София

Начална страница » Услуги » Графици » График на планови ремонти » София

Място Дата Време Обяснение
Община БАНКЯ
Банкя, Община Столична: ул. "Оборище" 28 15.04.2014 10:00 - 15:00 Нови присъединявания
Община ВРЪБНИЦА
Волуяк: ул. "Божур" № № 19, 20, 35, 53, 55, бл. УПИ 3-1415; ул. "Виолета" № № 19, 21, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 52, 54; ул. "Гергина" № № 10, 3, 36, 3А, бл. строителство на жилищна сграда; ул. "Градина" № 2Б; ул. "Лале" № 4; ул. "Малина" № № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 19, 1А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32А, 33, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 70, 7Б, след № 62, бл. края на улицата - фургон; ул. "Никодим Тодоров" № 35; ул. "Пламък" № 1; ул. "Росна китка" № № 1, 11, 2, 3, 5, 6, 8, бл. временно строително табло за жилищна сграда; ул. "Сердика" № № 1, 10, 3, 5, 6, 6А, 7, 8; Световрачене; ул. "Софийска"/"Иван Парев"/ № 67 16.04.2014 09:00 - 14:00 Нови присъединявания
Община ВЪЗРАЖДАНЕ
София: "Сердика" бл. 21, 5, 24 вх. "А" 14.04.2014 09:01 - 16:15 Подмяна на СТИ
София: "Сердика" бл. 24 15.04.2014 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
София: "Брегалница" № 66-68, № 76 15.04.2014 10:30 - 14:30 Инвестиционна програма
София: "Лъвов мост" № 1; "Сливница" № 166, № 168; "Стефан Стамболов"/"Георги Ки № № 40, 41, 42А, 42Б, 43, 45, 46, 47, 50, 56, 57, 59, 60-62, 64, бл. Мазета, Шивашко ателие; "Цар Самуил" № 100 15.04.2014 10:25 - 15:25 Профилактика на съоръжения СрН
София: "Княз Борис I" № 178; "Лозенград" № № 3, 5, 7; "Поп Богомил" № № 44, 48, 49, 50, 52; "Цар Симеон" № № 61, 63, 63А, 63Б, 65, 65А, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 16.04.2014 10:31 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община ИЗГРЕВ
София Г.М.Димитров: 58 ; Крум Кюлявков: 25, вх.А, Б, В, Г, Д , Магазини 14.04.2014 10:15 - 14:31 Подмяна на СТИ
София Пиер Дегейтър: блок №1, блок №2 14.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Вълко Радински: №12 вх.А, №12 вх.Б, № 12 вхВ, 15.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Вълко Радински: № 2, №4 вх. Б 15.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София ул. Вълко Раденски № 4 вх. А 15.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Апостол Карамитев: 2, вх.А, Б, В, магазини 15.04.2014 10:31 - 14:30 Подмяна на СТИ
София Самоков: № 40 16.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Самоков: БЛ. 305, бл.306, бл.311 16.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Елемаг : № 34, бл. 309 17.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Елемаг: бл.307, бл.308 17.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Елемаг: № 26 секция А, секция Б, секция В 17.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община ИЛИНДЕН
София Захарна фабрика: БЛ. 13, 14, 15 14.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Гевгелийски: БЛ. 8, 9 14.04.2014 12:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София Гевгелийски: БЛ. 13, 14 14.04.2014 10:00 - 12:00 Инвестиционна програма
София Захарна фабрика: БЛ. 16, 3, 4 15.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Гевгелийски: БЛ. 3, 4, 5, 9 15.04.2014 10:00 - 12:00 Инвестиционна програма
София Бачево: 24, 26, 31, 33 ; Богданци: 39, 41, 43, 45, 47, 49 ; Гевгелийски: 24, 31, С/У, БЛ. 2, 20А, 22 ; Мировци: 17, 18, 19, 20, 21, 22, БЛ. 21 ; Попчево/павел Попандов/: 20, 27, 29, 35, 48, 50, 52, 53, 7 ; Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 147 15.04.2014 12:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Вълчо Иванов бл.317А, ул. Зог.Манастир номер 11 15.04.2014 09:50 - 15:50 Профилактика на съоръжения СрН
София Гевгелийски: БЛ. 10, 11, 12; Сехово: 12, 18 16.04.2014 12:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София Гевгелийски: БЛ. 1, 5 16.04.2014 10:00 - 12:00 Инвестиционна програма
София Захарна фабрика: БЛ. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 16.04.2014 09:31 - 15:31 Профилактика на съоръжения СрН
София Захарна фабрика: БЛ. 5, 6 16.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Гевгелийски: БЛ. 7, С/У ; Попчево/Павел Попандов/: 1 ; Сехово: бл. Сехово с/у БЛ.7 17.04.2014 12:00 - 14:00 Инвестиционна програма
София Рилска обител: 4 ; Сава Михайлов: 54, 60, БЛ. 13, ДО БЛ.20 ; Цветница/Димитър Г.Марчев/: 58 17.04.2014 10:00 - 12:00 Инвестиционна програма
София Гевгелийски: БЛ. 6 17.04.2014 14:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София Захарна фабрика: БЛ.7, 8 17.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община ИСКЪР
бл. НПЗ Казичене-запад Казичене ; Александър Стамболийски: 4 ; Видните: 1, 10, 10/81, 10/83, 11, 11а, 12, 14, 16, 17, 19, 2, 2/54, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36а, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 6/9, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 8, №45, ул.1, бл. Къща, ул.3, упиІ- 64кв.87 ; Дружба: бл. Склад ; Илия Велинов: 16, 16а, 17, 2, 20, 23, 25, 29, 31, 7, 9, бл. Къща ; Мито Войнишки: 55 ; Общ.млада Гвардия: бл. Пазач ; Прогрес: бл. Къща ; Хаджи Димитър: 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 20, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 6 17.04.2014 09:30 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община КРАСНО СЕЛО
София Нишава/Георги Аврамов/: 50, 52-54 15.04.2014 09:15 - 12:00 Подмяна на СТИ
София ул. Пирински Проход:19, 21 и 23 ;ул.Хубча №10, 12 и 14 15.04.2014 13:00 - 15:00 Подмяна на СТИ
гр.София, Триадица ул. Златишки проход №60 17.04.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София, Триадица ул. Кестенова гора № 51 17.04.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София, Триадица ул. Бадемова гора № 32 17.04.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
Община ЛЮЛИН
гр. София ж.к. Люлин 7: БЛ. 703 ВХ. А, ВХ. В, ВХ. Г 14.04.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София 3005-та/717/люлин/: 10, 11, 2, 9, БЛ. 4 ; 3011-та/люлин/: 1, 3, 9, БЛ. 1, 2, 3 14.04.2014 09:30 - 12:00 Подмяна на СТИ
София 339-та/люлин/: 2 ; Гоце Делчев: 108 ; Люлин 8: БЛ. 820, 821 14.04.2014 12:01 - 16:01 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 7: БЛ. 703 ВХ. А, ВХ. Б, ВХ. Г, ВХ. Д, ВХ. Е 15.04.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Люлин 8: БЛ. 806, 807, 816, 818, В 56 СОУ, МАГАЗИН-ОБУЩАР, ДО 15.04.2014 14:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Люлин 8: 0, БЛ. 817, 817П, 818, ДО БЛ.817, ТП"УЛ.Г.ДЕЛЧЕВ", БЛ.815, УЛ.ЗЛАТОПЛАСТ - ГАР.КЛЕТКИ 15.04.2014 12:01 - 14:00 Подмяна на СТИ
София Люлин 9: 9, БЛ. 956, 957 16.04.2014 12:01 - 16:00 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 7: БЛ. 703 ВХ. Б, ВХ. Д 16.04.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 7: БЛ. 704 ВХ. А 16.04.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Люлин: БЛ. 958 ; Люлин 9: БЛ. 958 16.04.2014 12:00 - 16:31 Подмяна на СТИ
бл.959 вхА и Б 16.04.2014 09:30 - 12:00 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 7: БЛ. 704 ВХ. А, ВХ. Б, ВХ. В, ВХ. Д 17.04.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Балатон: 1, 2, 3, 4 ; Бръшлянска низина: 1, 10, 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8 ; Ветрен: 4, 5, 6, 7 ; Ген. Асен Николов/Ив.Ботев/: 1, 11, 11А, 13, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А ; Класова борба: 1, 19, 2, 2А, 3 ; Крим: 12 ; Люлин 9: БЛ. 981, 983; Минск: 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8 17.04.2014 08:00 - 16:31 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 7: БЛ. 704 ВХ. Б, ВХ. В, ВХ. Г, ВХ. Д, ВХ. Е 18.04.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
Община МЛАДОСТ
София жк. Младост , бл.224, вх.11, вх.12 14.04.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост 4: бл. 452 14.04.2014 09:15 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
Бистрица, Общ. Столична ул. Самоковско шосе , бл.1 , бл.3 14.04.2014 08:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
ЕЖК Горубляне. 14.04.2014 10:00 - 12:00 Подмяна на СТИ
Училище в Младост 4 15.04.2014 10:01 - 15:00 Подмяна на СТИ
София Владичина ливада: 1, 1а, 1б, 2, 3, 5, 5а, 5в, 7, 7а ; Долците: 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 8 А 15.04.2014 11:00 - 15:00 Подмяна на СТИ
София Младост 3: БЛ. 351, вх.В 15.04.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Бистрица, Общ. Столична ул. Самоковско шосе , бл.2 , ул. Павел Красов 15.04.2014 08:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
Панчарево Детски град: бл. Чер.гр-ни ;София ; Малина / Горубляне: 1, 27, 3, 5, бл. Градина Изток ; Самоковско шосе: 99 15.04.2014 09:00 - 13:00 Подмяна на СТИ
София Горубляне, ул. Городно , ул. Поручик Морз , ул. Преслав, ул. Шиндра 16.04.2014 08:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
София Горубляне, ул. Минзухар , ул. Селището , ул. Виденище, 16.04.2014 08:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
София Крайречна: 1, 1 А, 10, 10 А, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8, бл. На светофара за Панчарево /око ; Крушите: 1, 3, 5, 7, 9 ; Околовръстен път: 10, 11, 12, 290, 6, 7, 8, 86, 9, км41, бл. До КПП за Панчарево ; Патриарх Евтимий: 24 ; Самоковско шосе: 58, 60, 62, 68, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 89, 91 А, бл. В Старото ТКЗЗ В Горубляне ; Хан Аспарух / Горубляне: 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Царица: 1, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, бл. Горубляне ; Шамако: 1, 12, 12 А, 12 Б, 2, 3, 4, 5, 6, 6 А, 8, 9 А 16.04.2014 09:00 - 13:00 Подмяна на СТИ
София Младост 3: БЛ. 351, вх.Г 16.04.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост 4: бл. 435, 439, до 435 16.04.2014 09:15 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Горубляне: бл. 43, 44, 45 17.04.2014 10:00 - 14:00 Подмяна на СТИ
София Горубляне, ул.Минзухар , ул. Селището , ул. Виденище 17.04.2014 08:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
София Горубляне, ул. Роса , ул. Пролет, ул. Обреща 17.04.2014 08:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
София Младост 3: БЛ. 344, вх.1 , вх.2 17.04.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Горубляне, ул. Городно , ул. Поручик Морз , ул. Преслав, ул. Шиндра 17.04.2014 08:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
Община ОВЧА КУПЕЛ
София 755-та/овча Купел/: 1, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а ; 758-ма/овча Купел/: 13, 15, 21, 23, 25, 27 ; Дон: 11а, 21, 23, 25, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42а, 44, 44г, 46, 46а, 48, 48а, 50, 58, кв.90, бл. П-л268 ; Лозище: 1, 23, 25, 27, 3, 30, 6, 7, 8, бл. Кв.горна Баня 14.04.2014 09:00 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Подлозище: 1, 10, 105, 10А, 11, 11А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 18А, 19, 1А, 2, 20, 20А, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 25А, 25Б, 27, 28, 30, 32, 35, 4, 53, 60, 7, БЛ. АВТОКЪЩА, ВИЛА, ВИЛА №22, ИМОТ 197, КВ.1, ПЛ.№290, К.Л.396, СТР.ТАБЛО, УПИ 198, УПИ V-926 КВ.45 ; Рид: 15 ; Ридо: 14, 15 ; Рила/вас.главинов/: 48 ; Цветна Градина: БЛ. МЕСТН.БАРИТЕ-2 14.04.2014 09:00 - 14:00 Инвестиционна програма
София 646-та/овча Купел/: 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 31, 9a, бл. , , и ул. 752 ; Обзор: 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 90, бл. Кв.54, кв.54в, м.биримирска Поляна, упи-933 Кв.80 ; Роза: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, бл. И ул. 646 15.04.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София кв. Горна Баня ;ул. 757 ;ул. Гръсниче ;ул. Гладиола ;ул. Дон 16.04.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София кв. Горна Баня ;ул. 752 ;ул. Каменица ;ул. Роза ;ул. 646 ;ул. Мак ;Ул. Обзор ;ул. Еделвайс 17.04.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София кв. Горна Баня ;ул. Люлински поток ;ул. Войнишко въстание 17.04.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община ПАНЧАРЕВО
Района на къмпинг Враня. 16.04.2014 11:00 - 15:00 Подмяна на СТИ
Община ПОДУЯНЕ
Хаджи ДИмитър бл.29 ул.Гинци ;ул.Ангел Войвода 14.04.2014 12:00 - 15:00 Инвестиционна програма
София Левски Зона Г: БЛ. 7 ВХ. З 14.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Левски Зона Г: БЛ. 10 ВХ.Е , Ж 14.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Левски Зона Г: БЛ. 8 ВХ. А , Б ; Левски Зона Г: БЛ. 9 ВХ. А 15.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Ботевградско Шосе/мизия/: бл. 51, 52 ; Гаврил Кръстевич: 34а, бл. Кв.суха Река-дърводелство ; Плакалница: 33, 43, 45, бл. 44 Соу ; Сухата Река: бл. 32, 38, 39, 40, 41, 51, до бл. 33 15.04.2014 09:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Митрополит Панарет: 12 ; Сухата Река: бл. 217, 217-партер, 219, 219а, 221, 221а, до Бл 219а Трафопост, Тп До 15.04.2014 09:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Сухата Река: бл. 7, 84, 85, 85а, 86 16.04.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Ботю Петков: 73, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 85а, 85а, , 86, 87, 87а, 89, 89а, бл. 115 ; Емануил Васкидович: 36а ; Константин Фотинов: 49, бл. 116 ; Стефан Богориди: бл. 62 ; Сухата Река: бл. 102, 102а, 102а/а, 103, 103а, 103а/а, 116, тод.кукли бл. 102а/б-бит.усл., бл. 77 ; Тодорини Кукли: бл. 102, 102а 16.04.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Левски Зона Г: БЛ. 9 ВХ.Б 16.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Левски Зона Г: БЛ. 10 ВХ. А, Б 16.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Байлово: 17, 17а, 19, 21, 21а, бл. 113, 8, 80, 9 ; Болярин Илица: 11, 4, 5, 7, 7а, 9 ; Д-р Людвиг Заменхов: 20, 91 ; Емануил Васкидович: 51, тп-ст, бл. До бл. 67 ; Липов Рът: 12, 14, 16, 18, 8, бл. 65, 67, 97, бл. 67 ; Проф.беньо Цонев: 8 ; Сава Цонев: 11, 11а, 13, 15, 17, 18, 30, бл. 16, 63, 74, 75, 81 ; Стефан Богориди: бл. 76, 77 ; Сухата Река: бл. 113, 75, 78, 81, 87, 89, бл. 66, 67, 68, 7, 91 17.04.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Левски Зона Г: БЛ. 10 ВХ. В, Г, Д 17.04.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Ботевградско Шосе/мизия/: 40, бл. 51, 52, 54, 60 ; Константин Фотинов: бл. 23 ; Плакалница: 40, 51, бл. 59 ; Сава Цонев: бл. 60 ; Сухата Река: бл. 52 17.04.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община СЕРДИКА
София Карлово 7 14.04.2014 09:30 - 15:00 Подмяна на СТИ
София Дунав: 61, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78 ; Константин Стоилов: 43, 45, 47, 49, 53, 55, 59 ; Панагюрище: 13 ; БУДАПЕЩА 67, 72, 73, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 86, 88 ; КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА 92, 94, 100 14.04.2014 09:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София 250-та/сердика/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 14.04.2014 09:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Тангра/червена Звезда/: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21 15.04.2014 08:00 - 08:00 Подмяна на СТИ
София Георги С.раковски: 1, 2, 4, 7, 9, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 29, 35, 37 ; РИЛА 2, 4, 5, 6, 16 15.04.2014 09:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Охрид/станка Първанова/: 73-75 15.04.2014 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
София Босилеградска: 1, 11, 11а, 13, 2а, 3, 4а, 5, 7, 9 ; Железопътна/23-ти Януари/: 19, 21, 23, 24а, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 ; Кирил Пърличев/п.мангов/: 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 2, 20, 4, 4-а, 5, 5а, 6, 8 ; Козлодуй: 25 ; Мара Бунева/социалистическа: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 70, и, бл. ул. Пощенска-павилион ; Пощенска: 1, 4, 8 ; Христо Батанджиев/ал.матрос: 52, 56 15.04.2014 08:30 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Александър Невски: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 ; Екзарх Йосиф: 22 ; Железопътна/23-ти Януари/: 18а, 20, 22, 24, 24а, 26, 26а ; Христо Станишев/чавдарче/: 46, 46а, 48, 50, 52, 54б 16.04.2014 07:30 - 17:30 Профилактика на съоръжения СрН
София 254-та/сердика/: 1, 2, 2б, 3, 5, 7 ; Градините: 1, 1а, 3, 4, 7, 9, бл. 3 ; Димитър Гущанов/ат.ванцети/: 25, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 33, 35, 35а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ; Железопътна/23-ти Януари/: 15, 17, 20, 22, 24а, бл. /м.бунева, магазин 2, магазин 3, ресторант, сладкарница, тп До бл. 3, шив.цех2 ; Индустриална: 5 ; Костадин Т.петров: 10, 5, 9 ; Лазар Михайлов/хр.манов/: 12 ; Мара Бунева/социалистическа: 100, 102, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 116а, 76, 78, 79, 80, 81, 81 А, 81 В, 82, 83, 84, 84а, 85, 85 А, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96а, 98, 98а, бл. 1, 19, 2, 3, кв.орландовци, тп ; Овчарска: 1, 12, 15, 3а, 5, 6а, 9б ; Одеса: 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 8, 9 ; Русалка: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 26, 28, 30, 32 ; Свобода: 1а, 9 ; Старата Воденица: 3, 4, 6 ; Староселска: 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 27, 29, 31 ; Съзнание: 1, 3, 7, бл. 1 ; Тангра/червена Звезда/: 16, 25а ; Христо Батанджиев/ал.матрос: 39, 62 ; Христо Трайков: 5, 7 ; Царево/мичуринска/: 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8 16.04.2014 08:30 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Козлодуй: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29 ; 41, 43, 49, 51, 53, , 57, 61, 63, 67, 73 16.04.2014 09:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Шумен: 17 ВХ.А 16.04.2014 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
София 258-ма/сердика/: 20, 6, бл. Кв.орландовци ; 279-та/сердика/: 16, 1а, 24, бл. Кв.орландовци ; Босилеградска: 10, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а ; Мара Бунева/социалистическа: 48, 50, 52, 54-а, 54-б, 56, 60, 62, 64, 68, 70 ; Николай Райнов/рационализат: 16, 18, 20 ; Овчарска: 19а ; Одеса: 28, 35 ; Пощенска: 11, 11а, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 8, 8-а, 9 ; Свобода: 23, 23а, 23б, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34 ; Христо Батанджиев/ал.матрос: 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78 ; Христо Станишев/чавдарче/: 65, 65а, 67, 67а, 67б, 68, 69, 69а, 69б, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 76, 78, 78а, 80, 80а, 82, 84, 86 ; Христо Трайков: 1, 12, 6, 8-в 16.04.2014 08:45 - 16:45 Профилактика на съоръжения СрН
София Александровска/ил.манов/: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16б, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9б ; Варшавско Въстание/тр.цонев: 1, 2, 3, 5 ; Есперанто: 10, 10-а, 11, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9 ; Заря/съревнование/: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ; Калач: 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 ; Лавандула: 2, 2б ; Първа Българска Армия: 90а, 92 ; Разливо: 1, 2, 4, 6, 8 ; Рояк/ст.димитров/: 1, 11, 13, 15, 15а, 17, 3, 5, 7, 9 17.04.2014 08:30 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Вела Чорбова: 1, 3 ; Кестен/дим.тошков/: 3 ; Първа Българска Армия: 151, 163, 165, 169, 175, 177, 179, 183, 76, 84 17.04.2014 07:30 - 17:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Шумен: 17 ВХ.Б 17.04.2014 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
София, Родопи: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, ; 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 43, 47, 53, 50, 56, 58, 60, 64, 66, 72 17.04.2014 09:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
Община СЛАТИНА
ТП Математика; ТП Микробиология ТП Растениевъдство Геология ТП Биология 15.04.2014 09:00 - 14:00 Работа по съоръжения чужда собственост
София ул.Крива река №2, 3, 4, 5и 6 ;ул. Св. Георги Софийски №2, 10 и 14 ;ул.Св.Иван Рилски №41, 43 и 45 ;ул.Даскал Манол № 1 бл.2 бул. Пенчо Славейков №1 бл.2 № 18, 30 и 32 ; бул. Витоша № 132 , 134 , 136 , 138 и 140 ;Ул.Никола Славков №19 ;ул.Родосто № 7 , 11, 13, 15и 17 ;ул.Здраве №3, 5, 7 и 9 17.04.2014 09:15 - 16:15 Профилактика на съоръжения СрН
Община СТУДЕНТСКИ ГРАД
София Проф.атанас Иширков:23, вх.А и Б 16.04.2014 13:01 - 15:30 Подмяна на СТИ
София Проф.атанас Иширков:11, 13 16.04.2014 10:00 - 12:00 Подмяна на СТИ
София ул.Проф.Иван Странски ъгъла бул.Симеоновско шосе - Гумадийница, ;ул.Проф.Иван Странски , 7 17.04.2014 09:15 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
София ул.Йордан Йосифов, 20, вх.А и Б 17.04.2014 13:01 - 15:00 Подмяна на СТИ
Община ТРИАДИЦА
София ;бул.Христо Ботев №38 и 40 ;ул.Алабин №10, 12 и 14 ;ул.Бистрица №1 , 2А и 2 ;ул.Солунска №54, 56, 58, 59, 60, 61, 63 и 65 14.04.2014 09:00 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София, Триадица ж.к Стрелбище бл. 40 вх.А, вх.Б, вх.В, вх.Г 14.04.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София бул.Христо Ботев №26 , 28 и 30 ;ул.Гладстон №1 и 3 14.04.2014 13:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София ул."Цар Самуил "№28, 30, 32, 34, 36 и 38 ;ул.'Солунска "№38, 40, 42, 44, 46 и 48 14.04.2014 08:45 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
София ул.Самуил 49; ул.Денкоглу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул.Бистрица 9; ул.Княз Борис I 77 ;ул.Денкоглу 12, 18, 20, 22, 28 ул.Асен 10, 12, ул.Кърнинградска 2, 4, 6, 8, 10 ул.Княз Борис I 92, 94, 96, 98, 65, 67, 69, 71, 73, 75 ;ул.Солунска 32, 34, 36, 35, 37, 39, 41, 43; ул.Асен 20, 22А и Б; ул.Узунджовска 1, 2, 3, 5 15.04.2014 09:15 - 16:15 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София, Триадица ж.к Стрелбище бл.93 вх.А, вх.Б 15.04.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София ;ул.Алабин 40, 42, 44, 46;ул.Алабин стол ОНС; бул.Витоша 4, 6(областен управител), 6(банка), 6(ОНС), 8(Капитал банка); ул.Асен 1, 3, 5, 7, 9 16.04.2014 09:15 - 16:15 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София, Триадица ул. Йордан Йовков №24 16.04.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София ул.Косово поле №3, 11Аи Б ;ул.Орехова гора №17А, Б ;ул.Златни Врата №15АиБ , 17, и 19 ;ж.к. Стрелбище бл.97 и бл.98 16.04.2014 12:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
гр. София, Триадица ж.к. Стрелбище бл.103 вх.А 16.04.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София бул.Витоша 12; ул.Асен 12, 14, 11, 13, 15, 17, 19; ул.Денкоглу 13, 15а, 15б, 15в, 17, 2426, 28 и 30 ; бул.Витоша 10, 14, 16; ул.Асен 13, 15; ул.Денкоглу 13, 15а, 15б, 15в, 17, 22 16.04.2014 09:15 - 16:15 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София, Триадица ж.к Стрелбище бл. 91 вх.В 16.04.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София, Триадица ж.к Стрелбище бл. 88 вх.Г, вх.Д 16.04.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София ул. Манфред Вьорнер/495/ № 9 ; ул. Никола Крушкин-Чолака/494/ №10, №12, №12А 17.04.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София, Триадица бул. Акад.Иван Евстратиев Гешов № 102 17.04.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София, Триадица ж.к Манастирски Ливади бл. 6 вх.А, вх.Б ; ж.к Манастирски ливади бл., 7 вх.А, вх.Б 17.04.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София, Триадица ул. Деян Белишки №64 17.04.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"
Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • Пишете ниzaklienta {at} cez {dot} bg

Информация за предстоящи
ремонтни дейности и дейности.

Графици