Плевенска област

Начална страница » Услуги » Графици » График на планови ремонти » Плевенска област


Плевен


Място Дата Време Обяснение
Община Долна Митрополия
с. Гостиля: ул. "Александър Стамболийски" № № 1, 68, 70, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 87 ; Георги Димитров: 101, 104, 105, 106, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 69, 71, 73, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99 ; Рила: 11, 3, 7, 9 ; Сан Стефано: 1, 10, 12, 3, 6 ; Сергей Румянцев: 1, 2, 3, 8 ; Цветан Радойски: 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 59, 61, 63, 71, 73, 75, 77 25.08.2014 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
с. Ореховица: ул. "Възраждане" № 7; ул."Христо Ботев" №2 ; ул."Велинград" №10, 3 26.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
с. Ореховица: ул. "Христо Ботев" № 72; ул."Ивайло" №3 ; ул."Добрич" №7 ; ул."Цанко Церковски" №70 ; ул."Плевен" №8, 14, 9, 24 ; ул."Вела Пеева" №2, 4 ; ул."Кирил и Методий" №26, 28, 11 ; ул."Велинград" №24, 26, 32, 14а ; ул."Васил Априлов" №14а 26.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
с. Ореховица: ул. "Христо Ботев" №16, 24, 19, 11 ; ул."Омуртаг" №6, 2, 4, 7, 3, 1 ; ул."Георги Бенковски" №4, 6 ; ул."Вела Пеева" №7 ; ул."Цанко Церковски" №2, 4, 6, 8, 10, 28, 30, 25 ; ул."Ангел Кънчев" №2 27.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
с. Ореховица: ул. "Ангел Кънчев" №6, 8, 10, 1 ; ул."Цанко Церковски" №21, 19 ; ул."Искър" №10, 14, 16, 18, 27, 23, 21, 11, 5, 3, 1 ; ул."Васил Друмев" №4, 6, 8, 10 28.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
с. Ореховица: ул. "Васил Друмев" №16, 15, 2 ; ул."Цар Самуил" №3 ; ул."Цанко Церковски" №3, 1 ; ул."Възраждане" №5 29.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
с. Ореховица: ул."Александър Стамболийски" №8, 18, 22, 19, 13 ; ул."Велико Търново" №29, 27, 25, 19, 21, 13, 7, 3, 1 ; ул."Отец Паисий" №6 29.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
Община Долни Дъбник
Долни Дъбник Ас Златаров: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9 ; Ген Ганецки: 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33А, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 48А, 50, 52 ; Стара Планина: 12, 14, 17, 17Б, 17Г, 18, 19 ; Ст.заимов: 29, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 48А, 50, 52 ; Тодор Каблешков: 21 ; Цоню Матев: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Явор: 2, 4 25.08.2014 09:00 - 12:00 Нови присъединявания
Долни Дъбник Ал Стамболийски: 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 8 ; България: 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43 ; В Априлов: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 ; В Левски: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 32б, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 40а, 40б, 42, 44, 5, 50, 50а, 50б, 52, 54, 7, 9, 1, 2, 20, 22, бл. 2, №1, бл2 ; В Петлешков: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6 ; Велчова Завера: 17, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 30, 31, 32, 34 ; Г Бенковски: 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 9 ; Ген Скобелев: 11, 15, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 37б, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 39, 41 ; Гео Милев: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9 ; Г.м.димитров: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 2, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 4, 41, 43, 43а, 6, 8, 11, 5, 7, 9, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 45, 47, 47а, 49, 51, 53, 55, 57 ; Д.дебелянов: 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 7, 9, 9 ; Захари Стоянов: 10, 10а, 12, 15, 17, 19, 21, 21а, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 6, 8, 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9 ; Максим Горки: 1, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Никола Обретенов: 2, 4, 6, 8 ; Никола Петков: 34, 36, 38, 59, 59а, 42, 42а, 42в, 44, 48, 50, 52, 54, 61а, 63, 63а, 65, 67, 69, 71, 54, 73, 75 ; П Волов: 10, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 2 ; П.к.яворов: 1, 2, 3, 4, 6 ; Радецки: 10, 12, 2, 8 ; Райко Даскалов: 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 26, 27, 28, 30, 32, 34а, 36, 38, 40, 44, 48, 50, 50а ; Хаджи Димитър: 1, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Христо Смирненски: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34 ; Христо Янчев: 1, 122, 2, 61, 61а, 63, 65, 66, 66б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80а, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 128, 149 ;Ставерци ; Яне Сандански: 1 ;Ясен, Общ. Плевен ; Адил Дервишев: 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20а, 58 ; Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. А ; Асен Златаров: 1, 11, 3, 5, 7, 9, 9а, 13, 15, 15а, 26, 28, 30, 6, 7, 21 ; Асен Халачев: 10, 11, 12, 2а, 6 ; Братя Миладинови: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 2а, 3, 30, 3а, 3б, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8б, 9 ; Вит: 1, 2а, 3, 5 ; Витоша: 1, 10, 12, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8 ; Волов: 11, 13, 2, 2а, 4, 5, 9 ; Генерал Колев: 11, 12, 16, 18, 20, 22, 7 ; Генерал Скобелев: 11, 12, 3, 7, 8, 9, 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6 ; Георги Димитров: 100, 102, 104, 106, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 76, 78, 80, 80а, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 50, 43, 45, 47, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 84, 54, бл. А, бл. Цър Пър ; Георги Маринов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36 ; Дамян Пачев: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 40, 42, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 6, бл. А ; Железничар: 1, 3 ; Жп Блок: 1 ; Иван Вазов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 54, бл. 1, 2, 3, 4, 5, бл. 5, бл. А ; Иван Винаров: 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 30, 4, 6, 7, 8, 9, 29, 2а, 34, 36, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 46а, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72 ; Иван Стойчев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 5б, 6, 7, 7а, 8, 9 ; Иван Тод. Христов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 20, 22, 24 ; Илия Бешков: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 3, 30, 32, 34, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 5 ; Катя Попова: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Кирил И Методий: 10, 15, 17, 19, 21, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ; Коста Златарев: 1, 11, 11а, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26 ; Локомотив: 1, 2, 3, 5, 6, 7 ; Любен Каравелов: 1, 10, 12, 18, 2, 3, 5, 7, 7а, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 17, 19, 20, 22, 24 ; Местност Лъката: 1, 7, 8 ; Митко Палаузов: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ; Недю Личев: 1, 3 ; Никола Тинков: 1, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Перущица: 1, 2, 3 ; Петко Р. Славейков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 27.08.2014 09:15 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
с. Крушовица, Общ. Долни Дъбник: ул. "Вапцаров" № 6; ; ул. "Георги Димитров" № № 41, 50, 57, 61, 65; ; ул. "Дунав' № 1; ; ул. "Москва" № 11; ; ул. "Петър Нинчев" № 8; ; ул. "Стара Планина" № № 1, 4; ; ул. "Черно Море" № № 2, 6, 10; 28.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
с. Крушовица, Общ. Долни Дъбник: ул. "Богомил" № 6; ; ул. "Васил Левски" № № 2, 4, 5; ; ул. "Витоша" № № 10, 15, 21; ; ул. "Георги Кирков" № 2; ; ул. "Кирил И Методий" № № 74, 78; ; ул. "Мусала" № № 5, 12, 14, 19; ; ул. "Цоню Матев" № 11; 29.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община Искър
гр. Искър, Общ. Искър: ул. "Николай Петрини" № № 4, 5, 7А, 16А; ; ул. "Тунджа" № № 11, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28; ; ул. "Цвятко Георгиев" № № 32, 37, 49; ; ул. "Чаталджа" № № 8, 12; 26.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
гр. Искър, Общ. Искър: ул. "Вапцаров" № 21; ; ул. "Кирил И Методий" № № 1, 19, 23, 24, 25; ; ул. "Тунджа" № № 1, 3, 5, 6, 8; ; ул. "Цвятко Георгиев" № 24; 27.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
Брегаре Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 5, 7, 8, 9, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63а, 65, 67, 69, 43 ; Васил Коларов: 11, 12, 16, 18, 20, 22, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Васил Левски: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 6, 6а, 7, 8, 8а, 25 ; Георги Бенковски: 11, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 35, 37, 38, 39, 7, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 8 ; Георги Димитров: 101, 102, 104, 109, 111, 113, 57, 59, 63, 65, 67, 72, 74, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 98, 101, 106, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 77, 79, 81 ; Георги Раковски: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 9 ; Димитър Благоев: 10, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 ; Искър: 10, 11, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 8 ; Кирил И Методий: 1, 11, 15, 17, 19, 21, 3, 5, 7 ; Коста Златарев: 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 3, 7, 9 ; Любен Каравелов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 4, 7, 8, 9 ; Несебър: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Отец Паисий: 1, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 5, 7, 9, 31 ; П.волов: 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 17, 19 ; Петър Берон: 10, 18, 24, 26, 4, 8 ; Пирин: 1а, 3, 5 ; Пролетарска: 1, 3, 5, 7, 9 ; Рила: 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 6, 9, 18 ; Стара Планина: 1, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Стефан Караджа: 1, 10, 12, 15, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Хаджи Димитър: 4, 6, 8 ; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 4, 8, 2 ;Ставерци ; Александър Димитров: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Александър Стамболийски: 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 4, 8, 9, 1, 11, 9, 21, 56, 58, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 59, 61, 63 ; Асен Златаров: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ; Байкал: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 5, 7, 8, 9 ; Бал Езеро: 11, 5, 7, 3 ; Батак: 11, 12, 13, 14, 15, 3, 5 ; Бачо Киро: 2 ; Беласица: 1, 3, 4, 6 ; Борис I: 1, 10, 2, 4, 5, 6 ; Братя Рулински: 1, 11, 13, 17, 19, 29 ; Будапеща: 11, 7, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; В Иванов: 12, 14, 21, 24, 28, 3, 32, 34, 6, 7, 8 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 ; Васил Петлешков: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Витоша: 5, 7 ; Волга: 1, 11, 13, 15, 2, 21, 3, 4, 9 ; Гаврил Генов: 2, 5 ; Генерал Скобелев: 10, 10а, 14, 2, 3, 4, 6, 8 ; Гено Грънчарски: 1, 2 ; Гео Милев: 1, 2, 3, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 8 ; Георги Бенковски: 1, 10, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 ; Георги Димитров: 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 101, 4, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 93, 97, 99, 13, 2, 3, 4, 5, 6 ; Георги Кирков: 1, 11, 3, 5, 7, 9 ; Г.милков: 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Г.с.раковски: 1 ; Д.грънчаров: 10, 2, 3, 4, 5, 8 ; Д.дебелянов: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9 ; Д-р Петър Берон: 1, 11, 5, 7 ; Драва: 2, 3, 4, 5, 6 ; Д.чинтулов: 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9 ; Елин Пелин: 1, 3, 4 ; Иван Вазов: 11, 13, 17, 2, 21, 5, 7, 9, 2, 23, 27 ; Извън Регулацията: бл. Зърнобаза Слънчев Дар ; Искър: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 6, 8 ; Йордан Йовков: 1, 2, 4 ; Кайлъка: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Калето: .19, 1, 11, 12, 13, 14, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Кирил И Методий: 12 ; Климент Охридски: 3, 5 ; Козлодуй: 6 ; Кочо Честименски: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 26, 3, 30, 32, 4, 5, 7, 9 ; Лев Толстой: 2, 7, 3, 4 ; Любен Каравелов: 12, 2, 4, 6, 8 ; Максим Горки: 12, 15, 17 ; Местност Ормана: 235010 ; Митко Палаузов: 1, 12, 14, 2, 3, 4, 6 ; Мончо Гетов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Неофит Рилски: 11, 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Н.й.вапцаров: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 3 28.08.2014 10:00 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община Плевен
Плевен Буря: 1 ; Стадионка/б.мъжкаров/: 1, 2, 3, 4, 5 ; Цар Самуил/в.топалски/: 2, 91, БЛ. АВТОКЪЩА, У-ЩЕ, УО 25.08.2014 09:30 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
Гривица Асен Халачев: 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9 ; Васил Левски: 8 ; Георги Кирков: 27 ; Георги Кочев: 10, 12, 14, 16, 20, 6, 8 ; Гоце Делчев: 19, 21, 23, 36, 38, 40, 42 ; Димитър Благоев: 21, 23, 30, 32 25.08.2014 10:00 - 15:00 Инвестиционна програма
Бохот 1-ви Май: 1, 3, 7, бл. Водната Кула ; Ал. Стамболийски: 17, 31 ; Бачо Киро: 1, 11, 12, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9 ; Бенковски: 1, 10, 11а, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9а ; Борис Шаранков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 7, 8, 9 ; Боровец: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 9 ; Бузлуджа: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 31а, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 2 ; Вапцаров: 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 8, 8а, 9 ; Васил Левски: 10, 12, 14, 16, 5, 7, 8, 9, 13, 13а, 15, 18, 2, 2, 3, 4, 6, 8 ; Вит: 1, 1а, 2, 3, 4, 6 ; Ген.скобелев: 1, 2, 4, 6, 6а ; Ген.столетов: 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а ; Г.с.раковски: 1, 1а, 3, 5 ; Дунав: 1, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31а, 33, 33а, 35, 5, 7, 9, 39, 41 ; Иван Вазов: 10, 2, 4, 6, 8, 4 ; Искър: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Кацарска: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Кирил И Методий: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9 ; Любен Каравелов: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7б, 8 ; Марица: 1, 2, 4 ; Мусала: 10, 12, 14, 16, 18, 1в, 20, 22, 3, 5, 1, 1а, 2, 4, 6, 8 ; Н. Й. Вапцаров: 8 ; Никола Петков: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 9, 8 ; Осъм: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Паисий: 2, 4, 4а ; Петко Д.петков: 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 29, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 3, 20, 28, 30, 31, 32, 32а, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53 ; Пирин: 2, 3 ; Пирогов: 1, 2а, 3, 4, 5 ; Радецки: 3, 6, 4 ; Рила: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Средна Гора: 1, 2, 3, 4, 5, 5а ; Стамболийски: 1, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 50 ; Стара Планина: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Стефан Караджа: 1, 2, 3, 5 ; Стопански Двор: бл. Бохотска Гора ; Странджа: 1, 10, 1а, 1б, 1в, 2, 4, 41, 6, 8 ; Струма: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Трайчо Костов: 10, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; Хаджи Димитър: 1, 2, 3, 3а, 4 ; Христо Ботев: 1, 10, 12, 16, 18, 2, 20, 20а, 20б, 22, 24а, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 60а, 64 ; Ю.а.гагарин: 1, 12, 12а, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;Върбица, Общ. Плевен ; Н.й.вапцаров: 6 ;Радишево ; Васил Априлов: 2, 4а ; Григор Пърличев: 1, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Г.с.раковски: 1, 3, 5 ; Драва: 1 ; Знеполска: 1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ; Ивайло: 10, 10а, 10б, 10в, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 1, 3 ; Кирил И Методий: 10, 12, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 31б, 35, 37, 8, 1, 11, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. Уо Тп 7, център ; Китка: 10, 11, 13, 14, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 4 ; Климент Охридски: 1, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 9, бл. Уо Тп 3 ; Мадан: 6, 8 ; Марибор: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Милин Камък: 1, 3 ; Мир: 1, 2, 3, 5 ; Митко Палаузов: 1, 11, 13, 15, 5, 7, 9 ; Нестор Марков: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; Орлица: 2 ; Пероника: 1, 10, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а ; Прилеп: 29 ; Ралица: 1, 10, 11, 12, 14, 2, 5, 7, 9 ; Република: 1, 2, 3, 4, 5 ; Рила: 1, 2, 2 ; Родопи: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37 ;Тученица ; Александър Стамболийски: 1, 1, 3, 4, 6, 7, 8 ; Васил Левски: 1, 10, 11а, 12, 14, 15а, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 6, 8, бл. Уо Тп5 ; Ген.вл.заимов: 11, 5, 5а, 7, 8, 9, 9а, 1, 2, 3, 4, 6, 6а ; Генерал Гурко: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1б, 2, 20а, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9б, 9в, 29, 29а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 67, 69 ; Генерал Колев: 1, 1а, 2б, 2в, 3, 4, 6, 6а, 8 ; Георги Бенковски: 10, 11, 12, 13, 16, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 14, бл. Уо Тп 1, бл. Център ; Георги Кочев: 3, 4, 5, 6, 9, 7 ; Дамян Пешев: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1а, 1б, 2, 20, 21, 22, 23, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30б, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 35 ; Кайлъка: 1, 2, 4, 6 ; Любен Вешков: 10, 10а, 12, 16, 18а, 1а, 2, 20, 24, 3, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 14, 24 ; Местност Пасището: бл. Помпе 25.08.2014 09:00 - 12:00 Профилактика на съоръжения ВН
Плевен Българска Авиациа /индустр.: 32 ; Гривишко Шосе: 1, бл. Цех /бивш Ас. Халачев/ ; Източна Индустриална Зона: 130 ; Индустриална Зона: , ; Местн.западна Идустриална Зона: , ; Стадионка/б.мъжкаров/: 2 25.08.2014 09:45 - 11:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Плевен Дружба: БЛ. ДО216, Е-РЗАД СТУД.ОБЩ.ТП-Д-61, СТУДЕНТСКИОБЩЕЖИТИЯ 26.08.2014 10:00 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
Върбица, Общ. Плевен Васил Коларов: 1 ; Васил Левски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А ; Вит: 1, 3, 5 ; Георги Бенковски: 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Георги Димитров: 1, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 3, 5, 7, 9 ; Дамян Груев: 1, 4, 6 ; Ивайло: 2, 3, 5 ; Искър: 10, 12, 4, 5, 6, 7, 9 ; Кракра Пернишки: 1, 2А, 3, 6 ; Марица: 1, 3, 4, 6, 8 ; Освободител: 1, 3, 4, 5, 7 ; Прилеп: 1, 2 26.08.2014 10:00 - 15:00 Инвестиционна програма
Гривица Асен Златаров: 1 ; Витоша: 1 ; Иван Вазов: 13, 13А, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 31, 33, 42, 44, 50, 52, 54, 60, 62, 64 ; Изгрев: 1, 10, 12, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А ; Искър: 10, 15, 19, 23, 23А, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 39А, 6, 8 ; Козлодуй: 13 ; Кострама: 2, 2А, 4, 6, 8 ; Любен Каравелов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 ; Майор Шонцу: 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 56 26.08.2014 10:00 - 14:00 Инвестиционна програма
Бохот 1-ви Май: 3, 7 ; Ал. Стамболийски: 31 ; Васил Левски: 2, 3, 4, 6, 8 ; Вит: 1, 1А, 2, 3, 4, 6 ; Иван Вазов: 4 ; Любен Каравелов: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7Б, 8 ; Мусала: 1, 1А, 2, 4, 6, 8 ; Осъм: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Рила: 1, 2, 3, 4, 5 ; Средна Гора: 1, 2, 3, 4, 5, 5А ; Стамболийски: 31 ; Струма: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Трайчо Костов: 10, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; Христо Ботев: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60 26.08.2014 10:00 - 14:00 Инвестиционна програма
Плевен Княз Борис I/в.ангелов/: 40, 51А, 61, 65, 65А, 69 ; Цар Самуил/в.топалски/: 13, 31, 35, 37, 39, 45, 53 26.08.2014 09:30 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
Плевен Българска Авиациа /индустр.: 1 ; Местн.западна Идустриална Зона: бл. Работилница За Метални ; Монтажник: 20 27.08.2014 08:15 - 15:30 Нови присъединявания
Плевен Кала Тепе: 21 ; Цар Самуил/в.топалски/: 55, 65, 67, БЛ. УО 27.08.2014 09:30 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
Помпена станция на ВиК в местност Палаза, Коиловци 27.08.2014 09:00 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
Птицезавод Славяново 28.08.2014 09:30 - 16:00 Инвестиционна програма
с. Буковлък: ул. "Белмекен" № № 1, 11;1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; ул. "Бенковски" № № 1, 8; ; ул. "Изток" № 2; ; ул. "Илинден" № № 6, 8; ; ул. "Крайцер Аврора" № 12; ; ул. "Майор Горталов" № 3; ; ул. "Правда" № № 1, 9, 19, 21; ; ул. "Преслав" № 9; ; ул. "Рила" № 20; ; ул. "Силистра" № № 1, 5; 28.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
Плевен Буря: 2, 4, 6, 8 ; Кала Тепе: 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 42, 42А, 44, 46, 48, 9 ; Мария Кюри: 10, 12 ; Стадионка/б.мъжкаров/: 1 ; Цар Самуил/в.топалски/: 57, 59, 61, 63, 65, 72, 73, 75, 77, 79, 81, БЛ. АВТОМИВКА, ЖОКЕЙ КЛУБ, СТАДИОН, ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА 28.08.2014 09:15 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
Помпена станция на ВиК в местност Палаза, Коиловци 28.08.2014 09:00 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
Плевен Кайзерслаутерн: 12, 14, 17, 18, ЕТ.1, БЛ. 13 ; Патриарх Евтимий: 11, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 3, 7, 9 ; Рила/ю.гагарин/: 18 ; Уилиам Гладстон: 17, 19, 21 ; Фридрих Енгелс: 5 ; Христо Ботев: 49, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 67, 86, 90 28.08.2014 09:45 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
Птицезавод Славяново 29.08.2014 09:30 - 16:00 Инвестиционна програма
с. Буковлък: ул. "11-ти Декември" № № 6А, 18; ; ул. "Белград" № № 2, 7, 9, 9А; ; ул. "Цар Иван Шишман" № 3; 29.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
Търнене 11-ти Конгрес: 8 ; Ал.стамболийски: 8 ; В.левски: 5, 7, 9 ; Г.бенковски: 11, 12, 13, 14, 9 ; Кюнка: 10, 4, 6, 8 ; Лато Лачев: 8 ; Освобождение: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Хаджи Димитрър: 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 25, 33, 37, 6, 8, 9 ; Хаджи Димитър: 1 ; Христо Ботев: 22, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 6 ; Чернялка: 2, 4, 6, 8 29.08.2014 10:00 - 15:00 Инвестиционна програма
Плевен Княз Борис I/в.ангелов/: 95 ; Майска: 3, БЛ. ЖСК ЕЛИЦА ; Цар Самуил/в.топалски/: 7, БЛ. ГЖ 29.08.2014 09:15 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
Помпена станция на ВиК в местност Палаза, Коиловци 29.08.2014 09:00 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
ТП281 Рем.завод 30.08.2014 09:00 - 11:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Община Пордим
с. Катерица: ул. "Васил Коларов" № № 6, 8, 10, 11, 15, 19, 21, 23; ; ул. "Георги Димитров" № № 7, 17, 19; ; ул. "Димитър Благоев" № 1; ; ул. "Лиляна Бърдарова" № № 7, 9; ; ул. "Стефан Караджа" № № 3, 5, 7; ; ул. "Хаджи Димитър" № 3; ; ул. "Христо Ботев" № № 2, 4; 26.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
с. Катерица: ул. "Беласица" № № 2, 4; ; ул. "Васил Коларов" № № 1, 2, 5, 15; ; ул. "Витоша" № 3; ; ул. "Георги Димитров" № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12; ; ул. "Любен Вешков" № № 2, 3, 4; 27.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
Пордим Ал Стамболийски: 11, 3, 5, 7, 9 ; Бачо Киро: 1, 3, 4, 5 ; Бенковски: 1, 2, 3, 5 ; Иван Божинов: 11, 12, 14, 16, 21, 3, 4, 6, 7, 8 ; Капитан Галпер: 2, 5 ; Кирил И Методий: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Климент: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Отец Паисий: 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Цар Освободител: БЛ. СПОРТНА ПЛОЩАДКА ; Централна: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 4, 6, 7, 8, 9, БЛ. ЦЪРКВА СВ.ДИМИТЪР 27.08.2014 10:00 - 15:00 Инвестиционна програма
Община Червен бряг
Червен Бряг Ал Стамболийски: 30, 36, 37, 51, 53 ; Братя Миладинови: 2 ; Бузлуджа: 12, 14, 17, 22, 30, 31, 32, 33А, 37, 47 ; Добрич: 2 ; Митко Палаузов: 12, 17, 2, 7, 8 ; Охрид: 12, 14, 1А, 2, 20, 8, 9 ; Сава Младенов: 10 ; Цар Симеон: 1, 14, 3, 5 25.08.2014 - 27.08.2014 08:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
Девенци Бенковски: 1, 2, 3, 4 ; Бузлуджа: 2, 4, 7 ; В Левски: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Дунав: 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ; Л Бенов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 6, 7, 8, 9 ; Л Каравелов: 1, 3, 4, 5, 6 ; Мато Стефанов: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; П Яворов: 1, 3, 5, 8, 9 ; Ст Караджа: 1, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 7А, 8, 9 ; Тодор Каблешков: 10, 12, 16, 3, 5 ; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ;Садовец ; Каравелов: 32 25.08.2014 - 26.08.2014 08:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
ТП-22 27.08.2014 08:30 - 12:00 Подмяна на СТИ
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"

Враца


Място Дата Време Обяснение
Общини Борован, Вълчедръм, Хайредин
с. Ботево, Община Вълчедръм: ул. "Първа" № 16; ул. "Трета" № 1; с. Ботево, Общ. Хайредин ; Александър Стамболийски: 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 8, 9 ; Бузлуджа: 1, 2, 3, 4 ; Васил Воденичарски: 3, 4, 6, 7, 9 ; Васил Левски: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 3, 5, 7, 8, 9 ; Веслец: 13, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Витоша: 3, 4 ; Георги Михайлов: 1, 10, 3, 4, 6, 7, 8 ; Лазар Драйчев: 10, 12, 18, 2, 20, 22, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 8 ; Местност Стублата: бл. Пс ; Петко Р. Славейков: 1 ; Фердинанд Козовски: 2, 2а, 4, 6 ; Хаджи Димитър: 1, 4, 9 ; Христо Ботев: 1, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 75, 77 ;Бързина ; 23-ти Септември: 1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 8 ; 9-ти Септември: 3, 5, 9 ; Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35, 37, 39, 41, 5, 7, 8 ; Асен Златаров: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Бузлуджа: 1, 7 ; Васил Левски: 1, 2, 3 ; Гаврил Генов: 13, 15, 19, 27, 4, 6, 8 ; Георги Димитров: 1, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 6, 7, 8 ; Георги Кирков: 2, 3, 4 ; Димитър Благоев: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 4, 8, 9 ; Димитър Грънчаров: 4, 6, 8 ; Д-р Петър Берон: 10, 2, 4, 6, 8 ; Дунав: 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ; Любен Каравелов: 2, 4, 6а, 7 ; Мусала: 1, 2, 3, 5 ; Перник: 1, 2, 4 ; Петко Д. Петков: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 33, 35, 38, 4, 40, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 6, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 8, 81, 9 ; Петко Р. Славейков: 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9 ; Сергей Румянцев: 1, 3 ; София: 1, 3 ; Станке Димитров: 2, 4, 6, 8 ; Тодор Каблешков: 1, 13, 16, 2, 3, 5, 7, 9 ; Хаджи Димитър: 1, 13, 17, 19, 25, 31, 7, 9 ; Христо Ботев: 1, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 36, 4, 40, 42, 44, 46, 7, 8, 9 ; Христо Смирненски: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 5 ; Хубава Грозданка: 2, 4, 6, 8 28.08.2014 14:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община Бяла Слатина
гр. Бяла Слатина: ул. "Акация" № № 1, 11, 13, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9; ул. "Александър Стамболийски" № № 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 4, 6, 8 ; Бачо Киро: 1 А, 10, 14, 16, 18, 1а, 2, 20, 22, 24, 4, 6, 8 ; Васил Левски: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1б, 20, 22, 23, 24, 26а, 30, 35, 37, 7, 25, 25-27, 27, 29-31, 32, 34, бл. Гарант, бл. Гнс, младост 2, младост 3, строител 1, строител№1 ; Водотечна: 10, 12, 19а, 21, 23, 8 ; Гимназиална: 1, 1-б, 1а, 2, 3, 4, 5 ; Димитър Благоев: 1, 108, 123, 125, 127, 129, 130, 130 А, 130а, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 143, 145, 146, 147, 148, 161, 164, 166, 168, 165, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 177, 179, 180, 182, 184, 186, 188, 51, 57, бл. Б Нб ; Климент Охридски: 100, 101, 102, 104, 106, 108, 110, 117, 29-31, 75 Б, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99 А, 42, 46, 47-49, 48, 53, 56, 59, 60, 61, 47-49, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 68, 78, 78а, 80, бл. 2, младост 1, младост1, бл. 9 Ти Септември, 9-ти Септември, 9ти Септември, девети Септември, бл. Младост 1 ; Любен Каравелов: 1, 2, 4, 6, 2 ; Любомир: 10, 21, 6, 8 ; Марица: 15 ; Николай Хрелков: 10, 12, 24, 26, 7, 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6 ; Одрин: 11, 11а, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 35, 51, 9 ; Панайот Волов: 1, 3, 5 ; Светослав Обретенов: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 20а, 4, 6, 8 ; Сладница: 16, 18, 20, 27, 29, 31, 33, 33а ; Сребрена: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 4, 4-б, 4а, 4б, 5, 8, 8а, 9 ; Стефан Караджа: 7, 9 ; Струма: 10 ; Тимок: 1, 10, 11, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Трънска: 39, 43, 46, 48, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 71 ; Хаджи Димитър: 100, 102, 104, 104а, 106, 75, 77, 77а, 79, 98а ; Хан Крум: 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 35, 37, 39, 41, 45, 48, 50, 52, 54, 56, 75, 76, 77, 79, 81, 84, 86 ; Христо Ботев: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 13, 15, 17, 19, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 9, бл. Гнс, дружба, бл. Мир, ракета ; Цар Калоян: 20 ; Янко Сакъзов: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Янтра: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;Козлодуй ; София: 21 25.08.2014 16:15 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
с. Търнак Месност Белослатински път: бл. Кланица; Стопански двор: бл. Стопански двор 25.08.2014 - 26.08.2014 08:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
гр. Бяла Слатина: ул. "Акация" № № 10, 101, 103, 16, 18, 20, 24, 28, 44, 85, 95 ; Александър Стамболийски: 106, 108, 112, 116а, 3, 47, 59, 65, 67, 69, 75, 80, 86, 88, 90 ; Бачо Киро: 25, 88, 9, 92 ; Васил Левски: 10, 5, 7, 9, 13, 2, 34, 89, 21а, 3, 6, 6б, бл. 2, 3, апк, подем, подем 1, подем№1, скът, скът 3, сладница, сладница 2, сладница 3, сладница-3, сладница2, сладница3, Кв85 ; Водотечна: 14, 19, 14, 23а, 16, 18, 20, 25, 27 ; Георги С. Раковски: 1, 2, 3, 4, 4 А, 1в, 34, 6 ; Герена: 5 ; Гроздьо Петков: 1, 2, 3, 2 ; Димитър Благоев: 1, 10, 101, 103, 105, 107, 109, 109а, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 120, 121, 122, 123, 124, 13, 130, 14, 146, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 4, 5, 5 А, 6, 7, 8, 9, 99, 112, 126, 21, 26, 30, 32, 32 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 67, 69, 71, 71 А, 72, 73, 74, 74а, 74б, 75, 76, 76 А, 76а, 77, 78, 79, 80, 80 А, 81, 82, 82а, 83, 83а, 84, 86а, 70, 70а, 72, 74б, 76а, 70а, 98, бл. Бнб, хемус, бл. Дунав, дунав 2 ; Дунав: 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16 ; Захари Стоянов: 1, 1 А, 11, 13, 15, 16, 4, 61, 9, 1, 3, 5, 17, 36, 5, 7, 7 ; Здравец: 11, 20, 22, 24, 26, 5, 6 ; Златия: 11, 13, 15, 17, 3, 33, 5, 7, 9 ; Иван Вазов: 1, 10, 11, 13, 13а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иванчо Съйнов: 33, 7, 4 ; Индустриална: 4 ; Квартал 88: 2, 3, бл. 1 ; Климент Охридски: 1, 10, 101, 103, 105, 107, 109, 11, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 13, 130, 134, 136, 14, 140, 142, 15, 15а, 16, 16а, 17, 19, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 61, 65, 68, 68, 75, 69, бл. Еделвайс ; Княз Дондуков: 107, 12 ; Кольо Черкеза: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 40, 2, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 52, бл. Строител 2, бл. Строител, строител 2 ; Крайбрежна: 1, 1, 2, 4, 2, 20, 24, 26, 28, 4, 4а, 2, 7, 8, 8а, 8б, 8, бл. 2, 3, гарант №2 Кв.96, гарант бл. 2 Кв.96, гарант96, гарант№2, гарант№2 , Кв.96, гарант№2 Кв.96, гарант№2кв.96, подем, подем 2, подем 3, подем№2, подем№3, бл. Калоян 1, калоян 1, калоян 2, калоян №1, бл. Калоян 3, бл. Квартал88, бл. Подем 2, помпена Шахта ; Латинка: 10, 11, 14, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 43, 47, 5, 7 ; Ломска: 27, 29, 31, 35, 44, 45, 50, 52, 54, 34 ; Любен Каравелов: 21, 2, 3 ; Любомир: 13, 15, 17, 4, 4а, 7, 9, 1, 3, 5 ; Мизия: 14, 29 ; Никола Вапцаров: 1, 37 ; Николай Хрелков: 4 ; Одрин: 3, 5, 7 ; Пазарище: 1, 3, 7 ; Панайот Волов: 2 ; Пейо Яворов: 3 ; Пирин: 4 ; Рила: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8 ; Родопи: 15, 19, 3, 33, 66, 71, 78, 86, 90, 92, 96 ; Светослав Обретенов: 1, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 9, 7 ; Сердика: 1, 11, 18, 27 ; Скът: 10, 11, 12, 13, 15, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Сладница: 1, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 2, 21, 21а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 21, 25, 27, 4, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 50а, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 75, бл. 4, 5, сладница 4, сладница 5, сладница№4, бл. Незабравка ; Солунска: 17, 22 ; Сребрена: 1, 2, 3, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 5, 24, 33, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, бл. 1, 2, 3, сребреня, сребреня№1 ; Стара Планина: 10, 12, 2, 21, 25, 8 ; Стефан Караджа: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18а, 19, 2, 21, 21а, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 8, 18, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 62 ; Страхил Войвода: 17 ; Струга: 1, 14, 15, 2, 25, 5, 6, 8 ; Съединение: 1, 4 ; Тодор Каблешков: 1, 40, 42 ; Търнавска: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 43-47, 4347, 38, 38а, 41, 8, 41, бл. 2 Жк Сребрена, а, б, жк Сребреня бл. 1, медицински, медицински Блок, медицински Работници, с, сребрена 3, сребрена3, сребреня, сребреня 1, сребреня 2, сребреня 3, сребреня №1, сребреня бл. 3, бл. Пионер ; Хаджи Димитър: 131, 133, 135, 137, 139, 141, 148, 150, 150а, 152, 154, 156, 91а ; Хан Аспарух: 10, 11, 12, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 70 ; Хан Крум: 049, 49, 74, 100, 101, 102, 102а, 103, 105, 106, 106а, 107, 108, 108а, 109, 110, 111, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92а, 93, 94, 96, 97, 98, 98а, 99, 13, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 2, 47, 51, 53 25.08.2014 16:00 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
Община Враца
Чирен 9-ти Септември: 1, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28 ; Ален Мак: 10, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 8 ; Байкал: 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 26 ; Гаврил Генов: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 4, 6, 8 ; Георги Бенковски: 17 ; Георги Димитров: 20, 35 ; Драва: 12 ; Здравец: 1, 2, 3, 4 ; Ком: 13, 2, 3, 5, 7 ; Комсомолска: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 7, 8, 9 ; Ленин: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 6, 8 ; Милин Камък: 1, 2, 3, 4, 7 ; Мургаш: 1, 11, 2, 3, 5, 6, 9 ; Пирин: 14, 28, 9 ; Райко Даскалов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7 ; Река Амур: 2, 4 ; Христо Ботев: 13 ; Церово Бърдо: 17, 19, 21, 4 ; Шипка: 1, 3 25.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
Чирен 9-ти Септември: 11, 13, 21, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 9 ; Георги Бенковски: 1, 2 ; Георги Димитров: 1, 12, 17, 2, 3, 38, 4, 6, 8 ; Драва: 1, 10, 2, 3, 4 ; Дружба: 10, 11, 12, 14, 18, 3, 4, 5, 7, 9 ; Лозарка: 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8 ; Тутракан: 1, 2, 3 ; Церово Бърдо: 1 25.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
Враца Андрей Николов: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 38, 4, 5, 6, 7, 8, БЛ. ОБЩ, РЕСТОРАНТ ХИЖАТА, ТРАФО АНДРЕЙ НИКОЛОВ ; Трапезица: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 6, 7, 8, 9 ; Христо Ботев: 1 26.08.2014 08:30 - 16:30 Нови присъединявания
Чирен 9-ти Септември: 11, 13, 21, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 9 ; Георги Бенковски: 1, 2 ; Георги Димитров: 1, 12, 17, 2, 3, 38, 4, 6, 8 ; Драва: 1, 10, 2, 3, 4 ; Дружба: 10, 11, 12, 14, 18, 3, 4, 5, 7, 9 ; Лозарка: 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8 ; Тутракан: 1, 2, 3 ; Церово Бърдо: 1 26.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
Чирен 9-ти Септември: 1, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28 ; Ален Мак: 10, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 8 ; Байкал: 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 26 ; Гаврил Генов: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 4, 6, 8 ; Георги Бенковски: 17 ; Георги Димитров: 20, 35 ; Драва: 12 ; Здравец: 1, 2, 3, 4 ; Ком: 13, 2, 3, 5, 7 ; Комсомолска: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 7, 8, 9 ; Ленин: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 6, 8 ; Милин Камък: 1, 2, 3, 4, 7 ; Мургаш: 1, 11, 2, 3, 5, 6, 9 ; Пирин: 14, 28, 9 ; Райко Даскалов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7 ; Река Амур: 2, 4 ; Христо Ботев: 13 ; Церово Бърдо: 17, 19, 21, 4 ; Шипка: 1, 3 26.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
Враца Ботев: 10, 12., 14, 16 ; Димитраки Хаджитошев: 15 ; Искър: 2, 3, 4, БЛ. ГАРАЖ № 7.8.И9, ГАРАЖ №9 ; Панайот Волов: 1 ; Полковник Кетхудов: 1, 10, 11, 2, 25, 3, 4, 6, 9, БЛ. ТРАФО ВАЛЕНТИНА ; Стефанаки Савов: 1, 3 ; Търговска: 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 6, БЛ. КАСЕТА ; Христо Ботев: 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, БЛ. КАФЕ ГЪБКАТА 26.08.2014 10:00 - 11:00 Работа по съоръжения НН
Враца Илия Кръстеняков: 14, , 6 26.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Враца Илия Кръстеняков: 10, , 2, 8 27.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Чирен 9-ти Септември: 1, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28 ; Ален Мак: 10, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 8 ; Байкал: 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 26 ; Гаврил Генов: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 4, 6, 8 ; Георги Бенковски: 17 ; Георги Димитров: 20, 35 ; Драва: 12 ; Здравец: 1, 2, 3, 4 ; Ком: 13, 2, 3, 5, 7 ; Комсомолска: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 7, 8, 9 ; Ленин: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 6, 8 ; Милин Камък: 1, 2, 3, 4, 7 ; Мургаш: 1, 11, 2, 3, 5, 6, 9 ; Пирин: 14, 28, 9 ; Райко Даскалов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7 ; Река Амур: 2, 4 ; Христо Ботев: 13 ; Церово Бърдо: 17, 19, 21, 4 ; Шипка: 1, 3 27.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
Враца Лукашов: 1, 3.4.10 27.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Чирен 9-ти Септември: 19, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88 ; Ален Мак: 5 ; Байкал: 11, 14, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ; Георги Димитров: 10, 10., 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 41, 7, 8, 9 ; Димитър Благоев: 1, 11, 4, 7 ; Драва: 13, 14, 15, 16, 17, 2, 22, 24, 28, 30, 5, 7, 9 ; Лозарка: 21 ; Люлин: 1, 10, 12, 13, 15, 3, 5, 6, 7 ; Мусала: 1, 2, 3, 5, 6 ; Никола Марков-колката: 10, 3, 4, 5, 8 ; Октомври: 20, 24, 26, 30, 32 ; Опълченска: 1, 10, 12, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Пирин: 12, 2, 4, 5, 6, 7 ; Подбалканска: 1, 10, 11, 14, 15А, 2, 6, 7, 9 ; Родопи: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ; Янтра: 1, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 26, 3, 4, 5, 6, 9 27.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
Враца Ангел Кънчев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 25, бл. Касета ; Боян Секулов: 21 ; Васил Кънчов: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 8 ; Ивайло: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Константин Огнянович: 1, 10, 11, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 ; Никола Обретенов: 11, 13, 9 ; Панега: 3, 4, 5 ; Стоян Заимов: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 52, 54, 56, 48, 48. ; Томин Мост: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Трайко Китанчев: 32, 34, 36 ; Хан Аспарух: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Христо Ботев: 100, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 ; Цар Борис I-ви: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 9 ; Цар Симеон I-ви: бл. Тп Члк ; Черноризец Храбър: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;Ябланица, Общ. Ябланица ; Доктор Иван Божинов: 10, 12, 14 27.08.2014 12:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Чирен 9-ти Септември: 11, 13, 21, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 9 ; Георги Бенковски: 1, 2 ; Георги Димитров: 1, 12, 17, 2, 3, 38, 4, 6, 8 ; Драва: 1, 10, 2, 3, 4 ; Дружба: 10, 11, 12, 14, 18, 3, 4, 5, 7, 9 ; Лозарка: 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8 ; Тутракан: 1, 2, 3 ; Церово Бърдо: 1 28.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
Враца Панега: 12 ; Томин Мост: , 5, 6, 7, 8, 10 28.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Враца Черноризец Храбър1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ; Цар Асен 24, 25, 36, 125 ; Експеранто 6 ;Цар Калоян 15, 18 28.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Враца Полковник Кетхудов:1, 33, БЛ. ГАРАЖ, ТП ЧЛК ; Иванчо Цветков 3, 5, 7, 28.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Чирен 9-ти Септември: 1, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28 ; Ален Мак: 10, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 8 ; Байкал: 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 26 ; Гаврил Генов: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 4, 6, 8 ; Георги Бенковски: 17 ; Георги Димитров: 20, 35 ; Драва: 12 ; Здравец: 1, 2, 3, 4 ; Ком: 13, 2, 3, 5, 7 ; Комсомолска: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 7, 8, 9 ; Ленин: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 6, 8 ; Милин Камък: 1, 2, 3, 4, 7 ; Мургаш: 1, 11, 2, 3, 5, 6, 9 ; Пирин: 14, 28, 9 ; Райко Даскалов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7 ; Река Амур: 2, 4 ; Христо Ботев: 13 ; Церово Бърдо: 17, 19, 21, 4 ; Шипка: 1, 3 28.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
Враца Хан Аспарух 23, 24, 25, 26 ;Цар Борис първи 24, 25, 28, 29, 30 ; Стоят Заимов 48, 32 29.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Чирен 9-ти Септември: 1, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28 ; Ален Мак: 10, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 8 ; Байкал: 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 26 ; Гаврил Генов: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 38, 4, 6, 8 ; Георги Бенковски: 17 ; Георги Димитров: 20, 35 ; Драва: 12 ; Здравец: 1, 2, 3, 4 ; Ком: 13, 2, 3, 5, 7 ; Комсомолска: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 7, 8, 9 ; Ленин: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 6, 8 ; Милин Камък: 1, 2, 3, 4, 7 ; Мургаш: 1, 11, 2, 3, 5, 6, 9 ; Пирин: 14, 28, 9 ; Райко Даскалов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7 ; Река Амур: 2, 4 ; Христо Ботев: 13 ; Церово Бърдо: 17, 19, 21, 4 ; Шипка: 1, 3 29.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
Чирен 9-ти Септември: 11, 13, 21, 25, 27, 29, 31, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 9 ; Георги Бенковски: 1, 2 ; Георги Димитров: 1, 12, 17, 2, 3, 38, 4, 6, 8 ; Драва: 1, 10, 2, 3, 4 ; Дружба: 10, 11, 12, 14, 18, 3, 4, 5, 7, 9 ; Лозарка: 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8 ; Тутракан: 1, 2, 3 ; Церово Бърдо: 1 29.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
Враца Цар Симеон I-ви: 1, БЛ. 3 вх.А 5, 7, 19, 21, 23, 3524, 32 29.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община Мездра
Мездра Александър Стамболийски: 28, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 66, 91 ; Васил Априлов: 1, 2, 3, 4 ; Георги Димитров: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 9 ; Димитър Благоев: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Ком: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Петко Р. Славейков: 14, 16, 18, 2, 20 ; Пирин: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 25.08.2014 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
Лик Арда: 1, 3, 5 ; Васил Коларов: 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 20, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Васил Левски: 39. ; Ветрен: 1 ; Еделвайс: 2 ; Иглика: 1, 2, 3, 7, 9 ; Кокиче: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Милин Камък: 1, 10, 12, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ; Цар Калоян: 2, 4, 6 ; Цвятко Радойнов: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Ясен: 10, 2, 6 26.08.2014 09:00 - 15:00 Инвестиционна програма
Руска Бела Благой Иванов: .1А, 1, 2 ; Васил Коларов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Васил Левски: 1, 1., 2, 3, 5 ; Гаврил Генов: .1, 2, 3, 4, 4., 5, 6 ; Гео Милев: .2, 1, 10, 2., 4, 6, 8 ; Георги Димитров: .15, 10., 11., 12, 12., 13., 15., 17., 18., 19., 2., 21., 23, 23., 24, 25, 25., 27., 29, 29., 3., 48, 7., 8., 9. ; Д-р Петър Берон: 1 ; Иван Винаров: 4 ; Кирил И Методий: 1, 10, 14, 15, 16, 16., 17, 18, 2, 4, 5, 6, 6., 7, 8 ; Околчица: 4 ; Райко Даскалов: 1, 2, 3 ; Тодор Каблешков: .4, .6, 1, 2., 6, 7., 8, 9 ; Тотка Илиева: .13, 1, 1., 10., 11, 11 А., 2., 4., 6., 8, 9, 9. ; Христо Ботев: 11, 4, 6 27.08.2014 09:00 - 15:00 Инвестиционна програма
Община Мизия
Мизия 3-ти Март: 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17., 18, 19, 2, 20, 24, 26, 26., 3., 30, 32, 34., 36, 38, 4, 40, 42, 44., 46, 48, 5, 52, 52., 54, 6, 8 25.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Мизия 3-ти Март: 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17., 18, 19, 2, 20, 24, 26, 26., 3., 30, 32, 34., 36, 38, 4, 40, 42, 44., 46, 48, 5, 52, 52., 54, 6, 8 26.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Мизия ; Лазар Кунчев: 1, 12., 13, 13., 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9. 27.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Мизия Васил Воденичарски: 1, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 28.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Мизия ; Сергей Румянцев: .8, 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47., 49, 5, 51., 55., 57., 59, 6, 61, 63, 65., 73, 79., 8, 81, 83, 9 29.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община Роман
Долна Бешовица Александър Стамболийски: 1, 10, 12, 2, 3, 8, 9 ; Барища: 10, 4, 8 ; Бузлуджа: 2, 4 ; Димитър Благоев: 1, 10, 2, 4, 6, 8 ; Еделвайс: 1 ; Каменополска: 1, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 17, 19, 2, 20, 20А, 22, 24, 3, 4, 6, 8, 9 ; Ком: 1, 2, 3 ; Кръста: 2, 2 А ; Подсеч: 1, 2, 4 ; Спортна: 1, 2, 3 ; Христо Ботев: 1, 10, 10-А, 12, 13, 13А, 15, 17, 18, 18Б, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24 А, 25, 26, 26 А, 26А, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 37, 4, 41, 41А, 43, 5, 5 Б, 6, 7, 8, 9 25.08.2014 10:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Гара Струпец.ул.В.Левски, ул.Ив.Вазов, ул.Филип Тотю, ул.З.Стоянов, ул.Хан Крум 26.08.2014 09:00 - 15:00 Инвестиционна програма
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"

Монтана


Място Дата Време Обяснение
Община Берковица
с. Ягодово: ул. "Александър Стамболийски" № № 1, 13, 15, 17, 19, 23, 3, 7, 9 ; ул. Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 8, 82, 84, 9 ; ул. Вречна: 2, 4 ; ул. Георги Димитров: 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7 ; ул. Георги Трайков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Дълбоки Дол: 1, 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Еделвайс: 1, 3 ; ул. Карян: 1, 3, 5, 7, 9 ; ул. Малка Река: 1, 3, 5, 7, 9 ; ул. Марков Кладенец: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; ул. Разсланица: 2, 3, 4, 6 ; ул. Синчец: 1, 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; ул. Среченска Бара: 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; ул. Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; ул. Ягода: 1, 11, 16, 2, 3, 4, 6 25.08.2014 - 25.09.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
с. Ягодово: ул. "Александър Стамболийски" № № 1, 13, 15, 17, 19, 23, 3, 7, 9 ; ул. Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 8, 82, 84, 9 ; ул. Вречна: 2, 4 ; ул. Георги Димитров: 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7 ; ул. Георги Трайков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Дълбоки Дол: 1, 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Еделвайс: 1, 3 ; ул. Карян: 1, 3, 5, 7, 9 ; ул. Малка Река: 1, 3, 5, 7, 9 ; ул. Марков Кладенец: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; ул. Разсланица: 2, 3, 4, 6 ; ул. Синчец: 1, 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; ул. Среченска Бара: 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; ул. Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; ул. Ягода: 1, 11, 16, 2, 3, 4, 6 26.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
гр. Берковица: ул. "Акация" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Александровска: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 5, бл. 14, 15, 16, 17, 26, павилион, бл. Канцелария ; ул.Антим I: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Антон Страшимиров: 2 ; ул.Ашиклар: 1, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8 ; ул. Витоша: 1, 2, 3 ; ул. Георги Сава Раковски: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Даме Груев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 38, 4, 43, 5, 51, 6, 7, 8 ; ул. Д-р Иван Панов: 1, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5 ; ул.Д-р Иван Панов(9 Септември): 10, 9 ; ул. Заряница: бл. 21 ; ул. Иван Вазов: 2 ; ул.Йордан Йовков: 1 ; ул.Йордан Радичков: 1, 3, 8, бл. Закусвалня, магазин, магазин За Пром.стоки, магазин Пром.стоки, павилион ; ул. Ком: 1, 13, 2, 4, 7, 9 ; ул.Митрополит Кирил: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28, бл. Свобода №1 ; ул. Оборище: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Огоста: 1, 3, 2, 3, бл. 2 ; ул.Петър Берковски: 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9 ; ул. Петър Берон: 6 ; Площад Свобода: 1, 11, 13, 15, 2, 5, 7, 9 ; ул. Сливница: 16, 18, 20 ; ул. Тимок: 4 ; ул.Тракия: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 7 ; ул.Цар Крум: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; ул. Чаталджа: 1, 2, 3, 5, 7, 8 ; ул. Червена Стена: 1, 10, 2, 3, 4, 8 26.08.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
с.Ягодово, Общ. Берковица ул. Александър Стамболийски: 1, 13, 15, 17, 19, 23, 3, 7, 9 ; ул. Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 8, 82, 84, 9 ; ул. Вречна: 2, 4 ; ул. Георги Димитров: 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7 ; ул. Георги Трайков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Дълбоки Дол: 1, 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Еделвайс: 1, 3 ; ул. Карян: 1, 3, 5, 7, 9 ; ул. Малка Река: 1, 3, 5, 7, 9 ; ул. Марков Кладенец: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; ул. Разсланица: 2, 3, 4, 6 ; ул. Синчец: 1, 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; ул. Среченска Бара: 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; ул. Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; ул. Ягода: 1, 11, 16, 2, 3, 4, 6 27.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Ягодово, Общ. Берковица ул. Александър Стамболийски: 1, 13, 15, 17, 19, 23, 3, 7, 9 ; ул. Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 8, 82, 84, 9 ; ул. Вречна: 2, 4 ; ул. Георги Димитров: 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7 ; ул. Георги Трайков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Дълбоки Дол: 1, 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Еделвайс: 1, 3 ; ул. Карян: 1, 3, 5, 7, 9 ; ул. Малка Река: 1, 3, 5, 7, 9 ; ул. Марков Кладенец: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; ул. Разсланица: 2, 3, 4, 6 ; ул. Синчец: 1, 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; ул. Среченска Бара: 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; ул. Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; ул. Ягода: 1, 11, 16, 2, 3, 4, 6 28.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Ягодово, Общ. Берковица ул. Александър Стамболийски: 1, 13, 15, 17, 19, 23, 3, 7, 9 ; ул. Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 8, 82, 84, 9 ; ул. Вречна: 2, 4 ; ул. Георги Димитров: 1, 10, 2, 4, 5, 6, 7 ; ул. Георги Трайков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 32, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Дълбоки Дол: 1, 10, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Еделвайс: 1, 3 ; ул. Карян: 1, 3, 5, 7, 9 ; ул. Малка Река: 1, 3, 5, 7, 9 ; ул. Марков Кладенец: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; ул. Разсланица: 2, 3, 4, 6 ; ул. Синчец: 1, 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; ул. Среченска Бара: 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; ул. Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 29, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; ул. Ягода: 1, 11, 16, 2, 3, 4, 6 29.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
Община Брусарци
Княжева Махала Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 6, 7, 9 ; Вела Пеева: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Георги Димитров: 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Кочо Честименски: 3, 5, 7 ; Н.й.вапцаров: 1, 2, 3, 5, 7 ; Панайот Волов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 4, 6, 8, 9. ; Тодор Каблешков: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;Крива Бара, Общ. Брусарци ; Георги Димитров: 35, 53, 60, бл. 0889255176 ; Георги Кирков: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иван Тодорин: 5 ; Извън Регулацията: 1, 5, бл. Кравеферма ; Кокиче: 1, 2, 4 ; Минзухар: 1 ; Никола Йонков Вапцаров: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Панайот Волов: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 8 ; Петко Напетов: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Пирин: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 7, 8 ; Рибарска: 1, 2 ; Станке Димитров: 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Тимок: 1, 2, 3, 4, 6 ; Хан Аспарух: 1, 10, 11, 12, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Христо Ботев: 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 25.08.2014 09:30 - 10:30 Инвестиционна програма
Княжева Махала Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 6, 7, 9 ; Вела Пеева: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Георги Димитров: 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Кочо Честименски: 3, 5, 7 ; Н.й.вапцаров: 1, 2, 3, 5, 7 ; Панайот Волов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 4, 6, 8, 9. ; Тодор Каблешков: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 25.08.2014 09:30 - 15:00 Инвестиционна програма
Василовци, Общ. Брусарци 23-ти Септември: 1, 10, 12, 14, 2, 8, 3 ; Александър Стамболийски: 10, 14, 4, 6, 9 ; Бузлуджа: 1, 2, 3, 4 ; Васил Друмев: 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ; Васил Левски: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 7 ; Витоша: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 ; Гаврил Генов: 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8 ; Георги Димитров: 1, 10, 11, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, бл. Вила ; Горан Генов: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 24, 3, 4, 5, 6, 8 ; Девети Септември: 1, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 17, 58, 60 ; Димитър Благоев: 100, 102, 103, 104, 106, 108, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 7, 8, 9, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Дора Габе: 1, 2, 4, 5, 6 ; Драва: 1, 2, 6 ; Дунав: 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Екзарх Йосиф: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2 ; Елин Пелин: 10, 5, 1, 3, 4, 7 ; Иван Вазов: 1, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 7, 9 ; Извън Регулайията: 1, бл. Пс ; Камен Евстатиев: 1, 4 ; Кирил И Методи: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ; Клокотница: 1, 2, 22, 4, 6, 8 ; Криволак: 1, 3, 5 ; Кръстьо Пишурка: 1 ; Ленин: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 9, 17, 19, 21 ; Лиляна Димитрова: 2, 4, 6 ; Любен Каравелов: 11, 2, 3, 4, 7, 9 ; Май: 1 ; Милин Камък: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Неразделни: 10, 12, 16, 4, 6, 8 ; Никола Й.вапцаров: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Опълченска: 1, 3, 4, 5, 6, 8 ; Орион: 1, 3, 4 ; Отец Паисий: 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9 ; Панайот Хитов: 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Пейо Яворов: 1, 2, 4, 6 ; Петко Р.славейков: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Петър Берон: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Плиска: 1, 2 ; Площада: 14, 16, 2, 4, 6 ; Райко Даскалов: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8 ; Раковски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Рила: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Септември: 1, 10, 14, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 7, 9 ; Сидер Воевода: 2, 3, 4 ; Синчец: 1, 3 ; Славянска: 11, 13, 9, 19, 21, 23, 25, 27, 5 ; Сливница: 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8 ; Столетов: 1, 10, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Толбухин: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 57, 11, 2, 4, 5, 6, 7, 9 ; Труд: 1, 2 ; Хаджи Димитър: 1, 2, 3, 4, 6 ; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Христо Смирненски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 51, 53, 55 ; Цар Асен: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 8, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ; Цар Крум: 1, 2, 4, 6 ; Цар Петър: 1, 3, 7 ; Цар Самуил: 1, 10, 4, 6, 8, 2 ; Цар Симеон: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 ; Шейново: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Шипка: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Юндола: 1, 3, 5, 9 ;Дондуково ; Александър Киров: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 ; Белоградчишка: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 7 ; Бузлуджа: 12, 6, 8, 2, 4 ; Васил Коларов: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Георги Бенковски: 1, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Георги Димитров: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 3, 4, 6, 7, 9, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 57 ; Девети Септември: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29., 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 53 ; Иван Вазов: 1, 4 ; Кокиче: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Ломска: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 6 ; Любен Каравелов: 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Неразделна: 1, 3 ; Опълченска: 1, 10, 11, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Раковски: 1, 4 ; Синчец: 1, 2 ; Странджа: 10, 2, 4, 6, 8 ; Хаджи Димитър: 1, 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Христо Ботев: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2 27.08.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община Вълчедръм
Златия, Общ. Вълчедръм 23-ти Септември: 2, 6 ; Александър Стамболийски: 10, 2, 3, 4 ; Антон Иванов: 1 ; Атанас Николов: 11, 1, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ; Беляев: 5 ; Бузлуджа: 1, 11, 11а, 17, 23, 25, 7 ; Васил Коларов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 6, 7, 9 ; Васил Левски: 10, 11, 15, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 5, 7, 26, 28, 35, 36, 37, 41 ; Веселец: 4, 5, 6 ; Витоша: 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 46, 5, 8, 9 ; Владимир Поп Томов: 1, 4, 6, 8 ; Вола: 10, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 9 ; Гагарин: 1, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 34 ; Георги Бенковски: 1, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 8 ; Георги Дамянов: 1, 3, 8 ; Георги Димитров: 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 128, 129, 131, 132, 134, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 149, 154, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 171, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 190, 193, 199, 201, 99, 10б, 58, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 83, 84а, 87, 89, 90, 92, 96, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 27, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 159, 175, 23, 25, 26, 28, 30, 32., 33, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59 ; Георги Кирков: 1, 5 ; Гогол: 10, 2, 9 ; Девети Септември: 1, 1, 2, 3, 7 ; Димитър Благоев: 10, 139, 4, 7, 8 ; Дунав: 1, 10, 14, 18, 2, 20, 24, 26, 27, 3, 30, 5, 6, 8 ; Егоров: 2, 3, 4, 5 ; Елин Пелин: 10, 11, 2, 3, 6, 7 ; Ел-тепе: 1, 2, 3, 5 ; Здравец: 3 ; Зоя Космодамянская: 2, 4, 9 ; Иван Вазов: 1, 8, 9 ; Извън Регулацията: бл. Казанка ; Искър: 1, 2, 4 ; Каблешков: 3 ; Китка: 1, 2 ; Кубрат: 11, 12, 13, 8, 2, 3 ; Ленин: 10, 11, 12, 15, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 9 ; Люляк: 1, 3 ; Малчика: 1, 2, 3 ; Марин Негрилов: 1 ; Места: 4, 6 ; Методи Попов: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36 ; Мирон Тодоров: 1, 2 ; Митко Палаузов: 2, 3, 4, 5, 7 ; Мичурин: 10, 11, 2, 9 ; Млада Гвардия: 2 ; Мусала: 2, 4, 6 ; Никола Кръстев: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6, 8, 3, 4, 5, 7 ; Огоста: 2 ; Осогово: 5, 7, 9 ; Отец Паисий: 12 ; Петър Попов: 1, 2, 3, 4 ; Пирин: 1, 2, 4 ; Попович: 1 ; Пушкин: 10, 11, 13, 4, 5, 9 ; Първи Май: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 3 ; Ракета: 1, 2, 4, 3 ; Рила: 10, 13, 19, 2, 3, 4, 6, 8 ; Роза: 13, 14, 3, 7, 8 ; Славейков: 4, 7, 8 ; Совата: 2, 4, 5, 6 ; София: 2 ; Стара Планина: 13, 19, 2, 3, 9, 4 ; Стефан Караджа: 1, 2, 21, 22, 7, 9 ; Столетов: 1, 2, 5, 6, 7, 9 ; Страхил Войвода: 10, 11, 2, 4 ; Струма: 4, 5, 8 ; Суворов: 11, 2, 4, 5, 7, 9 ; Теменуга: 4 ; Терешкова: 3 ; Тимок: 4, 7 ; Титов: 1, 7 ; Толбухин: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Христо Ботев: 11, 17, 6, 9 ; Христо Смирненски: 1, 3 ; Цибрица: 1, 2 ; Чапаев: 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Чарлс Дарвин: 5, 6 ; Черно Море: 2, 4, 5, 7 ; Янтра: 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21 ;Разград, Общ. Вълчедръм ; Двадесет: 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 4, 8, 9, 2 ; Двадесет И Две: 10, 12, 8 ; Двадесет И Едно: 1, 10, 2, 3, 5, 6, 8 ; Дванадесет: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 5, 7, 8, 9 ; Дванадесет А: 13 ; Девета: 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Деветнадесет: 11, 19, 2, 3, 4, 7, 9 ; Десета: 1, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 6, 78, 8, 14, 18, 2, 4 ; Извън Регулацията: бл. Ловна Хижа ; Местност Ракчин Дол: бл. Пс ; Осемнадесет: 1 ; Осма: 12, 2, 4, 6, 3 ; Пета: 10, 11, 13, 2, 3, 6, 9 ; Пета А: 2, 4, 8 ; Петдесет: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 5, 6, 8, 9 ; Петдесет И Две: 1, 11, 12, 17, 6, 7, 12, 14, 19, 25, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 14 ; Петдесет И Две-а: 10, 15, 8, 20, 21, 23, 28, 29, 35, 5 ; Петдесет И Едно: 1, 10, 2, 4, 8, 1, 12 ; Петдесет И Осем: 13, 17, 18, 2, 23, 26, 28, 3, 30, 37, 38, 40, 42, 44, 17 ; Петдесет И Пет: 1, 3, 5, 6, 2, 3, 4 ; Петдесет И Пет-а: 2 ; Петдесет И Три: 1, 3, 5, 7 ; Петдесет И Четири: 11, 14, 2, 4, 6, 8 ; Петдесет И Шест: 3, 5 ; Петнадесет: 10, 12, 14, 4, 5, 6, 7а, 8, 7 ; Първа: 101, 103, 110, 13, 2, 35, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 1, 100, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 6, 7, 8, 9, 130, 132, 134, 136, 140, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 161, 163, 165, 169, 171 ; Първа А: 3 ; Седемдесет И Едно: 25.08.2014 12:15 - 12:45 Инвестиционна програма
Златия, Общ. Вълчедръм Александър Стамболийски: 10, 2, 3, 4 ; Васил Левски: 10, 11, 15, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 5, 7 ; Владимир Поп Томов: 1, 4, 6 ; Георги Дамянов: 1, 3, 8 ; Георги Димитров: 23, 25, 26, 28, 30, 32., 33, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59 ; Гогол: 10, 2, 9 ; Здравец: 3 ; Зоя Космодамянская: 2, 4, 9 ; Иван Вазов: 1, 8, 9 ; Кубрат: 2, 3 ; Люляк: 1, 3 ; Мирон Тодоров: 1, 2 ; Мичурин: 10, 11, 2, 9 ; Млада Гвардия: 2 ; Никола Кръстев: 3, 4, 5, 7 ; Пушкин: 10, 11, 13, 4, 5, 9 ; Стефан Караджа: 1, 2 ; Титов: 1, 7 ;Расово ; Гео Милев: 9 25.08.2014 09:15 - 12:15 Инвестиционна програма
Златия, Общ. Вълчедръм 23-ти Септември: 2, 6 ; Александър Стамболийски: 10, 2, 3, 4 ; Антон Иванов: 1 ; Атанас Николов: 11, 1, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ; Беляев: 5 ; Бузлуджа: 1, 11, 11а, 17, 23, 25, 7 ; Васил Коларов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 6, 7, 9 ; Васил Левски: 10, 11, 15, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 5, 7, 26, 28, 35, 36, 37, 41 ; Веселец: 4, 5, 6 ; Витоша: 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 46, 5, 8, 9 ; Владимир Поп Томов: 1, 4, 6, 8 ; Вола: 10, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 9 ; Гагарин: 1, 11, 12, 13, 14, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 34 ; Георги Бенковски: 1, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 8 ; Георги Дамянов: 1, 3, 8 ; Георги Димитров: 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 128, 129, 131, 132, 134, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 149, 154, 162, 163, 164, 166, 167, 169, 171, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 190, 193, 199, 201, 99, 10б, 58, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 83, 84а, 87, 89, 90, 92, 96, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 27, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 143, 144, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 159, 175, 23, 25, 26, 28, 30, 32., 33, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59 ; Георги Кирков: 1, 5 ; Гогол: 10, 2, 9 ; Девети Септември: 1, 1, 2, 3, 7 ; Димитър Благоев: 10, 139, 4, 7, 8 ; Дунав: 1, 10, 14, 18, 2, 20, 24, 26, 27, 3, 30, 5, 6, 8 ; Егоров: 2, 3, 4, 5 ; Елин Пелин: 10, 11, 2, 3, 6, 7 ; Ел-тепе: 1, 2, 3, 5 ; Здравец: 3 ; Зоя Космодамянская: 2, 4, 9 ; Иван Вазов: 1, 8, 9 ; Извън Регулацията: бл. Казанка ; Искър: 1, 2, 4 ; Каблешков: 3 ; Китка: 1, 2 ; Кубрат: 11, 12, 13, 8, 2, 3 ; Ленин: 10, 11, 12, 15, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 9 ; Люляк: 1, 3 ; Малчика: 1, 2, 3 ; Марин Негрилов: 1 ; Места: 4, 6 ; Методи Попов: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36 ; Мирон Тодоров: 1, 2 ; Митко Палаузов: 2, 3, 4, 5, 7 ; Мичурин: 10, 11, 2, 9 ; Млада Гвардия: 2 ; Мусала: 2, 4, 6 ; Никола Кръстев: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6, 8, 3, 4, 5, 7 ; Огоста: 2 ; Осогово: 5, 7, 9 ; Отец Паисий: 12 ; Петър Попов: 1, 2, 3, 4 ; Пирин: 1, 2, 4 ; Попович: 1 ; Пушкин: 10, 11, 13, 4, 5, 9 ; Първи Май: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 3 ; Ракета: 1, 2, 4, 3 ; Рила: 10, 13, 19, 2, 3, 4, 6, 8 ; Роза: 13, 14, 3, 7, 8 ; Славейков: 4, 7, 8 ; Совата: 2, 4, 5, 6 ; София: 2 ; Стара Планина: 13, 19, 2, 3, 9, 4 ; Стефан Караджа: 1, 2, 21, 22, 7, 9 ; Столетов: 1, 2, 5, 6, 7, 9 ; Страхил Войвода: 10, 11, 2, 4 ; Струма: 4, 5, 8 ; Суворов: 11, 2, 4, 5, 7, 9 ; Теменуга: 4 ; Терешкова: 3 ; Тимок: 4, 7 ; Титов: 1, 7 ; Толбухин: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Христо Ботев: 11, 17, 6, 9 ; Христо Смирненски: 1, 3 ; Цибрица: 1, 2 ; Чапаев: 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Чарлс Дарвин: 5, 6 ; Черно Море: 2, 4, 5, 7 ; Янтра: 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21 ;Разград, Общ. Вълчедръм ; Двадесет: 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 4, 8, 9, 2 ; Двадесет И Две: 10, 12, 8 ; Двадесет И Едно: 1, 10, 2, 3, 5, 6, 8 ; Дванадесет: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 5, 7, 8, 9 ; Дванадесет А: 13 ; Девета: 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Деветнадесет: 11, 19, 2, 3, 4, 7, 9 ; Десета: 1, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 6, 78, 8, 14, 18, 2, 4 ; Извън Регулацията: бл. Ловна Хижа ; Местност Ракчин Дол: бл. Пс ; Осемнадесет: 1 ; Осма: 12, 2, 4, 6, 3 ; Пета: 10, 11, 13, 2, 3, 6, 9 ; Пета А: 2, 4, 8 ; Петдесет: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 5, 6, 8, 9 ; Петдесет И Две: 1, 11, 12, 17, 6, 7, 12, 14, 19, 25, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 14 ; Петдесет И Две-а: 10, 15, 8, 20, 21, 23, 28, 29, 35, 5 ; Петдесет И Едно: 1, 10, 2, 4, 8, 1, 12 ; Петдесет И Осем: 13, 17, 18, 2, 23, 26, 28, 3, 30, 37, 38, 40, 42, 44, 17 ; Петдесет И Пет: 1, 3, 5, 6, 2, 3, 4 ; Петдесет И Пет-а: 2 ; Петдесет И Три: 1, 3, 5, 7 ; Петдесет И Четири: 11, 14, 2, 4, 6, 8 ; Петдесет И Шест: 3, 5 ; Петнадесет: 10, 12, 14, 4, 5, 6, 7а, 8, 7 ; Първа: 101, 103, 110, 13, 2, 35, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 1, 100, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 6, 7, 8, 9, 130, 132, 134, 136, 140, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 161, 163, 165, 169, 171 ; Първа А: 3 ; Седемдесет И Едно: 25.08.2014 08:45 - 09:15 Профилактика на съоръжения СрН
Игнатово 9-ти Септември: 2 ; Александър Карастоянов: 1, 2, 4 ; Вапцаров: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 9 ; Веселец: 1, 10, 3, 6, 8 ; Витоша: 1, 2, 3 ; Вола: 2, 4 ; Гагарин: 1, 10, 2, 3, 4 ; Георги Димитров: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 3А, 4, 5, 50, 6, 7, 8, 9 ; Димитър Благоев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иван Вазов: 1, 2, 3, 5 ; Ленин: 2, 3, 4, 6 ; Любен Каравелов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 6, 8 ; Люлин: 2, 3, 5, 6, 7 ; Неофит Бозвели: 1, 3, 4, 6, 7 ; Никола Кръстев: 2, 3, 5, 6 ; Паисий: 5 ; Пирин: 2, 4, 6, 8 ; Попович: 1, 2 ; Рила: 4 ; Смирненски: 2, 4 ; Стара Планина: 1, 2 ; Стефан Караджа: 1, 2, 4 ; Страхил Войвода: 1, 2, 4, 6 ; Тодор Павлов: 1, 2, 5, 7 ; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Чапаев: 1, 2, 4, 6 26.08.2014 - 04.09.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Игнатово 9-ти Септември: 2 ; Александър Карастоянов: 1, 2, 4 ; Вапцаров: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 9 ; Веселец: 1, 10, 3, 6, 8 ; Витоша: 1, 2, 3 ; Вола: 2, 4 ; Гагарин: 1, 10, 2, 3, 4 ; Георги Димитров: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 3А, 4, 5, 50, 6, 7, 8, 9 ; Димитър Благоев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иван Вазов: 1, 2, 3, 5 ; Ленин: 2, 3, 4, 6 ; Любен Каравелов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 6, 8 ; Люлин: 2, 3, 5, 6, 7 ; Неофит Бозвели: 1, 3, 4, 6, 7 ; Никола Кръстев: 2, 3, 5, 6 ; Паисий: 5 ; Пирин: 2, 4, 6, 8 ; Попович: 1, 2 ; Рила: 4 ; Смирненски: 2, 4 ; Стара Планина: 1, 2 ; Стефан Караджа: 1, 2, 4 ; Страхил Войвода: 1, 2, 4, 6 ; Тодор Павлов: 1, 2, 5, 7 ; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Чапаев: 1, 2, 4, 6 27.08.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Игнатово 9-ти Септември: 2 ; Александър Карастоянов: 1, 2, 4 ; Вапцаров: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 9 ; Веселец: 1, 10, 3, 6, 8 ; Витоша: 1, 2, 3 ; Вола: 2, 4 ; Гагарин: 1, 10, 2, 3, 4 ; Георги Димитров: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 3А, 4, 5, 50, 6, 7, 8, 9 ; Димитър Благоев: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иван Вазов: 1, 2, 3, 5 ; Ленин: 2, 3, 4, 6 ; Любен Каравелов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 6, 8 ; Люлин: 2, 3, 5, 6, 7 ; Неофит Бозвели: 1, 3, 4, 6, 7 ; Никола Кръстев: 2, 3, 5, 6 ; Паисий: 5 ; Пирин: 2, 4, 6, 8 ; Попович: 1, 2 ; Рила: 4 ; Смирненски: 2, 4 ; Стара Планина: 1, 2 ; Стефан Караджа: 1, 2, 4 ; Страхил Войвода: 1, 2, 4, 6 ; Тодор Павлов: 1, 2, 5, 7 ; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Чапаев: 1, 2, 4, 6 28.08.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Долни Цибър Втора: 13 ; Двадесет И Втора: 1, 2, 3 ; Двадесет И Пета: 1, 2, 3, 4, 6, 7 ; Двадесет И Трета: 1, 3 ; Пета: 6 ; Първа: 7 ; Тринадесета: 6 ; Четвърта: 3 ; Шеста: 1, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 7, 9 28.08.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община Лом
Лом Бозвели: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 37, 39 ; Георги Спасов(ан.иванов): 18 ; Крум Пастърмаджиев: 2 ; Пристанищна(лом.комуна): 97 ; Садовете: 1 ; Славянска(г.димитров): 51, 53, 62 ; Трети Март: 1, 10, 12, 14, 2, 2А, 4, 5, 6, 8 ; Хан Аспарух: 1, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 3 22.08.2014 - 27.08.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Лом Георги Манавски(н.чуков): 11, 13, 15, 15 А, 21, 3, 5, 9 ; Захари Стоянов: 11, 13, 15, 4, 6 ; Любен Каравелов: 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ; Пирин: 15 ; Раковска: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28 ; Садовете: 3 ; Свобода: 2, 8 ; Цветан Тодоров(н.иванов): 2, 4, 6, 8 27.08.2014 09:00 - 12:00 Работа по съоръжения НН
Ковачица Втора: 11, 12, 14, 3, 5, 7, 8 ; Двадесет И Едно: 13 ; Осма: 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 33, 35, 37, 39 ; Пета: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Петдесет И Седем: 2 ; Първа: 3, 5, 7 ; Седма: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Трета: 1, 10, 11, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Тридесет И Едно: 2 ; Тридесет И Седем: 11, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 9 ; Тридесет И Четири: 6 ; Тридесет И Шест: 12, 7, 8 ; Четвърта: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 7 ; Четиридесет: БЛ. УО-4 ; Шестдесет И Едно: 1 28.08.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община Медковец
Расово Адалберт Антонов: 14 ; Баба Тонка: 11 ; Васил Коларов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 22, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9 ; Георги Димитров: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Извън Регулацията: 3, БЛ. КЛАНИЦА ; Иларион Макариополски: 1, 2, 2Б, 3, 5 ; Любен Каравелов: 1, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Людмила Живкова: 2, 4 ; Расоха: 1, 2, 4 ; Тодор Каблешков: 1, 2 ; Хемус: 1, 4 ; Христо Смирненски: 1, 2, 3, 5, 7 ; Цветан Йонов Бояджиев: 47 27.08.2014 10:00 - 14:00 Работа по съоръжения НН
Медковец Андрей Конов: 2, 3 ; Антим Първи: 1, 13, 15, 19, 21, 24, 25, 30, 32 ; Борис Дяволски: 1, 2, 6, 8 ; Васил Левски: 11, 15, 4, 5, 6, 7, 9 ; Видинска: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 28, 3, 30, 4, 7, 8, 9 ; Георги Димитров: 24, 26 ; Дано Опинчев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 48, 5, 6, 7, 9 ; Извън Чертата На Селото: БЛ. СЕЛ. СТОП. СГРАДА ; Константин Величков: 1, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Майор Ванков: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 ; Неофит Бозвели: 1, 2, 3, 4, 6 ; Панайот Хитов: 11, 21, 5, 9 А ; Тодор Данков: 1, 4 ; Христо Ботев: 148, 150, 156, 164, 61, 63, 71, 73, 77, 81, 87 28.08.2014 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
Сливовик Арсен Тончев: 1, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Вапцаров: 1, 11, 2, 3, 4, 6 ; Васил Левски: 5 ; Владимир Заимов: 1, 2, 3, 4, 5 ; Георги Димитров: 22, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 44 ; Георги Кирков: 1, 10, 4, 5, 6, 8 ; Дамян Влъчков: 1, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 8 ; Девети Септември: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 5, 51, 6, 8 ; Димитър Благоев: 2, 4 ; Елин Пелин: 3, 5 ; Иван Вазов: 5 ; Кирил И Методий: 1, 11, 13, 15, 17, 3, 9 ; Ленин: 12, 14, 2, 3, 4, 6, 8 ; Лилия Карастоянова: 1, 2, 3, 6, 7, 8 ; Опълченска: 1, 2, 3 ; Павел Хаджийски: 2 ; Софрон Петров: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 36, 38, 4, 40, 6, 7, 8, 9 ; Стойно Алексиев: 12, 18, 20, 22, 3, 5, 7 ; Стоян Ангелов: 10, 12, 16, 20, 3, 5, 6, 8 ; Христо Ботев: 11, 7, 8, 9 ; Христо Михайлов: 1, 2, 3 ; Юрий Гагарин: 1, 10, 12, 4, 6, 8 ; Яким Атанасов: 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8 29.08.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община Монтана
с.Долно Белотинци ул.Александър Стамболийски: 1, 12, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Васил Коларов: 1, 17, 3 ; ул. Владимир Минчев: 12, 14, 16, 17, 18, 2, 6, 7 ; ул. Георги Бенковски: 1, 10, 11, 12, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Георги Дамянов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Георги Димитров: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Дара Михайлова: 1, 13, 16, 2 А, 4, 5, 6, 7, 9 ; ул. Д-р Стамен Илиев: 1, 11, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; ул. Емил Марков: 2, 3, 6 ; ул. Замфир Попов: 11, 13, 15, 2, 3, 7, 8, 9 ; ул.Игнат Колов: 1, 2, 3, 5, 6 ; ул.Извън Регулацията: БЛ. ВИЛА ; ул.Илия Андрев: 2, 9 ; ул. Кокиче: 6 ; ул. Лика Рачин: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Младен Апостолов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 26, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Ненка Илиева: 2 ; ул.Никола Йонков Вапцаров: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Огоста: 1, 2, 3, 5, 7 ; ул.Петко Дошов: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6 ; ул. Петко Рачев Славейков: 1, 2, 4, 6, 8 ; ул. Победа: 2, 4 ; ул.Пъстрина: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Синчец: 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; ул.Стадиона: 12, 16, 4, 6, 8 ; ул.Цеко Тодоров: 1, 3 25.08.2014 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
с.Ерден Извън Регулацията: БЛ. МЛЕКОПУНКТ, ПОМОЩНО СТОПАНСТВО, БЛ. КУВЕЙТ, РАЗСАДНИК, СВИНАРНИК-РАЗСАДНИКА 26.08.2014 09:15 - 15:00 Инвестиционна програма
гр.Монтана пл.Жеравица: 3, бл. Драматичен Театър ; ул.Извора(б.бистрица): 11, 13, 15, 17, 21, 6 ; ул.Славейков: бл. Павилион За Вестници, ресторант Монтанезиум, тото Пункт 26.08.2014 09:30 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
гр.Монтана ул.Александър Стамболийски: 12, 16, 17, 18 ; ул.Васил Левски: 58 ; ул.Веренишка(м.веренишки): 10, 12, 17, 2, 26, 28, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, бл. 3, 4 ; ул.Генерал Столетов(а.греков: 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 37 ; ул.Извора(б.бистрица): 19, 21 ; ул.Камен Цанов: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 ; ул.Кокиче: 1, 3, 5 ; ул.Трети Март(г.димитров): 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 57, 55 ; ул.Хан Тервел(н.алексиев): 2, 4 ; ул.Цар Борис Iii-ти(з.попов): 13, 15, 17, 19, 21, 23, 60, 29, 31, 33, 34, 38, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 59, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 72, 74, бл. Кале ; ул. Черковна(иван Бобанов): 019, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8 27.08.2014 09:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр.Монтана ул.Бачо Киро: 10 ; ул.Бузлуджа: 15 ; ул.Опълченска: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Трети Март(г.димитров): 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 36, 4, 40, 42, 5, 72, 8, БЛ. БОР 1, БОР 2 ; ул. Хан Аспарух: 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 58, 60, 62, 64 ; ул.Хан Крум: 1, 10, 11, 12, 13, 18, 2, 21, 3, 4, 5, 8, 9 ; ул. Христо Ботев: 1 ; ул.Шипка: 1, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8 28.08.2014 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
гр.Монтана ул.Веренишка(м.веренишки): 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 ; ул.Генерал Столетов(а.греков: 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 37 ; ул.Кокиче: 1, 3, 5 ; ул.Хан Тервел(н.алексиев): 2, 4 ; ул.Цар Борис Iii-ти(з.попов): 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 59, 60, 61, 64, 66, 68, 70, 72, 74 28.08.2014 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
гр.Монтана ул.Вардар: 4 ; ул. Искър: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 4, 6, 7, 8 ; ул. Княз Александър Батенберг: 38, 40, 53, 55, 65 ; ул. Неофит Рилски: 47 ; ул. Парта: 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 14 ; ул.Стефан Стамболов(заводска: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59 ; ул. Тимок: 2, 5 А ; бул. Трети Март(г.димитров): 100, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 143, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 212, 214 ; ул.Тунджа: 11, 13, 16, 18, 20, 22, 7, 9 29.08.2014 09:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
с.Долно Белотинци ул.Александър Стамболийски: 22, 3, 5 ; ул.Арм. Ген.иван Михайлов: 1, 3, 5 ; ул.Асен Греков: 2, 6, 8 ; ул.Васил Коларов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 25, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; ул.Владимир Минчев: 10, 13, 3, 4, 5, 6, 8 ; ул. Гаврил Генов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; ул. Гео Милев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9 ; ул. Георги Дамянов: 2 ; ул. Георги Димитров: 1, 3, 4, 5 ; ул. Дамян Колов Оловански: 1, 10, 2, 6, 8 ; ул. Дара Михайлова: 1, 3 ; ул. Извън Регулацията: БЛ. ВИЛА ; ул. Илия Андрев: 1, 3, 5 ; ул.Кокиче: 1, 3, 7, 8, 9 ; ул.Коло Василев: 1, 2, 4, 6 ; ул. Малчика: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Младен Апостолов: 2, 3, 4, 5 ; ул. Младен Кръстев: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Пъстрина: 20 ; ул. Синчец: 10 ; ул.Христо Михайлов: 1, 11, 15, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9 29.08.2014 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
Община Чипровци
гр.Чипровци ул.Георги Димитров: 3, 5 ; ул.Деяна Войвода: 1 ; ул. Д-р Тако Андреев: 2 ; ул.Иван Станиславов: 4, 6 ; ул. Извън Регулацията: БЛ. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ДСК ; ул.Ком: 3 ; ул.Лука Андреин: 11 ; ул.Осми Март: 2, 4, 6, 8 ; ул.Павлето (в.коларов): 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 6, 8 ; ул.Петър Богдан: 1, 2, 4, 7, 9 ; ул.Петър Парчевич: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 8, БЛ. 7, 9, ДЕЯНА, ДИЯНА, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ; ул.Точо Войвода: 1, 10, 14, 2, 3, 7, 8, 9 ; ул.Чипровска Комуна: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 4, 6, 8 25.08.2014 10:00 - 13:00 Подмяна на СТИ
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"

Видин


Място Дата Време Обяснение
Община Белоградчик
с. Граничак: ул. "Девета" № № 15, 23, 25, 5, 6, 8; ул. "Десета" № № 10, 12, 13, 18, 3 ; Махала Ангини: 1, 2, 3, 4 ; Махала Джокини: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 3, 4, 5, 9, 7 ; Махала Жикини: 1, 2 ; Махала Николини: 1, 2, 5, 6 ; Махала Първуловци: 2, 3, 4 ; Махала Спасови: 1, 2 ; ул."Осма"№ 1 ; ул."Пета" № 2 ; ул."Първа" №№ 1, 10, 15, 17, 19, 2, 22, 25, 26, 3, 4, 8, 9, 9 ; ул."Трета" №№2, 22 ; ул."Четвърта" №№4, 6 ; ул."Шеста"№1 ; ;с.Дъбравка: ; ул."Двадесет и Пета" №№1, 2, 4 ; ул."Двадесет и Четвърта" №№1, 2 ; ул."Девета" №№29, 3, 33, 5, 7, 9 ; ул."Деветнадесета" №№1, 2 ; ул."Десета" №№10, 11, 15, 9 ; ул."Осма" №№1, 3 ; ул."Петнадесета" №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; ул."Първа" №№1, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 8, 80, 86, 9 ; ул."Седемнадесета" №№10, 14, 21, 4 ; ул."Седма" №№11, 12, 13, 2, 4, 6, 9 ; ул."Тринадесета" №№1, 2 ; ул."Четвърта" №№2, 3, 6 ; ул."Четиринадесета" №№15, 20, 27, 3, 31, 33, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 46, 5, 55, 6, 7, 8, 9 ; ул."Шестнадесета" №№4, 6 ; ;с.Салаш: ; ул."Втора" №№1, 3 ; ул."Двадесет и Втора" №№11, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; ул."Двадесет и Пета" №№3, 4 ; ул."Двадесет и Трета" №№3, 5 ; ул."Двадесет и Шеста" №№10, 14, 18, 4, 8 ; ул."Двадесета" №№2, 3, 8, 6 ; ул."Дванадесета" №№1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 4, 5 ; ул."Девета" №№3, 4 ; ул."Деветнадесета" №4 ; ул."Единадесета" №№1, 6 ; Махала Куцаровци: №№ 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 40, 5, 51, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 33 ; Махала Пешини: №№ 3, 4, 6, 7, 9 ; Махала Странье ; ул."Осма" №№10, 10 А, 1, 4, 6 ; ул."Пета" №№1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 5, 5 ; ул."Петнадесета" №№1, 3, 5, 7 ; ул."Първа" №№1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 6, 7, 9, 20, 32, 4, 7, 41 ; ул."Седма" №№2, 3, 5 ; ул."Трета" №11 ; ул."Тридесет и Втора" №№1, 11, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 2 ; ул."Тридесет и Първа" №№1, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул."Тридесет и Трета" №№1, 2, 3, 5 ; ул."Тридесет и Шеста" №№2, 4, 6 ; ул."Тринадесета" №№1, 3 ; ул."Четвърта" №4 ; ул."Четиридесет и Втора" №№ 5, 9 ; ул."Четиридесет и Трета" №8 ; ул."Четиридесет и Четвърта" №№ 1, 4, 6 ; ул."Шеста" №№1, 3, 5 ; ул."Шестнадесета" №№10, 12, 16, 18, 2, 4, 6, 8, 11, 15, 20, 21, 22, 24, 28, 7, 9, 24, 2, 6 27.08.2014 09:00 - 15:30 Инвестиционна програма
гр. Белоградчик: ул. "Втора" № № 1, 19, 2, 21, 23, 4, 5; ул. "Георги С. Раковски" № № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 4, 6, 8, 9 ; ул."Здравец"№№1, 10, 11, 13, 14, 16, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9 ; ул."Карловица"№№1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 36, 39, 4, 46, 5, 53, 6, 7, 8, 9 ; ул."Трета"№7 ; ул."Трети Март"№№48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 8, 81, 82, 84, 86, 87, 90 В 28.08.2014 09:00 - 15:30 Работа по съоръжения НН
Община Брегово
Брегово: ул. "Борис Попарданов" № № 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 9; ул. "Боян Чонос" № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ; Васил Коларов: 44 ; Виктор Юго: 2, 3 ; Георги Димитров: 1, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 3, 4, 6, 7, 9, 4 ; Георги С.раковски: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Граф Игнатиев: 10 ; Димитър Благоев: 19, 21, 23, 27а, 29, 31, 33, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 35 ; Димо Хаджидимов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 20а, 22, 3, 4, 5, 6, 8 ; Д-р Петър Берон: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 6 ; Елин Пелин: 1, 2, 3, 5, 7 ; Ернст Телман: 23 ; Индже Войвода: 1, 2, 4 ; Климент Охридски: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 7, 9 ; Константин Фотинов: 2 ; Кочо Честименски: 1, 11, 12, 14, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 4, 5, 8 ; Ленин: 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 7 ; Любен Каравелов: 1, 2, 3, 4, 7 ; Никола Й.вапцаров: 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 14 ; Отец Паисий: 1, 10, 11, 3, 5, 7, 9 ; Панайот Волов: 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Пенчо Р.славейков: 12, 21, 26 ; Полянска: 11, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 5, 7, 9 ; Презвитер Козма: 1, 3, 7 ; Първи Май: 1, 10, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ; Седми Ноември: 2 ; Станко Маринцестов: 10, 4, 6, 8 ; Толбухин: 3, 30, 4, 6, 7, 8, 9 ; Христо Смирненски: 1, 5 ; Юрий Гагарин: 10, 12, 14, 18, 20, 5, 7, 8, 9 ; Яне Сандански: 1, 2, 3, 4, 6 ; Янко Сакъзов: 3, 5, 7, 9 28.08.2014 09:00 - 12:30 Профилактика на съоръжения СрН
Ракитница, Общ. Брегово Ангел Кънчев: 5, 6 ; Васил Левски: 10, 14, 16, 21, 27, 32, 33, 38, 40, 8, 9 ; Вела Пеева: 3, 4 ; Димитър Благоев: 13, 18, 20, 9 ; Кирил И Методий: 1, 2, 4, 6 ; Климент Охридски: 1, 2, 3, 4 ; Коста Йорданов: 1, 4 ; Любен Каравелов: 1, 4 ; Мико Нинов: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8 ; Митко Палаузов: 3 ; Панайот Хитов: 2 ; Презвитер Козма: 1, 2 ; Стефан Караджа: 12, 5, 8 ; Филип Тотю: 1, 2, 3 ; Хаджи Димитър: 3 ; Хан Крум: 40 ; Хан Омуртаг: 4 ; Христо Ботев: 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8 28.08.2014 12:45 - 13:30 Профилактика на съоръжения СрН
Ракитница, Общ. Брегово Ангел Кънчев: 5, 6 ; Васил Левски: 10, 14, 16, 21, 27, 32, 33, 38, 40, 8, 9 ; Вела Пеева: 3, 4 ; Димитър Благоев: 13, 18, 20, 9 ; Кирил И Методий: 1, 2, 4, 6 ; Климент Охридски: 1, 2, 3, 4 ; Коста Йорданов: 1, 4 ; Любен Каравелов: 1, 4 ; Мико Нинов: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 4, 5, 6, 8 ; Митко Палаузов: 3 ; Панайот Хитов: 2 ; Презвитер Козма: 1, 2 ; Стефан Караджа: 12, 5, 8 ; Филип Тотю: 1, 2, 3 ; Хаджи Димитър: 3 ; Хан Крум: 40 ; Хан Омуртаг: 4 ; Христо Ботев: 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8 28.08.2014 09:15 - 09:45 Профилактика на съоръжения СрН
Балей Албена: 2, 4, 6 ; Александър Стамболийски: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ; Васил Коларов: 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 36 ; Васил Левски: 1, 3, 4 ; Гео Милев: 10, 12, 14, 2, 16, 18 ; Георги Бондоков: 11, 13, 4, 9, 17, 19, 21, 9 ; Георги Димитров: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 3 ; Георги С.раковски: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ; Дом Социални Грижи: 1 ; Дунав: 1, 3 ; Иван Вазов: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 6, 7, 8, 9 ; Тодор Петров: 1, 10, 18, 2, 3, 4, 5 ; Трую Христов: 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20 ; Филип Тотю: 3 ; Хан Аспарух: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Христо Ботев: 10, 11, 12, 13, 2, 3, 7, 9 ; Юрий Гагарин: 1 ;Брегово, Общ. Брегово ; Адалберт Антонов: 1, 4 ; Алабин: 10, 12, 12 А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3 ; Алеко Константинов: 14, 16, 20, 3, 4, 8 ; Александър Димитров: 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3, 7 ; Александър Стамболийски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 А, 4, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 47, 50, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 67, 30, 6 ; Антим Първи: 1, 5 ; Асен Балкански: 3 ; Асен Халачев: 1, 2, 3, 4 ; Безименна: 1 ; Белене: 10, 14, 17, 19, 25, 7, 8 ; Борис Бенчев: 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Борис Попарданов: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 9, 1, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Боян Чонос: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ; Васил Коларов: 11 А, 1, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 3, 4, 44, 5, 7, 9, 4, 44 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 ; Вела Пеева: 11, 2, 4, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 5, 7 ; Виктор Юго: 2, 3 ; Владимир Заимов: 1, 1, 2, 4, 5, 6 ; Гаврил Генов: 10, 11, 11а, 12, 14, 15а, 16, 17, 18, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Генерал Тотлебен: 2, 4, 6 ; Гео Милев: 2, 3, 4, 5, 6 ; Георги Бенковски: 1, 2, 3, 2 ; Георги Бондоков: 1, 1 А, 12, 14, 16, 16 А, 18, 20, 22, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 4 ; Георги Дамянов: 2 ; Георги Димитров: 1, 1, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 42, 2, 31, 32, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 50, 52, 4 ; Георги С.раковски: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Гоце Делчев: 2 ; Граф Игнатиев: 1, 10, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 7 ; Димитър Благоев: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 13, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 7, 9, 9а, 19, 21, 23, 27а, 29, 31, 33, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 35 ; Димитър Грънчаров: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Димитър Зограф: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8 ; Димитър Полянов: 1, 2, 3, 4, 5 ; Димо Хаджидимов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 20а, 22, 3, 4, 5, 6, 8 ; Д-р Петър Берон: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 5, 7, 5, 6 ; Дунав: 11, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9 ; Елещеф: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8 ; Елин Пелин: 11, 2а, 4, 6, 9, 1, 2, 3, 5, 7 ; Емил Марков: 1, 10, 12, 3, 4, 5, 8 ; Ернст Телман: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 5, 6, 8, 9, 23 ; Заря На Комунизма: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Иван Вазов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Индже Войвода: 1, 2, 4 ; Кирил И Методий: 11, 13, 15, 22, 26, 29, 40, 9, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8 ; Климент Охридски: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 7, 9, 14, 4 ; Константин Фотинов: 2 ; Кочо Честименски: 1, 11, 12, 14, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 4, 5, 8 ; Лев Толстой: 1, 4 ; Ленин: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 7, 32, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 53 А, 55, 57, 59, 9, 44, 46, 48, 9 ; Любен Каравелов: 1, 2, 3, 4, 7 ; Мико Нинов: 10, 13, 15, 15 А, 17, 19, 21, 23, 4, 1, 11, 3, 4, 5, 7, 9 ; Мирон Брезоев: 12, 14, 15, 16, 17, 19, 4 ; Митко Палаузов: 1, 2, 3, 4, 5 ; Мичурин: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Найден Геров: 2, 4 ; Неофит Бозвели: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Неофит Рилски: 1, 3, 4 ; Никола Ботушев: 11, 13, 15, 9, 1, 3, 7 ; Никола Й.вапцаров: 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 14, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9 ; Олег Кошевой: 1, 10, 18, 2, 8 ; Отец Паисий: 1, 10, 11, 3, 5, 7, 9, 2, 4 ; Панайот Волов: 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Панайот Хитов: 11, 13, 2, 4, 5, 7, 9, 1, 3, 15 ; Патриарх Евтимий: 10, 26, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 9, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5 ; Пенчо Р.славейков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 12, 21, 26 ; Петко Д.петков: 1 ; Полянска: 10, 27, 29, 31, 37, 39, 3а, 41, 11, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 5, 7, 9 ; Презвитер Козма: 1, 3, 7 ; Първи Май: 1, 10, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 28.08.2014 12:30 - 13:30 Профилактика на съоръжения СрН
Брегово, Общ. Брегово Александър Димитров: 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3, 7 ; Борис Бенчев: 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Боян Чонос: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ; Васил Коларов: 44 ; Васил Левски: 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 ; Виктор Юго: 2, 3 ; Гео Милев: 2, 3, 4, 5, 6 ; Георги Димитров: 1, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 3, 4, 6, 7, 9, 2, 31, 32, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 50, 52 ; Граф Игнатиев: 10 ; Димитър Благоев: 35 ; Д-р Петър Берон: 6 ; Ернст Телман: 23 ; Климент Охридски: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 7, 9 ; Константин Фотинов: 2 ; Лев Толстой: 1, 4 ; Ленин: 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 7, 44, 46, 48 ; Мико Нинов: 10, 13, 15, 15 А, 17, 19, 21, 23, 4 ; Никола Ботушев: 1, 3, 7 ; Никола Й.вапцаров: 14 ; Първи Май: 8 ; Седми Ноември: 2 ; Толбухин: 3, 30, 4, 6, 7, 8, 9 ; Христо Смирненски: 1, 5 28.08.2014 13:30 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
Балей Албена: 2, 4, 6 ; Александър Стамболийски: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ; Васил Коларов: 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 26, 28, 36 ; Васил Левски: 1, 3, 4 ; Гео Милев: 10, 12, 14, 2, 16, 18 ; Георги Бондоков: 11, 13, 4, 9, 17, 19, 21, 9 ; Георги Димитров: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 3 ; Георги С.раковски: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ; Дом Социални Грижи: 1 ; Дунав: 1, 3 ; Иван Вазов: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 6, 7, 8, 9 ; Тодор Петров: 1, 10, 18, 2, 3, 4, 5 ; Трую Христов: 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 20 ; Филип Тотю: 3 ; Хан Аспарух: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Христо Ботев: 10, 11, 12, 13, 2, 3, 7, 9 ; Юрий Гагарин: 1 ;Брегово, Общ. Брегово ; Адалберт Антонов: 1, 4 ; Алабин: 10, 12, 12 А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3 ; Алеко Константинов: 14, 16, 20, 3, 4, 8 ; Александър Димитров: 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3, 7 ; Александър Стамболийски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 А, 4, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 43, 47, 50, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 67, 30, 6 ; Антим Първи: 1, 5 ; Асен Балкански: 3 ; Асен Халачев: 1, 2, 3, 4 ; Безименна: 1 ; Белене: 10, 14, 17, 19, 25, 7, 8 ; Борис Бенчев: 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Борис Попарданов: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 9, 1, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Боян Чонос: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ; Васил Коларов: 11 А, 1, 11, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 3, 4, 44, 5, 7, 9, 4, 44 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 13 А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 ; Вела Пеева: 11, 2, 4, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 5, 7 ; Виктор Юго: 2, 3 ; Владимир Заимов: 1, 1, 2, 4, 5, 6 ; Гаврил Генов: 10, 11, 11а, 12, 14, 15а, 16, 17, 18, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Генерал Тотлебен: 2, 4, 6 ; Гео Милев: 2, 3, 4, 5, 6 ; Георги Бенковски: 1, 2, 3, 2 ; Георги Бондоков: 1, 1 А, 12, 14, 16, 16 А, 18, 20, 22, 24, 3, 5, 6, 7, 8, 2, 4 ; Георги Дамянов: 2 ; Георги Димитров: 1, 1, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 27, 3, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 38, 40, 42, 2, 31, 32, 35, 37, 39, 4, 45, 47, 50, 52, 4 ; Георги С.раковски: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Гоце Делчев: 2 ; Граф Игнатиев: 1, 10, 10, 2, 3, 4, 6, 8, 7 ; Димитър Благоев: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 5, 6, 13, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 38, 7, 9, 9а, 19, 21, 23, 27а, 29, 31, 33, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 35 ; Димитър Грънчаров: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Димитър Зограф: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8 ; Димитър Полянов: 1, 2, 3, 4, 5 ; Димо Хаджидимов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 20а, 22, 3, 4, 5, 6, 8 ; Д-р Петър Берон: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 5, 7, 5, 6 ; Дунав: 11, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9 ; Елещеф: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8 ; Елин Пелин: 11, 2а, 4, 6, 9, 1, 2, 3, 5, 7 ; Емил Марков: 1, 10, 12, 3, 4, 5, 8 ; Ернст Телман: 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 5, 6, 8, 9, 23 ; Заря На Комунизма: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Иван Вазов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Индже Войвода: 1, 2, 4 ; Кирил И Методий: 11, 13, 15, 22, 26, 29, 40, 9, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8 ; Климент Охридски: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 7, 9, 14, 4 ; Константин Фотинов: 2 ; Кочо Честименски: 1, 11, 12, 14, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 4, 5, 8 ; Лев Толстой: 1, 4 ; Ленин: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 7, 32, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 53 А, 55, 57, 59, 9, 44, 46, 48, 9 ; Любен Каравелов: 1, 2, 3, 4, 7 ; Мико Нинов: 10, 13, 15, 15 А, 17, 19, 21, 23, 4, 1, 11, 3, 4, 5, 7, 9 ; Мирон Брезоев: 12, 14, 15, 16, 17, 19, 4 ; Митко Палаузов: 1, 2, 3, 4, 5 ; Мичурин: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Найден Геров: 2, 4 ; Неофит Бозвели: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Неофит Рилски: 1, 3, 4 ; Никола Ботушев: 11, 13, 15, 9, 1, 3, 7 ; Никола Й.вапцаров: 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 14, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8, 9 ; Олег Кошевой: 1, 10, 18, 2, 8 ; Отец Паисий: 1, 10, 11, 3, 5, 7, 9, 2, 4 ; Панайот Волов: 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Панайот Хитов: 11, 13, 2, 4, 5, 7, 9, 1, 3, 15 ; Патриарх Евтимий: 10, 26, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 9, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5 ; Пенчо Р.славейков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 12, 21, 26 ; Петко Д.петков: 1 ; Полянска: 10, 27, 29, 31, 37, 39, 3а, 41, 11, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 5, 7, 9 ; Презвитер Козма: 1, 3, 7 ; Първи Май: 1, 10, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 28.08.2014 08:45 - 09:45 Профилактика на съоръжения СрН
Община Видин
Видин Акад.стефан Младенов: 10, 11, 12, 12 А, 14, 4, 8 ; Безименна: бл. Тп-103 М.нинов ; Никола Й.вапцаров: 2, 3, 4, 5, 5 А, 6 А, 6а ; Петко Каравелов: 11, бл. 10, 11, 72 ; Разлог: 10, 11, 12, 12 А, 13, 14 А, 15, 15 А, 16, 17, 17 А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 А, 24, 24 А, 25, 26, 27, 27 А, 28, 29, 29 А, 30, 31, 33, 4, 6, 8, 8 А, бл. Тп-103 М.нинов ; Христо Ботев: 30, бл. Тимок ; Цар Симеон Велики: 65, 67 25.08.2014 08:30 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
Видин Александър Стамболийски: 30, 33, 33а, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 55 А, 56, 57, 58, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 70, бл. Имот 10971 ; Безименна: бл. Тп-60 Страшен Брег ; Средна Гора: 1, 41, 8 ; Христо Ботев: 30, 32, 37, 39 ; Чепино: 2, 4, 6 ; Широка: 33 25.08.2014 12:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Видин Безименна: бл. Тп-59 М.дринов ; Константин Фотинов: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 5, 7, 7 А, 9 ; Крум Бъчваров: бл. 13 ; Любен Каравелов: 32, 34 ; Любен Порчелов: 10, 11, 13 ; Христо Ботев: 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 61, 63, 65, 67, 69 26.08.2014 12:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Видин Безименна: бл. Тп-75 Вик ; Бузлуджа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Васил Априлов: 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 ; Любен Порчелов: 1, 2 ; Никола Палаузов: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Христо Ботев: 36 ; Широка: 10, 12, 14, 22, 22 А, 24, 26, 4, 6, 8, 9 26.08.2014 08:30 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
с.Долни Бошняк, с.Тополовец, Общ. Кула 27.08.2014 09:15 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
Видин Александър Стамболийски: бл. 3 ; Безименна: бл. Тп-58 Л.каравелов ; Любен Каравелов: 29, 31, 36, 38, 40, 45, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 63 ; Райко Жинзифов: 13, 16, 18 27.08.2014 08:30 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
Видин Безименна: бл. Тп-142 К.бъчваров 4 ; Крум Бъчваров: бл. 7, 8, 9 ; Любен Каравелов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 А, 27, 6, 7, 8, 9 27.08.2014 12:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Видин Безименна: бл. Тп-124 К.бъчваров 2, тп-134 К.бъчваров 3 ; Ильо Войвода: 17 ; Крум Бъчваров: бл. 10, 6 ; Любен Каравелов: 22 ; Христо Ботев: 58, 60, 62, 64, 73, бл. Тп-134 К.бъчваров 3, упи Iv Кв164 28.08.2014 08:30 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
Видин Безименна: бл. Тп-124 К.бъчваров 2 ; Ильо Войвода: 2, 30, бл. 2 ; Крум Бъчваров: бл. 2, 5 28.08.2014 12:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Видин Безименна: бл. Тп-57 Гео Милев 1 ; Гео Милев: 1, бл. 1, 2, 3, 4, 5, к-с Кр.бъчваров Пи -90, магазин ; Крум Бъчваров: бл. 2, 5 ; Христо Ботев: 37 29.08.2014 08:30 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
Видин Гео Милев: бл. 8, 9 29.08.2014 12:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Видин Дунавска: 1 ; Южна Пром.зона: 1 ;Дунавци, Общ. Видин ; 23 Септември: 1; Асен Балкански: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 ; Бдин: 1, 3; Васил Левски: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Видбол: 11, 13, 15, 6, 7, 9 ; Връшка Чука: 1, 11, 13, 15, 2, 5, 6, 7, 8 ; Генерал Гурко: 1, 10, 12, 14, 16, 1а, 2, 20, 22, 4, 8; Гео Милев: 1, 1 А, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 26, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 9 ; Георги Димитров: 119, 125, 127, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 162а, 164, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 200, 202, 204, 208, 151, 163, 165, 173, 178, 179, 181, 183, 228, 230, 232, 234, 236, 238 ; Георги С Раковски: 1, 5, 7; Добри Чинтулов: 1, 10, 12, 12а, 2, 4, 6, 8; Драва: 5 ; Дунав: 16, 2, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73 ; Капитан Петко Войвода: 10, 2, 4, 6, 8 ; Ком: 26; Коста Йорданов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 4, 49, 5, 5 А, 51, 52, 54, 55, 58, 6, 7, 8, 9 ; Лиляна Димитрова: 158а; Любен Каравелов: 1, 14, 17, 2, 3, 5, 7 ; Марин Киров: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 ; Маршал Толбухин: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 6, 8, 53 ; Мико Нинов: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ; Никола Й. Вапцаров: 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Пирин: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 8; Първи Май: 1, 2, 3, 4, 6, 8 ; Райна Княгиня: 2, 5, 6, 7; 17 Партизани: 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 А, 9 ; Сирма Войвода: 1, 2, 3, 4, 7; Смирнов: 1, 2, 3, 4, 5, 6; Средец: 14, 16, 9 ; Средна Гора: 2, 3, 4, 6, 2, ; Хана: 1, 1 А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Христо Ботев: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 7, 9; Христо Смирненски: 1 ; Ценко Александров: 19, 23, 25, 26, 7 ; Чавдарци: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35 ; Шипка: 1, 3, 5, 6; Янтра: 1, 1a, 2, 3, 4 ;Жеглица ; Втора: 1, 10а, 11, 12, 3, 4, 5, 8, 14, 21, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 39, 42, 43, 5, 6 ; Двадесет И Втора: 4, 6, 9; Двадесет И Пета: 4, 6 ; Двадесета: 10, 15, 3, 7, 8, 27; Дванадесета: 8; Деветнадесета: 17, 1, 9 А ; Десета: 1, 11, 12, 2, 7, 9; Единадесета: 8; Осемнадесета: 3, 6 ; Пета: 14, 22, 24, 7, 9, 2, 29, 8; Петнадесета: 1, 4 ; Първа: 1, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 3, 36, 5, 6, 13, 15, 25, 9, бл. Тп-1 Жеглица, бл. Тп-2 Жеглица ; Седемнадесета: 2; Седма: 1, 11 ; Трета: 1, 10, 19, 24, 26, 28, 20, 21, 29, 31, 32, 32а, 37, 45, 48, 50, 52б ; Тринадесета: 7; Четвърта: 7, 9; Четиринадесета: 1, 2, 3 ; Шеста: 8, 9; Шестнадесета: 13 ;МТП-Пожарна; МТП-Пристанище; МТП-Драгажен; ТП-Бензиност.ТЕЦ; ТП-п.с.1 и 2 НС Чобанкюприя ;ТП-ФантиГ;ТП-Фуражен; МТП-ВиК Жеглица; ТП-п.с. Отвод.Дунавци 30.08.2014 08:00 - 08:30 Работа по съоръжения чужда собственост
Видин Безименна: бл. Тп Селището ; Заводско Селище: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 21, 24, 44, 9, бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, видин-4, видин-4 Т-4, градина, тп Селището ; ;МКТП-Нова тов.гара; МКТП-ДДФ-2; МТП-Дочев; МТТ-Видин-вход' ;ТП-Нов път; ТП-ЕМУ;ТП-ЕМУ; ТП-ЗСК; ТП-Метал; ТП-Бдин; ТП-ДДФ; ;ТП-ДКС; ТП-Родопа; ТП-Бет.възел. 30.08.2014 17:30 - 18:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Видин Безименна: бл. Тп Селището ; Заводско Селище: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 21, 24, 44, 9, бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, видин-4, видин-4 Т-4, градина, тп Селището ; ;МКТП-Нова тов.гара; МКТП-ДДФ-2; МТП-Дочев; МТТ-Видин-вход' ;ТП-Нов път; ТП-ЕМУ;ТП-ЕМУ; ТП-ЗСК; ТП-Метал; ТП-Бдин; ТП-ДДФ; ;ТП-ДКС; ТП-Родопа; ТП-Бет.възел. 30.08.2014 08:00 - 08:30 Работа по съоръжения чужда собственост
Брегово, Общ. Брегово Борис Попарданов: 1 ;Видин ; Дунавска: 1 ; Южна Пром.зона: 1 ;Дунавци, Общ. Видин ; 23 Септември: 1 ; Асен Балкански: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 ; Бдин: 1, 3 ; Васил Левски: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Видбол: 11, 13, 15, 6, 7, 9 ; Връшка Чука: 1, 11, 13, 15, 2, 5, 6, 7, 8 ; Генерал Гурко: 1, 10, 12, 14, 16, 1а, 2, 20, 22, 4, 8 ; Гео Милев: 1, 1 А, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 26, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 9 ; Георги Димитров: 119, 125, 127, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 162а, 164, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 200, 202, 204, 208, 151, 163, 165, 173, 178, 179, 181, 183, 228, 230, 232, 234, 236, 238 ; Георги С Раковски: 1, 5, 7 ; Добри Чинтулов: 1, 10, 12, 12а, 2, 4, 6, 8 ; Драва: 5 ; Дунав: 16, 2, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73 ; Капитан Петко Войвода: 10, 2, 4, 6, 8 ; Ком: 26 ; Коста Йорданов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 4, 49, 5, 5 А, 51, 52, 54, 55, 58, 6, 7, 8, 9 ; Лиляна Димитрова: 158а ; Любен Каравелов: 1, 14, 17, 2, 3, 5, 7 ; Марин Киров: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 ; Маршал Толбухин: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 6, 8, 53 ; Мико Нинов: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ; Никола Й. Вапцаров: 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Пирин: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 8 ; Първи Май: 1, 2, 3, 4, 6, 8 ; Райна Княгиня: 2, 5, 6, 7 ; Седемнадесет Партизани: 1, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 А, 9 ; Сирма Войвода: 1, 2, 3, 4, 7 ; Смирнов: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; Средец: 14, 16, 9 ; Средна Гора: 2, 3, 4, 6, 2, 4 ; Хана: 1, 1 А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Христо Ботев: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 7, 9 ; Христо Смирненски: 1 ; Ценко Александров: 19, 23, 25, 26, 7 ; Чавдарци: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35 ; Шипка: 1, 3, 5, 6 ; Янтра: 1, 1a, 2, 3, 4 ;Жеглица ; Втора: 1, 10а, 11, 12, 3, 4, 5, 8, 14, 21, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 39, 42, 43, 5, 6 ; Двадесет И Втора: 4, 6, 9 ; Двадесет И Пета: 4, 6 ; Двадесета: 10, 15, 3, 7, 8, 27 ; Дванадесета: 8 ; Деветнадесета: 17, 1, 9 А ; Десета: 1, 11, 12, 2, 7, 9 ; Единадесета: 8 ; Осемнадесета: 3, 6 ; Пета: 14, 22, 24, 7, 9, 2, 29, 8 ; Петнадесета: 1, 4 ; Първа: 1, 10, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 3, 36, 5, 6, 13, 15, 25, 9, бл. Тп-1 Жеглица, бл. Тп-2 Жеглица ; Седемнадесета: 2 ; Седма: 1, 11 ; Трета: 1, 10, 19, 24, 26, 28, 20, 21, 29, 31, 32, 32а, 37, 45, 48, 50, 52б ; Тринадесета: 7 ; Четвърта: 7, 9 ; Четиринадесета: 1, 2, 3 ; Шеста: 8, 9 ; Шестнадесета: 13 30.08.2014 17:30 - 18:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Община Димово
с.Бело Поле , с.Гюргич , с.Черно поле , с.Дражинци , с.Роглец , с.Белоптичане с.Ружинци ; ул."Вихрен"№№1, 10, 7, 8 ; ул."Георги Бенковски"№№1, 2, 26.08.2014 09:00 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
Община Кула
с.Киреево ул" Втора:№№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9 ; ул" Двадесет И Първа:№№: 1, 10, 2, 3 ; ул" Двадесета№: 6 ; ул" Девета:№№: 2, 4 ; ул" Деветнадесета:№№: 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9 ; ул" Десета:№№: 1, 3, 4, 7 ; ул" Единадесета№: 4 ; ул" Осемнадесета:№№: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9 ; ул" Пета:№№: 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9 ; ул" Първа:№№: 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8 ; ул" Седемнадесета№№: 3, 5 ; ул" Седма:№№: 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ; ул" Трета:№№: 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8 ; ул" Тринадесета№: 14 ; ул" Четвърта:№№: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул" Шеста:№№: 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7 25.08.2014 09:30 - 16:00 Инвестиционна програма
Големаново Втора: 1, 3, 6, 38 ; Двадесет И Втора: 1, 2, 3, 5, 6, 8 ; Двадесет И Девета: 11, 12, 13, 18, 20 ; Двадесет И Първа: 2, 6 ; Двадесет И Седма: 6 ; Двадесет И Трета: 2, 8 ; Двадесет И Четвърта: 1, 2, 4 ; Двадесет И Шеста: 15, 16, 4, 7, 8, 9 ; Двадесета: 3 ; Девета: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 7, 31, 4 ; Деветнадесета: 1, 10, 15, 2, 3, 7 ; Десета: 10 ; Единадесета: 3 ; Осемнадесета: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Осма: 1, 2, 3, 4, 6 ; Пета: 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ; Петдесет И Втора: 11, 3, 4, 7 ; Петдесета: 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Петнадесета: 5 ; Първа: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 8, 9 ; Седемнадесета: 2, 3, 4 ; Седма: 1, 2, 6 ; Трета: 1, 2, 4 ; Тридесет И Втора: 1, 4 ; Тридесет И Девета: 1, 2, 3, 6, 5, 7 ; Тридесет И Осма: 2 ; Тридесет И Пета: 2, 4 ; Тридесет И Първа: 11, 2, 32, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 3, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 50, 52, 6, 7 ; Тридесет И Седма: 1, 3 ; Тридесет И Трета: 3, 4, 5, 8 ; Тридесет И Четвърта: 1, 2 ; Тридесет И Шеста: 3 ; Тридесета: 1, 4, 6, 8 ; Тринадесета: 2, 3, 4, 5, 6 ; Четвърта: 28, 3 ; Четиридесет И Втора: 11, 12, 17, 19, 2, 23, 24, 25, 27, 3, 44, 5, 6 ; Четиридесет И Девета: 2, 42, 3 ; Четиридесет И Осма: 1, 14, 16, 2, 4, 7 ; Четиридесет И Пета: 1 ; Четиридесет И Първа: 4 ; Четиридесет И Седма: 1, 6 ; Четиридесет И Четвърта: 2, 4, 6, 7 ; Четиридесет И Шеста: 1, 10, 2, 4, 6, 7, 8 ; Четиридесета: 19, 2, 2 ; Четиринадесета: 3 ; Шеста: 1 ; Шестнадесета: 10, 4, 5, 8 ;Извор Махала ; Втора: 1, 10, 11, 13, 5, 7 ; Главна: 11, 117, 123, 16, 18, 2, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 42, 44, 6, 7, 8, 9 ; Двадесет И Втора: 1 ; Двадесет И Първа: 1, 5, 6, 7, 8, 9 ; Двадесета: 1 ; Дванадесета: 2 ; Десета: 11, 14, 16, 2, 4, 6 ; Единадесета: 17, 19, 26, 28, 7 ; Пета: 14, 15, 3 ; Петнадесета: 11, 12, 16, 17, 18, 19, 34, 4, 6 ; Първа: 1 ; Седемнадесета: 10, 11, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Седма: 1, 11, 17, 20, 21, 22, 27, 3, 4, 6, 7 ; Трета: 11, 13, 15, 9 ; Тринадесета: 6 ; Четвърта: 23 ; Четиринадесета: 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ; Шестнадесета: 1 ;Киреево ; Втора: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9, 14, 19, 21, 24, 26, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ; Двадесет И Първа: 1, 10, 2, 3 ; Двадесета: 6 ; Дванадесета: 1, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Девета: 2, 4, 4 ; Деветнадесета: 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9, 3 ; Десета: 1, 3, 4, 7, 9 ; Единадесета: 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 4, 5, 8, 9, 4 ; Осемнадесета: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9 ; Осма: 11, 4, 7 ; Пета: 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9 ; Петнадесета: 10, 3, 5, 6, 8 ; Първа: 1, 10, 2, 22, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8 ; Седемнадесета: 3, 5 ; Седма: 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ; Трета: 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8 ; Тринадесета: 1, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 ; Четвърта: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9 ; Четиринадесета: 1, 2, 3, 4 ; Шеста: 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7, 13 ; Шестнадесета: 11, 2, 4, 5, 7, 9 ;Кула ; Никола Петков: 24 ;Раковица ; Осемдесет И Втора: 1, 12, 2, 5, 6, 7, 9 ; Осемдесет И Пета: 12 ; Осемдесет И Първа: 1, 10, 12, 2, 3, 5, 8, 9 ; Осемдесет И Седма: 6 ; Осемдесет И Трета: 1, 11, 2, 7 ; Осемдесет И Четвърта: 3, 5, 7 ; Осемдесет И Шеста: 1, 2, 4, 5 ; Осемдесета: 11, 13, 15, 17, 2, 3, 9 ; Пета: 25 ; Петдесет И Втора: 3, 4 ; Петдесета: 25, 27, 29, 31, 33, 46, 48, 50, 52, 56 ; Седемдесет И Втора: 1, 3, 4, 5, 8 ; Седемдесет И Девета: 1, 2, 4 ; Седемдесет И Осма: 2, 5, 6 ; Седемдесет И Пета: 3, 4 ; Седемдесет И Първа: 1 ; Седемдесет И Седма: 1, 11, 12, 2, 3, 6, 8, 9 ; Седемдесет И Трета: 1, 2, 3, 4 ; Седемдесет И Четвърта: 1, 2, 3, 5 ; Седемдесет И Шеста: 1, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8 ; Четвърта: 5 ; Шестдесет И Втора: 32, 34, 36, 38, 41 ; Шестдесет И Девета: 2 25.08.2014 16:00 - 16:30 Инвестиционна програма
Големаново Втора: 1, 3, 6, 38 ; Двадесет И Втора: 1, 2, 3, 5, 6, 8 ; Двадесет И Девета: 11, 12, 13, 18, 20 ; Двадесет И Първа: 2, 6 ; Двадесет И Седма: 6 ; Двадесет И Трета: 2, 8 ; Двадесет И Четвърта: 1, 2, 4 ; Двадесет И Шеста: 15, 16, 4, 7, 8, 9 ; Двадесета: 3 ; Девета: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 7, 31, 4 ; Деветнадесета: 1, 10, 15, 2, 3, 7 ; Десета: 10 ; Единадесета: 3 ; Осемнадесета: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Осма: 1, 2, 3, 4, 6 ; Пета: 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ; Петдесет И Втора: 11, 3, 4, 7 ; Петдесета: 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Петнадесета: 5 ; Първа: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 8, 9 ; Седемнадесета: 2, 3, 4 ; Седма: 1, 2, 6 ; Трета: 1, 2, 4 ; Тридесет И Втора: 1, 4 ; Тридесет И Девета: 1, 2, 3, 6, 5, 7 ; Тридесет И Осма: 2 ; Тридесет И Пета: 2, 4 ; Тридесет И Първа: 11, 2, 32, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 3, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 50, 52, 6, 7 ; Тридесет И Седма: 1, 3 ; Тридесет И Трета: 3, 4, 5, 8 ; Тридесет И Четвърта: 1, 2 ; Тридесет И Шеста: 3 ; Тридесета: 1, 4, 6, 8 ; Тринадесета: 2, 3, 4, 5, 6 ; Четвърта: 28, 3 ; Четиридесет И Втора: 11, 12, 17, 19, 2, 23, 24, 25, 27, 3, 44, 5, 6 ; Четиридесет И Девета: 2, 42, 3 ; Четиридесет И Осма: 1, 14, 16, 2, 4, 7 ; Четиридесет И Пета: 1 ; Четиридесет И Първа: 4 ; Четиридесет И Седма: 1, 6 ; Четиридесет И Четвърта: 2, 4, 6, 7 ; Четиридесет И Шеста: 1, 10, 2, 4, 6, 7, 8 ; Четиридесета: 19, 2, 2 ; Четиринадесета: 3 ; Шеста: 1 ; Шестнадесета: 10, 4, 5, 8 ;Извор Махала ; Втора: 1, 10, 11, 13, 5, 7 ; Главна: 11, 117, 123, 16, 18, 2, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 42, 44, 6, 7, 8, 9 ; Двадесет И Втора: 1 ; Двадесет И Първа: 1, 5, 6, 7, 8, 9 ; Двадесета: 1 ; Дванадесета: 2 ; Десета: 11, 14, 16, 2, 4, 6 ; Единадесета: 17, 19, 26, 28, 7 ; Пета: 14, 15, 3 ; Петнадесета: 11, 12, 16, 17, 18, 19, 34, 4, 6 ; Първа: 1 ; Седемнадесета: 10, 11, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Седма: 1, 11, 17, 20, 21, 22, 27, 3, 4, 6, 7 ; Трета: 11, 13, 15, 9 ; Тринадесета: 6 ; Четвърта: 23 ; Четиринадесета: 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ; Шестнадесета: 1 ;Киреево ; Втора: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9, 14, 19, 21, 24, 26, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ; Двадесет И Първа: 1, 10, 2, 3 ; Двадесета: 6 ; Дванадесета: 1, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Девета: 2, 4, 4 ; Деветнадесета: 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9, 3 ; Десета: 1, 3, 4, 7, 9 ; Единадесета: 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 4, 5, 8, 9, 4 ; Осемнадесета: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9 ; Осма: 11, 4, 7 ; Пета: 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9 ; Петнадесета: 10, 3, 5, 6, 8 ; Първа: 1, 10, 2, 22, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8 ; Седемнадесета: 3, 5 ; Седма: 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ; Трета: 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8 ; Тринадесета: 1, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 ; Четвърта: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9 ; Четиринадесета: 1, 2, 3, 4 ; Шеста: 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7, 13 ; Шестнадесета: 11, 2, 4, 5, 7, 9 ;Кула ; Никола Петков: 24 ;Раковица ; Осемдесет И Втора: 1, 12, 2, 5, 6, 7, 9 ; Осемдесет И Пета: 12 ; Осемдесет И Първа: 1, 10, 12, 2, 3, 5, 8, 9 ; Осемдесет И Седма: 6 ; Осемдесет И Трета: 1, 11, 2, 7 ; Осемдесет И Четвърта: 3, 5, 7 ; Осемдесет И Шеста: 1, 2, 4, 5 ; Осемдесета: 11, 13, 15, 17, 2, 3, 9 ; Пета: 25 ; Петдесет И Втора: 3, 4 ; Петдесета: 25, 27, 29, 31, 33, 46, 48, 50, 52, 56 ; Седемдесет И Втора: 1, 3, 4, 5, 8 ; Седемдесет И Девета: 1, 2, 4 ; Седемдесет И Осма: 2, 5, 6 ; Седемдесет И Пета: 3, 4 ; Седемдесет И Първа: 1 ; Седемдесет И Седма: 1, 11, 12, 2, 3, 6, 8, 9 ; Седемдесет И Трета: 1, 2, 3, 4 ; Седемдесет И Четвърта: 1, 2, 3, 5 ; Седемдесет И Шеста: 1, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8 ; Четвърта: 5 ; Шестдесет И Втора: 32, 34, 36, 38, 41 ; Шестдесет И Девета: 2 25.08.2014 09:00 - 09:30 Инвестиционна програма
Големаново Втора: 1, 3, 6, 38 ; Двадесет И Втора: 1, 2, 3, 5, 6, 8 ; Двадесет И Девета: 11, 12, 13, 18, 20 ; Двадесет И Първа: 2, 6 ; Двадесет И Седма: 6 ; Двадесет И Трета: 2, 8 ; Двадесет И Четвърта: 1, 2, 4 ; Двадесет И Шеста: 15, 16, 4, 7, 8, 9 ; Двадесета: 3 ; Девета: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 7, 31, 4 ; Деветнадесета: 1, 10, 15, 2, 3, 7 ; Десета: 10 ; Единадесета: 3 ; Осемнадесета: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Осма: 1, 2, 3, 4, 6 ; Пета: 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ; Петдесет И Втора: 11, 3, 4, 7 ; Петдесета: 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Петнадесета: 5 ; Първа: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 8, 9 ; Седемнадесета: 2, 3, 4 ; Седма: 1, 2, 6 ; Трета: 1, 2, 4 ; Тридесет И Втора: 1, 4 ; Тридесет И Девета: 1, 2, 3, 6, 5, 7 ; Тридесет И Осма: 2 ; Тридесет И Пета: 2, 4 ; Тридесет И Първа: 11, 2, 32, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 3, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 50, 52, 6, 7 ; Тридесет И Седма: 1, 3 ; Тридесет И Трета: 3, 4, 5, 8 ; Тридесет И Четвърта: 1, 2 ; Тридесет И Шеста: 3 ; Тридесета: 1, 4, 6, 8 ; Тринадесета: 2, 3, 4, 5, 6 ; Четвърта: 28, 3 ; Четиридесет И Втора: 11, 12, 17, 19, 2, 23, 24, 25, 27, 3, 44, 5, 6 ; Четиридесет И Девета: 2, 42, 3 ; Четиридесет И Осма: 1, 14, 16, 2, 4, 7 ; Четиридесет И Пета: 1 ; Четиридесет И Първа: 4 ; Четиридесет И Седма: 1, 6 ; Четиридесет И Четвърта: 2, 4, 6, 7 ; Четиридесет И Шеста: 1, 10, 2, 4, 6, 7, 8 ; Четиридесета: 19, 2, 2 ; Четиринадесета: 3 ; Шеста: 1 ; Шестнадесета: 10, 4, 5, 8 ;Извор Махала ; Втора: 1, 10, 11, 13, 5, 7 ; Главна: 11, 117, 123, 16, 18, 2, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 42, 44, 6, 7, 8, 9 ; Двадесет И Втора: 1 ; Двадесет И Първа: 1, 5, 6, 7, 8, 9 ; Двадесета: 1 ; Дванадесета: 2 ; Десета: 11, 14, 16, 2, 4, 6 ; Единадесета: 17, 19, 26, 28, 7 ; Пета: 14, 15, 3 ; Петнадесета: 11, 12, 16, 17, 18, 19, 34, 4, 6 ; Първа: 1 ; Седемнадесета: 10, 11, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Седма: 1, 11, 17, 20, 21, 22, 27, 3, 4, 6, 7 ; Трета: 11, 13, 15, 9 ; Тринадесета: 6 ; Четвърта: 23 ; Четиринадесета: 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ; Шестнадесета: 1 ;Киреево ; Втора: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9, 14, 19, 21, 24, 26, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ; Двадесет И Първа: 1, 10, 2, 3 ; Двадесета: 6 ; Дванадесета: 1, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Девета: 2, 4, 4 ; Деветнадесета: 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9, 3 ; Десета: 1, 3, 4, 7, 9 ; Единадесета: 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 4, 5, 8, 9, 4 ; Осемнадесета: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9 ; Осма: 11, 4, 7 ; Пета: 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9 ; Петнадесета: 10, 3, 5, 6, 8 ; Първа: 1, 10, 2, 22, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8 ; Седемнадесета: 3, 5 ; Седма: 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ; Трета: 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8 ; Тринадесета: 1, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 ; Четвърта: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9 ; Четиринадесета: 1, 2, 3, 4 ; Шеста: 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7, 13 ; Шестнадесета: 11, 2, 4, 5, 7, 9 ;Кула ; Никола Петков: 24 ;Раковица ; Осемдесет И Втора: 1, 12, 2, 5, 6, 7, 9 ; Осемдесет И Пета: 12 ; Осемдесет И Първа: 1, 10, 12, 2, 3, 5, 8, 9 ; Осемдесет И Седма: 6 ; Осемдесет И Трета: 1, 11, 2, 7 ; Осемдесет И Четвърта: 3, 5, 7 ; Осемдесет И Шеста: 1, 2, 4, 5 ; Осемдесета: 11, 13, 15, 17, 2, 3, 9 ; Пета: 25 ; Петдесет И Втора: 3, 4 ; Петдесета: 25, 27, 29, 31, 33, 46, 48, 50, 52, 56 ; Седемдесет И Втора: 1, 3, 4, 5, 8 ; Седемдесет И Девета: 1, 2, 4 ; Седемдесет И Осма: 2, 5, 6 ; Седемдесет И Пета: 3, 4 ; Седемдесет И Първа: 1 ; Седемдесет И Седма: 1, 11, 12, 2, 3, 6, 8, 9 ; Седемдесет И Трета: 1, 2, 3, 4 ; Седемдесет И Четвърта: 1, 2, 3, 5 ; Седемдесет И Шеста: 1, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8 ; Четвърта: 5 ; Шестдесет И Втора: 32, 34, 36, 38, 41 ; Шестдесет И Девета: 2 26.08.2014 09:00 - 09:30 Инвестиционна програма
Големаново Втора: 1, 3, 6, 38 ; Двадесет И Втора: 1, 2, 3, 5, 6, 8 ; Двадесет И Девета: 11, 12, 13, 18, 20 ; Двадесет И Първа: 2, 6 ; Двадесет И Седма: 6 ; Двадесет И Трета: 2, 8 ; Двадесет И Четвърта: 1, 2, 4 ; Двадесет И Шеста: 15, 16, 4, 7, 8, 9 ; Двадесета: 3 ; Девета: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 25, 7, 31, 4 ; Деветнадесета: 1, 10, 15, 2, 3, 7 ; Десета: 10 ; Единадесета: 3 ; Осемнадесета: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Осма: 1, 2, 3, 4, 6 ; Пета: 10, 14, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ; Петдесет И Втора: 11, 3, 4, 7 ; Петдесета: 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Петнадесета: 5 ; Първа: 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 8, 9 ; Седемнадесета: 2, 3, 4 ; Седма: 1, 2, 6 ; Трета: 1, 2, 4 ; Тридесет И Втора: 1, 4 ; Тридесет И Девета: 1, 2, 3, 6, 5, 7 ; Тридесет И Осма: 2 ; Тридесет И Пета: 2, 4 ; Тридесет И Първа: 11, 2, 32, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 3, 32, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 50, 52, 6, 7 ; Тридесет И Седма: 1, 3 ; Тридесет И Трета: 3, 4, 5, 8 ; Тридесет И Четвърта: 1, 2 ; Тридесет И Шеста: 3 ; Тридесета: 1, 4, 6, 8 ; Тринадесета: 2, 3, 4, 5, 6 ; Четвърта: 28, 3 ; Четиридесет И Втора: 11, 12, 17, 19, 2, 23, 24, 25, 27, 3, 44, 5, 6 ; Четиридесет И Девета: 2, 42, 3 ; Четиридесет И Осма: 1, 14, 16, 2, 4, 7 ; Четиридесет И Пета: 1 ; Четиридесет И Първа: 4 ; Четиридесет И Седма: 1, 6 ; Четиридесет И Четвърта: 2, 4, 6, 7 ; Четиридесет И Шеста: 1, 10, 2, 4, 6, 7, 8 ; Четиридесета: 19, 2, 2 ; Четиринадесета: 3 ; Шеста: 1 ; Шестнадесета: 10, 4, 5, 8 ;Извор Махала ; Втора: 1, 10, 11, 13, 5, 7 ; Главна: 11, 117, 123, 16, 18, 2, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 4, 42, 44, 6, 7, 8, 9 ; Двадесет И Втора: 1 ; Двадесет И Първа: 1, 5, 6, 7, 8, 9 ; Двадесета: 1 ; Дванадесета: 2 ; Десета: 11, 14, 16, 2, 4, 6 ; Единадесета: 17, 19, 26, 28, 7 ; Пета: 14, 15, 3 ; Петнадесета: 11, 12, 16, 17, 18, 19, 34, 4, 6 ; Първа: 1 ; Седемнадесета: 10, 11, 25, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Седма: 1, 11, 17, 20, 21, 22, 27, 3, 4, 6, 7 ; Трета: 11, 13, 15, 9 ; Тринадесета: 6 ; Четвърта: 23 ; Четиринадесета: 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8 ; Шестнадесета: 1 ;Киреево ; Втора: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9, 14, 19, 21, 24, 26, 29, 3, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 ; Двадесет И Първа: 1, 10, 2, 3 ; Двадесета: 6 ; Дванадесета: 1, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Девета: 2, 4, 4 ; Деветнадесета: 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9, 3 ; Десета: 1, 3, 4, 7, 9 ; Единадесета: 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 4, 5, 8, 9, 4 ; Осемнадесета: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9 ; Осма: 11, 4, 7 ; Пета: 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9 ; Петнадесета: 10, 3, 5, 6, 8 ; Първа: 1, 10, 2, 22, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8 ; Седемнадесета: 3, 5 ; Седма: 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ; Трета: 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8 ; Тринадесета: 1, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14 ; Четвърта: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9 ; Четиринадесета: 1, 2, 3, 4 ; Шеста: 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7, 13 ; Шестнадесета: 11, 2, 4, 5, 7, 9 ;Кула ; Никола Петков: 24 ;Раковица ; Осемдесет И Втора: 1, 12, 2, 5, 6, 7, 9 ; Осемдесет И Пета: 12 ; Осемдесет И Първа: 1, 10, 12, 2, 3, 5, 8, 9 ; Осемдесет И Седма: 6 ; Осемдесет И Трета: 1, 11, 2, 7 ; Осемдесет И Четвърта: 3, 5, 7 ; Осемдесет И Шеста: 1, 2, 4, 5 ; Осемдесета: 11, 13, 15, 17, 2, 3, 9 ; Пета: 25 ; Петдесет И Втора: 3, 4 ; Петдесета: 25, 27, 29, 31, 33, 46, 48, 50, 52, 56 ; Седемдесет И Втора: 1, 3, 4, 5, 8 ; Седемдесет И Девета: 1, 2, 4 ; Седемдесет И Осма: 2, 5, 6 ; Седемдесет И Пета: 3, 4 ; Седемдесет И Първа: 1 ; Седемдесет И Седма: 1, 11, 12, 2, 3, 6, 8, 9 ; Седемдесет И Трета: 1, 2, 3, 4 ; Седемдесет И Четвърта: 1, 2, 3, 5 ; Седемдесет И Шеста: 1, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 8 ; Четвърта: 5 ; Шестдесет И Втора: 32, 34, 36, 38, 41 ; Шестдесет И Девета: 2 26.08.2014 16:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Киреево ул" Втора:№№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 3, 4, 40, 5, 6, 9 ; ул" Двадесет И Първа:№№: 1, 10, 2, 3 ; ул" Двадесета№: 6 ; ул" Девета:№№: 2, 4 ; ул" Деветнадесета:№№: 1, 10, 12, 2, 3, 6, 9 ; ул" Десета:№№: 1, 3, 4, 7 ; ул" Единадесета№: 4 ; ул" Осемнадесета:№№: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9 ; ул" Пета:№№: 10, 11, 13, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 6, 8, 9 ; ул" Първа:№№: 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 8 ; ул" Седемнадесета№№: 3, 5 ; ул" Седма:№№: 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ; ул" Трета:№№: 1, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 8 ; ул" Тринадесета№: 14 ; ул" Четвърта:№№: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул" Шеста:№№: 11, 12, 17, 25, 33, 4, 7 26.08.2014 09:30 - 16:00 Инвестиционна програма
гр.Кула ул."Възраждане"№№: 21, 23, 27, 29, 30, 34, 40, 42, 46 27.08.2014 12:30 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
Кула Бабин Нос: 10, 21, 23 ; Батенберг: 10, 12, 3, 4, 6, 8 ; Безименна: 10, 4, 6, 8 ; Братя Миладинови: 1, 2, 3, 4 ; Васил Априлов: 24, 26, 7, 9 ; Васил Левски: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 51, 53 ; Връшка Чука: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 60, 62, 66, 68, 72, 74, 76 ; Възраждане: 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 172, 175, 85, 87, 95, 97, 99, 117, 75, 77, 60 ; Георги С.раковски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 4, 6, 7, 9 ; Гладстон: 1, 2, 3, 4, 5 ; Добруджа: 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Дойран: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иван Рилски: 10, 11, 12, 13, 28, 32, 34, 39, 41, 42, 43, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 ; Капитан Калитин: 10, 14, 16, 2 ; Капитан Киряев: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Кирил И Методий: 11, 17, 3, 4, 5, 7, 9, 2, 3, 4, 6, 8 ; Клокотница: 2 ; Любен Каравелов: 1, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Мизия: 1, 4, 6 ; Мусала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Неофит Рилски: 13, 16 ; Никола Петков: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 51 ; Одрин: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Полковник Дрангов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Стефан Караджа: 26, 29 ; Толбухин: 75 ; Хан Крум: 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 8, 9 ; Христо Ботев: 114, 118 ; Цар Симеон: 10, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Черноглав: 1, 10, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Шипка: 1, 10, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9 28.08.2014 15:00 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
Кула Бабин Нос: 10, 21, 23 ; Батенберг: 10, 12, 3, 4, 6, 8 ; Безименна: 10, 4, 6, 8 ; Братя Миладинови: 1, 2, 3, 4 ; Васил Априлов: 24, 26, 7, 9 ; Васил Левски: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 51, 53 ; Връшка Чука: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 45, 47, 50, 51, 53, 54, 60, 62, 66, 68, 72, 74, 76 ; Възраждане: 101, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 138, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 172, 175, 85, 87, 95, 97, 99, 117, 75, 77, 60 ; Георги С.раковски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 4, 6, 7, 9 ; Гладстон: 1, 2, 3, 4, 5 ; Добруджа: 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Дойран: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иван Рилски: 10, 11, 12, 13, 28, 32, 34, 39, 41, 42, 43, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 ; Капитан Калитин: 10, 14, 16, 2 ; Капитан Киряев: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Кирил И Методий: 11, 17, 3, 4, 5, 7, 9, 2, 3, 4, 6, 8 ; Клокотница: 2 ; Любен Каравелов: 1, 13, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Мизия: 1, 4, 6 ; Мусала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Неофит Рилски: 13, 16 ; Никола Петков: 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 51 ; Одрин: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Полковник Дрангов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Стефан Караджа: 26, 29 ; Толбухин: 75 ; Хан Крум: 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 8, 9 ; Христо Ботев: 114, 118 ; Цар Симеон: 10, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Черноглав: 1, 10, 13, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Шипка: 1, 10, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9 28.08.2014 08:30 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"

Ловеч


Място Дата Време Обяснение
Община Априлци
гр. Априлци Махала Гроба: бл. Вила 28.08.2014 10:00 - 14:00 Подмяна на СТИ
Община Летница
с. Крушуна: ул. "Александър Ганчев" № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; ул. , , Георги Котев"№№ 1, 2, 3, 4 ; ул. , , Денчо Христов"№№ 1, 2, 3, 4 26.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
с. Крушуна: ул. "Дечо Николов" № № 1, 2, 3, 4, 5 ; ул. , , Димитричка Чолакова"№№ 1, 10, 4, 5, 6, 7, 8 ;ул. , , Димитър Попов"№№ 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 9 27.08.2014 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
с. Крушуна: ул. "Крайбрежна" № № 10, 12, 6, 8 ; ул. , , Марийка Мончева"№№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ;ул. , , Митко Пройнов"№№ 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 2, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 28.08.2014 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
с. Крушуна: ул. "Моню Ив. Минев" № № 16, 18, 20, 20А, 21, 23; ул. , , Неделчо Котев"№№ 2, 3, 5, 7 ;УЛ. , , Цветан Петров"№№ 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 29.08.2014 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
Община Ловеч
Ловеч Гозница: БЛ. ТП 12 ; Местност Червен Бряг: 101, 105, 4А, БЛ. МТС ПОДСТАНЦИЯ 1, МТС ПОДСТАНЦИЯ 2 Б ; Ната Стоянова: 38 ; Освобождение: 6 ; Подп.александър Кусев: 21, 23 ; Цар Иван Александър: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Червен Бряг: УПИ І 25.08.2014 09:00 - 15:00 Работа по съоръжения НН
Хлевене Банчо Еврев: 5 ; Васил Левски: 21, 23, 25, 34, 36, 38 ; Великден: 1, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8 ; Даскал Стефанов: 1, 3, 4, 5, 7 ; Иван Димов: 11, 12, 16, 18, 20, 6 ; Капитан Петко Войвода: 13 ; Марангозка: 1, 2, 3, 5, 7 ; Ненко Дачев: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8 ; Отец Паисий: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ; Петко Боев: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 5, 6, 8, 9, БЛ. УО ТП2 ; Поп Георги: 1, 2, 3, 5 ; Простор: 1, 12, 2, 3, 7, 8 ; Тодор Печев: 1, 10, 11, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Трети Март: 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 37 25.08.2014 09:00 - 14:00 Инвестиционна програма
Гостиня Алеко Константинов: 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Александър Стамболийски: 1, 10, 12, 2, 20, 3, 5, 6, 8 ; Васил Левски: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Георги Бенковски: 1, 2, 5 ; Георги Иванов: 1, 6, 7, 8 ; Иван Вазов: 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иван Генов: 1, 2, 3, 4, 5 ; Илия Симеонов: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 6, 8, 2, 20 ; Кирил И Методий: 1, 2, 3 ; Княз Борис 1: 1, 2, 3, 4 ; Любен Каравелов: 1, 11, 2, 3 ; Михо Нечев: 3, 4, 6, 7 ; Никола Вапцаров: 1, 2, 3, 4 ; Панайот Волов: 2 ; Стефан Караджа: 1, 2, 3, 4, 5, 4 ; Тодор Каблешков: 4, 6 ; Хаджи Димитър: 2, 4 ; Хан Аспарух: 1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 6, 7, 8, 9, 90, 30, 38, 40, 43, 45, 47, 6, бл. Уо Тп 1, бл. Уо Тп 3 ; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Христо Смирненски: 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17 ; Яким Груев: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6 ;Деветаки ; Липовец: 8 ; Христо Ботев: 9 ;Дойренци ; Гарова: 1, бл. Бивш Склад На Балкан, склад, бл. Технокороза ; Местност Прелеза: бл. Пс ;Йоглав ; Александър Стамболийски: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 ; Бенковски: 1, 3, 4 ; Васил Левски: 1, 10, 12, 14, 16, 17, 2, 20, 25, 3, 4, 6, 8 ; Захари Стоянов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Иван Вазов: 1, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 6, 7, 9 ; Кокиче: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, бл. Уо Мтп ; Латинка: 1, 10, 14, 16, 18, 3, 5, 8, 13, 2, 6 ; Мелнишка: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 44, 46, 31, 43, 5, бл. Уо Тп 1 ; Мусала: 1, 2, 3, 5 ; Никола Василев: 1, 2, 3 ; Опълченска: 10, 10, 6, 1, 10, 11, 2, 4, 6, 8 ; Осъм: 1, 10, 12, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 20, 23, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23 ; Отец Паисий: 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 ; Пирин: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 9, 1, 2, 3, 5, 7, бл. Стопански Двор Тп2, уо Тп 2 ; Рила: 1, 3 ; Соргоня: 42, 5 ; Стара Планина: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 5, 7, 9, 1, 2, 4, 6, 8, 3 ; Странджа: 1, 2, 3, 4, 7, 5 ; Съединение: 1, 10, 11, 12, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, бл. Мелница ; Трети Март: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 38, бл. Здравна Служба, бл. Павилион, бл. Уо Тп 3 ; Хан Аспарух: 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 9, 18, 22, 24, 2а, 31, 35, 7, 8, бл. Уо Тп 4 ; Хемус: 1, 4, 6 ; Христо Ботев: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 11, 3, 25, 27, 6 ;Ловеч ; Местност Липака: бл. Ново Сметище ; Местност Синан Тепе: бл. Вили Синан Тепе Линия 1, вили Синан Тепе Линия 3, градско Сметище ;Пресяка ; Александър Стамболийски: 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 26, 28, 32, 4, 6, 68, 7, 8, 9, 12, 15, 2, 38, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 66, 68, 70, 40, 59 ; Васил Левски: , , 1, 10, 12, 14, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Възрожденска: 11, 13, 2, 3, 5, 17, 19, 4, 6, 7, 8 ; Габрака: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 21, 31, 4, 6, 7, 9, 11 ; Георги Бенковски: 1, 11, , , 1, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 5, 6, 8, 1, 14, 15, 4, 2, 3, 4, 7, бл. Улично Осветление Тп 5 ; Дунав: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 4, 8, 1, 11, 13, 3, 5, 6, 7, 9, 2, бл. Тп 8, бл. Тп9 ; Иван Вазов: 1, 10, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 2, бл. Стопански Двор ; Калето: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 31, 5, 6, 7, 20, бл. Улично Осветление Тп6 ; Климент Охридски: 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 5, 7 ; Любен Каравелов: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, бл. Тп1 ; Местност Стравиц: бл. Пс ; Местност Ялията: бл. Пс ; Потока: 1, 18, 24, 26, 28, 3, 32, 5, 2, 24, 40, 9, 8 ; Райко Даскалов: 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 3 ; Свети Кирил И Методи: 1, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 28, 3, 30, 32, 5, 7, 9, 17, 2, 4, 5, 9, 2 ; Стара Планина: , , 11, 12, 20, 3, 45, 5, 6, 7, 9, 12, 20, 22, 26, 28, 34, 34а, 38, 40, 5, 8, 9, 2, 2, 42, 4, 50 ; Стефан Караджа: 1, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 29, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 2, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 5, 6, 7 ; Съби Даскалов: 1, 10, 16, 17, 25, 27, 3, 31, 36, 48, 5, 7, 29 ; Тодор Каблешков: 1, 10, 12, 2, 24, 3, 6, 8 ; Христо Смирненски: 1, 11, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 14, 15, 20, 26, 29, 31, 33, , , 13, 14, 15, 2, 36, 8 ;Смочан ; Албанска: 1, 4, 6, 2 ; Александър Стамболийски: 11, 7, 9 ; Васил Левски: 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 8, 12а, 14, 9, 9, бл. Тп 4 ; Георги Бенковски: 3, 5 ; Дун 25.08.2014 11:00 - 13:00 Профилактика на съоръжения СрН
Гостиня Алеко Константинов: 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Александър Стамболийски: 1, 10, 12, 2, 20, 3, 5, 6, 8 ; Васил Левски: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Георги Бенковски: 1, 2, 5 ; Георги Иванов: 1, 6, 7, 8 ; Иван Вазов: 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иван Генов: 1, 2, 3, 4, 5 ; Илия Симеонов: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 6, 8, 2, 20 ; Кирил И Методий: 1, 2, 3 ; Княз Борис 1: 1, 2, 3, 4 ; Любен Каравелов: 1, 11, 2, 3 ; Михо Нечев: 3, 4, 6, 7 ; Никола Вапцаров: 1, 2, 3, 4 ; Панайот Волов: 2 ; Стефан Караджа: 1, 2, 3, 4, 5, 4 ; Тодор Каблешков: 4, 6 ; Хаджи Димитър: 2, 4 ; Хан Аспарух: 1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 41, 6, 7, 8, 9, 90, 30, 38, 40, 43, 45, 47, 6, бл. Уо Тп 1, бл. Уо Тп 3 ; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Христо Смирненски: 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17 ; Яким Груев: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6 ;Деветаки ; Липовец: 8 ; Христо Ботев: 9 ;Дойренци ; Гарова: 1, бл. Бивш Склад На Балкан, склад, бл. Технокороза ; Местност Прелеза: бл. Пс ;Йоглав ; Александър Стамболийски: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 ; Бенковски: 1, 3, 4 ; Васил Левски: 1, 10, 12, 14, 16, 17, 2, 20, 25, 3, 4, 6, 8 ; Захари Стоянов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Иван Вазов: 1, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 6, 7, 9 ; Кокиче: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, бл. Уо Мтп ; Латинка: 1, 10, 14, 16, 18, 3, 5, 8, 13, 2, 6 ; Мелнишка: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 40, 44, 46, 31, 43, 5, бл. Уо Тп 1 ; Мусала: 1, 2, 3, 5 ; Никола Василев: 1, 2, 3 ; Опълченска: 10, 10, 6, 1, 10, 11, 2, 4, 6, 8 ; Осъм: 1, 10, 12, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 20, 23, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23 ; Отец Паисий: 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 ; Пирин: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 9, 1, 2, 3, 5, 7, бл. Стопански Двор Тп2, уо Тп 2 ; Рила: 1, 3 ; Соргоня: 42, 5 ; Стара Планина: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 5, 7, 9, 1, 2, 4, 6, 8, 3 ; Странджа: 1, 2, 3, 4, 7, 5 ; Съединение: 1, 10, 11, 12, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, бл. Мелница ; Трети Март: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9, 25, 38, бл. Здравна Служба, бл. Павилион, бл. Уо Тп 3 ; Хан Аспарух: 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 9, 18, 22, 24, 2а, 31, 35, 7, 8, бл. Уо Тп 4 ; Хемус: 1, 4, 6 ; Христо Ботев: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 11, 3, 25, 27, 6 ;Ловеч ; Местност Липака: бл. Ново Сметище ; Местност Синан Тепе: бл. Вили Синан Тепе Линия 1, вили Синан Тепе Линия 3, градско Сметище ;Пресяка ; Александър Стамболийски: 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 26, 28, 32, 4, 6, 68, 7, 8, 9, 12, 15, 2, 38, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 66, 68, 70, 40, 59 ; Васил Левски: , , 1, 10, 12, 14, 16, 2, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Възрожденска: 11, 13, 2, 3, 5, 17, 19, 4, 6, 7, 8 ; Габрака: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 21, 31, 4, 6, 7, 9, 11 ; Георги Бенковски: 1, 11, , , 1, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 5, 6, 8, 1, 14, 15, 4, 2, 3, 4, 7, бл. Улично Осветление Тп 5 ; Дунав: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 4, 8, 1, 11, 13, 3, 5, 6, 7, 9, 2, бл. Тп 8, бл. Тп9 ; Иван Вазов: 1, 10, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 2, бл. Стопански Двор ; Калето: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 31, 5, 6, 7, 20, бл. Улично Осветление Тп6 ; Климент Охридски: 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 5, 7 ; Любен Каравелов: 10, 11, 13, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, бл. Тп1 ; Местност Стравиц: бл. Пс ; Местност Ялията: бл. Пс ; Потока: 1, 18, 24, 26, 28, 3, 32, 5, 2, 24, 40, 9, 8 ; Райко Даскалов: 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 3 ; Свети Кирил И Методи: 1, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 28, 3, 30, 32, 5, 7, 9, 17, 2, 4, 5, 9, 2 ; Стара Планина: , , 11, 12, 20, 3, 45, 5, 6, 7, 9, 12, 20, 22, 26, 28, 34, 34а, 38, 40, 5, 8, 9, 2, 2, 42, 4, 50 ; Стефан Караджа: 1, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 29, 3, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 2, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 5, 6, 7 ; Съби Даскалов: 1, 10, 16, 17, 25, 27, 3, 31, 36, 48, 5, 7, 29 ; Тодор Каблешков: 1, 10, 12, 2, 24, 3, 6, 8 ; Христо Смирненски: 1, 11, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 14, 15, 20, 26, 29, 31, 33, , , 13, 14, 15, 2, 36, 8 ;Смочан ; Албанска: 1, 4, 6, 2 ; Александър Стамболийски: 11, 7, 9 ; Васил Левски: 10, 12, 14, 2, 3, 4, 6, 8, 12а, 14, 9, 9, бл. Тп 4 ; Георги Бенковски: 3, 5 ; Дун 25.08.2014 10:45 - 13:00 Профилактика на съоръжения СрН
Баховица Баба Тонка: 10, 2, 3, 4, 8 ; Васил Коларов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8 ; Георги Димитров: 110, 112, 114, 116, 118 ; Георги Хаджидинчев: 1, 3, 5, 6, 8 ; Местност Тасладжа: БЛ. ПС ; Рила: 2, 3, 6, 7 ; Сердика: 1, 2, 4 ; Христо Ботев: 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 43, 45, БЛ. ТП 5 ; Цвятко Маринов: 4 ; Шипка: 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 ;Ловеч 26.08.2014 09:30 - 14:30 Работа по съоръжения НН
Ловеч Червен Бряг: 3, БЛ. 108, 113, 122, ДО БЛ 110, ОДЗ СЛЪНЦЕ 26.08.2014 - 03.09.2014 14:00 - 15:00 Работа по съоръжения НН
Ловеч България: 1, 3 ; МИТРОПОЛИЯ ; Димитър Пъшков: 11, 13, 15, 4, 6, 8, 8А ; Търговска: 41, 43 26.08.2014 12:00 - 13:00 Работа по съоръжения НН
Ловеч Осъмска: 5 ; Стефан Караджа: 1, 2, 3, 5, БЛ. ПРОГРЕС ; Търговска: 46 ; Цар Освободител: 21, 21А, 23, 25, 27 26.08.2014 10:15 - 11:15 Работа по съоръжения НН
Ловеч Величка Хашнова: 14, 18, 2, 20, 24, БЛ. КЪЩА ; Ген.гембицки: 10, 5, 6, 8 ; Георги Бенковски: 17, БЛ. ОДЗ М. СИРКОВА ; Даскал Никола: 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 9 ; Марин Поплуканов: 14, 16, 18, 39, 41 26.08.2014 09:00 - 10:00 Работа по съоръжения НН
Лешница, Общ. Ловеч Васил Левски: 1, 10, 12, 14, 18, 2, 27, 3, 4, 5, 6 ; Кокиче: 1, 3, 5 ; Осъмска: 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 34, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 6, 60, 62, 64, 68, 7, 9, 90 ; Свети Иван Рилски: 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 7 ; Стара Планина: 1, БЛ. ЗДРАВНА СЛУЖБА ; Христо Ботев: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 26.08.2014 09:00 - 14:00 Инвестиционна програма
Ловеч Безименна: бл. Уо Тр 3 Вец ; Васил Левски: 114, 122, 123, 125, 127, 131, 133, 137, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98 ; Жп Спирка: 1 ; Местност Велур: бл. Пс ; Местност Синан Тепе: 1, 165, 177, 182, 19, 192, 193, 2, 21, 214, 222, 28, 315, 35, 37, 384, 430, 436, 473, 574, 67, бл. Вила Ангел, вила Богдан, вила Валентин, вила Васил, вила Виолета, вила Виолетка, вила Вълко, вила Георги, вила Глория, вила Дафинка, вила Димитър, вила Димка, вила Ивайло, вила Иван, вила Илия, вила Йончо, вила Йосиф, вила Йочко Йочев, вила Кадрие, вила Кирил, вила Красимир, вила Лазар, вила Любомир, вила Марин, вила Мария, вила Миладин, вила Мирослав, вила Михню, вила Невена, вила Никола, вила Николай, вила Пенчо, вила Петко, вила Пламен Петков, вила Рангел, вила Рена, вила Румяна, вила Сергей, вила Стефан, вила Стойко, вила Стоян, вила Събчо, вила Тодор, вила Тодор Джачков, вила Тотю, вила Христина, вила Христо, вила Цветомир, вила Юлка, вила Янко, вили Върхът, вили Светлина Над Комунални, кл Еко, светлина Върхът, бл. Вили Зад Спортна Зала, вили Зад Спортна Зала ; Местност Стратеш: бл. Вили Зад Велур ; Митропол.дионисий Ловчански: 1, 2 ; Никола Петков: 26 ; Никола Цвятков: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 ; Сирко Станчев: 1, 3, 5, 7 ; Търговска: 84 ; Филип Тотю: 3, бл. Ел. Монтажна Група-плевен, цех Кори За Баници До Рзок ; Хан Кубрат: 1, 10, 1, 5, 9, 2, 2а, 5, 8, 9, бл. Дърводелска Работилница Кедър, скривалище, уо На Тп Кат, бл. Павилион Закуски, ул. Осветление Тп5 ; Хисарска: 31, 33, 41, 43, 45, 49, 51, 55, 57, 59 27.08.2014 11:15 - 13:00 Профилактика на съоръжения СрН
Ловеч Акация: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Бачо Киро: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8 ; Възрожденска: 1, 3, 5, БЛ. ДЕТСКА ГРАДИНА ГОЗНИЦА ; Габрака: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 7, 8, 9, БЛ. УО НА ТП1 ; Дълбокия Път: 1, 10, 18, 1А, 20, 22, 3, 5, 7, 8 ; Дядо Дончо: 1, 2, 3, 5 ; Люлин: 1, 10, 11, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9 ; Момина Сълза: 1, 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Момчил Войвода: 1 ; Нарцис: 1, 2, 4 ; Пано Рогозаров: 34 ; Райкова Кошара: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Ракита: 2 ; Синчец: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 7 ; Цар Иван Александър: 31, 33, 35, 37, 39, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64 ; Янтра: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 3, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, БЛ. МАГАЗИН СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПАВИЛИОН, ЦЕНТЪРА 27.08.2014 12:00 - 13:00 Работа по съоръжения НН
Ловеч Бачо Киро: 5 ; Дълбокия Път: 2 27.08.2014 10:30 - 11:30 Работа по съоръжения НН
кв Гозница бл 412 27.08.2014 09:00 - 10:00 Работа по съоръжения НН
Дойренци Търговска: БЛ. ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕХ, СКЛАД РАБОТИЛНИЦА 27.08.2014 14:30 - 15:30 Работа по съоръжения НН
Александрово, Общ. Ловеч Бенковски: 3, 5, 7 ; Борис Данков: 2 ; Братя Миладинови: 2, 3, 4, 5, 7 ; Братя Павлови: 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Кирил Павлов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Крайна: 25 ; Леге: 2, 4 ; Любен Каравелов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Осъм: 15, 17, 19 ; Райна Княгиня: 1, 27, 4 ; Раковска: 15 ; Свети Кирил И Методий: 2, 4, 6, 8 ; Средна Гора: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Страцин: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Съединение: 10, 12, 17, 2, 20, 21, 25, 3, 4, 6, 8, БЛ. КЛОНОВО СТОПАНСТВО ; Трети Март: 1, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Цар Калоян: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8, БЛ. УО ТП 21, УО ТП 21 КАСЕТА 27.08.2014 09:30 - 14:30 Инвестиционна програма
Баховица Баба Тонка: 10, 2, 3, 4, 8 ; Васил Коларов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8 ; Георги Димитров: 110, 112, 114, 116, 118 ; Георги Хаджидинчев: 1, 3, 5, 6, 8 ; Местност Тасладжа: БЛ. ПС ; Рила: 2, 3, 6, 7 ; Сердика: 1, 2, 4 ; Христо Ботев: 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 43, 45, БЛ. ТП 5 ; Цвятко Маринов: 4 ; Шипка: 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 ;Ловеч 28.08.2014 09:30 - 14:30 Работа по съоръжения НН
България: 48, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 86, 88 28.08.2014 - 04.09.2014 09:30 - 14:30 Работа по съоръжения НН
Община Луковит
ТП 20, с.Дерманци 25.08.2014 08:00 - 10:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Бежаново, Общ. Луковит Аско Махмудов: 12, 14, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Бачо Киро: 1, 2, 3, 8 ; Вежен: 2, 4, 8 ; Георги С.раковски: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Добри Комитата: 1, 10, 12, 14, 16, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 7 ; Дунав: 10, 14, 16, 18, 20, 22, 7 ; Искър: 1, 11, 14, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 4, 40, 6, 8, 9 ; Йордан Йовков: 1, 3 ; Калето: 1, 2, 5, 7 ; Опълченска: 1, 2, 4, 7 ; Орелец: 1, 2, 3 ; Осогово: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Отец Паисий: 1 ; Патриарх Евтимий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Сини Вир: 11, 12, 13, 14, 15, 4, 8 ; Стара Планина: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 75, 8, 9 ; Стефан Караджа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ; Христо Татарлийски: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 29, 3, 5, 7, 8, 9 26.08.2014 - 28.08.2014 08:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
ТП 20, с.Дерманци 29.08.2014 15:00 - 16:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Община Тетевен
Гложене, Общ. Тетевен Местност Видрите: бл. Пс ; Местност Левица: 13, 6, бл. Вила, къща Васил, механа ;Тетевен ; Дванадесети Конгрес: 19, 4, 5 ; Дончовци: 1, 12, 7, 9 ; Махала Моновци: 11, 3, 32, 36, 4, 5, 58, бл. Вила, къща Валери, къща Васил, къща Василка, къща Веселина, къща Върбан, къща Георги, къща Диана, къща Ивайло, къща Иванка, къща Йона, къща Лазар, къща Маньо, къща Мариета, къща Марийка, къща Пенка, къща Радка, къща Румен, къща Симеонка, къща Стоичко, къща Стоян, къща Съйко, уо На Тп7 ; Отец Паисий: 4, 9 ; Павел Лалов: 19, 23, 34, 35, 39, 64, 76 25.08.2014 09:00 - 13:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Тетевен Димитър П.ковач: 1, 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Емил Марков: 37, 39, 41, 72, 74, 76, 78, 80, 82 ; Иван Вазов: 38, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 64, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 67, бл. Бивше Управление На Ткзс, площад Възраждане Центъра, сладкарница На Центъра, центъра Данъчна Служба, бл. Уо На Тп61 ; Иван Фурнаджиев: 1, 2, 4 ; Полк.орлов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Първи Май: 1, 2 ; Сава Младенов: 1, 3, 5, 9, 1, 9, бл. Касета Площада Тп25, киното, музея В Центъра, бл. Ос Тетевен Центъра, пл. Възраждане ; Симеон Куманов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 4, бл. Здравец, ул. Дойковец, часовникова Кула ; Станьо Врабевски: 1, 3 25.08.2014 12:00 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
Гложене, Общ. Тетевен Бряст: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; Васил Драганов: 17, 21, 5, 23 ; Вит: 10, 12, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 6 ; Георги Глож: 1 ; Двадесет И Трети Септември: 1, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 6, 9, 2 ; Зорница: 1, 11, 12, 17, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 6, 7, бл. Вила ; Кокиче: 13, 14, 17, 18, 19, 2, 23, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Кулата: 10, 11, 12, 14, 2., 3, 4, 5, 6, 7 ; Махала Зоренишки Дол: 16, бл. Вила, къща Асен, къща Васил, къща Весела, къща Йото, къща Мария, къща Марко, къща Пейо, къща Радостина, къща Спас, къща Христо, къща Цана, къща Цано, къща Цветана ; Махала Топилище: бл. Вила, къща Богдан, къща Веселина, къща Георги, къща Димитър, къща Донка, къща Иван, къща Илия, къща Илиян, къща Йона, къща Йото, къща Мария, къща Милица, къща Милчо, къща Наско, къща Никола, къща Николай, къща Орхидея, къща Петко, къща Петрозар, къща Радка, къща Симеон, къща Станислав, къща Цано, къща Ценко, къща Цона ; Местност Касълека: 3, 6, 7 ; Местност Рупци: 11, 8, бл. База За Отдих, вила, бл. Вила, къща Валери, къща Васил, къща Дица, къща Костадин, къща Николай, къща Радослав, къща Румяна, къща Цачо, фургон ; Никола Врачев: 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9 ; Петко Найденов: 1, 3 ; Прогрес: 1, 11, 13, 14, 15, 19, 25, 3, 5, 7, 9 ; Цачо Ненов: 13, 8 ;Градежница ; Вежен: 1 ; Иван Вазов: 103, 130, 20, 62 ;Малък Извор, Общ. Ябланица ; Бор: 6 ; Бреза: 1, 10, 13, 14, 3, 4, 5, 7, 19, 27, 30 ; Здравец: 10, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Зора: 2, 3, 5 ; Изгрев: 1, 3, 2, 5, 7 ; Леге: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Лиса Могила: 1, 2, 3, 5 ; Лисец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8, 9, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72., 76, 78, 82, 84, 86, 88, бл. Тп1, бл. Тп3, бл. Тп5 ; Мах.длабе: 1, 2, 3, 4, 5 ; Мах.миревец: 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 36, 4, 5, 6, 8, 9, бл. Вила, къща Йошо, къща Съйко ; Мах.ханове: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, бл. Къща Стоян, тп2 ; Местност Езерото: бл. Пс ; Миразчийска: 1, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 23, 25, 4 ; Опаленик: , , 2, 4, 6 ; Присойка: 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 5, 7, 8, 9, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 58, 60, бл. Тп4 ; Слатина: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Чобаните: 10, 11, 13, 15, 21, 25, 29, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;Тетевен ; Асен И Петър: 1, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 39, 4, 41, 59, 6, 8 ; Вит: 10, 11, 17, 18, 19, 1а, 23, 43, 47, 5, 6, 7, 8, 83, 1, 10, 12, 6, 8, 12, 15, 17, 37, бл. 2, бл. Общежитие Полатен Тп2 ; Вършец: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 5, 51, 6, 8 ; Девети Май: 1, 12, 3, 5, 7 ; Димитър Благоев: 62 ; Кап.петко Войвода: 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 5, 7, 2 ; Люлин: 1, 11, 2, 3, 5, 7 ; Махала Моновци: 12, бл. Вила, къща Иван, къща Крачун, къща Милка, къща Петко, къща Роси, къща Христо, къща Цана ; Отец Паисий: 10, 30, 4, 8 ; Павел Лалов: 2 ; Полатен: бл. Детски Ясли Тп6, къща Васко, къща Мико, уо На Тп6, училище До Цдг На Тп6, бл. До Бл 2, бл. Пс, бл. Уо На Мтп13, бл. Уо На Тп1, бл. Уо На Тп2 ; Смесите: 1, 10, 11, 2, 26, 28, 30, 32, 33, 4, 6, 8 ; Стария Дъб: 12, 4, 6, 8 ; Стария Мост: 10, 2, 2а, 4, 6, 8 ; Страхил Войвода: 1, 10, 11, 12, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Трите Езера: 1, 4, 6 ; Хиляда И Триста Години: 1, 11, 13, 14, 15, 3, 5, 6, бл. Къща ; Явор: 3, 4 ; Янко Сакъзов: 100, 101, 101а, 102, 103, 105, 106, 107, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 6, 8, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76 ;Ябланица, Общ. Ябланица ; Александър Стамболийски: 72, бл. Тп33 ; Ангел Кънчев: 10 ; Драгойца: 5 ; Местност Братевец: 3, бл. Вила ; Местност Шумака: 3, бл. Вила, къща Вивиан, къща Иван, къща Стефан ; Местност Шумнене: 3 ; Мико Петков: 10, 104, 105, 105, бл. Тп3 ; Рила: 17 26.08.2014 09:00 - 15:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Гложене, Общ. Тетевен Вит: 10, 12, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 6 ; Георги Глож: 1 ; Двадесет И Трети Септември: 2 ; Зорница: 1, 11, 12, 17, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 6, 7, БЛ. ВИЛА ; Кокиче: 13, 14, 17, 18, 19, 2, 23, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Кулата: 10, 11, 12, 14, 2., 3, 4, 5, 6, 7 ; Местност Касълека: 3, 6, 7 ; Местност Рупци: БЛ. БАЗА ЗА ОТДИХ, ВИЛА ; Петко Найденов: 1, 3 ; Цачо Ненов: 13, 8 26.08.2014 10:00 - 15:00 Работа по съоръжения НН
Български Извор Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 9 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 34, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 ; Георги Бенковски: 1, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8 ; Мах.солун: 1, 2, БЛ. ВИЛА, КЪЩА АНГЕЛ, ПИ 076019 ; Никола Вапцаров: 1, 3, 5, 6, 7 ; Отец Паисий: 1, 11, 4, 5, 6, 8 ; Райна Княгина: 10, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 ; Хемус: 1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 26.08.2014 09:30 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
Български Извор Баба Тонка: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Бузлуджа: 2 ; Демокрация: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 114, 118, 120, 122, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ; Райна Княгина: 1, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Рила: 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 ; Родопа: 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Тодор Каблешков: 1, 10, 12, 14, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; Хаджи Димитър: 1, 2, 3, 4, 6 ; Христо Ботев: 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 53, 57 ; Шипка: 5 26.08.2014 09:45 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
Български Извор Александър Стамболийски: 23, 25, 27, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60 ; Валентина Терешкова: 19 ; Георги Раковски: 1, 3, 7 ; Демокрация: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 6, 7, 8 ; Извора: 1 ; Кокиче: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Местност Роденец: БЛ. СНЕК БАР ; Райна Княгина: 046 ; Странджа: 1, 2, 3, 5 ; Черно Море: 2, 4, 6, 8 ; Юрий А.гагарин: 1, 10, 11, 17, 2, 4, 6, 7, 8 26.08.2014 13:30 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Български Извор Демокрация: 109, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 146 ; Филип-тотю: 2, 3 ; Христо Ботев: 47, 49, 55, 61 ; Шипка: 1, 2, 3, 4, 6 26.08.2014 13:45 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Тетевен Вит: 10, 11, 17, 18, 19, 1А, 23, 43, 47, 5, 6, 7, 8, 83 ; Девети Май: 1, 12, 3, 5, 7 ; Полатен: БЛ. УО НА МТП13 ; Янко Сакъзов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 6, 8 27.08.2014 10:00 - 15:00 Работа по съоръжения НН
Бабинци Главна: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 3, 30, 33, 34, 36, 38а, 4, 40, 5, 52, 56, 7, 8, 9 ; Махала Арамлия: 1, бл. Къща Асен, къща Мирослав ; Махала Бадънското: , , 1, 11, 2, 3, 4, 6, бл. Къща Ана, къща Радослава ; Махала Близнаците: 12, 4, бл. Къща ; Махала Полъта: 2, 3, бл. Къща Асен ; Махала Трескавец: 7, бл. Къща Алдин ; Местност Чашката: бл. Пс ; Първа: 1, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 2, 21, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ;Глогово ; Местн.три Могили: 21 ;Тетевен ; Бабинци: бл. Уо На Тп10 ; Махала Гечовото: 23, 29, 39, 40, 41, 46, 47, 54, 56, 57, бл. Вила, къща Алекси, къща Атанас, къща Георги, къща Иван, къща Калина, къща Маньо, къща Петър, къща Севдалин, къща Христо, уо На Тп13 ; Местност Дунчовото: бл. Къща Красимир 27.08.2014 10:30 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Голям Извор, Общ. Тетевен Бековото: 11, 14, 21, 23, 25, 42, 44, 46, 9 ; Васил Бушеранов: 1, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 6, 8 ; Витко Лалев: 2, 24, 27, 44, 65, 71, 73 ; Генерал Дандевил: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 33, 35, 4, 8, 9, 39, 40, 42, 45, 55 ; Георги Стойков: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 85, 58, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 87, 91, 95 ; Голямо Усое: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 25, 26, 27, 28, 2, бл. Вила ; Горното Село: 1, 13, 16, 17, 2, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 38, 45, 5, 6, бл. Къща ; Грозьо Съйков Топалски: 1, 10, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 34, 4, 5, 6, 7 ; Дидьо Пеев Галевски: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 44, 46, 48, 5, 6, 8, бл. Къща ; Димитър Крачунов: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 41, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 8, 87, 1, 11, 3, 4, 5, 7, 9, 7 ; Дълга Ливада: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 9 ; Крайречна: 1, 3, 5 ; Кривина: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Кръкожабене: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Марин Попдимитров: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ; Махала Гергов Хан: бл. Вила, къща Васил, къща Гена, къща Георги, къща Петър, къща Хусеин ; Махала Жидевица: бл. Къща Андрьо, къща Васил, къща Гана, къща Йото, къща Кольо, къща Марин, къща Мата, къща Павел, къща Пена, къща Петко ; Махала Криви Дол: бл. Къща Звездомир, къща Семко ; Махала Слатина: бл. Къща, къща Васил, къща Иван, къща Йончо, къща Кольо, къща Лазар, къща Марин, къща Марко, къща Павел, къща Стоян, къща Тодор, къща Христо, къща Цано, къща Чико ; Махала Старо Село: бл. Вила, къща Андрей, къща Антоанета, къща Баньо, къща Братан, къща Васил, къща Гено, къща Георги, къща Йото, къща Крайчо, къща Лазар, къща Марин, къща Минчо, къща Найден, къща Светослав, къща Стоян ; Махала Тулешевец: 5, бл. Вила, къща Георги, къща Димитър, къща Йото, къща Лако, къща Марин, къща Мирчо, къща Младен, къща Николай, къща Танчо, къща Цветана, къща Цочо, магазин ; Местност Сушица: бл. Къща Петко, къща Симеон ; Местност Тулюшовец: бл. Пс ; Нивище: 15, 17, 25, 9 ; Опълченска: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 9, бл. Центъра ; Ореша: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 39, 44, 47, 5, 6, 68, 7, 8, 9, бл. Къща ; Пейо Пеев Галевски: 38 ; Поп Стефан Диков: 1, 2, 4, 5 ; Първомайска: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 1, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 51, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 53, 57, 59 ; Равна: 1, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 3, 38, 42, 5, 9 ; Рендашка: 2, 4, 6, 8 ;Тетевен ; Махала Камен Дол: бл. Къща Васил, къща Веселин, къща Виолета, къща Георги, къща Дико, къща Димитър, къща Иван, къща Йорданка, къща Йошо, къща Марин, къща Семко, къща Христо, къща Цвята ; Махала Крушов Дол: бл. Къща Васил, къща Иван, къща Катина, къща Мария, къща Милка, къща Петър, къща Стоян, къща Христо, къща Цако ; Местност Банков Дол: бл. Къща Васил, къща Димитър, къща Донка, къща Иван, къща Марин, къща Марко, къща Начо, къща Цена ; Местност Злъчес: бл. Къща Марин, къща Павел ; Местност Изворин Дол: бл. Вила, къща Васил, къща Димитър, къща Иван, къща Йона, къща Йото, къща Марин, къща Нешо, къща Снежана, къща Тота, къща Цако ; Пенка Михайлова: 12 ; Полатен: бл. Уо На Тп8 ;Ябланица, Общ. Ябланица ; Местност Девет Дола: 30, 44, 7, бл. Вила, гараж, златка, къща Иван, къща Богдан, къща Божана, къща Борис, къща Братан, къща Васил, къща Василка, къща Венцислава, къща Георги, къща Гергана, къща Гета, къща Дако, къща Димитър, къща Драган, къща Иван, къща Илина, къща Йото, къща Кирил, къща Красимира, къща Лазар, къща Лило, къща Любен, къща Малина, къща Мария, къща Милена, къща Милка, къща Мими, къща Митко, къща Михаил, къща Найда, къща Найден, къща Нейко, къща Николай, къща Стана, къща Стефан, къща Стефана, къща Цако, тп5 ; Местност Камен Дол: 13, 14, бл. Къща, къща Бана, къща Васил, къща Георги, къща Найден, къща Петко 27.08.2014 09:00 - 15:00 Работа по съоръжения чужда собственост
ТП 1 Оселна 27.08.2014 09:00 - 15:00 Работа по съоръжения НН
Тетевен Алеко Константинов: 2 ; Александър Стамболийски: 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, бл. Уо На Тп12, уо На Тп12 Срещу №44 ; Баньо Маринов: 1, 10, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 64, 68, 74, 76, 78, 8, 80, 88 ; Димитър Благоев: 39, 41, 60, 62 ; Захари Стоянов: 2, 4 ; Здравец: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 9, бл. Ретранслатор ; Илия Темелски: 1, 37 ; Калена Плоча: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 7, 9 ; Махала Гечовото: 1, 2, 3 ; Тодор Михайлов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Трескавец: 10, 12, 14, 9 28.08.2014 14:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Тетевен Бели Вит: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иван Вазов: 91 ; Ключ: 17 ; Пеновото: 1, 13, бл. 10, 14, бл. 11, 13, 2, 6, 7, 8, 9, в бл. 4, гараж, магазин, между Бл 1 И 2, на Тп2, уо На Тп43, бл. 2, 4, 5, 6, 8 28.08.2014 09:15 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
Тетевен Боровец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 8, 9 ; Люляк: 1 ; Пенка Михайлова: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, БЛ. УО НА ТП8 ПОЖАРНАТА 28.08.2014 13:00 - 14:00 Работа по съоръжения НН
Тетевен Георги Кирков: 1, 2, 4, 6 ; Дели Пало: 1, 4 ; Иван Томов: 1, 2, 3, 4, 5 ; Кооперативен Пазар: 1, 11, 3, 5, 7, 9 ; Лалка Павлова: 12, 14, 8 ; Лечо Гайдаря: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Малей: 1, 2, 4 ; Петко Страшния: 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9 ; Стърч: 2, 4, 6 ; Трети Март: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9, БЛ. БАЛКАН УО НА ТП24 28.08.2014 14:00 - 15:00 Работа по съоръжения НН
фирма Хармония 29.08.2014 09:00 - 15:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Тетевен Иван Вазов: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 3, 43, 5, 7, 9, бл. Касета Уо На Тп36 ; Михал Койчев: 10, 11, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8 ; Ненка Павлова: 1 ; Павел Койчев: 2 ; Първи Ноември: 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31 ; Хаджи Генчо: 1, 2, 4, 5, 7, бл. Касета Уо На Тп33 ; Хиляда Осемстотин И Първа: 1, 2, 3 29.08.2014 12:00 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община Троян
Троян, Общ. Троян Балкан: 9 ; Ген.карцов: 162, 164, 166, 168, 170, 172, 182, 184, 192, 194, 194А ; Мизия: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 6, 8, БЛ. ЗОРА 25.08.2014 09:15 - 12:00 Подмяна на СТИ
Троян, Общ. Троян Ген.карцов: 49, 61, 66 ; Димитър Гимиджийски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 4, 6, 7, 8, 9 ; Кокиче: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8 ; Криволак: 11 ; Мир: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Христо Ботев: 223, 225, 227, 229, 231, 233, 280, 282, 284, 286 26.08.2014 13:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Троян, Общ. Троян Вежен: 12, 14, 14А, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ; Грънчарска: 3, 4, 5 ; Изкуство: 5, 7 ; Пряспа: 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 7, 8, 9 ; Стефан Стамболов: 3, 4 26.08.2014 09:15 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр.Троян, Общ. Троян Ул"Димитър-Икономов Димитриката"№56 ;Ул"Захари Стоянов"№12 и №16 26.08.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.Троян, Общ. Троян Ул"Георги С.Раковски" с №61 и №63 27.08.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
Белиш Гадевска: 1 ; Гадю Иванов: 1, 3, 4, 5, 6, 8 ; Доктор Райко Радевски: 1 ; Иван Ковачев: 1, 3, 5, 6 ; Къню И Додю Докови: 1, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Марин Лазаров: 1, 2 ; Мах.маргатина: 1, 3, бл. Ангел-къща, анелия-къща, анна-къща, бона-къща, василя-къща, велислава-къща, вера-къща, вила, георги-къща, данчо -къща, данчо-къща, димитър-къща, дона-къща, иван-къща, ивана-къща, кданайл-къща, коста-къща, марин-къща, маринка-къща, марко -къща, марко-къща, матю-къща, митко-къща, мичо-къща, нанко-къща, нона-къща, пена-къща, петко-къща, рада-къща, райчо-къща, ралчо -вила, светла-къща, светлозар-къща, свилен-къща, стана-къща, стефан-къща, стефка-къща, стойчо-къща, ташо-къща, тинка-къща, тодора-къща, храсто-къща, христо-къща, цанко-къща, цветан -къща, цветана-къща, цвятко-къща ; Милевска: 4, бл. Вила ; Нено Даракчиев: 10, 12, 21, 27, 3, 8 ; Никола Панамски: 1, 2, 3, 5 ; Пенчо Чавдаров: 1, 12, 14, 16, 3, 5, 8 ; Стара Планина: 105, 107, 111, 115, 117, 119, 12, 121, 123, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 1, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 12, 120, 122, 124, 126, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 217, 22, 24, 250а, 258, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 74, 75, 76, 79, 8, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 9, 90, 91, 93, 96, 97, обор, 128, 130, 132, 157, 159, 161, 167, 169, 173, 175, 191, 192, 193, 194, 195, 199, 201, 203, 207, 209, 218, 232, 236, 242, 244, 246 ; Тодор Радевски: 5, 7 ; Христо Герганов: 1, 2, 3, 4 ; Цанко Иванов: 1, 2 ;Врабево ; Георги Димитров: бл. П.и.12108.501.500 ; Минко Карата: 67 ; Младост: 17 ; Никола Пънков: 5 ; Св.св.кирил И Методий: 5 ; Цар Калоян: 1 ;Добродан ; Братя Пацекови: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Гара Добродан: 17, 24, 5 ; Девети Септември: 1, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ; Димитър Рупов: 1, 3, 4, 5, 6, 8 ; Иван Данчев: 1, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 6, 7, 9, 9 ; Иван Марковски: 10, 12, 2, 3, 4, 5, 7 ; Капитан Шаров: 1, 2, 3, 5, 7 ; Кирил И Методий: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 1, 12, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ; Колю Петров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Комсомолска: 1, 3, 4 ; Марин Семерджиев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 7, 9, 3, 6, 8 ; Местн.доброданското: 13, 13, 17, 18, 13, 19 ; Минко Гадев: 10, 11, 3, 6, 2 ; Минко Троански: 2, 3, 5, 6 ; Мир: 10, 10, 2, 4, 8 ; Опълченска: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Пенко Маринов: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Раковска: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Станю Минков: 3 ; Стара Планина: 100, 104, 106, 39, 41, 43, 49, 51, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 54, 56, 6, 7, 8, 9, 74 ; Стефан Тонков: 1, 3, 5, 6, 7 ; Стоян Семерджиев: 2 ; Тинко Симов: 1, 2, 3, 4, 5 ; Цанко Патарински: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Цочо Пенков: 1, 10, 4, 5, 6 ;Калейца ; Васил Ватев: 138 ; Селски Дол: 7 ; Христо Ботев: 124 ;Ломец ; Кастроне Состра: 5 ;Троян, Общ. Троян ; Васил Левски: 569 ; Васил Спасов: 96 ; Разклон Калейца: 94 27.08.2014 13:00 - 13:10 Инвестиционна програма
Троян, Общ. Троян ИПЖЗ ; с.Калейца ; местност Калейшко ханче 27.08.2014 12:00 - 13:00 Инвестиционна програма
Гр.Троян, Общ. Троян Ул"Пряспа" от №9 до №49 ;Ул"Пряспа" с №2 ;Ул"Мизия" с №11, 28 и 30 ;Ул"Генерал Карцов" с №140 и №182 28.08.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
Гр.Троян, Общ. Троян Ул"Вежен" от №2 до №22 ;Ул"Вежен" от №13 до №49 ;Ул"Македония" от №22 до №38 ;Ул"Македония" с №51 29.08.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
Троян, Общ. Троян Ген.карцов: 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 7, 9 ; Цар Калоян: 10, 12, 14, 2, 6, 8 29.08.2014 09:15 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община Угърчин
Сопот, Общ. Угърчин Васил Левски: 1, 10, 11, 13, 4, 5, 7, 8 ; Възраждане: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 8, 9 ; Герганица: 1, 2, 3, 4 ; Мах.шумака: БЛ. КЪЩА КОЛЬО, МЕСТН СУАР ; Оборище: 1, 10, 11, 12, 16, 2, 20, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; Пердевойка: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Петриш: 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ; Софийска: 1, 8, 9 ; Угърчинска: 1, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 2, 22, 26, 28, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Шойка: 1, 5 25.08.2014 10:00 - 14:00 Подмяна на СТИ
Кирчево Александър Стамболийски: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134 А, 135, 136, 137, 139, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 ; Васил Левски: 48, 65 ; Иван Вазов: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 9 ; Хан Омуртаг: 1, 2, 3, 4 26.08.2014 08:30 - 16:01 Подмяна на СТИ
Лесидрен Александър Стамболийски: 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8 ; Възраждане: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Георги Бенковски: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Раковска: 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Стоян Петков: 1, 11, 13, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ; Христо Ботев: 11, 18, 20 ; Христо Смирненски: 11, 13, 14, 15, 17, 2, 4, 5, 7, 9 ; Чаршията: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 9 ; Чуловдолска: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 26.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
Кирчево Александър Стамболийски: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134 А, 135, 136, 137, 139, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 ; Васил Левски: 48, 65 ; Иван Вазов: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 9 ; Хан Омуртаг: 1, 2, 3, 4 27.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
Лесидрен Александър Стамболийски: 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ; Възраждане: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Георги Бенковски: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Коман: 1, 2 ; Раковска: 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Стоян Петков: 1, 11, 13, 2, 3, 5, 6, 8, 9 ; Страцин: 2, 3 ; Христо Ботев: 11, 18, 20 ; Христо Смирненски: 11, 13, 14, 15, 17, 2, 4, 5, 7, 9 ; Чаршията: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 9 ; Чуловдолска: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 27.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
Микре Божко Божков: 1, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 5, 6, 7, 8 ; Бранище: 1, 12, 2, 5, 6, 7, 8 ; Бялка: 1, 2, 3, 7, 9 ; Васил Героя: 11, 15, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 4, 6, 7, 8, 9 ; Васил Кировски: 1, 3, 4, 5, 6, 7 ; Димитър Комитата: 5, 7 ; Дунав: 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Елин Пелин: 1, 2 ; Иван Вазов: 2 ; Кольо Семов: 11, 6 ; Кольо Чолашки: 7 ; Опълченска: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; Освобождение: 1, 10, 17, 3, 4, 5, 8 ; Осъм: 1, 4 28.08.2014 09:30 - 14:30 Инвестиционна програма
Лесидрен Балван: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Балдуин: 10, 14, 2, 4, 6 ; Бано Воевода: 13, 36, 40 ; Братеш: 1, 5, 7, 9 ; Васил Левски: 25, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ; Васильовска: 1, 10, 12, 4, 5 ; Стара Планина: 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 184, 186, 187, 188 ; Юрий А.гагарин: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 27, 3, 5, 6, 8 28.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
Лесидрен Александър Стамболийски: 30 ; Бузлуджа: 1, 2, 3, 6 ; Възраждане: 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, БЛ. ТП10 ; Кирил И Методий: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Полк.орлов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 6, 8, 9 ; Радецки: 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 4, 5, 6 ; Стара Планина: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61 ; Сънджер: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 6, 7, 9 ; Тодор Комитата: 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Христо Смирненски: 19 ; Цар Калоян: 1, 3, 7, 9 ; Чаршията: 16, 18, 20, 23, 25 28.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
Лесидрен Балван: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Балдуин: 10, 14, 2, 4, 6 ; Бано Воевода: 13, 36, 40 ; Братеш: 1, 5, 7, 9 ; Васил Левски: 25, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ; Стара Планина: 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 184, 186, 187, 188 ; Юрий А.гагарин: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 27, 3, 5, 6, 8 29.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
Кирчево Александър Стамболийски: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134 А, 135, 136, 137, 139, 14, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 ; Васил Левски: 48, 65 ; Иван Вазов: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 9 ; Хан Омуртаг: 1, 2, 3, 4 29.08.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
Голец Бакърска: 1, 11, 13, 3, 5, 9 ; Васил Левски: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 65, 67, 7, 8, 9, БЛ. ЗАКУСВАЛНЯ, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ТП 5 ; Георги Иванов: 1, 2, 4, 7, 8, 9 ; Иван Карапанчев: 10, 16, 5, 6, 8 ; Лале: 1, 2, 4, 7 ; Лиляна Бърдарова: 3 ; Люлин: 1, 13, 15, 16, 21, 3, 4, 6, 9 ; Отец Паисий: 10, 12, 14, 2, 4, 8 ; Свинево: 26 29.08.2014 09:30 - 14:30 Инвестиционна програма
Община Ябланица
Брестница, Общ. Ябланица Васил Левски: 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 65, 98, 10, 101, 105, 107, 109, 111, 13, 19, 2, 29, 3, 30, 38, 4, 40, 41, 42, 46, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 87, 9, 91, 93, 95, 97, 99, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 117, 150, 152, 154, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 223, 227, бл. Кафе Аперитив ; Вуто Даскала: 1, 2, 7 ; Вутю Малков: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 36, 38, 40, 44, 54, 64, 7, 8, 2, 4, 6 ; Възраждане: 12, 14, 16, 19, 21, 27, 29, 3, 33, 4, 6, 8 ; Георги Бенковски: 1, 2, 4, 5, 7, 9 ; Глоговец: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Дачевци: 11, 13, 15, 2, 4, 8 ; Девети Май: 3 ; Джорковци: 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8 ; Долна Коритна: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 5, 6, 8 ; Дружба: 17, 19, 3, 4, 5, 8 ; Дъб: 11, 12, 14, 3, 8 ; Единство: 1, 11, 13, 15, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Заводска: 6 ; Иван Данов: 1, 4, 6 ; Кокиче: 2, 3, 4 ; Коритна: 1 ; Лало Йотов: 10, 14, 16, 2, 4 ; Липа: 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8 ; Мильовци: 1, 2, 3, 5, 6 ; Никола Петков: 1, 10, 11, 12, 14, 3, 5, 7, 9, 18, 20, 23, 25, 29, 30, 32, 38 ; Оборище: 11, 12, 6, 8, 9, 13, 15, 17 ; Осми Март: 10, 12, 14, 18, 2, 20, 4, 6, 8 ; Петър Василев: 1, 2, 3, 2 ; Печовци: 1, 13, 15, 2, 5, 6, 7 ; Победа: 19, 21, 36, 40, 42, 5, 9, 3 ; Прогрес: 11 ; Равнището: 1, 3, 5, 7 ; Серванска: 1, 3, 6, 8 ; Сергей Румянцев: 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Стара Планина: 15, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 2 ; Стефан Цаков: 11, 1, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 9 ; Стоянковото: 2, 4 ; Съева Пещера: 10, 3, 33, 37, 4, 47, 49, 51, 53, 57, 7 ; Теменуга: 11, 13, 15, 9 ; Трети Март: 10, 12, 13, 14, 16, 23, 27, 29, 35, 8, 9, 1, 5, 6, 7 ; Тълкийското: 13, 15, 17, 19, 2, 7 ; Цоло Гетов: 2, 3 ; Шипка: 5 ;Български Извор ; Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 9, 23, 25, 27, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 44, 60. ; Баба Тонка: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Бузлуджа: 1, 10, 12, 14, 4, 7, 8, 2 ; Валентина Терешкова: 19 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 34, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 ; Вит: 1, 2 ; Георги Бенковски: 1, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8 ; Георги Раковски: 1, 3, 7 ; Демокрация: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 114, 118, 120, 122, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 6, 7, 8, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 146, 2, 2, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 48, 50 ; Дунав: 10, 4, 8 ; Здравец: 1, 2, 4, 6, 8 ; Иван Вазов: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4, 6, 8, 9, 5 ; Извора: 1, 1, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Кокиче: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Мах.боаза: бл. Варна София, газостанция, жилищна Сграда, кошара, къща, къща Атанас, къща Иван, къща Румен ; Мах.начови Воденици: бл. Къща Мария ; Мах.солун: 1, 2, бл. Вила, къща Ангел, пи 076019 ; Местност Белилото: бл. Пс ; Местност Боаза: бл. Път I-4 Коритна Севлиево ; Местност Роденец: 1, бл. Снек Бар ; Никола Вапцаров: 1, 3, 5, 6, 7 ; Отец Паисий: 1, 11, 4, 5, 6, 8, 1, 2 ; Панайот Волов: 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Пирин: 1, 3, 4, 5 ; Райна Княгина: 046, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 1, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Рила: 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 ; Родопа: 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Стара Планина: 2, 4 ; Странджа: 1, 2, 3, 5 ; Тодор Каблешков: 1, 10, 12, 14, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; Тракия: 1, 11, 13, 17, 4, 5, 6, 7, 8 ; Филип-тотю: 2, 3 ; Хаджи Димитър: 1, 2, 3, 4, 6 ; Хемус: 1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Христо Ботев: 1, 12, 14, 15, 2, 22, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 53, 57, 47, 49, 55, 61, бл. Центъра До Училището ; Черно Море: 2, 4, 6, 8 ; Шипка: 1, 2, 3, 4, 6, 5 ; Юрий А.гагарин: 1, 10, 11, 17, 2, 4, 6, 7, 8 ;Галата ; Александър Стамболийски: 1, 1, 10, 12, 14, 16, 25.08.2014 09:00 - 13:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"
Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • пишете ни

Информация за предстоящи
ремонтни дейности и дейности.

Графици