София

Начална страница » Услуги » Графици » График на планови ремонти » София

Място Дата Време Обяснение
Община ВИТОША
гр.София кв.Бояна ;ул-ци БОГОВА СТЪПКА;БЕЛОВОДСКИ ПЪТ;БАЙКАЛ;1-ВА;БОЯНСКА РЕКА 15.09.2014 08:00 - 16:30 Монтаж на балансово мерене.
БОЯНЕЦ;АЛЕКСАНДЪР ПУШКИН;788-МА/ВИТОША/;БРАТЯ БЪКСТОН;БОЯНА;БОЯНСКА ПЕСЕН/774/614-та, Божур 15.09.2014 08:00 - 16:30 Монтаж на балансово мерене.
София 415-та: 3, БЛ. КВ.ДРАГАЛЕВЦИ П.К. 9;Василий Врач/409/ /в.з.симеоново-драгалевци/: БЛ. ВИЛА ; В.з. Симеоново - Драгалевци: БЛ. ЧУЧУРА 3 ; За Буквите/415/ /в.з.симеоново-драгалевци/: 1, 10, 11, 2, 21, 3, 3А, 3Б, 4, 6, 7, 8, БЛ. ВИЛА, МОСТА ; Огюст Дозон/414/ /в.з.симеоново-драгалевци/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 25, 25А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Проф.йордан Иванов/508//в.з.симеоново-драгалевци/: 22 ; Шарколия/413/ /в.з.симеоново-драгалевци/: 1, 11, 2, 3, 4, 6, 9, 9А 15.09.2014 10:00 - 13:00 Монтаж на балансово мерене.
София 504-та/слатина/: БЛ. В.З. СИМЕОНОВО - ДРАГАЛЕВЦИ ; 505/драгалевци/: 16 ; 506/драгалевци/: 5А ; 507-ма/в.з. Симеоново-драгаревци/: 2, 6А ; Акад.стоян Аргиров/502/: 14 ; В.з. Симеоново - Драгалевци: 1, 5А, БЛ. НА УЛ.506А ; Железният Светилник/504/в.з.симеоново-драгалевци/: 2, 3 ; Преспанските Камбани/505/в.з.симеоново-драгалевци/: 10, 19, 2, 23, 24, 26А, 9 ; Проф.александър Бурмов: 13А, 28, 7, 8 ; Христо Бръзицов/506//в.з.симеоново-драгалевци/: 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9 15.09.2014 13:00 - 16:00 Монтаж на балансово мерене.
гр.София кв.Манастирски ливади-запад ;ул.Иван Сусанин №59 Вх.А 15.09.2014 08:00 - 16:30 Монтаж на балансово мерене.
София V-773, Кв.257: бл. М."павлово-бъстон" ; Братя Бъкстон: 1, бл. 12;Бъкстон: бл. 12 ; Ген. Суворов: бл. 41 ; Тодор Каблешков: 13 15.09.2014 09:15 - 16:00 Профилактика на ТП по схема 117.
гр.София кв.Бояна ;ул-ци: ;ДЕСИСЛАВА;ГЕРГАНИЦА;ВОДЕНИЧНИЦА /АЛ.ПУШКИН/;ДАСКАЛ СТОЯН ПОПАНДРЕЕВ, Брезовица, Василашко езеро, Булайр 613 16.09.2014 08:00 - 16:30 Профилактика
София 20-та /ж.к.бункера/: 1, 2А, 4 ; 2-ра /ж.к.бункера/: 103, 109, 111, 89, 99 Бяла Река: 45 16.09.2014 10:00 - 13:00 Монтаж на балансово мерене.
София Монах Спиридон/501/ /в.з.симеоново-драгалевци/: 11, 8, БЛ. ДЯСНО 16.09.2014 13:00 - 16:00 Монтаж на балансово мерене.
София Люти Дол: 20, 22 16.09.2014 14:00 - 16:00 Профилактика на ТП от фирма Мегаел.
гр.София кв.Манастирски ливади-запад ;ул.Иван Сусанин №59 Вх.Б 16.09.2014 08:00 - 16:30
София Ботунец 1: бл. 13 ; Братя Бъкстон: 1, 28, 38, бл. 11, бл. 13 ; Бъкстон: 28, бл. 10, 11, бл. 13, 15, 16 ; Ген. Суворов: 63, бл. 11 ; Тодор Каблешков: бл. 10 16.09.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на ТП по схема 118.
гр.София кв.Манастирски ливади-запад ;ул.Иван Сусанин №59 Вх.В 17.09.2014 08:00 - 16:30
София 403/драгалевци/: БЛ. НА СТЪЛБА ; 416/драгалевци/: 9, БЛ. ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ; 420-та/триядица/: 7 ; 454/драгалевци/: БЛ. УПИ XIX 307 КВ.59А ; 509-та /в.з.симеоново - Драгалевци/: 12 ; Акад.стоян Аргиров/502/: 12, 14, 19, 6, 7, 8, 8-10, №21, БЛ. ВИЛА, ИМОТ 28-1156 ; В.з. Симеоново - Драгалевци: 1А, 4-4, КВ.60, УПИ 7, БЛ. 1134 859 КВ.605-СТР.ТАБЛО, 2 ЧАСТ, ВИЛА, ДО ТА ЗАХАРИ ЗОГРАФ, КВ.59 ПАРЦ.12-1220, МОСТ 5, МОСТ КВ.1, УЛ.МОСТА 6, ХVІІ-757, ЧУЧУРА ; Драгалевци: 4, 55, 7А, БЛ. ВИЛНА ЗОНА, КВ.61, УЛ.501, УЛ.ЕЛОВИЦА №57В, УПИ ХХV-1190 КВ.22А ; Еловица /кв. Драгалевци/: 67 ; Захари Зограф: 55, 55A, 55А, 57, 65, 78, БЛ. 2, ВИЛА, КВ.605, СТР.ТАБЛО/СГР.АЗАЛИЯ, СТР.ТАБЛО/СГР.ЛОТОС, СТР.ТАБЛО/СГР.ТЕМЕНУГА, УПИ XI-1174, КВ.91Б ; Манастирски Ливади: 20 ; Могилата: БЛ. ВИЛА ; Монах Спиридон/501/ /в.з.симеоново-драгалевци/: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 4, 5А, 6, 8, ЪГЪЛА, БЛ. УЛ.502 ; Павел Дованлийски: 5 ; Пирински Еделвайс/драгалевци/: 60, БЛ. КВ.60 ; Проф.александър Бурмов: 23, 26, БЛ. ВИЛА ; Проф.йордан Иванов/508//в.з.симеоново-драгалевци/: 24А ; Сава Доброплодни/421/ /в.з.симеоново-драгалевци/: 5 ; Симеоново: 5, БЛ. УЛ.ГРАДИНСКО КОКИЧЕ, УПИ X 1250 ПАРЦЕЛ X ; Синьо Лято/1-ва/ /кв. Симеоново/: 32 ; Христо Бръзицов/506//в.з.симеоново-драгалевци/: 22 ; Шарколия/413/ /в.з.симеоново-драгалевци/: 1, 8 17.09.2014 10:00 - 13:00 Монтаж на балансово мерене.
София ул. Бистршко шосе ; ул. Хотнишки водопад ; ул. Душанци 17.09.2014 13:00 - 16:00 Монтаж на балансово мерене.
КАМЕННО ЗДАНИЕ, Живата вода, Иваница, Данчев, Карамфил, Копито, Дренето, Деян Гьоргов 17.09.2014 08:00 - 16:30 Профилактика
София 1-ва /драгалевци/: 5, №2 17.09.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на к-ка ул. Гена Димитрова 52 от фирма Ел Тел Инженеринг IB-31-14-40418-KH-KL
София 16-та /в.з.малинова Долина/: 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 31, 34, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 58, 59, 6, 60, 60А, 61, 62, 64, 67, 7, 71, 73, 75, 8, БЛ. РАЗШИРЕНИЕ ; 1-ва: БЛ. В.З.БУНКЕРА УПИ 603 КВ.5 ; 1-ва/ В.з. Малинова Долина/: 101, 107, 14А, 18, 21, 22, 25, 28, 3, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 65, 69, 87, 89, 97, 99 ; 21-ва /в.з.малинова Долина/: 3, 4, 8 ; 28-ма /ж.к.бункера/: 16, 3 ; 29-та: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 1А, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 3, 32, 34, 39, 6, 62, 7, БЛ. БУНКЕРА, В.З.МАЛИНОВА ДОЛИНА, ВИЛА ; 30-та: 1, 2, 3 ; 37-ма /ж.к.бункера/: 5 ; 38-ма /ж.к.бункера/: 9 ; Башлийски Езера: 28 ; Бистришко Шосе: 1-2, 103 ; Мургана: 2 18.09.2014 13:00 - 16:00 Монтаж на балансово мерене.
гр.София кв.Бояна ;ул-ци;ПОЕТИЧНА/606/, Орешарска, Момина скала, Поп Евстрати Витошки/Бр.Бък, Кумата, Марини круши, Пантелей 624, Оборище, Маруша, Панора 18.09.2014 08:00 - 16:30
София 421-ва/триядица/: 10 ; 509-та /в.з.симеоново - Драгалевци/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А ; 510-та /в.з.симеоново - Драгалевци/: 10, 11, 12, 15, 2, 3, 4, 6, 8 ; Проф.йордан Иванов/508//в.з.симеоново-драгалевци/: 8 ; Сава Доброплодни/421/ /в.з.симеоново-драгалевци/: 10, 11, 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Стефан Веркович/419/ /в.з.симеоново-драгалевци/: 13 ; Тодорини Кукли: ДО БЛ.93 ; Христаки Павлович: 32 ; Цани Гинчев/420/ /в.з.симеоново-драгалевци/: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 3, 6, 7, 7А, 8, 9 ; Цар Иван Александър/симеон: 2, 5, 6 18.09.2014 10:00 - 13:00 Монтаж на балансово мерене.
гр.София кв.Манастирски ливади-запад ;ул.Иван Сусанин №65А 18.09.2014 08:00 - 16:30
гр.София кв.Манастирски ливади-запад ;ул.Иван Сусанин №60 19.09.2014 08:00 - 16:30
гр.София кв.Бояна ;ул-ци;ТЕРЕЛИК, Три Кладенци, Свестократор Калоян, Алекса, Сговорна дружина, РЕЗНЬОВЕТЕ 19.09.2014 08:00 - 16:30
София 207-ма: 24, 28, 30, 31, 32 ; 209-та/457/: 13, 23 ; 209-та/драгалевци/: 1, 11, 11А, 1А, 5, 7, 9, БЛ. УПИ ХІ-32, КВ.18 ; 210-та: БЛ. НАКРАЯ ; 211-та/драгалевци/: 13, 15, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, БЛ. ВИЛА ; 212-та/драгалевци/: 1, 11, 14, 16, 2, 4, 5, 7, 8, 9 ; Д-р Кръстьо Кръстев/211-та: 15 ; Невена Коканова: 11, 9, № 8, БЛ. АП2 19.09.2014 13:00 - 16:00 Монтаж на балансово мерене.
София 77-ма /кв.симеоново/: 2 ; 83-та /кв.симеоново/: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 24, 3 19.09.2014 10:00 - 13:00 Монтаж на балансово мерене.
Община ВРЪБНИЦА 19.09.2014 08:00 - 16:30
ул.4 - 2, 4, 6, 8, 10, 12 и ул.22 - 3, 6, 9 и ГАРА ОБЕЛЯ 19.09.2014 08:45 - 14:30 Профилактика и ремонт по събитие д.Ср.н. 917014
Община ВЪЗРАЖДАНЕ
София Сердика: БЛ. 12, 15, 15-А, 15А, 16, 25, ТРАФ. ДО 15.09.2014 08:45 - 14:45 профилактика
София Апостол Войвода: 1 ДО, БЛ. 1 ; Арх.петко Момчилов/кузман Ш: 2, 4, 8 ; Батолова Воденица/темелко Ненков/: 32, 34 ; Ген. Цончев: 10, 12, 2, 6, 8 ; Гюешево/ламби Кандев/: 11, 71, БЛ. СИНИ ВИР ; Земляне/тинтява/: 11 ; Незнаен Воин: 13, 2, 6, 9, БЛ. 1, 2 ; Охридско Езеро: 3, 54, 56 ; Сердика: 13А, БЛ. 1 ; Сини Вир: 7, ДО, БЛ. 9 - АВТОМИВКА, 9 - ПАРКИНГ ; Хайдут Велко: 2, 4, 5, 6 ; Хмелница: 3 ; Цани Гинчев: 12, 14 15.09.2014 10:20 - 16:00 профилактика
София Гюешево/ламби Кандев/: 27, 29, 80, ДО, БЛ. 24 ; Земляне/тинтява/: 11, 12 ; Охридско Езеро: 18-20, 52, 54, 56 ; Паяк Планина: 13, 17, 19, 21 ; Сердика: БЛ. 23, 24, 25 16.09.2014 07:59 - 17:46 профилактика
Сердика блок 12 16.09.2014 09:15 - 16:15 профилактика
София Георче Петров: БЛ. 120 ; Гюешево/ламби Кандев/: 13А, БЛ. 14А ; Зона Б-19: БЛ. 11-12, 9 ; Зона Б-5: БЛ. 12 ; Перник: 176, ДО, БЛ. 11-12, 11-12 ЖК. ЗОНА Б-19 ; Преображение: 13А ; Сердика: БЛ. 12, 12А ; Цар Самуил: 50 16.09.2014 08:30 - 16:30 профилактика
У-ще Шапкаров 17.09.2014 08:45 - 08:45 профилактика
София Сердика: БЛ. 3, 5 17.09.2014 08:45 - 15:45 профилактика
София Сердика: БЛ. 1, 2, 3, 4 18.09.2014 08:45 - 15:45 профилактика
София Сердика: БЛ. 4, 6 18.09.2014 08:45 - 15:45 профилактика
Бензиностанция Лукойл Разсадника - Коньовица 19.09.2014 09:00 - 16:00 профилактика по искане на клиента заявление- 1201577617
гр. София ж.к. Разсадника, ул. Освобождение: № 6, № 8, № 12, № 16, № 20, № 26, № 30, № 34, № 36 19.09.2014 08:30 - 16:30
София Сердика: БЛ. 5, 6, 7 ; Фурка: 7 19.09.2014 08:45 - 16:45 профилактика
Община ИЗГРЕВ
София бул.Д-р Г.М.Димитров 14 16.09.2014 10:00 - 12:00 Монтаж на бал.мерене
София Психиатрия 4км на ул.Д-р Любен Русев+Печатница 17.09.2014 10:00 - 13:00 Монтаж на бал.мерения
Община ИЛИНДЕН
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 309, 310, 313, 313Б ; Цар Симеон: БЛ. 313 15.09.2014 12:00 - 14:00 монтаж на балансово мерене
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 375, 376, 377 15.09.2014 10:00 - 12:00 монтаж на балансово мерене
Лозен, Общ. Столична Бор/47/: 3 ;София ; Йосиф Щросмайер: 25, БЛ. С/У 366А ; Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 366, 366А 15.09.2014 08:15 - 10:00 монтаж на балансово мерене
Бл.316 София Вълчо Иванов 15.09.2014 14:00 - 16:00 монтаж на балансово мерене
София Вълчо Иванов блок 146 16.09.2014 08:15 - 12:00 монтаж на балансово мерене
София Вълчо Иванов блок 145 16.09.2014 12:00 - 16:00 монтаж на балансово мерене
София Георче Петров: БЛ. ПРЕД БЛ.298 ; Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 297, 298А ; Хайдут Сидер: БЛ. ПАВИЛИОН ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА, ПОСЛ.СП.ТР.3, О 17.09.2014 08:15 - 10:00 монтаж на балансово мерене
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 299 17.09.2014 12:00 - 14:00 монтаж на балансово мерене
София Вълчо Иванов блок 297 17.09.2014 10:00 - 12:00 монтаж на балансово мерене
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 125 ; Цар Симеон: 263, ДО, БЛ. 126, 243, 243-247 17.09.2014 14:00 - 16:00 монтаж на балансово мерене
София Илинден: БЛ. 135 ; Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 135 18.09.2014 08:15 - 10:00 монтаж на балансово мерене
София Вълчо Иванов блок 136 18.09.2014 10:00 - 12:00 монтаж на балансово мерене
София Илинден: БЛ. 134 ; Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 134 18.09.2014 12:00 - 16:00 монтаж на балансово мерене
София Константин Величков: 26А, БЛ. ЕВРОФУТБОЛ ; Преображенско Въстание: 18 ; Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 202, 203 19.09.2014 12:00 - 14:00 монтаж на балансово мерене
София Вълчо Иванов блок 317 19.09.2014 08:30 - 12:00 монтаж на балансово мерене
София Константин Величков: 12, 14, 26, ДО, БЛ. 203, 3, УПИ II-457, КВ.8, ДО 202 ; Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 202, 203, 204, 322, 324 ; Цар Симеон: 215, 217, 219, 221, 278 19.09.2014 12:15 - 15:15 балансово мерене
Община ИСКЪР
София Дружба 2: бл. 515, 519 16.09.2014 09:01 - 16:00 Профилактика
София Дружба 2:бл.515 и 519 16.09.2014 09:00 - 17:00 Профилактика
София Дружба 2:бл.304, бул.Проф.Цветан Лазаров 114, бистро Ива, ;бл.313, 315 вх.В и Г, 317 17.09.2014 08:45 - 16:50 Профилактика
София Дружба 2: бл. 263, 264 вх.В и Г;бл.272;бл.273 вх.Б и В; ;Автосервиз с/у бл.272 + бензиностанция Петрол 18.09.2014 08:30 - 17:00 Профилактика
София ТП Авторемонтен завод , Гара Искър 19.09.2014 11:30 - 16:00 Профилактика. Заявление в САП №1201580468
София Дружба:бл.90 вх.А, Б, В, Г, Д;бл.127 вх.А и Б;Супермаркет Европа;У-ще до бл.90 19.09.2014 13:00 - 15:30 Профилактика и бал.мерене.
Община КРАСНА ПОЛЯНА
гр. София ж.к. Разсадника: БЛ. 23 ВХ. А 15.09.2014 08:30 - 16:30
гр. София ж.к. Разсадника: БЛ. 22 ВХ.А, ВХ.Б, ВХ.В 15.09.2014 08:30 - 16:30
София Красна Поляна II Част: БЛ. 10 ВХ.А и Б 15.09.2014 09:00 - 15:00
гр. София ж.к. Разсадника: БЛ. 24 ВХ.В, ВХ.Г 16.09.2014 08:30 - 16:30
София Красна Поляна II Част: БЛ. 10 ВХ.В и Г 16.09.2014 09:00 - 15:00
гр. София ж.к. Разсадника: БЛ. 25 ВХ.А, ВХ.Б 16.09.2014 08:30 - 16:30
гр. София ж.к. Разсадника: БЛ. 25 ВХ.В, ВХ.Г 17.09.2014 08:30 - 16:30
София Красна Поляна II Част: БЛ. 11 ВХ.А и Б 17.09.2014 09:00 - 15:00
гр. София ж.к. Разсадника: БЛ. 26 ВХ.В, ВХ.Г 17.09.2014 08:30 - 16:30
София Красна Поляна II Част: БЛ. 11 ВХ.В и Г 18.09.2014 09:00 - 15:00
гр. София ж.к. Разсадника: БЛ. 87 ВХ. А, ВХ. Б, ВХ. В, ВХ. Д, ВХ. М 18.09.2014 08:30 - 16:30
гр. София ж.к. Разсадника: БЛ. 107 19.09.2014 08:30 - 16:30
София Красна Поляна II Част: БЛ. 12 ВХ.А и Б 19.09.2014 09:00 - 15:00
Община КРАСНО СЕЛО
З-д Средец 15.09.2014 08:00 - 16:30 Р и П
София Св.георги Софийски/георги С: БЛ. 74 , вх.А и вх.Б 15.09.2014 08:30 - 12:30 подмяна на стари проводници за СТИ
София ж.к. Красно Село бл. 257, бл. 253 вх. В, вх. Г, вх. Д, вх. Е, вх.Ж, бл. 254, бл. 254 А, бл. 254 Б 17.09.2014 13:00 - 16:30 Планова профилактика по схема №90
София Луи Айер/никола Каменов/: БЛ. 115 18.09.2014 08:30 - 16:00
София Балканджи Йово 31-33 ;Балчик 2, 6 ;Цар Борис III 92, 94, 96 пицария Мечо пух ;Балканджи Йово 25, 27, и 29 18.09.2014 15:20 - 16:30 Монтаж балансово мерене МУД
София Гоце Делчев/емил Марков/: БЛ. 6, вх.А и вх.Б 19.09.2014 08:30 - 16:00
София Гоце Делчев/жк Емил Марков/: БЛ. 256А, вх.Б 19.09.2014 08:30 - 16:00
Община ЛОЗЕНЕЦ
София ул. Борован 17.09.2014 09:00 - 11:00 Ново присъединяване от фирма "ЕЛЕКТРОБИЛД" ООД по заявление №1201584409
София Бигла: 30, 32, бл.31 ; Кричим/петко Енев/: 33, 35, 43, 45, 47, бл.23, бл.25 ; Плачковица: 11 18.09.2014 09:00 - 11:00 Монтаж балансово мерене МУД
София ул.Бигла 24 18.09.2014 13:00 - 15:00 Монтаж балансово мерене МУД
София Бигла 30 хотел "Калифорния " 18.09.2014 11:00 - 13:00 Монтаж балансово мерене МУД
Община ЛЮЛИН
гр. София ж.к. Люлин 9: БЛ. 984 ВХ. В, ВХ. Ж 15.09.2014 08:30 - 16:30
София Джавахарлал Неру: 28, БЛ. МАГАЗИН 28, МАГАЗИН 76, ОФИС 51, С. Ц-Р, С. Ц-ЪР, С.ЦЕНТЪР, СИЛВЪР Ц-Р, СИЛВЪР ЦЕНТЪР, СИЛВЪР ЦЕНТЪР ОФИС 47, СИЛВЪР ЦЕНТЪР ОФИС 48, СИЛВЪР ЦЕНТЪР ОФИС 49, СИЛВЪР ЦЕНТЪР МАГ.35, СИЛВЪР ЦЕНТЪР ОФ.74, СИЛВЪР ЦЕНТЪР ОФИС 44, СИЛВЪР ЦЕНТЪР ОФИС 45, СИЛВЪР ЦЕНТЪР ОФИС 64, СИЛВЪР ЦЕНТЪР ОФИС №22, ТОБ №20, ТЪР.ЦЕНТ. ; Люлин 6: БЛ. СИЛВЪР ЦЕНТЪР 16.09.2014 09:30 - 16:00 Монтаж на балансово мерене
София Люлин 5: 5, до, пред, бл. 501, 502, 503, до бл. 503, бл. 505, 506, 506 А, 506a, 506а, 523, 524, 525, 526, до бл. 506, срещу бл. 521 16.09.2014 09:15 - 15:30 Профилактика по схема
гр. София ж.к. Люлин 9: БЛ. 986 ВХ. Е, ВХ. Ж 16.09.2014 08:30 - 16:30
София Люлин 5: бл. 502, 504, 509, 510, 550, бл. 510, 511, 529, 545, До 17.09.2014 09:15 - 16:00 Профилактика
гр. София ж.к. Люлин 9: БЛ. 981 ВХ. А, ВХ. Б 17.09.2014 08:30 - 16:30
гр. София ж.к. Люлин 9: БЛ. 981 ВХ. Г, ВХ. Д 18.09.2014 08:30 - 16:30
бензиностанция европа 18.09.2014 09:30 - 15:00 „Профилактика по заявление 1201575243 и IND59/05.01.2014
София Кутлина: 2 ; Люлин 5: 5, до, бл. 531, 532, 533, посл.спирка Авт.310, бл. 534, 541, До 18.09.2014 09:15 - 16:00 Профилактика
гр. София ж.к. Люлин 9: БЛ. 981 ВХ. В, ВХ. Е 19.09.2014 08:30 - 16:30
ШЕЛ 19.09.2014 09:10 - 16:00 Профилактика по 12015 75248 IND59/05.01.2014
Община МЛАДОСТ
София Младост 1а: БЛ. 524 , вх.2, 4 15.09.2014 08:45 - 16:45
София Младост 1а: БЛ. 514, вх.А 15.09.2014 08:30 - 16:30
София Младост 1а: БЛ. 523, вх.5 , бл. 532, вх.1, 2 15.09.2014 08:15 - 16:15
София Младост 1а: бл. 530, вх.1 , 2 , 4 , бл.520 вх.1 , 4 15.09.2014 08:00 - 16:00
София Младост 2: Бл. 218, вх. А и вх.Б 15.09.2014 08:00 - 16:00
Бистрица, Общ. Столична 3-ти Март: 11, 2 ; Беликата: 1, 1 А, 10, 11, 13, 14, 2, 3, 4, 4 А, 5, 6 А, 7, 8, 9, 9 А ; Бучаро/методи Гергов/: 1, 2, 3, 4 ; Васил Левски/69-та/: 10, 12, 14, 18, 2, 4, 6, 8 ; Ведрина: 1, 10, 8 ; Гъбешница/52-ра/: 10, 11, 12, 14, 24, 4, 5, 6, 8 ; Ивайло/42-ра/: 10, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 8 ; Клисурговец/йордан Апостоло: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Никола Крушкин/2-ра/: бл. Павилион, ресторант ; Преспа/49-та/: 1, 2, 6 ; Стефан Стамболов/ник.попов/: 13, 14, 15, 15 А, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 9 ; Тинтява/36-та/: 39 ; Тополите/53-та/: 1, 11, 12, 14, 2, 2 А, 3, 4, 6, 7, 7 А, 8, 9 ; Трепетлика/51-ва/: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7 ; Цветна Градина//59-та/: 2, 2 А, 5 ; Шоплук/шопска Комуна/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Ягода/56-та/: 5 15.09.2014 10:01 - 14:01 Балансово мерене.
София Младост 1а: бл. 522, вх.3 , 5 , бл.526 вх.1 , 2, 4 15.09.2014 08:15 - 16:15
София Младост 2: Бл. 218, вх. А и вх.Б 16.09.2014 08:00 - 16:00
София Младост 1а: бл.555, вхА, Б, бл.528, вх.2, бл. 556, вх.1 16.09.2014 08:45 - 16:45
София Младост 1а , бл.534 16.09.2014 08:45 - 16:45
София Ален Мак / Горубляне: 1, 1 А, 10, 11, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 3 А, 3А, 4, 5, 5 А, 6, 7, 8, 9, БЛ. ЪГЪЛ С УЛ. "ИСКЪР"/АЛЕН МАК ; Боте Бърборков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20 А, 21, 22, 23, 23 А, 23 Б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Деян Попов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 8Е, 9, 9А ; Искър / Горубляне: 1, 1 А, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 21 А, 21 Б, 22, 23, 26, 29, 3, 31, 32, 33, 4, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 9 А ; Лазар Плачков: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 6 А, 6А, 7, 7А, 8, 9, БЛ. АВТОСЕРВИЗ, СТРОИТЕЛСТВО ; Петър Дипларов: 11 ; Самоковско Шосе: 31, 33, 35, 39, 39А, 39Б, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 ; Шамако: 10, 8 17.09.2014 08:45 - 16:45
Самоков Христо Зографски: 38 ;София ; Виднище / Горубляне: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31 А, 5, 7, 7А, 9 ; Висока Ела: 1, 3, 3А ; Георги Зоев: 1, 10, 10 А, 12, 2, 4, 6, 8 ; Горубляне: БЛ. 38, 40, 41, 42 ; Искър / Горубляне: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29 А, 30, 31, 31 А, 31А, 32, 33, 34, 34 А, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45 А, 46, 48, 48 А, 48А ; Освобождение / Горубляне: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 16А, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, БЛ. 1, 2 ; Петър Дипларов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 А, 17, 18, 18 А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 4 А, 5, 5 А, 6, 6 А, 7, 8, 9, БЛ. ЖИЛИЩНА СГРАДА ; Самоковско Шосе: 17, 19, 21, 25, 27, 29, 3, 43, 47, 9 17.09.2014 08:45 - 16:45
София Младост 1: бл. 88 вх.А и Б;Баничарница до ТП;Казино и Супермаркет 17.09.2014 13:00 - 16:00 Монтаж на бал.мерене
София Младост 2: Бл. 218, вх. А и вх.Б 17.09.2014 08:00 - 16:00
София Младост 1а , бл.555, вх.В 17.09.2014 08:45 - 16:45
Панчарево Местност Косанин Дол: бл. Вила, кв.40а, упи Vi-2220, Кв 38, упи 16-155 Кв.39, упи 2205 Кв.10 Р-н Панчарево, упи 5-670 Кв 10а, упи 6-3005 Кв.39, упи9-158 Кв. 40 ; Местност Ширините: 1, 1а, 1б, 2, 3, 31, 4, 5, 6, 7, бл. Къща 1, къща 10, къща 2, къща 9 17.09.2014 09:30 - 14:00 Балансово мерене.
София Младост 2: БЛ. 217, 217 ПРИСТРОЙКАТА, 218, 218А, 237, 238, ДО БЛ.239/ПРЕУСТРОЕНИ ГАРАЖИ В, КВ 11 УПИ 2-2104, М/У БЛ.239 И 217, ДО, ДО 217, С/У 18.09.2014 08:00 - 16:00
Самоков Христо Зографски: 38 ;София ; Виднище / Горубляне: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31 А, 5, 7, 7А, 9 ; Висока Ела: 1, 3, 3А ; Георги Зоев: 1, 10, 10 А, 12, 2, 4, 6, 8 ; Горубляне: БЛ. 38, 40, 41, 42 ; Искър / Горубляне: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29 А, 30, 31, 31 А, 31А, 32, 33, 34, 34 А, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45 А, 46, 48, 48 А, 48А ; Освобождение / Горубляне: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 16А, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, БЛ. 1, 2 ; Петър Дипларов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 А, 17, 18, 18 А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 4 А, 5, 5 А, 6, 6 А, 7, 8, 9, БЛ. ЖИЛИЩНА СГРАДА ; Самоковско Шосе: 17, 19, 21, 25, 27, 29, 3, 43, 47, 9 18.09.2014 08:45 - 16:45
София Младост 2: Бл. 218А 19.09.2014 08:00 - 16:00
София Ален Мак / Горубляне: 1, 1 А, 10, 11, 12, 12 А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 3, 3 А, 3А, 4, 5, 5 А, 6, 7, 8, 9, БЛ. ЪГЪЛ С УЛ. "ИСКЪР"/АЛЕН МАК ; Боте Бърборков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20 А, 21, 22, 23, 23 А, 23 Б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Деян Попов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 8Е, 9, 9А ; Искър / Горубляне: 1, 1 А, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 21 А, 21 Б, 22, 23, 26, 29, 3, 31, 32, 33, 4, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 9 А ; Лазар Плачков: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 18А, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 6 А, 6А, 7, 7А, 8, 9, БЛ. АВТОСЕРВИЗ, СТРОИТЕЛСТВО ; Петър Дипларов: 11 ; Самоковско Шосе: 31, 33, 35, 39, 39А, 39Б, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 ; Шамако: 10, 8 19.09.2014 08:45 - 16:45
София Горубляне: 4, БЛ. УЛ.4-ТА №10, УЛ.4-ТА №12, УЛ.4-ТА №16, УЛ.4-ТА №6, УЛ.4-ТА №8, УЛ.42-РА, УЛ.42-РА №4, УЛ.42-РА№4 ; Младост 2: БЛ. 261Д ; Самоковско Шосе: 36, 38, 40, 42, 46, 52, 56, 58, 60, 62, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 А, 81, 83, 83 А, 85, 89, 91, 91 А, 93, 97, 97 А, БЛ. ДО БЕНЗИНОСТАНЦИЯ "ОМВ" В ПОКО 19.09.2014 08:45 - 16:45
София Васил Пешев /кв.горубляне/: 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 14 А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34 А, 35, 4, 42, 5, 5 А, 6, 7, 8, 9 ; Самоковско Шосе: 38, БЛ. КВ ГОРУБЛЯНЕ 19.09.2014 08:45 - 16:45
София 12-ти Април / Горубляне: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 3 А, 4, 5, 8, 8 А ; 3-ти Май / Горубляне/: 1, 10, 10 А, 12, 12 А, 14, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 22, 22А, 24, 24 А, 26, 3, 5, 5 А, 6, 7, 8, 9 ; Васил Пешев /кв.горубляне/: 1, 14 А, 14А, 2, 4А ; Витоша / Горубляне: 20 ; Горубляне: 7, 7 А, 8, 9 ; Пети Ноември /горубляне: 1, 10, 11, 11 А, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, БЛ. СТРОИТЕЛСТВО ; Самоковско Шосе: 20, 24, 26, 32, 34, 36, 40, БЛ. УПИ VІІІ-372 КВ 40 ; Синчец: 1, 2 ; Синчец / Горубляне: 2 ; Царичина Поляна: 4 19.09.2014 08:45 - 16:45
София 12-ти Април / Горубляне: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 3, 3 А, 4, 5, 8, 8 А ; 3-ти Май / Горубляне/: 1, 10, 10 А, 12, 12 А, 14, 16, 17, 18, 1А, 2, 20, 22, 22А, 24, 24 А, 26, 3, 5, 5 А, 6, 7, 8, 9 ; Васил Пешев /кв.горубляне/: 1, 14 А, 14А, 2, 4А ; Витоша / Горубляне: 20 ; Горубляне: 7, 7 А, 8, 9 ; Пети Ноември /горубляне: 1, 10, 11, 11 А, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, БЛ. СТРОИТЕЛСТВО ; Самоковско Шосе: 20, 24, 26, 32, 34, 36, 40, БЛ. УПИ VІІІ-372 КВ 40 ; Синчец: 1, 2 ; Синчец / Горубляне: 2 ; Царичина Поляна: 4 19.09.2014 08:45 - 16:45
Бистрица, Общ. Столична 101-ва: 1 ;София ; Горубляне: БЛ. 36 И М/У БЛ 3, АВТОСЕРВИЗА, ДО АВТОСЕРВИЗА АВТОСЕРВИЗА, ИМОТ 2492, КВ.9 БЛ.20А, ДО, К 4, М/У ; Обреща: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9, БЛ. ГОРУБЛЯНЕ ; Поручик Мороз: 1, 1 А, 10, 11, 12, 2, 2 А, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; Пролет / Горубляне: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 А, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Роса /горубляне: 1, 1 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 42 А, 44, 46, 48, 5, 50, 6, 7, 8, 9 ; Самоковско Шосе: 13, БЛ. 1, 2, 3 ; Симеоновско Шосе/вол.шосе/: 1 19.09.2014 08:45 - 16:45
София Гродно: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Камчия: 1 ; Минзухар: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 8, 9 ; Павел Красов / Горубляне: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 35, 36, 4, 40, 5, 5А, 6, 7, 8, 9 ; Преслав / Горубляне: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Ремсиста: 1, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9 ; Самоковско Шосе: 1, 17, 19, 23, 3, 42, 46, БЛ. 1, АПТЕКА, ФУРГОН ; Ханчето: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8 ; Цариградско Шосе/тракия/: 34 ; Шиндра: 1, 10, 12, 12 А, 2, 4, 4 А, 6, 8, БЛ. УЛ.ШИНДРА /УЛ.КАМЧИЯ 19.09.2014 08:45 - 16:45
Самоков Христо Зографски: 38 ;София ; Виднище / Горубляне: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 31 А, 5, 7, 7А, 9 ; Висока Ела: 1, 3, 3А ; Георги Зоев: 1, 10, 10 А, 12, 2, 4, 6, 8 ; Горубляне: БЛ. 38, 40, 41, 42 ; Искър / Горубляне: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29 А, 30, 31, 31 А, 31А, 32, 33, 34, 34 А, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 45 А, 46, 48, 48 А, 48А ; Освобождение / Горубляне: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 16А, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, БЛ. 1, 2 ; Петър Дипларов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16 А, 17, 18, 18 А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 4 А, 5, 5 А, 6, 6 А, 7, 8, 9, БЛ. ЖИЛИЩНА СГРАДА ; Самоковско Шосе: 17, 19, 21, 25, 27, 29, 3, 43, 47, 9 19.09.2014 08:45 - 16:45
София Гродно: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Камчия: 1 ; Минзухар: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 8, 9 ; Павел Красов / Горубляне: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 35, 36, 4, 40, 5, 5А, 6, 7, 8, 9 ; Преслав / Горубляне: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Ремсиста: 1, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9 ; Самоковско Шосе: 1, 17, 19, 23, 3, 42, 46, БЛ. 1, АПТЕКА, ФУРГОН ; Ханчето: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8 ; Цариградско Шосе/тракия/: 34 ; Шиндра: 1, 10, 12, 12 А, 2, 4, 4 А, 6, 8, БЛ. УЛ.ШИНДРА /УЛ.КАМЧИЯ 19.09.2014 08:45 - 16:45
Община НАДЕЖДА
София Надежда 1: БЛ.157 ВХ.А 15.09.2014 09:00 - 15:00
София НАДЕЖДА 1 БЛ.156 ВХ.В 16.09.2014 09:00 - 15:00
София Надежда 1: БЛ. 156 ВХ.Г 17.09.2014 09:00 - 15:00
София Христо Силянов/бородински Б: 91, бл. Гараж 1, гараж 2, гараж 3, гараж 4, маг.1, маг.2-хим.чистене, маг.3-хим.чистене 18.09.2014 07:00 - 17:00 Монтаж балансово мерене
бул. Рожен № 20 и № 22 18.09.2014 08:00 - 08:00 Монтаж балансово мерене
София Надежда 1: БЛ. 115 ВХ.А 18.09.2014 09:30 - 15:00
София Бели Дунав: 10, 33, бл. Базар, кв.33, пазар, пазара ; Братя Шкорпил/240-та Надежд: 11, 3, 4, 5, 6, 6а, 9 ; Бял Люляк: 11, 13, 14, 14а, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6-8, 7, 9 ; Днепър: 1, 4, 5, 6, 7, бл. Магазин ; Еделвайс/общ.надежда/: 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 1а, 2, 21, 21а, 4, 5, 6, 7, 9, 9а ; Калия: 1, 2, 3, 3а, 4, 6 ; Котис/226-та Надежда/: 6 ; Ломско Шосе: 148, 150, 152, 152 А, 152а, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 172, 176, 180, 184, бл. Бърза Закуска, павил.-бюфет ; Люлин: 11, 11а, 13, 15 ; Марко Лерински/ранобудник/: 29 ; Надежда 4: бл. 455, 459 ; Търновска Конституция: 5 ; Христо Силянов/бородински Б: 14, 6, 66, 68, 70, 72 18.09.2014 08:00 - 17:00 Монтаж балансово мерене
София Надежда 1: БЛ. 115 ВХ.Б 19.09.2014 09:30 - 15:00
София Лев Толстой: бл. 55, 56, 66, 67, 68 19.09.2014 08:30 - 16:30 Монтаж на балансово мерене
София Лев Толстой: бл. 43 19.09.2014 07:00 - 17:00 Монтаж на балансово мерене
Община ОБОРИЩЕ
София Чаталджа: 49, 51, 59, 59 Гараж 1, гараж 3, гараж2, ;ул.Малкара ъгъла ул.Стара планина 16.09.2014 08:30 - 16:00 Монтаж на балансово мерене
София Искър: 82 ; Панайот Волов: 11 ; Христо Ковачев: 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17-а, 18, 20, 24, 24-26, 28, 30, 34, 6, бл. Ателие 2, ателие 3, ателие 4а, ателие 4б, ателие 5, ателие А, гараж 3, гараж 8, гараж 9, магазин Б, офис, партер Офис, снег Бар ; Черномен/иван Минков/: 14, 4, 6 16.09.2014 08:45 - 16:00 Монтаж на балансово мерене
София Земен: 1, 3 ; Калиманци: 2, 7, 9 ; Попова Шапка/станка И Любен: 10 ; Ситняково/хр.кабакчиев/: 50, 50а, 52, бл. 1, 2 ; Черковна/паун Грозданов/: 75б, 81 17.09.2014 09:15 - 16:15 Монтаж на балансово мерене
София Евлоги И Христо Георгиеви: 102, 104, 110, 112, 114, 116, 118, 120 ; Мадарски Конник: 4, 4-6-8, бл. 4-6-8, кафе Бар ; Мърфи: 23, 24, 24 Б ;17 ДКЦ 17.09.2014 09:30 - 16:15 Монтаж на балансово мерене
София Анжело Ронкали/тодор Стайко: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 7, 9 ; Васил Априлов: 1, 10, 9 ; Върбица/димитър Попов/: 2, 4, 7 ; Евлоги И Христо Георгиеви: 163, 165, 167, 169, 171, бл. Бълг.-съв.дружба ; Проф.асен Златаров: 7, 9, бл. Бщежитие, св.франциск 17.09.2014 09:45 - 16:15 Монтаж на балансово мерене
Община ОВЧА КУПЕЛ
София В.з. Люлин: БЛ. ВИЛА, КВ. 13, П-Л 12-17, П-Л 14, П-Л 2, П-Л 207, П-Л 24, П-Л 3-15, П-Л 35, П-Л 71, ПЪСТРОЦВЕТНА, УЛ.КАЛИНА, УПИ VІІІ-16, УПИ ХVІ-108 КВ.14, УПИ ХІ-246 КВ.2, КВ.10, КВ.11, КВ.12, КВ.14, КВ.15, КВ.17, КВ.18, КВ.20, КВ.21, КВ.3, КВ.4, КВ.6, КВ.7, КВ.8, КВ.9 ; В.з.люлин: БЛ. УПИ-ХХІІІ-219 кв.4 ; Георги Бенковски: 6 ; Люлин: БЛ. В.З.ЛЮЛИН КВ.16А ; Местност Бонсови Поляни: 10, 2, 57, КВ.1, КВ.10, КВ.12, КВ.13, КВ.14, КВ.15, КВ.17, КВ.18, КВ.19, КВ.2, КВ.21, КВ.3, КВ.4, КВ.40, КВ.6, КВ.60, КВ.7, КВ.8, КВ.9, П-Л 7, БЛ. БАРАКА, БЕНКОВСКИ, БОРИС 1-61, БУНГАЛО, В.З. ЛЮЛИН, В.З.ЛЮЛИН, ВЗ ЛЮЛИВ, ВЗ ЛЮЛИН, ВИЛА, ВРЕМЕННА ПОСТРОЙКА, ГЕРЕНА 7, КВ.21-7, КЮПО, ЛУД ГИДИЯ, П-Л 1-339, П-Л 11, П-Л 146, П-Л 3-27, П-Л VІ, П-Л VІІ, ПИРАМИДАТА, Т.ЛИВАД, УЛ.63, УПИ 8-229, УПИ II-176 КВ.11, УПИ IV-234 КВ.3, УПИ IX-58 КВ.18, УПИ V-233, УПИ VII-196 КВ.17, УПИ XI КВ.6 П-Л №181, УПИ XIX-226 КВ.4, УРАЛ 19-Г.Б., ЧЕРВЕНА РОЗА, ЧЕРВЕНА РОЗА 10 ; Овча Купел: БЛ. ВЗ.ЛЮЛИН УПИ ХІ -249 15.09.2014 - 19.09.2014 09:00 - 16:30 Изнасяне на табла от ф.МЕГА ЕЛ
гр.София кв.Горна Баня ;ул.Георги Богровски ;ул.Венец ;ул.Валозите ;ул.Велик Завет ;ул.Бойчо Бойчев ;ул.Буен поток ;ул.736-та ;ул.акад.Михаил Маджаров ;ул.Божидарица 15.09.2014 08:00 - 16:30
София бул. Никола Петков 20-40 16.09.2014 12:00 - 14:00 Профилактика на ТП от фирма Мегаел.
гр.София кв.Горна Баня ;ул.д-р Люба Григорова ;ул.Дъбето ;ул.Дъга ;ул.Дядо Цоне ;ул.Ехо ;ул.Кристал ;ул.Лазурно утро ;ул.Люлинско поточе ;ул.Маргаритка ;ул.Маркова баня ;ул.Мечово усое 16.09.2014 08:00 - 16:30
Мало Бучино Бенковска/в.з.симоница/: .№10, 1, 10, 11, 12, 13, 19, 2, 22, 27, 28, 29, 31, 4, 7, 8, 9, бл. Вила, кв.5 П-л 30 ; Бузлуджа/в.з.симоница/: 1 ; Васил Левски/в.з.симоница/: 1, 7, 9 ; Дъб/13-та/: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 8, бл. Вила ; Кокиче: 12, 12б, 15, 2, бл. И Реката ; Орлица: 8 ; Раковска/в.з.симоница/: 1, 10, 15, 4, 6, 7, 8, 9 ; Стефан Караджа/в.з.симоница: 39, 4, 6 ; Хаджи Димитър/в.з.симоница/: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 4, 47, 53, 55, 6, 7, 9, бл. Вила ; Христо Ботев/в.з.симоница/: 11, 12, 14, 16, 18, 3, 6, 7, бл. Вила 17.09.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на ТП "В.З. М. БУЧИНО I" (42-196). Ремонт на РОС събитие дневник СрН №860326 (РОС 512 - повреден, не може да се използва - С.Боянов)
Мало Бучино Бански Път: 1, 7 ; Бенковска/в.з.симоница/: .№10, .№10, 1, 10, 11, 12, 13, 19, 2, 22, 27, 28, 29, 31, 4, 7, 8, 9, бл. Вила, бл. Вила, кв.5 П-л 30 ; Бор/9-та/: 1, 2, 3, 5, 5 А, 7 ; Борис Найденов/11-та/: 1, 2, 3 ; Боян Б.костов/4-та/: 3 ; Бузлуджа/в.з.симоница/: 1 ; Васил Левски/в.з.симоница/: 1, 7, 9 ; Вид/в.з.пладнище/: 3, 4, 6, бл. Вила ; Витоша/7-ма/: 1, 3 ; Демокрация/3-та/: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18 А, 2, 3, 4, 5, 5 А, 6, 7, 8, бл. Упи І Кв.6б ; Димотика: 1, 11, 19-21, 3, 5, 7, 9 ; Дъб/13-та/: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 8, 12, бл. Барака, бл. Вила ; Еделвайс/6-та/: 1, 10, 12, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 5-1, 6, 8, 8 А, 20 А, бл. П-л 14703-стр.табло, п-л 307, стр.табло, язовир ; Искър/в.з.пладнище/: 1, 15, 1а, 31, 7, 9, бл. Вила, и ул. Мургаш, стпански Двор С Две Сгради, упи 23-724 ; Кокиче: 11, 15, 12, 12б, 15, 2, бл. Вз, бл. И Реката ; Кольо Фичето: 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9, 21 ; Ком/10-та/: 1, 3 ; Липа/12-та/: 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 9 ; Люлин/2-ра/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22 А, 3, 32, 4, 4 А, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28, 29, 30, 31, 31 А, 32, 33, 34, 35, 35 А, 38, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 52, 52а, 54, 56, 56 А, 58, 60, 65, бл. Кв.18/п-л 2, кв.4а, упи Іх-230, кв.12 ; М. Извън Селото: 1 ; Мургаш/в.з.пладнище/: 1, 12, 3, 31, 5, 7, 8, № 20, бл. Вила ; Никола Петков/8-ма/: 1, 10, 12, 14, 2, 2 А, 2 Б, 3, 4, 6, 6 А, 7, 8 ; Орлица: 1, 1 А, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24 А, 26, 28, 3, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 А, 54 А, 54 Б, 56, 58, 6, 8, 8 ; Осъм: 2, 3, 5, 9 ; Пирин/в.з.пладнище/: 1, 11, 12, 134, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 35, 37, 39, 4, 43, 47, 5, 53, бл. Вила ; Раковска/в.з.симоница/: 1, 10, 15, 4, 6, 7, 8, 9 ; Рила: 10, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 45, 49, 50, 6, 7, 8, бл. Вила, и ул. Осъм ; Родопи/в.з.пладнище/: 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 7, 8, 9, бл. Вила, стр.табло ; Свежест: 11 ; Стара Планина/5-та/: 1, 3, 5, 7, бл. Вила ; Стефан Караджа/в.з.симоница: 39, 4, 6 ; Странджа: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 3, 5, 6, 8, бл. Вила ; Тих Кът: 2, бл. П-л 718-стр.табло, стопански Двор ; Филип Б.костов/1-ва/: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 А, 18, 18а, 19, 20, 21, 24 А, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 3а, 4, 41, 43, 45, 55, 6, 7, 7 А, 9, 9а, № 5, 28, 32, 36, 39, 42, 45, 47, 48, 49, 49 А, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 85, 28, 33, 35, бл. Къща, п-л 768, п-л 772, бл. П-л 768 ; Хаджи Димитър/в.з.симоница/: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 4, 47, 53, 55, 6, 7, 9, бл. Вила ; Христо Ботев/в.з.симоница/: 11, 12, 14, 16, 18, 3, 6, 7, бл. Вила ; Янтра/в.з.пладнище/: 10, 11, 12, 13, 17, 17а, 30, 4, 6, 8, 9, бл. Вила, и ул. Рила ;София ; 1-ва: бл. М.мало Бучино П.л850 ; Демокрация: №9, бл. М.мало Бучино ; Колю Фичето: 5 ; Местност Суходол: бл. Болница За Наркомани, болницата, серумен Институт, До ; Милин Камък: 17 ; Мургаш: 8 ; Овча Купел: бл. Мало Бучино УпиІІ-798 Кв.65 ; Пирин: 10, 31, 4, бл. Упи Ix-500, кв.135 ; Рила/вас.главинов/: 22 ; Родопи: 46 ; Странджа: 2, бл. Мало Бучино 17.09.2014 09:00 - 10:00 За разкъсване на мостови връзки.
гр.София кв.Горна Баня ;ул.Никола Петков ;ул.Острушка ;ул.Отец Михаил ;ул.Палма ;ул.Патриот ;ул.Павит ;ул.Пладнище ;ул.акад.Михаил Маджаров ;ул.Божидарица 17.09.2014 08:00 - 16:30
Мало Бучино Бански Път: 1, 7 ; Бенковска/в.з.симоница/: .№10, .№10, 1, 10, 11, 12, 13, 19, 2, 22, 27, 28, 29, 31, 4, 7, 8, 9, бл. Вила, бл. Вила, кв.5 П-л 30 ; Бор/9-та/: 1, 2, 3, 5, 5 А, 7 ; Борис Найденов/11-та/: 1, 2, 3 ; Боян Б.костов/4-та/: 3 ; Бузлуджа/в.з.симоница/: 1 ; Васил Левски/в.з.симоница/: 1, 7, 9 ; Вид/в.з.пладнище/: 3, 4, 6, бл. Вила ; Витоша/7-ма/: 1, 3 ; Демокрация/3-та/: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18 А, 2, 3, 4, 5, 5 А, 6, 7, 8, бл. Упи І Кв.6б ; Димотика: 1, 11, 19-21, 3, 5, 7, 9 ; Дъб/13-та/: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 8, 12, бл. Барака, бл. Вила ; Еделвайс/6-та/: 1, 10, 12, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 5-1, 6, 8, 8 А, 20 А, бл. П-л 14703-стр.табло, п-л 307, стр.табло, язовир ; Искър/в.з.пладнище/: 1, 15, 1а, 31, 7, 9, бл. Вила, и ул. Мургаш, стпански Двор С Две Сгради, упи 23-724 ; Кокиче: 11, 15, 12, 12б, 15, 2, бл. Вз, бл. И Реката ; Кольо Фичето: 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9, 21 ; Ком/10-та/: 1, 3 ; Липа/12-та/: 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 9 ; Люлин/2-ра/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22 А, 3, 32, 4, 4 А, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28, 29, 30, 31, 31 А, 32, 33, 34, 35, 35 А, 38, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 52, 52а, 54, 56, 56 А, 58, 60, 65, бл. Кв.18/п-л 2, кв.4а, упи Іх-230, кв.12 ; М. Извън Селото: 1 ; Мургаш/в.з.пладнище/: 1, 12, 3, 31, 5, 7, 8, № 20, бл. Вила ; Никола Петков/8-ма/: 1, 10, 12, 14, 2, 2 А, 2 Б, 3, 4, 6, 6 А, 7, 8 ; Орлица: 1, 1 А, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24 А, 26, 28, 3, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 А, 54 А, 54 Б, 56, 58, 6, 8, 8 ; Осъм: 2, 3, 5, 9 ; Пирин/в.з.пладнище/: 1, 11, 12, 134, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 35, 37, 39, 4, 43, 47, 5, 53, бл. Вила ; Раковска/в.з.симоница/: 1, 10, 15, 4, 6, 7, 8, 9 ; Рила: 10, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 45, 49, 50, 6, 7, 8, бл. Вила, и ул. Осъм ; Родопи/в.з.пладнище/: 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 7, 8, 9, бл. Вила, стр.табло ; Свежест: 11 ; Стара Планина/5-та/: 1, 3, 5, 7, бл. Вила ; Стефан Караджа/в.з.симоница: 39, 4, 6 ; Странджа: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 3, 5, 6, 8, бл. Вила ; Тих Кът: 2, бл. П-л 718-стр.табло, стопански Двор ; Филип Б.костов/1-ва/: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 А, 18, 18а, 19, 20, 21, 24 А, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 3а, 4, 41, 43, 45, 55, 6, 7, 7 А, 9, 9а, № 5, 28, 32, 36, 39, 42, 45, 47, 48, 49, 49 А, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 85, 28, 33, 35, бл. Къща, п-л 768, п-л 772, бл. П-л 768 ; Хаджи Димитър/в.з.симоница/: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 4, 47, 53, 55, 6, 7, 9, бл. Вила ; Христо Ботев/в.з.симоница/: 11, 12, 14, 16, 18, 3, 6, 7, бл. Вила ; Янтра/в.з.пладнище/: 10, 11, 12, 13, 17, 17а, 30, 4, 6, 8, 9, бл. Вила, и ул. Рила ;София ; 1-ва: бл. М.мало Бучино П.л850 ; Демокрация: №9, бл. М.мало Бучино ; Колю Фичето: 5 ; Местност Суходол: бл. Болница За Наркомани, болницата, серумен Институт, До ; Милин Камък: 17 ; Мургаш: 8 ; Овча Купел: бл. Мало Бучино УпиІІ-798 Кв.65 ; Пирин: 10, 31, 4, бл. Упи Ix-500, кв.135 ; Рила/вас.главинов/: 22 ; Родопи: 46 ; Странджа: 2, бл. Мало Бучино 17.09.2014 15:30 - 16:30 За възстановяване на разкъсани мостови връзки.
София 111-та/младост/: бл. 99 ; 2-ри Юни: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 29, 3, 31, 33, 35, 35а, 35б, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 9а ; 646-та/овча Купел/: 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 31, 9a, бл. , , и ул. 752 ; 740-та/овча Купел/: 32 ; 747-ма/овча Купел/: 1 ; 748-ма/горна Баня/: 1, 10, 3, 4 ; 749-та/овча Купел/: 1, 2, 2а, 3, 4, 5 ; 755-та/овча Купел/: 1, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а ; 758-ма/овча Купел/: 13, 15, 21, 23, 25, 27 ; Бегония: 1, 2, 3, 4, 6 ; Безименна: 15, бл. Суходол ; Брегалница: 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8 ; Бъдеще: 10, 12, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 12, 9, бл. М.падина, пи 1058 К.л.351, упи Іvкв.2а, бл. /суходолска ; Горна Баня: бл. ул. Обзор 52, С/у ; Градина: 12 ; Дон: 11а, 21, 23, 25, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42а, 44, 44г, 46, 46а, 48, 48а, 50, 58, кв.90, бл. П-л268 ; Дъб: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Жоте Илков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 18 ; Златна Есен: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9 ; Каменица: 19, 21, 23, 27, 29, 31, 36, 36 А, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, бл. /ридо, стр.табло ; Кирил Христов: 55а, 61, 70 ; Лазур/горна Баня/: бл. И Обзор ; Лозище: 1, 23, 25, 27, 3, 30, 6, 7, 8, бл. Кв.горна Баня ; Люлинска: 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12а, 14, 16, 2, 24, 26, 31, 36, 37, 5, бл. П-л 890 С/у25 ; Люлинска Котловина: 16 ; Местност Суходол: 26 ; Местност Суходолско Землище: 21, 27, 71, бл. Вила, бл. Голяма Могила, долен Смърдан, смърдан ; Момина Сълза / Кв.суходол: 15, 17, 19, 21, 42а, 50 ; Невен/горна Баня/: .7, 7 ; Обзор: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 3, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 54а, 55а, 56, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 82, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 90, бл. Кв.54, кв.54в, м.биримирска Поляна, упи-933 Кв.80, бл. Къща, ст.с/у 48 ; Овча Купел: бл. М-ст Барите Упи 6-48 Кв374 ; Овче Поле: 14, 17в, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 9а ; Овчо Поле/емил Шекерджийски: 16 ; Околовръстен Път: , , 881, бл. Вила, склад, Пи653 ; Павел Младенов: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 ; Падина: 13 ; Перла: 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 2, 20, 3, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 6, бл. Здр.служба, стара ул. Воденицата ; Прилеп: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 9, бл. Кв.40, упи Хх-1324 Суходол ; Райко Даскалов: 3 ; Роза: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, бл. И ул. 646 ; Софийска Панорама: 11, 11а, 13, 5, 7, 7а, 9 ; Справедливост/червени Ескад: 1, 2, 3, 4 ; Станислав Ангелов: 10 ; Стоичко Станиславов: 10, 21, 23, 25, 27в, №23, 18, 18а, 20, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44 ; Суходол: бл. П-л 28, бл. Стоп.двор ; Суходолска: 100, 183, 195, 199, 2, 201, бл. Гаражна База До Ф-ма Надин, бл. М.падина ; Траян Танев: 1, 10, 11, 12, 14, 14а, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 4, 5, 6, 67, 7, 8, 9, 9а, №2, 1, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 44 Б, 69, 25, 41, 43, 43а, 46, 47, 55, 78, 80, 85, 89, 93, бл. 1, 2, 3, бл. Суходолско Езеро 5, читалище ; Трети Март: 10, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, бл. Суходол ; Труд: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 20а, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а ; Фортов Път: 16, бл. Барака, къща, помпа ; Царица Йоанна: бл. Строителство ; Явор/малчика/: 10, бл. Упи VІІ413 Кв.9 ; Явор/цв.божков/: 12 18.09.2014 15:30 - 16:30 За възстановяване на разкъсани мостови връзки.
гр.София кв.Горна Баня ;ул.Планиница ;ул.Прибойница ;ул.Равнище ;ул.Тутракан ;ул.Урал 18.09.2014 08:00 - 16:30
София 111-та/младост/: бл. 99 ; 2-ри Юни: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 29, 3, 31, 33, 35, 35а, 35б, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 9а ; 646-та/овча Купел/: 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 31, 9a, бл. , , и ул. 752 ; 740-та/овча Купел/: 32 ; 747-ма/овча Купел/: 1 ; 748-ма/горна Баня/: 1, 10, 3, 4 ; 749-та/овча Купел/: 1, 2, 2а, 3, 4, 5 ; 755-та/овча Купел/: 1, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а ; 758-ма/овча Купел/: 13, 15, 21, 23, 25, 27 ; Бегония: 1, 2, 3, 4, 6 ; Безименна: 15, бл. Суходол ; Брегалница: 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8 ; Бъдеще: 10, 12, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 12, 9, бл. М.падина, пи 1058 К.л.351, упи Іvкв.2а, бл. /суходолска ; Горна Баня: бл. ул. Обзор 52, С/у ; Градина: 12 ; Дон: 11а, 21, 23, 25, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42а, 44, 44г, 46, 46а, 48, 48а, 50, 58, кв.90, бл. П-л268 ; Дъб: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Жоте Илков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 18 ; Златна Есен: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9 ; Каменица: 19, 21, 23, 27, 29, 31, 36, 36 А, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, бл. /ридо, стр.табло ; Кирил Христов: 55а, 61, 70 ; Лазур/горна Баня/: бл. И Обзор ; Лозище: 1, 23, 25, 27, 3, 30, 6, 7, 8, бл. Кв.горна Баня ; Люлинска: 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17а, 17б, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 3, 30, 32, 33, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12а, 14, 16, 2, 24, 26, 31, 36, 37, 5, бл. П-л 890 С/у25 ; Люлинска Котловина: 16 ; Местност Суходол: 26 ; Местност Суходолско Землище: 21, 27, 71, бл. Вила, бл. Голяма Могила, долен Смърдан, смърдан ; Момина Сълза / Кв.суходол: 15, 17, 19, 21, 42а, 50 ; Невен/горна Баня/: .7, 7 ; Обзор: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 3, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 54а, 55а, 56, 58, 60, 61, 64, 66, 68, 82, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 90, бл. Кв.54, кв.54в, м.биримирска Поляна, упи-933 Кв.80, бл. Къща, ст.с/у 48 ; Овча Купел: бл. М-ст Барите Упи 6-48 Кв374 ; Овче Поле: 14, 17в, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 9а ; Овчо Поле/емил Шекерджийски: 16 ; Околовръстен Път: , , 881, бл. Вила, склад, Пи653 ; Павел Младенов: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 ; Падина: 13 ; Перла: 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 18б, 19, 2, 20, 3, 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 6, бл. Здр.служба, стара ул. Воденицата ; Прилеп: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 9, бл. Кв.40, упи Хх-1324 Суходол ; Райко Даскалов: 3 ; Роза: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, бл. И ул. 646 ; Софийска Панорама: 11, 11а, 13, 5, 7, 7а, 9 ; Справедливост/червени Ескад: 1, 2, 3, 4 ; Станислав Ангелов: 10 ; Стоичко Станиславов: 10, 21, 23, 25, 27в, №23, 18, 18а, 20, 22а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44 ; Суходол: бл. П-л 28, бл. Стоп.двор ; Суходолска: 100, 183, 195, 199, 2, 201, бл. Гаражна База До Ф-ма Надин, бл. М.падина ; Траян Танев: 1, 10, 11, 12, 14, 14а, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 4, 5, 6, 67, 7, 8, 9, 9а, №2, 1, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 44 Б, 69, 25, 41, 43, 43а, 46, 47, 55, 78, 80, 85, 89, 93, бл. 1, 2, 3, бл. Суходолско Езеро 5, читалище ; Трети Март: 10, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, бл. Суходол ; Труд: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 20а, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а ; Фортов Път: 16, бл. Барака, къща, помпа ; Царица Йоанна: бл. Строителство ; Явор/малчика/: 10, бл. Упи VІІ413 Кв.9 ; Явор/цв.божков/: 12 18.09.2014 09:00 - 10:00 За разкъсване на мостови връзки.
София кв. Суходол м. Бранище 18.09.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на ТП "ПОМПИ СУХОДОЛ" (42-003); МТП "ЯЗОВИР СУХОДОЛ" (42-491) и МТП "БРАНИЩЕ с/у Езерото" (42-838). Отстраняване на авария дневник СрН №845309 (Пред т/п Помпи Суходол /42-003/ над реката има върби в близост до проводниците - за кастрене)
гр.София кв.Горна Баня ;ул.Христо Стефчов ;ул.Цветан Вучков ;ул.Чардаклия 19.09.2014 08:00 - 16:30
Община ПАНЧАРЕВО
Кокаляне Александър Генков/г.панков/: 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20а, 22, 22а, 24, 26, 3, 4, 7 ; Буката: 4, 5 ; Валозите: 7 ; Васил Левски/лиляна Димитро: 26, 30, 44, 44а, 45, 46, 50, 59, 51 ; Грамада: 7 ; Димитър Благоев: 1, 18, 18а, 19, 2, 20, 21, 24, 26, 29, 3, 30, 38, 39, 4, 5, 22, 25, 28 ; Ела: 2а ; Зора: 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 2, 21, 4, 7, 8 ; Иван Шишман: 10, 18, 24, 26, 30, 32, 36, 5, 29 ; Изгрев: 1, 2, 3, бл. Кв.21, п-л V-491 ; Искър: 14, 17, 25, 3, 38, 39, 4, 45, 47, 5, 5 А, 14, 21, 21а, 22а, 24, 26а, 28, 39г, 7, №8, и, бл. ул. Шишман ; Кръстан Младенов: 1, 12, 14, 16, 3, 4, 6 ; Латинка: 3, 9 ; Липова Падина: 10, 6, 9 ; Лъката: 5 ; Малчика: 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 8, 9, бл. Помпа, склад ; Михово Блато: 1, 11, 13, 3, 5, 7, 8 ; Околовръстна: 1, 11, 12, 19, 2, 21, 25, 7 ; Орниче: 1, 10, 12, 13, 14, 16, 2, 4, 6, 8 ; Родолюбие: 1, 30 ; Роса: 11, 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15а ; Симеон Халачев/плажа/: 3, 4 ; Слатин Дол: 10, 12, 18, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 30, 9-11 ; Стефан Караджа/лазар Симов/: 17-1, 17-15, 17-2, 17-3, 17-4, 4, 7 ; Тодорини Кукли: 10, 12, 15, 17, 2, 7, 12, 28, 4, 6 ; Тополите: 11, 12, 14, 16, 18, 18а, 2, 2а, 5, 7, 9, 22, 4 ; Трудолюбие: 1, 3 ; Цар Иван Асен Ii/петър Янев: 1, 14-16, 20, 28, 7 ; Цар Калоян/любен Янков/: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8 ; Явор: 12, 13, 14, 19, 2, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 16 ;Лозен, Общ. Столична ; Рудината/10-та/: 3 ;София ; Искър: 33 16.09.2014 09:30 - 15:00 Балансово мерене.
Панчарево Златна Ябълка: 1, бл. Баскетболно Игрище, кпп, сграда 18, сграда 22, сграда 29, сграда 30, сграда 31, сграда 9, темо Параклис, темо Пречиствателна Станция, улично Осветление 1, улично Осветление 2, улично Осветление Ктп, секция А, секция Б 17.09.2014 12:01 - 15:00 Балансово мерене.
Лозен, Общ. Столична Бор/47/: 1 ; Бръшлян/70/: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 3, 4, 5, 5а, 7, 8а ; Бузлуджа/69/: бл. Упи Xvi-1568 ; Горник/79/: 1, 14, 34, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 9 ; Иван Пешев/цветко Рогльов/: 17 ; Извор/62/: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 7, 8 ; Калина: 11, 11а, 13, 2, 4, 6, 9 ; Кокиче/67/: 1, 2, 3 ; Лале/63/: 1, 2, 3, 4, 6 ; Люляк/77/: 11, 13, 15, 5, 6, 7, 8, 9 ; Нарцис/76/: 21 ; Ридо/64/: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 9а ; Самоковски Път/78/: 11, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 6 ; Стоян Йонков/66/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Съединение/георги Димитров/: 96, 98 ; Хризантема/75/: 5 ; Цветна Градина/73/: 11, 12, 16, 20, 22, 9 ; Янко Велинов/65/: 1, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 3, 4, 5, 7, 8, 9 18.09.2014 12:01 - 15:00 Балансово мерене.
Лозен, Общ. Столична Георги Бенковски/ал. Динков: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Зора/григор Бенев/: 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8 ; Иван Пешев/цветко Рогльов/: 15 ; Лозенска Планина/20/: 17 ; Могила/16-та/: 22 ; Преслав: 10а, 12, 14, 2, 4, 6, 8 ; Рашовец: 1, 10, 12, 18, 2, 20, 28, 2а, 3, 30, 32, 34, 3а, 3б, 4, 6, 6а, бл. Ярмомелка ; Роза: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Рудината/10-та/: 1, 15, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Св.спас/янаки Чокерски/: 1, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 17, 19, 1а, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Сергин Сердарски/11-та/: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8 ; Съединение/георги Димитров/: 1, 120, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 132а, 133, 134, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 193, 195, 196, 197, 199, 202, 203, 209 ; Теменуга: 1, 8 18.09.2014 09:30 - 14:00 Балансово мерене.
Герман Вилна Зона Кариерата: бл. Вила 19.09.2014 11:01 - 14:00 Балансово мерене.
Бистрица, Общ. Столична 101-ва: бл. М.рудище Пи 515068 Стр.табло ; 8-ми Март: 1, 10, 11, 2, 2а ; Алеко/15-та/: 14, 20, 31, 33, 37, 43, 44, 46, 50, 52а, 54, 54 А, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, бл. Кв.93 ; Бистришко Бранище: 9 ; Божур: 1, 3 ; Борова Гора: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40 ; Бреза: 2 ; Букет: 1, 28, бл. Синигер ; Васил Левски/69-та/: 1, 11, 15, 1в, 7, 9, 15, 1б, 3, 7, 9 ; Вечерница/62-ра/: 1, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 6, 6а, 2, 3, 4 ; Вилна Зона Бистрица: бл. Вила №115 ; Вилна Зона Калфин Дол: бл. Вила ; Вилна Зона Манастира: 308, бл. Вила, кв. 8м, къща ; Витоша: 2, 4, 6, 7, 3 ; Витошко Лале: 10, 2, 3, 6, 8, 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2а, 32, 34, 38, 40, 42, 6, , , 14а, 15, бл. Кв 13, кв13а Упи 15-2990 ; Върла Поляна/111-та/: 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 1а, 2, 22, 23, 3, 41, 5, 6, 69а, 8, 9, 12, 66 ; Детелина/8-ма/: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8 ; Еделвайс: 1, 10, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8 ; Зорница/63-та/: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 22, 3, 5, 6, 7, 1, 10, 2, 2а, 3, 3а, 6 ; Ивайло/42-ра/: 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 21, 5а, 6а ; Ивата: 1, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 6, бл. В.з Манастира, в.з. Манастира, им.2158 ; Калина/44-та/: 2, 3, 4, 8 ; Калугерица/п. Ценков/: 11, 12, 14, 2, 26, 2а, 3, 4, 5, 8, 9 ; Каменоделска/7-ма/: 2, 2, 4 ; Катунище/григор Гергов/: 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 2, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9 ; Кооперативен Труд: 10, 12, 3, 4, 6, 8 ; Космонавт: 28, 3, 4, 5, 7, 9 ; Латинка/64-та/: 1, 2, бл. Б, в ; Малина: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Марина Поляна/9-та/: 10, 22, 24, 25, 29, 2а, 33, 3а, 41, 5, 7, 1, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, бл. Кв.8 П-л V-296, п-л ІІ-2036, стр., строителство, упи 2372 Кв 8 ; Минзухар: 1, 10, 2, 2а, 4, 5, 7, бл. Бреза ; Мир: 10, 6а ; Младен Ангелов/39-та/: 2 ; Никола Крушкин/2-ра/: 10, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 21, 30, 32, 4а, 5, 8а, 27, 29, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 63, 63а, 74, 78, 80, 82, 94, 96, 33, 37, 39, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 36, 38, бл. Магазин, бл. Магазин За Хранителни Стоки, бл. Читалище ; Паметника/иван Балин/: 11, 3, 4, 9, 11, 4, 7 ; Просвета/комсомолска/: 1, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 26, 27, 28, 2а, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 45 ; Пчеларска/61-ва/: 11, 1, 2, 3а, 4, 5, 6, 8, 9 ; Резньовете/16-та/: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6 ; Роза: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 8, 1, 11, 14, 18, 7, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 36, 42 ; Св.св.кирил И Методий/пионе: 1, 3, 5 ; Синчец/11-та/: 13, 14, 36 ; Спортист/3-та/: 1, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9, тп, 1, 12, 15, 17, 1а, 21, 25, 3, 4, 8, 9, 19, 27 ; Сп.цонкина Махала: 1, 999, бл. Вила, къща ; Стара Река/20-та/: 1, 10, 11, 12, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Стефан Стамболов/ник.попов/: 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 153, 156, 157, 191, 200, 202, 41, 42, 44, 86, 101, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 73, 75а, 78, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ; Стопански Двор: бл. Водна Помпа, краварник, стоп.двор, стопанска Сграда ; Сълзица/4-та/: 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 13, 14, 14а, 15, 25, 2а, 32 ; Хайдушки Чукар/18-та/: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Хризантема: 1 ; Цар Асенов Път: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3 ; Чемшир: №17 ; Черни Връх: 10, бл. Плажа-упи Хх-3018 Кв.5, упи ХІІ-507 ; Чипровица/60-та/: 10, 15, 1, 11, 13, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Чучулига: 3 ; Шараново Бърдо/5-та/: бл. Кв.5 Упи ХхІ-2660 ; Шипка: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Шопско Хоро/46-та/: 1, 10, 12, 3, 4, 5, 9, 1, 3, 7, 8 ; Щастливеца: 1, 10, 12, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Ябълкова Градина: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 21, 22, 28, 2а, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 5а, 6, 7, 9, бл. Кв.5, п-л 17 ; Янчовска Река: 10, 11, 14, 17, 17а, 18, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 5, 52а, 6, 61, 66, 67, 69, 8, 12, 16, 2, 22, 4, 8, 18 ;София ; 45-та /кв.симеоново/: 1, 10, 11, 12, 14, 18, 2, 24, 4, 5, 7, 9 ; 51-ва /кв.симеоново/: 1, 11, 13, 16, 1а, 1б, 2а, 3, 3а, 4, 5, 7, ъгъла, бл. ул. 52-ра ; 52-ра /кв.симеоново/: 1, 2, 2а, 3, 5 ; 53-та /кв.симеоново/: 1, 10, 11, 12, 13, 3, 5, 7, 7а, 9 ; 61-ва /кв.симеоново/: 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ; 62-ра /кв.симеоново/: 5а ; 64-та /кв.симеоново/: 5 ; 65-та /кв.симеоново/: 3 ; 69-та/в.з. Симеоново Север-витоша/: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 8 19.09.2014 09:15 - 10:15 За разкъсване на мостови връзки.
София Зелен Бор /кв. Симеоново/: 10, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 19.09.2014 09:00 - 16:00 Ремонт РОМ събитие дневник СрН №911495 и №552280 "РОМ 119 е шунтиран; Счупен изолатор на РОМ 119."
Бистрица, Общ. Столична 101-ва: бл. М.рудище Пи 515068 Стр.табло ; 8-ми Март: 1, 10, 11, 2, 2а ; Алеко/15-та/: 14, 20, 31, 33, 37, 43, 44, 46, 50, 52а, 54, 54 А, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, бл. Кв.93 ; Бистришко Бранище: 9 ; Божур: 1, 3 ; Борова Гора: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40 ; Бреза: 2 ; Букет: 1, 28, бл. Синигер ; Васил Левски/69-та/: 1, 11, 15, 1в, 7, 9, 15, 1б, 3, 7, 9 ; Вечерница/62-ра/: 1, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 6, 6а, 2, 3, 4 ; Вилна Зона Бистрица: бл. Вила №115 ; Вилна Зона Калфин Дол: бл. Вила ; Вилна Зона Манастира: 308, бл. Вила, кв. 8м, къща ; Витоша: 2, 4, 6, 7, 3 ; Витошко Лале: 10, 2, 3, 6, 8, 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2а, 32, 34, 38, 40, 42, 6, , , 14а, 15, бл. Кв 13, кв13а Упи 15-2990 ; Върла Поляна/111-та/: 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 1а, 2, 22, 23, 3, 41, 5, 6, 69а, 8, 9, 12, 66 ; Детелина/8-ма/: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8 ; Еделвайс: 1, 10, 2, 3, 3а, 5, 6, 7, 8 ; Зорница/63-та/: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 22, 3, 5, 6, 7, 1, 10, 2, 2а, 3, 3а, 6 ; Ивайло/42-ра/: 1, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 21, 5а, 6а ; Ивата: 1, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 6, бл. В.з Манастира, в.з. Манастира, им.2158 ; Калина/44-та/: 2, 3, 4, 8 ; Калугерица/п. Ценков/: 11, 12, 14, 2, 26, 2а, 3, 4, 5, 8, 9 ; Каменоделска/7-ма/: 2, 2, 4 ; Катунище/григор Гергов/: 1, 10, 11, 12, 12а, 13, 2, 2б, 2в, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9 ; Кооперативен Труд: 10, 12, 3, 4, 6, 8 ; Космонавт: 28, 3, 4, 5, 7, 9 ; Латинка/64-та/: 1, 2, бл. Б, в ; Малина: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Марина Поляна/9-та/: 10, 22, 24, 25, 29, 2а, 33, 3а, 41, 5, 7, 1, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, бл. Кв.8 П-л V-296, п-л ІІ-2036, стр., строителство, упи 2372 Кв 8 ; Минзухар: 1, 10, 2, 2а, 4, 5, 7, бл. Бреза ; Мир: 10, 6а ; Младен Ангелов/39-та/: 2 ; Никола Крушкин/2-ра/: 10, 12, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 21, 30, 32, 4а, 5, 8а, 27, 29, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 63, 63а, 74, 78, 80, 82, 94, 96, 33, 37, 39, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 36, 38, бл. Магазин, бл. Магазин За Хранителни Стоки, бл. Читалище ; Паметника/иван Балин/: 11, 3, 4, 9, 11, 4, 7 ; Просвета/комсомолска/: 1, 10, 10а, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24б, 25, 26, 27, 28, 2а, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 45 ; Пчеларска/61-ва/: 11, 1, 2, 3а, 4, 5, 6, 8, 9 ; Резньовете/16-та/: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6 ; Роза: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 8, 1, 11, 14, 18, 7, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 36, 42 ; Св.св.кирил И Методий/пионе: 1, 3, 5 ; Синчец/11-та/: 13, 14, 36 ; Спортист/3-та/: 1, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9, тп, 1, 12, 15, 17, 1а, 21, 25, 3, 4, 8, 9, 19, 27 ; Сп.цонкина Махала: 1, 999, бл. Вила, къща ; Стара Река/20-та/: 1, 10, 11, 12, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Стефан Стамболов/ник.попов/: 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 153, 156, 157, 191, 200, 202, 41, 42, 44, 86, 101, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 73, 75а, 78, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ; Стопански Двор: бл. Водна Помпа, краварник, стоп.двор, стопанска Сграда ; Сълзица/4-та/: 1, 10, 11, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 13, 14, 14а, 15, 25, 2а, 32 ; Хайдушки Чукар/18-та/: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Хризантема: 1 ; Цар Асенов Път: 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3 ; Чемшир: №17 ; Черни Връх: 10, бл. Плажа-упи Хх-3018 Кв.5, упи ХІІ-507 ; Чипровица/60-та/: 10, 15, 1, 11, 13, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Чучулига: 3 ; Шараново Бърдо/5-та/: бл. Кв.5 Упи ХхІ-2660 ; Шипка: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Шопско Хоро/46-та/: 1, 10, 12, 3, 4, 5, 9, 1, 3, 7, 8 ; Щастливеца: 1, 10, 12, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Ябълкова Градина: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 21, 22, 28, 2а, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 5а, 6, 7, 9, бл. Кв.5, п-л 17 ; Янчовска Река: 10, 11, 14, 17, 17а, 18, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 43, 49, 5, 52а, 6, 61, 66, 67, 69, 8, 12, 16, 2, 22, 4, 8, 18 ;София ; 45-та /кв.симеоново/: 1, 10, 11, 12, 14, 18, 2, 24, 4, 5, 7, 9 ; 51-ва /кв.симеоново/: 1, 11, 13, 16, 1а, 1б, 2а, 3, 3а, 4, 5, 7, ъгъла, бл. ул. 52-ра ; 52-ра /кв.симеоново/: 1, 2, 2а, 3, 5 ; 53-та /кв.симеоново/: 1, 10, 11, 12, 13, 3, 5, 7, 7а, 9 ; 61-ва /кв.симеоново/: 1, 1а, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ; 62-ра /кв.симеоново/: 5а ; 64-та /кв.симеоново/: 5 ; 65-та /кв.симеоново/: 3 ; 69-та/в.з. Симеоново Север-витоша/: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 7, 7а, 8 19.09.2014 15:30 - 16:30 За възстановяване на разкъсани мостови връзки.
Герман Градина/21-ва/: 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 23, 25 ; Дружба/23-та/: 1, 3 ; Искър/32-ра/: 10, 12, 14, 20, 22, 24, 4а, 6, 8 ; Незабравка/22-ра/: 1, 2 ; Патриарх Герман/9 Септември: 102, 103, 104, 105, 106, 118, 22, 27-31, 35, 48, 49, 50, 51, 61, 62, 63а, 65, 66, 67, 67а, 68, 69, 69а, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 75, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 86а, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 96а, 97, 98, 98а, 99, 99а, 99б, 99в, 99г, бл. Павилион, площад, хту ;Панчарево ; Местност Косанин Дол: бл. Вила 19.09.2014 09:30 - 12:00 Балансово мерене.
Община ПОДУЯНЕ
София Левски Зона В: БЛ. 4 ВХ. Б , В , Г 15.09.2014 09:00 - 16:00
София Левски Зона В: БЛ. 4 ВХ. Д , Е 16.09.2014 09:00 - 16:00
София Левски Зона Г: БЛ. 15 ВХ. А , Б 17.09.2014 09:00 - 16:00
ул.Резбарска бл.1 18.09.2014 09:15 - 16:15 За профилактика на ТП и монтаж на балансови електромери.
София Левски Зона Г: БЛ. 15 ВХ. В , Г 18.09.2014 09:00 - 16:00
София Левски Зона Г: БЛ. 15 ВХ. Д , Е 19.09.2014 09:00 - 16:00
Община СЕРДИКА
София Тимок/васка Ненчева/: 44, 63 16.09.2014 09:30 - 16:30 Монтаж на балансово мерене
Община СЛАТИНА
София Атанас Узунов: 14, 14-16 15.09.2014 10:00 - 11:00 Монтаж на уред за замерване MEG40.
София Георги Минчев/дечо Стефанов: 34-36 ВХ. А , Б, 40-42 ВХ. А , Б 15.09.2014 09:00 - 16:00
жк.Гео Милев бл 127 16.09.2014 09:15 - 16:00 За профилактика на ТП и монтаж на балансови електромери.
София Слатина: бл. 27, 27а ; Христо Смирненски: бл. 27 16.09.2014 09:00 - 16:15 За профилактика на ТП и монтаж на балансови електромери.
София Георги Минчев/дечо Стефанов: №30-32 16.09.2014 09:00 - 16:00
София Братя Пешеви: 11, 16 ; Румен Войвода: 4, 6А, 8, 16, 22, 26 16.09.2014 09:00 - 16:00
София Венера: 1, 6, 6а, 8, бл. 1, а, гар.1, гар.10, гар.2, гар.3, гар.5, гар.7, гар.8, гар.9, ма13, маг.1, маг.10, маг.11, маг.12, маг.14, маг.2, маг.4, маг.5, маг.6, маг.7, маг.9, магазин 3 ; Гео Милев: бл. 251а ; Манастирска/васил Воденичар: 54, 54а, бл. Гар.1, гар.2, гар.3, гар.4, гар.5, гар.6, офис ; Николай Коперник: 44, 48 ; Христо Максимов: 68-70, 73, 84, бл. Гар.1, гар.5, гар.6, гар.7, гар.8, гар.9 ; Цариградско Шосе/тракия/: 101, бл. Оф.1 ; Шипченски Проход: 50, 65, 67, 70, бл. Офис №3а 17.09.2014 09:00 - 16:00 За профилактика на ТП и монтаж на балансови електромери.
София Иван Миланов: 1, 15, 21 ; Детелин Войвода: 4, 10, 41, 43 ; Зора: 1, 2, 3 17.09.2014 09:00 - 16:00
София Иван Миланов: 3, 5, 7 ; Иларион Драгостинов: 29, 31, 42 18.09.2014 09:00 - 16:00
София Калиманци: 75-77, 77 ; Марагидик:48, 49, 50, 51, 52, 64, 64-66 ; Кадемлия:37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 50 19.09.2014 09:00 - 16:00
Община СРЕДЕЦ
София Витоша 1: магазин Зара, къща и кооперация, Търговски дом, бул.Витоша 3, 5, 7, 9; ;ул.Цар Калоян 4, 6, 8 18.09.2014 10:00 - 12:00 Монтаж на бал.мерене
София Голаш: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 24, 28, 3, 7, бл. Гар.1, гар.6, гараж ; Кочани: 2, 9 ; Ситняково/хр.кабакчиев/: 55, 61, 63, бл. 3, 55, 63, 71, 79, гар.1, гар.3 18.09.2014 09:00 - 14:30 За профилактика на ТП и монтаж на балансови електромери.
София Ген. Паренсов: 16 А, 22 Б, 24 А, 28, 29, 31, 33 ; Граф Игнатиев: 47а, 47б ; Любен Каравелов: 10, 11, 12, 14, 16, 17а, 17б, 18, 19, 21, 28 ; Юри Венелин: 22, 26, 30а, 30б, 32, 34, 36 19.09.2014 08:00 - 16:00 Ремонт на задвижка на охр.тр-р и Профилактика
Община СТУДЕНТСКИ ГРАД
София Студентски Град: бл. 7а 15.09.2014 09:15 - 16:15 Смяна на тр-р по съб.№836035,896733 и 911874 от ДД СрН.
София бул. Андрей Ляпчев 1-фирми 16.09.2014 13:00 - 15:00 Монтаж на бал.мерене
Община ТРИАДИЦА
София жк.Стрелбище, бл.105 вх.А, вх.Б 15.09.2014 08:30 - 16:00
София жк. Иван Вазов бл. 35, жк. Иван Вазов бл. 34 вх. А и вх. Б, Стадион Раковски, ул. Балша 35, бл. 2А, жк. Иван Вазов бл. 2 вх. А, вх. Б, вх. В, ул. Крайще 29, жк. Иван Вазов бл. 3 и магазини под блока, жк. Иван Вазов бл. 36 и магазини към бл. 36, жк. Иван Вазов бл. 37 и магазини към бл. 37, жк. Иван Вазов бл. 38 и магазини към бл. 38, Пазар Иван Вазов, Администрация, Павилиони, Аптека „Целба“, градски транспорт, кафенета, тото пункт, поща, павильон семки, магазини, 15.09.2014 09:00 - 16:30 Планова п-ка - схема №87
София Стрелбище: БЛ. 109 15.09.2014 08:30 - 16:00
София Стрелбище, бл.108 15.09.2014 08:30 - 13:30
София ул. Димитър Манов 33, ул. Ярослав Вешин 7, 9, ул. Ярослав Вешин бл. 47 вх. А, вх. Б, ул. Ярослав Вешин 19, 17 СОУ Христо Данов, ул. Димитър Манов 20, бл. 45 вх. А, вх. Б, бл. 52 вх. А, вх. Б, ул. Димитър Манов 19 вх. А, вх. Б, магазини, офиси, фризьорски салон, ул. Димитър Манов 21 бл. 28 вх. А, вх. Б, ул. Димитър Манов бл. 34 вх. А, вх. Б, частно СОУ по изкуства и чужди езици, ул. Балша до ТП спортно училище нов, ул. Янко Забунов бл. 40, бл. 41 магазин СВА, офиси, бебемар, ГЕТ Ярослав Вешин 21 бл. 42, ул. Балша бл. 43 вх. А, вх. Б, ул. Ярослав Вешин Дом на слепите, ул. Балша 23 16.09.2014 09:30 - 16:30 Планова п-ка по схема 88
София Стрелбище: БЛ.26 16.09.2014 08:30 - 16:00
София Стрелбище: БЛ. 2, вх.Е 16.09.2014 08:30 - 16:00
София Нишава/георги Аврамов/: № 111 16.09.2014 08:30 - 16:00
София Димитър Манов: БЛ. 14 17.09.2014 08:30 - 16:00
ул. Димитър Манов 13-15 ГЕТ, ул. Димитър Манов 17 ГЕТ, ул. Димитър Манов бл. 10, 17.09.2014 08:30 - 16:00
FIN BROKER бл. 10, ул. Димитър Манов 14, 16, ул. Димитър Манов 15, 17 вх. А, вх. Б 17.09.2014 08:30 - 16:00
механа „Трифон зарезан“, ул. Балша 17, 19 – Булстрад, ББФ Емона ООД, магазини и кафета под блока, 17.09.2014 08:30 - 16:00
NET INFO ул. Емил Берсински 17.09.2014 09:00 - 12:00 Планова п-ка по схема № 89
София Траянова Врата: БЛ. 17 17.09.2014 08:30 - 16:00
София Кестенова Гора: 23 17.09.2014 08:30 - 16:00
София, Стрелбище ул.Нишава 167-171 17.09.2014 08:30 - 16:00
София Деде Агач: бл.60А-вх.В 18.09.2014 08:30 - 16:00
София Силиврия: БЛ. 44-46, вх.А и вх.Б 19.09.2014 08:30 - 16:00
Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • пишете ни

Информация за предстоящи
ремонтни дейности и дейности.

Графици