София

Начална страница » Услуги » Графици » График на планови ремонти » София

Място Дата Време Обяснение
Община ВИТОША
гр. София: ул. "Бял нарцис"/"Нарцис"/ № № 1, 10, 14, 16, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9; ул. "Доброволец" № № 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 1А, 2, 20, 21, 22, 2А, 4, 6, 7, 7А, 8 25.08.2014 09:30 - 16:30 Нови присъединявания
гр. София: ул. "Ген. Кутузов" № 10; ул. "Грамос" № № 10, 2, 9 А; ул. "Еровете" № 13; ул. "Камен дял" № № 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. "Преки път"/"Димитър Монов"/ № 67, № 77; ул. "Цар Борис III"/"Девети септември" № 257, № 325 25.08.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София кв. Драгалевци: улици "Първа, "Втора", "Трета", "Пета", Киноцентър "Драгалевци", "Седма", "Димитър Кантакузин", "Проф. "Александър Райчив"/кв. "Витоша"/ 25.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София: "Манастирски ливади" бл. 64, бл. 66 25.08.2014 14:00 - 16:30 Инвестиционна програма
"гр. София кв. Драгалевци: улици: ""101-ва"", ""103-та"", ""105-та"", ""111-та"", ""Емил Манолов"", ""Панайот Пипков"", ""Проф. Марин Големинов""/485/; УПИ ХVІІ-233, Кв.13 М ; ул. ""Чемшир""/Драгалевци/" 26.08.2014 08:30 - 16:30
София: "Охрид"/"Станка Първанова/ № 289; "Цар Борис III"/"Девети септември" № 269, 271, 269, 273а, 275, 279б, 279в, 281, 283, 285, 289, 297б, бл. двуетажна пристройка 26.08.2014 09:15 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София ул. Пирин ; ул. Казбек 26.08.2014 13:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
"гр.София кв.Драгалевци ;улици: ;102-РА ;10-ТА/ДРАГАЛЕВЦИ/ ;13-ТА/ДРАГАЛЕВЦИ/ ;205-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/
гр.София кв.Бъкстон ;бул.Братя Бъкстон: №43 бл.2 вх.А, вхБ, №45 бл.3 вх.А, вх.Б 26.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Беловодски Път: 1, 10, 10А, 10Б, 10В, 10Г, 10Д, 12, 1А, 2, 2 А, 2А, 3, 4, 4А, 6, 6А, 7 ; Богова Стъпка: 1 А, 1А, 2, 3, 7 ; Васил Чекаларов: 28, 49 ; Поетична/606/: 1, 10, 11, 12, 14, 14А, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9 ; Стар Беловодски Път: 2 26.08.2014 12:00 - 16:00 Инвестиционна програма
гр.София кв.Бъкстон ;бул.Братя Бъкстон: №47 бл.4 вх.А, вхБ, №49 бл.5 вх.А, вх.Б 27.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Братя Бъкстон: 57, 66, 68, 74, 78, 80, 84, бл. Изл.зала ; Бъкстон: 57 ; Равен: 1, 3, 5, бл. /ген.суворов, 1, 2, 3 ; Симеон Радев/кирил Янев/: 51, 86 ; Чинар: 11, 11а, 13, 5, 5а, 7, 7а, 9, бл. 4, 5а, 6б, 9 27.08.2014 09:15 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Бял Нарцис/нарцис/: 1, 10, 14, 16, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9 ; Доброволец: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 1А, 2, 20, 21, 22, 2А, 4, 6, 7, 7А, 8 ; Ива/дим.апостолов/: 11, 14, 16, 18, 20, 9 ; Ирис/мара Апостолова/: 17, 17А, 19, 19А, 28, 30, 32 ; Княжевска/валентин Андреев/: 25 ; Лазарополе/партизанска Пъте: 11, 13, 4, 6, 8, 9 ; Полк.стойно Бачийски/филип: 33, 35, 44, 50 ; Поточе: 1, 2 27.08.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София комплекс "Резиденшъл парк" 27.08.2014 13:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
"гр.София кв.Драгалевци ;улици: ;104-ТА/ДРАГАЛЕВЦИ/ ;106-ТА ;107-МА/ДРАГАЛЕВЦИ/ ;108-МА
"гр.София кв.Драгалевци ;улици: ;202/ДРАГАЛЕВЦИ/ ;203-ТА ;204-ТА/ДРАГАЛЕВЦИ/ ;205-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/
"гр.София кв.Драгалевци ;улици: ;207-МА/ДРАГАЛЕВЦИ/ ;208-МА ;309-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ ;310-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/
София Братя Бъкстон: 75, бл. /вх.откъм ул. Майст.павел От Кр ; Бъкстон: 37, 41, 51, 53, 61, 63, 65 А, 67, 71, 71 А, 77, 79, бл. 1 ; Българска Легия: 1, 10, 11, 14а, 16, 16 Б, 18, 19, 2, 2 А, 23, 24, 25, 26, 27 А, 29, 29 А, 31, 32, 33, 34, 35, 36 А, 37, 39, 4, 41, 41 А, 5, 5 А, 6, 6 Б, 6 В, 7, 7 А, 8, бл. Гараж 3 ; Василашко Езеро: 58 ; Вихрен/петър Тонев/: 41 ; Майстор Алекси Рилец/664/: 1, 11, 13, 15, 1а, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 33а, 34, 35, 35а, 37, 39, 3а, 41, 5, 5а, 7, 7а, 9, 41, бл. 1, дзи, кв.66, ман.ливади ул. 664/ул.род.извор, помпа ; Майстор Д.софиянлията/666/: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 2б, бл. 3 ; Майстор Мил.радомирец/667/: 1, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, №32, 34, 36, 38, 40, №42, бл. бл. 1, бл.2, бл.3, кв"манаст.ливади" ; Майстор Павел От Кримин/665: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 22а, 26, 28, 4, 5, 5 А, 5а, 6, 7а, 8, 9, 5, 7а ; Манастирски Ливади: 41 ; Манастирски Ливади-запад: 3, 5, бл. Гараж 2 ; Маринчо Бенли: 2а ; Околовръстен Път: 13 ; Петър Папакочев: 3 ; Ралевица: 48, 78 ; Родопски Извор: 100, 103, 28, 97, 97а, 98, 98а, №85 ; Тодор Каблешков: 27 А 28.08.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София 102-ра: 2, 6, 7, 9 ; 104-та/в.з. Киноцентър/: 1, 12, 18, 2, 22, 24, 25, 29, 31, 33, 4, 6, 7, 8, 9 ; 104-та/драгалевци/: 10, 17, 3, 5 ; 10-та/драгалевци/: 3 ; 13-та/драгалевци/: 2, 3 ; 4-та/драгалевци/: 35, 46 ; 5/киноцентър//драгалевци/: 17, 2В ; Екатерина Божилова: 1, 10, 13, 14, 17, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 3, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 5, 7, 9 ; Нарцис/методи К.димитров/: 22, 23, 23А, 25, 26, 28, 34, 42, 44, 48, БЛ. УЛ. 203 ; Чемшир /драгалевци/: 27, 28, 29, 31, 33, 37, БЛ. КЪЩА 28.08.2014 09:00 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Белмекен: 6, БЛ. ГАР.1, ГАР.3, ГАР.4, ГАР.5 ; Ген. Суворов: 40, 5 ; Казбек: 10, 12, 8, БЛ. 12, 12Б ; Пирин: 10, 20 ; Симеон Радев/кирил Янев/: 10А, 3 ; Слънце: 4, 6, 8 ; Цар Борис Iii/девети Септ.: 167, 169, 171, 173, 177, 181, 183, 189, 191, 193, 195, 197, БЛ. П/Д ПОЩА 28.08.2014 13:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Горска Поляна: 1, 10, 12, 13, 13А, 14 А, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 Б, 27А, 28, 2А, 3, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 40А, 42, 46, 49, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9 ; Драгалевци: 127, БЛ. УПИ ХХХІV-1630, КВ.121 ; Елин Пелин: 1, 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Захари Зограф: 1, 12 ; Кимчовец: 21 ; Лагадина: 1, 11, 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7 ; Панайот Пипков: 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13А, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 27А, 2А, 3, 34, 37, 4, 5, 53, 5А, 7, 8, 9, 9А, №24, БЛ. ПОМПА, СТР.ТАБЛО ; Папрат: 11, 15, 17, 19, 21, 23 28.08.2014 10:00 - 13:00 Подмяна на СТИ
София Бойна Слава/615/: 15, 21 ; Местност Гърдова Глава: 27, БЛ. УЛ."ДОБРИ БОЖИЛОВ" №5, УЛ.ДОБРИ БОЖИЛОВ №5 29.08.2014 10:00 - 13:00 Подмяна на СТИ
"гр.София кв.Драгалевци ;улици: ;207-МА/ДРАГАЛЕВЦИ/ ;304-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ ;311/ДРАГАЛЕВЦИ/ ;313-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/
София Ген. Стефан Тошев/д.зехтинко: 86 ; Иван Сусанин: 17, 18, 19, 20, 20б, 21, 21а, 22, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, бл. 2, а, б-б1, б1, помещение Към Трафопост ; Казбек: 30, бл. 1 ; Кота 1050: 20, 21, 27, 22, 31, 31а, 40, бл. 0136, 136, бл. 1, 137, 138, 2 ; Проф.иван Дуйчев/знаменосец: 23 ; Симеон Радев/кирил Янев/: 40, 51, 52, 40, 51, 52, 54-56, 56-58, 63, 66-68, 68, бл. 1, 2, 225, 5, о-ма, бл. 1, 2, 2б, 3, а, б, б1, б2, о-ма, бл. 136, 136 А 29.08.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
"гр.София кв.Драгалевци ;улици: ;1-ВА ;401/201/ ;402-РА ;403/ДРАГАЛЕВЦИ/
Община ВРЪБНИЦА
Квартала на гара Волуяк; Клиенти от ТКЗС Обеля;Автосервиз Нисан 25.08.2014 09:00 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Връх Манчо: бл. 1, 2 ; Модерно Предградие: бл. 1, 2, 2б, 5, До 25.08.2014 08:00 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Връх Манчо: бл. 5, 6 ; Модерно Предградие: бл. 1, 3, 5, 6 ; Старата Църква/йордан М.пет: 75 26.08.2014 08:00 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Виткова Ливада: 1, №1 ; Годеч/гургулят/: 64, 66, 69, 69а ; Дружба: № 29 ; Светла: 29, 31, 33, 35 А, 37, 37 А, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48 ; Топола: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 А, 17, 17 А, 18, 19 А, 2, 21, 4, 6, 9 27.08.2014 08:00 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Босилеград: 11, 13, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 8, №2, бл. Гар.1, гар.2, гар.3, гар.5 ; Връх Манчо: 30, 34, 36, 36а, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 49, 50, 52, 54, 55, 55а, 56, 56а, 57, 57а, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 67, 67а, 67в, 68, 69, 71, 71а, 74, 75, 76, 78, 79, 89 ; Годеч/гургулят/: 42, 44, 45, 46, 48, 49, 49а, 49б, 50, 51, 52, 52а, 54, 55, 57, 59а, 60, 62, 64, 69, 71, 71а ; Какач: 1 ; Майстор Манол: 10, 12, 14, 17, 2, 21, 4, 5 ; Цариброд: 10, 12, 12а, 3, 4, 6, 6а 28.08.2014 08:00 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
Община ВЪЗРАЖДАНЕ
София Брегалница 65- 67 25.08.2014 10:00 - 15:46 Профилактика на съоръжения СрН
София ул.Брегалница 57-59 26.08.2014 10:01 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
София ул.Средна гора 97 27.08.2014 10:00 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Брегалница 47 28.08.2014 10:00 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Брегалница 47 28.08.2014 10:00 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Антим 1-ви 41 29.08.2014 10:00 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община ИЗГРЕВ
София КАТ; Входа На Кат, До ; Дианабад: бл. Вход Кат, До, кв 1 ; Драган Цанков: 33, бл. Вход Кат 29.08.2014 13:01 - 15:01 Подмяна на СТИ
София Драган Цанков: 31, 31а;Бензиностанция Петрол с/у КАТ 29.08.2014 09:45 - 11:30 Подмяна на СТИ
Община ИЛИНДЕН
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 301, 303В, 306, 306-ПОДБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, 307, 307 А, 307А, 308, 311, ДОБЛ.306, ПЕЧАТНИЦА, ДО 26.08.2014 12:00 - 15:00 Инвестиционна програма
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 302, 308, С/У 26.08.2014 09:00 - 12:00 Инвестиционна програма
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 300 ; Хайдут Сидер: 12 27.08.2014 12:00 - 15:00 Инвестиционна програма
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 301, 303, 303Б, 303В, ТП ДО 27.08.2014 09:00 - 12:00 Инвестиционна програма
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 298 28.08.2014 12:15 - 15:45 Инвестиционна програма
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 299 28.08.2014 09:00 - 12:00 Инвестиционна програма
бл.298 28.08.2014 12:46 - 15:46 Инвестиционна програма
София Вълчо Иванов: БЛ. ДО БЛ.369 ; Йосиф Щросмайер: БЛ. ПАВИЛИОН, ПАЗАРА ; Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 353, 368, 369, 370, 371 29.08.2014 09:00 - 12:00 Инвестиционна програма
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 147, 309, 313, 313-1, 313-2, 313А, 313Б 29.08.2014 12:00 - 15:00 Инвестиционна програма
Община ИСКЪР
КТП Юрогейт 25.08.2014 10:00 - 16:30 Работа по съоръжения чужда собственост
Казичене Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 31А, 33, 34, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 71, 72, 73, 75, 77, 83, 85, 9 ; Аличо/траян Кардашки/: 1, 16, 18, 39 ; Балевица: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 4, 41, 4А, 5, 6, 7, 8, 9 ; Васил Левски/черв.армия/: 15 ; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 56А, 58, 6, 62, 64, 66, 7, 7А, 9 ; Димитър Ашов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Изток: 6 ; Кръстю Пастухов/владо Благо: 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 7, 8, 9 ; Липите: 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8, 9 ; Младост: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Момин Кладенец: 11, 12, 21 ; Околовръстна: 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 58, 60, 66 ; Прогрес: 1, 10, 2, 2 А, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Спас Андреев: 14, 2 ; Троянов Път: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 55А, 59, 6, 61, 7, 8, 9 ; Хан Крум/дружба/: 20 ; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 26, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 8 ; Цар Симеон/ален Мак/: 3 25.08.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Казичене Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 31А, 33, 34, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 71, 72, 73, 75, 77, 83, 85, 9 ; Аличо/траян Кардашки/: 1, 16, 18, 39 ; Балевица: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 4, 41, 4А, 5, 6, 7, 8, 9 ; Васил Левски/черв.армия/: 15 ; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 56А, 58, 6, 62, 64, 66, 7, 7А, 9 ; Димитър Ашов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Изток: 6 ; Кръстю Пастухов/владо Благо: 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 7, 8, 9 ; Липите: 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8, 9 ; Младост: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Момин Кладенец: 11, 12, 21 ; Околовръстна: 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 58, 60, 66 ; Прогрес: 1, 10, 2, 2 А, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Спас Андреев: 14, 2 ; Троянов Път: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 55А, 59, 6, 61, 7, 8, 9 ; Хан Крум/дружба/: 20 ; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 26, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 8 ; Цар Симеон/ален Мак/: 3 26.08.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Дружба 2: бл. 270, 271, ресторант до ТП бл.271 и Магазин Олимп 26.08.2014 09:00 - 16:16 Профилактика на съоръжения СрН
Кривина, Общ. Столична Балабана/серафим Стойков/: 1, 10, 12, 16, 17, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 8, 9, бл. Кв.5 П.v 442 ; Балкан/костадин Георгиев/: 19-21 ; Демокрация/п.йосифов/: бл. Стопанска Постройка ; Искър/кр.раковски/: 6 ; Люляк/янко Кръстев/: 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 7, 9 ; Рила/станой Тодоров/: 1, 10, 2, 4, 6, 8 ; Римска Ракла/ремсова Среща/: 10, 12, 14, 16 ; Ружа/7-ма/: 1, 10, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Стара Планина/никола Тасев/: 1, 2, 3, 4, 7, 9 ;София ; Д-р Любен Русев: 6, бл. А 26.08.2014 09:15 - 12:00 Подмяна на СТИ
София Дружба 2: -, 278, бл. 278, 287 26.08.2014 08:15 - 16:15 Профилактика на съоръжения СрН
Казичене Аличо/траян Кардашки/: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 55, 57 ; Витоша: 6, 8 ; Гарата: БЛ. ПАВИЛИОН ; Георги Бенковски: 68, БЛ. КЪЩА ; Кирил И Методи: 1, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Кокиче: 1, 3 ; Околовръстна: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 7, 70, 72, 74, 76, 78 ; Цар Симеон/ален Мак/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 26.08.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Дружба 2: бл. 306, 307, 308, 309, 310. 27.08.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Дружба 2: бл. 306 27.08.2014 09:00 - 17:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Дружба 2 27.08.2014 09:15 - 16:15 Профилактика на съоръжения СрН
Казичене Вп 52150: 134, БЛ. ПРОМ, ПРОМ.ЗОНА, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 134 ; Изгрев: БЛ. ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ ; Общ.стела Благоева: 8 ; Цар Борис Iii/дим.благоев/: 112, 1134А, 114, 116, 120, 124, 128, 130А, 134, 134 А ;Кривина, Общ. Столична ; Балабана/серафим Стойков/: 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 28, 34, 5, БЛ. ОБЩ. ПАНЧАРЕВО ; Божур/атанас Варадинов/: 1 ; Градина/3-та/: 8 ; Демокрация/п.йосифов/: 1, 1-3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 39Б, 40, 41, 43, 45, 47, 5, 5А, 8, 9, БЛ. АПТЕКА, ПАВИЛИОН ; Зад Село/24-та/: 10, 12, 16 Б, 20, 22, 4, 8, БЛ. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ ; Искър/кр.раковски/: 33, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 51А, 51Б, 52, 53, 53А, 54, 56, 58, 58А, 58Б, 60 ; Йосиф Обербауер: 1, 2, 3, 4, 5 ; Латинка/никола Митев/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9 ; Люляк/янко Кръстев/: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 8, 9 ; Равнополски Път/симеон Нико: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Рибарника/симеон Малинов/: 1, 10, 12, 1А, 1Б, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Розова Градина/георги Димит: 1 ; Станцията: 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8 ; Старата Река/методи Филипов: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 6, 8, БЛ. КЪЩА ; Стопански Двор: БЛ. ПАВИЛИОН, СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ; Странджа/спас Орехарски/: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6 ;София ; Николай Хайтов: 32 ; Цар Борис Iii/девети Септ.: 124 27.08.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Казичене Александър Стамболийски: 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 31А, 33, 34, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 71, 72, 73, 75, 77, 83, 85, 9 ; Аличо/траян Кардашки/: 1, 16, 18, 39 ; Балевица: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 4, 41, 4А, 5, 6, 7, 8, 9 ; Васил Левски/черв.армия/: 15 ; Георги Бенковски: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 56А, 58, 6, 62, 64, 66, 7, 7А, 9 ; Димитър Ашов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Изток: 6 ; Кръстю Пастухов/владо Благо: 1, 10, 12, 14, 2, 4, 5, 7, 8, 9 ; Липите: 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 6, 8, 9 ; Младост: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Момин Кладенец: 11, 12, 21 ; Околовръстна: 10, 12, 14, 16, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 58, 60, 66 ; Прогрес: 1, 10, 2, 2 А, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Спас Андреев: 14, 2 ; Троянов Път: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 55А, 59, 6, 61, 7, 8, 9 ; Хан Крум/дружба/: 20 ; Христо Ботев: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 26, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 5, 51, 55, 59, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 8 ; Цар Симеон/ален Мак/: 3 28.08.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Казичене Аличо/траян Кардашки/: 1, 10, 11, 2, 4, 48, 5, 6, 7, 8, 9 ; Апостол Ламбов: 1, 11, 13, 3, 4, 4А, 5, 9 ; Балевица: 15 ; Витоша: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 18, 2, 20, 24, 25, 26, 29, 3, 31, 33, 35, 37А, 39, 4, 5, 7, 8, 8А ; Димитър Ашов: 20, 24, 6 ; Дюла: 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Кирил И Методи: 3 ; Никола Петков/кирил Маджаро: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 72, 74, 76, 78, 8 ; Околовръстен Път: 42, 436, БЛ. УПИ21-1470 КВ.79 ; Околовръстна: 27, 46, 50, 56, 58, 62 ; Стопански Двор: БЛ. СКЛАД, СТРОИТЕЛСТВО ; Хан Крум/дружба/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 4, 5, 7, 9, БЛ. КЪЩА ; Христо Ботев: 12, 14, 15, 15А, 24, 30, 45, 47, 53, 59А, БЛ. П.ЯВОРОВ 28.08.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Дружба: 2, бл. 282, 283, 284+магазини и кафета 28.08.2014 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Дружба 2: бл. 275 28.08.2014 08:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Казичене Балевица: 1, 2, 3 ; Георги Бенковски: 74 ; Дъбрава: 11 ; Дюла: 13, 6 ; Изгрев: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Любен Каравелов/димитър Мут: 1, 10, 11, 12, 12 А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 20 А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 5, 6, 7 А, 7А, 8, 9 ; Никола Петков/кирил Маджаро: 62 ; Хан Аспарух/кооперативна/: 1, 10, 12, 19, 25, 30, 32, 34, 37, 39, 44, 46, 5, 50, 54, 5А ; Хан Крум/дружба/: 2 ; Цар Борис Iii/дим.благоев/: 12, 13, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 5, 50, 54, 56, С/У, БЛ. АПТЕКАТА ;София ; Любен Каравелов: 15 А 29.08.2014 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
Казичене Аличо/траян Кардашки/: 1, 10, 11, 2, 4, 48, 5, 6, 7, 8, 9 ; Апостол Ламбов: 1, 11, 13, 3, 4, 4А, 5, 9 ; Балевица: 15 ; Витоша: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 18, 2, 20, 24, 25, 26, 29, 3, 31, 33, 35, 37А, 39, 4, 5, 7, 8, 8А ; Димитър Ашов: 20, 24, 6 ; Дюла: 1, 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Кирил И Методи: 3 ; Никола Петков/кирил Маджаро: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 72, 74, 76, 78, 8 ; Околовръстен Път: 42, 436, БЛ. УПИ21-1470 КВ.79 ; Околовръстна: 27, 46, 50, 56, 58, 62 ; Стопански Двор: БЛ. СКЛАД, СТРОИТЕЛСТВО ; Хан Крум/дружба/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 3, 30, 4, 5, 7, 9, БЛ. КЪЩА ; Христо Ботев: 12, 14, 15, 15А, 24, 30, 45, 47, 53, 59А, БЛ. П.ЯВОРОВ 29.08.2014 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община КРАСНА ПОЛЯНА
София Разсадника: БЛ. 87 ВХ.Г, З, И 25.08.2014 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
София 321-ва/красна Поляна/: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Банско: 39 ; Борис Сарафов/народна Воля/: 36, 4, 40, 42, 44 ; Владимир Куртев/калитко/: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 5, 7 ; Възкресение/стоян Лепоев/: 107, 112, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 126, 130, 130 А, 130А, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 149, 151, 155, 88, 88Б ; Книжовник: 12, 14, 16, 18, 20, 21, 21А, 22, 23, 25 ; Метохия: 27 ; Павел Шатев/докер/: 19, 39, 41 25.08.2014 10:00 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Разсадника: БЛ. 87 ВХ.Ж, Е 26.08.2014 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
София 312-та/красна Поляна/: 17, 19 ; 313-та/красна Поляна/: 10, 10А, 12, 14, 3, 4, 6, 7, 8, 9, БЛ. КВ.ФАКУЛТЕТА-ДЪРВОДЕЛСКА РАБ. ; 316-та/красна Поляна/: 11А ; Възкресение/стоян Лепоев/: 100, 102, 103, 103А, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 115, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 131, 82А, 84, 88А, 88Б, 94, 94А, 94В, 95, 96, 97, 98, 98А, 98Б, №98 ; Дръстър: 10, 11, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Елисейна: 2 ; Иван Гарванов/бръшл-воронеж: 15 А, 18, 7 ; Лвов: 16, 18, 20, 22, 23, 23А, 25 ; Метковец: 1, 2, 3, 4, 5, 7 26.08.2014 11:00 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Алеко Туранджа/ком.манифест: 35, 37, 39, 53, БЛ. Ж.К.РАЗСАДНИКА-ДЪРВОД.РАБОТИЛН ; Освобождение: 4, 6, 8 ; Пчиня: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ; Самодивско Изворче: 10, 14, 2, 4, 45, 47, БЛ. Ж.К.РАЗСАДНИКА-БИТ.УСЛУГИ, КЪЩА ; Хъшове: 1, 11, 13, 15, 3, 4, 5, 7, 9, ДО, БЛ. 29, ПАРК СВ.СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ 26.08.2014 09:00 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Красна Поляна III Част: БЛ. 341 ВХ. А 26.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Красна Поляна III Част: БЛ. 341 ВХ. А, ВХ.Б 27.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Разсадника: БЛ. 106, 107 27.08.2014 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
София 318-та/красна Поляна/: 10, 1А, 1Б, 2, 6, 8, БЛ. КВ.ФАКУЛТЕТА-ПОМПА ; 709-та/красна Поляна/: 6А ; Борис Сарафов/народна Воля/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 3, 4, 4А, 6, 8, 9 ; Воронеж: 9 ; Дръстър: 15, 15А, 17, 19, 19А, 19Б, 20, 20А, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27Б, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ; Елисейна: 1, 3, 4, 6, 8 ; Иван Гарванов/бръшл-воронеж: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 А, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 33, 34, 4, 42, 5, 5А, 6, 7, 8, 9 ; Лвов: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 21, 6, 6А, 8, 9 ; Метковец: 11, 13, 6, 8 27.08.2014 09:22 - 15:23 Профилактика на съоръжения СрН
София Красна Поляна III Част: БЛ. 341 ВХ. Б, ВХ.В 28.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София 318-та/красна Поляна/: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 5, 7, 9 ; 321-ва/красна Поляна/: 1, 3 ; 349-та/красна Поляна/: 1, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Борис Сарафов/народна Воля/: 1, 17, 21, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 34, 35, 36, 5, 7 ; Владимир Куртев/калитко/: 37, 42, 48 ; Георги Папанчев/отличник/: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Дръстър: 11Б ; Иван Гарванов/бръшл-воронеж: 11, 11 А, 13, 13 А, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 39, 51, 61, 63, 64, 67, 71, 73, 76, 78, 82, 86, 88, 9 А ; Кирил Григоров/активист/: 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 3, 6, 7, 8А, 9 ; Книжовник: 24, 25, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 ; Лвов: 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 6А ; Метковец: 12, 14, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 9 ; Несебър: 34 28.08.2014 09:30 - 16:01 Профилактика на съоръжения СрН
София Самодивско Изворче: 12, 16, 20, 26, 28 ; Освобождение: № 12, 16, 20, 26, 28 28.08.2014 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
София Младежка Искра:№ 1, 4, 7, 8 , 9, 10, 11, 13, 21, 28 29.08.2014 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
София Красна Поляна III Част: БЛ. 341 ВХ.В 29.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София 307-ма/красна Поляна/: 19, 24, 26, 28, 30 ; 308-ма/красна Поляна/: 21, 7 ; 311-та/красна Поляна/: 1, 10, 11, 13, 1А, 1В, 2, 2Б, 2В, 4, 5, 6, 8, 9 ; 312-та А/красна Поляна/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ; 312-та/красна Поляна/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, 9А ; 313-та/красна Поляна/: 16, 5, БЛ. КВ.ФАКУЛТЕТА-РАБОТИЛНИЦА ; Владимир Куртев/калитко/: 9 ; Възкресение/стоян Лепоев/: 133 ; Кирил Григоров/активист/: 1, 2А, 4 ; Книжовник: 12, 14, 15, 17, 19 ; Павел Шатев/докер/: 1, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 29А, 3, 4, 5, 6, 8 ; Суходолска: 125А, 127, 127А, 129, 131 29.08.2014 09:31 - 15:30 Профилактика на съоръжения СрН
Община КРАСНО СЕЛО
Гражданска защита, Business Center (коломан 6), Ресторант градина Славия - ул. Коломан 26.08.2014 14:00 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
София жк Славия, Еврофутбол, Моят магазин (отпред), бл. 3, бл. 4, бл. 5, бл. 2 вх. А и Б, бл. 1, магазини пред бл. 1, бл. 1, ;бл. 19, бл. 20, Детска градина №136 Славия. 26.08.2014 08:00 - 13:30 Профилактика на съоръжения СрН
София бул. Бъкстон бл. 1, бл. 2, бл. 3, бл. 4 вх. А, Б, В, бл. 16 67 ОДЗ, бл. 6, бл. 10, магазин до бл. 10, ул. Ген. Суворов 5, кафе "Лили" ;ОЦ Бъкстон ;Нипки пещи, бул. Бъкстон 2, Автомивка, павилион билети градски транспорт, ул. Суворов 1, 3, колелото на трамвая 27.08.2014 09:30 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Ул. Майор Горталов 5 вх. А, Б, бл. 31А, бул. Цар Борис III 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, АТЦ (тел. Централа), ул. Ген. Суворов 2, бл. 31, Хидрофор, ул. Майор Горталов 13, 13А вх. А, Б, М, 14А. 28.08.2014 09:15 - 13:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Бул. Тодор Каблешков 10, ул. Майор Горталов 17, 14, Химическо чистене. 28.08.2014 14:00 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
гр.София кв.Бъкстон ;бул.Братя Бъкстон: №65 28.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София ж.к. Белите брези бл. 63 вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, ул. Нишава бл. 61 вх. А, Б, ул. Смърч 30-34, кръчма, Детски дом (Брезичка). ;Ул. Хайдушка гора 49, 51, 52, 55, 56, 58, 59-61 вх. А, Б, Г, 601 62, ул. Проф д-р Дим. Атанасов 4-6, ул. Лерин 62, 64, 67. 29.08.2014 09:30 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
гр.София кв.Бъкстон ;бул.Братя Бъкстон: №69 29.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
Община КРЕМИКОВЦИ
ул.Извор ул.Шопска ;ул.Зорница ;ул.Надежда 28.08.2014 09:45 - 10:45 Инвестиционна програма
Техникум Ботунец; ул.Отец Паисий 28.08.2014 10:30 - 11:30 Инвестиционна програма
Община ЛЮЛИН
гр. София ж.к. Люлин 9: БЛ. 962 26.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Добринова Скала/11 Конгрес: 20, 42, 57, №42, С/У, БЛ. 730, ГРЕЕН ЦЕНТЪР, ЖК. ЛЮЛИН 7, ЖК.ЛЮЛИН 7, ЖК.ЛЮЛИН 8, МАГ.4-В, МАГ.№58 26.08.2014 12:01 - 16:00 Подмяна на СТИ
бл.796 жк.Люлин 26.08.2014 09:30 - 12:00 Подмяна на СТИ
бл.775 жк.Люлин 27.08.2014 12:00 - 14:00 Подмяна на СТИ
бл.785 жк.Люлин 27.08.2014 09:30 - 12:00 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 9: БЛ. 984 ВХ. А, ВХ. В 27.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 9: БЛ. 964 27.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
бл.774 жк.Люлин 27.08.2014 14:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Бръшлянска Низина: 1 28.08.2014 14:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Люлин 2: 280 ; Своге: 14 28.08.2014 12:00 - 14:00 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 9: БЛ. 964 28.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Люлин 9: БЛ. 984 ВХ. А, ВХ. Б, ВХ. Г 28.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
ул.331;340 28.08.2014 09:30 - 12:00 Подмяна на СТИ
София Годеч/гургулят/: 43 ; Петър Дертлиев /ж.к.люлин/: 3 29.08.2014 09:30 - 12:00 Подмяна на СТИ
София Ален Мак / Филиповци: 1, 2 ; Бабин Кладенец: 1, 2, 4 ; Васил Левски / Филиповци: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8 ; Вихрен/петър Тонев/: 1, 3, 4, 7, 9 ; Кутлина: 10, 27, 35 ; Поручик Хранов: 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ; Спортист: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 24, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Страцин / Филиповци: 1, 10, 11, 12, 2, 4, 6, 7, 8, 9 ; Трети Март: 63 ; Христо Ботев / Филиповци: 1, 10, 12, 2, 4, 6, 8 29.08.2014 09:30 - 16:00 Инвестиционна програма
гр. София ж.к. Люлин 9: БЛ. 984 ВХ. Б, ВХ. Г 29.08.2014 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Архиепископ Прохор Охридски: 15, 15А ; Димитровград: 35, 37 ; Луи Пастьор/сим.дим.-шабан/: 5, 7 ; Люлин 10: БЛ. 117, 117А, 118, 138, 139, 170, ДО, С/У ; Момково: 6 ; Охрид/станка Първанова/: 17, 23 29.08.2014 12:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община МЛАДОСТ
София Младост 3: БЛ. 354 вх 1 26.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост 3: БЛ. 354 вх 2 26.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост 3: БЛ. 354 вх 3 27.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост 3: БЛ. 354 вх 4 27.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост 3: бл. 321, 321а, 321б, До 27.08.2014 10:00 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
"гр.София кв.Драгалевци ;улици: ;302-РА /ДРАГАЛЕВЦИ/ ;303-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ ;304-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/ ;305-ТА /ДРАГАЛЕВЦИ/
София Младост 3: БЛ. 354 вх 6 28.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост 3: БЛ. 354 вх 5 28.08.2014 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София 201-ва: 17 ; 201-ва/драгалевци/: 2, 34, 5 ; Лешникова Гора: 45, 47, 49, 51, 52, 54, 56, 56А, 58, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 75А, 75Б, 75В, 75Г, 75Д, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 82, 86, 87, 88, 90, БЛ. УЛ ЛЕШНИКОВА ГОРА /УЛ 305/, УЛ. 206, УЛ. 313 29.08.2014 13:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост 3: БЛ. 358 вх 1 29.08.2014 09:16 - 16:16 Подмяна на СТИ
София Младост 3: БЛ.358 вх 2 29.08.2014 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
Община НАДЕЖДА
София Република: 8 ; Толстой: бл. 67 ; Хан Кубрат: 39 26.08.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Бензиностанция Петрол бул.Рожен, Магазини ул.П.Панайотов/бул.Рожен, ;сграда на ВиК 26.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
София Александър Михов: 19, 21, 36, 38 ; Военна Рампа: 28, 34а, 36, 38 ; Гуслари/торпедо/: 54 ; Елов Дол/парашутист/: 1, 35 ; Република: 98, бл. Кафе, тп М/у бл. 1 И бл. 9 ; Рожен: 23, 3, 6, п/л 573, ъгъл, бл. Рижен/ал.михов, ; Рударка: 1, 10, 12, 2, 4, 5, 6, 8, №2 ; Свободна/свободен Труд/: 4 ; Сергей Румянцев: 17, 3, 34, 4, бл. Гара Север 26.08.2014 09:15 - 17:00 Инвестиционна програма
София Надежда 1: БЛ. 151-Вх-Е, Бл.108 Вх-А 26.08.2014 09:30 - 15:00 Подмяна на СТИ
София Надежда 1: Бл.108 Вх-Б, В. 27.08.2014 09:30 - 15:00 Подмяна на СТИ
София Надежда 4: Бл.436 Вх-В ; Бл.418 Вх-А 28.08.2014 09:30 - 15:00 Подмяна на СТИ
София Надежда 4: БЛ. 418 Вх-Б и Вх-В 29.08.2014 09:30 - 15:00 Подмяна на СТИ
Община ОБОРИЩЕ
София ул. Шейново:8, 10, 12, 14, 16, 18, 15, 17, 19, 21, 23, 25 27.08.2014 10:00 - 12:00 Подмяна на СТИ
ул.П.Волов 51, 49, 47, ул.Волов / ул.Искър 27.08.2014 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община ОВЧА КУПЕЛ
София В.з. Люлин: БЛ. ВИЛА, КВ. 13, П-Л 12-17, П-Л 14, П-Л 2, П-Л 207, П-Л 24, П-Л 3-15, П-Л 35, П-Л 71, ПЪСТРОЦВЕТНА, УЛ.КАЛИНА, УПИ VІІІ-16, УПИ ХVІ-108 КВ.14, УПИ ХІ-246 КВ.2, КВ.10, КВ.11, КВ.12, КВ.14, КВ.15, КВ.17, КВ.18, КВ.20, КВ.21, КВ.3, КВ.4, КВ.6, КВ.7, КВ.8, КВ.9 ; В.з.люлин: БЛ. УПИ-ХХІІІ-219 кв.4 ; Георги Бенковски: 6 ; Люлин: БЛ. В.З.ЛЮЛИН КВ.16А ; Местност Бонсови Поляни: 10, 2, 57, КВ.1, КВ.10, КВ.12, КВ.13, КВ.14, КВ.15, КВ.17, КВ.18, КВ.19, КВ.2, КВ.21, КВ.3, КВ.4, КВ.40, КВ.6, КВ.60, КВ.7, КВ.8, КВ.9, П-Л 7, БЛ. БАРАКА, БЕНКОВСКИ, БОРИС 1-61, БУНГАЛО, В.З. ЛЮЛИН, В.З.ЛЮЛИН, ВЗ ЛЮЛИВ, ВЗ ЛЮЛИН, ВИЛА, ВРЕМЕННА ПОСТРОЙКА, ГЕРЕНА 7, КВ.21-7, КЮПО, ЛУД ГИДИЯ, П-Л 1-339, П-Л 11, П-Л 146, П-Л 3-27, П-Л VІ, П-Л VІІ, ПИРАМИДАТА, Т.ЛИВАД, УЛ.63, УПИ 8-229, УПИ II-176 КВ.11, УПИ IV-234 КВ.3, УПИ IX-58 КВ.18, УПИ V-233, УПИ VII-196 КВ.17, УПИ XI КВ.6 П-Л №181, УПИ XIX-226 КВ.4, УРАЛ 19-Г.Б., ЧЕРВЕНА РОЗА, ЧЕРВЕНА РОЗА 10 ; Овча Купел: БЛ. ВЗ.ЛЮЛИН УПИ ХІ -249 25.08.2014 - 29.08.2014 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
София Кукуряк/651-ва/: 17 26.08.2014 10:00 - 13:00 Подмяна на СТИ
София Инж.борислав Огойски/кр.вас: 1, 10, 11, 2, 6, 8, 9 ; Харманлийско Въстание: 14, 16, 16 А, 18, 20, 22 А, 24, 24 А, 28 26.08.2014 09:00 - 12:00 Инвестиционна програма
Община ПАНЧАРЕВО
Лозен, Общ. Столична Арда/в.з.врана-лозен/: №4 ; Висо/в.з.врана-лозен/: 44 ; Рила/в.з.врана-лозен/: 3 ; Стар Лозенски Път: 1, 30 ;София ; 1-ва/студентска/: 10 ; Местност Враня: 1, 11, 12, 3, 5, бл. Барака, вила, вила В Ул 8 №3, враня-триъ-м.висо П-л Xiii-404, имот 158, кв.7 пл. 10-90, къща, стар Лозенски Път 36, строеж В Кв.4-л 69, ул.5 №6, упи 9-402 Кв.7 ; Пловдивско Шосе: 100, 106, 106а, 82, 84, 86, 88а, 92, 94, 96 ; Родопи: 7 ; Цариградско Шосе/тракия/: 82 26.08.2014 11:15 - 14:30 Подмяна на СТИ
Герман Вилна Зона Кариерата: бл. Вила ;Долни Пасарел ; Вилна Зона Пасарелско Езеро: бл. Кв.3, Кв.3 ; Кап. Петко Войвода: 4 ; Кап.дим.списаревски: 1, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. Църква, читалище ; Момин Камък: 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 29, 29а, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Просвета: 1, 2, 3, 6 ; Суха Река: 1, 2, 3 ; Трепетлика: 1, 2, 26, 27, 28, 3, 4, 6, 7, бл. Вила ; Урвич: 1, 3, 4 ;Лозен, Общ. Столична ; Акация/43/: 1, 10, 6, 7, 8, , , 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 30-32, 36, 4, 5, 9, бл. Кв 105 Упи 12-811 ; Ален Мак/52/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 ; Блазна/29/: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. В.помпа, бл. Имот2352, пи 504306 ; Божур: 1 ; Бор/47/: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 4а ; Брождан/90/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 12, 20, 21, 7, 21, бл. Им.2594, бл. Помпа, строителство ; Бръшлян/70/: 10, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 3, 4, 5, 5а, 7, 8а ; Бузлуджа/69/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 2, 25, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 9, 1, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 4, 6, 2, 24, 28а, 5, бл. Упи Xvi-1568 ; Варовита/7-ма/: 14б, 23 ; Васил Левски/люти Дол: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 22, 22а, 22б, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 2б, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9 ; Велкова Воденица/93/: 1, 11, 3, 5, 6, 7, 9, 5 ; Вилна: бл. М. Пилев Азмак, бл. Пи № 139024, бл. Упи І-3043 Кв.154а ; Вилна Зона Караджин: бл. Пи 44063, 6229, 3181 ; Вилна Зона Свети Димитър: бл. Местност Брождан, пл.307 К.л.г-10-8-б ; Гергана: 2, 4, 5 ; Горица/85/: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16 ; Горник/79/: 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 14, 34, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 9, 1, 20, 3, 6, 64, 7, 15, 28, 8, 9 ; Гороцвет/84/: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Градище: 2, 5 ; Детелина/91/: 10, 13, 15, 8, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 17а, 20, 4, бл. Дърводелска Работилница, къща, упи Iii-2360 Кв.115а, упи VІІ-2493, 2911, 2494 Кв.172, упи VІІІ-2513 Кв.118а, упи ІІ-2591 Кв.172, бл. Упи VІІІ-2911, 2494 Кв.172 ; Дивано/5-та/: 10, 2, 27, 3, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 2, 4, 9, бл. Къща ; Дъб/46/: 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1а, 2, 2а, 3, бл. Църк.храм ; Еделвайс/72/: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Здравец: 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 3-а, 4-а, 5, 6, 8, 9, 18 ; Зора/григор Бенев/: 19, 4, 9 ; Зорница/60/: 11, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 8, 1, 21, 6, 7, 8 ; Иван Пешев/цветко Рогльов/: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 7, 7а, 8, 9, 17 ; Иглика: 1, 13, 17, 19, 3, 5, 6, до 5 ; Извор/62/: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 7, 8 ; Изгрев: 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 8, 9, №13а, 1а, 4 ; Искра/81/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 ; Кайгана: 1, 10, 14, 17, 17а, 18, 19, 21, 27, 3, 31, 4, 5, 5а, 6, 8, 9, 11, 17а, 19, 19а, 20, 24, 25, 29, 4а, 5, 53, 6, 7, 15, 9, бл. Кв.118а, бл. Стр.табло ; Калина: 11, 11а, 13, 2, 4, 6, 9 ; Караджин/31/: 48 ; Каси Дол/50/: 1, 11, 15, 3, 1, 11, 3 ; Кипарис/22/: 1, 10, 10а, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 5 ; Китка: 1, 3, 17 ; Кокиче/67/: 1, 2, 3 ; Кория/49/: 13, 15, 1а, 3, 5, 6, 5, 7 ; Крушите/3-та/: 1, 10, 12, 13, 136, 14, 15, 15б, 15в, 15г, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 4, 42, 43, 5, 5-35, 59, 6, 8, 9, 90, бл. Вила, къща, п-л 570, помпа, строителство ; Лале/63/: 1, 2, 3, 4, 6 ; Латинка/61/: 1, 2, 3, 5, 7 ; Лилия: 16, 2, 3 ; Липа/48/: 10, 10а, 12, 4, 8, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7 ; Лозенска Планина/20/: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. Двора На Ткзс ; Люляк/77/: 11, 13, 15, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 13, 15, 17, 19, 4, 2 ; Маркова Ливада/4-та/: 2, 4, 6 ; Масларица/13-та/: 2, бл. Стрелбище ; Местн.пешуница: 29, 34, 35, 6, бл. Барака, бунгало, вила, водна Помпа, горни Лозен Петуница-къща, им.1012, им.1013, им.303, км104, къща, офис Склад, параклис, строителство, бл. Вила ; Методи Бегов/9-та/: 1, 11, 1а, 2, 3, 4 26.08.2014 15:00 - 15:31 Нови присъединявания
строеж -"Американска академия" Люпилня Г.Лозен 26.08.2014 09:45 - 15:30 Нови присъединявания
Герман Вилна Зона Кариерата: бл. Вила ;Долни Пасарел ; Вилна Зона Пасарелско Езеро: бл. Кв.3, Кв.3 ; Кап. Петко Войвода: 4 ; Кап.дим.списаревски: 1, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. Църква, читалище ; Момин Камък: 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 27, 29, 29а, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Просвета: 1, 2, 3, 6 ; Суха Река: 1, 2, 3 ; Трепетлика: 1, 2, 26, 27, 28, 3, 4, 6, 7, бл. Вила ; Урвич: 1, 3, 4 ;Лозен, Общ. Столична ; Акация/43/: 1, 10, 6, 7, 8, , , 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 30-32, 36, 4, 5, 9, бл. Кв 105 Упи 12-811 ; Ален Мак/52/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 ; Блазна/29/: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. В.помпа, бл. Имот2352, пи 504306 ; Божур: 1 ; Бор/47/: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 4а ; Брождан/90/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 12, 20, 21, 7, 21, бл. Им.2594, бл. Помпа, строителство ; Бръшлян/70/: 10, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 3, 4, 5, 5а, 7, 8а ; Бузлуджа/69/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 2, 25, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 9, 1, 10, 12, 12а, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 4, 6, 2, 24, 28а, 5, бл. Упи Xvi-1568 ; Варовита/7-ма/: 14б, 23 ; Васил Левски/люти Дол: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 22, 22а, 22б, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 2б, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 9 ; Велкова Воденица/93/: 1, 11, 3, 5, 6, 7, 9, 5 ; Вилна: бл. М. Пилев Азмак, бл. Пи № 139024, бл. Упи І-3043 Кв.154а ; Вилна Зона Караджин: бл. Пи 44063, 6229, 3181 ; Вилна Зона Свети Димитър: бл. Местност Брождан, пл.307 К.л.г-10-8-б ; Гергана: 2, 4, 5 ; Горица/85/: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16 ; Горник/79/: 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 14, 34, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 9, 1, 20, 3, 6, 64, 7, 15, 28, 8, 9 ; Гороцвет/84/: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Градище: 2, 5 ; Детелина/91/: 10, 13, 15, 8, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 9, 17а, 20, 4, бл. Дърводелска Работилница, къща, упи Iii-2360 Кв.115а, упи VІІ-2493, 2911, 2494 Кв.172, упи VІІІ-2513 Кв.118а, упи ІІ-2591 Кв.172, бл. Упи VІІІ-2911, 2494 Кв.172 ; Дивано/5-та/: 10, 2, 27, 3, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 2, 4, 9, бл. Къща ; Дъб/46/: 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1а, 2, 2а, 3, бл. Църк.храм ; Еделвайс/72/: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Здравец: 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 3-а, 4-а, 5, 6, 8, 9, 18 ; Зора/григор Бенев/: 19, 4, 9 ; Зорница/60/: 11, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 8, 1, 21, 6, 7, 8 ; Иван Пешев/цветко Рогльов/: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 7, 7а, 8, 9, 17 ; Иглика: 1, 13, 17, 19, 3, 5, 6, до 5 ; Извор/62/: 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 28а, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 7, 8 ; Изгрев: 10, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 6, 8, 9, №13а, 1а, 4 ; Искра/81/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 ; Кайгана: 1, 10, 14, 17, 17а, 18, 19, 21, 27, 3, 31, 4, 5, 5а, 6, 8, 9, 11, 17а, 19, 19а, 20, 24, 25, 29, 4а, 5, 53, 6, 7, 15, 9, бл. Кв.118а, бл. Стр.табло ; Калина: 11, 11а, 13, 2, 4, 6, 9 ; Караджин/31/: 48 ; Каси Дол/50/: 1, 11, 15, 3, 1, 11, 3 ; Кипарис/22/: 1, 10, 10а, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 5 ; Китка: 1, 3, 17 ; Кокиче/67/: 1, 2, 3 ; Кория/49/: 13, 15, 1а, 3, 5, 6, 5, 7 ; Крушите/3-та/: 1, 10, 12, 13, 136, 14, 15, 15б, 15в, 15г, 17, 19, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 4, 42, 43, 5, 5-35, 59, 6, 8, 9, 90, бл. Вила, къща, п-л 570, помпа, строителство ; Лале/63/: 1, 2, 3, 4, 6 ; Латинка/61/: 1, 2, 3, 5, 7 ; Лилия: 16, 2, 3 ; Липа/48/: 10, 10а, 12, 4, 8, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7 ; Лозенска Планина/20/: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. Двора На Ткзс ; Люляк/77/: 11, 13, 15, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 13, 15, 17, 19, 4, 2 ; Маркова Ливада/4-та/: 2, 4, 6 ; Масларица/13-та/: 2, бл. Стрелбище ; Местн.пешуница: 29, 34, 35, 6, бл. Барака, бунгало, вила, водна Помпа, горни Лозен Петуница-къща, им.1012, им.1013, им.303, км104, къща, офис Склад, параклис, строителство, бл. Вила ; Методи Бегов/9-та/: 1, 11, 1а, 2, 3, 4 26.08.2014 09:30 - 10:00 Нови присъединявания
Панчарево Беликата: бл. Къща ; Бор: 1, 10, 17, 5, 6, 8, бл. Дп Панчарево, паркинг ; Ловджийска Чешма: 1, 1 А, 10, 21, 22, 23, 24а, 3, 40, 54, бл. Упи ХхІ-1148, кв.2 ; Петко Войвода: 1, 10, 12, 14, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Риляник/георги Димитров/: 1, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 20, 22, 28, 3, 5, 7, 9, 1-23, 12, 13а, 14, 16, 21, 22, 23а, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 6, 8, бл. Лавка ; Самоковско Шосе: 12, 16, 24, бл. Строително Табло ; Шуманец/димитър Благоев/: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 2, 20, 20а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 29а, 3, 31, 33, 33а, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Яворов: 1, 2, 2а, 3, 4, 6 ;София ; Гео Милев: 4, бл. Панчарево 27.08.2014 09:31 - 13:30 Подмяна на СТИ
Община ПОДУЯНЕ
София Сухата Река: , БЛ. 17 Вх А, Б 26.08.2014 09:30 - 15:00 Подмяна на СТИ
София Сухата Река: БЛ. 17 Вх-В, Г ; Редута:ул.Стоил войвода №25, 27, 7, 9, 17, 19, 23, 2Б, 3, 3-5 ; ул.Гео Милев №155, 132 Вх-А, Б 27.08.2014 09:30 - 15:00 Подмяна на СТИ
София ; Сухата Река: БЛ. 24 Вх-А, Б ; Слатина: ул.592-ра №4, 10Б, 17, 21, 28.08.2014 09:30 - 15:00 Подмяна на СТИ
София Сухата Река: БЛ. 25 Вх-А, Б ; Слатина: ул.Теменуга №1А, 3, 4, 2А, ; ул.Иван Димитров-Куклата №4 29.08.2014 09:30 - 15:00 Подмяна на СТИ
Община СЕРДИКА
Панагюрище 19, 36, 27, 29 27.08.2014 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
София Беласица: 14, 16, 18, 30, 9 ; Княгиня Мария Луиза/г.дим.: бл. Ротондата ; Централна Гара: бл. Гаров Подлез Ротондата, предгаров Подлез, ротондата 28.08.2014 08:15 - 16:15 Инвестиционна програма
Транспортна болница 28.08.2014 08:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община СЛАТИНА
София Острец: 18, 20, 22, 29, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, . 24 ; ул.Поп Харитон №4, 6, 8, 12, 16 ; ул.Царичина №1 Вх-А, Б, №4 ; ул.Околчица №17, 25, 27, 27А, 29 ; ул.Погледец №5, 2, 19, 24, 29, 25.08.2014 09:30 - 15:00 Подмяна на СТИ
София Ген. Сан Мартин: 1 ; Гео Милев: 20, 22, 30, бл. 18, 20, 22 ; Новаковска Битка: 1-5 ; Постоянство: 1 ; Светлоструй/васил Мулетаров: 8, бл. 25 27.08.2014 13:45 - 14:45 Инвестиционна програма
София Венера: 1 ; Гео Милев: 34, 36, 38, 40, бл. 33 ; Хемус: 60, 74, 774, бл. 74, маг.2, офис 5 27.08.2014 11:30 - 13:30 Инвестиционна програма
93-то СОУ жк Гео Милев бл.238, ул. Елисавета Багряна 27.08.2014 15:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София 101-ва: 5, 9 ; Коста Лулчев/асен Велчев/: 11, 16, 7, 9, бл. 129, 244, 263, 7 ; Стефан Киров: 10, 6 28.08.2014 13:15 - 14:15 Инвестиционна програма
София Гео Милев: бл. 238 ; Елисавета Багряна/кал.веско: 11, бл. 238 ; Хемус: 27, 28, 31, 33, 35, 37, 39, бл. 23, 24, 26 28.08.2014 10:30 - 11:30 Инвестиционна програма
София Калина Малина/павел Лилов/: 2 ; Цветан Радославов/лазар Ста: 12а ; Шипченски Проход: 27а, бл. 27, 27а, 6 28.08.2014 11:45 - 12:45 Инвестиционна програма
София Владимир Башев: 11, 9, бл. 239 ; Гео Милев: бл. 239 ; Светлоструй/васил Мулетаров: 2, 30, 30/а, бл. 30 ; Шипченски Проход: 39, 43, 43а, бл. 240, б, фриз.салон 28.08.2014 09:15 - 10:15 Инвестиционна програма
Община СРЕДЕЦ
София ул.Аксаков:Агенция по Вписванията;№ 44, 46, 48, 50, 52+магазини и кафета; ;бул.Васил Левски 4 и 6; 26.08.2014 10:00 - 12:00 Подмяна на СТИ
София ул. Иван Вазов:21, 23, 25, 27, 35+кафета и магазини; ; ул. Цар Иван Шишман: 13, 15 26.08.2014 13:00 - 15:00 Подмяна на СТИ
София Попова Шапка №35, 35А, 37, 39, 51, 56, 66, 70, 72 ; Стоил войвода №1, 2, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26.08.2014 09:30 - 15:00 Подмяна на СТИ
София ул.Патриарх Евтимий:14, 10, 12, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8; ;ул. Граф Игнатиев 33, 35, 37, 50, 52, 54 27.08.2014 13:00 - 15:00 Подмяна на СТИ
София Подлез с прилежащите кафета, Супер и магазини на ул.Ген.Гурко; ;бул.Васил Левски 82, 84, 86, 88+ кафе Старбъкс; Казино Лас Вегас; ;Стопанска Банка до подлез;ул.Любен Каравелов 42;ул.Ген. Гурко 62, 64, 66, 68 28.08.2014 09:30 - 12:30 Подмяна на СТИ
София ул. Ген. Паренсов:24, 26, 28, 37, 39, 41, 41Б, 43 ; ул.Любен Каравелов:15, 16, 17, 18, 20 28.08.2014 13:01 - 15:01 Подмяна на СТИ
Община СТУДЕНТСКИ ГРАД
София комплекс "Резиденшъл парк" 27.08.2014 10:00 - 13:00 Подмяна на СТИ
Община ТРИАДИЦА
Манастирски ливади бл.48 ж.к.Бокар 25.08.2014 12:00 - 14:00 Инвестиционна програма
София жк Лозенец, ул. Славище 5, ул. Димитър Хаджикоцев 108, у. Бяла 8 25.08.2014 10:00 - 15:00 Инвестиционна програма
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"
Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • пишете ни

Информация за предстоящи
ремонтни дейности и дейности.

Графици