София

Начало » Услуги » Графици » График на планови ремонти » София

Място Дата Време Обяснение
Община ВИТОША
гр. София: ул. "Дренето" № 5, № 7; ул. "Каменно здание" № № 1, 10, 3, 3-5, 4, 5, 8 20.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
гр. София: ул. "Христина Морфова" № 33, № 59; ул. "Ябълкова градина" № 56 20.10.2014 09:15 - 16:00 Подмяна на СТИ
гр. София: ул. "Белия кладенец" № № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 18, 19, 20, 20А, 22, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; "Боянска китка"/кв. Бояна/ № № 1, 11, 2, 3, 4, 5, 9 ; "Маруша" 1, 3, 4, 5, 6 ; "Шишманова конница"/"620"/ № 35 20.10.2014 09:15 - 16:00 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Бояна ;улици: ;608-МА ;614-ТА/ВИТОША/ ;774/В.З.БЕЛОВОДСКИ ПЪТ/ ;773-ТА/ВИТОША/ ;АМЕТИЦА ;АКАЦИЯ ;АНДЕЗИТ ;729-ТА/ВИТОША/ ;БЕЛИЯ КЛАДЕНЕЦ ;775-ТА/ВИТОША/ ;732-РА/ВИТОША/ ;1-ВА ;АСЕН ГЕОРГИЕВ/730/ 20.10.2014 08.30-16.30 Подмяна на СТИ
София 72-ра /кв.симеоново/: 27 ; 76-та: 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Божур: 15, 17, 18 ; Витошко Лале /симеоново/: 1, 11, 3, 5, 9 ; Китка: 10 ; Момина Сълза / Кв.симеоново: 8 ; Симеоново: БЛ. ВИЛНА ЗОНА ; Симеоновско Шосе/вол.шосе/: 181, 188, 191, 193, 195, 197, 199, БЛ. РОСЛ.СП.АВТ.67 ; Шумако / Симеоново: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 7, 8, 9, БЛ. НА ТРАФОПОСТА ; Ягода: 15 20.10.2014 09:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Андезит: 1, 10, 10А, 12, 14, 16, 16А, 18А, 1А, 20, 24А, 26, 3, 5, 7, 8, ЪГЪЛ, ЪГЪЛА, БЛ. УЛ.ГОЛЯМА МОГИЛА, УЛ.ГОЛЯМАТА МОГИЛА ; Васка Баларева: 2 ; Голяма Могила: 24А ; Кумата: БЛ. УЛ.АНДЕЗИТ, ЪГЪЛ ; Местност Киноцентъра: БЛ. 3-ТА ЧАСТ, УПИ 7-246, КВ. 22 21.10.2014 09:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Бистришко Шосе: 13 ; Кикиш: 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9 21.10.2014 09:15 - 16:00 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Бояна ;улици: ;БЕЛОВОДСКИ ПЪТ ;БОГОВА СТЪПКА ;ТРИЧКОВА МОГИЛА ;УЧИТЕЛЯТ ;ЦВЕТНА ;ШИНДРА ;ШИШМАНОВА КОННИЦА/620/ ;БОЯНА 21.10.2014 08.30-16.30 Подмяна на СТИ
София 1-ва: 19, БЛ. УЛ.АТАНАС ЯРАНОВ ; Атанас Яранов: 16, 19, БЛ. АТЕЛИЕ 1.1, АТЕЛИЕ 1.2, АТЕЛИЕ 1.3, АТЕЛИЕ 1.5, АТЕЛИЕ 1.4, АТЕЛИЕ 1.7 ; Иван Милев: 22 ; Казаните /симеоново/: 18 А 21.10.2014 08:45 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Стар Беловодски Път: 42, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 81 21.10.2014 08:45 - 16:00 Подмяна на СТИ
София ул. Пирин 40А 22.10.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София Еровете: 10, 12, 16, 18А, 2, 22, БЛ. ОБЩ.ВИТОША ; Никола Петков/п.напетов/: 10, 4 ; Преки Път/димитър Монов/: 55, 57, 59, 59А, 61, 61А, 61Е, 65, 65А, 68, 71, 73, 75, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 94, 94А, 96 22.10.2014 09:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Бояна ;улици: ;ГЕОРГИ РИЛСКИ ;БОЯНСКА ПЕСЕН/774/ ;ВЛАДИМИР ДИМ.-МАЙСТОРА/772- ;БЯЛ РАВНЕЦ/621-ВА/ ;БЯЛАТА ЧЕШМА/КВ.БОЯНА/ ;ВАСКА БАЛАРЕВА ;БРЕЗИТЕ ;ГЕОРГИ ВОЙТЕХ/734-ТА ВИТОША ;БОЯНСКА ЛЕГЕНДА/610/ ;ВИТОШКИ ТУРИСТ/КВ.БОЯНА/ ;БОЯНСКА КИТКА/КВ.БОЯНА/ 22.10.2014 08.30-16.30 Подмяна на СТИ
София 104-та/в.з. Киноцентър/: 21 ; Асен Георгиев/730/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26А, 27, 29, 3, 5, 6, 7, 8, БЛ. СТРОЕЖ ; Белия Кладенец: 16 ; Боянска Легенда/610/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 1А, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ; Витошки Турист/кв.бояна/: 1, 2, 6 ; Георги Войтех/734-та Витоша: 1, 3, 5, 6, 7 ; Калоянова Крепост/731/: 38, 7 ; Каменарче/631/: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 3, 4, 6, 7, 8, 9, БЛ. ВИЛА ; Шишманова Конница/620/: 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 37, 39, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, БЛ. КВ.БОЯНА, КВ.БОЯНА УЛ.620-ТА ; Яньовица/609/: 3, 4, 6 22.10.2014 09:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Стар Беловодски Път: 42, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 81 22.10.2014 09:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
София ул. Лескова гора 22.10.2014 08:45 - 16:00 Подмяна на СТИ
София бул. България 118 23.10.2014 09:15 - 16:00 Работа по съоръжения чужда собственост
гр.София кв.Бояна ;улици: ;КЛЕК/618/616/ ;ЕГРЕЦИТЕ ;ДЕТСКИ МИР ;КАНАЛА ;ГОЛЯМА МОГИЛА/В.З.КИНОЦЕНТЪР/ ;КАМЕНАРЧЕ/631/ ;КИКИШ ;ДРЕНЕТО ;КАМЕННО ЗДАНИЕ ;ГРОБАРСКА ;КАЛОЯНОВА КРЕПОСТ/731/ 23.10.2014 08.30-16.30 Подмяна на СТИ
София Васка Баларева: 7 ; Голяма Могила: 42, 44, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61 ; Сири Дол: 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, БЛ. КИНОЦЕНТЪРА 23.10.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София кв.Бояна ;улици: ;ПАНОРАМЕН ПЪТ ;САША ПОПОВ ;СЕКВОЯ ;СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ ;СРЕБРИСТА ЛИПА/630-ТА/ ;СРЕБЪРНА ГОРА /В.З. БЕЛОВОДСКИ ПЪТ/ ;МАЛКОТО КОПИТО ;СТАМЕН ПАНЧЕВ/771/ ;МЕЧА ПОЛЯНА ;ПЛАНИНАРСКА ПЕСЕН ;ПАНОРАМА ;СЪЛЗИЦА ;СТАР БЕЛОВОДСКИ ПЪТ ;СИРИ ДОЛ ;КУМАТА ;СВЕТИ САВА ;ПОДГРАМАДА ;РОЗАРИУМ ;ЛЕСКОВА ГОРА/ВИТОША/ ;КРАИЩЕ /735-ВИТОША/ ;РАДЕЦКИ/733/-КВ.БОЯНА 24.10.2014 08.30-16.30 Подмяна на СТИ
Община ВЪЗРАЖДАНЕ
София Александър Стамболийски: 155, 163, 165, БЛ. 155, 157, 159, 161, 163, 165, 173, 175 20.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Александър Стамболийски: 125, 127, БЛ. А, ПАРТЕР ПИЦАРИЯ ; Зона Б-5: БЛ. 7, 7-Б, 7-В, 8 20.10.2014 10:00 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Зона Б-18: БЛ. 13, 5, МАГ.2 21.10.2014 12:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Гюешево/ламби Кандев/: 48, БЛ. КВ.СЕРДИКА, КВ.СЕРДИКА-ФУРНА, МАГАЗИН БИТОВИ УСЛУГИ ; Сердика: БЛ. 16, 16 А, 16А, 18 А, 18А 21.10.2014 12:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Александър Стамболийски: 142, 154 21.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Зона Б-5 Бл.12 гр.София 21.10.2014 10:00 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Сердика: БЛ. 3, 5 21.10.2014 08:30 - 12:00 Подмяна на СТИ
София Зона Б-18: БЛ. 10, 11 21.10.2014 08:30 - 12:00 Подмяна на СТИ
Зона Б-19 Бл.13 гр.София 22.10.2014 08:45 - 12:00 Подмяна на СТИ
София Зона Б-5: БЛ. 9, 93, ДО БЛ.9 22.10.2014 12:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Александър Стамболийски: 136, 138, 148, 150, 152, 166, ;156 ВХ, БиВ, 168 ВХ.А 22.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Шар Планина: 59-63, 65-67 22.10.2014 14:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Брегалница: 51, 57 ; Осогово/пело Пеловски/: 53, 54, БЛ. ГАР.2, ГАР.4, ГАР.6, ГАРАЖ 1, ГАРАЖ-3, ГАРАЖ-5, МАГАЗИН 1 ; Шар Планина: 40, 44, 45, 46, 47, 53, 55, 57, 71, 73, 83, 85 22.10.2014 11:00 - 14:30 Подмяна на СТИ
София Шар Планина: 27 22.10.2014 08:45 - 12:00 Подмяна на СТИ
София Александър Стамболийски: 167 ВХ, А и Б, 168 ВХ.Б и В 23.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Зона Б-5: БЛ. 10 24.10.2014 10:00 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община ИЗГРЕВ
София Чарлз Дарвин: 14а, 14б 20.10.2014 13:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община ИЛИНДЕН
София Европа/баба Парашкева/: 114 ; Захарна Фабрика: БЛ. 1, 124, 126, 128, 2, 79 ; Сливница: 116, БЛ. ПОД МОСТА 20.10.2014 08:30 - 11:00 Подмяна на СТИ
София Западен Парк/христо Михайло: БЛ. 83 20.10.2014 11:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община ИСКЪР
Бусманци ; Ген.гурко(27 И 10): ; Сух Искър(ул.13-та): ; ; ул. Асен Игнатов ; ; ул. Перуника ; ; ул. Елин Пелин - ; ; Важи за всички номера на изброените улици. 20.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Бусманци Владимир Георгиев(ул.4-та): Детска Радост(ул.30-та): ; ул. Детк.ска радост ; Крива Ливада(ул.3-та): ; Пробуда(ул.6-та): ; Просвета(ул.1-ва): ; ул. Циклама ; ; ул. Гурко ; ; ул. Гълъбец ; ; ул. Татарски път ; ; ул. Д-р Иван Стаменов ; ; Важи за всички номера на изброените улици. 20.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Дружба 1: бл. 105, 99, бл. 82/83/84, 85, 86, 87, До 21.10.2014 09:30 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
ТП Зеленчукова борса, ул.Безименна №1 ТП Роса 2 ;ТП Цв.Лазаров 10А 21.10.2014 14:00 - 16:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Бусманци Асен Игнатов(ул.16-та): 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 ; Крива Ливада(ул.3-та): 36 ; Милин Камък(ул.17-та): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Перуника(ул.11-та): 15, 17, 19, 36, 38, 40, 42, 44 ; Пчелина(ул.20-та): 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, №11 ; Троянски Път/18 И 19/: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Чукура(ул.29-та): 10, 2, 4, 4а, 6, 8 21.10.2014 09:00 - 13:00 Подмяна на СТИ
Бусманци Владимир Георгиев(ул.4-та): ; Детска Радост(ул.30-та): ; Д-р Ив.стаменов/ул.24-та/: ; Крива Ливада(ул.3-та): ; Пробуда(ул.6-та): ; ул. Перуника ; ул. Елин Пелин ; ул. Сух Искър ; ул. Ген. Гурко ; ул. Асен Игнатов ; ул. Просвета ; ул. Циклама ; ул. Гълъбец ; ул. Татарски път ;ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ НОМЕРА НА ИЗБРОЕНИТЕ УЛИЦИ ! 21.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Бусманци 6-ти Май(ул.8-ма): 10, 2, 4, 6, 8 ; Ген.гурко(27 И 10): 50 ; Перуника(ул.11-та): 34 ; Пробуда(ул.6-та): 10, 14, 20, 23, 6, 8 ; Циклама(ул.7-ма): 1, 11, 13, 14, 4, 7, 9 ;София ; Бусманци: бл. Ул Сух Искър 7 22.10.2014 14:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Дружба: бл. 18, 18, ; Дружба 1: бл. 14, 17, до бл. 20 Пазара, магазин За Авточасти, павилион 10, павилион 17, пазар, пазара, пазара-пав14, ул.5030 До Пощата, ул.тушеделииванов, До, кв.22 ; Туше Делииванов/ Дружба 1/: 9 22.10.2014 08:30 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
София ул. Илия Бешков №9;Бензиностанция Лукойл 23.10.2014 09:30 - 12:30 Профилактика на съоръжения СрН
София ул.Хайделберг №15 23.10.2014 13:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София ул.Мюнхен 10 24.10.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община КРАСНА ПОЛЯНА
София Разсадника: БЛ. 14, 21А, 62, ДО ; Рибен Буквар: БЛ. 21А, ДО БЛ.21А, ДО, И М.ТОШЕВ 20.10.2014 08:30 - 12:00 Подмяна на СТИ
София Красна Поляна Ii Част: БЛ. 31 ВХ.В 20.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Александър Стамболийски: 205, 215, 217, 219, 219А, 221, 223, 225, 227, 229, БЛ. 1, Б, ОФИС 1, ОФИС 2, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ; Зайчар: 163, БЛ. ОФИС 2 ; Константин Величков: 133 ; Надежда: БЛ. 77 ; Позитано: 129, 129-131, 129131, 135, 159-161, 163, 165, 165-167, 171, 173, 190, БЛ. 77, 80, ШИВАШКО АТЕЛИЕ ; Разсадник Коньовица: БЛ. 77 ; Разсадника: БЛ. 75 ; Райна Княгиня: 1, 11, 7, 79, 9, БЛ. 78, 79, Б ; Три Уши/адалберт Антонов/: 113, 131, 131-, БЛ. ГАР.4, ОФИС-1 ; Троян: 2, БЛ. 2 20.10.2014 12:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Красна Поляна Ii Част: БЛ. 35 ВХ.А 21.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Красна Поляна Ii Част: БЛ. 35 ВХ.Б 22.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община КРАСНО СЕЛО
София Борово -бл.6 вх.А и Б ; бл.7 вх.А, Б и В ; бл.8 вх. Г, Д и Е ; бл.9 вх.Д и Е ; бл.13 вх.В, Г и Д ; бл.13А вх.А и Б. 20.10.2014 13:00 - 15:00 Инвестиционна програма
София Хиподрума ; - бл.25 ; бл.30 ; бл.31 ; бл.32 ; бл.34 ; бл.35 ; ЦДГ 162 ; О.У. ; 51во СОУ Б.Багряна 20.10.2014 14:30 - 16:30 Инвестиционна програма
София Красно село бл.27 Б ; бл.27вх.А и Б ; бл.20 вх.А, Б, В и Г ; бл.19 вх.А и Б ; всички магазини. 20.10.2014 10:00 - 12:00 Инвестиционна програма
София Красно село ; - бл.5 ; бл.6 ; Пирински Проход 24 , 24А , 25 , 26 ; Делчо Йорданов 36 , 38 , 40 ; ; Ген.Ст.Тошев 24 , 26 ; бл.192 и магазини . 20.10.2014 11:15 - 13:00 Инвестиционна програма
София ул. Дебър 39 и магазини ; бл.2А ; бл.5 ; бл.7 ; ОДЗ 93 Чуден свят ; Ген.Ст.Тошев 22 и магазини 20.10.2014 12:00 - 14:00 Инвестиционна програма
гр. София, Красно Село ж.к. Борово бл.221 вх.А 20.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
гр. София, Красно Село ж.к Борово бл.221 вх.Б, вх.В, вх.Г, вх.Д, вх.Е 21.10.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Хиподрума бл.112 ; бл.113 ; Ами Буе 79 ; павилиони и солариум 21.10.2014 09:00 - 11:00 Инвестиционна програма
София бул. Македония 30, 32, 34 ул.20април 17, 19, 20 ул.Владайска 55, 57 22.10.2014 11:45 - 14:00 Инвестиционна програма
София - ул.Владайска 103 поделение 85-330 ; х-л Шипка ; ул.Владайска 103 , 105 , 53 , 54 ; ; Йоаким Кърчовски 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ; Гараж Йоаким Кърчовски ; ул.Димитър Груев 33, 35, 37, 60, 62 ; 22.10.2014 09:00 - 10:45 Инвестиционна програма
гр. София, Красно Село ж.к Борово бл.220 вх.А, вх.Б, вх.В, вх.Г, вх.Д 22.10.2014 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
София СВ.Георги Софийски бл.74 ; бл. 18 вх.А , Б и В ; Захари Круша 26-28 ; ГЕТ Захари Круша 26 ; Детски дом 124 . 22.10.2014 11:00 - 13:00 Инвестиционна програма
София ул. Захари Круша 1, 3, 5 ; ул.Яков Трайков 22 и ресторант ; павилион Колибри ; ; павилион палачинки ; бл.15 магазини и банки . 22.10.2014 10:15 - 12:00 Инвестиционна програма
София .-Урвич бл.121 (всички офиси, кафета , магазини , светофара пред блока) , ; -ул.Урвич бл.122 (магазини , сладкарници и входове) 22.10.2014 14:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София Ж.к. Хиподрума бл.25 ; бл.30 ; бл.31 ; бл.32 ; бл.34 ; бл.35 ; ЦДГ 162 ; О.У. ; 51во СОУ Б.Багряна 22.10.2014 14:45 - 16:30 Инвестиционна програма
София ул.Славовица бл.14 вх.А и вх.Б ; всички магазини и офиси 24.10.2014 13:00 - 15:00 Инвестиционна програма
София Луи Айер/никола Каменов/: 21, 24.10.2014 14:30 - 16:30 Инвестиционна програма
София - ул.Хан Пресиян 18 ; ул Хан Пресиян 21 ;ул Юнак 11-13 24.10.2014 08:45 - 10:45 Инвестиционна програма
София Ж.к Хиподрума бл.128 вх.А и Б ; бл.36 ; бл.37 ; бл.38 ; бл.40 ; ул Урвич 13 ; кухня 51-во СОУ 24.10.2014 12:00 - 14:00 Инвестиционна програма
София Ж.К. Хиподрума -бл.139 ; УЛ..П.Манастир 1 24.10.2014 10:00 - 12:00 Инвестиционна програма
Община КРЕМИКОВЦИ
Чурек Местност Жерково: БЛ. КЪЩА 21.10.2014 13:00 - 15:00 Подмяна на СТИ
Община ЛОЗЕНЕЦ
София Плачковица: 19, БЛ. 6 общежитие 20.10.2014 09:00 - 16:01 Работа по съоръжения НН
Ул.Галичица №28 20.10.2014 - 29.10.2014 09:00 - 15:30 Инвестиционна програма
гр. София, Лозенец ул. Асен Разцветников/431-ва/: №8 ; ул. Братя Чакрин /438-ма/ нл.8 вх.А, вх.Б 20.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Ул.Черноризец Храбър №3, бл.7, 21.10.2014 09:00 - 15:30 Инвестиционна програма
гр. София, Лозенец ул. Димитър Шишманов/446-та/ №2А 21.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
гр. София, Лозенец ул. Димитър Шишманов/446-та/ №4 21.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община ЛЮЛИН
гр. София ж.к. Люлин 9: БЛ. 983 ВХ. Д, ВХ. Ж 20.10.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 8: БЛ. 807П 20.10.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 9: БЛ. 983 ВХ. Д, ВХ. Е, ВХ. Ж, ВХ. З, ВХ. И 21.10.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 9: БЛ. 983 ВХ. Е, ВХ. З 22.10.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София кв. Филиповци, ул. Драва №1, №2, №2А, №6 24.10.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София кв. Филиповци, ул. Кутлина №2, №3, №4, №7, №8, №9, №, №10, №11, №13, №15, №19, №29, №31, №33, №37, №39А 24.10.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
Община МЛАДОСТ
София Младост 4 бл. 476, вх.Д , бл. 475, вх.А 20.10.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост 4: БЛ. 475, вх.Б, бл. 473А, вх.А 21.10.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София 106-та: 11, 13, 15, 2, 5, 7, 9 ; 107-ма/драгалевци/: 10, 12, 16, 2 ; 108/драгалевци/: 6 ; 108-ма: 1, 2, 3, 4, 5 ; 202/драгалевци/: 1 ; 205-та /драгалевци/: 5 ; 5/киноцентър//драгалевци/: 1, 10, 11, 12, 17, 18, 2, 20, 8 ; Веселин Стоянов/109/ В.з.киноцентър/: 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Вз Киноцентър 1 Част , упи Xiii-1075: UL=30 ; Димитър Ненов: 14 ; Нарцис/методи К.димитров/: 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 51А, 51Б, 52, 53, 54, 56, 58, 58А, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76 22.10.2014 09:15 - 12:00 Подмяна на СТИ
София Младост 4: БЛ. 473А, вх.Б , вх.В 22.10.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Железница, Общ. Столична Ален Мак: 10 ; Изгрев/велин Вукадинов/: 14 ; Искърска/христо Петков/: бл. Упи Xxix , Кв.41 ; Манастирище/23та/: 36 ; Местн.чемерник: 32, 35, 52, бл. Кв.54 Упи 5-597, къща ; Ярема/20та/: 5 23.10.2014 10:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София 304-та /драгалевци/: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; 305-та /драгалевци/: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 23.10.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община НАДЕЖДА
София Лев Толстой: БЛ. 50 ВХ.А, Б 20.10.2014 09:30 - 15:00 Подмяна на СТИ
София Лев Толстой: БЛ. 50, ВХ.В, Г 21.10.2014 09:30 - 15:00 Подмяна на СТИ
София Лев Толстой: бл. 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 28 ; Толстой: бл. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 28 21.10.2014 07:00 - 16:00 Нови присъединявания
София Йордан Хаджиконстантинов: №116 ; Надежда 2: БЛ. 244 22.10.2014 08:30 - 16:30 Нови присъединявания
София Лев Толстой: БЛ. 50, ВХ.Д, 52, ВХ.А 22.10.2014 09:30 - 15:00 Подмяна на СТИ
Община ОБОРИЩЕ
София Сердика: 14 24.10.2014 09:00 - 16:00 Нови присъединявания
Община ОВЧА КУПЕЛ
гр.София жк.Овча купел 2: бл.25 вх.Б , бл.26 вх.А 20.10.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Помпена станция Лозище Горна баня 20.10.2014 10:00 - 16:00 Работа по съоръжения чужда собственост
София Овча Купел: 2, бл. 44, маг.8 ; Овча Купел 2: бл. 149 У-ще, бл. 43, 43 /на Гърба На Блока/, 44, 44 Маг.1 20.10.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Ангелов Връх: 1, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 15б, 17, 18, 18а, 19, 19а, 19б, 1а, 1б, 1в, 1г, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 4, 4а, 6, 6а, 7, 9, 9а, бл. Гараж ; Витошка Поляна: 15, 19, 3, 9 ; Загребска/атанас Мискетов/: 13, 17, 19, 24, 26, 28, 3, 8 ; Киевска/баучер/: 13а ; Любляна/й.вишевградски/: 41, 46 ; Народен Герой: 10а ; Никола Петков/п.напетов/: 18, 22а, 26, 30, 34 ; Ново Село: 1 21.10.2014 09:15 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Ангелов Връх: 13, 2 21.10.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр.София жк.Овча купел 2: бл.25 вх.В , бл.26 вх.Б 21.10.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Обиколна: 2, бл. 2, 2б ; Овча Купел: 2, 8д, бл. 2, 2а, 2б, бл. 7, 8, 8 Д, 8д ; Овча Купел 2: 2, 8д, офис, бл. 2, 2а, бл. 7, 7а, 8, 8д, бл.7а 22.10.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр.София жк.Овча купел 2: бл.25 вх.Г , бл.26 вх.В 22.10.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Обиколна: бл. 11, стр.табло, До ; Овча Купел 1: бл. 88 Соу ; Овча Купел 2: бл. 11, 11а, 12, 12а, 9, до бл. 11, до бл. 9, зад бл. 12, зад бл. 9, м/у бл. 11 И 12 Тп, тп47 До бл. 9 23.10.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Бойчо Бойчев: 101, 101А, 109, 82, 84, 86, 88, 93, 95, 97 ; Горна Баня: БЛ. М.ПОДЛОЗИЩЕ ПИ №195, ПИ 196, К.Л.№397, М.ПОДЛОЖИЩЕ ЗЕМЛИЩЕ ; Николай Хрелков: 16, 25Б, 29, 33, 33А, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 63А, 65, 65А, 65Б, 67, 69, 70, 71, 73, 73А, 73Б, 75, 77, БЛ. СМЪРДАН ; Околовръстен Път: 47, БЛ. ЕЗЕРОТО ; Подлозище: 1, 10, 105, 10А, 11, 11А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 18А, 19, 1А, 2, 20, 20А, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 25А, 25Б, 27, 28, 30, 32, 35, 4, 53, 60, 7, БЛ. АВТОКЪЩА, ВИЛА, ВИЛА №22, ИМОТ 197, КВ.1, ПЛ.№290, К.Л.396, СТР.ТАБЛО, УПИ 198, УПИ V-926 КВ.45 24.10.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София Ангелов Връх: 28 ; Горица: 1, 35, 35а, 5, 7 ; Македония: 142а, 142б, 144, 148, 150, 170, 172, 176 ; Никола Петков/п.напетов/: 10, 12, 2 ; Паскал Тодоров: 1, 28, 3а, 8а, 9, бл. Ат.1а, гар.1, гар.2, гар.3, гар.4, гар.5, гар.6, гар.7, гар.8 ; Цар Борис Iii/девети Септ.: 142, 142а, 142б, 146, 148, 148а, 154, 160, 162, 162а, 164, 166, 170, 172, 174, 176 24.10.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община ПАНЧАРЕВО
Лозен, Общ. Столична Брождан/90/: 1, 12, 20, 21, 7 ; Бузлуджа/69/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 2, 25, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 9 ; Велкова Воденица/93/: 1, 11, 3, 5, 6, 7, 9 ; Детелина/91/: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, бл. Упи VІІІ-2911, 2494 Кв.172 ; Здравец: 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 3-а, 4-а, 5, 6, 8, 9 ; Иглика: 1, 13, 17, 19, 3, 5, 6, до 5 ; Кайгана: 11, 17а, 19, 19а, 20, 24, 25, 29, 4а, 5, 53, 6, 7, бл. Кв.118а ; Китка: 1, 3 ; Лозенска Планина/20/: бл. Двора На Ткзс ; Момина Сълза/87/: 1, 10, 10а, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Невен: 3 ; Незабравка/92/: 1, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Простор/86/: 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 4, 5, 6, 6а, 7, 9 ; Св.св.кирил И Методий/кр.гр: 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 46 ; Стопански Двор Горни Лозен: бл. Склад ; Студен Кладенец: 10, 11, 12, 19, 2, 4, 4а ; Сукарица: 2, 21, бл. Упи 11-1328 Кв.151 До Мтп ; Съединение/георги Димитров/: 92 ; Цветна Градина/73/: 10, 2, 4, 5, 6, 7 ;София ; 1-ва/студентска/: бл. М.амзаците, Кв38 ; Простор: 15 20.10.2014 09:30 - 12:00 Подмяна на СТИ
Лозен, Общ. Столична Божур: 1 ; Брождан/90/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9, бл. Помпа, строителство ; Вилна: бл. Пи № 139024 ; Детелина/91/: 10, 13, 15, 8, бл. Дърводелска Работилница, къща, упи Iii-2360 Кв.115а, упи VІІ-2493, 2911, 2494 Кв.172, упи VІІІ-2513 Кв.118а, упи ІІ-2591 Кв.172 ; Зорница/60/: 1, 21, 6, 7, 8 ; Кайгана: 1, 10, 14, 17, 17а, 18, 19, 21, 27, 3, 31, 4, 5, 5а, 6, 8, 9, бл. Стр.табло ; Китка: 17 ; Лилия: 16, 2 ; Местн.пешуница: бл. Вила ; Незабравка/92/: 12, 12-а, 13, 14, 15, 16 ; Синчец: 1, 2, 4, 6, 8, бл. Край Село ; Съединение/георги Димитров/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 97, бл. Къща ; Трънски Път/57/: 11, 2, 5 ; Шипка/59/: 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 38, 44, 44а, 46, 5, 50, 7, 9 ;Панчарево ; Шипка/в.з.беликата/: 38 20.10.2014 11:01 - 14:00 Подмяна на СТИ
Герман Градина/21-ва/: 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25 ; Дружба/23-та/: 1, 3 ; Искър/32-ра/: 10, 12, 14, 20, 22, 24, 4а, 6, 8 ; Незабравка/22-ра/: 1, 2 ; Патриарх Герман/9 Септември: 102, 103, 104, 105, 106, 118, 22, 27-31, 35, 48, 49, 50, 51, 61, 62, 63а, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 86а, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 96а, 97, 98, 98а, 99, 99а, 99б, 99в, 99г, бл. Павилион, площад, хту ;Панчарево ; Местност Косанин Дол: бл. Вила 20.10.2014 15:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Лозен, Общ. Столична Веслец/в.з.врана-лозен/: 9 ; Висо/в.з.врана-лозен/: бл. Фургон ; Ерма/в.з.врана-лозен/: 4 ; Люлин Планина/в.з.врана-лоз: 2, бл. Вила ; Марица/в.з.врана-лозен/: бл. Враня-триъгълника П-л 184 Бс ; Родопи/в.з.врана-лозен/: 1 ; Стар Лозенски Път: 2, 28, 36, 37, 84, 9, бл. Сервиз За Гуми, склад ; Стара Планина/в.з.врана-лоз: 20, 47 ;Панчарево ; 3-та/в.з.малинова Долина/: 3 ;София ; Местност Враня: 10, 12-13, 14, 4, 6, бл. Административна Сграда, вила, вила В ул. 1 №20, вила В ул. 11 №3, вила В ул. 2 №10, вила В ул. 5-та №6, враня, враня ул. 2 №13, враня-триъгълника УпиvІІ-415, къща, къща В ул. 11 №16, офис На ул. 1 №17, павилион, пл.321, работилница, строително Табло, строителство, ул.1 №8, ул.12 №18, ул.8 №1, упи 1-415 ; Пловдивско Шосе: 102, 108, 86в, 92, 93 ; Цариградско Шосе/тракия/: бл. Павилион Искър 21.10.2014 11:01 - 14:00 Подмяна на СТИ
Лозен, Общ. Столична Блазна/29/: бл. Имот2352, пи 504306 ; Изгрев: 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 8, 9, №13а ; Кипарис/22/: 1, 10, 10а, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Могила/16-та/: 14 ; Прогоно/28/: 1, 10, 12, 16, 3, 4, 5, 6, бл. Къща ; Суходол/27/: 1, 4, 5 ; Хаджи Димитър/стефан Вуков/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 21, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9 21.10.2014 09:30 - 12:00 Подмяна на СТИ
Герман Вилна Зона Шамако: 573, бл. Вила, п-л 86 22.10.2014 11:00 - 14:00 Подмяна на СТИ
Герман Боне Хаджибонев/бузлуджа/: 11, 11а, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 7, 9 ; Герман: 4703, бл. М.ефендийско ; Кокиче/4-та/: 1, 2, 3, 4, 5, 7, бл. Вила В Парцел 41, строителство ; Местност Смреката: 11 ; Милуш Станоев/пею Яворов/: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; Осми Март/15-та/: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ; Старата Чешма/апостол Янков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Трети Март /3-та/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а 22.10.2014 10:00 - 12:00 Подмяна на СТИ
в.з. до ТП Почивна станция Железница. 23.10.2014 10:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община ПОДУЯНЕ
София Суха река: БЛ. 85 ВХ.В ; Суха река: БЛ. 85А ВХ.А 20.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Суха река: БЛ. 85 ВХ.Г 20.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Поп Грую: 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 20.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Суха река: БЛ. 85 ВХ.Д , Е ; Суха река: БЛ. 86 ВХ.А 21.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Поп Груьо: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 ; Проф.Антон Митев: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 36 ; Лепенец: 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63 21.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Суха река: БЛ. 86 ВХ.Б , В , Г 22.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Константин Фотинов: 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173 ; Саранци: 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 58 22.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София 560-та/кв.левски/: 8, 9 ; 563-та/кв.левски/: 8, 9, 20 ; 564-та/кв.левски/: 1, 8, 10, 12, 14, 17, 21, 23, 25 ; 565-та/кв.левски/: 8, 9, 13, 18 ; 566-та/кв.левски/: 19, 20, 21 ; 568-ма/кв.левски/: 1, 8, 10, 12, 14, 17, 21, 23, 25 24.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Княгиня Тамара: 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 24.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община СЕРДИКА
София Свързочник: 11, 12, 14, 14а, 16, 18, 5а, 7, 9 ; Съзнание: 3, 5, 5а, 7, бл. Магазин ; Христо Батанджиев/ал.матрос: 10, 15, 17, 19, 24, 26, 28, 29, 8 20.10.2014 08:00 - 15:00 Инвестиционна програма
София 258-ма/сердика/: 1, 10, 12, 13, 15-17, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 9, бл. Кв.орландовци ; 279-та/сердика/: 1, 10, 12, 14, 16, 1а, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 8а, бл. Кв.орландовци ; Овчарска: 14, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21а ; Одеса: 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 37а, 37б, 39, 41, 43 ; Христо Батанджиев/ал.матрос: 51 ; Христо Станишев/чавдарче/: 100, 102, 104, 106, 108, 114, 74 А, 81, 83, 85, 96, 98, 98а ; Христо Трайков: 1, 10, 10а, 12, 14, 14а, 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б 20.10.2014 08:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София Мир: 1, 3 21.10.2014 08:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София Гено Киров/самолет/: 1, 2, 3 ; Капиновски Манастир: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 ; Кирил Пърличев/п.мангов/: 73, 73а, 75 ; Копринарска: 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 3, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 42, 5, 5-а, 5-б, 7, 9, 9-а ; Моравча/п.щърбанов/: 1, 3 ; Орландовци: 20 ; Съзнание: 70, 72, 74, 76, 78 21.10.2014 08:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София Железопътна/23-ти Януари/: 26 ; Костадин Т.петров: 1, 11, 14, 16, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Поручик Орозов: 11, 4, 8 ; Роман: 9 ; Роман/септемврийче/: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 ; Свобода: 11, 13, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22а ; Стоян Стоименов: 1, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, бл. Западен Близнак, къща ; Сулина: 16 ; Училищна: 12-14, 15, 15-б, 15-в, 15а, 15б, 17, 19, 21, 23, 25 ; Христо Батанджиев/ал.матрос: 72, 74 ; Христо Станишев/чавдарче/: 49, 51, 53, 54, 54а, 55, 56, 59а, 60, 60а, 61, 62 22.10.2014 08:00 - 08:00 Инвестиционна програма
София Олдашевец: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Светлина: 10, 10а, 13, 13а, 16, 18, 18а, 20, 5, 5а, 7, 9 ; Тетевенска: 10, 14, 17, 20, 23, 4 ; Успех: 17, 19, 19а, 21, 21а, 22, 23, 23а, 25, 26, 28 ; Хоризонт: 1, 11, 13, 15, 19, 21, 27, 3, 37, 45, 5, 7, 9, бл. Хоризонт 37 22.10.2014 08:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община СЛАТИНА
Бет.Възел Слатина 21.10.2014 09:15 - 16:15 Профилактика на съоръжения СрН
София 592-ра/слатина/: 2, 2а, 6 ; 593-та/слатина/: 1, 3, 5 ; Владово: 17а, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 8а ; Гео Милев: 136, бл. Колелото Авт. №-ра 1, 3, 5 ; Мирково: 2 ; Нектар: 2 ; Слатинска Река: 12, 4 ; Спътник: 10, 10а, 12, 14, 15, 15а, бл. Магазин ; Шипченски Проход: 57, 71 21.10.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
ул.В.Петлешков 4-28 ул.Батак 14-32 22.10.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Станислав Доспевски: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 31 ; Хан Кардам: 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 23.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община СРЕДЕЦ
София ул.Иван Вазов от №5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19+№24-БЗНС;№16, 18, 20/в-к Капитал/, 22, 24, 26 20.10.2014 08:45 - 10:45 Подмяна на СТИ
София Борисова градина:тенис кортове;конна база;кафета 2 броя и офис за озеленяване. 20.10.2014 11:00 - 12:45 Подмяна на СТИ
СОФИЯ ; ул. Стефан Караджа № 12, вх.В, вх. Г 22.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Граф Игнатиев: № 27, № 29, № 31, № 44Б, вх. Б, № 50 22.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Г.с.раковски: 157А ; ; Хан Крум: № 6Б, вх. Б, № 10, № 14Б, вх. Б 23.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София ул. Ген. Паренсов : №27, № 29, № 31 23.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Хан Крум: № 7, № 7А, вх. А, №9Б, вх. Б№ 11, №15, вх. А, № 19, №21, №22, №26, №16 24.10.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община СТУДЕНТСКИ ГРАД
София Симеоновско Шосе/вол.шосе/: 67 20.10.2014 10:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София бул. Климент Охридски от №20-№88;ф-ма Ташев Галвин. 22.10.2014 09:15 - 11:45 Подмяна на СТИ
София Спортна зала МЕИ;бл.11 към ТУ 22.10.2014 12:00 - 13:45 Подмяна на СТИ
Община ТРИАДИЦА
София Здраве 17 ; Здраве 15 ; Здраве 19 ; Никола Славков 37 вх.А и Б ; всички магазини . 20.10.2014 14:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София Гоце Делчев № 103 ; Булсат ком ; Близу ; Банки ; Мтел и Апарт-хотел 103 20.10.2014 09:45 - 11:00 Инвестиционна програма
София Иван Вазов - бл.3 ; бл.4 ; бл.4А ; бл.5 ; бл.6 ; бл.7 ; бл.8 ; ул.Явор Вешин 58 ; ;ул.Краище 17 ; 19 ; 21 ; 23 ; ул.М.Буботинов 22 21.10.2014 13:00 - 15:00 Инвестиционна програма
София жк.Иван Вазов бл.15; АВР Бяла Черква 4 ; магазини в блока 21.10.2014 15:30 - 16:30 Инвестиционна програма
София жк.Иван Вазов - бл.9 ; бл.10 ; бл.11 ; ул. Бяла Черква 16 ГЕТ и У.О. 21.10.2014 15:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София Иван Вазов бл.1 ; ЦДГ 22 ; Озеленяване ; ул. Бяла Черква 22 . 21.10.2014 12:15 - 14:00 Инвестиционна програма
София ПАЗАР ИВАН ВАЗОВ -2/3 от пазара ; трамвайната спирка ; супермаркет ; фурна ; заведения и ЦДГ 22 21.10.2014 11:00 - 13:00 Инвестиционна програма
София Иван Вазов бл.55 ; ; магазини ; банки ; сервизи ; ; бул.Витоша 99 ; 101 ; 103 и 105 ; магазини и офиси 21.10.2014 10:00 - 12:00 Инвестиционна програма
София у л. Удово 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 10Б, 10В. Ул. Доспат 37, 56. ул. Тунджа 49. ул. Шандор Петьофи 50, 52, 61, 63, 65, 67. ул. Цар Асен 100, 102, 112, 114, 116, 118, 120, 122. 22.10.2014 10:45 - 13:00 Инвестиционна програма
София Уилям Гладстон: 8 23.10.2014 08:45 - 12:00 Инвестиционна програма
София ПОДЛЕЗ П.Ю.ТОДОРОВ /БУЛ.Г.ДЕЛЧЕВ ; Стрелбище:БЛ.28 ; Стрелбище:БЛ.1 БУЛ..П.Ю.ТОДОРОВ ; Стрелбище: бл. 1А И 2А 23.10.2014 12:00 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"
Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • пишете ни

Информация за предстоящи
ремонтни дейности и дейности.

Графици