София

Начало » Услуги » Графици » График на планови ремонти » София

Място Дата Време Обяснение
Община ВИТОША
гр.София кв. Симеоново: улици "Балеви ливади", "Витошки езера", "Витоша" ВЕЦ "Симеоново", "Бяла бреза", "Бор", "Първа", Седемнадесета", "Шестдесет и седма", "Божур", "Буката", "Венец" 24.11.2014 08.30-16.30 Подмяна на СТИ
гр. София: бул. "Околовръстен път" 24.11.2014 09:00 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София: бул. "България" № № 79-А, 79-Б, 79-В, 79-Г под комплекс "Бокар" 24.11.2014 09:00 - 11:00 Инвестиционна програма
гр. София: ул. "Калинка" № 12 24.11.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
гр.София кв. Симеоново: улици "Извор", "Каменица", "Витошко лале", "Еминица", "Горска ела", "Здравец", "Зелена гора", "Зелена круша", "Голяма брезовица" 25.11.2014 08.30-16.30 Подмяна на СТИ
гр. София: ул. "Брусенска" № № 1, 11, 13, 13А, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9 ; Бръшлян/620-та/: 3 ; Букара/дим.грънчаров/: 12, 15, 5, 7, 9 ; Войнягово: 14А, 5, 7 ; Копрен: 10, 2, 3, 5 ; Морени/червена Искра/: 12А, 18, 21, 22 ; Петко Войвода: 10, 13, 14, 16, 17, 2, 8 ; Радин Дол: 4 Б ; Студен Кладенец: 12, 12А, 22 25.11.2014 09:00 - 12:00 Нови присъединявания
София 1-ва/студентска/: Г-3 ; Андезит: 24 ; Васка Баларева: 7 ; Голяма Могила: 105, 44а, 50, 53, 54, 56, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 96, № 56, ъгъл, 42, 44, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, бл. Околовръстен Път ; Голяма Могила/в.з.киноцентър/: 54 ; Детски Мир: 52 ; Местност Голяма Могила: 82 ; Полк.антон Кръстев: 3 ; Свети Сава: 12, 14, 18 ; Сири Дол: 1, 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, бл. Киноцентъра, бл. Упи V-837 Кв.6а ; Тричкова Могила: 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 А, 23б, 241, 28, 28 А, 32, 7, 9, бл. Барака 25.11.2014 12:00 - 14:00 Инвестиционна програма
София Преки Път/димитър Монов/: 41 26.11.2014 09:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Акад.петър Динеков/445-та/: 23, БЛ. КЪЩА A3, КЪЩА A5, КЪЩА C3, КЪЩА C8, КЪЩА E, КЪЩА O 26.11.2014 09:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Симеоново ;улици: ;КИТКА ;МИШОВА ОРНИЦА /КВ. СИМЕОНОВО/ ;ПАДИНАТА ;МОМИНА СЪЛЗА / КВ.СИМЕОНОВО ;МОМИН КЛАДЕНЕЦ/АНТОН НЕДЯЛК ;МАЛИНА / СИМЕОНОВО ;МЕСТНОСТ СТАРИЯ МОСТ ;КИСЕЛИЦА /КВ.СИМЕОНОВО/ ;КРАЙРЕЧНА ;МАЛКА БРЕЗОВИЦА 26.11.2014 08.30-16.30 Подмяна на СТИ
София ул. Невена Коканова 1 26.11.2014 09:15 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Мур: 41, 43, 45, 60, БЛ. А, МАГАЗИН 1, МАГАЗИН 2 ; Пирин: 59 27.11.2014 09:15 - 16:30 Подмяна на СТИ
София 20-та /кв.симеоново/: 12 ; Босилек: 55А ; Симеоновско Шосе/вол.шосе/: 102, 102А, 104, 98 ; Шумако / Симеоново: 58 27.11.2014 09:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Александър Божинов/439-та/: 11 ; Симеоновско Шосе/вол.шосе/: 82, 84, 86, 88, 94 27.11.2014 09:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Василашко Езеро: 94, БЛ. 1, 2 ; Ралевица: 94, 94-96, 96, БЛ. 1, 2 27.11.2014 08:45 - 16:30 Подмяна на СТИ
София 101-ва: 1, 11, 12, 13, 14, 1А, 20, 21, 23, 26, 27, 3, 5, 6 ; 101-ва/драгалевци/: 20, 7, 9 ; 102-ра: 13, 4, 7А ; 103/драгалевци/: 1, 3 ; 104-та/в.з. Киноцентър/: 11, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 27, 3, 6 ; 105-та/драгалевци/: 12, 14, 16, 20 ; 107-ма/драгалевци/: 6 ; 10-та/драгалевци/: 1, 2, 4, 5, БЛ. НАД ДЕРЕТО ; 111-та/драгалевци/: 5 ; 13-та/драгалевци/: 13, 4 ; 205-та /драгалевци/: 5 ; 4-та/драгалевци/: 12, 2, 25, 26, 4, 44 ; 5/киноцентър//драгалевци/: 12, 14, 4, 5, 6, 7, 9, БЛ. УЛ.5А ; 5-та /кв.симеоново/: 7, БЛ. КВ.ДРАГАЛЕВЦИ ; 6-та/драгалевци/: 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; 7-ма/драгалевци/: 1, 12, 3 ; 8-ма /драгалевци/: 10, 12, 4, 6, БЛ. /УЛ.6 ; 9/драгалевци/: 7 ; 9-та: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Екатерина Божилова: 40 ; Нарцис/методи К.димитров/: 30, 32, 34, 38, 42, 44А, 48А, 48Б 27.11.2014 10:00 - 15:30 Инвестиционна програма
гр.София кв.Симеоново ;улици: ;ПРОФ. ДИМИТЪР ПАСКОВ ;ПРЕКА ПОЛЯНА ;СИМЕОНОВО ;ПАНОРАМА ;СИМЕОНОВСКА ;СИМЕОН ПИРОНКОВ ;РОЗА ;ПОГЛЕДЕЦ/МАРКО ДОБРЕВ/ 27.11.2014 08.30-16.30 Подмяна на СТИ
София 603-та/витоша/: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 8 ; 684-та/витоша/: 1, 20, 3, 4 ; 689-та/витоша/: 10, 12, 18, 2, 26, 28 ; 695-та/витоша/: 14, 18, 8 ; 714-та/витоша/: 1, 10, 8 ; 715-та: 1, 3, 4 ; 717-та/витоша/: 1, 15, 16, 18, 18А, 19, 1А, 2, 22, 24, 25, 27, 2А, 3, 31, 32, 3А, 4, 5, 6, 7, 9 ; 718-та/витоша/: 1, 3, 5, 7, 8, 9 ; 719-та/витоша/: 13, 19, 22А, 35 ; 781-ва/витоша/: 1, 10, 12, 3 ; 7-ма/драгалевци/: 9 ; Акад. Михаил Арнаудов: 56 ; Витошки Извори: 10, 3, 4, 7, 8, КВ 21, БЛ. ВИЛА, УПИ ; Детелина: 2 ; Синята Скала: 11, 110, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 56Б, 57, 58Б, 6, 60, 60Б, 62, 64, 64Г, 64Д, 6А, 7, 74, 8, 81, 84, 96, 98 ; Утринна Роса: 4 ; Христо Патрев: 2, 4, 4А ; Цар Борис Iii/девети Септ.: 369, 372, 389, 399, 401, 401А, 403, 405, 409 А, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 425, 427, 431, 431 А, 439, 441, 443, 445, 447, 451, 451 А, 453, 455 28.11.2014 09:00 - 13:00 Инвестиционна програма
гр.София ж.к.Манастирски ливади запад ;ул.Майстор Павел от Кримин №5 28.11.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Симеоново ;улици: ;ШУМАКО / СИМЕОНОВО ;СТУДЕНО КЛАДЕНЧЕ /КВ. СИМЕОНОВО/ ;ЧИФЛИШКА ;ЯГОДА ;СОФИЙСКА ПАНОРАМА ;ЧЕМШИР /СИМЕОНОВО/ ;СИМЕОНОВСКО ШОСЕ/ВОЛ.ШОСЕ/ ;СКАКАВЕЦ 28.11.2014 08.30-16.30 Подмяна на СТИ
Община ВРЪБНИЦА
София 364-та/връбница/: 1, 5 ; Подкрепа: 12, 14, 15, 16, 34, 36, 38, 48, 50, 52 25.11.2014 10:00 - 11:00 Нови присъединявания
София Ломско Шосе: 216, 218, 220, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, БЛ. ПИ243 ; Обелски Път/об.шосе/: 3, 5, 7 28.11.2014 10:00 - 12:00 Подмяна на СТИ
Община ВЪЗРАЖДАНЕ
Ул.Сини Вир9Хлебозавод 24.11.2014 08:00 - 12:00 Работа по съоръжения чужда собственост
Гр.София ул.Одрин 156, 25.11.2014 11:00 - 13:00 Подмяна на СТИ
София Одрин: 115 25.11.2014 13:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Инж.иван Иванов: 11, 17, 17А, 19 ; Сливница: 90, 92, БЛ. ГАРАЖ 8, ГАРАЖ-1, ГАРАЖ-6 ; Тодор Влайков: 19, БЛ. АТ.10, АТ.14, АТЕЛИЕ 5, ГАР.6, ГАРАЖ 3, ГАРАЖ 4, ГАРАЖ 5, МАГ.6 ; Тодор Г.влайков: 19, БЛ. ОН И АСАНСЬОР 25.11.2014 11:20 - 13:40 Подмяна на СТИ
София Антим I: 101, 103, 107, 109, 111, 113, 97, 99 ; Отец Паисий: 100, 102, 104, 108, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 70, 71, 72, 74-76, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 98 ; Св.св.кирил И Методий: 107, 109, 111, 113, 115, 128, 130, 132, 134, 136, 140, 142, 150, 152, 91 ; Сливница: 136, 138 ; Средна Гора: 100, 101, 102, 103, 105, 107, 111, 113, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 78, 80, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, БЛ. МАГ.3, МАГ.6 ; Цар Симеон: 148, 162 25.11.2014 08:15 - 11:10 Подмяна на СТИ
София Антим I: 60 ; Опълченска: 50, 52, 56, 58, 60, 66, 76, 78, 80, 82, 84, БЛ. ОФ.2 ; Св.св.кирил И Методий: 107, 119, 121, 123-1, 123-125, 95, БЛ. 123 - 125, 123-125, ГАР.7 ; Сливница: 130 ; Средна Гора: 125, 97 ; Странджа: 102, 104, 106, 106-108, 110, 112, 114, 66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79-81, 82, 83, 84, 85-87, 86, 88-90, 89, 89-91, 91, 93, 95, 98-100, БЛ. 106-108, ГАР.2, ГАР.3, ГАР.4, ГАР.5, МАГ., МАГ.6, МАГАЗИН 3, МАГАЗИН АВТОЧАСТИ ; Цар Симеон: 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 162, 164, 166, 168, 170, 174, 176, 178, 180, БЛ. АВТОЧАСТИ, МАГАЗИН 3, МАГАЗИН-1 25.11.2014 14:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Одрин: 109, 111, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 126, 126Б, 128, 130, 132, 132-134, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 143, 145, 150, 152, 162, 164, 93 25.11.2014 08:30 - 11:30 Подмяна на СТИ
София Възраждане: 3, БЛ. ТОАЛЕТНА 26.11.2014 11:10 - 13:40 Подмяна на СТИ
гр.София ул.Самуил 52, 54 26.11.2014 13:50 - 16:10 Подмяна на СТИ
София Христо Ботев: 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 75, 77, 81, 89, 93, 95, 99, БЛ. АПАРТАМЕНТ, МАГАЗИН 26.11.2014 08:20 - 11:10 Подмяна на СТИ
гр.София Зона Б-19 Бл.13, Бл.14 26.11.2014 12:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Балкан: 1 ; Стефан Стамболов/георги Ки: 11, 11-13, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35 А, 35А, 35Б, 37, 39А, 39Б, 8, БЛ. И УЛ.ЧИПРОВЦИ ; Христо Ботев: 69 27.11.2014 08:15 - 11:10 Подмяна на СТИ
София Екзарх Йосиф: 9А, БЛ. УЛ.КНЯЗ БОРИС 156 ; Княз Борис I: 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 135А, 136, 137, 138, 139, 141, 143, 143А, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 154А, 156, 158, 160, 160А, 162, 164, БЛ. КАЗИНО, МАГ., МАГ.1, МАГ.2, МАГ.6, МАГАЗИН 27.11.2014 11:20 - 13:30 Подмяна на СТИ
София Александър Стамболийски: 25, 27А, 27Б, 29, 31, 33, 35, 37, БЛ. 27 Б, МЕЖДУ ЛАВЕЛЕ И ВИТОША 27.11.2014 13:50 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Гюешево/ламби Кандев/: 48, 61, 64, 65, 67, 71, 73, 75, 77, БЛ. ФРИЗЬОРСКИ САЛОН ; Незнаен Воин: 9, БЛ. 2 ; Сини Вир: 15 27.11.2014 11:00 - 13:30 Подмяна на СТИ
София Зайчар: 120, БЛ. 85 ; Константин Величков: 15, 25, 43, 47, 49, 59, 61, 85, 89, 93, БЛ. -Т.АЛЕКСАНДРОВ-ПАВИЛИОН, 15, 25, 35, 57, 61, 85 ; Тодор Александров/н.цанов/: 158 27.11.2014 08:00 - 11:30 Подмяна на СТИ
София Царибродска: 94 ; Царибродска/никола Шопов/: 94 27.11.2014 13:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Александър Стамболийски: 27, 27А, 27Б, 29, 33, 35, 37, 41, 47, 49, 51, 53, 55 А, 55А, БЛ. 55 28.11.2014 11:30 - 13:50 Подмяна на СТИ
гр.София ул.Одрин 77, 79 28.11.2014 13:50 - 16:00 Подмяна на СТИ
гр.София ул.Зайчар 250, 252 28.11.2014 08:15 - 11:40 Подмяна на СТИ
София Лозенград: 1, 3, 5, 7 ; Лъвов Мост: 1, 2 ; Поп Богомил: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ; Св.св.кирил И Методий: 59, 90, 92, 94, 96 ; Стефан Стамболов/георги Ки: 41, 43, 43А, 47 28.11.2014 13:50 - 15:50 Подмяна на СТИ
София Александър Стамболийски: 20, 20А, 20Б, 20В, 22, 22А, 22Б, 24, 24-10, 24-11, 24-14, 24-15, 24-16, 24-18, 24-2, 24-26, 24-7, 26, 26-17, 26-3, 28, 30А, 30Б, БЛ. 24 ; Княз Борис I: 115 ; Лавеле: 10, 10-12, 11, 14, 15, 16, 17А, 18, 18А, 20, 20-22, 24, 8, БЛ. МАГАЗИН ЗА ОБЛЕКЛА ; Ломска: 1А 28.11.2014 11:20 - 13:30 Подмяна на СТИ
гр.София ул.Странджа 4, 6, 8, 28.11.2014 08:15 - 11:45 Подмяна на СТИ
Община ИЗГРЕВ
Хотел Плиска 24.11.2014 09:30 - 16:30 Инвестиционна програма
Община КРАСНА ПОЛЯНА
София Красна Поляна Ii Част: БЛ. 41 ВХ.А 25.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Разсадник Коньовица: БЛ. 107 ; Разсадника: БЛ. 13, 87, БЛ.87 ВХ.13 26.11.2014 08:00 - 12:00 Подмяна на СТИ
София Красна Поляна Ii Част: БЛ. 41 ВХ.Б 26.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Красна Поляна Ii Част: БЛ. 42 ВХ.А 27.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Красна Поляна Ii Част: БЛ. 42 ВХ.Б 28.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община КРАСНО СЕЛО
София жк. Борово:бл.214А, вх.А, вх.Б, вх.В 25.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София ул. Иван Рилски 54-60 ; бул. Пенчо Славейков 26 и 28 ; ул. Крива река 2, 3, 4, 5, 6 ; ул. Иван Рилски 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 26.11.2014 09:30 - 14:00 Инвестиционна програма
София жк. Борово:бл.214А, вх.Г, вх.Е, вх.Ж 26.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София жк. Борово:бл.215, вх.Б 27.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София жк. Борово:бл.214А, вх.З, вх.И 27.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София ул. Хризантема 15-17, 19-21; ул. Съвет на Европа (Черна вода) 15, 17, 19, 22, 24-26; ул. Гебедже 6, 10, 9-11, 8 ; ул. Хайдушка Поляна 55 вх. А и Б, 57 (офиси); ул. Кюстенджа 10, 5-7 28.11.2014 09:15 - 15:00 Инвестиционна програма
София жк. Борово:бл.214А, вх.В, вх.Г, вх.Д, вх.Е 28.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община ЛОЗЕНЕЦ
кв. Витоша, ул.437 No12 24.11.2014 13:00 - 16:30 Инвестиционна програма
ул. Професор Станчо Ваклинов 9 и къщи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 24.11.2014 11:00 - 13:00 Инвестиционна програма
София ул. Попово 10, ул. Димитър Хаджикоцев 88, 90, 92 24.11.2014 09:00 - 10:30 Нови присъединявания
София ул. Чавдар Мутафов 26 и 2-А 25.11.2014 11:00 - 13:00 Профилактика на съоръжения СрН
ул. Сребърна 35 и фирма Форма 25.11.2014 12:00 - 14:00 Инвестиционна програма
София ул. Кирил Буюклийски бл. 3, бл. 4 и склад срещу трафопоста 25.11.2014 14:00 - 16:30 Инвестиционна програма
София ул. Козяк 21 бл. 8 вх. А, Б и В ; ул. Русалийски Проход 14 ; ул. Банат 16 26.11.2014 13:00 - 15:00 Инвестиционна програма
София ул. Димитър Хаджикоцев 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, магазини и офиси 26.11.2014 11:00 - 13:00 Инвестиционна програма
София бул. Черни Връх 32, 34, 36, 38, бл. 1 , бл. 1-А , бл. 2 , бл. 3 , супермаркет Фантастико , магазини и офиси 26.11.2014 09:00 - 11:00 Инвестиционна програма
София ул. Георги Янакиев 1, 3 ; ул. Флора Кънева 15-А, 15-Б и всички къщи , 15-В, 15-Г - къщи 1, 2, 3, 4 и всички къщи ; ул. Арарат 16, 18, 20 ; ул. Иван Буреш 15, 17, 19, 21, 23 и 8, 10, 12, 14, 16, 18 и къщите около ТП 26.11.2014 14:00 - 16:30 Инвестиционна програма
София ул. Асен Разцветников 15, 18, 30, 32. 27.11.2014 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
Община ЛЮЛИН
гр. София ж.к. Люлин 6: БЛ. 622 ВХ. Г, ВХ. Д 25.11.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 8: БЛ. 813 ВХ. Д 25.11.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 8: БЛ. 809 ВХ. А, ВХ. В, ВХ. Г 26.11.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 8: БЛ. 821 ВХ. А 26.11.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 10: Ул. Орион: № 33А ВХ. А 26.11.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 8: БЛ. 821 ВХ. Б 27.11.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 8: 3005-та № 10: ВХ. А 27.11.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Люлин 4: 0, ДО, БЛ. 417, 417П, 419, 420, 421, ДО 417, ДО БЛ.420, СРЕЩУ БЛ.417, ТП ДО БЛ.421 27.11.2014 08:00 - 16:30 Инвестиционна програма
гр. София ж.к. Люлин 10: Ул. Орион: № 33А ВХ. А, ВХ. Б 27.11.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 10: Ул. Орион: № 33А ВХ. Б 28.11.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 8: 3005-та № 10: ВХ. А, ВХ. Б 28.11.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Люлин 4: БЛ. 412, 413, 414 28.11.2014 08:00 - 16:30 Инвестиционна програма
Община МЛАДОСТ
жк. Мусагеница : бл. 102, вх.10, вх. К, вх. М, 24.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
ж.к. Младост бл.458 25.11.2014 09:30 - 13:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Младост 3: БЛ. 353, вх.2 25.11.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София 304-та /драгалевци/: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; 305-та /драгалевци/: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; 324-та /драгалевци/: 10, 2, 7, 9, БЛ. В.З. КИНОЦЕНТЪРА ІІЧ ; 326-та /драгалевци/: 1, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9 ; Андрей Бачковски: 2 ; Поп Тодор Врачански: 14 26.11.2014 09:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Младост 3: БЛ. 353, вх.3 26.11.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Железница, Общ. Столична Ален Мак: 10 ; Изгрев/велин Вукадинов/: 14 ; Искърска/христо Петков/: бл. Упи Xxix , Кв.41 ; Манастирище/23та/: 36 ; Местн.чемерник: 32, 35, 52, бл. Кв.54 Упи 5-597, къща ; Ярема/20та/: 5 27.11.2014 10:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Младост 3: БЛ. 353, вх.5 27.11.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Бистрица, Общ. Столична Янчовска Река: 28 28.11.2014 10:01 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Младост 3: БЛ. 353, вх.6 28.11.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община НАДЕЖДА
София Бедек: 10, 2, 6 ; Захари Стоянов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. /бедек /№7 ; Ломско Шосе: 25, 33, 35 ; Мрамор: 1, 2, 3, 4, 6, 8 ; Стефансон: 20, 36, 66, 68 ; Чудотворци/смели Хора/: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; Шибой: 2, 4, 6, 8 25.11.2014 09:45 - 16:00 Нови присъединявания
София Митрополит Авксентий Велешк: 36, 41, 49, 61, 65, 75, 83, 85 25.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Надежда 2: БЛ. 258 25.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Надежда 3: БЛ. 326, ВХ.В, Г 27.11.2014 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
София Свобода: бл. 10а 27.11.2014 13:00 - 15:00 Инвестиционна програма
София Лев Толстой: БЛ. 56, ВХ.Д 28.11.2014 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
София Витошко Лале /илиянци/: 10, 13 ; Илиянци: бл. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ул.4-та №11, ул. 4-та №5 ; Кирил Благоев: 11 28.11.2014 13:00 - 15:00 Инвестиционна програма
Община НОВИ ИСКЪР
Мировяне Алеко Константинов/васил На: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 3, 31, 33А, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Блато: 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 4, 6, 8 ; Ветрен: 2А ; Вишновска: 1, 2, 3, 3А, № 1 ; Еделвайс/стефан Черкезов/: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27А, 3, 5, 7, 9 ; Иван Вазов/восток/: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Иглика: 1, 3 ; Каптажа: 1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 7А, 8 ; Малуша: 2, 4, 6 ; Месембрия: 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Минзухар: 1, 2, 3, 3A, 3А, 4, 5, 6, 8 ; Мировско Шосе: 1, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, БЛ. СТР. ТАБЛО ; Момина Сълза/партизан/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Парашутист: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20А, 21, 22, 23, 24, 28, 28А, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 37А, 37Б, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 44А, 46, 50, 6, 7, 7А, 8 ; Петко Каравелов/пионер/: 1, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Планинец: 5А, 8 ; Първенец: 10 ; Спортист: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 17, 17Б, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Хвойна: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Чавдар Войвода/чавдар/: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 5, 6, 7, 8, 9 24.11.2014 09:30 - 12:30 Работа по съоръжения НН
Мировяне Васил Левски /асен Белев/: 1, 11, 13, 3, 3А, 5, 7, 9 ; Вишновска: 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иглика: 11, 12, 13, 2, 5, 6, 8 ; Канала: 1, 3 ; Каптажа: 13, 17, 17А, 21, 3, 5, 6, 8, 9 ; Козлодуйски Бряг: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 6, 8, 9 ; Леярна: 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 8 ; Момина Сълза/партизан/: 9 ; Орлин: 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 5, 7, 9 ; Перуника/1 Май/: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 2, 20, 22, 24, 28, 4, 6, 8, 8Б, БЛ. КЪЩА ; Спортист: 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39 Б, 39А, 39Б, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 52 ; Христо Ботев/капитан Гастел: 1, 10, 12, 14, 14А, 16, 2, 4, 6, 8, БЛ. ДО КМЕТСТВОТО ; Чавдар Войвода/чавдар/: 1, 2, 4, БЛ. ЧИТАЛИЩЕ-ХРИСТО БОТЕВ ; Ястреб: 10, 11, 12, 12., 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 8 25.11.2014 09:30 - 16:00 Работа по съоръжения НН
Община ОБОРИЩЕ
София Сан Стефано: 18, 20 24.11.2014 09:30 - 12:30 Инвестиционна програма
София 11-ти Август: бл. От пл. Александър Невски До 11 Август ; Париж: бл. ул. Московска И ул. Париж 26.11.2014 10:00 - 16:00 Нови присъединявания
Община ОВЧА КУПЕЛ
Владая Буков Дол: 1, 3, 4, 5, 6 ; Войнишко Въстание: 139, 73 ; Дупките: 3 ; Здравец: 1, 10, 13, 2, 3, 4, 5, 7 ; Кайлъка: 1, 11, 13, 15, 2, 29, 3, 31, 33, 35, 5, 9А ; Лесковец: 19, 5А, 8 ; М.владая Кв.75: БЛ. КВ.75 ; Ново Село: 1, 2, 3, 4, 6, БЛ. ВЛАДАЯ ; Пирин/дупките/: 11, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 23, 25, 3, БЛ. ТАБЛО 1, ТАБЛО 2, ТАБЛО 3, ТАБЛО 4, ТАБЛО 5, ТАБЛО 6 ; Суха Лешница: 10, 15, БЛ. ВИЛА ; Хеброс: 10, 11, 13, 15, 21, 22, 28, 3, 30, 37, 5, 8, 8А, 9, БЛ. ВИЛА, ДО КАЗАНА ; Язбине: №11 ; Язбино: 2 ;София ; Войнишко Въстание: 100, 100А, 102, 104, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 135А, 137, 139, 98, 99А ; Здравец: БЛ. ТРАФОПОСТ /УЛ.КАЙЛЪКА 24.11.2014 09:00 - 10:00 Инвестиционна програма
София 736-та/овча Купел/: 4 ; Буен Поток: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, БЛ. И ВЕЛИК ЗАВЕТ ; Велик Завет: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 4, 4А, 5, 6, 7 ; Венец: 8 ; Войнишка Песен: 1, 11, 17, 2, 21, 5 ; Горна Баня: БЛ. КВ.19, КВ.53 ; Извор: 1, 14, 14 А, 16, 18, 22, 7, БЛ. КВ ГАРНА БАНЯ ; Крива Падина: 1 ; Маргаритка: 2, 3, 4, 5, 7 ; Острушка: 1, 4 ; Патриот: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А ; Планиница: 1, 10, 14, 15, 16, 17, 2, 2А, 3, 4, 6, 8, 9 ; Полет: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8 ; Равнище/кънчо Стоилов/: 1, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 33А, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 7, 8А ; Райловско Градище: 1, 10, 11, 16, 3, 4, 6, 8, 9, 9А 25.11.2014 09:15 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София ж.к.Овча купел ;ул.Буземска №15 бл.2 вх.А 25.11.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София ж.к.Овча купел ;ул.Буземска №15 бл.2 вх.Б 26.11.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София 737-ма: 10 ; 738-ма: 1, 1А, 2, 4, 5, 7, 7А ; 739-та/овча Купел/: 1, 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7 ; 743-та: 1, 4 ; 743-та/горна Баня/: 2, БЛ. СТР.ТАБЛО ; 745-та/в.з.горна Баня Овча Купел/: 1, 5, БЛ. ГАРАЖ, СКЛАД УЛ.745, УЛ. ЖИТНИЦА №33 ; Белите Борове: 10, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 184, 20, 6, 8, №8, БЛ. УПИ ІV-983 КВ.55Б ; Бисерно Изворче/горна Баня/: 5 ; Буен Поток: 33, 35 ; Вечерна Прохлада/г.баня/: 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Дъга: 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61А, 63, 67 ; Здравец / Горна Баня: №10 ; Люлинска Котловина: 11, 13, 15, 5, 7, 9 ; Люлинско Поточе: 1, 12, 17, 19, 22, 3, 31, 3А, 5, 50, 7, 8, 9 ; Олдашевец: 2, 3 ; Панорама: 3 ; Планета: 1, 11, 13, 15, 17-9, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 9 ; Поглед: 10, 13, 2, 6 ; Полет: 5 ; Равнище/кънчо Стоилов/: 11, 11А, 13, 15, 16, 2, 3А, 42, 43, 45, 45А, 46, 46Б, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58А, 59, 60, 62, 63, 64, 7, 9, БЛ. СТР.ТАБЛО ; Росна Китка/6рнс/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9А ; Свети Сава: 13Б ; Св.крал/кирковска Трибуна/: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 1А, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 73, 9, БЛ. КЪЩА ; Софийска Панорама: 1, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 4, 5, 6, 8 ; Черешова Градина: 2, 5, 8 ; Черешова Градина/братушки/: 10, 11, 16, 2, 24, 6, 68, 7, 9 27.11.2014 12:30 - 16:30 Нови присъединявания
гр.София ж.к.Овча купел ;ул.Буземска №15 бл.2 вх.В 27.11.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Земеделска/яташка/: 7 ; Роден Кът: 2, 2А, 7, 8, БЛ. КОТЕЛНО, ПОДПОКРИВНО, ФИТНЕС 27.11.2014 09:00 - 12:00 Нови присъединявания
София Монтевидео/пионерски Път/: 21, 21А, 44, 90 ; Народно Хоро: 60 28.11.2014 09:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Монтевидео/пионерски Път/: 23, 25, 27, 29 28.11.2014 09:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
Община ПАНЧАРЕВО
София 45-та /кв.симеоново/: 1, 10, 11, 12, 14, 18, 2, 24, 4, 5, 7, 9 ; 51-ва /кв.симеоново/: 1, 11, 13, 16, 1а, 1б, 2а, 3, 3а, 4, 5, 7, ъгъла, бл. ул. 52-ра ; 52-ра /кв.симеоново/: 1, 2, 2а, 3, 5 ; 53-та /кв.симеоново/: 1, 10, 11, 12, 13, 3, 5, 7, 7а, 9 ; 61-ва /кв.симеоново/: 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ; 62-ра /кв.симеоново/: 5а ; 64-та /кв.симеоново/: 5 ; 69-та/в.з. Симеоново Север-витоша/: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, бл. В.з.с- Во - Север ; 77-ма /кв.симеоново/: 2 ; 83-та /кв.симеоново/: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 3 ; Босилек /кв.симеоново/: 15, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 64, бл. Офис ; В.з. Симеоново - Драгалевци: бл. Кл.703 С/у Бензин.омв ; Света Магдалина: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 44а, 47, 53 ; Симеоново: бл. К Л 703, с/у "omv", с/у Бенз.омв, север Упи 702, 728 С/у Омв 25.11.2014 09:00 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
Долни Пасарел Язовир Искър: бл. 2, 3, 5, 6, автосервиз, вила, водна Помпа, до Имот №169, кл. Б Ст.11, кл.а Ст. 5, кл.а Ст.1, кл.а Ст.10, кл.а Ст.11, кл.а Ст.12, кл.а Ст.13, кл.а Ст.14, кл.а Ст.15, кл.а Ст.16, кл.а Ст.17, кл.а Ст.17а, кл.а Ст.20, кл.а Ст.20а, кл.а Ст.21, кл.а Ст.4, кл.а Ст.5, кл.а Ст.6, кл.а Ст.6а, кл.а Ст.7, кл.а Ст.7а, кл.а Ст.8, кл.а Ст.9, кл.а, Ст.16, кл.б, кл.б Ст.5а, кл.б Ст.10, кл.б Ст.11, кл.б Ст.12, кл.б Ст.13, кл.б Ст.14, кл.б Ст.15, кл.б Ст.16, кл.б Ст.17, кл.б Ст.18, кл.б Ст.19, кл.б Ст.24, кл.б Ст.3, кл.б Ст.4, кл.б Ст.5, кл.б Ст.6, кл.б Ст.7, кл.б Ст.9, кл.б. Ст.11, клон А Ст.6а, пи 1025, ресторант, строителство 25.11.2014 10:15 - 13:00 Подмяна на СТИ
Лозен, Общ. Столична Альовица/34/: 1, 10, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 24, 3, 4, 43, 5, 6, 7, 8, 9, БЛ. КЪЩА ; Борова Гора: 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Бреза/30/: 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Васил Левски/люти Дол: 1, 11, 15, 30, 42, 43, 45, 49А, 55, 70 ; Вилна: 1, 11, 14А, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 5, 7, 9, БЛ. ВИЛА, КЪЩА ; Вилна Зона Караджин: БЛ. УЛ.ЗАГРАДЕНА ПОЛЯНА ; Връх Острокап/32/: 1, 13, 2, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9 ; Габер: 1, 1А, 2, 3 ; Единство: 1, 10, 11, 13, 15, 2, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9 ; Заградена Поляна/36/: 1, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 22, 3, 4, 6, 6А, 8, 9, БЛ. ВИЛА ; Ибровица: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 9 ; Караджин/31/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62А, 64, 68, 7, 70, 72, 74, 8, 9, БЛ. ВИЛА, ВИЛНА, ИМОТ2331, КЪЩА ; Минзухар/37/: 1, 3, 5 ; Наш Дом: 15, 3, 4, 6, БЛ. КЪЩА ; Пролетна/комсомолска/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 6А, 7, 9 ; Стадиона: 1, 11, 12, 3, 5, 6, 7, 8, ЗАД, БЛ. КЪЩА, ПОЛ21, СТРОИТЕЛСТВО ; Стефан Стамболов/г.шебов/: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8 ; Съединение/георги Димитров/: С/У 144 ;София ; 1-ва: 2, БЛ. ДОЛНИ ЛОЗЕН УЛ.НАШ ДОМ 25.11.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Лозен, Общ. Столична Зора/григор Бенев/: 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8 ; Иван Пешев/цветко Рогльов/: 15 ; Лозенска Планина/20/: 17 ; Преслав: 10А, 12, 14, 2, 4, 6, 8 ; Съединение/георги Димитров/: 1, 120, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 132А, 133, 134, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 193, 195, 196, 197, 199, 202, 203, 209 ; Теменуга: 8 25.11.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Герман Боне Хаджибонев/бузлуджа/: 11, 11а, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 7, 9 ; Герман: 4703, бл. М.ефендийско ; Кокиче/4-та/: 1, 2, 3, 4, 5, 7, бл. Вила В Парцел 41, строителство ; Местност Смреката: 11 ; Милуш Станоев/пею Яворов/: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; Осми Март/15-та/: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ; Старата Чешма/апостол Янков: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Трети Март /3-та/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9а ;София ; 1-ва: бл. В.з.терасите Пи347-герман 26.11.2014 11:00 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Панчарево Детски Град: 32, 43, бл. Бунгало, вила, работилница, строително Табло ; Местност Косанин Дол: 3 ; Самоковско Шосе: 110, 14а, 167, 32, 4а, 6, 7, 80, бл. Лозето, павилион, склад За Строителни Материали, стопанска Постройка, стр.т/търг.к-с, строително Табло, строителство ; Черешова Градина: 15 ;София ; Самоковско Шосе: 149 26.11.2014 10:01 - 13:00 Подмяна на СТИ
Лозен, Общ. Столична Блазна/29/: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, БЛ. В.ПОМПА ; Васил Левски/люти Дол: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 22, 22А, 22Б, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 2Б, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9 ; Изгрев: 1А, 4 ; Кипарис/22/: 12, 14, 5 ; Могила/16-та/: 14 ; Полуврак/24/: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 23, 25, 3, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9, №22 ; Прогоно/28/: 10, 16, БЛ. КЪЩА ; Суходол/27/: 2, 4 ; Хаджи Димитър/стефан Вуков/: 14А, 18, 20, 24, 7 26.11.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Лозен, Общ. Столична Вилна Зона Караджин: БЛ. ПИ 44063, 6229, 3181 ; Дивано/5-та/: 13, 16 ; Зора/григор Бенев/: 19, 4, 9 ; Иван Пешев/цветко Рогльов/: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 7, 7А, 8, 9 ; Караджин/31/: 48 ; Лозенска Планина/20/: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Маркова Ливада/4-та/: 2, 4, 6 ; Масларица/13-та/: 2 ; Могила/16-та/: 17 ; Ненко Германски/18-та/: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8 ; Преслав: 14, 3, 6, 8 ; Ракита/19-та/: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 22, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Садина/21/: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 22, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А ; Светлина: 20, 9 ; Старата Чешма/6-та/: 1, 13, 17, 3, 5, 9 ; Стопански Двор Долни Лозен: 2, С/У, СКЛ., БЛ. АВТОПАРК, В ДВОРА, ВОДНА ПОМПА, ВРАТАТА, КАМЕНОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА, КЪЩА, НА ЕДРО, СТОП.ДВОР, СТОПАНСКА СГРАДА, СТРОИТЕЛСТВО, ТЕЛЧАРНИК, ТЕЛЧАРНИК №16 ; Съединение/георги Димитров/: 117, 137, 153, 158, 165, 171, 175, ДО, БЛ. СЪВЕТА ; Теменуга: 2, 5, 8 ; Янко Панайотов/74/: 27 26.11.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
вилна зона 27.11.2014 10:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Лозен, Общ. Столична Альовица/34/: 1, 10, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 2, 20, 21, 24, 3, 4, 43, 5, 6, 7, 8, 9, БЛ. КЪЩА ; Борова Гора: 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Бреза/30/: 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Васил Левски/люти Дол: 1, 11, 15, 30, 42, 43, 45, 49А, 55, 70 ; Вилна: 1, 11, 14А, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 5, 7, 9, БЛ. ВИЛА, КЪЩА ; Вилна Зона Караджин: БЛ. УЛ.ЗАГРАДЕНА ПОЛЯНА ; Връх Острокап/32/: 1, 13, 2, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9 ; Габер: 1, 1А, 2, 3 ; Единство: 1, 10, 11, 13, 15, 2, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9 ; Заградена Поляна/36/: 1, 12, 13, 14, 16, 19, 2, 22, 3, 4, 6, 6А, 8, 9, БЛ. ВИЛА ; Ибровица: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 7, 9 ; Караджин/31/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62А, 64, 68, 7, 70, 72, 74, 8, 9, БЛ. ВИЛА, ВИЛНА, ИМОТ2331, КЪЩА ; Минзухар/37/: 1, 3, 5 ; Наш Дом: 15, 3, 4, 6, БЛ. КЪЩА ; Пролетна/комсомолска/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 6А, 7, 9 ; Стадиона: 1, 11, 12, 3, 5, 6, 7, 8, ЗАД, БЛ. КЪЩА, ПОЛ21, СТРОИТЕЛСТВО ; Стефан Стамболов/г.шебов/: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8 ; Съединение/георги Димитров/: С/У 144 ;София ; 1-ва: 2, БЛ. ДОЛНИ ЛОЗЕН УЛ.НАШ ДОМ 27.11.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Лозен, Общ. Столична Вилна Зона Караджин: БЛ. ПИ 44063, 6229, 3181 ; Дивано/5-та/: 13, 16 ; Зора/григор Бенев/: 19, 4, 9 ; Иван Пешев/цветко Рогльов/: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 7, 7А, 8, 9 ; Караджин/31/: 48 ; Лозенска Планина/20/: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Маркова Ливада/4-та/: 2, 4, 6 ; Масларица/13-та/: 2 ; Могила/16-та/: 17 ; Ненко Германски/18-та/: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 6, 8 ; Преслав: 14, 3, 6, 8 ; Ракита/19-та/: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 22, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Садина/21/: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 2, 22, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А ; Светлина: 20, 9 ; Старата Чешма/6-та/: 1, 13, 17, 3, 5, 9 ; Стопански Двор Долни Лозен: 2, С/У, СКЛ., БЛ. АВТОПАРК, В ДВОРА, ВОДНА ПОМПА, ВРАТАТА, КАМЕНОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА, КЪЩА, НА ЕДРО, СТОП.ДВОР, СТОПАНСКА СГРАДА, СТРОИТЕЛСТВО, ТЕЛЧАРНИК, ТЕЛЧАРНИК №16 ; Съединение/георги Димитров/: 117, 137, 153, 158, 165, 171, 175, ДО, БЛ. СЪВЕТА ; Теменуга: 2, 5, 8 ; Янко Панайотов/74/: 27 28.11.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Лозен, Общ. Столична Варовита/7-ма/: 10, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9, БЛ. КЪЩА ; Дивано/5-та/: 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22А, 24, 26, 33 ; Еделвайс/72/: БЛ. УЛ.БОЛЯРКА 5 ; Крушите/3-та/: 1 ; Малина/15-та/: 1, 2, 4 ; Маркова Ливада/4-та/: 14, 16, 21, 24А, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, БЛ. ПИ 3058 КВ.540 ; Масларица/13-та/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26А, 28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Методи Бегов/9-та/: 11 ; Могила/16-та/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 65А, 6А, 7, 71, 8, 9 ; Обретеница/26/: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8 ; Рашовец: 14 ; Рудината/10-та/: 1 ; Светлина: 12, БЛ. ВР.ЗА СТРОИТЕЛСТВО ; Св.спас/янаки Чокерски/: БЛ. ПОМПА ; Съединение/георги Димитров/: 112, 125 ; Теменуга: 1, 10, 22, 24, 26, 3, БЛ. СТР.ТАБЛО, СТРОИТЕЛСТВО ;София ; Могилата: БЛ. Д.ЛОЗЕН 28.11.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община ПОДУЯНЕ
София Левски Зона В: БЛ. 21 ВХ.В 25.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Левски Зона В: БЛ. 24 ВХ.А, Б ; Левски Зона В: БЛ. 25 ВХ.А, Б 25.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Тодорини Кукли: БЛ. 97 26.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Ботевградско шосе 26.11.2014 09:15 - 16:30 Инвестиционна програма
София Тодорини Кукли: БЛ. 97 27.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Хаджи Димитър: БЛ. 20 ВХ.А ; Хаджи Димитър: БЛ. 21 ВХ.А, Б, В 27.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Хаджи Димитър: БЛ. 176 ВХ.А 27.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Хаджи Димитър: БЛ. 176 ВХ.Б, В, Г, Д, Е 28.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община СЕРДИКА
София Враня: 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 75, 79-83, БЛ. АПАРТАМЕНТ, АТ.1, АТ.2, ГАР.1, ГАР.2, ГАР.3, ГАР.4, ПАРТ. ; Габрово: 6-8 ; Калофер: 10, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Карлово: 11-13, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 6, 8, , 6-10, 6-8, 6-8 Б, 6-8Б, 8-10, БЛ. 6-8-10, ГАРАЖ 2, ГАРАЖ 5, МАГ.4 ; Козлодуй: 132, 141, 146, 148, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, БЛ. 148 ; Свищов/венко Рашков Китов/: 10, 12, 14, 18, 3, 4, 5, 7, 8 ; Сливница: 127, 133, 135, 137, 139, 147, 151, 153, 155, 157 ; Яворова Чука: 10А, 3 24.11.2014 10:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София Родопи: 21, 23, 25 25.11.2014 12:00 - 14:00 Инвестиционна програма
София бул. Княгиня Мария Луиза: 108, 108 А, 112, бл. 112а, 114, 25.11.2014 10:00 - 12:00 Инвестиционна програма
София Княз Борис I: 190, 192, 194, 200, 202, 202б, 206, 210, 213, 216, 218 26.11.2014 10:00 - 14:00 Инвестиционна програма
ул.Раковски 18 27.11.2014 10:00 - 12:00 Инвестиционна програма
София Илиянци/лиляна Димитрова/: 2, 25, 4, 6 ; Константин Преславски: 1 ; Павел Бобеков: 12, 2, 4, 5 ; Пробуда: 3 ; Първа Българска Армия: 11в, 13, 14, 18, 2, 4, 5, 9а, ; Шлосер: 1, 19 28.11.2014 10:00 - 12:00 Инвестиционна програма
Община СЛАТИНА
София Александър Фон Хумболт: 26, 29 ; Гео Милев: бл. 134, 135, 148, 149, х-л Плиска, Паркинг, подлез ; Коста Лулчев/асен Велчев/: 13, 17, 19, бл. /н.коперник, 158, к.лулчев /н.коперник, к.лулчев/н.коперник, ъгъла С Н.коперник ; Николай Коперник: 12, 6, 8, бл. 152, 153, на Ъгъла С Цариградско Шосе ; Прелом/асен Халачев/: 10, 2, 5, 5а, 8а ; Цариградско Шосе/тракия/: 83, подлез, бл. Подлез Плиска, х-л Плиска 24.11.2014 09:30 - 16:30 Инвестиционна програма
Агенция по вписванията 25.11.2014 09:30 - 13:30 Инвестиционна програма
София Владово: 5 ; Спътник: 10, 10б, 16, 17, 4, 8, бл. Ат.1, ат.15, ат.16, ат.17, ат.2, ат.22, ат.23, ат.29, ат.36, ат.37, ат.4, ат.5, ат.6, ат.7, ат.8, ат30, офис 1, офис 2, офис 4, офис3, таван 1 25.11.2014 10:00 - 10:30 Инвестиционна програма
София 501-ва/слатина/: 1, 2, 3, 4, 7, 12-14 ; 504-та/слатина/: 2, 3А, 4, 7, 8, 9, 15, 21 ; 507-ма/слатина/: 2, 4, 6, 7, 18, 29 ; 502-ра/слатина/: 1, 3, 7 ; 503-та/слатина/: 3, 4, 8, 13, 19 ; 508-ма/слатина/: 9, 15 ; 505-та/слатина/: 2, 4, 5, 11 ; 517-та/слатина/: 5, 17, 25, 29, 33, 41 ; 511-та/слатина/: 1, 2, 3, 24, 29 ; 515-та/слатина/: 1, 3, 6, 22, 23 ; 518-та/слатина/: 6, 16А, 28А, 33 ; 519-та/слатина/: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 23, 25, 26 ; 520-та/слатина/: 17, 31, 57 28.11.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община СРЕДЕЦ
София 25.11.2014 09:30 - 16:00 Работа по съоръжения НН
София Витоша: № 47, 59, 67, 69, 69А, 69Б ; Неофит Рилски: 40 ; Хан Аспарух: 24, 26, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49А, 49Б ; Христо Белчев/гаврил Генов/: 45, 45А, 45Б 25.11.2014 09:15 - 16:15 Профилактика на съоръжения СрН
бул. Драган Цанков 4 - БНР 25.11.2014 09:00 - 15:00 Работа по съоръжения чужда собственост
София Леонардо Да Винчи: 11, 11А, 11Б, 13, 15, 17, 8, 9 ; Мизия: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ; Николай В.гогол: 20А, 22 ; Тича/георгица Карастоянова/: 2, 4, 6 ; Хан Омуртаг: 10, 2, 4, 6, 8 ; Янтра: 12, 14, 15, 16, 17А, 19, 20, 21, 22 26.11.2014 09:30 - 12:30 Подмяна на СТИ
София Георги С.раковски: 122, 148Б, 152 ; Г.с.раковски: 148 ; Рачо Димчев: 1, 2, 4, 6 26.11.2014 09:15 - 16:15 Профилактика на съоръжения СрН
София Георги С.раковски: 125, 133, 135, 137, БЛ. 1 ; Славянска: 6, БЛ. УЛ.СЛАВЯНСКА/УЛ.6-ТИ СЕПТЕМВРИ 27.11.2014 09:30 - 12:00 Подмяна на СТИ
София ул. 6-и Септември 45А 27.11.2014 09:15 - 16:15 Профилактика на съоръжения СрН
София Ген. Паренсов: 11, 13, 15, 27, 4 ; Граф Игнатиев: 39 ; Мальовица: 3 Б, 3Б, 4, 5, 6 ; Цар Шишман: 25, 27 А, 27А, 29, 31 28.11.2014 09:15 - 16:00 Инвестиционна програма
Община СТУДЕНТСКИ ГРАД
София бул.Климент Охридски 115, 119+басейн 28.11.2014 09:30 - 13:00 Подмяна на СТИ
Община ТРИАДИЦА
София ул. Шандор Петьофи 56 24.11.2014 11:00 - 12:00 Нови присъединявания
София ул.496 , ул.Чолака , ул.493 ; 25.11.2014 09:00 - 11:00 Инвестиционна програма
София ул. Неофит Рилски 23, 23 А, 25, 27, 29, 20, 22, 24, 26, 28 ; ул. Княз Борис 60, 62, 64, 66, 68, 70 , 72 , 74 ; ул. Асен 36 ; ул. Парчевич 20, 22, 24, 26, 28 27.11.2014 09:15 - 14:00 Инвестиционна програма
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"
Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • пишете ни

Информация за предстоящи
ремонтни дейности и дейности.

Графици