Плевенска област

Начало » Услуги » Графици » График на планови ремонти » Плевенска област


Плевен


Място Дата Време Обяснение
Община Белене
гр. Белене - Източна част на промишлената зона 30.11.2015 15:30 - 16:00 Работа по съоръжения чужда собственост
гр. Белене - Източна част на промишлената зона 30.11.2015 09:00 - 09:45 Работа по съоръжения чужда собственост
гр. Белене - Източна част на промишлената зона 30.11.2015 10:00 - 15:30 Работа по съоръжения чужда собственост
Община Долни Дъбник
Петърница Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 5, 7, 9 ; Букурещ: 5, 7 ; Васил Коларов: 10, 11, 13, 15, 19, 2, 21, 5, 7, 9 ; Волга: 1, 2, 3, 5, 7 ; Георги Димитров: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Гурко: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Иван Павлов Атанасов: 1, 3, 5, 7 ; Искър: 1, 2, 3 ; Киев: 2, 4 ; Москва: 1, 10, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8 ; Панайот Волов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Плачковска: 1 ; Първи Май: 1, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 ; Скобелев: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; Студентска: 1, 10, 12, 3, 6, 8 ; Шипка: 1, 2, 4 ;Тръстеник, Общ. Долна Митрополия ; Баба Тонка: 16 01.12.2015 09:00 - 15:30 Работа по съоръжения НН
Горни Дъбник Боженска: 1 , 2 , 4 ; Бузлуджа: 1 , 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 17 , 18 , 2 , 20 , 22 , 24 , 28 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ; Вл Заимов: 14 , 33 , 35 ; Г Г Деж: 10 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 19А , 20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27 , 28 , 29 , 31 , 33 , 33А , 35 , 39 , 41 , 45 , 47 , 49 , 5 , 51 , 53 , 9 ; Г Димитров: 123 , 125 , 127 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 142 , 143 , 145 , 147 , 147А ; Ген Лавров: 80 , 82 ; Лазар Станев: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14А , 16 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Маршал Толбухин: 6 ; П Р Славейков: 16 , 18 , 18А , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 27 , 29 , 31 ; П Яворов: 1 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Р Даскалов: 2 , 4 , 6 ; Хаджи Димитър: 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 3 , 31 , 33 , 37 , 39 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 ; Христо Смирненски: 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 30 , 32 , 34 , 36 02.12.2015 09:30 - 14:00 Инвестиционна програма
Крушовица, Общ. Долни Дъбник Георги Димитров: 104 ;Петърница ; Александър Стамболийски: 10 , 12 , 22 ; Арда: 10 , 10А , 12А , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 8А , 9 ; Босфора: 1 , 1А , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ; Бузлуджа: 1 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 2 , 20 , 22 , 24 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Букурещ: 1 , 11 , 2 , 3 , 4 , 8 , 9 ; Васил Коларов: 22 ; Дунав: 1 , 10 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 ; Н.хикмет: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 9 ; Плачковска: 1 , 10 , 11 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 ; Плевен: 1 , 15 , 17 , 2 , 4 , 6 , 8 ; Тунджа: 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 9 ; Хаджи Димитър: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 20 , 24 , 4 , 52 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Христо Смирненски: 6 ; Шейново: 1 , 10 , 12 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 04.12.2015 09:30 - 15:30 Работа по съоръжения НН
Община Искър
Искър, Общ. Искър Бенковски: 1 , 10 , 12 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 ; Бр Миладинови: 32 ; Велко Кръстев: 16 , 18 , 22 , 25 , 27 ; Вит: 2, ; Георги Димитров: 45 , 47 , 49 , 49Б , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 60 , 96, 48 ; Ернст Телман: 1 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Иван Ведер: 1 , 10 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 ; Кънчо Илиев: 10 , 11 , 12 , 13 , 20 , 3 , 5 , 7 , 8 , 9 ; Любен Каравелов: 1 , 10 , 13 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Мургаш: 1 , 1 А, 10 , 12 , 14 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Петрохан: 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8 , 9 ; Плевен: 8 ; Родопи: 1 , 11 , 13 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ; Септември: 2 , 4 , 6 ; Страцин: 1 , 3 , 5 ; Христо Кърпачев: 2 , 4 , 6 , 8 ; Чавдарци: 1 , 10 , 11 , 11 А, 12 , 16 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9, 7 30.11.2015 09:30 - 15:30 Работа по съоръжения НН
Искър, Общ. Искър Бр Миладинови: 62 , 64 , 66 , 67 , 68 , 69 ; Вапцаров: 21 , 26 , 28 ; Кирил И Методий: 1 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 ; Николай Петрини: 10 , 11 , 11А , 13 , 14 , 16А , 18 , 2 , 20 , 3 , 4 , 5 , 7А , 8 , 9 ; Тунджа: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 26 , 28 , 3 , 5 , 6 , 8 , 9 ; Христо Наумов: 25 , 27 , 34 , 36 ; Цвятко Георгиев: 16 , 18 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 39 , 40 , 41 , 43 , 45 , 47 , 49 , 51 ; Чаталджа: 12 , 6 , 8 , 8А 30.11.2015 09:30 - 14:30 Инвестиционна програма
Община Кнежа
Кнежа Назъм Хикмет: 32 ; Огоста: 22, 25 30.11.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Кнежа Назъм Хикмет: 32 ; Огоста: 22, 25 01.12.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Кнежа Назъм Хикмет: 32 ; Огоста: 22, 25 02.12.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Кнежа Назъм Хикмет: 32 ; Огоста: 22, 25 03.12.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Кнежа Назъм Хикмет: 32 ; Огоста: 22, 25 04.12.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община Левски
Левски, Общ. Левски Александър Стамболийски: 10, 12, 4, 5, 6, бл. Албена ; Панайот Хитов: 1 ; Цанко Бакалов: 1, 2, 3, 4, 6, 6а ; Цар Симеон: 19, 19д, 21б ;Трънчовица ; Григор Вачков: 31 01.12.2015 09:30 - 16:00 Инвестиционна програма
Левски, Общ. Левски Никола Вапцаров: 5 02.12.2015 13:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Левски, Общ. Левски Никола Вапцаров: 5 02.12.2015 12:30 - 13:00 Инвестиционна програма
Левски, Общ. Левски Бенковски: 1 , 10 , 12 , 2 , 3 , 5 , 7 , 8 ; Братя Миладинови: 1 , 10 , 11 , 12 , 12А , 14 , 15 , 16 , 18 , 2 , 20 , 22 , 24 , 26 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ; Васил Априлов: 26 , 28 , 48 ; Княз Александър Батенберг: 1 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 2 , 20 , 21 , 22 , 22А , 24 , 24А , 25 , 27 , 3 , 31 , 33 , 4 , 5 , 6 , 6А , 8 , 9 ; Крум Попов: 9 ; Малчика: 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 56А , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 62А , 63 , 63А , 64 , 65 , 65А , 66 , 67 , 69 , 71 , 71А , 73 ; Никола Вапцаров: 32 , 34 , 36 , 38 , 40 , 58 , 60 , 62 ; Стара Планина: 1 , 10 , 11 , 13 , 1А , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Тодор Каблешков: 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 ; Филип-тотю: 1 , 10 , 10А , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 17 , 19 , 2 , 2 В , 21 , 23 , 2А , 2Б , 3 , 4 , 4В , 4Г , 6 , 7 , 8 , 9 , 9А 03.12.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община Плевен
Гривица Валтер Мъръчиняну: 19, 21, 23, 25, 27 ; Вит: 3, 4, 5 ; Георги Бенковски: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7 ; Гоце Делчев: 1, 1А, 1Б, 4, 6, 8 ; Г.с.раковски: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Иван Вазов: 11, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 40А, 5, 7, 9 ; Ив.винаров: 1, 1А ; Козлодуй: 10, 12, 16, 18, 24, 4, 8 ; Майор Горталов: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6 ; Христо Ботев: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 4, 6, 8 ; Шипка: 3 30.11.2015 09:30 - 15:30 Работа по съоръжения НН
Плевен Данаил Попов /в.ленин/: 11 , 13 ; Даскал Димо: 16 , 18 , 2 , 20 , 22 , 7 ; Св.параскева/ц.станчев/: 10 , 12 , 12а ; Софроний Врачански: Балчик, силистра, 1 , 2 , 3 , 3 Гж ; Хаджи Ангел: 10 , 10а , 12 30.11.2015 09:30 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
Плевен 999: бл. Изход София, бл. Улично Осветление ; Д-р Г.м.димитров/н.гиг/: 110, 111, 112, 112а, 114, 114а, 115, 116, 121, 121а, 123, 123а, 127, 74б, 82, 84, 85, 86, 125, бл. Изба На Лви ; Местн.табакова Чешма 1: 332 ; Местн.табакова Чешма Iv: 140, 253 ; Стара Гара: бл. Гаражи ; Сторгозия: 224, 26, бл. Склад Осветление 30.11.2015 12:00 - 12:10 Работа по съоръжения чужда собственост
Плевен Д-р Г.м.димитров/н.гиг/: 110, 111, 112, 112а, 114, 114а, 115, 116, 121, 121а, 123, 123а, 127, 74б, 82, 84, 85, 86, 125 ; Местн.табакова Чешма 1: 332 ; Местн.табакова Чешма Iv: 140, 253 ; Стара Гара: бл. Гаражи ; Сторгозия: бл. Склад Осветление 30.11.2015 12:10 - 12:50 Работа по съоръжения чужда собственост
Плевен 999: бл. Изход София, бл. Улично Осветление ; Д-р Г.м.димитров/н.гиг/: 110, 111, 112, 112а, 114, 114а, 115, 116, 121, 121а, 123, 123а, 127, 74б, 82, 84, 85, 86, 125, бл. Изба На Лви ; Местн.табакова Чешма 1: 332 ; Местн.табакова Чешма Iv: 140, 253 ; Стара Гара: бл. Гаражи ; Сторгозия: 224, 26, бл. Склад Осветление 30.11.2015 12:50 - 13:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Върбица, Общ. Плевен Г.с.раковски: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 ; Димитър Благоев: 5 ; Димка Пенчева: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 18 , 2 , 20 , 20А , 22 , 24 , 26 , 28 , 2А , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Ивайло: 1 ; Иван Тотев: 10 , 2А , 4 , 5 , 6 ; Катя Попова: 1 ; Райко Даскалов: 24 , 25 , 26 , 26А , 28 , 29 , 31 ; София: 1 , 3 ; Христо Кърпачев: 1 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 3 , 5 , 9 30.11.2015 09:30 - 15:30 Инвестиционна програма
Плевен Генерал Владимир Вазов: 25 , 27 , 29 , 33 , 39 , 43 , 47 , 49 ; Емил Димитров/марица/: 52 ; Лозенград/хр.згалевски/: 17 , 27 ; Странджа: 40 , 42 , 44 , 46 ; Страцин: 29 , 31 , 33 , 35 , 36 , 36А , 38 ; Хаджи Димитър: 81 , 83 , 86 , 87 , 87А , 88 , 89 ; Цар Иван Шишман: 55 30.11.2015 13:00 - 15:00 Работа по съоръжения НН
Ясен, Общ. Плевен Александър Стамболийски: 1 , 10 , 11 , 12 , 14 , 16 , 18 , 2 , 3 А, 3Б , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Васил Левски: 1 ; Вит: ; Георги Димитров: 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 34 А, 37 , 40 , 41 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 ; Дамян Пачев: 1 , 10 , 11 , 11 А, 13 , 14 , 14А , 15 , 15А , 16 , 17 , 17А , 18 , 2 , 20 , 22 , 24 , 28 , 3 , 4 , 5 , 5А , 6 , 7 , 8 , 9 ; Иван Вазов: 1 , 2 , 3 А, 3А , 4 , 6 ; Иван Винаров: 31 , 33 , 35 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 44 , 46 , 46А ; Илия Бешков: 5 ; Любен Каравелов: 1 , 10 , 12 , 18 , 2 , 3 , 5 , 7 , 7А , 8 , 9 ; Софроний Врачански: 1 , 2 , 4 , 5 , 6 ; Тодор Пенчев: 1 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 1А , 2 , 2А , 2В , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 ; Христо Ботев: 1 ; Цветан Спасов: 16 , 18 ; Янко Сакъзов: 1 , 18 , 3 , 4 , 5 , 6 , 6А 01.12.2015 09:30 - 15:30 Нови присъединявания
Плевен Миладинови Братя: 1 , 1 ГЖ, 10 , 12 , 4 , 6 ; Неофит Рилски: 1 , 2 , 29 , 31 , 33 , 46 2, 48 , 48 1, 56 , 58 ; Пирин: 10 , 11 , 13 , 15А , 24 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 01.12.2015 09:00 - 11:30 Работа по съоръжения НН
Плевен Васил Априлов: 23 , 31 , 48 ; Морава: 2 , 3 , 5А , 7 ; Парашкев Цветков: 14 ; П.р.славейков: 40 , 45 , 46 , 46 А , 46А , 48 , 49А , 50 , 51 , 53 ; Тимок: 3 , 9 01.12.2015 13:00 - 15:00 Работа по съоръжения НН
Плевен Бяло Море/н.тинков/: 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 26, 28, 29, 4, 5, 6, 7, 9 ; Димчо Дебелянов: 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Драгоман/ц.кисьов/: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 5, 5 А, 7, 8, БЛ. РИЛА ; Кала Тепе: 24, 28, 30, 32 ; Княз Борис I/в.ангелов/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 20Б, 3, 35, 4, 6, 7, 8, 9 01.12.2015 09:00 - 09:30 Работа по съоръжения НН
Коиловци Панайот Волов: 21 ;Славяново, Общ. Плевен ; Ал Стамболийски: 17 , 23 , 25 , 27 , 31 , 33 , 40 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 ; Васил Левски: 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Лом: 10 , 4 ; Марица: 1 , 3 , 4 ; Мусала: 12 , 14 , 16 , 18 ; Нова Загора: 1 , 2 ; Отец Паисий: 2 , 4 , 6 ; Троян: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 ; Чепеларе: 9 ; Ямбол: 11 , 13 , 15 , 16 , 17 , 7 , 8 02.12.2015 09:30 - 15:30 Работа по съоръжения НН
Плевен 56722.651.187, Кв.603, ул. Витска Долина: АВТОРАБОТИЛНИЦА ; Д-р Г.м.димитров/н.гиг/: ; Сторгозия: 30 02.12.2015 09:30 - 10:00 Подмяна на СТИ
Плевен Местн.кайлъка: БЛ. ВИЛА КМЕТСТВО 03.12.2015 09:00 - 12:00 Подмяна на СТИ
Плевен Местн.кайлъка: БЛ. БОХОТСКА ГОРА 03.12.2015 13:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Плевен Божурица: 11 , 13 , 15 , 1А , 5 , 7 ; Владимир Бурмов: 28 , 32 ; Д-р Г.м.димитров/н.гиг/: 16 , 18 , 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 28А , 28Б , 30 , 32 , 34 , 36 , 36А , 38 , 40 , 40А , 41 , 42 , 42А , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 48А , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 56А , 57 , 57А , 58 , 59 , 59А , 60 , 61 , 62 , 63 , 65 , 67 , 69 , 69А , 71 , 73 , 75 , 79 ; Кръстец: 1 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 ; Лайка: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 2 , 22 , 24 , 25 , 25А , 27 , 29 , 29А , 2А , 3 , 31 , 33 , 33А , 35 , 35А , 35Б , 37 , 39 , 39А , 4 , 5 , 52 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Орлица: 29 , 40 , 41 , 42 , 44 , 46 , 47 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 56А 03.12.2015 08:30 - 14:00 Работа по съоръжения НН
Пелишат 17 Партизани: 25А , 29 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 38 , 39 , 40 , 41 , 45 , 46 , 47 , 48 , 50 , 51 , 52 , 53 , 55 , 57 , 58 , 59 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 ; Вит: 1 , 2 , 5 , 7 ; Дунав: 5 , 6 , 7 , 9 ; Иван Вазов: 2 ; Любен Вешков: 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 30А , 31 , 32 , 33 , 34 , 34А , 35 , 36 , 37 , 39 ; Осъм: 12 , 14 , 15 , 17 , 19 , 21 , 27 , 4 , 4А , 6 , 8 ; Победа: 11 , 11А , 11Б , 13 , 15 , 17 , 5 , 8 , 9 ; Христо Ботев: 1 , 11 , 1А , 2 , 2А , 3 , 4 , 7 03.12.2015 09:30 - 15:30 Работа по съоръжения НН
Плевен Георги Кочев: 102, 104 06.12.2015 08:30 - 09:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Плевен Георги Кочев: 104 06.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Плевен Георги Кочев: 102, 104 06.12.2015 16:00 - 16:30 Работа по съоръжения чужда собственост
Община Червен бряг
Червен Бряг Победа: БЛ 3, 4, 5, В ; Яне Сандански: 47 3/4-70 02.12.2015 09:00 - 14:00 Инвестиционна програма
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"

Враца


Място Дата Време Обяснение
Община Враца
гр. Враца - Пречиствателна станция на "В и К" Враца 30.11.2015 09:00 - 13:00 Профилактика на съоръжения СрН
Враца - ВЛ "Разсадника": Без захранване ще бъдат фирми и лозарски кооперации, разположени по протежението на Криводолско шосе /пътя Враца-Криводол/, ФЕЦ “Джуджан“ и м. Лиляшки баир. 02.12.2015 09:00 - 11:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. Враца - Пречиствателна станция на "В и К" Враца 04.12.2015 09:00 - 13:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община Козлодуй
Козлодуй 36-ти Полк: .13 , .3 , 1 , 11 , 13 , 15 , 18 , 2 , 4 , 6 , 7 , 9 ; Бургас: 1 , 11 , 2 , 2а , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 ; Варна: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 17а , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 24 , 26 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Георги Димитров: 29 ; Добруджа: 16 , 20 , 21 , 22 , 24 , 25 , 27 , 31 , 33 , 35 , 37 ; Екзарх Йосиф: .13 , 1 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16 , 17 , 19 , 20 , 21 , 23 , 25 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Орлин Василев: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17а , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 7-а , 8 , 9 ; Пловдив: 17 ; Преслав: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ; Тракия: 1 , 11 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Търново: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, 16 , 18 , 19 , 21 , 23 , 25 , 27 , 29 , 31 01.12.2015 08:00 - 10:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Община Мездра
Бов, Общ. Своге Бовска Габровница: Бл ;Елисейна ; Георги Марков: 24, .34 , .50 , .54 , 20, 22 , 24 , 26 , 28 , 3 , 30 , 35 , 36, 38, 40, 44 , 46 , 48, 52 , 52, 54 , 54, .8 , 10, 12, 14, 16 , 20 , 22 , 24 ; Димитър Бояджиев: 1 , 1, 2, 4, 21 ; Димитър Дацов: .3 , .3 А , .4 , .5 , 1, 11 , 11 А , 11, 16 , 5, 9 ; Заводска: .13 , 1 , 11 , 11, 13 , 15 , 15, 5 ; Иван Костов: .12 , .15 , .20 , .30 , .32 , .6 , .8 , 1, 10, 12 , 13 , 15, 16 , 17 , 17, 18 , 19 , 2, 20 , 20, 21 , 22 , 24 , 26, 28, 3 , 34 , 5 , 5 А, 5, 6 , 7 , 7, 9 ; Йордан Куртев: .10 , .22 , .3 , .7 , .8 , 1, 10 А, 10, 14 , 16 , 18, 26, 28, 30, 5, 9, .17 , .32 , .38 , .46 А , 15, 19, 28, 30, 32 , 34 , 36 , 40 , 44, 46, 48, 50 ; Стефан Трифонов: .1 , .19 , .27 , .3 , .5 , .9 , 11 , 13 , 14 , 15 , 19, 21 , 21 А , 25, 27 , 27 А, 27, 29 , 3, 31 , 31 А, 31, 35, 37 , 7 , 7, .37 , .39 , 2 , 25 , 27 , 31 , 41 ; Стоян Коцов: .14 , 12 , 16 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7 ; Тотьо Георгиев: .19 , .23 , .5 А , 1, 12, 17 , 19, 23, 25, 3, 5 , 5 А, 8 ;Зверино ; VІІІ-671: ; Александър Стамболийски: 1 , 13, 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 2 , 33 , 35 , 35а , 37 , 39 , 41 , 43 , 45, 11 , 19 , 2 , 21 , 23 , 23а , 25 , 27 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8, 22 , 24 , 26 ; Ангел Кънчев: 1 , 3 , 6 , 8 ; Беласица: 2 , 3 , 4 , 5 , 7 ; Бор: 1 , 10 , 2 , 3 , 6, 3 ; Васил Коларов: 1 , 2 , 3 , 8 ; Васил Левски: 1, 1 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 26 , 28 , 29 , 29 А , 3 , 30 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Витоша: 11 , 2 , 3 , 5 , 7 ; Вола: 2 , 4 , 4 А ; Гаврил Генов: 1, 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 19 , 2 , 21 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, 7 ; Ген.иван Кинов: 1 , 11 , 12 , 2 , 3 , 31 , 33 , 37 , 39 , 4 , 45 , 47 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Гео Милев: 1 , 2 , 7 ; Георги Бенковски: 1, 11 , 12 , 13 , 16 , 17 , 19 , 2 , 21 , 23 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Георги Димитров: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 16а , 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 32 , 34 , 37 , 38 , 4 , 40 , 42 , 42а , 44 , 46 , 8 , 9, 19 , 50, 23 , 68 , 72 , 74, 48 , 50 , 54 , 58 , 62 , 64 , 66 ; Георги Кирков: 1 , 1а , 2 , 3 , 5 , 7 ; Димитър Благоев: 1 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 2 , 21 , 23 , 25 , 27 , 3 , 31 , 33 , 37 , 39 , 4 , 41 , 43 , 45 , 47 , 5 , 7 , 9, 27 , 41 ; Динко Петров: 1 , 10 , 12 , 2 , 3 , 4 , 5, 11 , 9, 2 ; Здравец: 1 , 1 А , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 2 , 21 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Златица: 1 , 2 , 3 , 5а , 7 , 8, 5а, 8 ; Искър: 11 , 19 , 2 А , 5 , 7 , 9, 2 , 23 , 27 , 4 , 6 ; Канала: 1 , 3 ; Кирил И Методий: 1 , 1а , 3 , 4, 6 ; Комсомолска: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 13 А , 14 , 15 , 16 , 18 , 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 3 , 30 , 32 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Лиляна Димитрова: 1 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 17 , 19 , 2 , 21 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Люлин: 1 , 10 , 2 , 4 , 6 , 8, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 А , 16а , 17 , 3 , 5 , 9 , 9а, 8 ; Местност Алиов Дол: ; Митко Палаузов: 1 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 23 , 25 , 27 , 3 , 3а , 4 , 5 , 50 , 7 , 7а , 8 , 9, 15, 27 , 3 ; Младост: 1 , 2 , 3 , 3 А , 4 , 5 , 7 ; Никола Вапцаров: 13 , 15 , 28 , 30 , 32 , 32а, 14 , 16 , 18 , 20 , 20а , 22 , 24 , 26 , 28 , 3 , 5 , 7 , 9, 4 , 6 , 6а , 8 , 8а ; Никола Войновски: 10 , 12 , 14 , 18 , 22 , 28 , 30 , 6 , 8, 3, .68 А , .99 , 1 , 26 , 28 , 3 , 30 , 32 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 66а , 68 , 68а , 7 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80 , 82 , 84 , 86 , 88 , 90 , 92 , 94 , 98, 9 ; Никола Марков-колката: 1 , 7 , 9, 11 , 13 , 15 , 2 , 4 , 5 , 7 , 9, 3 ; Оборище: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 16 , 17 , 18 , 2 , 2а , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Оданат: 161 , 162 , 163 , 164 , 166 , 168 , 170, 173 , 174 ; Околчица: 1 , 2а ; Опълченска: 10 , 12 , 2 , 4 , 6а , 8 ; Пейо Яворов: 1 , 2 , 3, 3 ; Пирин: 1, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ; Поп Андрей: 1 , 10 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 ; Преслав: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 14 , 19 ; Рила: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 5а ; Рътовете: 151 , 155 , 156 , 158 , 159 , 160 ; Средец: 2 , 4 ; Стадиона: 1 , 10 , 12 , 2 , 3 , 4 , 5 ; Стара Планина: 11 , 13 , 15 , 16 , 17 , 19 , 20 , 21 , 23 , 3 , 5 , 57 , 6 , 7 , 8 , 9, 20 , 24 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 38 , 39 , 40 4, 41 , 42 , 43 , 45а , 47 , 53 ; Струма: 1 , 4, 2 , 4 ; Съби Димитров: 3 , 4 , 6 , 8 ; Тотка Илиева: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ; Търговска: 1 , 3 , 4 , 5, 3 ; Хаджи Димитър: 10 , 12 , 14 , 16 , 2 , 4 , 6 , 8 ; Христо Ботев: 10 , 15 , 17 , 19 , 2 , 21 , 23 , 25 , 27 , 29 , 3 , 35 , 35а , 39 , 4 , 41 , 43 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, 3, 9 ; Чавдар: 1 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Юрий Гагарин: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 ;Злидол ; Ген.иван Кинов: 1, 3 , 4 ; Димитър Илиев: 2 , 3 ; Заводска: 1 , 1, 10 , 12 , 12, 14 , 15 , 16 03.12.2015 09:00 - 09:15 Работа по съоръжения чужда собственост
Бов, Общ. Своге Бовска Габровница: Бл ;Елисейна ; Георги Марков: 24, .34 , .50 , .54 , 20, 22 , 24 , 26 , 28 , 3 , 30 , 35 , 36, 38, 40, 44 , 46 , 48, 52 , 52, 54 , 54, .8 , 10, 12, 14, 16 , 20 , 22 , 24 ; Димитър Бояджиев: 1 , 1, 2, 4, 21 ; Димитър Дацов: .3 , .3 А , .4 , .5 , 1, 11 , 11 А , 11, 16 , 5, 9 ; Заводска: .13 , 1 , 11 , 11, 13 , 15 , 15, 5 ; Иван Костов: .12 , .15 , .20 , .30 , .32 , .6 , .8 , 1, 10, 12 , 13 , 15, 16 , 17 , 17, 18 , 19 , 2, 20 , 20, 21 , 22 , 24 , 26, 28, 3 , 34 , 5 , 5 А, 5, 6 , 7 , 7, 9 ; Йордан Куртев: .10 , .22 , .3 , .7 , .8 , 1, 10 А, 10, 14 , 16 , 18, 26, 28, 30, 5, 9, .17 , .32 , .38 , .46 А , 15, 19, 28, 30, 32 , 34 , 36 , 40 , 44, 46, 48, 50 ; Стефан Трифонов: .1 , .19 , .27 , .3 , .5 , .9 , 11 , 13 , 14 , 15 , 19, 21 , 21 А , 25, 27 , 27 А, 27, 29 , 3, 31 , 31 А, 31, 35, 37 , 7 , 7, .37 , .39 , 2 , 25 , 27 , 31 , 41 ; Стоян Коцов: .14 , 12 , 16 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 7 ; Тотьо Георгиев: .19 , .23 , .5 А , 1, 12, 17 , 19, 23, 25, 3, 5 , 5 А, 8 ;Зверино ; VІІІ-671: ; Александър Стамболийски: 1 , 13, 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 2 , 33 , 35 , 35а , 37 , 39 , 41 , 43 , 45, 11 , 19 , 2 , 21 , 23 , 23а , 25 , 27 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8, 22 , 24 , 26 ; Ангел Кънчев: 1 , 3 , 6 , 8 ; Беласица: 2 , 3 , 4 , 5 , 7 ; Бор: 1 , 10 , 2 , 3 , 6, 3 ; Васил Коларов: 1 , 2 , 3 , 8 ; Васил Левски: 1, 1 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 26 , 28 , 29 , 29 А , 3 , 30 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Витоша: 11 , 2 , 3 , 5 , 7 ; Вола: 2 , 4 , 4 А ; Гаврил Генов: 1, 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 17 , 19 , 2 , 21 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, 7 ; Ген.иван Кинов: 1 , 11 , 12 , 2 , 3 , 31 , 33 , 37 , 39 , 4 , 45 , 47 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Гео Милев: 1 , 2 , 7 ; Георги Бенковски: 1, 11 , 12 , 13 , 16 , 17 , 19 , 2 , 21 , 23 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Георги Димитров: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 16а , 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 32 , 34 , 37 , 38 , 4 , 40 , 42 , 42а , 44 , 46 , 8 , 9, 19 , 50, 23 , 68 , 72 , 74, 48 , 50 , 54 , 58 , 62 , 64 , 66 ; Георги Кирков: 1 , 1а , 2 , 3 , 5 , 7 ; Димитър Благоев: 1 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 2 , 21 , 23 , 25 , 27 , 3 , 31 , 33 , 37 , 39 , 4 , 41 , 43 , 45 , 47 , 5 , 7 , 9, 27 , 41 ; Динко Петров: 1 , 10 , 12 , 2 , 3 , 4 , 5, 11 , 9, 2 ; Здравец: 1 , 1 А , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 2 , 21 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Златица: 1 , 2 , 3 , 5а , 7 , 8, 5а, 8 ; Искър: 11 , 19 , 2 А , 5 , 7 , 9, 2 , 23 , 27 , 4 , 6 ; Канала: 1 , 3 ; Кирил И Методий: 1 , 1а , 3 , 4, 6 ; Комсомолска: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 13 А , 14 , 15 , 16 , 18 , 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 3 , 30 , 32 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Лиляна Димитрова: 1 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 17 , 19 , 2 , 21 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Люлин: 1 , 10 , 2 , 4 , 6 , 8, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 А , 16а , 17 , 3 , 5 , 9 , 9а, 8 ; Местност Алиов Дол: ; Митко Палаузов: 1 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 23 , 25 , 27 , 3 , 3а , 4 , 5 , 50 , 7 , 7а , 8 , 9, 15, 27 , 3 ; Младост: 1 , 2 , 3 , 3 А , 4 , 5 , 7 ; Никола Вапцаров: 13 , 15 , 28 , 30 , 32 , 32а, 14 , 16 , 18 , 20 , 20а , 22 , 24 , 26 , 28 , 3 , 5 , 7 , 9, 4 , 6 , 6а , 8 , 8а ; Никола Войновски: 10 , 12 , 14 , 18 , 22 , 28 , 30 , 6 , 8, 3, .68 А , .99 , 1 , 26 , 28 , 3 , 30 , 32 , 38 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 66а , 68 , 68а , 7 , 72 , 74 , 76 , 78 , 80 , 82 , 84 , 86 , 88 , 90 , 92 , 94 , 98, 9 ; Никола Марков-колката: 1 , 7 , 9, 11 , 13 , 15 , 2 , 4 , 5 , 7 , 9, 3 ; Оборище: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 16 , 17 , 18 , 2 , 2а , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Оданат: 161 , 162 , 163 , 164 , 166 , 168 , 170, 173 , 174 ; Околчица: 1 , 2а ; Опълченска: 10 , 12 , 2 , 4 , 6а , 8 ; Пейо Яворов: 1 , 2 , 3, 3 ; Пирин: 1, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ; Поп Андрей: 1 , 10 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 ; Преслав: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6, 14 , 19 ; Рила: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 5а ; Рътовете: 151 , 155 , 156 , 158 , 159 , 160 ; Средец: 2 , 4 ; Стадиона: 1 , 10 , 12 , 2 , 3 , 4 , 5 ; Стара Планина: 11 , 13 , 15 , 16 , 17 , 19 , 20 , 21 , 23 , 3 , 5 , 57 , 6 , 7 , 8 , 9, 20 , 24 , 25 , 27 , 29 , 33 , 35 , 38 , 39 , 40 4, 41 , 42 , 43 , 45а , 47 , 53 ; Струма: 1 , 4, 2 , 4 ; Съби Димитров: 3 , 4 , 6 , 8 ; Тотка Илиева: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ; Търговска: 1 , 3 , 4 , 5, 3 ; Хаджи Димитър: 10 , 12 , 14 , 16 , 2 , 4 , 6 , 8 ; Христо Ботев: 10 , 15 , 17 , 19 , 2 , 21 , 23 , 25 , 27 , 29 , 3 , 35 , 35а , 39 , 4 , 41 , 43 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, 3, 9 ; Чавдар: 1 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Юрий Гагарин: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 ;Злидол ; Ген.иван Кинов: 1, 3 , 4 ; Димитър Илиев: 2 , 3 ; Заводска: 1 , 1, 10 , 12 , 12, 14 , 15 , 16 03.12.2015 16:00 - 16:15 Работа по съоръжения чужда собственост
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"

Монтана


Място Дата Време Обяснение
Община Берковица
гр.Берковица ул. 23 Септември: бл. Кантон Изравнителен Басейн ; ул.Акация: бл. Изравнителен Кантон ; ул. Извън Регулацията: 11, бл. Дърводелски Цех ; Местност Петрохан: бл. Времянка, почивна Станция-тото, пътна База-вила, ресторант, скара-бира, снегоринна База, туристически Дом, хижа Горско, хижа Рпк, хижа-горско, чайна ; ул.Страцимировска: 26 ;с.Бързия ; ул.Петроханска: 1 ; ул. Пръшковица: 10, 3, 5 30.11.2015 09:00 - 09:30 Профилактика на съоръжения СрН
гр.Берковица ул.23 Септември: бл. Кантон Изравнителен Басейн ; ул.Акация: бл. Изравнителен Кантон ; ул. Извън Регулацията: 11, бл. Дърводелски Цех ; Местност Петрохан: бл. Времянка, почивна Станция-тото, пътна База-вила, ресторант, скара-бира, снегоринна База, туристически Дом, хижа Горско, хижа Рпк, хижа-горско, чайна ; ул.Страцимировска: 26 ;с.Бързия ; ул.Петроханска: 1 ; ул.Пръшковица: 10, 3, 5 30.11.2015 17:30 - 18:30 Профилактика на съоръжения СрН
МТП Кантона ВЕЦ Петрохан ;ВЕЦ Бързия ;СТП Малка Бързия 30.11.2015 09:30 - 17:30 Профилактика на съоръжения СрН
с.Бързия ул.Бор: 7 ; ул. Петроханска: 138 , 140 , 142 , 144 , 148 , 150 , 152 , 154 , 156 , 158 , 160 , 162 , 164 , 168 , 170 , 172 , 174 , 176 , 178 , 182 , 184 , 186 , 188 , 190 , 192 , 194 , 195 , 196 , 197 , 199 , 201 , 203 , 205 , 207 , 209 , 210 , 211 , 213 , 215 , 217 , 219 , 223 , 225 , 227 , 229 , 231 , 233 , 237 , 239 , 241 , 243 , 245 , 53 , 74 ; ул.Стефан Караджа: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 ; ул.Христо Михайлов: 1 , 11 , 24 , 26 , 28 , 30 , 32 , 34 , 36 , 8 ; ул.Шипка: 17 , 18 , 19 ; ул. Юрий Гагарин: 1 , 11 , 13 , 15 , 16 , 17 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 3 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 36 , 37 , 38 , 4 , 40 , 41 , 43 , 9 02.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
гр.Берковица 086014 Землището На С.бързия: ;с.Бързия ; ул.Артец: 27 , 29 , 31 , 35 , 37 ; ул. Малина: 1 , 10 , 12 , 15 , 17 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ; ул. Младост: 1 , 10 , 12 , 14 , 16 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; ул. Петроханска: 41 , 65 ; ул. Пръшковица: 11 , 37 , 7 ; ул.Равнище: 14 , 16 , 18 , 20 , 8 ; ул. Стругарница: 4 02.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
с.Бързия ул. №017047: ; ул.Бучняк: 14 ; ул. Васил Левски: 36 , 5 , 55 , 57 ; ул.Гръскята: 11 , 13 , 15 , 5 , 6 , 7 , 9 ; ул. Еделвайс: 1 , 10 , 11 , 13 , 14 , 2 , 22 , 4 , 5 , 7 , 8 ; ул.Нов Живот: 1 , 10 , 11 , 13 , 14 , 16 , 19 , 2 , 21 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ; ул.Петроханска: 217 ; ул. Христо Ботев: 23 , 29 , 5 , 58 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 76 , 80 , 82 , 84 ; ул.Юрий Гагарин: 1 02.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
гр.Берковица ул. Антим I: 2 ; ул. Георги Сава Раковски: 21 ; ул. Д-р Иван Панов: 1, 11 ;ул. Д-р Иван Панов(9 Септември): 1, 10 ; ул. Екзарх Йосиф: 1, 3 ; ул. Звезда: 2, 3, 4, 6, 7, 8 ; ул. Здравченица: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; ул. Кестенарска: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Кирил И Методи: 10, 12, 4, 5, 6, 8, 9 ;ул. Ком: 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 4, 9 ; ул. Отец Паисий: 1, 2, 3 ; ул. Петър Берон: 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Професор Петко Наумов: 1, 2, 3, 5, 6 ; ул. Тодорини Кукли: 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; ул. Христо Ботев: 1, 11, 3, 4, 5 ; ул. Черковна: 1, 3, 9 ; ул. Шипка: 1, 2, 3, 8, 9 03.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
гр.Берковица ул.Лале: 42 ; ул. Малинарка: 2 ; ул.Пи 03928.66.32: МЕСТНОСТ ТЪРНОВИТИ РЪТ ; ул. Първи Май: 1 , 12 , 38 ; ул. Раковица: БЛ ; ул. Раковица ул. 1-ви Май: 1 , 10 , 101 , 103 , 13 , 14 , 16 , 17 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 26 , 27 , 28 , 29 , 3 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 40 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 5 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 6 , 60 , 61 , 62 , 64 , 65 , 66 , 67 , 69 , 7 , 70 , 71 , 72 , 73 , 76 , 77 , 79 , 8 , 82 , 83 , 85 , 9 , 91 , 93 ; ул. Раковица ул. Иглика: 1 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 28 , 3 , 30 , 32 , 34 , 38 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; ул. Раковица ул. Крайречна: 1 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19 , 21 , 23 , 25 , 27 , 29 , 3 , 31 , 33 , 35 , 37 , 5 , 7 , 9 ; ул. Раковица ул. Криви Рог: 1 , 10 , 12 , 15 , 16 , 18 , 2 , 3 , 4 , 53 , 55 , 8 , 9 ; ул.Раковица ул. Лале: 1 , 10 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 3 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 39 , 4 , 40 , 41 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 5 , 50 , 51 , 52 , 54 , 56 , 58 , 6 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 7 , 70 , 72 , 8 , 9 ; ул. Раковица ул. Малина: 1 , 10 , 11 , 13 , 14 , 16 , 2 , 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 30 , 32 , 34 , 36 , 38 , 4 , 40 , 42 , 48 , 5 , 50 , 52 , 54 , 56 , 8 ; ул. Раковица ул. Мир: 1 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 3 , 30 , 31 , 32 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 4 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 47 , 49 , 5 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 6 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 74 , 76 , 78 , 8 , 80 , 82 , 86 , 90 ; ул. Раковица ул. Пролет: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 23 , 24 , 25 , 27 , 28 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ; ул. Раковица ул. Свобода: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 3 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 39 , 4 , 41 , 42 , 43 , 45 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; ул.Раковица ул. Добри Чинтулов: 1 , 16 ; ул. Раковица ул. Панайот Хитов: 5 ; ул. Раковица ул. Усин Керим: 2 , 9 ; ул. Рако-ца ул. Братя Миладинови: 10 , 14 , 2 , 4 , 6 , 88 ; ул. Ружа: 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 22 , 24 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ; ул. Свобода: 19 ; ул. Страцимировска: 2 ; ул.Чайка: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 04.12.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община Бойчиновци
с.Мадан, Общ. Бойчиновци ул. Вела Пеева: 3 ; ул.Владимир Илич Ленин: 54 , 56 , 58 , 60 , 62 , 64 , 66 , 68 , 70 , 72 , 74 , 76 ; ул. Георги Димитров: 1 , 4 , 5 , 7 , 9 ; ул. Димитър Благоев: 31 ; ул. Ленинградска: ЛЕНИН ; ул.Славянска: 1 , 5 02.12.2015 09:30 - 16:00 Работа по съоръжения НН
с.Лехчево ул. Александър Стамболийски: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 59 ; ул. Антон Иванов: 1, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; ул. Васил Априлов: 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 6, 9 ; ул. Гаврил Генов: 4 ; ул. Георги Димитров: 127, 25 ; ул. Димитър Благоев: 11, 13, 15, 17, 21, 25, 29, 31, 44, 48, 50, 52 ; ул. Йордан Йовков: 2 ; ул. Климент Охридски: 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9 ; ул. Крайселска: 10, 2, 3, 4, 6, 8 ; ул. Любен Каравелов: 18, 8 ; ул. Оборище: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 8, БЛ. ТП N5 УО ; ул. Пенчо Славейков: 5 ; ул. Петър Берон: 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9 ; ул. Тодор Семерджиев: 18 ; ул. Хаджи Димитър: 20, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81 ; ул. Христо Михайлов: 18 ; ул. Христо Смирненски: 15, 19, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 56, 58 ; ул. Цветко Терзийски: 12, 22, 24, 31, 33, 37 03.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
с.Охрид ул. Втора: 1 , 10 , 12 , 2 , 3 , 5 ; ул.Осма: 2 ; ул.Пета: 1 , 12 , 14 , 16 , 2 , 20 , 3 , 4 , 6 ; ул. Първа: 107 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 121 , 122 , 123 , 124 , 126 , 128 , 129 , 130 , 132 , 134 , 66 ; ул. Седма: 2 , 22 , 4 , 8 ; ул. Трета: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 2 , 4 , 7 , 8 , 9 ; ул.Четвърта: 10 , 14 , 16 , 2 , 4 , 6 , 8 ; ул.Шеста: ТП ХІ УЛИЧНО ОСВ., 1 , 11 , 13 , 15 , 2 , 24 , 26 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 ; ул.Шестнадесет: 4 04.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
с.Охрид 560078: МЕСТНОСТ ОРНИЧЕТО ; ул.Двадесет И Едно: 17 , 19 , 21 , 23 , 25 , 27 , 29 ; ул. Двадесет И Три: 3 , 4 ; ул.Дванадесет: 1 , 2 , 3 ; ул.Девета: 1 , 10 , 6 , 8 ; ул. Деветнадесет: 1 , 2 , 3 ; ул. Десета: 2 , 3 , 4 , 9 ; ул. Единадесет: 1 , 2 ; ул. Осемнадесет: 1 , 12 , 13 , 2 , 3 , 39 , 4 , 45 , 5 , 7 ; ул. Осма: 11 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22 , 27 , 3 , 33 , 39 , 4 , 41 , 45 , 49 , 5 , 53 , 57 , 59 , 6 , 61 , 63 , 65 , 67 , 7 , 73 , 8 ; ул. Петнадесет: 1 , 2 , 3 , 4 ; ул.Първа: 1 , 10 , 100 , 102 , 103 , 104 , 106 , 118 , 12 , 13 , 16 , 16 КЪЩА, 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 3 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 39 , 4 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 5 , 52 , 53 , 54 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 7 , 70 , 71 , 72 , 75 , 76 , 78 , 79 , 8 , 80 , 83 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 9 , 94 , 98 ; ул.Седемнадесет: 10 , 2 , 6 , 8 ; ул.Тринадесет: 2 , 4 ; ул. Четиринадесет: 11 , 15 , 17 , 19 , 2 , 21 , 23 , 25 , 3 , 5 ; ул. Шестнадесет: ТП 2 УО, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 04.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
Община Брусарци
Белотинци Втора: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 25 ; Двадесет И Втора: 1, 5, 15 ; Двадесет И Девета: 1, 4, 5, 8 ; Двадесет И Осма: 1, 2, 3, 4, 6, 8 ; Двадесет И Пета: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Двадесет И Първа: 1, 10, 2, 3, 6, 8 ; Двадесет И Седма: 1, 3, 5, 7 ; Двадесет И Трета: 1, 3, 6, 7, 2 ; Двадесет И Четвърта: 1, 10, 12, 14, 16, 3, 4, 6, 8, 2, бл. Тп 4 Уо ; Двадесет И Шеста: 1, 10, 11, 12, 13, 17, 2, 3, 6, 8, 9 ; Двадесета: 1, 2, 5, 3 ; Дванадесета: 1, 3, 5, 3, 6, 8 ; Девета: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Десета: 1 ; Единадесета: 1, 3, 5, 6 ; Местност Бреста: бл. Пс ; Местност Верлото: бл. Пс ; Местност Цветкови Туфи: бл. Фурон ; Осемнадесета: 1, 4, 6, 8, 2 ; Осма: 10, 11, 13, 15, 17, 2, 3, 6, 8 ; Пета: 1, 10, 12, 14, 3, 2 ; Петдесета: 9 ; Петнадесета: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 5, 7, 2 ; Първа: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 30, 32, 34, 53, 57, 74, 76, 78, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 80, бл. Асфалтова База, бл. Тп 1 Улично Осветление, бл. Тп 2 Уо ; Седемнадесета: 2, 4 ; Седма: 1, 2, 3, 5, 5., 7 ; Трета: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 4, 47, 49, 8, 1, 11, 12, 2, 3, 33 ; Тридесет И Втора: 2 ; Тридесет И Девета: 3, 4, 6, 7, 9 ; Тридесет И Осма: 2, 4, 5, 7 ; Тридесет И Пета: 2, 3, 4, 5 ; Тридесет И Първа: 1, 10, 12, 12., 13, 6, 8, 1, 2, 4, бл. Тп 5 Уо, бл. Тп-3 Уо ; Тридесет И Седма: 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Тридесет И Трета: 2 ; Тридесет И Четвърта: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8 ; Тридесет И Шеста: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Тридесета: 1, 4 ; Тринадесета: 2, 2, 3, 5, 6 ; Четвърта: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 19, 21, 23 ; Четиредесет И Девета: 1, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Четиредесет И Осма: 10, 2 ; Четиредесет И Седма: 1, 4 ; Четиредесет И Шеста: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 2 ; Четиридесет: 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; Четиридесет И Втора: 12, 2, 4, 14 ; Четиридесет И Пета: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 5, 6, 8, 2 ; Четиридесет И Първа: 1, 10, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 8, 9 ; Четиридесет И Трета: 1 ; Четиридесет И Четвърта: 10, 12, 2, 4, 6 ; Шеста: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 8 ;Горно Церовене ; Двадесет И Шеста: 12 ;Долна Рикса ; Втора: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 4, 47, 49, 51, 53, 6, 8, бл. Тп-2 Уо ; Двадесет И Втора: 5 ; Двадесет И Пета: 1 ; Двадесет И Първа: 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ; Двадесет И Трета: 2, 4, 8 ; Двадесет И Четвърта: 4 ; Двадесета: 10, 11, 12, 13, 15, 19, 3, 4, 7, 9 ; Дванадесета: 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Девета: 1, 10, 3, 4, 6, 8, 12 ; Деветнадесета: 1, 3 ; Десета: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Единадесета: 1 ; Извън Регулацията: 1, бл. Метален Навес ; Осемнадесета: 2, 4 ; Осма: 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 5, 6, 7, 8 ; Пета: 10, 3, 5, 6, 22 ; Петнадесета: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; Първа: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 26, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, бл. Тп-1 Улично Осветление ; Седемнадесета: 1, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Трета: 1, 2, 3, 5 ; Тринадесета: 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4 ; Четвърта: 1, 2, 3, 4, 7 ; Четиринадесета: 1, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 5 ; Шеста: 2, 3, 4, 6 ; Шестнадесета: 1, 10, 2, 4, 8 ;Долни Цибър ; Дванадесета: 30 ;Клисурица ; Втора: 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 29, 31, 8, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Двадесет: 1, 2, 3, 4, 5 ; Двадесет И Две: 1 ; Двадесет И Едно: 2 ; Двадесет И Три: 16, 8 ; Двадесет И Четвърта: 3 ; Дванадесет: 10, 5, 9, 1, 2, 3 ; Девета: 2, 4, 5, 6, 8 ; Деветнадесет: 2, 3, 8 ; Десета: 4, 7, 8 ; Единадесет: 1, 11, 2, 4, 5, 7 ; Местност Извора: бл. Пс ; Местност Камика: бл. Пс ; Осемнадесет: 14, 16, 18, 22, 4, 6 ; Осма: 1, 2 ; Пета: 1, 5, 5, 7, 9 ; Петнадесет: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; Първа: 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 4, 43, 46, 5, 51, 6, 66, 7, 8, 9, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, бл. Тп 1 Улично Осветление, бл. Тп 2 Улично Осветление ; Седемнадесет: 3, 7, 9 ; Седма: 2, 4, 6, 8 01.12.2015 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Крива Бара, Общ. Брусарци 9 Ти Септември: 7 ; Александър Стамболийски: 1 , 11 , 12 , 16 , 2 , 3 , 5 ; Васил Левски: 1 , 10 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ; Владимир Максимов: 3 ; Гео Милев: 1 , 2 , 3 ; Георги Димитров: 3 ; Димитър Благоев: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 19 , 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 3 , 4 , 6 , 9 ; Людмила Живкова: 14 ; Митко Палаузов: 1 , 2 , 4 ; Никола Парапунов: 2 ; Трайчо Костов: 1 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 20 , 3 , 5 , 6 , 8 ; Хаджи Димитър: 3 ; Христо Смирненски: 11 , 14 , 3 , 7 , 9 01.12.2015 10:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община Вълчедръм
Мокреш, Общ. Вълчедръм Втора: 1, 12, 14, 18, 19, 19., 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 42, 47, 48, 49, 54, 59, 60, 63, 65, 67, 68, 70, 76, 78 ; Втора А: 1 ; Пета: 8 ; Петдесет И Втора: 15, 19, 23, 31, 33, 7, 9 ; Петдесет И Първа: 13, 15, 15-А, 19, 25, 26, 4, 6 ; Петдесет И Трета: 1, 31А, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57 ; Петдесет И Шеста: 6 ; Петдесета: 10, 14, 8 ; Петнадесета: 1, 2 ; Първа: 54, 56, 59 ; Трета: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 3, 32, 34, 36, 4, 40, 5, 6, 7 ; Тридесет И Втора: 1, 3, 4, 5, 6, 7 ; Тридесет И Девета: 3 ; Тридесет И Осма: 15, 2, 5, 5А, 6 ; Тридесет И Пета: 1, 10, 12, 15, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 38, 4, 43, 6, 8 ; Тридесет И Първа: 2, 4, 6 ; Тридесет И Седма: 1, 11, 13, 2, 25, 6, 8 ; Тридесет И Четвърта: 1, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 28, 29, 3, 30, 5, 6, 7, 8 ; Тридесета: 40 ; Четиридесет И Осма: 3, 4, 6, 8 ; Четиридесет И Първа: 5, 7 ; Четиридесет И Трета: 19, 22, 24, 26, 3, 5 ; Четиридесета: 1, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 35, 45, 5, 58, 8 ; Четиринадесета: 2, 3 30.11.2015 - 04.12.2015 09:30 - 16:00 Работа по съоръжения НН
Община Вършец
с.Черкаски ул.Акация (21): 1 ; ул.Бозаджийска (дванадесет): 1, 12, 14, 14А ; ул.Бор (единадесет): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; ул.Върбица (дванадесета): 1, 10, 2, 3, 4, 5 ; ул.Гавгалия (шестнадесет): 1, 3, 5 ; ул.Дребако (четиринадесет): 1, 3, 4, 5, 7 ; ул.Иглика (тринадесет Б): 1, 2, 3, 4 ; ул.Извора: 4 ; ул.Казанджийска (девета А): 5 ; ул. Кестените (осма): 1, 2, 3, 4, 5 ; ул.Крайна (седемнадесет): 1, 3 ; ул.Перуника (петнадесет): 2, 4, 8 ; ул.Синчец (десет): 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9 ; ул.Стубла (десета): 1, 2, 4 ; ул.Христо Ботев (първа): 1, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ; ул.Църковна (седма): 1, 10, 14, 16, 6, 8 ; ул.Червен Брег (тринадесет): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Ямачо (тринадесета): 1, 2, 4, 6 30.11.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Черкаски ул.Акация (21): 1 ; ул.Вароша (първа А): 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8 ; ул.Върбица (дванадесета): 1 ; ул.Гурнов (трета): 1, 3 ; ул.Игрище (25): 10, 5, 8 ; ул. Изгрев (деветнадесет): 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52 ; ул.Ком (втора): 2, 4 ; ул.Липа (29): 1 ; ул.Речна (27 ): 1, 11, 13, 15, 3, 5, 5 А, 7, 9 ; ул.Ружа (27 А): 1 ; ул.Хризантема (26): 1, 10, 4, 6, 8 ; ул.Христо Ботев (първа): 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6, 8 30.11.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Черкаски ул.Акация (21): 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Божур (25 А): 1, 2 ; ул. Бреза (двадесет): 2 ; ул.Бряг (22 В): 1 ; ул.Върха (24): 2 ; ул.Еделвайс (23): 1, 3, 4, 8 ; ул.Ела (четвърта): 1, 2 ; ул.Игрище (25): 2, 4, 6 ; ул.Изгрев (деветнадесет): 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Казанджийска (девета А): 1, 3 ; ул.Калина (двадесет И Втора): 2, 3, 4, 5, 7 ; ул. Корийски Дол (22 Б): 1, 3 ; ул. Корията (двадесет И Втора А: 1, 11, 2, 4, 7, 9 ; ул. Липа (29): 2 ; ул.Метохска (девета): 10, 12, 6, 8 ; ул.Роза (пета): 3 ; ул.Теменуга (28 ): 2 ; ул.Христо Ботев (първа): 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74 ; ул.Църковна (седма): 3, 5 30.11.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Спанчевци ул. Билото: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Георги Димитров: 1, 2, 20, 5, 50, 6 ; ул. Десета: 1 ; ул. Илинден: 1, 10, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Пета: 11, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 42 ; ул. Петнадесета: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; ул. Седма: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Селището: 1, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 44, 5, 6, 7, 8, БЛ. ОВЧАРНИК ; ул. Трета: 2 ; ул. Четиринадесет: 10, 2, 4, 6, 8 ; ул. Шеста: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; ул. Шестнадесета: 1, 2, 3, 4, 5 ; ул. Яне Сандански: 1, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8 01.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
с.Черкаски ул.Акация (21): 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Божур (25 А): 1, 2 ; ул. Бреза (двадесет): 2 ; ул.Бряг (22 В): 1 ; ул.Върха (24): 2 ; ул.Еделвайс (23): 1, 3, 4, 8 ; ул.Ела (четвърта): 1, 2 ; ул.Игрище (25): 2, 4, 6 ; ул.Изгрев (деветнадесет): 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Казанджийска (девета А): 1, 3 ; ул.Калина (двадесет И Втора): 2, 3, 4, 5, 7 ; ул. Корийски Дол (22 Б): 1, 3 ; ул. Корията (двадесет И Втора А: 1, 11, 2, 4, 7, 9 ; ул. Липа (29): 2 ; ул.Метохска (девета): 10, 12, 6, 8 ; ул.Роза (пета): 3 ; ул.Теменуга (28 ): 2 ; ул.Христо Ботев (първа): 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74 ; ул.Църковна (седма): 3, 5 01.12.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Черкаски ул.Акация (21): 1 ; ул.Вароша (първа А): 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8 ; ул.Върбица (дванадесета): 1 ; ул.Гурнов (трета): 1, 3 ; ул.Игрище (25): 10, 5, 8 ; ул. Изгрев (деветнадесет): 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52 ; ул.Ком (втора): 2, 4 ; ул.Липа (29): 1 ; ул.Речна (27 ): 1, 11, 13, 15, 3, 5, 5 А, 7, 9 ; ул.Ружа (27 А): 1 ; ул.Хризантема (26): 1, 10, 4, 6, 8 ; ул.Христо Ботев (първа): 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6, 8 01.12.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Черкаски ул.Акация (21): 1 ; ул.Бозаджийска (дванадесет): 1, 12, 14, 14А ; ул.Бор (единадесет): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; ул.Върбица (дванадесета): 1, 10, 2, 3, 4, 5 ; ул.Гавгалия (шестнадесет): 1, 3, 5 ; ул.Дребако (четиринадесет): 1, 3, 4, 5, 7 ; ул.Иглика (тринадесет Б): 1, 2, 3, 4 ; ул.Извора: 4 ; ул.Казанджийска (девета А): 5 ; ул. Кестените (осма): 1, 2, 3, 4, 5 ; ул.Крайна (седемнадесет): 1, 3 ; ул.Перуника (петнадесет): 2, 4, 8 ; ул.Синчец (десет): 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9 ; ул.Стубла (десета): 1, 2, 4 ; ул.Христо Ботев (първа): 1, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ; ул.Църковна (седма): 1, 10, 14, 16, 6, 8 ; ул.Червен Брег (тринадесет): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Ямачо (тринадесета): 1, 2, 4, 6 01.12.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Черкаски ул.Акация (21): 1 ; ул.Бозаджийска (дванадесет): 1, 12, 14, 14А ; ул.Бор (единадесет): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; ул.Върбица (дванадесета): 1, 10, 2, 3, 4, 5 ; ул.Гавгалия (шестнадесет): 1, 3, 5 ; ул.Дребако (четиринадесет): 1, 3, 4, 5, 7 ; ул.Иглика (тринадесет Б): 1, 2, 3, 4 ; ул.Извора: 4 ; ул.Казанджийска (девета А): 5 ; ул. Кестените (осма): 1, 2, 3, 4, 5 ; ул.Крайна (седемнадесет): 1, 3 ; ул.Перуника (петнадесет): 2, 4, 8 ; ул.Синчец (десет): 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9 ; ул.Стубла (десета): 1, 2, 4 ; ул.Христо Ботев (първа): 1, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ; ул.Църковна (седма): 1, 10, 14, 16, 6, 8 ; ул.Червен Брег (тринадесет): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Ямачо (тринадесета): 1, 2, 4, 6 02.12.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Черкаски ул.Акация (21): 1 ; ул.Вароша (първа А): 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8 ; ул.Върбица (дванадесета): 1 ; ул.Гурнов (трета): 1, 3 ; ул.Игрище (25): 10, 5, 8 ; ул. Изгрев (деветнадесет): 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52 ; ул.Ком (втора): 2, 4 ; ул.Липа (29): 1 ; ул.Речна (27 ): 1, 11, 13, 15, 3, 5, 5 А, 7, 9 ; ул.Ружа (27 А): 1 ; ул.Хризантема (26): 1, 10, 4, 6, 8 ; ул.Христо Ботев (първа): 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6, 8 02.12.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Черкаски ул.Акация (21): 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Божур (25 А): 1, 2 ; ул. Бреза (двадесет): 2 ; ул.Бряг (22 В): 1 ; ул.Върха (24): 2 ; ул.Еделвайс (23): 1, 3, 4, 8 ; ул.Ела (четвърта): 1, 2 ; ул.Игрище (25): 2, 4, 6 ; ул.Изгрев (деветнадесет): 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Казанджийска (девета А): 1, 3 ; ул.Калина (двадесет И Втора): 2, 3, 4, 5, 7 ; ул. Корийски Дол (22 Б): 1, 3 ; ул. Корията (двадесет И Втора А: 1, 11, 2, 4, 7, 9 ; ул. Липа (29): 2 ; ул.Метохска (девета): 10, 12, 6, 8 ; ул.Роза (пета): 3 ; ул.Теменуга (28 ): 2 ; ул.Христо Ботев (първа): 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74 ; ул.Църковна (седма): 3, 5 02.12.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Черкаски ул.Акация (21): 1 ; ул.Бозаджийска (дванадесет): 1, 12, 14, 14А ; ул.Бор (единадесет): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; ул.Върбица (дванадесета): 1, 10, 2, 3, 4, 5 ; ул.Гавгалия (шестнадесет): 1, 3, 5 ; ул.Дребако (четиринадесет): 1, 3, 4, 5, 7 ; ул.Иглика (тринадесет Б): 1, 2, 3, 4 ; ул.Извора: 4 ; ул.Казанджийска (девета А): 5 ; ул. Кестените (осма): 1, 2, 3, 4, 5 ; ул.Крайна (седемнадесет): 1, 3 ; ул.Перуника (петнадесет): 2, 4, 8 ; ул.Синчец (десет): 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9 ; ул.Стубла (десета): 1, 2, 4 ; ул.Христо Ботев (първа): 1, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ; ул.Църковна (седма): 1, 10, 14, 16, 6, 8 ; ул.Червен Брег (тринадесет): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Ямачо (тринадесета): 1, 2, 4, 6 03.12.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Черкаски ул.Акация (21): 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Божур (25 А): 1, 2 ; ул. Бреза (двадесет): 2 ; ул.Бряг (22 В): 1 ; ул.Върха (24): 2 ; ул.Еделвайс (23): 1, 3, 4, 8 ; ул.Ела (четвърта): 1, 2 ; ул.Игрище (25): 2, 4, 6 ; ул.Изгрев (деветнадесет): 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Казанджийска (девета А): 1, 3 ; ул.Калина (двадесет И Втора): 2, 3, 4, 5, 7 ; ул. Корийски Дол (22 Б): 1, 3 ; ул. Корията (двадесет И Втора А: 1, 11, 2, 4, 7, 9 ; ул. Липа (29): 2 ; ул.Метохска (девета): 10, 12, 6, 8 ; ул.Роза (пета): 3 ; ул.Теменуга (28 ): 2 ; ул.Христо Ботев (първа): 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74 ; ул.Църковна (седма): 3, 5 03.12.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Черкаски ул.Акация (21): 1 ; ул.Вароша (първа А): 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8 ; ул.Върбица (дванадесета): 1 ; ул.Гурнов (трета): 1, 3 ; ул.Игрище (25): 10, 5, 8 ; ул. Изгрев (деветнадесет): 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52 ; ул.Ком (втора): 2, 4 ; ул.Липа (29): 1 ; ул.Речна (27 ): 1, 11, 13, 15, 3, 5, 5 А, 7, 9 ; ул.Ружа (27 А): 1 ; ул.Хризантема (26): 1, 10, 4, 6, 8 ; ул.Христо Ботев (първа): 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6, 8 03.12.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Спанчевци ул.Арто: ; ул.Билото: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 19 , 2 , 20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27 , 28 , 29 , 3 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; ул.Георги Димитров: 1 , 2 , 20 , 5 , 50 , 6 ; ул. Десета: 1 ; ул. Илинден: 1 , 14 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 ; ул. Пета: 11 , 13 , 17 , 19 , 21 , 22 , 23 , 24 , 26 , 30 , 32 , 34 , 38 , 4 , 40 , 42 ; ул. Петнадесета: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ; ул. Седма: 1 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16 , 18 , 19 , 2 , 20 , 24 , 26 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; ул. Селището: ОВЧАРНИК, 1 , 10 , 12 , 13 , 14 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27 , 29 , 3 , 31 , 33 , 35 , 37 , 4 , 44 , 5 , 6 , 7 , 8 ; ул.Трета: 2 ; ул.Четиринадесет: 10 , 2 , 4 , 6 , 8 ; ул.Шеста: 1 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 9 ; ул. Шестнадесета: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ; ул. Яне Сандански: 1 , 10 , 12 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 04.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
с.Спанчевци ул.Арто: 1 , 11-1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ; ул. Билото: 4 ; ул. Втора: ДО № 24/ УПИ VI-483, КВ 25, 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 3 , 36 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; ул. Георги Димитров: 1 , 10 , 11 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 3 , 30 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 4 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 47 , 48 , 49 , 5 , 50 , 51 , 55 , 6 , 7 , 8 , 9 ; ул. Дванадесет: 10 , 12 , 14 , 18 , 2 , 3 , 5 , 6 , 8 ; ул.Десета: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 18 , 2 , 3 , 6 , 7 ; ул. Дошин Вир: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ; ул. Единадесет: 10 , 12 , 14 , 18 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 ; ул. Пета: 1 , 10 , 14 , 16 , 2 , 3 , 36 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , А ; ул.Седемнадесета: 1 , 2 ; ул. Трета: 10 , 12 , 14 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 ; ул. Тринадесет: 1 , 10 , 12 , 14 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 ; ул. Четвърта: 12 , 16 , 2 , 20 , 22 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ; ул. Шеста: 15 04.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
с.Черкаски ул.Акация (21): 1 ; ул.Вароша (първа А): 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 5, 8 ; ул.Върбица (дванадесета): 1 ; ул.Гурнов (трета): 1, 3 ; ул.Игрище (25): 10, 5, 8 ; ул. Изгрев (деветнадесет): 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 А, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 52 ; ул.Ком (втора): 2, 4 ; ул.Липа (29): 1 ; ул.Речна (27 ): 1, 11, 13, 15, 3, 5, 5 А, 7, 9 ; ул.Ружа (27 А): 1 ; ул.Хризантема (26): 1, 10, 4, 6, 8 ; ул.Христо Ботев (първа): 1, 11, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 4, 5, 6, 8 04.12.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Черкаски ул.Акация (21): 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Божур (25 А): 1, 2 ; ул. Бреза (двадесет): 2 ; ул.Бряг (22 В): 1 ; ул.Върха (24): 2 ; ул.Еделвайс (23): 1, 3, 4, 8 ; ул.Ела (четвърта): 1, 2 ; ул.Игрище (25): 2, 4, 6 ; ул.Изгрев (деветнадесет): 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Казанджийска (девета А): 1, 3 ; ул.Калина (двадесет И Втора): 2, 3, 4, 5, 7 ; ул. Корийски Дол (22 Б): 1, 3 ; ул. Корията (двадесет И Втора А: 1, 11, 2, 4, 7, 9 ; ул. Липа (29): 2 ; ул.Метохска (девета): 10, 12, 6, 8 ; ул.Роза (пета): 3 ; ул.Теменуга (28 ): 2 ; ул.Христо Ботев (първа): 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 74 ; ул.Църковна (седма): 3, 5 04.12.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Черкаски ул.Акация (21): 1 ; ул.Бозаджийска (дванадесет): 1, 12, 14, 14А ; ул.Бор (единадесет): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; ул.Върбица (дванадесета): 1, 10, 2, 3, 4, 5 ; ул.Гавгалия (шестнадесет): 1, 3, 5 ; ул.Дребако (четиринадесет): 1, 3, 4, 5, 7 ; ул.Иглика (тринадесет Б): 1, 2, 3, 4 ; ул.Извора: 4 ; ул.Казанджийска (девета А): 5 ; ул. Кестените (осма): 1, 2, 3, 4, 5 ; ул.Крайна (седемнадесет): 1, 3 ; ул.Перуника (петнадесет): 2, 4, 8 ; ул.Синчец (десет): 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9 ; ул.Стубла (десета): 1, 2, 4 ; ул.Христо Ботев (първа): 1, 100, 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 130, 132, 134, 136, 53, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ; ул.Църковна (седма): 1, 10, 14, 16, 6, 8 ; ул.Червен Брег (тринадесет): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул.Ямачо (тринадесета): 1, 2, 4, 6 04.12.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
с.Спанчевци ул.Втора: 1 ; ул.Георги Димитров: 7 ; ул.Извън Регулация: БОТИЛИРАНЕ НА МИН.ВОДА ; ул.Селището: 7 ; ул.Шеста: 18 04.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
Община Лом
Лом Веслец(братя Ибренови): 61 ; Драгоман(н.вапцаров): 1, 2, 3 ; Тодор Овчарски(бр.зу-ски): 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Цар Петър(м.стефанов): 11, 12, 13, 130, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 9 ; Цар Симеон(в.коларов): 110, 112, 114, 128, 81, 83, 85, 87, 93 ; Цар Шишман: 114, 116, 118, 120 ; Черковна(г.карастоянова): 26, 33, 35 ; Шипка: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 5, 7, 8, 9 30.11.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Лом Александър Стамболийски: 101, 103, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 155, 157, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 190 В, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 212, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 268, 270, 272, 274, 276, 280, 282, 284, 286, 288, 61, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99 ; Батак: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9 ; Дунавска(д Благоев): 65 ; Менкова(поп Андрей): 140, 147, 150 ; Неофит Рилски: 1, 10, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Перущица: 1, 10, 100, 102, 103, 104, 106, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 6, 60, 65, 69, 7, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 87, 9 ; Славянска(г.димитров): 3 ; Цар Симеон(в.коларов): 25, 28, 6 30.11.2015 - 02.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
Лом Алекси Попангелов(к.лазо): 1, 2, 3 ; Белоградчишко Шосе(г.мос): 11, 13, 5, 7, 9 ; Бунар Хисар: 40, 42, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 83, 85, 87 ; Д-р Петър Кърджиев(ц.рач): 1, 3, 5, 6 ; Иван Вазов: 100, 30, 30А, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 98 ; Каймакчелан: 1, 10, 11, 12, 2, 7, 8, 9 ; Кирил И Методи: 10, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 118, 32, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98 ; Ропотамо: 1 ; Стоянка Акушерката: 27, 28, 29, 30, 31, 33 ; Чавдар Войвода: 1, 11, 2, 5, 6, 7, 9 02.12.2015 09:30 - 16:00 Работа по съоръжения НН
Община Медковец
Расово Акад.тодор Павлов: 11, 2, 23, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Александър Македонски: 1, 10, 11, 14, 16, 6, 8 ; Александър Стамболийски: 7, 9 ; Ахелой: 9 ; Васил Коларов: 27, 29 ; Васил Левски: 3, 4, 7 ; Гаврил Генов: 1, 2, 6, 8 ; Ген.христо Михайлов: 1, 2, 3, 4, 6 ; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Гоце Делчев: 1, 2, 3, 4, 5 ; Девети Септември: 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39 ; Димитър Благоев: 10 ; Димитър Вълнев: 4 ; Иван Вазов: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 4, 5, 6, 7, 8 ; Иван Михайлов: 10, 11, 12, 13, 5, 8, 9 ; Лиляна Димитрова: 1, 2 ; Любен Каравелов: 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 61, 9 ; Неофит Рилски: 3, 4, 5, 6 ; Хан Аспарух: 11, 12, 13, 15, 16, 20, 8 ; Юрий Гагарин: 10, 14, 16, 16А, 3, 7, 8, 9 03.12.2015 - 04.12.2015 09:30 - 16:00 Работа по съоръжения НН
Община Монтана
с.Студено Буче ул.Бенковски: 1, 2, 4, 6 ; ул. Боровец: 1, 15, 2, 3, 4 ; ул. Боян Чонос: 15, 36, 38, 7Б ; ул. Гаврил Генов: 4, 5, 7, 9 ; ул. Георги Димитров: 10, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78, 80, 82, 84, 88, 90, 92, 94, БЛ. ТП 2 УЛИЧНО ; ул. Данко Арсов: 1, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ; ул. Извън Регулацията: 1, 11, 2, 3, 4, 7 ; ул. Кирил И Методи: 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; ул. Михаил Маринов: 1, 2, 3, 4, 9 ; ул. Никола Цеков: 4 ; ул. Опълченска: 1, 2, 4, 5, 6, 9 ; ул. Първан Георгиев: 1, 11, 2, 3, 7, 9 ; ул. Раковска: 10, 12, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 9 ; ул.Тодор Йорданов: 1 ; ул.Христо Михайлов: 1, 2, 3, 4, 6 ; ул.Чавдар: 1А, 3, 5, 7 ; ул.Шипка: 1, 10, 4, 6, 8 ; ул. Юри Венелин: 1, 2, 3, 5 30.11.2015 09:30 - 16:00 Работа по съоръжения НН
с.Винище ул.Александър Стамболийски: 1 , 1 А , 3 , 4 , 5 ; ул.Боян Чонос: 1 , 2 ; ул.Еделвайс: 1 , 3 , 5 ; ул.Иван Вазов: 3 ; ул. Йордан Цеков: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 18 , 19 , 20 , 21 , 24 , 26 , 3 , 4 , 6 , 6 А , 8 ; ул.Калугерица: 1 , 4 , 6 , 8 ; ул. Кирил И Методий: 2 , 2 А , 4 , 6 , 8 ; ул. Митко Палаузов: 1 , 3 ; ул. Песъка: 2 ; ул.Петър Берон: 3 ; ул.Славейко Първанов: ТП-2 УО, 10 , 11 , 13 , 14 , 14А , 16 , 17 , 18 , 2 , 20 , 3 , 31 , 4 , 4 Б , 4А , 5 , 6 , 7 , 8 ; ул.Тодор Трифонов: 1 , 3 , 4 , 5 ; ул.Червен Бряг: 1 , 2 , 2 А , 6 , 8 02.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
с.Винище ул.23 Ти Септември: 1 ; ул. Бенковски: 1 , 2 , 3 , 4 , 6 ; ул. Девети Септември: 2 ; ул. Димитър Благоев: 1 , 2 , 4 , 6 ; ул. Димитър Русинов: 2 , 6 , 8 ; ул.Иван Вазов: 1 , 2 , 3 , 4 , 6 ; ул.Извън Регулацията: ЦЕХ ЗА МЕСО ; ул.Йордан Цеков: 8 ; ул. Лиляна Димитрова: 1 ; ул.Петър Трендафилов: 18 , 3 , 4 , 5 ; ул.Славейко Първанов: ТП 3 УО, 24 , 24 ЧАСОВНИКОВА КУЛА, 26 , 27 , 28 , 29 , 32 , 35 , 37 , 37А ; ул.Христо Ботев: 18 , 3 , 4 ; ул.Червен Бряг: 7 ; ул.Шести Септември: 14 , 2 , 3 02.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
с.Винище ул.23 Ти Септември: 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 ; ул. Богдан Чукар: 1 ; ул. Бузлуджа: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 5 А ; ул. Валентина Терешкова: 1 , 11 , 13 , 3 , 5 , 7 , 9 ; ул. Васил Левски: 2 , 4 , 6 ; ул.Гергана: 1 , 3 ; ул. Девети Септември: 1 , 10 , 12 , 14 , 3 , 4 , 8 ; ул. Извън Регулацията: ЦЪРКВА ; ул. Йордан Цеков: 23 , 25 , 28 , 29 , 31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 55 , 57 , 59 , 61 , 63 , 65 , 67 , 69 , 71 , 73 , 75 ; ул.Йорданка Чанкова: 1 , 3 , 4 ; ул.Малчика: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ; ул.Младост: 1 , 2 , 4 ; ул.Петър Трендафилов: 11 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 19 А , 21 ; ул.Синчец: 1 , 11 , 3 , 3 А , 5 , 6 , 7 , 9 А ; ул.Славейко Първанов: ТП-1 УО, 19 , 21 , 23 , 25 , 41 , 43 , 45 , 49 , 53 ; ул. Тодор Трифонов: 2 , 6 ; ул. Христо Ботев: 1 , 10 , 12 , 14 , 4 , 5 , 6 , 8 ; ул. Шести Септември: 11 , 12 , 3 , 5 , 9 , 9 А ; ул. Юри Гагарин: 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 02.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
с.Липен ул.Втора: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ;ул. Двадесет И Трета: 11 ; ул. Дванадесета: 1, 10, 15, 2 ; ул.Девета: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Десета: 1, 2, 4, 6 ; ул. Единадесета: 1 ; ул. Осемнадесета: 2, 6 ; ул. Осма: 1, 2, 3 ; ул. Пета: 1, 2, 3, 5 ; ул. Петнадесета: 2 ; ул. Първа: БЛ. ТП-2 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ;ул. Седма: 1 ; ул.Трета: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; ул. Четвърта: 11, 15, 20, 22, 7, 9 ;ул. Четиринадесета: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; ул. Шеста: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 5, 6, 7, 8 03.12.2015 09:00 - 16:00 Работа по съоръжения НН
Община Чипровци
с.Митровци ул. Двадесет И Втора: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39А, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 49Б, 5, 51, 53, 6, 7, 8, 9 ; ул. Двадесет И Първа: 10, 14, 22, 30, 4, 6 ; ул.Двадесет И Трета: 1, 3, 7 ; ул. Дванадесета: 2 ; ул. Деветнадесета: 12, 16, 2, 4, 6, 8 ; ул. Десета: 1, 2, 4 ; ул. Д-р Тодор Иванов Живков: 4 ; ул. Единадесета: 1 ; ул. Извън Регулацията: БЛ. ЛОВЕН ДОМ ; ул. Осемнадесета: 2, 9 ; ул. Осма: 1, 10, 2, 3, 6, 7, 8 ; ул.Пета: 10, 3, 4, 5, 8 ; ул. Петнадесета: 15, 19, 2, 21, 4, 5, 8 ; ул.Първа: 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; ул. Седемнадесета: 10, 13, 15, 2, 3, 4, 8, 9 ; ул.Седма: 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 29, 3, 36, 37, 39, 4, 41, 7 ; ул.Трета: 1, 2, 4 ; ул. Тринадесета: 1, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8 ; ул. Четвърта: 1, 2, 3 ; ул. Четиринадесета: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ; ул. Шеста: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 3, 5, 6, 7, 9 ; ул.Шестнадесета: 2, 4, 5 30.11.2015 09:30 - 16:00 Работа по съоръжения НН
гр.Чипровци ул.Александър Костов: 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 27 , 29 , 31 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; ул.Балканска: 100 , 101 , 102 , 103 , 105 , 106 , 107 , 109 , 113 , 134 , 34 , 36 , 40 , 42 , 44 , 44-48 , 50 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 98 , 99 ; ул.Витоша: ТП-2 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, 1 , 10 , 11 , 13 , 14 , 16 , 18 , 2 , 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 3 , 30 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; ул.Волга: 2 , 4 , 6 , 8 ; ул.Даскал Живко: 1 , 2 , 3 , 4 , 6 ; ул. Даскал Стамен: 10 , 11 , 2 , 3 , 6 , 8 , 9 ; ул.Деяна Войвода: 11 , 21 , 25 , 7 , 9 ; ул. Ехо: 1 , 3 , 4 ; ул. Иван Станиславов: 1 , 14 , 19 , 3 , 5 , 8 , 9 ; ул. Калето: 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 9 ; ул. Павлето (в.коларов): 2 ; ул.Ропотамо: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 9 ; ул.Септемврийци: 1 , 3 , 8 ; ул.Точо Войвода: 57 , 59 , 61 , 63 , 64 , 65 , 67 , 69 , 71 , 73 , 75 , 77 , 79 , 81 , 83 , 84 , 85 , 86 , 88 , 90 , 92 ; ул. Христо Ботев: 1 , 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 17 , 19 , 2 , 21 , 3 , 5 , 6 , 8 , 9 ; ул. Христо Смирненски: 1 , 10 , 11 , 12 , 14 , 16 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 ; ул.Чавдар Войвода: 12 01.12.2015 09:30 - 16:00 Работа по съоръжения НН
гр.Чипровци ул.23-ти Септември: ТП-3 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 24 , 25 , 28 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 ; ул. Александър Стамболийски: 1 , 10 , 12 , 2 , 3 , 4 , 6 , 9 ; ул. Балканска: 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 17 , 18 , 19 , 2 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 3 , 30 , 31 , 32 , 35 , 37 , 4 , 41 , 43 , 45 , 47 , 49 , 51 , 6 , 7 , 8 , 9 ; ул. Деяна Войвода: 15 , 17 , 3 , 5 ; ул. Дядо Лилчо: 1 , 10 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 ; ул.Ком: 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; ул.Михайл Шипков: 1 , 2 , 3 ; ул.Павлето (в.коларов): 10 , 12 , 15 , 16 , 18 , 20 , 25 , 31 , 33 ; ул.Петър Богдан: 8 ; ул.Точо Войвода: 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 55 , 56 , 58 , 62 , 66 , 68 , 70 , 72 , 78 , 80 , 82 ; ул.Хаджи Димитър: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; ул.Чавдар Войвода: 10 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 3 , 31 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 01.12.2015 09:30 - 16:00 Работа по съоръжения НН
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"

Видин


Място Дата Време Обяснение
Община Видин
Винарово, Общ. Ново Село 156023: ; Втора: 13, 22, 29 , 31 , 33 , 34 , 41 , 64 ; Двадесет И Втора: 1, 2 ; Двадесет И Девета: 1 , 2 ; Двадесет И Осма: 1 , 3 , 5 ; Двадесет И Пета: 1 , 20 , 3 , 4 , 5 ; Двадесет И Първа: 1 , 2 , 4 , 6 ; Двадесет И Седма: 1 , 2 , 8 ; Двадесет И Трета: 1 , 4 , 6 , 8, 2 ; Двадесет И Четвърта: 1 , 2 , 4 , 6 ; Двадесет И Шеста: 2 , 5 ; Двадесета: 10 , 2 , 8 ; Дванадесета: 1 , 15 , 6, 10 , 43, 13 , 7, ; Девета: 1 , 10 , 12 , 14 , 16 , 3 , 8 , 9 ; Деветнадесета: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 9 ; Десета: 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 16 , 18 , 22 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9, 13 , 17 , 19 , 24 , 26 ; Единадесета: 1 , 10 , 13 , 2 , 4 , 6 , 8 ; Осемнадесета: Къща, 12 , 3 , 4 , 5 , 7 ; Осма: 1 , 14 , 16 , 2 , 8 ; Пета: 1, 17 , 18 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 28 , 29 , 30 , 32 , 34 , 36 , 38 , 40 , 43 , 47 , 49 , 51 , 53 , 55 , 57 , 6 , 61 , 63 , 65 , 67 , 69 , 73 , 8 , 81 , 9, 83 , 83а , 85 , 91 ; Петнадесета: 10 , 6 ; Първа: 10 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 23 , 25 , 26 , 27 , 28 , 30 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, 100 , 101 , 103 , 104 , 105 , 107 , 11 , 115 , 118 , 122 , 124 , 134 , 14 , 80 , 87 , 96 , 97 , 99, 104 , 46 , 52 , 54 , 99, 12 , 29 , 3 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 47 , 48 , 49 , 5 , 50 , 53 , 55 , 56 , 58 , 63 , 64 , 65 , 66 , 68 , 69 , 70 , 72 , 74 , 75 , 76 , 77 , 79 , 81, 130 ; Седемнадесета: 10 ; Седма: 1 , 3, 13 , 4 ; Трета: 1 , 11 , 2 , 4 , 5, 17, 17 , 19 , 21 , 29 , 33 ; Тридесет И Втора: 3 ; Тридесет И Първа: 5 ; Тринадесета: 10 , 11 , 14 , 15 , 17 , 19 , 24 , 26 , 30 , 32 , 4 , 40 , 6 , 7 , 8 , 9, 44 , 48 , 50 ; Четвърта: 3 ; Четиринадесета: 11 , 7 ; Шеста: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8, ; Шестнадесета: 1 , 2 , 3, 2 ;Неговановци ; 210061: ; Втора: 1, 1 , 11 , 3 , 5 , 7 ; Двадесет И Втора: 1 ; Двадесет И Девета: 8, 9 ; Двадесет И Осма: 10 , 12 , 14 , 16 , 4, 5 ; Двадесет И Пета: 4 , 6 ; Двадесет И Първа: 1 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15 , 17 , 2 , 21 , 23 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, 2 ; Двадесет И Седма: 2 ; Двадесет И Трета: 2 ; Двадесет И Четвърта: 1 , 11 , 12 , 14 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 ; Двадесет И Шеста: 1 , 10 , 3 , 4 , 5 ; Двадесета: 1 , 2 , 3 , 38 , 4, 15 , 5 , 7 , 8 , 9 ; Дванадесета: 10 , 2 , 4 , 6 , 8, 2 ; Девета: 1 , 13 , 2 , 3 , 5, 11 , 13 , 2 ; Деветнадесета: 1 , 13 , 2 , 3 , 5 ; Единадесета: 6 , 8 ; Осемнадесета: 1 , 2 , 3 , 4 , 8 ; Осма: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ; Пета: 1 , 11 , 15 , 19 , 2 , 23 , 4 , 5 , 7 , 8, 18 , 20 , 26 , 28 , 29 , 30 , 31 , 34 , 35 , 36 , 37 , 39 , 41 , 91 ; Петнадесета: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ; Първа: 1, 11 , 12 , 13 , 15 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 29 , 3 , 30 , 33 , 33 Упи VІ-487, Кв7, 34 , 35 , 36 , 4 , 40 , 42 , 44 , 46 , 48 , 5 , 50 , 54 , 6 , 7 , 8 , 9, 2 , 34 ; Седемнадесета: 1, 3 , 4 ; Седма: 1 , 11 , 12 , 14 , 16 , 2 , 20 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8, 11 , 13 , 15 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 26 , 27 , 33 , 36 , 38 , 4 , 40 , 46 , 48 , 50 , 52 ; Трета: 2 , 4 , 6, 20 ; Тридесет И Първа: 2 ; Тридесета: 2 ; Тринадесета: 1 , 2 , 26 , 3 , 4 ; Четвърта: 12 , 14 , 16 , 17 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 3 , 30 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 39 , 39 Б , 41 , 47 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9, 14 , 38 , 40 , 42 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 52 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 62 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 73 , 74 , 75 , 77 , 78 ; Четиринадесета: 1 , 10 , 2 , 5 , 6 , 7 , 8 ; Шеста: 1 , 2 , 3 , 6 , 8 , 9, 10 , 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 30 , 34 , 36 , 38 , 8 ; Шестнадесета: 4 , 8 ;Флорентин ; Втора: 1 , 11 , 15 , 19 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9 ; Дванадесета: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 18 , 19 , 2 , 20 , 21 , 22 , 24 , 26 , 28 , 3 , 31 , 35 , 37 , 39 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 ; Девета: 1 , 2 , 3 , 5 ; Десета: 1 , 10 , 12 , 15 , 16 , 18 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9 ; Единадесета: 11 , 15 , 17 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 9, 33 ; Осма: 1 , 10 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Пета: 1 , 10 , 11 , 12 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 ; Първа: 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108, 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 123 , 125 , 127 , 129 , 143 , 3 , 34 , 42 , 48 , 50 , 52 , 54 , 56 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 70 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 81 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 94 , 95 , 97 , 98 , 99, 11 , 14 , 16 , 18 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 27 , 29 , 3 , 30 , 305 , 31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 4 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 49 , 5 , 55 , 6 , 7 , 8, Извън Регулация ; Седемнадесета: 1 , 2 ; Седма: 25 , 27 , 3 , 9 ; Тринадесета 30.11.2015 09:30 - 10:30 Нови присъединявания
Община Димово
с.Средогрив 01.12.2015 09:30 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
с.Върбовчец , с.Орешец , с.Яньовец - Махала Фалковец 01.12.2015 09:15 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
с.Медовница , с.Карбинци , с.Воднянци , с.Динково , с.Тополовец , с.Дреновец 02.12.2015 09:30 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
гр.Димово ул."Александър Стамболийски" №№100, 102, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 ; ул.Безименна: бл. Изход за с.Рабиша ; ул."Белоградчик" №№2, 4, 6, 8 ; ул."Васил Левски" №№1, 2, 3, 4, 5 ; ул."Девети Септември" №№10, 14, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 7, 8 ; ул."Димитър Благоев" №№40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ; ул."Кръсто Трифонов" №№15, 2, 3, 7 ; ул."Пеньо Пенев" №№1, 2, 4 ; ул."Работническа" №2 ;с.Кладоруб , с.Острокапци 03.12.2015 09:30 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
Община Чупрене
с.Протопопинци 04.12.2015 09:30 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"

Ловеч


Място Дата Време Обяснение
Община Априлци
Априлци, Общ. Априлци Балкан/видима/: 10, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 3, 44, 46, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 60 ; Барата/видима/: 1, 2, 3, 4 ; Барахарска/зла Река/: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 3, 30, 4, 6, 8 ; Бор/видима/: 1, 12, 2, 6, 8 ; Ботев Връх/видима/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 36 ; Бъзов Дял/видима/: 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 ; Видима/видима/: 104, 25, , , 1, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 95, 96 ; Вилна/видима/: 1, 1, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 5, 9, 17 ; Габровница/видима/: 1, 12, 14, 16, 2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 17 ; Градина/видима/: 2 ; Грънчарска/видима/: 1, 13, 17, 3, 4, 9, 2 ; Дуневска/видима/: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Здравец/видима/: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Кв.видима: 1, бл. Тп-11 ; Кокиче/видима/: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Курорт/видима/: 11, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 ; Маринска/видима/: 10, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 26, 5 ; Матевска/видима/: 1, 2, 3, 4 ; Махала Гроба: бл. Вила ; Местн.видима: 48, 49, 50, 51, 52, 53 ; Минзухар/видима/: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; Мичо Митков/видима/: 1, 4, 40, 5 ; Младост/видима/: 1, 1, 10, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 15 ; Обиколна/видима/: 11, 5, 9, 1, 2, 3 ; Орловска/видима/: 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7 ; Пейковци/видима/: 1, 10, 2, 5, 6, 7, 8 ; Преселци/видима/: 1, 3, 5, 7 ; Пръскалска/видима/: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 46, 5, 6, 9, 103, 14, 16, 18, 20, 32, 4, 40, 43, 57, 59, 65, 69, 1, 16, 2, 3, 31, 43 ; Първомайска/видима/: 1, 2, 3, 4, 5 ; Радинска/видима/: 1, 2, 4, 5, 6 ; Синчец/видима/: 1, 3 ; Стара Планина/зла Река/: 149, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 88, 90, 92, 94 ; Стърна Река/видима/: 101, 102, 103, 28, 99, 11, 3, 30, 32, 34, 36, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 7, 9, 89 ; Туристическа/видима/: 16, 2, 4, 6, 8, 20, 22, 24 01.12.2015 09:45 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Априлци, Общ. Априлци Аврам Драганов/ново Село/: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 7, 9 ; Ангелина Попска/ново Село/: 1, 10, 2, 4, 8 ; Априлско Въстание/ново Село/: 1, 10, 12, 16, 2, 3, 6, 8 ; Балкан/видима/: 10, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 3, 44, 46, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 60 ; Барата/видима/: 1, 2, 3, 4 ; Барахарска/зла Река/: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 3, 30, 4, 6, 8, 18, 25 ; Безименна/острец/: 10 ; Бор/видима/: 1, 12, 2, 6, 8 ; Ботев Връх/видима/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 36 ; Бъзов Дял/видима/: 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 ; Васил Левски/ново Село/: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 171, 93, 95, 97, 99, 102, 104, 112, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 98, 1, 10, 11, 127, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 7, 9, 1, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 4, 75, 118, 124, 138, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 182, 183, 187, 220, 222, 224, 228, 230, 163, бл. Стара Планина ; Велчевска/зла Река/: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Велчо Ночев/зла Река/: 7 ; Видима/видима/: 104, 25, , , 1, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 95, 96 ; Вилна/видима/: 1, 1, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 5, 9, 17 ; Воденичарска/зла Река/: 1, 3, 4, 5, 6, 7 ; Възрожденска/ново Село/: 1, 10, 12, 14, 3, 6, 76, 8, 5 ; Вълко Йонков/ново Село/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; Габровница/видима/: 1, 12, 14, 16, 2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 17 ; Георги Бенковски/зла Река/: 1, 2, 5, 2, 3, 4, 6 ; Градина/видима/: 2 ; Грънчарска/видима/: 1, 13, 17, 3, 4, 9, 2 ; Даскал Никола/ново Село/: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Девети Май/ново Село/: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; Драгню Стойчев/ново Село/: 1, 2, 3, 34, 5, 6 ; Дружба/ново Село/: 10, 2, 4, 6, 8 ; Дуневска/видима/: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Еделвайс/ново Село/: 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9 ; Здраве/ново Село/: 10, 2, 4, 6, 8 ; Здравец/видима/: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3 ; Зеленика/ново Село/: 2, 4, 8 ; Зла Река/зла Река/: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 6, 8, бл. Вила, къща-кръстю, къща-съба, къща-яким, местност Иванджици ; Злиевска/зла Река/: 1, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 4, 13 ; Зора/зла Река/: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 11, 1, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 28, 3, 5, 9, 55, бл. Къща, къща -мичо, къща-данко, къща-иван, къща-лазар, къща-недялко, къща-пенко, къща-стоянка, пенко-къща ; Иван Марангозов/ново Село/: 1, 2, 4, 5, 7 ; Иглика/зла Река/: 18, 4, 6, 7, 4 ; Изгрев/ново Село/: 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 5 ; Йонко Карагьозов/ново Село/: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 7, 9, 1, 2, бл. Уо-тп-2 ; Касалийска/ново Село/: 10, 11, 14, 17, 18, 19, 2, 4, 6, 8, 153, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 32 ; Катранджийска/ново Село/: 1, 3 ; Кв.видима: 1, бл. Тп-11 ; Кв.ново Село: 15, 5, 6а ; Ковашка/острец/: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 5, 53, 55, 57, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 18 ; Кокиче/видима/: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Колю Ковача/ново Село/: 1, 2, 4, 5, 7, 8 ; Креманлива/зла Река/: 2, 3, 4, 7 ; Курорт/видима/: 11, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 ; Лале/ново Село/: 1, 2, 3 ; Липакът/зла Река/: 1, 2, 3, 4, 9, бл. Вила ; Лъгът/зла Река/: 1, 2, 3, 5, 7 ; Мазалат/острец/: 1, 10, 1, 10, 9 ; Мала Река/зла Река/: 19, 29, 32, 6, 7, 8, 9 ; Малина/ново Село/: 1, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 4 ; Марагидик/острец/: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 4, 6, 8, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 92 01.12.2015 15:00 - 15:15 Профилактика на съоръжения СрН
Априлци, Общ. Априлци Аврам Драганов/ново Село/: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 7, 9 ; Ангелина Попска/ново Село/: 1, 10, 2, 4, 8 ; Априлско Въстание/ново Село/: 1, 10, 12, 16, 2, 3, 6, 8 ; Балкан/видима/: 10, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 3, 44, 46, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 60 ; Барата/видима/: 1, 2, 3, 4 ; Барахарска/зла Река/: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 28, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 3, 30, 4, 6, 8, 18, 25 ; Безименна/острец/: 10 ; Бор/видима/: 1, 12, 2, 6, 8 ; Ботев Връх/видима/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 36 ; Бъзов Дял/видима/: 1, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 ; Васил Левски/ново Село/: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 171, 93, 95, 97, 99, 102, 104, 112, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 98, 1, 10, 11, 127, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 6, 7, 9, 1, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 4, 75, 118, 124, 138, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 182, 183, 187, 220, 222, 224, 228, 230, 163, бл. Стара Планина ; Велчевска/зла Река/: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Велчо Ночев/зла Река/: 7 ; Видима/видима/: 104, 25, , , 1, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 95, 96 ; Вилна/видима/: 1, 1, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 4, 5, 9, 17 ; Воденичарска/зла Река/: 1, 3, 4, 5, 6, 7 ; Възрожденска/ново Село/: 1, 10, 12, 14, 3, 6, 76, 8, 5 ; Вълко Йонков/ново Село/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; Габровница/видима/: 1, 12, 14, 16, 2, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 17 ; Георги Бенковски/зла Река/: 1, 2, 5, 2, 3, 4, 6 ; Градина/видима/: 2 ; Грънчарска/видима/: 1, 13, 17, 3, 4, 9, 2 ; Даскал Никола/ново Село/: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Девети Май/ново Село/: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; Драгню Стойчев/ново Село/: 1, 2, 3, 34, 5, 6 ; Дружба/ново Село/: 10, 2, 4, 6, 8 ; Дуневска/видима/: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Еделвайс/ново Село/: 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9 ; Здраве/ново Село/: 10, 2, 4, 6, 8 ; Здравец/видима/: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3 ; Зеленика/ново Село/: 2, 4, 8 ; Зла Река/зла Река/: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 5, 6, 8, бл. Вила, къща-кръстю, къща-съба, къща-яким, местност Иванджици ; Злиевска/зла Река/: 1, 19, 2, 21, 23, 27, 29, 4, 13 ; Зора/зла Река/: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 11, 1, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 28, 3, 5, 9, 55, бл. Къща, къща -мичо, къща-данко, къща-иван, къща-лазар, къща-недялко, къща-пенко, къща-стоянка, пенко-къща ; Иван Марангозов/ново Село/: 1, 2, 4, 5, 7 ; Иглика/зла Река/: 18, 4, 6, 7, 4 ; Изгрев/ново Село/: 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 5 ; Йонко Карагьозов/ново Село/: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 7, 9, 1, 2, бл. Уо-тп-2 ; Касалийска/ново Село/: 10, 11, 14, 17, 18, 19, 2, 4, 6, 8, 153, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 32 ; Катранджийска/ново Село/: 1, 3 ; Кв.видима: 1, бл. Тп-11 ; Кв.ново Село: 15, 5, 6а ; Ковашка/острец/: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 5, 53, 55, 57, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 18 ; Кокиче/видима/: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Колю Ковача/ново Село/: 1, 2, 4, 5, 7, 8 ; Креманлива/зла Река/: 2, 3, 4, 7 ; Курорт/видима/: 11, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 ; Лале/ново Село/: 1, 2, 3 ; Липакът/зла Река/: 1, 2, 3, 4, 9, бл. Вила ; Лъгът/зла Река/: 1, 2, 3, 5, 7 ; Мазалат/острец/: 1, 10, 1, 10, 9 ; Мала Река/зла Река/: 19, 29, 32, 6, 7, 8, 9 ; Малина/ново Село/: 1, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 4 ; Марагидик/острец/: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 4, 6, 8, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 92 01.12.2015 09:15 - 09:30 Профилактика на съоръжения СрН
Априлци, Общ. Априлци Изгрев/ново Село/: 5 ; Ковашка/острец/: 1, 3 ; Марагидик/острец/: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 4, 6, 8 ; Отдих/острец/: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 76, 78, 8, 9 ; Русалийски Проход/острец/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 ; Сенковчица/острец/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 3, 5, 6, 7, 9 ; Събевска/острец/: 4 ; Топола/острец/: 2, 3, 4 ; Цанко Дюстабанов/острец/: 1, 10, 12, 13, 14, 2, 2., 21, 23, 25, 27, 3, 4, 6, 66, 8 02.12.2015 09:30 - 15:00 Работа по съоръжения НН
Априлци, Общ. Априлци Барахарска/зла Река/: 1 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 2 , 20 , 24 , 26 , 3 , 30 , 4 , 6 , 8 ; Ботев Връх/видима/: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 2 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Дуневска/видима/: 1 , 11 , 12 , 14 , 15 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Кокиче/видима/: 1 , 10 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Обиколна/видима/: 11 , 5 , 9 ; Преселци/видима/: 1 , 3 , 5 , 7 ; Стара Планина/зла Река/: 71 , 73 , 75 , 77 , 79 , 81 , 82 , 83 , 88 , 90 , 92 , 94 03.12.2015 10:00 - 10:30 Нови присъединявания
Община Ловеч
Брестово, Общ. Ловеч Александър Бойчев: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 17, 6, 8 ; Братойска: 2, 4, 5, 6 ; Братя Ватеви: 2, 4 ; Васил Левски: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Вежен: 2 ; Влашка: 1, 2, 4 ; Волов: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 6 ; Георги С.раковски: 2 ; Дойран: 1, 4, 6 ; Доктор Найден Стефанов: 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 5, 6, 7, 9 ; Здравец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 9 ; Каймазка: 10, 12, 13, 14, 15, 30 ; Канаджийска: 1, 2, 4, 13, 15, 1, 5, 7, 9 ; Карапетровска: 1, 4, 5, 6, 7, 5 ; Кованджиевска: 11, 13, 15, 17, 3, 5, 5а, 9 ; Коларска: 3, 5 ; Крайхристовска: 1, 2, 3, 4, 6 ; Крайчанска: 10, 17, 2, 8 ; Лальо Винчев: 10, 11, 13, 16, 3, 30 ; Мазлевска: 1, 2, 4 ; Местност Горни Каменец: бл. Водоем ; Местност Райкова Стубла: бл. До Мелницата ; Могилска: 1, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 22, 24, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Оборище: 10, 12, 18, 2, 3, 5, 8, 9, 2 ; Одрин: 2 ; Орешковска: 13, 18 ; Осми Март: 3 ; Отец Паисий: 6 ; Перущица: 1 ; Пиронковска: 1, 2, 3, 5, 6, 7 ; Пирот: 2, 3, 4 ; Пряспа: 4 ; Родопи: 1, 2, 3 ; Селище: 3, 6 ; Станчевска: 1, 2, 3, 4, 6 ; Стара Планина: 10, 11, 15, 19, 2, 4, 6, 7, 9, 2 ; Стойчо Мазлев: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Топалска: 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9 ; Хаджи Димитър: 10, 1, 11, 13, 15, 2, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 6, 8, 14, 20, 9 ; Христо Ботев: 1, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 3, 31, 33, 38, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, бл. Стопански Двор, бл. Тп 1 ; Църковна: 1, 10, 11, 13, 3, 6, 7, 8 ; Чурковска: 2, 2, 4 ; Шейново: 1 ; Шипка: 1 ; Ялмовска: 1, 3, 4, 7, 8 ; : Тп 4 ;Горно Павликене ; Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8 ; Антон Иванов: 1, 7, 9 ; Бачо Киро: 2, 4 ; Васил Левски: 1, 1, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 8 ; Васил Петлешков: 5 ; Велко Баев: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 6, 8, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, бл. Тп 1, тп 5 ; Георги Бенковски: 1, 4, 3, 5 ; Георги С.раковски: 1, 4, 6, 2 ; Димитър Благоев: 10, 11, 15, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 19 ; Димитър Грънчаров: 10, 2, 7, 8 ; Иван Вътев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 8, 9, 24, 3 ; Йорданка Николова: 1, 3, 5 ; Любен Каравелов: 1, 12, 3 ; Малчика: 1, 10, 4, 8 ; Местност Майренец: бл. Пс ; Местност Чапаровец: бл. Пс ; Нейко Баев: 1, 2, 3, 4, 8 ; Никола Вапцаров: 1, 10, 17, 19, 2, 4, 7, 5 ; Отец Паисий: 2, 3, 4, 8 ; Панайот Волов: 1, 2, 4 ; Патриарх Евтимий: , , 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 4, 40, 46, 5, 6, 7, 9, бл. Улично Осветление Тп 6 ; Петко Петков: 1, 3, 5 ; Подем: 2, 3, 9 ; Поп Богомил: 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20 ; Професор Кънчо Цафаров: 1, 2, 3, 4 ; Сергей Румянцев: 10, 14, 2, 6 ; Стара Планина: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 114, 118, 122, 124, 126, 130, 78, 79, 8, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 1, 10, 105, 107, 109, 11, 13, 14, 15, 17а, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 51а, 52, 54, 56, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 72, 9, 99, бл. Бригаден Стан Агротех, бл. Тп 3, бл. Тр 4 ; Стефан Караджа: 10, 11, 14, 6, 7, 9, 12 ; Страцин: 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 7 ; Тодор Михов Христов: 10, 12, 14, 20, 24, 28, 30, 8, 9, 14, 2, 7 ; Тодор Табаков: 10, 11, 13, 17, 2, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 5, 6, 7, 8, 9 ; Трети Март: 10, 2, 4, 6, 8 ; Хаджи Димитър: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Христо Ботев: 1, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 38, 4, 6, 7, 8 ; Янко Забунов: 2 ;Дойренци ; Димитър Аджарски: 2 ;Изворче ; Местност Горен Бабаковец: бл. Пс ;Йоглав ; Трети Март: 10, бл. Вили ;Къкрина ; Александър Стамболийски: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Ангел Кънчев: 10, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 ; Андрея Арабаджиев: 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Антим I-ви: 1, 3, 15, 17, 4, 6, 8, 9 ; Асен Златаров: 1, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Братя Миладинови: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 9, бл. Ресторант, уо Тп 1, бл. Уо Тп 3 ; Вяра: 1, 2 ; Георги С.раковски: 1, 10, 4, 6, 8, 12, 2, 3 ; Денчо Цонев: 1, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, бл. Уо Тп 9 ; Доктор Никола Сяров: 2, 3, 4 ; Дружба: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Ед 01.12.2015 14:00 - 14:10 Профилактика на съоръжения СрН
Брестово, Общ. Ловеч Александър Бойчев: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 17, 6, 8 ; Братойска: 2, 4, 5, 6 ; Братя Ватеви: 2, 4 ; Васил Левски: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Вежен: 2 ; Влашка: 1, 2, 4 ; Волов: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 6 ; Георги С.раковски: 2 ; Дойран: 1, 4, 6 ; Доктор Найден Стефанов: 1, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 4, 5, 6, 7, 9 ; Здравец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 9 ; Каймазка: 10, 12, 13, 14, 15, 30 ; Канаджийска: 1, 2, 4, 13, 15, 1, 5, 7, 9 ; Карапетровска: 1, 4, 5, 6, 7, 5 ; Кованджиевска: 11, 13, 15, 17, 3, 5, 5а, 9 ; Коларска: 3, 5 ; Крайхристовска: 1, 2, 3, 4, 6 ; Крайчанска: 10, 17, 2, 8 ; Лальо Винчев: 10, 11, 13, 16, 3, 30 ; Мазлевска: 1, 2, 4 ; Местност Горни Каменец: бл. Водоем ; Местност Райкова Стубла: бл. До Мелницата ; Могилска: 1, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 22, 24, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Оборище: 10, 12, 18, 2, 3, 5, 8, 9, 2 ; Одрин: 2 ; Орешковска: 13, 18 ; Осми Март: 3 ; Отец Паисий: 6 ; Перущица: 1 ; Пиронковска: 1, 2, 3, 5, 6, 7 ; Пирот: 2, 3, 4 ; Пряспа: 4 ; Родопи: 1, 2, 3 ; Селище: 3, 6 ; Станчевска: 1, 2, 3, 4, 6 ; Стара Планина: 10, 11, 15, 19, 2, 4, 6, 7, 9, 2 ; Стойчо Мазлев: 1, 10, 12, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Топалска: 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9 ; Хаджи Димитър: 10, 1, 11, 13, 15, 2, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 6, 8, 14, 20, 9 ; Христо Ботев: 1, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 3, 31, 33, 38, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, бл. Стопански Двор, бл. Тп 1 ; Църковна: 1, 10, 11, 13, 3, 6, 7, 8 ; Чурковска: 2, 2, 4 ; Шейново: 1 ; Шипка: 1 ; Ялмовска: 1, 3, 4, 7, 8 ; : Тп 4 ;Горно Павликене ; Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8 ; Антон Иванов: 1, 7, 9 ; Бачо Киро: 2, 4 ; Васил Левски: 1, 1, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 8 ; Васил Петлешков: 5 ; Велко Баев: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 6, 8, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, бл. Тп 1, тп 5 ; Георги Бенковски: 1, 4, 3, 5 ; Георги С.раковски: 1, 4, 6, 2 ; Димитър Благоев: 10, 11, 15, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 19 ; Димитър Грънчаров: 10, 2, 7, 8 ; Иван Вътев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 2, 20, 22, 4, 5, 6, 8, 9, 24, 3 ; Йорданка Николова: 1, 3, 5 ; Любен Каравелов: 1, 12, 3 ; Малчика: 1, 10, 4, 8 ; Местност Майренец: бл. Пс ; Местност Чапаровец: бл. Пс ; Нейко Баев: 1, 2, 3, 4, 8 ; Никола Вапцаров: 1, 10, 17, 19, 2, 4, 7, 5 ; Отец Паисий: 2, 3, 4, 8 ; Панайот Волов: 1, 2, 4 ; Патриарх Евтимий: , , 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 4, 40, 46, 5, 6, 7, 9, бл. Улично Осветление Тп 6 ; Петко Петков: 1, 3, 5 ; Подем: 2, 3, 9 ; Поп Богомил: 1, 10, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 20 ; Професор Кънчо Цафаров: 1, 2, 3, 4 ; Сергей Румянцев: 10, 14, 2, 6 ; Стара Планина: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 112, 114, 118, 122, 124, 126, 130, 78, 79, 8, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 1, 10, 105, 107, 109, 11, 13, 14, 15, 17а, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 37а, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 51а, 52, 54, 56, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 72, 9, 99, бл. Бригаден Стан Агротех, бл. Тп 3, бл. Тр 4 ; Стефан Караджа: 10, 11, 14, 6, 7, 9, 12 ; Страцин: 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 4, 6, 7 ; Тодор Михов Христов: 10, 12, 14, 20, 24, 28, 30, 8, 9, 14, 2, 7 ; Тодор Табаков: 10, 11, 13, 17, 2, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 5, 6, 7, 8, 9 ; Трети Март: 10, 2, 4, 6, 8 ; Хаджи Димитър: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Христо Ботев: 1, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 38, 4, 6, 7, 8 ; Янко Забунов: 2 ;Дойренци ; Димитър Аджарски: 2 ;Изворче ; Местност Горен Бабаковец: бл. Пс ;Йоглав ; Трети Март: 10, бл. Вили ;Къкрина ; Александър Стамболийски: 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Ангел Кънчев: 10, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 ; Андрея Арабаджиев: 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Антим I-ви: 1, 3, 15, 17, 4, 6, 8, 9 ; Асен Златаров: 1, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Братя Миладинови: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 9, бл. Ресторант, уо Тп 1, бл. Уо Тп 3 ; Вяра: 1, 2 ; Георги С.раковски: 1, 10, 4, 6, 8, 12, 2, 3 ; Денчо Цонев: 1, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8, бл. Уо Тп 9 ; Доктор Никола Сяров: 2, 3, 4 ; Дружба: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Ед 01.12.2015 12:00 - 12:10 Профилактика на съоръжения СрН
Ловеч Александър Стамболийски: 10, 6, 8, БЛ. ДРАВА, МУР ; Двадесет И Втори Август: 11, 13, 14, 5, БЛ. КАСЕТА УО ; Дунав: 21 ; Свети Свети Кирил И Методи: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Търговска: 61, 63, 67, 69, 71 ; Христо Ботев: 12, 14, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, БЛ. ТЕМЕНУГА 01.12.2015 12:00 - 13:30 Работа по съоръжения НН
Ловеч Местност Бабаковец: 102, 194, 233, 251, 3, 337, 359, 377, 391, 407, 408, 409, 81, бл. Вили Ак Баир, вили Бабаковец Изток, бл. Вили Запад, стар Софийски Път ; Осъмска: 70 ; Черковна: 13 01.12.2015 12:15 - 14:10 Профилактика на съоръжения СрН
Ловеч Акад.иван Урумов: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 5, 7, 9 ; Ана Предич: 1, 12, 14, 16, 2, 23, 3, 4, 5, 6 ; Граф Игнатиев: 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 5, 7, 9, БЛ. СЪЗВЕЗДИЕ ; Доктор Никола Сяров: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 8, 9 ; Доктор Съйко Съев: 36, 50 ; Младост: БЛ. УО НА ТП КАЦАРСКИ ; Отец Климент: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 37 ; Проф. Д-р Стефан Ватев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Стара Планина: 1, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 3, 5, 7, 9 ; Уста Колю Фичето: 2, 4, 5, 6, БЛ. ИВ.ДАЧЕВА, ИВАНКА ДАЧЕВА ; Хан Омуртаг: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 03.12.2015 09:30 - 14:30 Работа по съоръжения НН
Община Тетевен
Брестница, Общ. Ябланица Васил Левски: 146 ; Лало Йотов: 12 ; Петър Василев: 17 ; Стефан Цаков: 8 ; Цоло Гетов: 1, 5, 7 ;Български Извор ; Васил Левски: 23 ; Георги Бенковски: 15, 16, 17, 18, 21 ;Гложене, Общ. Тетевен ; Йото Николов Врачев: 108, 50 ;Дивчовото ; Боровец: 21, 3, 8 ; Георги Бенковски: 126, 128, 29, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 88, 90, 132 ; Йото Генков: 1, 11, 13, 4, 5, 50, 63, 9, 2 ; Капитан Никола Войновски: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 24, 26, 33, 4, 7, 8, 9 ; Мах.зеленика: 38, бл. Вила, къща Михал, къща Начко, къща Петко, къща Стойо, къща Стоян, къща Трайко, къща Христо ; Мах.косица: 6, 8, бл. Вила ; Местн.боатин: 1, 3, 2, бл. Горски Дом Кордела, бл. Къща Сашо ; Сава Младенов: 2, 5, 7, 9 ; : 0, Вец ;Тетевен ; Христо Ботев: 85 ;Черни Вит ; Ангел Крачунов: 1, бл. Хижа ; Васил Левски: 100, 101, 236, 242, 244, 254, 258, 262, 264, 266, 270, 272, 276, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 91, 93, 95, 97, 99, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 270, 278, 280, 282, 294, 296, 298, 302, 308, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 330, 332, 334, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 177, 179, 181, 185, 189, 191, 195, 197, 205, 207, 211, 213, 215, 217, 219, 223, 229, 233, 239, 241, 243, 251, 253, 255, 338, 340, 342, 344, 348, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 372, 378, 380, 382, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 422, 426, 428, 430, , , 259, 261, 267, 270, 271, 273, 279, 281, 289, 291, 293, 295, 432, 435 ; Дружба: 1 ; Капитан Войновски: 40, 42, 45, 47 ; Махала Платуница: бл. Къща Стефан ; Местност Дъскот: 20, бл. Къща Цветомил ; Местност Косица: бл. Вец Черни Вит ; Местност Остриля: 3, 5 ; Нейо Крачунов: 2, 3, 4, 8 ; Остриля: 7, 9 ; Райна Княгиня: 1 ; Хан Крум: 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 8, 4, 6 ; : Хижа 30.11.2015 10:15 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Брестница, Общ. Ябланица Васил Левски: 146 ; Лало Йотов: 12 ; Петър Василев: 17 ; Стефан Цаков: 8 ; Цоло Гетов: 1, 5, 7 ;Български Извор ; Васил Левски: 23 ; Георги Бенковски: 15, 16, 17, 18, 21 ;Гложене, Общ. Тетевен ; Йото Николов Врачев: 108, 50 ;Дивчовото ; Боровец: 21, 3, 8 ; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 3, 30, 32, 36, 38, 39, 3а, 4, 40, 44, 46, 48, 5, 52, 56, 58, 6, 126, 128, 29, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 88, 90, 132 ; Йото Генков: 1, 11, 13, 4, 5, 50, 63, 9, 2, 5 ; Капитан Никола Войновски: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 24, 26, 33, 4, 7, 8, 9 ; Мах.зеленика: 38, бл. Вила, къща Михал, къща Начко, къща Петко, къща Стойо, къща Стоян, къща Трайко, къща Христо ; Мах.косица: 6, 8, бл. Вила ; Местн.боатин: 1, 3, 2, бл. Горски Дом Кордела, бл. Къща Сашо ; Сава Младенов: 2, 5, 7, 9 ; : 0, Вец ;Тетевен ; Козница: бл. Вили, хижа ; Махала Байовица: 1, бл. Къща Вела, къща Гена, къща Гето, къща Маньо, къща Марин, къща Мильо, къща Михал, къща Неьо, къща Павел, къща Петко, къща Светла, къща Султана, къща Христо, къща Цанко ; Махала Ванковци: бл. Къща Василка, къща Драган, къща Иван, къща Марин, къща Мария, къща Стойо, къща Тота, къща Христо, къща Цако ; Махала Недковци: 3, бл. Къща Симеон, уо На Тп3 ; Местност Банков Дол: бл. Къща Иван ; Местност Гурга: бл. Къща Дило, къща Димитър, къща Иван, къща Нейко ; Местност Недковци: 3, бл. Вила, къща Грозьо, къща Дило, къща Иван, къща Мина, къща Ненчо, къща Никола, къща Николай, къща Петко ; Полатен: бл. Къща Илия, къща Лазар, къща Матей, къща Матьо, къща Симеон, къща Христо, къща Цоко, матевци ; Христо Ботев: 85 ;Черни Вит ; Ангел Крачунов: 1, бл. Хижа ; Антийо Панчев: 1 ; Боровец: 1 ; Братойо Петков: 1, 2 ; Васил Левски: 100, 101, 236, 242, 244, 254, 258, 262, 264, 266, 270, 272, 276, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 91, 93, 95, 97, 99, 102, 104, 108, 11, 112, 114, 116, 118, 120, 15, 168, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 5, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 270, 278, 280, 282, 294, 296, 298, 302, 308, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 330, 332, 334, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 31, 33, 78, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 177, 179, 181, 185, 189, 191, 195, 197, 205, 207, 211, 213, 215, 217, 219, 223, 229, 233, 239, 241, 243, 251, 253, 255, 338, 340, 342, 344, 348, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 372, 378, 380, 382, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 422, 426, 428, 430, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 4, 40, 48, 50, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 68, 70, 72, 8, 194, 196, 198, 200, 202, 206, 208, 210, 212, 218, 220, 222, 226, 228, 232, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, , , 259, 261, 267, 270, 271, 273, 279, 281, 289, 291, 293, 295, 432, 435, 51 ; Дели Пало: 10, 11, 2, 4, 52, 6, 9 ; Димитър Стойков: 1, 2 ; Дружба: 1 ; Еловска: 8 ; Здравец: 1, 3, 7 ; Капитан Войновски: 1, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 40, 42, 45, 47 ; Лазар Ралчев: 4 ; Махала Бръшленица: бл. Къща Лала, къща Лачо, къща Марин, къща Милчо, къща Павел, къща Петко, къща Стоян ; Махала Делиевци: бл. Вила, къща Васил, къща Дели, къща Дина, къща Драган, къща Марин, къща Мария, къща Мразето, къща Петко, къща Петър, къща Симеон, къща Славчо, къща Стойо, къща Христина ; Махала Елов Дол: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 9 ; Махала Златевци: бл. Къща Марин, бл. Къща Петко ; Махала Петровци: бл. Къща Йото, къща Любомир, къща Мильо, къща Найден, къща Пена, къща Слав, къща Христо ; Махала Платуница: бл. Къща Баньо, къща Братой, къща Гена, къща Димитър, къща Иван, къща Лальо, къща Марко, къща Недялко, къща Ничо, къща Петко, къща Пойо, къща Стефан, къща Цана, бл. Къща Стефан ; Местност Боатин: 2 ; Местност Дъскот: 20, бл. Къща Цветомил ; Местност Косица: бл. Вец Черни Вит ; Местност Остриля: 3, 5 ; Миковци: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 4, 6, 7, 8, 9 ; Момина Поляна: 13, 17, 2, 3 ; Нейо Крачунов: 2, 3, 4, 8 ; Орлов Камък: 3 ; Остриля: 7, 9 ; Петко Милев Страшния: 2 ; Райна Княгиня: 1 ; Стоян Генков: 1, 11, 2, 3, 4, 6, 8 ; Хан Ас 30.11.2015 14:55 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Тетевен Васил Петров: 1 ; Гаванците: 3 ; Дочо Мръвков: 1, 2, 3, 4 ; Иван Туйков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 5, 6, 7, 8, 9 ; Пенка Михайлова: 12, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67 ; Равни Камък: 12, 14, 16, 16А, 18, 2, 20, 6, 8, БЛ. УО НА ТП28 ; Станьо Петков: 1, 2, 3, 5 30.11.2015 09:00 - 14:00 Работа по съоръжения НН
Брестница, Общ. Ябланица Васил Левски: 146 ; Лало Йотов: 12 ; Петър Василев: 17 ; Стефан Цаков: 8 ; Цоло Гетов: 1, 5, 7 ;Български Извор ; Васил Левски: 23 ; Георги Бенковски: 15, 16, 17, 18, 21 ;Гложене, Общ. Тетевен ; Йото Николов Врачев: 108, 50 ;Дивчовото ; Боровец: 21, 3, 8 ; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 3, 30, 32, 36, 38, 39, 3а, 4, 40, 44, 46, 48, 5, 52, 56, 58, 6, 126, 128, 29, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 88, 90, 132 ; Йото Генков: 1, 11, 13, 4, 5, 50, 63, 9, 2, 5 ; Капитан Никола Войновски: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 24, 26, 33, 4, 7, 8, 9 ; Мах.зеленика: 38, бл. Вила, къща Михал, къща Начко, къща Петко, къща Стойо, къща Стоян, къща Трайко, къща Христо ; Мах.косица: 6, 8, бл. Вила ; Местн.боатин: 1, 3, 2, бл. Горски Дом Кордела, бл. Къща Сашо ; Сава Младенов: 2, 5, 7, 9 ; : 0, Вец ;Тетевен ; Козница: бл. Вили, хижа ; Махала Байовица: 1, бл. Къща Вела, къща Гена, къща Гето, къща Маньо, къща Марин, къща Мильо, къща Михал, къща Неьо, къща Павел, къща Петко, къща Светла, къща Султана, къща Христо, къща Цанко ; Махала Ванковци: бл. Къща Василка, къща Драган, къща Иван, къща Марин, къща Мария, къща Стойо, къща Тота, къща Христо, къща Цако ; Махала Недковци: 3, бл. Къща Симеон, уо На Тп3 ; Местност Банков Дол: бл. Къща Иван ; Местност Гурга: бл. Къща Дило, къща Димитър, къща Иван, къща Нейко ; Местност Недковци: 3, бл. Вила, къща Грозьо, къща Дило, къща Иван, къща Мина, къща Ненчо, къща Никола, къща Николай, къща Петко ; Полатен: бл. Къща Илия, къща Лазар, къща Матей, къща Матьо, къща Симеон, къща Христо, къща Цоко, матевци ; Христо Ботев: 85 ;Черни Вит ; Ангел Крачунов: 1, бл. Хижа ; Антийо Панчев: 1 ; Боровец: 1 ; Братойо Петков: 1, 2 ; Васил Левски: 100, 101, 236, 242, 244, 254, 258, 262, 264, 266, 270, 272, 276, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 91, 93, 95, 97, 99, 102, 104, 108, 11, 112, 114, 116, 118, 120, 15, 168, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 5, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 96, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 270, 278, 280, 282, 294, 296, 298, 302, 308, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 330, 332, 334, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 31, 33, 78, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 177, 179, 181, 185, 189, 191, 195, 197, 205, 207, 211, 213, 215, 217, 219, 223, 229, 233, 239, 241, 243, 251, 253, 255, 338, 340, 342, 344, 348, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 372, 378, 380, 382, 388, 390, 392, 394, 396, 398, 400, 404, 406, 408, 410, 412, 414, 422, 426, 428, 430, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 4, 40, 48, 50, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 68, 70, 72, 8, 194, 196, 198, 200, 202, 206, 208, 210, 212, 218, 220, 222, 226, 228, 232, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, , , 259, 261, 267, 270, 271, 273, 279, 281, 289, 291, 293, 295, 432, 435, 51 ; Дели Пало: 10, 11, 2, 4, 52, 6, 9 ; Димитър Стойков: 1, 2 ; Дружба: 1 ; Еловска: 8 ; Здравец: 1, 3, 7 ; Капитан Войновски: 1, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 40, 42, 45, 47 ; Лазар Ралчев: 4 ; Махала Бръшленица: бл. Къща Лала, къща Лачо, къща Марин, къща Милчо, къща Павел, къща Петко, къща Стоян ; Махала Делиевци: бл. Вила, къща Васил, къща Дели, къща Дина, къща Драган, къща Марин, къща Мария, къща Мразето, къща Петко, къща Петър, къща Симеон, къща Славчо, къща Стойо, къща Христина ; Махала Елов Дол: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 9 ; Махала Златевци: бл. Къща Марин, бл. Къща Петко ; Махала Петровци: бл. Къща Йото, къща Любомир, къща Мильо, къща Найден, къща Пена, къща Слав, къща Христо ; Махала Платуница: бл. Къща Баньо, къща Братой, къща Гена, къща Димитър, къща Иван, къща Лальо, къща Марко, къща Недялко, къща Ничо, къща Петко, къща Пойо, къща Стефан, къща Цана, бл. Къща Стефан ; Местност Боатин: 2 ; Местност Дъскот: 20, бл. Къща Цветомил ; Местност Косица: бл. Вец Черни Вит ; Местност Остриля: 3, 5 ; Миковци: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 4, 6, 7, 8, 9 ; Момина Поляна: 13, 17, 2, 3 ; Нейо Крачунов: 2, 3, 4, 8 ; Орлов Камък: 3 ; Остриля: 7, 9 ; Петко Милев Страшния: 2 ; Райна Княгиня: 1 ; Стоян Генков: 1, 11, 2, 3, 4, 6, 8 ; Хан Ас 30.11.2015 10:00 - 10:05 Профилактика на съоръжения СрН
Васильово Александър Стамболийски: 1, 11, 15, 17, 5, 6, 7, 9 ; Васил Левски: 1 ; Георги Бенковски: 107, 115, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 3, 30, 4, 5, 7, 9 ; Георги Димитров: 100, 102, 104, 199, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 229, 231, 232, 235, 237, 239, 241, 247, 249, 251, 253, 255, 26, 98, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 119, 125, 131, 133, 137, 139, 141, 147, 149, 151, 157, 159, 161, 165, 166, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 181, 183, 185, 189, 190, 193, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68, 69, 70, 72, 78, 82, 86, 88, 90, 92, 1, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 25, 27, 29, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 67, 69, 72, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 99, бл. Кметство Центъра, уо На Тп1, бл. Уо На Тп2, бл. Уо На Тп3, бл. Уо На Тп4 ; Иван Цачев Василев: 1, 3, 5 ; Илия Кръстев: 2, 4, 6, 8 ; Суходолска: 153, 154, 2 ; Христо Андреев: 15, 17, 21, 23, 25, 27 ; Юрий А.гагарин: 10, 16, 2, 4, 8 ;Тетевен ; Махала Свидово: бл. Къща Борислав, къща Гето, къща Диана, къща Димитър, къща Надежда, къща Цветан ; Местност Атанашкото: бл. Вила, къща Анета, къща Димитър, къща Евгения, къща Иванка, къща Калин, къща Марин, къща Митко, къща Стефан, къща Стоян 30.11.2015 12:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Славщица Местност Зелка: бл. Пс ;Сопот, Общ. Угърчин ; Аврамовска: 1, 25, 3, 7 ; Балча: 1, 13, 18, 21, 25, 26, 3, 33, 36, 38, 39, 48, 6, 7, 8 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 13, 4, 5, 7, 8 ; Възраждане: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 4, 8, 9 ; Герганица: 1, 2, 3, 4 ; Димитър Пъшков: 1, 100, 102, 103, 104, 107, 109, 110, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 155, 157, 161, 163, 164, 165, 167, 169, 195, 45, 55, 56, 57, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 44, 5, 50, 52, 54, 58, 7, 70, 20, бл. Тп2 ; Ендешка: 2 ; Ланзовица: 1, 3 ; Мах.съевска: 13, 22, 24, 77, 78, 79, 81, 9, бл. Вила, къща, къща Васил, къща Вълка, къща Въло, къща Дико, къща Димитър, къща Иля, къща Йордан, къща Йото, къща Лиляна, къща Марин, къща Мая, къща Милка, къща Минко, къща Неда, къща Нейка, къща Нешо, къща Николай, къща Петко, къща Снежана, къща Ставри, къща Стойка, къща Стойко, къща Съба, къща Съйо, къща Тинка, къща Христо, къща Юри, магазин, мтп10, станция ; Мах.шумака: 19, 22, 23, 26, бл. Къща Въло, къща Георги, къща Григор, къща Дина, къща Дичо, къща Иван, къща Йона, къща Кольо, къща Цаньо, къща Цона, бл. Къща Кольо, местн Суар ; Николовска: 1, 10, 12, 2, 5, 6, 7 ; Оборище: 1, 10, 11, 12, 16, 2, 20, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; Пердевойка: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Петриш: 13, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ; Подене: 12, 18, 2, 3 ; Попенец: 1, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 8 ; Радковец: 1, 19, 2, 25, 4 ; Софийска: 1, 8, 9 ; Станковска: 1, 2 ; Троян: 8 ; Угърчинска: 1, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 2, 22, 26, 28, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19 ; Чепля: 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 4, 45, 47, 6, 8, 2, 5 ; Шойка: 1, 5 01.12.2015 09:00 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
махала Баевене 01.12.2015 09:30 - 15:30 Работа по съоръжения НН
Тетевен Махала Камен Дол: бл. Къща Васил, къща Веселин, къща Виолета, къща Георги, къща Дико, къща Димитър, къща Иван, къща Йорданка, къща Йошо, къща Марин, къща Семко, къща Христо, къща Цвята ; Махала Крушов Дол: бл. Къща Васил, къща Иван, къща Катина, къща Мария, къща Милка, къща Петър, къща Стоян, къща Христо, къща Цако ; Местност Банков Дол: бл. Къща Васил, къща Димитър, къща Донка, къща Иван, къща Марин, къща Марко, къща Начо, къща Цена ; Местност Злъчес: бл. Къща Марин, къща Павел ; Местност Изворин Дол: бл. Вила, къща Васил, къща Димитър, къща Иван, къща Йона, къща Йото, къща Марин, къща Нешо, къща Снежана, къща Тота, къща Цако ; Пенка Михайлова: 12 ; Полатен: бл. Уо На Тп8 02.12.2015 09:15 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
Тетевен Алеко Константинов: 10, 12, 14, 16, 18, 4, 6, 8 ; Безименна: бл. Кв. Гемуш Уо На Тп48 ; Боровец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 8, 9 ; Васил Петров: 1 ; Воловийте: 1, 10, 12, 16, 18, 2, 28, 3, 4, 46, 5, 8, 9, бл. Уо На Тп64 ; Вършец: 4, 75, 77, 81 ; Гаванците: 3 ; Дочо Мръвков: 1, 2, 3, 4 ; Здравец: 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 ; Иван Вазов: 84 ; Иван Туйков: 1, 10, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 5, 6, 7, 8, 9 ; Калена Плоча: 16, 2, 33, 4, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 65, 67, 8 ; Люляк: 1 ; Махала Равнище: бл. Вила ; Пенка Михайлова: 10, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, бл. Уо На Тп8 Пожарната ; Равни Камък: 12, 14, 16, 16а, 18, 2, 20, 6, 8, бл. Уо На Тп28 ; Станьо Петков: 1, 2, 3, 5 ; : 8, Паянтова Постройка 03.12.2015 13:00 - 13:30 Работа по съоръжения чужда собственост
Васильово Александър Стамболийски: 1, 11, 15, 17, 5, 6, 7, 9 ; Васил Левски: 1 ; Георги Бенковски: 107, 115, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 3, 30, 4, 5, 7, 9 ; Георги Димитров: 100, 102, 104, 199, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 229, 231, 232, 235, 237, 239, 241, 247, 249, 251, 253, 255, 26, 98, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 119, 125, 131, 133, 137, 139, 141, 147, 149, 151, 157, 159, 161, 165, 166, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 181, 183, 185, 189, 190, 193, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68, 69, 70, 72, 78, 82, 86, 88, 90, 92, 1, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 25, 27, 29, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 67, 69, 72, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 99, бл. Кметство Центъра, уо На Тп1, бл. Уо На Тп2, бл. Уо На Тп3, бл. Уо На Тп4 ; Иван Цачев Василев: 1, 3, 5 ; Илия Кръстев: 2, 4, 6, 8 ; Суходолска: 153, 154, 2 ; Христо Андреев: 15, 17, 21, 23, 25, 27 ; Юрий А.гагарин: 10, 16, 2, 4, 8 ; : , , Лагер ;Рибарица, Общ. Тетевен ; Баба Тонка: 1, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 3, 5, 9 ; Басарим: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 31, 33, 39, 4, 41, 6, 8, 9, 3 ; Брязово: 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 62, 64, 65, 71, 73, 75, 1, 11, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, бл. Местност Преграда, п.и.№ 042033 ; Васил Левски: 1, 13, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 32, 33, 4, 5, 6, 8, 3 ; Вежен: 10, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 21, 24 ; Ген.владимир Вазов: 2, 21, 3, 4 ; Георги Бенковски: 1, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 134, 188, 82, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 22, 3, 307, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 110, 112, 122, 123, 125, 127, 135, 16, 330, 83, 112, 114, 116, 122, 124, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 112, 91, 165, 173, 174, 175, 177, 179, 176, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 244, 436, 85, 179, 232, 330, 335, 337, 347, 349, 351, 355, 362, 363, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 377, 377а, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 392, 394, 400, 402, 18, 30, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 270, 272, 274, 276, 280, 282, 269, 271, 273, 277, 279, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 336, 338, 339, 340, 344, 348, 350, 352, 354, 358, 366, 326, 410, 387, 393, 395, 397, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 417, 418, 420, 424, 426, 428, 430, 432, 436, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84д, 85, 87, 89, 91, бл. Къща ; Георги Иванов: 3, 5 ; Горуньово: 10, 15, 20, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ; Гугла: 10, 2, 4, 8 ; Даковото: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 94, 96, 37, 46 ; Дурашкото: 1, 11, 13 ; Еделвайс: 14, 16, 2, 22, 26, 6 ; Заводна: 10, 11, 12, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 9, 5 ; Захари Стоянов: 10, 12, 13, 14, 2, 20, 21-21 А, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 49, 6, 63, 65, 67, 69, 8, 1, 10, 11, 2, 4, 5, 7, 9 ; Иван Вазов: 1, 157, 2, 4 ; Иван Капетан: 17, 19, 21, 23, 25, 6 ; Иглика: 1, 12, 2, 4, 6, 8 ; Кокиче: 1, 3, 4, 8 ; Костина: 1, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 37, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 69, 9, 128, 5, 7, 8, 9, бл. Вила Надежда, сцена За Традиц. Мероприятия ; Краището: 3 ; Крайречна: 41, 42, 43, 45, 5, 7 ; Лало Войвода: 1, 103, 11, 13, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Лъга: 1, 2, 3, 5, 6 ; Любен Каравелов: 1, 11, 12, 14, 21, 3, 4, 5, 7, 8 ; Нецов Дол: 1, 11, 19, 2, 4, 5, 6, 7, бл. Селскост. Постройка ; Никола Вапцаров: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 8, 12, 1-3, 17, 2, 5, 6, 9 ; Отец Кирил: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 45, 5, 8, 40 ; Отец Паисий: 1, 2 ; Павлов Дол: 10, 12, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 18, 20, 22 ; Пангарата: 1, 2 ; Петко Войвода: 3 03.12.2015 12:50 - 13:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Васильово Александър Стамболийски: 1, 11, 15, 17, 5, 6, 7, 9 ; Васил Левски: 1 ; Георги Бенковски: 107, 115, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 3, 30, 4, 5, 7, 9 ; Георги Димитров: 100, 102, 104, 199, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 229, 231, 232, 235, 237, 239, 241, 247, 249, 251, 253, 255, 26, 98, 103, 105, 109, 111, 113, 117, 119, 125, 131, 133, 137, 139, 141, 147, 149, 151, 157, 159, 161, 165, 166, 167, 169, 171, 173, 175, 179, 181, 183, 185, 189, 190, 193, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 68, 69, 70, 72, 78, 82, 86, 88, 90, 92, 1, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 25, 27, 29, 3, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 51, 57, 59, 61, 67, 69, 72, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 99, бл. Кметство Центъра, уо На Тп1, бл. Уо На Тп2, бл. Уо На Тп3, бл. Уо На Тп4 ; Иван Цачев Василев: 1, 3, 5 ; Илия Кръстев: 2, 4, 6, 8 ; Суходолска: 153, 154, 2 ; Христо Андреев: 15, 17, 21, 23, 25, 27 ; Юрий А.гагарин: 10, 16, 2, 4, 8 ; : , , Лагер ;Рибарица, Общ. Тетевен ; Баба Тонка: 1, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 3, 5, 9 ; Басарим: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 31, 33, 39, 4, 41, 6, 8, 9, 3 ; Брязово: 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 54, 55, 58, 62, 64, 65, 71, 73, 75, 1, 11, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, бл. Местност Преграда, п.и.№ 042033 ; Васил Левски: 1, 13, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 32, 33, 4, 5, 6, 8, 3 ; Вежен: 10, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 21, 24 ; Ген.владимир Вазов: 2, 21, 3, 4 ; Георги Бенковски: 1, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 111, 113, 114, 115, 117, 119, 121, 122, 134, 188, 82, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 2, 20, 22, 3, 307, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 110, 112, 122, 123, 125, 127, 135, 16, 330, 83, 112, 114, 116, 122, 124, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 170, 171, 112, 91, 165, 173, 174, 175, 177, 179, 176, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 244, 436, 85, 179, 232, 330, 335, 337, 347, 349, 351, 355, 362, 363, 365, 366, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 377, 377а, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 392, 394, 400, 402, 18, 30, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 270, 272, 274, 276, 280, 282, 269, 271, 273, 277, 279, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 336, 338, 339, 340, 344, 348, 350, 352, 354, 358, 366, 326, 410, 387, 393, 395, 397, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 417, 418, 420, 424, 426, 428, 430, 432, 436, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84д, 85, 87, 89, 91, бл. Къща ; Георги Иванов: 3, 5 ; Горуньово: 10, 15, 20, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ; Гугла: 10, 2, 4, 8 ; Даковото: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 6, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 94, 96, 37, 46 ; Дурашкото: 1, 11, 13 ; Еделвайс: 14, 16, 2, 22, 26, 6 ; Заводна: 10, 11, 12, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 9, 5 ; Захари Стоянов: 10, 12, 13, 14, 2, 20, 21-21 А, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 35, 49, 6, 63, 65, 67, 69, 8, 1, 10, 11, 2, 4, 5, 7, 9 ; Иван Вазов: 1, 157, 2, 4 ; Иван Капетан: 17, 19, 21, 23, 25, 6 ; Иглика: 1, 12, 2, 4, 6, 8 ; Кокиче: 1, 3, 4, 8 ; Костина: 1, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 37, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 69, 9, 128, 5, 7, 8, 9, бл. Вила Надежда, сцена За Традиц. Мероприятия ; Краището: 3 ; Крайречна: 41, 42, 43, 45, 5, 7 ; Лало Войвода: 1, 103, 11, 13, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Лъга: 1, 2, 3, 5, 6 ; Любен Каравелов: 1, 11, 12, 14, 21, 3, 4, 5, 7, 8 ; Нецов Дол: 1, 11, 19, 2, 4, 5, 6, 7, бл. Селскост. Постройка ; Никола Вапцаров: 10, 11, 13, 15, 17, 19, 8, 12, 1-3, 17, 2, 5, 6, 9 ; Отец Кирил: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 26, 45, 5, 8, 40 ; Отец Паисий: 1, 2 ; Павлов Дол: 10, 12, 14, 15, 16, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 18, 20, 22 ; Пангарата: 1, 2 ; Петко Войвода: 3 03.12.2015 09:30 - 09:40 Работа по съоръжения чужда собственост
Тетевен Боровец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 4, 6, 8, 9 ; Васил Петров: 1 ; Гаванците: 3 ; Дочо Мръвков: 1, 2, 3, 4 ; Иван Туйков: 1, 10, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 5, 6, 7, 8, 9 ; Люляк: 1 ; Пенка Михайлова: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67, бл. Уо На Тп8 Пожарната ; Равни Камък: 12, 14, 16, 16а, 18, 2, 20, 6, 8, бл. Уо На Тп28 ; Станьо Петков: 1, 2, 3, 5 03.12.2015 09:00 - 09:30 Работа по съоръжения чужда собственост
Община Троян
Троян, Общ. Троян 34-ти Троянски Полк: 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, бл. Таван ; Захарий Зограф: 25 ; Симеон Велики: 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 67 ; Христо Смирненски: 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50 30.11.2015 12:30 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
Троян, Общ. Троян Дунав: 2, 4, бл. Дунав, магазин 01.12.2015 13:00 - 15:00 Работа по съоръжения чужда собственост
ТРОЯН, фирма Лесопласт. 01.12.2015 13:00 - 15:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Троян, Общ. Троян махала Длъжковска 03.12.2015 13:15 - 14:30 Нови присъединявания
Врабево, Общ. Троян Помпена станция на ВиК 03.12.2015 10:00 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
Троян, Общ. Троян махала Дудевско 03.12.2015 11:00 - 12:00 Нови присъединявания
Орешак, Общ. Троян Балкан: 11 , 13 , 15 , 17 , 18 , 19 , 2 , 20 , 22 , 25 , 26 , 27 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 41 , 43 , 6 ; Неофит Калчев: 8 04.12.2015 09:30 - 14:00 Работа по съоръжения НН
Община Угърчин
Лесидрен Александър Стамболийски: 1 , 11 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 27 , 28 , 29 , 3 , 31 , 32 , 34 , 35 , 37 , 39 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ; Възраждане: 1 , 10 , 12 , 14 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Георги Бенковски: 1 , 10 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ; Коман: 1 , 2 ; Раковска: 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 9 ; Стоян Петков: 1 , 11 , 13 , 2 , 3 , 5 , 6 , 8 , 9 ; Страцин: 2 , 3 ; Христо Ботев: 11 , 18 , 20 ; Христо Смирненски: 11 , 13 , 14 , 15 , 17 , 2 , 4 , 5 , 7 , 9 ; Чаршията: 1 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 17 , 19 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 9 ; Чуловдолска: 1 , 10 , 12 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 02.12.2015 10:30 - 11:30 Нови присъединявания
Община Ябланица
Батулци Ангел Кънчев: 11 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 ; Бачо Киро: 1 , 3 , 5 ; Васил Левски: 1 , 15 , 16 , 19 , 21 , 24 , 26 , 28 , 3 , 30 , 31 , 32 , 33 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 4 , 40 , 41 , 46 , 48 , 50 , 55 , 57 , 6 , 64 , 65 , 68 , 8 , 9 ; Гео Милев: 1 , 2 ; Георги Диков: 1 , 4 , 5 , 6 , 7 , 7 ТП4 ; Здравец: 1 ; Панайот Волов: 10 , 16 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 9 ; Първи Май: 1 , 3 , 5 ; Свети Кирил И Методи: 72 ; Стоян Панов: 10 , 12 , 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 3 , 32 , 34 , 4 , 5 ; Христо Ботев: 10 , 11 , 12 , 13 , 16 , 17 , 18 , 18А , 24 , 5 , 7 , 8 , 9 ;Гложене, Общ. Тетевен ; Илия Пандурски: 1 , 10 ;Дъбравата ; Христо Ботев: 14 01.12.2015 09:30 - 15:30 Работа по съоръжения НН
Брестница, Общ. Ябланица Васил Левски: 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 65, 98, 10, 101, 105, 107, 109, 111, 13, 19, 2, 29, 3, 30, 38, 4, 40, 41, 42, 46, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 87, 9, 91, 93, 95, 97, 99, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 117, 150, 152, 154, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 223, 227, бл. Кафе Аперитив ; Вуто Даскала: 1, 2, 7 ; Вутю Малков: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 36, 38, 40, 44, 54, 64, 7, 8, 2, 4, 6 ; Възраждане: 12, 14, 16, 19, 21, 27, 29, 3, 33, 4, 6, 8 ; Георги Бенковски: 1, 2, 4, 5, 7, 9 ; Глоговец: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Дачевци: 11, 13, 15, 2, 4, 8 ; Девети Май: 3 ; Джорковци: 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8 ; Долна Коритна: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 5, 6, 8 ; Дружба: 17, 19, 3, 4, 5, 8 ; Дъб: 11, 12, 14, 3, 8 ; Единство: 1, 11, 13, 15, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Заводска: 6 ; Иван Данов: 1, 4, 6 ; Кокиче: 2, 3, 4 ; Коритна: 1 ; Лало Йотов: 10, 14, 16, 2, 4 ; Липа: 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8 ; Мильовци: 1, 2, 3, 5, 6 ; Никола Петков: 1, 10, 11, 12, 14, 3, 5, 7, 9, 18, 20, 23, 25, 29, 30, 32, 38 ; Оборище: 11, 12, 6, 8, 9, 13, 15, 17 ; Осми Март: 10, 12, 14, 18, 2, 20, 4, 6, 8 ; Петър Василев: 1, 2, 3, 2 ; Печовци: 1, 13, 15, 2, 5, 6, 7 ; Победа: 19, 21, 36, 40, 42, 5, 9, 3 ; Прогрес: 11 ; Равнището: 1, 3, 5, 7 ; Серванска: 1, 3, 6, 8 ; Сергей Румянцев: 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Стара Планина: 15, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 2 ; Стефан Цаков: 11, 1, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 9 ; Стоянковото: 2, 4 ; Съева Пещера: 10, 3, 33, 37, 4, 47, 49, 51, 53, 57, 7 ; Теменуга: 11, 13, 15, 9 ; Трети Март: 10, 12, 13, 14, 16, 23, 27, 29, 35, 8, 9, 1, 5, 6, 7 ; Тълкийското: 13, 15, 17, 19, 2, 7 ; Цоло Гетов: 2, 3 ; Шипка: 5 ;Български Извор ; Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 9, 23, 25, 27, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 44, 60. ; Баба Тонка: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Бузлуджа: 1, 10, 12, 14, 4, 7, 8, 2 ; Валентина Терешкова: 19 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 34, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 ; Вит: 1, 2 ; Георги Бенковски: 1, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8 ; Георги Раковски: 1, 3, 7 ; Демокрация: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 114, 118, 120, 122, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 6, 7, 8, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 146, 2, 2, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 48, 50 ; Дунав: 10, 4, 8 ; Здравец: 1, 2, 4, 6, 8 ; Иван Вазов: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4, 6, 8, 9, 5 ; Извора: 1, 1, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Кокиче: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Мах.боаза: бл. Варна София, газостанция, жилищна Сграда, кошара, къща, къща Атанас, къща Иван, къща Румен ; Мах.начови Воденици: бл. Къща Мария ; Мах.солун: 1, 2, бл. Вила, къща Ангел, пи 076019 ; Местност Белилото: бл. Пс ; Местност Боаза: бл. Път I-4 Коритна Севлиево ; Местност Роденец: 1, бл. Снек Бар ; Никола Вапцаров: 1, 3, 5, 6, 7 ; Отец Паисий: 1, 11, 4, 5, 6, 8, 1, 2 ; Панайот Волов: 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Пирин: 1, 3, 4, 5 ; Райна Княгина: 046, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 1, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Рила: 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 ; Родопа: 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Стара Планина: 2, 4 ; Странджа: 1, 2, 3, 5 ; Тодор Каблешков: 1, 10, 12, 14, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; Тракия: 1, 11, 13, 17, 4, 5, 6, 7, 8 ; Филип-тотю: 2, 3 ; Хаджи Димитър: 1, 2, 3, 4, 6 ; Хемус: 1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Христо Ботев: 1, 12, 14, 15, 2, 22, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 53, 57, 47, 49, 55, 61, бл. Центъра До Училището ; Черно Море: 2, 4, 6, 8 ; Шипка: 1, 2, 3, 4, 6, 5 ; Юрий А.гагарин: 1, 10, 11, 17, 2, 4, 6, 7, 8 ;Галата ; Александър Стамболийски: 1, 1, 10, 12, 14, 16, 01.12.2015 09:30 - 09:35 Профилактика на съоръжения СрН
Брестница, Общ. Ябланица Васил Левски: 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 152, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 65, 98, 10, 101, 105, 107, 109, 111, 13, 19, 2, 29, 3, 30, 38, 4, 40, 41, 42, 46, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 87, 9, 91, 93, 95, 97, 99, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 117, 150, 152, 154, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 171, 172, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 205, 207, 209, 211, 215, 217, 223, 227, бл. Кафе Аперитив ; Вуто Даскала: 1, 2, 7 ; Вутю Малков: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 36, 38, 40, 44, 54, 64, 7, 8, 2, 4, 6 ; Възраждане: 12, 14, 16, 19, 21, 27, 29, 3, 33, 4, 6, 8 ; Георги Бенковски: 1, 2, 4, 5, 7, 9 ; Глоговец: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Дачевци: 11, 13, 15, 2, 4, 8 ; Девети Май: 3 ; Джорковци: 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8 ; Долна Коритна: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 4, 5, 6, 8 ; Дружба: 17, 19, 3, 4, 5, 8 ; Дъб: 11, 12, 14, 3, 8 ; Единство: 1, 11, 13, 15, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Заводска: 6 ; Иван Данов: 1, 4, 6 ; Кокиче: 2, 3, 4 ; Коритна: 1 ; Лало Йотов: 10, 14, 16, 2, 4 ; Липа: 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8 ; Мильовци: 1, 2, 3, 5, 6 ; Никола Петков: 1, 10, 11, 12, 14, 3, 5, 7, 9, 18, 20, 23, 25, 29, 30, 32, 38 ; Оборище: 11, 12, 6, 8, 9, 13, 15, 17 ; Осми Март: 10, 12, 14, 18, 2, 20, 4, 6, 8 ; Петър Василев: 1, 2, 3, 2 ; Печовци: 1, 13, 15, 2, 5, 6, 7 ; Победа: 19, 21, 36, 40, 42, 5, 9, 3 ; Прогрес: 11 ; Равнището: 1, 3, 5, 7 ; Серванска: 1, 3, 6, 8 ; Сергей Румянцев: 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Стара Планина: 15, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 32, 2 ; Стефан Цаков: 11, 1, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 9 ; Стоянковото: 2, 4 ; Съева Пещера: 10, 3, 33, 37, 4, 47, 49, 51, 53, 57, 7 ; Теменуга: 11, 13, 15, 9 ; Трети Март: 10, 12, 13, 14, 16, 23, 27, 29, 35, 8, 9, 1, 5, 6, 7 ; Тълкийското: 13, 15, 17, 19, 2, 7 ; Цоло Гетов: 2, 3 ; Шипка: 5 ;Български Извор ; Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 9, 23, 25, 27, 31, 33, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58, 60, 44, 60. ; Баба Тонка: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Бузлуджа: 1, 10, 12, 14, 4, 7, 8, 2 ; Валентина Терешкова: 19 ; Васил Левски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 34, 38, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9 ; Вит: 1, 2 ; Георги Бенковски: 1, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8 ; Георги Раковски: 1, 3, 7 ; Демокрация: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 114, 118, 120, 122, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 6, 7, 8, 109, 111, 113, 115, 116, 117, 119, 121, 123, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 146, 2, 2, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 48, 50 ; Дунав: 10, 4, 8 ; Здравец: 1, 2, 4, 6, 8 ; Иван Вазов: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4, 6, 8, 9, 5 ; Извора: 1, 1, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Кокиче: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Мах.боаза: бл. Варна София, газостанция, жилищна Сграда, кошара, къща, къща Атанас, къща Иван, къща Румен ; Мах.начови Воденици: бл. Къща Мария ; Мах.солун: 1, 2, бл. Вила, къща Ангел, пи 076019 ; Местност Белилото: бл. Пс ; Местност Боаза: бл. Път I-4 Коритна Севлиево ; Местност Роденец: 1, бл. Снек Бар ; Никола Вапцаров: 1, 3, 5, 6, 7 ; Отец Паисий: 1, 11, 4, 5, 6, 8, 1, 2 ; Панайот Волов: 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Пирин: 1, 3, 4, 5 ; Райна Княгина: 046, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 1, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Рила: 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 ; Родопа: 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Стара Планина: 2, 4 ; Странджа: 1, 2, 3, 5 ; Тодор Каблешков: 1, 10, 12, 14, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; Тракия: 1, 11, 13, 17, 4, 5, 6, 7, 8 ; Филип-тотю: 2, 3 ; Хаджи Димитър: 1, 2, 3, 4, 6 ; Хемус: 1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Христо Ботев: 1, 12, 14, 15, 2, 22, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 45, 53, 57, 47, 49, 55, 61, бл. Центъра До Училището ; Черно Море: 2, 4, 6, 8 ; Шипка: 1, 2, 3, 4, 6, 5 ; Юрий А.гагарин: 1, 10, 11, 17, 2, 4, 6, 7, 8 ;Галата ; Александър Стамболийски: 1, 1, 10, 12, 14, 16, 01.12.2015 15:25 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
Батулци Присоето: 30 , 34 , 35 , 36 , 37 ; Свети Кирил И Методи: 73 , 82 ; Стефан Караджа: 13 ; Стоян Панов: 60 , 62 ; Христо Ботев: 21 , 23 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 42 , 43 , 45 ;Дъбравата ; Александър Стамболийски: 10 , 14 , 16 , 17 , 18 , 21 , 22 , 29 , 3 ; Буджовци: 2 , 3 , 4 ; Витоша: 14 , 15 , 19 , 26 , 4 , 5 , 7 , 9 ; Вътювци: 1 , 3 , 4 , 5 ; Георги Бенковски: 1 , 6 , 8 ; Драгойца: 3 , 5 ; Златна Панега: 15 , 18 , 23 ; Йотковци: 1 , 15 , 16 , 18 , 19 , 3 , 5 , 6 , 8 ; Калето: ТП2, 1 , 12 , 14 , 16 , 19 , 2 , 20 , 21 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 35 , 38 , 39 , 40 , 42 , 43 , 44 , 51 , 53 , 57 , 59 , 6 , 61 , 8 ; Нинковци: 2 , 3 , 7 ; Нишовци: 1 , 10 , 2 , 4 КЪЩА, 5 , 6 , 7 , 8 ; Стара Планина: 11 , 12 , 13 , 3 , 7 , 8 , 9 ; Стефан Караджа: 11 , 15 , 4 , 5 ; Христо Ботев: 12 , 14 , 15 , 16 , 20 , 4 , 5 , 6 , 7 ; Цано Вълчев: 14 , 24 , 6 01.12.2015 09:30 - 15:30 Работа по съоръжения НН
Златна Панега Александър Стамболийски: 1, 10, 3, 5, 6, 8, бл. Път София ; Бачо Киро: 1, 4 ; Васил Левски: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Витоша: 1, 11, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 5, 6 ; Георги Иванов: 1, 3, 4 ; Димитър Грънчаров: 15, 22, 29, 30, 32, 9 ; Димчо Дебелянов: 2 ; Златановци: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 24, 26, 3, 6, 7, 8, 9 ; Извор Златна Панега: 1, 3, 7 ; Йордан Йовков: 3, 5, 7 ; Кап.петко Войвода: 2, 4 ; Любен Каравелов: 1, 10, 12, 7, 8 ; Местност Драганина Могила: бл. Пс ; Митко Палаузов: 1, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 28, 3, 30, 7, 8, 9 ; Никола Вапцаров: 1, 2, 4 ; Опълченска: 10, 11, 13, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 62, 64, 68, 7, 9, 21, 47 ; Райко Даскалов: 1, 2, 4, 6 ; Сергей Румянцев: 2 ; Стара Планина: 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 5, 8, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 59 ; Стефан Караджа: 1 ; Хан Аспарух: , , 19, 21 ; Христо Ботев: 6, 8 ; Шипка: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 35, 30, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, бл. До Блоковете 03.12.2015 15:00 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
Златна Панега Александър Стамболийски: 1, 10, 3, 5, 6, 8, бл. Път София ; Бачо Киро: 1, 4 ; Васил Левски: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Витоша: 1, 11, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 5, 6 ; Георги Иванов: 1, 3, 4 ; Димитър Грънчаров: 15, 22, 29, 30, 32, 9 ; Димчо Дебелянов: 2 ; Златановци: 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 24, 26, 3, 6, 7, 8, 9 ; Извор Златна Панега: 1, 3, 7 ; Йордан Йовков: 3, 5, 7 ; Кап.петко Войвода: 2, 4 ; Любен Каравелов: 1, 10, 12, 7, 8 ; Местност Драганина Могила: бл. Пс ; Митко Палаузов: 1, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 28, 3, 30, 7, 8, 9 ; Никола Вапцаров: 1, 2, 4 ; Опълченска: 10, 11, 13, 14, 141, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 62, 64, 68, 7, 9, 21, 47 ; Райко Даскалов: 1, 2, 4, 6 ; Сергей Румянцев: 2 ; Стара Планина: 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 5, 8, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 59 ; Стефан Караджа: 1 ; Хан Аспарух: , , 19, 21 ; Христо Ботев: 6, 8 ; Шипка: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 31, 35, 30, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, бл. До Блоковете 03.12.2015 09:15 - 10:15 Профилактика на съоръжения СрН
Златна Панега Бачо Киро: 1, 4 ; Димитър Грънчаров: 15, 22, 29, 30, 32, 9 ; Местност Драганина Могила: бл. Пс ; Митко Палаузов: 1, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 28, 3, 30, 7, 8, 9 ; Райко Даскалов: 1, 2, 4, 6 ; Сергей Румянцев: 2 ; Хан Аспарух: , , 19, 21 03.12.2015 10:15 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"
Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • пишете ни

Информация за предстоящи
ремонтни дейности и дейности.

Графици