистрица) 1; Петър Парчевич Трети март(Г. Димитров) 51, 53, 57, 59; Цар Борис III-ти(З. Попов) 1, 2, 3, 5 19.02.2016 13:00 - 16:30 инвестиционна програма
Монтана Александър Стамболийски 11, 12; Антим 1, 10, 2, 3, 4, 8; Извора(Б. Бистрица) 3 Пл. Жеравица, 5; Камен Цанов 1, 1 Ботевци, 2, 2 Ботевци, 5, 5 Ботевци; Славянска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 6, 8, 9; Трети март(Г. Димитров) 39, 41, 47, 51, 53, 57, 59; Цар Борис III-ти(З. Попов) 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 18 Шипка, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 19.02.2016 08:30 - 16:00 подмяна на електромери
Монтана Васил Левски 11, 13, 17, 19, 25; Гладстон 12; Граф Игнатиев(В. Коларов) 11, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24; Димитър Подвързачов(Ж. Кр 1; Любен Каравелов 10, 12, 2; Славчо Красински(Н. Куката 17; Хаджи Димитър 1, 12, 2, 3; Хан Аспарух 2, 3; Христо Ботев 71 19.02.2016 08:30 - 16:00 подмяна на електромери
Монтана Извън регулацията Врачанско шосе - по искане на "ЕСО" ЕАД. 19.02.2016 08:30 - 12:30 работа по съоръжения на ЕСО
Община Чипровци
мартиново Втора 1, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 6, 7, 9, 12, 23, 4, 6; Дванадесет 11, 13, 15, 19, 26, 28, 3, 30, 32, 36, 38, 40, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 62, 68, 7, 70, 8, ТП Улично Осв. , 1, 14, 16, 18, 22, 34, 36, 4, 6 Гараж; Девета 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Десета 1, 13, 3, 5, 7, 9; Единадесет 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 35, 39, 4, 5, 65, 9; Осма 1, 10, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Пета 2, 3, 4, 5, 6; Първа 1, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 44, 6, 7, 8, 9; Седма 1, 10, 12, 14, 16, 4, 5, 6, 8, 14; Трета 1, 12, 14, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 5, 7; Тринадесет 1, 10, 2, 5; Четвърта 1, 11, 15, 5, 7, 9; Четиринадесет 2 1, 4, 4 1, 4 2, 6 3, 8 4; Шеста 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6; Чипровци; 23-ти септември 29, 31, 33, 61, 63, 65, ТП-3 Улично Осветление, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Александър Костов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Александър Стамболийски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 9, ТП 1 Улично Осветление; Балканска 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 35, 37, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 6, 7, 8, 9, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 113, 134, 34, 36, 40, 42, 44, 44-48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 25; Бенковски 1, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Богдан Маринов 1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19; Витоша 2, ТП-2 Улично Осветление, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Волга 14, 22, 2, 4, 6, 8; Гагарин 1, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9; Георги Димитров 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 5; Георги Пеячевич 1, 3, 4, 5, 6, 7; Даскал Живко 1, 2, 3, 4, 6; Даскал Стамен 1, 10, 11, 2, 3, 6, 8, 9; Деяна Войвода 1, 11, 21, 25, 7, 9, 15, 17, 3, 5; Димитър Благоев 1, 10, 12, 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32А, 32Б, 35, 36, 39, 5, 7, 9, 30, 34, 31; Димитър Филипов 1, 11, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 7, 9, 18; Д-р Тако Андреев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 2, 24; Дядо Лилчо 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 6; Ехо 1, 3, 4; Жельо Войвода 11, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Иван Станиславов 1, 14, 19, 3, 5, 8, 9, 4, 6; Извън регулацията Вила, Стопански Сгради, ТП-2 Стопански Двор, Улично Осветление Дск; Калето 1, 2, 3, 5, 7, 9; Ком 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3; Лука Андреин 1, 10, 11, 12, 13, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11; Люляк 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16; Минзухар 1, 3, 5; Михайл Шипков 1, 2, 3; Никола Й. Вапцаров 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 22, 4, 6, 8, 9, 18; Огоста 10, 2, 3, 4, 6, 8, 22, 24, 26; Осми март 2, 4, 6, 8; Павлето (В. Коларов) 10, 12, 15, 16, 18, 20, 25, 31, 33, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 6, 8, 2, 27; Петър Богдан 1, 2, 4, 7, 9, 5, 8; Петър Парчевич 7, 1, 2, 3, 3 3, 43, 5 5, 7, 3, 1, 1 7, 11, 11 2, 13, 3, 3 6, 4 4, 5 5, 6, 7 4, 9 3, 10, 4, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 15, 17, 19, 2, 21, 6, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 57, Деяна, Улично Осветление, 1 7, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 9, 20 Дияна, 22, 22 9, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 8; Рила 1, 3А, 3Б, 2, 2 8, 2 9; Ропотамо 1, 10, 11, 12, 13, 1 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 10.02.2016 - 18.02.2016 10:00 - 12:00 работа по съоръжения на ЕСО
Чипровци 23-ти септември 29, 31, 33, 61, 63, 65; Балканска 25; Васил Левски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Благоев 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32А, 32Б, 35, 36, 39, 5, 7, 9; Димитър Филипов 1, 11, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 7, 9; Никола Й. Вапцаров 1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 22, 4, 6, 8, 9; Петър Парчевич 7, 1, 2, 3, 3 3, 43, 5 5; Рила 1, 3А, 3Б; Стара планина 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Точо Войвода 22; Три Чуки 8 16.02.2016 13:00 - 16:30 инвестиционна програма
Чипровци 23-ти септември ТП-3 Улично Осветление, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 28, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Александър Стамболийски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 9; Балканска 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 35, 37, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 6, 7, 8, 9; Деяна Войвода 15, 17, 3, 5; Дядо Лилчо 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Ком 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Михайл Шипков 1, 2, 3; Павлето (В. Коларов) 10, 12, 15, 16, 18, 20, 25, 31, 33; Петър Богдан 8; Точо Войвода 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 72, 78, 80, 82; Хаджи Димитър 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Чавдар Войвода 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9 16.02.2016 09:30 - 15:00 инвестиционна програма
Община Якимово
Якимово Борис Димитров Цимов 1; Димитър Георгиев Терзийск 2, 5, 6, 7, 8, 9; Извън регулацията Кооперация 3-ти март; Кръсто Божинов 1, 3, 4, 5, 7, 8; Любен Каравелов 37, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 58, 64, 66, 70; Мирон Дановски 1, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 3, 5, 7; Петър Димитров 25; Райко Даскалов 69; Райна Княгиня 11, 7, 9; Славянска 10, 48, 54, 56, 62, 71, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 93, 95 15.02.2016 10:00 - 16:00 инвестиционна програма
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"

Видин


Място Дата Време Обяснение
Община Брегово
Балей Александър Стамболийски 4; Асен Балкански 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Боян Чонос 1, 2, 3; Васил Коларов 9; Вела Пеева 7, 8; Георги Бондоков 2, 3; Георги Димитров 11, 12, 14, 3, 9; Девети септември 10, 12, 2, 4, 6, 8; Дунав 4; Иван Вазов 1, 2, 3, 5, 8; Ленин 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6; Московска 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Тимок 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 9; Трую Христов 1; Връв; Адалберт Антонов 1, 12, 4, 6; Александър Димитров 24, 8; Антон Иванов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Асен Балкански 1, 2, 3, 4, 6; Асен Халачев 1, 2, 4, 5, 7; Боян Чонос 1, 2, 3, 4, 5, 6; Братя Миладинови 1, 2, 4; Васил Друмев 2, 22, 26; Васил Коларов 1, 10, 12, 14, 3, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 13, 2, 5; Вела Пеева 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5; Виктор Юго 2, 3; Витко Иванов 2, 7; Гаврил Генов 1, 2; Генерал Владимир Заимов 2; Генерал Гурко 10, 2, 5, 6, 7, 8; Гео Милев 2, 4, 6; Георги Бенковски 1, 2; Георги Димитров 1, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 25, 3, 30, 58, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 48, 5, 9; Георги Динов 1, 12, 2, 3, 5, 6, 14, 7, 9; Георги Кирков 1; Георги с. Раковски 3; Граф Игнатиев 2, 3; Девети септември 1, 11, 15, 17, 2, 5, 7, 9; Димитър Благоев 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 51, 53, 57; Димитър Полянов 1, 2, 3, 4; Д-р Петър Берон 1; Дунав 1, 2, 4, 8, 9, 9; Иван Вазов 10, 11, 14, 18, 2, 24, 4, 8, 9; Иван Гюнкин 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Индже Войвода 2, 4, 6; Йордан Данов 10, 2, 3, 4, 6, 8; Йорданка Николова 1; Кирил и Методий 1, 12, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Климент Охридски 1, 5, 7, 9; Комсомолска 1, 10, 11, 13, 14, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коста Йорданов 2, 4; Кочо Честименски 11, 13, 2, 3; Ленин 2, 4, 6; Лиляна Димитрова 1, 2; Мико Нинов 1, 10, 6; Митко Палаузов 1, 5, 6; Найден Геров 1, 2, 4; Неофит Рилски 1, 2; Никола Й Вапцаров 1, 2, 4, 5, 7; Панайот Волов 1; Панайот Хитов 1, 2, 5, 7, 9, 3; Патриарх Евтимий 1, 2, 4; Пеньо Пенев 3, 5; Станке Димитров 5; Тодор Каблешков 1, 2, 3; Тодор Младенов 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 4, 40, 5, 6, 7, 19; Толбухин 2, 3, 5; Хаджи Димитър 2; Хан Аспарух 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Хан Крум 2, 3, 4; Христо Ботев 1, 3, 4, 5; Христо Смирненски 3А, 4, 6; Шипка 4, 5; Куделин; Албена 1, 11, 4, 5; Боян Чонос 10, 11, 12, 2, 4, 5, 7; Васил Левски 1, 10, 2, 4, 6, 8; Виктор Юго 2; Гаврил Генов 2, 4, 6; Генерал Владимир Заимов 2, 4; Георги Димитров 1, 11, 19, 2, 3, 31, 4, 5, 7, 8; Карл Маркс 1, 2, 5; Лиляна Димитрова 1, 11, 12, 14, 16, 26, 8, 2, 2 А, 4, 6; Митко Палаузов 3; Мичурин 1, 4, 7; Олег Кошевой 1, 4, 5, 7, 2; Спортист 1, 11, 14, 16, 16А, 2, 20, 22, 4, 5, 6; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 6, 7, 87, 9, 17, 18; Христо Смирненски 1, 18, 26 А, 26А, 6, 7, 9; Юрий Гагарин 4, 6; Ново село, Общ. Ново село; VI-62, Кв. 75 XI 184; Александър Стамболийски 1, 21, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 3, 5, 6, 12; Архитект Илия Попов 1, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 5, 7, 8, 10, 101, 103, 105, 107, 109, 15, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 80, 80А, 85, 89, 90, 92, 96, 98, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 146, 80, 121, 131, 137, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 89, 96; Асен Златарев 2, 7; Балкан 15; Бачо Киро 2; Борис Бенчев 5; Васил Левски 1, 2, 3, 6; Велико Търново 2, 3, 5; Вихрен 2, 5, 6, 7; Войвода Тодор Велков 1, 3, 4, 8, 9; Възраждане 2, 69; Генерал Гурко 1, 19, 2, 3, 4, 5, 6; Генерал Скобелев 1, 2, 3, 5, 8, 9, 2, 4; Генерал Столетов 11, 14, 25, 3, 4, 6, 7; Георги Бенковски 3; Георги Марков 1, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 31, 33 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 17.02.2016 15:45 - 16:30 работа по съоръжения на ЕСО
ТП-ПС 1- Ново село; ТП Лагера - Ново село; ТП Зърносушилна Н. село; МТТ Глобул; ТП-Изба Ново село - по искане на "ЕСО" ЕАД. 17.02.2016 15:45 - 16:30 работа по съоръжения на ЕСО
ТП-ПС 1- Ново село; ТП Лагера - Ново село; ТП Зърносушилна Н. село; МТТ Глобул; ТП-Изба Ново село - по искане на "ЕСО" ЕАД. 17.02.2016 12:20 - 12:30 работа по съоръжения на ЕСО
ТП-ПС 1- Ново село; ТП Лагера - Ново село; ТП Зърносушилна Н. село; МТТ Глобул; ТП-Изба Ново село - по искане на "ЕСО" ЕАД. 17.02.2016 08:30 - 09:15 работа по съоръжения на ЕСО
Балей Александър Стамболийски 4; Асен Балкански 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Боян Чонос 1, 2, 3; Васил Коларов 9; Вела Пеева 7, 8; Георги Бондоков 2, 3; Георги Димитров 11, 12, 14, 3, 9; Девети септември 10, 12, 2, 4, 6, 8; Дунав 4; Иван Вазов 1, 2, 3, 5, 8; Ленин 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6; Московска 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Тимок 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 9; Трую Христов 1; Връв; Адалберт Антонов 1, 12, 4, 6; Александър Димитров 24, 8; Антон Иванов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Асен Балкански 1, 2, 3, 4, 6; Асен Халачев 1, 2, 4, 5, 7; Боян Чонос 1, 2, 3, 4, 5, 6; Братя Миладинови 1, 2, 4; Васил Друмев 2, 22, 26; Васил Коларов 1, 10, 12, 14, 3, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 13, 2, 5; Вела Пеева 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5; Виктор Юго 2, 3; Витко Иванов 2, 7; Гаврил Генов 1, 2; Генерал Владимир Заимов 2; Генерал Гурко 10, 2, 5, 6, 7, 8; Гео Милев 2, 4, 6; Георги Бенковски 1, 2; Георги Димитров 1, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 25, 3, 30, 58, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 48, 5, 9; Георги Динов 1, 12, 2, 3, 5, 6, 14, 7, 9; Георги Кирков 1; Георги с. Раковски 3; Граф Игнатиев 2, 3; Девети септември 1, 11, 15, 17, 2, 5, 7, 9; Димитър Благоев 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 51, 53, 57; Димитър Полянов 1, 2, 3, 4; Д-р Петър Берон 1; Дунав 1, 2, 4, 8, 9, 9; Иван Вазов 10, 11, 14, 18, 2, 24, 4, 8, 9; Иван Гюнкин 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Индже Войвода 2, 4, 6; Йордан Данов 10, 2, 3, 4, 6, 8; Йорданка Николова 1; Кирил и Методий 1, 12, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Климент Охридски 1, 5, 7, 9; Комсомолска 1, 10, 11, 13, 14, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коста Йорданов 2, 4; Кочо Честименски 11, 13, 2, 3; Ленин 2, 4, 6; Лиляна Димитрова 1, 2; Мико Нинов 1, 10, 6; Митко Палаузов 1, 5, 6; Найден Геров 1, 2, 4; Неофит Рилски 1, 2; Никола Й Вапцаров 1, 2, 4, 5, 7; Панайот Волов 1; Панайот Хитов 1, 2, 5, 7, 9, 3; Патриарх Евтимий 1, 2, 4; Пеньо Пенев 3, 5; Станке Димитров 5; Тодор Каблешков 1, 2, 3; Тодор Младенов 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 4, 40, 5, 6, 7, 19; Толбухин 2, 3, 5; Хаджи Димитър 2; Хан Аспарух 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Хан Крум 2, 3, 4; Христо Ботев 1, 3, 4, 5; Христо Смирненски 3А, 4, 6; Шипка 4, 5; Куделин; Албена 1, 11, 4, 5; Боян Чонос 10, 11, 12, 2, 4, 5, 7; Васил Левски 1, 10, 2, 4, 6, 8; Виктор Юго 2; Гаврил Генов 2, 4, 6; Генерал Владимир Заимов 2, 4; Георги Димитров 1, 11, 19, 2, 3, 31, 4, 5, 7, 8; Карл Маркс 1, 2, 5; Лиляна Димитрова 1, 11, 12, 14, 16, 26, 8, 2, 2 А, 4, 6; Митко Палаузов 3; Мичурин 1, 4, 7; Олег Кошевой 1, 4, 5, 7, 2; Спортист 1, 11, 14, 16, 16А, 2, 20, 22, 4, 5, 6; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 6, 7, 87, 9, 17, 18; Христо Смирненски 1, 18, 26 А, 26А, 6, 7, 9; Юрий Гагарин 4, 6; Ново село, Общ. Ново село; VI-62, Кв. 75 XI 184; Александър Стамболийски 1, 21, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 3, 5, 6, 12; Архитект Илия Попов 1, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 5, 7, 8, 10, 101, 103, 105, 107, 109, 15, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 80, 80А, 85, 89, 90, 92, 96, 98, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 146, 80, 121, 131, 137, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 89, 96; Асен Златарев 2, 7; Балкан 15; Бачо Киро 2; Борис Бенчев 5; Васил Левски 1, 2, 3, 6; Велико Търново 2, 3, 5; Вихрен 2, 5, 6, 7; Войвода Тодор Велков 1, 3, 4, 8, 9; Възраждане 2, 69; Генерал Гурко 1, 19, 2, 3, 4, 5, 6; Генерал Скобелев 1, 2, 3, 5, 8, 9, 2, 4; Генерал Столетов 11, 14, 25, 3, 4, 6, 7; Георги Бенковски 3; Георги Марков 1, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 31, 33 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 17.02.2016 08:30 - 09:15 работа по съоръжения на ЕСО
Балей Александър Стамболийски 4; Асен Балкански 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Боян Чонос 1, 2, 3; Васил Коларов 9; Вела Пеева 7, 8; Георги Бондоков 2, 3; Георги Димитров 11, 12, 14, 3, 9; Девети септември 10, 12, 2, 4, 6, 8; Дунав 4; Иван Вазов 1, 2, 3, 5, 8; Ленин 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6; Московска 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Тимок 11, 13, 15, 19, 2, 3, 4, 5, 9; Трую Христов 1; Връв; Адалберт Антонов 1, 12, 4, 6; Александър Димитров 24, 8; Антон Иванов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Асен Балкански 1, 2, 3, 4, 6; Асен Халачев 1, 2, 4, 5, 7; Боян Чонос 1, 2, 3, 4, 5, 6; Братя Миладинови 1, 2, 4; Васил Друмев 2, 22, 26; Васил Коларов 1, 10, 12, 14, 3, 7, 8, 9; Васил Левски 1, 13, 2, 5; Вела Пеева 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5; Виктор Юго 2, 3; Витко Иванов 2, 7; Гаврил Генов 1, 2; Генерал Владимир Заимов 2; Генерал Гурко 10, 2, 5, 6, 7, 8; Гео Милев 2, 4, 6; Георги Бенковски 1, 2; Георги Димитров 1, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 25, 3, 30, 58, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 48, 5, 9; Георги Динов 1, 12, 2, 3, 5, 6, 14, 7, 9; Георги Кирков 1; Георги с. Раковски 3; Граф Игнатиев 2, 3; Девети септември 1, 11, 15, 17, 2, 5, 7, 9; Димитър Благоев 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 51, 53, 57; Димитър Полянов 1, 2, 3, 4; Д-р Петър Берон 1; Дунав 1, 2, 4, 8, 9, 9; Иван Вазов 10, 11, 14, 18, 2, 24, 4, 8, 9; Иван Гюнкин 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Индже Войвода 2, 4, 6; Йордан Данов 10, 2, 3, 4, 6, 8; Йорданка Николова 1; Кирил и Методий 1, 12, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Климент Охридски 1, 5, 7, 9; Комсомолска 1, 10, 11, 13, 14, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коста Йорданов 2, 4; Кочо Честименски 11, 13, 2, 3; Ленин 2, 4, 6; Лиляна Димитрова 1, 2; Мико Нинов 1, 10, 6; Митко Палаузов 1, 5, 6; Найден Геров 1, 2, 4; Неофит Рилски 1, 2; Никола Й Вапцаров 1, 2, 4, 5, 7; Панайот Волов 1; Панайот Хитов 1, 2, 5, 7, 9, 3; Патриарх Евтимий 1, 2, 4; Пеньо Пенев 3, 5; Станке Димитров 5; Тодор Каблешков 1, 2, 3; Тодор Младенов 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 4, 40, 5, 6, 7, 19; Толбухин 2, 3, 5; Хаджи Димитър 2; Хан Аспарух 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Хан Крум 2, 3, 4; Христо Ботев 1, 3, 4, 5; Христо Смирненски 3А, 4, 6; Шипка 4, 5; Куделин; Албена 1, 11, 4, 5; Боян Чонос 10, 11, 12, 2, 4, 5, 7; Васил Левски 1, 10, 2, 4, 6, 8; Виктор Юго 2; Гаврил Генов 2, 4, 6; Генерал Владимир Заимов 2, 4; Георги Димитров 1, 11, 19, 2, 3, 31, 4, 5, 7, 8; Карл Маркс 1, 2, 5; Лиляна Димитрова 1, 11, 12, 14, 16, 26, 8, 2, 2 А, 4, 6; Митко Палаузов 3; Мичурин 1, 4, 7; Олег Кошевой 1, 4, 5, 7, 2; Спортист 1, 11, 14, 16, 16А, 2, 20, 22, 4, 5, 6; Христо Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 6, 7, 87, 9, 17, 18; Христо Смирненски 1, 18, 26 А, 26А, 6, 7, 9; Юрий Гагарин 4, 6; Ново село, Общ. Ново село; VI-62, Кв. 75 XI 184; Александър Стамболийски 1, 21, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 3, 5, 6, 12; Архитект Илия Попов 1, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 5, 7, 8, 10, 101, 103, 105, 107, 109, 15, 61, 64, 67, 68, 69, 70, 80, 80А, 85, 89, 90, 92, 96, 98, 113, 114, 115, 117, 120, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 146, 80, 121, 131, 137, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 89, 96; Асен Златарев 2, 7; Балкан 15; Бачо Киро 2; Борис Бенчев 5; Васил Левски 1, 2, 3, 6; Велико Търново 2, 3, 5; Вихрен 2, 5, 6, 7; Войвода Тодор Велков 1, 3, 4, 8, 9; Възраждане 2, 69; Генерал Гурко 1, 19, 2, 3, 4, 5, 6; Генерал Скобелев 1, 2, 3, 5, 8, 9, 2, 4; Генерал Столетов 11, 14, 25, 3, 4, 6, 7; Георги Бенковски 3; Георги Марков 1, 5, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 31, 33 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 17.02.2016 12:20 - 12:30 работа по съоръжения на ЕСО
Ракитница, Общ. Брегово Ангел Кънчев 5, 6; Васил Левски 10, 14, 16, 21, 27, 32, 33, 38, 40, 8, 9; Вела Пеева 3, 4; Димитър Благоев 13, 18, 20, 9; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6; Климент Охридски 1, 2, 3, 4; Коста Йорданов 1, 4; Любен Каравелов 1, 4; Мико Нинов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8; Митко Палаузов 3; Панайот Хитов 2, 5; Презвитер Козма 1, 2; Стефан Караджа 12, 5, 8; Филип Тотю 1, 2, 3; Хаджи Димитър 3; Хан Крум 40; Хан Омуртаг 4; Христо Ботев 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 18.02.2016 08:30 - 08:45 работа по съоръжения на ЕСО
Ракитница, Общ. Брегово Ангел Кънчев 5, 6; Васил Левски 10, 14, 16, 21, 27, 32, 33, 38, 40, 8, 9; Вела Пеева 3, 4; Димитър Благоев 13, 18, 20, 9; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6; Климент Охридски 1, 2, 3, 4; Коста Йорданов 1, 4; Любен Каравелов 1, 4; Мико Нинов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8; Митко Палаузов 3; Панайот Хитов 2, 5; Презвитер Козма 1, 2; Стефан Караджа 12, 5, 8; Филип Тотю 1, 2, 3; Хаджи Димитър 3; Хан Крум 40; Хан Омуртаг 4; Христо Ботев 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 18.02.2016 12:20 - 12:30 работа по съоръжения на ЕСО
Ракитница, Общ. Брегово Ангел Кънчев 5, 6; Васил Левски 10, 14, 16, 21, 27, 32, 33, 38, 40, 8, 9; Вела Пеева 3, 4; Димитър Благоев 13, 18, 20, 9; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6; Климент Охридски 1, 2, 3, 4; Коста Йорданов 1, 4; Любен Каравелов 1, 4; Мико Нинов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8; Митко Палаузов 3; Панайот Хитов 2, 5; Презвитер Козма 1, 2; Стефан Караджа 12, 5, 8; Филип Тотю 1, 2, 3; Хаджи Димитър 3; Хан Крум 40; Хан Омуртаг 4; Христо Ботев 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 18.02.2016 16:00 - 16:30 работа по съоръжения на ЕСО
Балей Албена 2, 4, 6; Александър Стамболийски 10, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 5, 6, 8, 9; Васил Коларов 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 36; Васил Левски 1, 3, 4; Гео Милев 10, 12, 14, 2, 16, 18; Георги Бондоков 11, 13, 4, 9, 17, 19, 21, 9; Георги Димитров 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 3; Георги с. Раковски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Дунав 1, 3; Иван Вазов 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 6, 7, 8, 9; Тодор Петров 1, 10, 18, 2, 3, 4, 5; Трую Христов 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20; Филип Тотю 3; Хан Аспарух 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 10, 11, 12, 13, 2, 3, 7, 9; Юрий Гагарин 1; Брегово, Общ. Брегово; 1-1244 Кв. 121 320 518 Адалберт Антонов 1, 4; Алабин 1, 3, 10, 12, 12 А, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Алеко Константинов 14, 16, 20, 3, 4, 8; Александър Димитров 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3, 7; Александър Стамболийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 А, 4, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 47, 50, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 67, 30, 6; Антим Първи 1, 5; Асен Балкански 3; Асен Халачев 1, 2, 3, 4; Безименна 1; Белене 10, 14, 17, 19, 25, 7, 8; Борис Бенчев 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Борис Попарданов 1, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 9; Боян Чонос 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Васил Коларов 1, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 3, 4, 44, 5, 7, 9, 11 А, 4, 44; Васил Левски 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29; Вела Пеева 1, 2, 3, 5, 7, 11, 2, 4, 6, 7, 9; Виктор Юго 2, 3; Владимир Заимов 1, 1, 2, 4, 5, 6; Гаврил Генов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 14, 15А, 16, 17, 18, 7, 9; Генерал Тотлебен 2, 4, 6; Гео Милев 2, 3, 4, 5, 6; Георги Бенковски 1, 2, 3, 2; Георги Бондоков 1, 1 А, 12, 14, 16, 16 А, 18, 20, 22, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 4; Георги Дамянов 2; Георги Димитров 1, 1, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 42, 2, 31, 32, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 50, 52, 4; Георги с. Раковски 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Гоце Делчев 2; Граф Игнатиев 1, 10, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 7; Димитър Благоев 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 13, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 7, 9, 9А, 19, 21, 23, 27А, 29, 31, 33, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 35; Димитър Грънчаров 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Димитър Зограф 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Димитър Полянов 1, 2, 3, 4, 5; Димо Хаджидимов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 20А, 22, 3, 4, 5, 6, 8; Д-р Петър Берон 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 5, 7, 5, 6; Дунав 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 9; Елещеф 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8; Елин Пелин 1, 2, 3, 5, 7, 11, 2А, 4, 6, 9; Емил Марков 1, 10, 12, 3, 4, 5, 8; Ернст Телман 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 5, 6, 8, 9, 23; Заря на Комунизма 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Индже Войвода 1, 2, 4; Кирил и Методий 11, 13, 15, 22, 26, 29, 40, 9, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8; Климент Охридски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 7, 9, 14, 4; Константин Фотинов 2; Кочо Честименски 1, 11, 12, 14, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 4, 5, 8; Лев Толстой 1, 4; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 7, 32, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 53 А, 55, 57, 59, 9, 44, 46, 48, 9; Любен Каравелов 1, 2, 3, 4, 7; Мико Нинов 1, 11, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 15 А, 17, 19, 21, 23, 4; Мирон Брезоев 12, 14, 15, 16, 17, 19, 4; Митко Палаузов 1, 2, 3, 4, 5; Мичурин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Найден Геров 2, 4; Неофит Бозвели - по искане на "ЕСО" ЕАД. 18.02.2016 08:30 - 08:45 работа по съоръжения на ЕСО
Балей Албена 2, 4, 6; Александър Стамболийски 10, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 5, 6, 8, 9; Васил Коларов 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 36; Васил Левски 1, 3, 4; Гео Милев 10, 12, 14, 2, 16, 18; Георги Бондоков 11, 13, 4, 9, 17, 19, 21, 9; Георги Димитров 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 3; Георги с. Раковски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Дунав 1, 3; Иван Вазов 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 6, 7, 8, 9; Тодор Петров 1, 10, 18, 2, 3, 4, 5; Трую Христов 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20; Филип Тотю 3; Хан Аспарух 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 10, 11, 12, 13, 2, 3, 7, 9; Юрий Гагарин 1; Брегово, Общ. Брегово; 1-1244 Кв. 121 320 518 Адалберт Антонов 1, 4; Алабин 1, 3, 10, 12, 12 А, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Алеко Константинов 14, 16, 20, 3, 4, 8; Александър Димитров 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3, 7; Александър Стамболийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 А, 4, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 47, 50, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 67, 30, 6; Антим Първи 1, 5; Асен Балкански 3; Асен Халачев 1, 2, 3, 4; Безименна 1; Белене 10, 14, 17, 19, 25, 7, 8; Борис Бенчев 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Борис Попарданов 1, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 9; Боян Чонос 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Васил Коларов 1, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 3, 4, 44, 5, 7, 9, 11 А, 4, 44; Васил Левски 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29; Вела Пеева 1, 2, 3, 5, 7, 11, 2, 4, 6, 7, 9; Виктор Юго 2, 3; Владимир Заимов 1, 1, 2, 4, 5, 6; Гаврил Генов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 14, 15А, 16, 17, 18, 7, 9; Генерал Тотлебен 2, 4, 6; Гео Милев 2, 3, 4, 5, 6; Георги Бенковски 1, 2, 3, 2; Георги Бондоков 1, 1 А, 12, 14, 16, 16 А, 18, 20, 22, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 4; Георги Дамянов 2; Георги Димитров 1, 1, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 42, 2, 31, 32, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 50, 52, 4; Георги с. Раковски 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Гоце Делчев 2; Граф Игнатиев 1, 10, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 7; Димитър Благоев 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 13, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 7, 9, 9А, 19, 21, 23, 27А, 29, 31, 33, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 35; Димитър Грънчаров 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Димитър Зограф 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Димитър Полянов 1, 2, 3, 4, 5; Димо Хаджидимов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 20А, 22, 3, 4, 5, 6, 8; Д-р Петър Берон 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 5, 7, 5, 6; Дунав 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 9; Елещеф 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8; Елин Пелин 1, 2, 3, 5, 7, 11, 2А, 4, 6, 9; Емил Марков 1, 10, 12, 3, 4, 5, 8; Ернст Телман 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 5, 6, 8, 9, 23; Заря на Комунизма 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Индже Войвода 1, 2, 4; Кирил и Методий 11, 13, 15, 22, 26, 29, 40, 9, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8; Климент Охридски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 7, 9, 14, 4; Константин Фотинов 2; Кочо Честименски 1, 11, 12, 14, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 4, 5, 8; Лев Толстой 1, 4; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 7, 32, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 53 А, 55, 57, 59, 9, 44, 46, 48, 9; Любен Каравелов 1, 2, 3, 4, 7; Мико Нинов 1, 11, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 15 А, 17, 19, 21, 23, 4; Мирон Брезоев 12, 14, 15, 16, 17, 19, 4; Митко Палаузов 1, 2, 3, 4, 5; Мичурин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Найден Геров 2, 4; Неофит Бозвели - по искане на "ЕСО" ЕАД. 18.02.2016 16:00 - 16:30 работа по съоръжения на ЕСО
Балей Албена 2, 4, 6; Александър Стамболийски 10, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 5, 6, 8, 9; Васил Коларов 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 36; Васил Левски 1, 3, 4; Гео Милев 10, 12, 14, 2, 16, 18; Георги Бондоков 11, 13, 4, 9, 17, 19, 21, 9; Георги Димитров 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 3; Георги с. Раковски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Дунав 1, 3; Иван Вазов 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 6, 7, 8, 9; Тодор Петров 1, 10, 18, 2, 3, 4, 5; Трую Христов 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20; Филип Тотю 3; Хан Аспарух 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 10, 11, 12, 13, 2, 3, 7, 9; Юрий Гагарин 1; Брегово, Общ. Брегово; 1-1244 Кв. 121 320 518 Адалберт Антонов 1, 4; Алабин 1, 3, 10, 12, 12 А, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Алеко Константинов 14, 16, 20, 3, 4, 8; Александър Димитров 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3, 7; Александър Стамболийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 А, 4, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 47, 50, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 67, 30, 6; Антим Първи 1, 5; Асен Балкански 3; Асен Халачев 1, 2, 3, 4; Безименна 1; Белене 10, 14, 17, 19, 25, 7, 8; Борис Бенчев 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Борис Попарданов 1, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 9; Боян Чонос 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Васил Коларов 1, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 3, 4, 44, 5, 7, 9, 11 А, 4, 44; Васил Левски 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29; Вела Пеева 1, 2, 3, 5, 7, 11, 2, 4, 6, 7, 9; Виктор Юго 2, 3; Владимир Заимов 1, 1, 2, 4, 5, 6; Гаврил Генов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11А, 12, 14, 15А, 16, 17, 18, 7, 9; Генерал Тотлебен 2, 4, 6; Гео Милев 2, 3, 4, 5, 6; Георги Бенковски 1, 2, 3, 2; Георги Бондоков 1, 1 А, 12, 14, 16, 16 А, 18, 20, 22, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 4; Георги Дамянов 2; Георги Димитров 1, 1, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 42, 2, 31, 32, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 50, 52, 4; Георги с. Раковски 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Гоце Делчев 2; Граф Игнатиев 1, 10, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 7; Димитър Благоев 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 13, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 7, 9, 9А, 19, 21, 23, 27А, 29, 31, 33, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 35; Димитър Грънчаров 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Димитър Зограф 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Димитър Полянов 1, 2, 3, 4, 5; Димо Хаджидимов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 20А, 22, 3, 4, 5, 6, 8; Д-р Петър Берон 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 5, 7, 5, 6; Дунав 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 9; Елещеф 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8; Елин Пелин 1, 2, 3, 5, 7, 11, 2А, 4, 6, 9; Емил Марков 1, 10, 12, 3, 4, 5, 8; Ернст Телман 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 5, 6, 8, 9, 23; Заря на Комунизма 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Индже Войвода 1, 2, 4; Кирил и Методий 11, 13, 15, 22, 26, 29, 40, 9, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8; Климент Охридски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 7, 9, 14, 4; Константин Фотинов 2; Кочо Честименски 1, 11, 12, 14, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 4, 5, 8; Лев Толстой 1, 4; Ленин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 7, 32, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 53 А, 55, 57, 59, 9, 44, 46, 48, 9; Любен Каравелов 1, 2, 3, 4, 7; Мико Нинов 1, 11, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 15 А, 17, 19, 21, 23, 4; Мирон Брезоев 12, 14, 15, 16, 17, 19, 4; Митко Палаузов 1, 2, 3, 4, 5; Мичурин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Найден Геров 2, 4; Неофит Бозвели - по искане на "ЕСО" ЕАД. 18.02.2016 12:20 - 12:30 работа по съоръжения на ЕСО
Община Видин
Гомотарци В Близост до Автобусната Спирка Втора 19, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 62; Двадесет и Девета 1, 10, 2, 3, 4; Двадесет и Осма 1, 3, 6; Двадесет и Пета 10, 8; Двадесет и Шеста 12; Имот № 005015 Осма 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; Пета 34, 8, 9; Първа ТП-1 Гомотарци, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 5, 94; Седма 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 39; Трета 1, 24, 27, 29, 31, 32; Тридесет и Втора 11, 12, 3, 5, 9; Тридесет и Девета 1; Тридесет и Първа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Тридесет и Четвърта 4; Тридесет и Шеста 9; Тридесета 2, 4; Тринадесета 1, 16, 22, 23, 24, 3, 4, 7; Четиринадесета 10, 4, 5 17.02.2016 09:00 - 15:00 нови присъединявания
Гомотарци В Близост до Автобусната Спирка Втора 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 19, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 62, 23, 68; Двадесет и Втора 1, 11, 14, 3, 6, 7, 8; Двадесет и Девета 1, 10, 2, 3, 4, 10; Двадесет и Осма 1, 3, 6; Двадесет и Пета 1, 10, 8; Двадесет и Първа 1, 2, 3, 5; Двадесет и Седма 2; Двадесет и Трета 1, 11, 15, 17, 3, 5, 8, 9; Двадесет и Четвърта 10, 23; Двадесет и Шеста 1, 10, 2, 12; Двадесета 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8; Девета 4; Десета 1, 12, 37, 41; Единадесета 11, 17; Имот № 005015 Осемнадесета 1, 2, 4, 5, 6, 8; Осма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; Парцел 49, Кв. 29 Пета 1, 10, 12, 14, 3, 4, 6, 9, 34, 8, 9, 5, 7; Петнадесета 21, 24, 3, 4; ПИ 425 Първа Имот 082002, ТП 4 Гомотарци, 1, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 3, 32, 8, ТП-1 Гомотарци, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 5, 94, ТП-2 Гомотарци, 1, ТП-3 Гомотарци, 258, 35; Седемнадесета 1, 4, 6; Седма 14, 15, 23, 24, 27, 5, 7, 8, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 31, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 83, 87; Трета 1, 24, 27, 29, 31, 32, 19, 21, 23, 2A, 4, 5, 7, 8, 19, 22, 24, 28, 33, 46, 31; Тридесет и Втора 11, 12, 3, 5, 9; Тридесет и Девета 1; Тридесет и Осма 1, 8; Тридесет и Пета 2; Тридесет и Първа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 20; Тридесет и Четвърта 12, 2, 4, 4; Тридесет и Шеста 1, 19, 2, 3, 5, 7, 9, 9; Тридесета 2, 4; Тринадесета 1, 16, 22, 23, 24, 3, 4, 7, 4; УПИ 99 Кв. 3 Четвърта 15, 15, 22; Четиридесет и Пета 1; Четиринадесета 10, 4, 5, 2, 3, 8; Шеста 12, ТП-3 Гомотарци, 1, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 2, 23, 25, 27, 29, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 9; Капитановци; 019071 Втора 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 5 ТП-1 Капитановци, 27; Двадесет и Втора 13, 2, 6, 8, 8; Двадесет и Девета 1, 5, 12; Двадесет и Пета 1, 7, 2, 3, 5, 7, 9; Двадесет и Първа 1, 2, 4, 6, 8, 21; Двадесет и Седма 4, 9; Двадесет и Трета 11, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6; Двадесет и Четвърта 1, 2, 3, 4; Двадесет и Шеста 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 6, 7; Двадесета 1, 2, 4; Дванадесета 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 8, 9; Девета 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 23, 25, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 29, 5; Деветнадесета 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 17, 19, 21, 6, 7, 8, 9; Десета 1, 2, 3, 4; Единадесета 2, 4; Зем. Земя -Извън регулация Кв. 49 Парцел 704 Осемнадесета 1, 11, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 9; Осма 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8, 9, 10, 2, 12 ТП-2 Капитановци, 21, 23, 25, 46, 48, 50, 50А, 52, 54, 56, 8; Пета 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 5, 61, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 ТП-3 Капитановци, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 9, 32, 34; Петнадесета 1, 3, 5; Първа 1, 10, 11, 12, 15, 1А, 2, 2 ТП-1 Капитановци, 2А, 3, 4, 42, 5, 7, 8, 9, 2, 9, 24, 5, Извън регулация; Седемнадесета 1, 1 А, 2, 4, 10, 12, 13, 17, 19, 3, 4, 4А, 5, Градина, 2, 21, 23, 5; Седма 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7Б, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 7, 9, 11, 35, 21, 23, 29, 31, 36, 38, 40, 42; Трета 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 32А, 33, 33 Извън регулация, 7, 14, 14, 23, 25, 29, 31, 32, 16, 27, 30; Тридесет и Първа 1, 2, 3; Тридесета 4, 7; Тринадесета 1, 1 ТП-3 Капитановци, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 5, 6, 61, 7, 8, 9, 1, 12, 5, 6, 7, 14, 25, 4, 2, 26, 4; Четвърта 1, 12, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 55, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 7, 3; Четиринадесета 1, 2, 4; Шеста 5, 6; Шестнадесета 1, 10, 12, 3 ТП-4, 3 ТП-4 Капитано 17.02.2016 15:00 - 15:45 нови присъединявания
Гомотарци В Близост до Автобусната Спирка Втора 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 19, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 62, 23, 68; Двадесет и Втора 1, 11, 14, 3, 6, 7, 8; Двадесет и Девета 1, 10, 2, 3, 4, 10; Двадесет и Осма 1, 3, 6; Двадесет и Пета 1, 10, 8; Двадесет и Първа 1, 2, 3, 5; Двадесет и Седма 2; Двадесет и Трета 1, 11, 15, 17, 3, 5, 8, 9; Двадесет и Четвърта 10, 23; Двадесет и Шеста 1, 10, 2, 12; Двадесета 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8; Девета 4; Десета 1, 12, 37, 41; Единадесета 11, 17; Имот № 005015 Осемнадесета 1, 2, 4, 5, 6, 8; Осма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; Парцел 49, Кв. 29 Пета 1, 10, 12, 14, 3, 4, 6, 9, 34, 8, 9, 5, 7; Петнадесета 21, 24, 3, 4; ПИ 425 Първа Имот 082002, ТП 4 Гомотарци, 1, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 29, 3, 32, 8, ТП-1 Гомотарци, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 5, 94, ТП-2 Гомотарци, 1, ТП-3 Гомотарци, 258, 35; Седемнадесета 1, 4, 6; Седма 14, 15, 23, 24, 27, 5, 7, 8, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 31, 33, 36, 39, 31, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 83, 87; Трета 1, 24, 27, 29, 31, 32, 19, 21, 23, 2A, 4, 5, 7, 8, 19, 22, 24, 28, 33, 46, 31; Тридесет и Втора 11, 12, 3, 5, 9; Тридесет и Девета 1; Тридесет и Осма 1, 8; Тридесет и Пета 2; Тридесет и Първа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 20; Тридесет и Четвърта 12, 2, 4, 4; Тридесет и Шеста 1, 19, 2, 3, 5, 7, 9, 9; Тридесета 2, 4; Тринадесета 1, 16, 22, 23, 24, 3, 4, 7, 4; УПИ 99 Кв. 3 Четвърта 15, 15, 22; Четиридесет и Пета 1; Четиринадесета 10, 4, 5, 2, 3, 8; Шеста 12, ТП-3 Гомотарци, 1, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 2, 23, 25, 27, 29, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 9; Капитановци; 019071 Втора 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 5 ТП-1 Капитановци, 27; Двадесет и Втора 13, 2, 6, 8, 8; Двадесет и Девета 1, 5, 12; Двадесет и Пета 1, 7, 2, 3, 5, 7, 9; Двадесет и Първа 1, 2, 4, 6, 8, 21; Двадесет и Седма 4, 9; Двадесет и Трета 11, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6; Двадесет и Четвърта 1, 2, 3, 4; Двадесет и Шеста 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 6, 7; Двадесета 1, 2, 4; Дванадесета 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 8, 9; Девета 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 23, 25, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 29, 5; Деветнадесета 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 17, 19, 21, 6, 7, 8, 9; Десета 1, 2, 3, 4; Единадесета 2, 4; Зем. Земя -Извън регулация Кв. 49 Парцел 704 Осемнадесета 1, 11, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 9; Осма 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8, 9, 10, 2, 12 ТП-2 Капитановци, 21, 23, 25, 46, 48, 50, 50А, 52, 54, 56, 8; Пета 12, 14, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 5, 61, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 ТП-3 Капитановци, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 9, 32, 34; Петнадесета 1, 3, 5; Първа 1, 10, 11, 12, 15, 1А, 2, 2 ТП-1 Капитановци, 2А, 3, 4, 42, 5, 7, 8, 9, 2, 9, 24, 5, Извън регулация; Седемнадесета 1, 1 А, 2, 4, 10, 12, 13, 17, 19, 3, 4, 4А, 5, Градина, 2, 21, 23, 5; Седма 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7Б, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 7, 9, 11, 35, 21, 23, 29, 31, 36, 38, 40, 42; Трета 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 32А, 33, 33 Извън регулация, 7, 14, 14, 23, 25, 29, 31, 32, 16, 27, 30; Тридесет и Първа 1, 2, 3; Тридесета 4, 7; Тринадесета 1, 1 ТП-3 Капитановци, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 5, 6, 61, 7, 8, 9, 1, 12, 5, 6, 7, 14, 25, 4, 2, 26, 4; Четвърта 1, 12, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 55, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 7, 3; Четиринадесета 1, 2, 4; Шеста 5, 6; Шестнадесета 1, 10, 12, 3 ТП-4, 3 ТП-4 Капитано 17.02.2016 08:15 - 09:00 нови присъединявания
Община Димово
Воднянци, Общ. Димово Втора 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 7, 8, 9, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 43, 45, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55; Дванадесета 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8; Девета 1, 3; Единадесета 1, 2, 6; Пета 10, 11, 12, 14, 15, 19, 3, 7, 8, 9, 15, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; Първа 1, 10, 11, 12, 13, 14, 147, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 5, 6, 7, 8, 9; Седма 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 43, 45, 47, 8; Тринадесета 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28; Четвърта 2, 4; Четиринадесета 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 9; ; Динково; Втора 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 26; Девета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Деветнадесета 1, 2; Десета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Единадесета 2, 4; Осемнадесета 1; Осма 11, 3, 7, 9; Пета 2, 4, 6, 5, 7, 9; Петнадесета 1, 3; Първа 1, 11, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Седемнадесета 1, 2, 6, 8; Седма 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Трета 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 4, 5, 6, 8, 7, 9; Тринадесета 1, 2, 3, 4, 5; Четвърта 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Четиринадесета 1, 8, 2, 6; Шеста 1, 10, 12, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 8; Шестнадесета 1, 2; Дреновец; 23 септември 1, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 5, 6, 7; Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Ангел Кънчев 4, 6; Антон Попов 1, 3; Асен Балкански 11, 15, 15 А, 17, 2, 23, 7, 9; Бдин 1, 3, 4, 5, 7, 3; Божур 2, 4, 6; Боян Чонос 6; В Района на Жп Гарата Васил Левски 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Вела Пеева 2, 4, 5, 7, 7; Венеца 10, 12, 14, 19, 6, 8, 9; Витко Иванов 10, 10 А, 13, 15, 19, 3, 8, 9, 3, 9; Витоша 1, 1, 2, 2 А, 3, 5, 6, 8; Гаврил Генов 2, 3; Георги Димитров 100, 103, 105, 109, 110, 113, 115, 115 Б, 115А, 116, 117, 118, 118 А, 119 Б, 120, 124, 128, 193, 210, 43, 53, 55, 56, 57, 63, 67, 79, 83, 87, 88, 90, 92, 94, 97, 98, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 29 А, 29 Б, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 80, 82, 84, 113А, 115, 119, 119 А, 123, 125, 127, 129, 130, 133 А, 133 Б, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 149, 150, 152, 154, 158, 160, 164, 166, 171, 188, 81, 98, 115, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 153, 155, 160, 163, 165, 167 А, 170, 173, 174, 176, 178, 186, 187, 190, 196, 198, 236, 12, 15, 3, 5, 6, 8, 9, 124 А, 136, 155, 167 А, 167 Б, 137, 139, 167 А, 167А, 169, 173, 175, 177, 179, 185, 187, 191, 193, 199, 200, 203, 204, 205, 209, 210, 212, 214, 216, 218, 224, 226, 232; Георги Кирков 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 23, 25, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 9, 15; Градище 2, 3; Девети май 1, 4, 6, 8, 8; Девети септември 11, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 4, 6, 8, 9, 15, 17, 19, 21, 30, 32, 2, 3; Димчо Дебелянов 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 7 А, 9; Добруджа 23; Евгени Михайлов 1, 18, 23, 24, 3, 4, 6, 28; Железничар 1, 11, 13, 21, 23, 26, 27, 29, 3, 9, 21, 33, 45, 47, 49, 57, 61, 65, 65, 9; Зоя Космодамянская 11, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3 А, 4, 2; Искър 1; Камен Петров 10, 14, 16, 20, 5, 7, 9, 2, 4, 6; Кирил и Методий 1, 1 А, 11, 2, 4, 5, 7, 9; Кокиче 1; Кольо Фичето 1, 4, 6, 8; Космос 1, 2, 3, 4, 5, 7, 2; Коста Йорданов 11, 13, 15, 17, 2, 15, 7; Лале 1, 3; Лебед 1, 3, 4, 4, 6, № 2; Лиляна Димитрова 1, 2; Лом 1, 3, 4; Лотос 3, 5, 6; Любен Каравелов 7, 9; Люлин 3, 4, 6, 6; Магура 10, 2, 9, 6; Малина 2, 4, 6; Марин Дринов 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 4, 5, 7; Марица 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5; Металик 1, 3; Миджур 1; Милин камък 2, 3, 4, 6; Минзухар 11, 13, 9; Митко Палаузов 2, 3, 4, 6, 8, 6; Нарцис 2, 6, 6; Неофит Рилски 4, 6, 8; Никола Й. Вапцаров 12, 14 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 19.02.2016 09:00 - 12:30 работа по съоръжения на ЕСО
Воднянци, Общ. Димово Втора 1; Десета 2, 4; Единадесета 3; Осма 1, 3, 5; Петнадесета 1, 2, 3; Първа 24, 26, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79; Седемнадесета 2; Седма 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Трета 1; Тринадесета 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Четиринадесета 1, 2, 4; Шеста 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 9; септемврийци, Общ. Вълчедръм; Александър Стамболийски 47; Свобода(Г. Димитров) 102, 112, 91, 93; септемврийци, Общ. Димово; Втора 1, 10, 11, 15, 17, 3, 5; Дванадесета 1, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Девета 1, 2, 4, 8, 9; Десета 11, 12, 15, 17, 19, 24, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7; Единадесета 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 30, 32, 4, 5, 6, 7; Осма 1, 12, 15, 17, 2, 23, 4, 5, 55, 8; Пета 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 4, 6, 7, 9; Първа 1, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 46, 5, 52, 56, 7, 86, 9, 98, 28, 30, 47, 49, 51, 53, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 96; Седма 1, 2, 4, 5, 7; Трета 11, 13, 2, 20, 22, 26, 28, 3, 34, 4; Тринадесета 10, 4, 8; Четвърта 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 31, 35, 37, 39, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 2; Шеста 1, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 7, 8, 1, 14, 16, 18, 2, 20, 28, 37, 39, 43, 45, 47, 55; Ярловица; Втора 1, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 7, 8, 9, 22, 32; Девета 1, 3, 5, 6; Десета 10, 3, 5; Пета 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14; Първа 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63; Седма 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Трета 1, 10, 2, 3, 6, 8, 14; Четвърта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Шеста 2, 3, 4, 5, 7, 9 - по искане на "ЕСО" ЕАД. 19.02.2016 09:00 - 12:30 работа по съоръжения на ЕСО
Община Кула
Големаново Втора 1, 3, 6, 38; Двадесет и Втора 1, 2, 3, 5, 6, 8; Двадесет и Девета 11, 12, 13, 18, 20; Двадесет и Първа 2, 6; Двадесет и Седма 6; Двадесет и Трета 2, 8; Двадесет и Четвърта 1, 2, 4; Двадесет и Шеста 15, 16, 4, 7, 8, 9; Двадесета 3; Девета 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 7, 31, 4; Деветнадесета 1, 10, 15, 2, 3, 7; Десета 10; Единадесета 3; Осемнадесета 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Осма 1, 2, 3, 4, 6; Пета 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Петдесет и Втора 11, 3, 4, 7; Петдесета 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Петнадесета 5; Първа 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 8, 9; Седемнадесета 2, 3, 4; Седма 1, 2, 6; Трета 1, 2, 4; Тридесет и Втора 1, 4; Тридесет и Девета 1, 2, 3, 6, 5, 7; Тридесет и Осма 2; Тридесет и Пета 2, 4; Тридесет и Първа 11, 2, 32, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 3, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 50, 52, 6, 7; Тридесет и Седма 1, 3; Тридесет и Трета 3, 4, 5, 8; Тридесет и Четвърта 1, 2; Тридесет и Шеста 3; Тридесета 1, 4, 6, 8; Тринадесета 2, 3, 4, 5, 6; Четвърта 28, 3; Четиридесет и Втора 11, 12, 17, 19, 2, 23, 24, 25, 27, 3, 44, 5, 6; Четиридесет и Девета 2, 42, 3; Четиридесет и Осма 1, 14, 16, 2, 4, 7; Четиридесет и Пета 1; Четиридесет и Първа 4; Четиридесет и Седма 1, 6; Четиридесет и Четвърта 2, 4, 6, 7; Четиридесет и Шеста 1, 10, 2, 4, 6, 7, 8; Четиридесета 19, 2, 2; Четиринадесета 3; Шеста 1; Шестнадесета 10, 4, 5, 8; Извор Махала; Втора 1, 10, 11, 13, 5, 7; Главна 11, 117, 123, 16, 18, 2, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 42, 44, 6, 7, 8, 9; Двадесет и Втора 1; Двадесет и Първа 1, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесета 1; Дванадесета 2; Десета 11, 14, 16, 2, 4, 6; Единадесета 17, 19, 26, 28, 7; Пета 14, 15, 3; Петнадесета 11, 12, 16, 17, 18, 19, 34, 4, 6; Първа 1; Седемнадесета 10, 11, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Седма 1, 11, 17, 20, 21, 22, 27, 3, 4, 6, 7; Трета 11, 13, 15, 9; Тринадесета 6; Четвърта 23; Четиринадесета 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Шестнадесета 1; Кула; Александър Стамболийски Никола Петков 24 16.02.2016 09:15 - 15:00 ремонт на електрически съоръжения
Големаново Втора 1, 3, 6, 38; Двадесет и Втора 1, 2, 3, 5, 6, 8; Двадесет и Девета 11, 12, 13, 18, 20; Двадесет и Първа 2, 6; Двадесет и Седма 6; Двадесет и Трета 2, 8; Двадесет и Четвърта 1, 2, 4; Двадесет и Шеста 15, 16, 4, 7, 8, 9; Двадесета 3; Девета 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 7, 31, 4; Деветнадесета 1, 10, 15, 2, 3, 7; Десета 10; Единадесета 3; Осемнадесета 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Осма 1, 2, 3, 4, 6; Пета 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Петдесет и Втора 11, 3, 4, 7; Петдесета 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Петнадесета 5; Първа 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 8, 9; Седемнадесета 2, 3, 4; Седма 1, 2, 6; Трета 1, 2, 4; Тридесет и Втора 1, 4; Тридесет и Девета 1, 2, 3, 6, 5, 7; Тридесет и Осма 2; Тридесет и Пета 2, 4; Тридесет и Първа 11, 2, 32, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 3, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 50, 52, 6, 7; Тридесет и Седма 1, 3; Тридесет и Трета 3, 4, 5, 8; Тридесет и Четвърта 1, 2; Тридесет и Шеста 3; Тридесета 1, 4, 6, 8; Тринадесета 2, 3, 4, 5, 6; Четвърта 28, 3; Четиридесет и Втора 11, 12, 17, 19, 2, 23, 24, 25, 27, 3, 44, 5, 6; Четиридесет и Девета 2, 42, 3; Четиридесет и Осма 1, 14, 16, 2, 4, 7; Четиридесет и Пета 1; Четиридесет и Първа 4; Четиридесет и Седма 1, 6; Четиридесет и Четвърта 2, 4, 6, 7; Четиридесет и Шеста 1, 10, 2, 4, 6, 7, 8; Четиридесета 19, 2, 2; Четиринадесета 3; Шеста 1; Шестнадесета 10, 4, 5, 8; Извор Махала; Втора 1, 10, 11, 13, 5, 7; Главна 11, 117, 123, 16, 18, 2, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 42, 44, 6, 7, 8, 9; Двадесет и Втора 1; Двадесет и Първа 1, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесета 1; Дванадесета 2; Десета 11, 14, 16, 2, 4, 6; Единадесета 17, 19, 26, 28, 7; Пета 14, 15, 3; Петнадесета 11, 12, 16, 17, 18, 19, 34, 4, 6; Първа 1; Седемнадесета 10, 11, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Седма 1, 11, 17, 20, 21, 22, 27, 3, 4, 6, 7; Трета 11, 13, 15, 9; Тринадесета 6; Четвърта 23; Четиринадесета 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Шестнадесета 1; Киреево; Втора 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9, 14, 19, 21, 24, 26, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53; Двадесет и Първа 1, 10, 2, 3; Двадесета 6; Дванадесета 1, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девета 2, 4, 4; Деветнадесета 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9, 3; Десета 1, 3, 4, 7, 9; Единадесета 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 4, 5, 8, 9, 4; Осемнадесета 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Осма 11, 4, 7; Пета 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9; Петнадесета 10, 3, 5, 6, 8; Първа 1, 10, 2, 22, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8; Седемнадесета 3, 5; Седма 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Трета 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8; Тринадесета 1, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14; Четвърта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Четиринадесета 1, 2, 3, 4; Шеста 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7, 13; Шестнадесета 11, 2, 4, 5, 7, 9; Кула; Александър Стамболийски Никола Петков 24; Раковица; Осемдесет и Втора 1, 12, 2, 5, 6, 7, 9; Осемдесет и Пета 12; Осемдесет и Първа 1, 10, 12, 2, 3, 5, 8, 9; Осемдесет и Седма 6; Осемдесет и Трета 1, 11, 2, 7; Осемдесет и Четвърта 3, 5, 7; Осемдесет и Шеста 1, 2, 4, 5; Осемдесета 11, 13, 15, 17, 2, 3, 9; Пета 25; Петдесет и Втора 3, 4; Петдесета 25, 27, 29, 31, 33, 46, 48, 50, 52, 56; Седемдесет и Втора 1, 3, 4, 5, 8; Седемдесет и Девета 1, 2, 4; Седемдесет и Осма 2, 5, 6; Седемдесет и Пета 3, 4; Седемдесет и Първа 1; Седемдесет и Седма 1, 11, 12, 2, 3, 6, 8, 9; Седемдесет и Трета 1, 2, 3, 4; Седемдесет и Четвърта 1, 2, 3, 5; Седемдесет и Шеста 1, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8; Четвърта 5; Шестдесет и Втора 32, 34, 36, 38, 41; Шестдесет и Девета 2 16.02.2016 15:00 - 15:30 ремонт на електрически съоръжения
Подгоре Александър Стамболийски 1, 13, 15, 16, 21, 26, 32, 4, 5, 7; Антон Страшимиров 1, 14, 18, 3, 4, 8; Бдин 1, 2; Боян Чонос 10, 4; Бузлуджа 4, 5, 7, 8; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 7, 8, 9; Васил Левски 4, 5, 6, 7, 8, 9; Видин 1, 17, 2, 3, 7, 9; Вит 1, 3, 4, 5; Георги Бенковски 10, 13, 3, 5, 6, 7, 8; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 64, 66, 7, 9, 34, 49; Георги Кирков 1, 27; Георги с. Раковски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 19, 24, 26, 28, 3, 30, 5, 7, 9; Иван Вазов 11, 13, 14, 2, 4, 5, 6, 7; Искър 1, 12, 3, 5, 6, 7, 10, 8; Йоло Гергов 1, 12, 14, 3, 6, 7, 8, 9, 18, 26, 3, 30, 36, 38, 40; Йосиф В. Сталин 10, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 13, 3, 5, 7, 25; Ленин 1, 11, 16, 19, 23, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Любен Каравелов 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Марица 1; Михаил Здравков 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 32, 34, 5, 7, 9; Огоста 1, 3; Осъм 1, 3, 4, 5; Пейо К. Яворов 1, 9, 9; Перчо Йорданов 1, 34, 4, 7, 8; Пирин 1, 1, 2, 3, 2; Рила 2, 4, 6, 8; Седемнадесет Партизани 1, 17, 2, 20, 21, 22, 35, 4, 40, 6, 8, 8А, 8; Стара планина 2, 4; Стоян Милков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 20, 4, 5, 6, 8, 9, 6; Тодор Петров 12, 2, 3, 4, 8; Христо Ботев 16, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 6, 7; Царевец 1; Черно море 10, 12, 16, 20, 21, 3, 30, 32, 34, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Юрий Гагарин 4, 5; Раковица; 236005 Втора 1, 10, 12, 18, 2, 3, 4, 54, 6, 8; Двадесет и Девета 1, 2, 3; Двадесет и Осма 1, 11, 3, 4, 7, 8, 9; Двадесет и Пета 14, 4, 6; Двадесет и Първа 11, 3, 5, 9, 21; Двадесет и Седма 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Двадесет и Шеста 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Дванадесета 1, 1, 11, 26, 34, 36, 4, 5, 8, 26, 36; Девета 1, 2, 4; Деветнадесета 1, 2, 3, 5; Десета 1; Единадесета 1, 17, 2, 3, 4, 5; Осемдесет и Девета 4, 6; Осемдесет и Осма 1, 2, 5; Осемдесет и Трета 2; Осемнадесета 11, 13, 19, 2, 4, 5, 9; Осма 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 22, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 20, 22, 26, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 49; Пета 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 7, 8, 3, 6; Петдесет и Втора 1, 2, 3, 4, 5, 6; Петдесет и Девета 1, 2; Петдесет и Осма 11, 2, 3, 7, 9; Петдесет и Първа 2; Петдесет и Седма 2, 4, 7; Петдесет и Трета 1, 2, 4; Петдесет и Шеста 1, 2, 3, 4; Петдесета 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 26, 28, 3, 30, 4, 40, 5, 6, 7, 8; Петнадесета 15, 16, 5, 6, 8, 9; Първа 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 28, 3, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 23, 24, 26, 31, 39, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 67, 69, 73, 77; Седемдесет и Втора 2; Седемдесет и Пета 6; Седемдесет и Трета 1; Седемдесет и Шеста 6; Седемдесета 1, 4; Седемнадесета 10, 11, 12, 4, 6, 8; Седма 1, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 7, 9, 22, 24, 27; Трета 1, 2, 3, 4, 6; Тридесет и Втора 2, 4, 6; Тридесет и Девета 10, 2, 6, 8; Тридесет и Осма 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Тридесет и Пета 1, 2, 4, 6, 8; Тридесет и Първа 2; Тридесет и Седма 1; Тридесет и Трета 2, 4, 5; Тридесет и Четвърта 10, 12, 14, 16, 4, 6, 9; Тридесет и Шеста 1; Тридесета 1, 6; Тринадесета 1, 2; Четвърта 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9; Четиридесет и Втора 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Четиридесет и Девета 1, 3, 5, 7, 9, 9; Четиридесет и Осма 1, 11, 12, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2; Четиридесет и Пета 1, 4; Четиридесет и Първа 10, 2, 4, 6; Четиридесет и Седма 1, 13, 3, 7; Четиридесет и Трета 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Четиридесет и Четвърта 1, 3, 4, 6, 8; Четиридесет и Шеста 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9; Четиридесета 4; Четиринадесета 16.02.2016 09:00 - 09:15 ремонт на електрически съоръжения
Големаново Втора 1, 3, 6, 38; Двадесет и Втора 1, 2, 3, 5, 6, 8; Двадесет и Девета 11, 12, 13, 18, 20; Двадесет и Първа 2, 6; Двадесет и Седма 6; Двадесет и Трета 2, 8; Двадесет и Четвърта 1, 2, 4; Двадесет и Шеста 15, 16, 4, 7, 8, 9; Двадесета 3; Девета 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 7, 31, 4; Деветнадесета 1, 10, 15, 2, 3, 7; Десета 10; Единадесета 3; Осемнадесета 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Осма 1, 2, 3, 4, 6; Пета 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Петдесет и Втора 11, 3, 4, 7; Петдесета 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Петнадесета 5; Първа 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 8, 9; Седемнадесета 2, 3, 4; Седма 1, 2, 6; Трета 1, 2, 4; Тридесет и Втора 1, 4; Тридесет и Девета 1, 2, 3, 6, 5, 7; Тридесет и Осма 2; Тридесет и Пета 2, 4; Тридесет и Първа 11, 2, 32, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 3, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 50, 52, 6, 7; Тридесет и Седма 1, 3; Тридесет и Трета 3, 4, 5, 8; Тридесет и Четвърта 1, 2; Тридесет и Шеста 3; Тридесета 1, 4, 6, 8; Тринадесета 2, 3, 4, 5, 6; Четвърта 28, 3; Четиридесет и Втора 11, 12, 17, 19, 2, 23, 24, 25, 27, 3, 44, 5, 6; Четиридесет и Девета 2, 42, 3; Четиридесет и Осма 1, 14, 16, 2, 4, 7; Четиридесет и Пета 1; Четиридесет и Първа 4; Четиридесет и Седма 1, 6; Четиридесет и Четвърта 2, 4, 6, 7; Четиридесет и Шеста 1, 10, 2, 4, 6, 7, 8; Четиридесета 19, 2, 2; Четиринадесета 3; Шеста 1; Шестнадесета 10, 4, 5, 8; Извор Махала; Втора 1, 10, 11, 13, 5, 7; Главна 11, 117, 123, 16, 18, 2, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 42, 44, 6, 7, 8, 9; Двадесет и Втора 1; Двадесет и Първа 1, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесета 1; Дванадесета 2; Десета 11, 14, 16, 2, 4, 6; Единадесета 17, 19, 26, 28, 7; Пета 14, 15, 3; Петнадесета 11, 12, 16, 17, 18, 19, 34, 4, 6; Първа 1; Седемнадесета 10, 11, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Седма 1, 11, 17, 20, 21, 22, 27, 3, 4, 6, 7; Трета 11, 13, 15, 9; Тринадесета 6; Четвърта 23; Четиринадесета 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Шестнадесета 1; Киреево; Втора 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9, 14, 19, 21, 24, 26, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53; Двадесет и Първа 1, 10, 2, 3; Двадесета 6; Дванадесета 1, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Девета 2, 4, 4; Деветнадесета 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9, 3; Десета 1, 3, 4, 7, 9; Единадесета 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 4, 5, 8, 9, 4; Осемнадесета 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Осма 11, 4, 7; Пета 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9; Петнадесета 10, 3, 5, 6, 8; Първа 1, 10, 2, 22, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8; Седемнадесета 3, 5; Седма 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8; Трета 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8; Тринадесета 1, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14; Четвърта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9; Четиринадесета 1, 2, 3, 4; Шеста 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7, 13; Шестнадесета 11, 2, 4, 5, 7, 9; Кула; Александър Стамболийски Никола Петков 24; Раковица; Осемдесет и Втора 1, 12, 2, 5, 6, 7, 9; Осемдесет и Пета 12; Осемдесет и Първа 1, 10, 12, 2, 3, 5, 8, 9; Осемдесет и Седма 6; Осемдесет и Трета 1, 11, 2, 7; Осемдесет и Четвърта 3, 5, 7; Осемдесет и Шеста 1, 2, 4, 5; Осемдесета 11, 13, 15, 17, 2, 3, 9; Пета 25; Петдесет и Втора 3, 4; Петдесета 25, 27, 29, 31, 33, 46, 48, 50, 52, 56; Седемдесет и Втора 1, 3, 4, 5, 8; Седемдесет и Девета 1, 2, 4; Седемдесет и Осма 2, 5, 6; Седемдесет и Пета 3, 4; Седемдесет и Първа 1; Седемдесет и Седма 1, 11, 12, 2, 3, 6, 8, 9; Седемдесет и Трета 1, 2, 3, 4; Седемдесет и Четвърта 1, 2, 3, 5; Седемдесет и Шеста 1, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8; Четвърта 5; Шестдесет и Втора 32, 34, 36, 38, 41; Шестдесет и Девета 2 16.02.2016 08:45 - 09:15 ремонт на електрически съоръжения
Подгоре Александър Стамболийски 1, 13, 15, 16, 21, 26, 32, 4, 5, 7; Антон Страшимиров 1, 14, 18, 3, 4, 8; Бдин 1, 2; Боян Чонос 10, 4; Бузлуджа 4, 5, 7, 8; Васил Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 7, 8, 9; Васил Левски 4, 5, 6, 7, 8, 9; Видин 1, 17, 2, 3, 7, 9; Вит 1, 3, 4, 5; Георги Бенковски 10, 13, 3, 5, 6, 7, 8; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 64, 66, 7, 9, 34, 49; Георги Кирков 1, 27; Георги с. Раковски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 19, 24, 26, 28, 3, 30, 5, 7, 9; Иван Вазов 11, 13, 14, 2, 4, 5, 6, 7; Искър 1, 12, 3, 5, 6, 7, 10, 8; Йоло Гергов 1, 12, 14, 3, 6, 7, 8, 9, 18, 26, 3, 30, 36, 38, 40; Йосиф В. Сталин 10, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 13, 3, 5, 7, 25; Ленин 1, 11, 16, 19, 23, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Любен Каравелов 10, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Марица 1; Михаил Здравков 11, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 32, 34, 5, 7, 9; Огоста 1, 3; Осъм 1, 3, 4, 5; Пейо К. Яворов 1, 9, 9; Перчо Йорданов 1, 34, 4, 7, 8; Пирин 1, 1, 2, 3, 2; Рила 2, 4, 6, 8; Седемнадесет Партизани 1, 17, 2, 20, 21, 22, 35, 4, 40, 6, 8, 8А, 8; Стара планина 2, 4; Стоян Милков 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 20, 4, 5, 6, 8, 9, 6; Тодор Петров 12, 2, 3, 4, 8; Христо Ботев 16, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 6, 7; Царевец 1; Черно море 10, 12, 16, 20, 21, 3, 30, 32, 34, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Юрий Гагарин 4, 5; Раковица; 236005 Втора 1, 10, 12, 18, 2, 3, 4, 54, 6, 8; Двадесет и Девета 1, 2, 3; Двадесет и Осма 1, 11, 3, 4, 7, 8, 9; Двадесет и Пета 14, 4, 6; Двадесет и Първа 11, 3, 5, 9, 21; Двадесет и Седма 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Двадесет и Шеста 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Дванадесета 1, 1, 11, 26, 34, 36, 4, 5, 8, 26, 36; Девета 1, 2, 4; Деветнадесета 1, 2, 3, 5; Десета 1; Единадесета 1, 17, 2, 3, 4, 5; Осемдесет и Девета 4, 6; Осемдесет и Осма 1, 2, 5; Осемдесет и Трета 2; Осемнадесета 11, 13, 19, 2, 4, 5, 9; Осма 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 22, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 20, 22, 26, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 49; Пета 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 7, 8, 3, 6; Петдесет и Втора 1, 2, 3, 4, 5, 6; Петдесет и Девета 1, 2; Петдесет и Осма 11, 2, 3, 7, 9; Петдесет и Първа 2; Петдесет и Седма 2, 4, 7; Петдесет и Трета 1, 2, 4; Петдесет и Шеста 1, 2, 3, 4; Петдесета 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 26, 28, 3, 30, 4, 40, 5, 6, 7, 8; Петнадесета 15, 16, 5, 6, 8, 9; Първа 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 27, 28, 3, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 23, 24, 26, 31, 39, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 67, 69, 73, 77; Седемдесет и Втора 2; Седемдесет и Пета 6; Седемдесет и Трета 1; Седемдесет и Шеста 6; Седемдесета 1, 4; Седемнадесета 10, 11, 12, 4, 6, 8; Седма 1, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 7, 9, 22, 24, 27; Трета 1, 2, 3, 4, 6; Тридесет и Втора 2, 4, 6; Тридесет и Девета 10, 2, 6, 8; Тридесет и Осма 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Тридесет и Пета 1, 2, 4, 6, 8; Тридесет и Първа 2; Тридесет и Седма 1; Тридесет и Трета 2, 4, 5; Тридесет и Четвърта 10, 12, 14, 16, 4, 6, 9; Тридесет и Шеста 1; Тридесета 1, 6; Тринадесета 1, 2; Четвърта 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9; Четиридесет и Втора 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Четиридесет и Девета 1, 3, 5, 7, 9, 9; Четиридесет и Осма 1, 11, 12, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2; Четиридесет и Пета 1, 4; Четиридесет и Първа 10, 2, 4, 6; Четиридесет и Седма 1, 13, 3, 7; Четиридесет и Трета 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Четиридесет и Четвърта 1, 3, 4, 6, 8; Четиридесет и Шеста 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9; Четиридесета 4; Четиринадесета 16.02.2016 15:00 - 15:15 ремонт на електрически съоръжения
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"

Ловеч


Място Дата Време Обяснение
Община Априлци
Априлци Мест. Боевци 17.02.2016 08:45 - 12:15 подмяна на електромери
Община Ловеч
Беглеж 19-ти Юни 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бинка Парашкевова 1, 11, 3, 5, 9, 2, 4; Боримечката 1, 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 7; Бочо Йочев 10, 12, 2, 4, 6, 8; Васил Топалски 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Витошка 2, 3, 4, 6; Владайско Въстание 2, 4; водана 120024; Въло Йончев 6; Гена Димитрова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 20, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 54, 56, 58, 62, 64, 47; Георги Ненов 1, 1, 10, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 9; Георги Стоянов 10, 12, 14, 16, 18, 20, 8, 2, 3, 4, 6; Дано Гергов 1, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дочко Дочев 1, 2, 4, 5, 6; Иван Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 6, 9; Иван Магарашки 1, 3, 5, 7; Илия Б. Микин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Илия Нанев 2, 3, 4, 5, 9; Йочо Гетов 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 7, 9; Комплексна Механизация 1, 2; Криводер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кривокрой 1, 3, 5, 7; Кръстю Карапанов 1, 3, 5, 7; Лазар Станев 1, 10, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Любен Каравелов 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мара Денчева 2, 4, 5; Мачо Пепеля 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Михневич 1, 3, 4, 5, 6, 7; Назъм Хикмет 16, 18, 20, 21, 22, 23, 7, 24; Никола Славчев 11, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 4, 27, 29, 31, 41, 43, 6; Отряд В. Левски 1; Павел Кунчев 1, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 23, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пано Дончев 2, 28, 3, 4, 6, 8, 3, 5; Партизанска 1, 10, 11, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 7; Патю Доков 1, 2, 4; Петко Донков 1, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 3, 4, 6, 8; Петко Патарински 1, 2, 3, 4; Петър Ив. Мацъка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 22, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8; Петър П. Бръчков 1, 11, 13, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Рачо Печев 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 7, 9; септемврийско Въстание 10, 12, 14, 16, 18, 2; Софроний Врачански 1, 2, 3; Стойчо Татара 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стопански Двор Кв. 116; Стоян Едрев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4; Стоян Търговски 10, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 5, 6, 7, 8; Тодор Танев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 3, 31, 35, 37, 39, 4, 41, 7, 8, 9; Трети септември 1, 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 6; Христо Ботев 1, 11, 3, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 8; Цанко Славчев 1, 1, 10, 12, 13, 14, 2, 24, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 6, 8, 1, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 3, 44, 48, 5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 9, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 55, 57, 59, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 34; Цанко Станчев 2, 6, 8, 46, 72; Цветан Спасов 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7; Цветко Мачев 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Цвятко Георгиев 1, 3, 5, 7; Цоню Матев 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10; Черкезка 1; Изворче; 43952. 525. 0050 Здравец 1, 11, 13, 16, 18, 2, 26, 30, 32, 34, 38, 4, 5, 6, 7; Зеленика 10, 8; Иглика 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 5, 7, 9; Минзухар 2, 8; Незабравка 3; Синчец 1; Софийска Крайпътно Заведение, ТП 3, 1, 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 9; Теменуга 10, 11, 12, 15, 20, 21, 31, 4, 8, 9; Каленик, Общ. Угърчин; Бачо Киро 10, 12, 2, 3, 5, 8, 9; Васил Левски 10, 11, 12, 13, 15, 16, 2, 20, 22, 23, 3, 4, 7; Витоша 10, 12, 2, 6, 8; Ген. Скобелев 1, 12, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 18.02.2016 15:30 - 15:45 ремонт на електрически съоръжения
Беглеж 19-ти Юни 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бинка Парашкевова 1, 11, 3, 5, 9, 2, 4; Боримечката 1, 10, 11, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 7; Бочо Йочев 10, 12, 2, 4, 6, 8; Васил Топалски 1, 10, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Витошка 2, 3, 4, 6; Владайско Въстание 2, 4; водана 120024; Въло Йончев 6; Гена Димитрова 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 20, 34, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 54, 56, 58, 62, 64, 47; Георги Ненов 1, 1, 10, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 9; Георги Стоянов 10, 12, 14, 16, 18, 20, 8, 2, 3, 4, 6; Дано Гергов 1, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дочко Дочев 1, 2, 4, 5, 6; Иван Коларов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 6, 9; Иван Магарашки 1, 3, 5, 7; Илия Б. Микин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Илия Нанев 2, 3, 4, 5, 9; Йочо Гетов 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 7, 9; Комплексна Механизация 1, 2; Криводер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кривокрой 1, 3, 5, 7; Кръстю Карапанов 1, 3, 5, 7; Лазар Станев 1, 10, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Любен Каравелов 10, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мара Денчева 2, 4, 5; Мачо Пепеля 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Михневич 1, 3, 4, 5, 6, 7; Назъм Хикмет 16, 18, 20, 21, 22, 23, 7, 24; Никола Славчев 11, 15, 16, 19, 21, 23, 25, 4, 27, 29, 31, 41, 43, 6; Отряд В. Левски 1; Павел Кунчев 1, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 23, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Пано Дончев 2, 28, 3, 4, 6, 8, 3, 5; Партизанска 1, 10, 11, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 7; Патю Доков 1, 2, 4; Петко Донков 1, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 3, 4, 6, 8; Петко Патарински 1, 2, 3, 4; Петър Ив. Мацъка 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 22, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8; Петър П. Бръчков 1, 11, 13, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Рачо Печев 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 7, 9; септемврийско Въстание 10, 12, 14, 16, 18, 2; Софроний Врачански 1, 2, 3; Стойчо Татара 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Стопански Двор Кв. 116; Стоян Едрев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4; Стоян Търговски 10, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 5, 6, 7, 8; Тодор Танев 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 3, 31, 35, 37, 39, 4, 41, 7, 8, 9; Трети септември 1, 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 6; Христо Ботев 1, 11, 3, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 8; Цанко Славчев 1, 1, 10, 12, 13, 14, 2, 24, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 6, 8, 1, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 23, 3, 44, 48, 5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 9, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 55, 57, 59, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 34; Цанко Станчев 2, 6, 8, 46, 72; Цветан Спасов 18, 2, 20, 3, 4, 5, 7; Цветко Мачев 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Цвятко Георгиев 1, 3, 5, 7; Цоню Матев 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10; Черкезка 1; Изворче; 43952. 525. 0050 Здравец 1, 11, 13, 16, 18, 2, 26, 30, 32, 34, 38, 4, 5, 6, 7; Зеленика 10, 8; Иглика 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 5, 7, 9; Минзухар 2, 8; Незабравка 3; Синчец 1; Софийска Крайпътно Заведение, ТП 3, 1, 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 9; Теменуга 10, 11, 12, 15, 20, 21, 31, 4, 8, 9; Каленик, Общ. Угърчин; Бачо Киро 10, 12, 2, 3, 5, 8, 9; Васил Левски 10, 11, 12, 13, 15, 16, 2, 20, 22, 23, 3, 4, 7; Витоша 10, 12, 2, 6, 8; Ген. Скобелев 1, 12, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 18.02.2016 10:15 - 10:30 ремонт на електрически съоръжения
Община Луковит
Дъбен Кральовска УО ТП 4, 100, 101, 104, 106, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 66, 68, 72, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 99 15.02.2016 09:00 - 15:15 инвестиционна програма
Бежаново, Общ. Луковит Александър Стамболийски 1, 11, 13, 15, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ангел Кънчев 2, 3, 4; Боровец 2, 3; Бръшлян 1, 3, 4; Никола Цоцов УО ТП 8, 1, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 29, 3, 34, 4, 5, 6, 8, 9; ; Сливница 1, 14, 2, 4; Филип-тотю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Христо Смирненски 5; Юрий А. Гагарин 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 25, 27, 3, 5, 7, 9 15.02.2016 10:00 - 12:15 инвестиционна програма
Бежаново, Общ. Луковит Аско Махмудов 12, 14, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро 1, 2, 3, 8; Вежен 2, 4, 8; Георги с. Раковски 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Добри Комитата 1, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6; Дунав 20, 22, 7; Стефан Караджа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9; Христо Татарлийски 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 29, 3, 5, 7, 8, 9 15.02.2016 13:00 - 14:15 инвестиционна програма
Торос; Дило Йотов 108А, 14, 16, 16А, 16Б, 79, 92, 94, 94А, 94Б, 94В; Димитър Ковач 1, 2, 3; Захари Стоянов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Здравец 1, 2, 3, 4, 6; Лозарска 1; Мелнична 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 8, 9; Нено Върбанов 1, 3, 5; Опълченска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 4, 5, 6, 8, 9; Под. Тарасов 3 16.02.2016 10:00 - 14:15 инвестиционна програма
Торос; Лозарска 1; Нено Върбанов 1, 3, 5; Опълченска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 4, 5, 6, 8, 9; Под. Тарасов 3; Поручик Софронов 1, 2, 3, 4; Теменуга 1, 11, 2, 3, 7, 9; Филип Бутозов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8; Хаджи Димитър 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 5, 61, 7 16.02.2016 12:30 - 14:15 инвестиционна програма
Дъбен Кральовска УО ТП 4, 100, 101, 104, 106, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 66, 68, 72, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 99 16.02.2016 09:00 - 15:15 инвестиционна програма
Дъбен Кральовска УО ТП 4, 100, 101, 104, 106, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 66, 68, 72, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 99 17.02.2016 09:00 - 15:15 инвестиционна програма
Дъбен Кральовска УО ТП 4, 100, 101, 104, 106, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 66, 68, 72, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 99 18.02.2016 09:00 - 15:15 инвестиционна програма
Дъбен Кральовска УО ТП 4, 100, 101, 104, 106, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 64, 66, 68, 72, 78, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98, 99 19.02.2016 09:00 - 15:15 инвестиционна програма
Община Тетевен
Славщица Александър Стамболийски 1, 12, 14, 5, 6, 7, 8, 9; Балканска 1, 2, 3, 5, 6; Васил Левски 3; Георги с. Раковски 1, 10, 12, 14, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Даловска 1, 3, 5; Иван Вазов 1, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 53, 6, 8; Корканска 4, 6; Московска 2, 4, 6; Паисий Хилендарски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Последна 1; Рачовска 11, 8; Свобода 1, 4; Хаджи Димитър 4, 6, 8; Христо Ботев 1, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9 15.02.2016 09:45 - 15:00 ремонт на електрически съоръжения
Тетевен Козница 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 6, 61, 64, 7, 9; Лечо Гайдаря 34; Махала Козница Петрахиля Вила, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71 15.02.2016 09:15 - 14:00 ремонт на електрически съоръжения
Васильово Георги Димитров УО на ТП4, 1, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 25, 27, 29, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8; Иван Цачев Василев 1, 3, 5 16.02.2016 10:00 - 15:00 ремонт на електрически съоръжения
Дивчовото 20996. 12. 27 20996. 7. 50 Боровец 21, 3, 8; Георги Бенковски 1, 10, 11, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 3, 30, 32, 36, 38, 39, 3А, 4, 40, 44, 46, 48, 5, 52, 56, 58, 6, 126, 128, 29, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 88, 90, 132; Йото Генков 1, 11, 13, 4, 5, 50, 63, 9, 2, 5; Капитан Никола Войновски 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 24, 26, 33, 4, 7, 8, 9; Христо Ботев 85; Черни Вит; Ангел Крачунов 1 Хижа 16.02.2016 12:00 - 14:00 ремонт на електрически съоръжения
Голям Извор, Общ. Тетевен Бековото 11, 14, 21, 23, 25, 42, 44, 46, 9; Васил Бушеранов 1, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 6, 8; Витко Лалев 2, 24, 27; Генерал Дандевил 1; Георги Стойков 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8; Грозьо Съйков Топалски 1, 10, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 34, 4, 5, 6, 7; Димитър Крачунов 1, 11, 3, 4, 5, 7, 9; Крайречна 1, 3, 5; Опълченска Центъра; Първомайска 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5 17.02.2016 13:00 - 14:00 нови присъединявания
Голям Извор, Общ. Тетевен Дълга Ливада 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 9; Кривина 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Махала Кривина 17.02.2016 09:15 - 11:00 подмяна на електромери
Тетевен Махала Скрибътна 17.02.2016 09:45 - 15:00 ремонт на електрически съоръжения
Черни Вит Васил Левски 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 270, 278, 280, 282, 294, 296, 298, 302, 308, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 330, 332, 334; Хан Крум 4, 6 17.02.2016 09:30 - 14:00 подмяна на електромери
Гложене, Общ. Тетевен Бор 1, 2; Васил Драганов 1, 10, 11, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Двадесет и Трети септември 1; Дъб 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Йото Николов Врачев 101, 103, 105, 107, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 99; Йото Стойков 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 4, 44, 5, 7, 8, 9; Лальо Ненов Динов 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 9; Минзухар 16; Никола Врачев 94, 95, 96; Никола Милчев 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 28, 4; Роза 1, 2, 3, 4; Стоян Войвода 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тодор Христов 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Цачо Ненов 2 18.02.2016 09:30 - 13:00 ремонт на електрически съоръжения
Гложене, Общ. Тетевен Бряст 8; Илия Пандурски 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Йото Диков 1, 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Йото Николов Врачев 41, 47, 49, 51, 52, 57, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 75, 77, 79; Йото Нинов 1, 10, 10 Цдг до ТП10, 10 Цдг на ТП10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 4, 5, 6, 8, 9; Йото Пеев 18; Камен Лисец 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9; Кара Георги 1, 10, 2, 3, 6, 8; Люляк 13, 4, 6; Нено Йотов Краев 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Никола Врачев 32; Никола Милчев 1, 11, 3, 5, 6, 7, 9 18.02.2016 10:00 - 12:00 ремонт на електрически съоръжения
Гложене, Общ. Тетевен Гецо Атанасов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дако Йонков 1; Детелина 1, 2, 3, 6; Здравец 1, 3, 4, 5, 8; Йото Николов Врачев 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 98; Минзухар 16; Нягол Войвода 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Славотин 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 4, 5, 7, 8, 9; Цачо Ненов 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5 Къща, 6, 7, 8, 9; Явор 2 18.02.2016 09:00 - 14:00 ремонт на електрически съоръжения
Махала Оселна, Общ. Егрополе 19.02.2016 09:30 - 15:00 ремонт на електрически съоръжения
Тетевен Бели Вит 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ключ 17; Пеновото бл. 11, 13, 2, 6, 7, 8, 9, В бл. 4, Гараж, Магазин, на ТП2, УО на ТП43 19.02.2016 13:00 - 16:00 ремонт на електрически съоръжения
Община Троян
Троян, Общ. Троян Къща-Пеньо, 73; Кв. Балкан 15.02.2016 09:30 - 14:00 ремонт на електрически съоръжения
Троян М. Габърско 16.02.2016 09:30 - 15:15 ремонт на електрически съоръжения
Балканец Ангел Русков 4; Василево 447; Ген. Карцов 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 32, 36, 37, 39, 4, 40, 42, 5, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 7, 8, 170, 53, 68; Краю Колев 1, 10, 11, 14, 2, 28, 30, 36, 38, 4, 42, 44, 5, 6, 7, 8; М. Жална Мах. Жална Мах. Караниколти Пенчо Тодоров 12; път № 35 Христо Петков 10, 105, 109, 11, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 125, 127, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 57, 59, 63, 67, 68, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 146, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 129, 130, 132, 134, 136, 138, 175, 177, 179, 181, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 201, 203, 207, 209, 213, 2, 4, 5, 6, 8; Чучул 1, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 7; Янко Войвода 2, 3, 4, 5, 6; Бели Осъм; Балкан 1, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 3, 30, 4, 5, 8; Дочо Чакъров 1, 10, 12, 14, 16, 25, 30, 4, 6, 8, 101, 103, 105, 107, 107А, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 95, 120; Еделвайс 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 5, 7; Заря 1, 11, 13, 3, 9; Зеленика 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 73, 75, 79, 8, 9, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 147, 149, 151, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 171, 173, 175, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 76, 78, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 94 Хлораторна Станция, 96, 97, 98, 99, 120; Козя Стена 1, 10, 12, 17, 18, 2, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 37, 38, 39, 40, 41, 45; Кокиче 1, 13, 15, 19, 20, 3, 30, 31, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 5, 7, 9; Колю Бояджиев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 36, 38, 42, 44, 46, 8, 9, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 63, 66, 68, 70; Сава Пенев 1, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 6, 7; Стоян Българенчето 10, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 137, 139, 14, 143, 153, 157, 159, 16, 163, 165, 167, 169, 171, 179, 18, 181, 187, 2, 20, 212, 22, 221, 224, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 6, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 11, 3, 114, 132, 134, 136, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 152, 154, 158, 164, 166, 168, 174, 176, 182, 184, 186, 188, 189, 190, 191, 193, 196, 198, 205, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 235, 243, 245, 247, 249, 251, 270, 272, 274, 276, 96, 98, 179, 186, 189, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 216, 241, 243, 255, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 281А, 283, 285, 181, 347, 359, 371, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 401, 403, 405, 409, 411, 412, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444, 446, 450, 452, 454, 456, 458, 460, 462, 464, 466, 468, 470, 472, 474, 476, 479, 480, 482, 486, 183, 187, 191А, 222, 224, 226, 232, 236, 238, 240, 244, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 291, 297, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315А, 317, 319, 321, 323, 327, 385, 270, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, 320, 325, 326, 328, 330, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 3 18.02.2016 12:30 - 13:00 работа по чужда собственост
Община Угърчин
Сопот, Общ. Угърчин Димитър Пъшков 20; Угърчинска 14, 15, 16, 17, 19 16.02.2016 09:15 - 14:00 подмяна на електромери
Местност Площа, с. Лесидрен, Общ. Угърчин 19.02.2016 10:00 - 14:00 ремонт на електрически съоръжения
Община Ябланица
Златна Панега Бачо Киро 1, 4; Димитър Грънчаров 15, 22, 29, 30, 32, 9; Митко Палаузов 1, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 28, 3, 30, 7, 8, 9; Райко Даскалов 1, 2, 4, 6; Сергей Румянцев 2; Хан Аспарух, 19, 21 17.02.2016 09:00 - 12:00 ремонт на електрически съоръжения
Златна Панега Александър Стамболийски 1 път София: 10, 17, 3, 5, 6, 8; Васил Левски 1, 2, 3, 4, 5, 7; Витоша 1, 11, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 5, 6; Георги Иванов 1, 3, 4; Извор Златна Панега 1, 3, 7; Кап. Петко Войвода 2, 4; Никола Вапцаров 1, 2, 4; Опълченска 10, 11, 13, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 62, 64, 68, 7, 9; път № 103 Стара планина 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 5, 8; Стефан Караджа 1; Христо Ботев 6, 8; Шипка 12 до Блоковете, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 35 17.02.2016 13:00 - 16:00 ремонт на електрически съоръжения
Ябланица, Общ. Ябланица Местност Цоловци 18.02.2016 09:30 - 12:00 подмяна на електромери
Поликлиниката 18.02.2016 13:00 - 15:00 подмяна на електромери
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"
Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • пишете ни

Информация за предстоящи
ремонтни дейности и дейности.

Графици