София

Начало » Услуги » Графици » График на планови ремонти » София

Място Дата Време Обяснение
Във връзка с извършване на оперативни превключвания за подготовка на планирани дейности в електроразпределителната мрежа на територията на град София, за периода 02-08 февруари 2015 г. включително, са възможни краткотрайни смущения на електрозахранването с продължителност до 5 минути в интервала от 02:00 ч. до 05:00 ч. 02-08.02.2015 02:00-05:00 Оперативни превключвания в рамките на до 5 минути.
Община ВИТОША
гр. София: ул. "11-та" /кв. Симеоново/ № № 1, 2-4, 3, 5, 7, бл. вила; ул. "503"/Драгалевци/ № № 2 А, 6 ; ул. "507-ма"/в. з. "Симеоново-Драгалевци"/: А; "Акад. Стоян Аргиров"/"502"/ № № 15, КВ.225, БЛ. П-Л 12-1087 ; Български Апокриф/505а//в.з.симеоново-драгалевци/: 1, 2, 3А ; Горска Ела: 59, БЛ. ПАРЦЕЛ II УЛ.11 ; Железният Светилник/504/в.з.симеоново-драгалевци/: 10, 19, 2, 4, 5, 6, 8 ; Монах Спиридон/501/ /в.з.симеоново-драгалевци/: БЛ. П-Л 1 755, КВ.21 ; Преспанските Камбани/505/в.з.симеоново-драгалевци/: 1, 12, 13, 15, 17, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8 ; Проф.александър Бурмов: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 9 ; Проф.йордан Иванов/508//в.з.симеоново-драгалевци/: 12, 14, 16, 18, 2, 20, 24А, 26, 32, 34, 38, 4, 6 02.02.2015 09:00 - 16:30 Нови присъединявания
гр. София: ул. "Ген. Кутузов" № 10; ул. "Грамос" № № 10, 2, 9 А; ул. "Камен дял" № № 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. "Преки път"/"Димитър Монов"/ № 67, № 77 02.02.2015 - 06.02.2015 09:00 - 16:00 Нови присъединявания
гр. София: ул. "421-ва"/Триадица/ № 10 ; ул. "504-та"/Слатина/: бл. В.з. Симеоново - Драгалевци ; ул. "505"/Драгалевци/ № 16 ; 506/драгалевци/: 5а ; 507-ма/в.з. Симеоново-драгаревци/: 2, 6а ; 509-та /в.з.симеоново - Драгалевци/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 9а ; 510-та /в.з.симеоново - Драгалевци/: 10, 11, 12, 15, 2, 3, 4, 6, 8 ; Акад.стоян Аргиров/502/: 14 ; В.з. Симеоново - Драгалевци: 1, 5а, бл. На ул. 506а ; Железният Светилник/504/в.з.симеоново-драгалевци/: 2, 3 ; Монах Спиридон/501/ /в.з.симеоново-драгалевци/: 11, 8, бл. Дясно ; Преспанските Камбани/505/в.з.симеоново-драгалевци/: 10, 19, 2, 23, 24, 26а, 9 ; Проф.александър Бурмов: 13а, 28, 7, 8 ; Проф.йордан Иванов/508//в.з.симеоново-драгалевци/: 8 ; Сава Доброплодни/421/ /в.з.симеоново-драгалевци/: 10, 11, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Стефан Веркович/419/ /в.з.симеоново-драгалевци/: 13 ; Тодорини Кукли: До бл. 93 ; Христаки Павлович: 32 ; Христо Бръзицов/506//в.з.симеоново-драгалевци/: 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9 ; Цани Гинчев/420/ /в.з.симеоново-драгалевци/: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 3, 6, 7, 7а, 8, 9 ; Цар Иван Александър/симеон: 2, 5, 6 04.02.2015 09:00 - 15:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София: Връх Г. Резен 05.02.2015 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София: V-та Лифтова станция 05.02.2015 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София: ул. "Купените" бл. 105, 106, 108 ; ул. "Народен певец" № № 6, 8, 10, 12, 14, 16 06.02.2015 09:00 - 16:30 Работа по съоръжения НН
Община ВРЪБНИЦА
гр. София ж.к. Надежда 5: БЛ. 517 ВХ. А, ВХ. Б, ВХ. В 02.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Надежда 5: БЛ. 517 ВХ. Г 03.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Надежда 5: БЛ. 518 ВХ. А, ВХ. Б 03.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Обеля 2: БЛ. 214, 215, ПАВИЛИОН СНЕК БАР 03.02.2015 09:30 - 11:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София ж.к. Надежда 5: БЛ. 522 04.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Надежда 5: БЛ. 518 ВХ. В, ВХ. Г 04.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Надежда 5: БЛ. 533 ВХ. Б, ВХ. Г 05.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Надежда 5: БЛ. 522 05.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Надежда 5: БЛ. 522 06.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр. София ж.к. Надежда 5: БЛ. 534 ВХ. В, ВХ. Д 06.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
Община ВЪЗРАЖДАНЕ
София Пиротска/трети Април/:№33, №37А, №37Б, №38, №39, №40, ; №41, №42, №43, №44, №45, №46, №47, №48, №50, №51, ;№52, №52А, №52Б, №52В, №53, №54, №55, №56, №57, ; №58, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №67; 02.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Пиротска/трети Април/:№66, №70А, №70Б, №72, №74; ; Средна Гора: №48, №66, №77; ; Опълченска : №24, бл.28 вх.А, вх.Б; 03.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Средна гора :№72, №73, №74, №75, №76; ; Христо Ботев: 65, 63, 67А ; ул.АНТИМ I :№17, №19, №22, №24, №30, №37, №39, №40; 04.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Странджа :№33, №35, №40, №42, №44, №46, №47, №51, ; №52, №54, №56, №58, №59, №60, №65, №67, №69, №71; ; Христо Ботев: №67 вх.Б; №71, №73; ;бул.ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ/Н.ЦАНОВ/:№41, №43, №45, ; №69, №71, №73; ;ул.ПОЗИТАНО:№15, №35; 05.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Позитано : №37, №70, №72, №76; ; Средна Гора: №16, №30, №32, №35, №43, №44, №48, ; №49, №50, №51, №52, №56 вх.А, вх.Б; №58 вх.Б;№60 вх.Б; 06.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община ИЛИНДЕН
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 148 ВХ. А 02.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 148 ВХ. Б 03.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Илинден: бл. 120а ; Преображение: 1, 61, до, бл. 120, 2-1, 2а, б1, до бл. 2 Б, магазин За Дрехи ; Ружа: 1 ; Света Троица/вълчо Иванов/: бл. 120 ; Цар Симеон: бл. 120а 03.02.2015 09:30 - 12:30 Подмяна на СТИ
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 148 ВХ. В 04.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 149 ВХ. А 05.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 149 ВХ. Б 06.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община ИСКЪР
Казичене Аличо/траян Кардашки/: 11, 3 ; Белица: 1, 10, 2, 5, 6, 7, 8, до, бл. Гробището ; Васил Левски/черв.армия/: 1, 10, 11, 12, 2, 24, 28, 3, 30, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, до, бл. Банята ; Витоша: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 9 ; Вп 52150: 134, бл. Пром, пром.зона, промишлена Зона, промишлена Зона 134 ; Георги Бенковски: 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 70, 72, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 3, 8 ; Дъбрава: 1, 10, 11, 12, 2, 3, 5, 7, 8, 9 ; Дюла: 13 ; Изгрев: бл. Производствено Хале ; Илия Велинов: 31 ; Кирил И Методи: 3 ; Кръстю Пастухов/владо Благо: 1, 10 ; Липите: 10, 14, 18, 20, 3, 9, 20 ; Любен Каравелов/димитър Мут: 14, 19, 41 ; Мито Войнишки: 1, 12, 14а, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 35, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59а, 6, 61, 63, 7, 74, 8 ; Момин Кладенец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а ; Мургаш: 1 ; Никола Петков/кирил Маджаро: 15, 19, 52, 78, бл. Книжарница ; Общ.стела Благоева: 8 ; Освобождение: 5 ; Пейо Яворов: 1, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ; Прогрес: 2, 3, 5, 7, 9, 9а ; Спас Андреев: 10, 13, 14, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Троянов Път: 12, 16а, 17, 24, 28, 31, 41, 45, 46, 47, 53а, 6 ; Хан Аспарух/кооперативна/: 12, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 34а, 36, 37, 38а, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 5а, 6, 7, 8, 9, 18 ; Хан Крум/дружба/: 22, 9 ; Христо Попбожилов: 10 ; Цар Борис Iii/дим.благоев/: 112, 1134а, 114, 116, 120, 124, 128, 130а, 134, 134 А, 22, 68 ;Кокаляне ; Димитър Благоев: 1 ;Кривина, Общ. Столична ; Балабана/серафим Стойков/: 1, 10, 12, 16, 17, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 8, 9, 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 28, 34, 5, бл. Кв.5 П.v 442, бл. Общ. Панчарево ; Балкан/костадин Георгиев/: 19-21 ; Божур/атанас Варадинов/: 1, 1, 11, 11а, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Витоша/трайко Тасев/: 1, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 32, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 11, 11а, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30а, 35, 37, 39, 9, 3, 5 ; Градина/3-та/: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8 ; Демокрация/п.йосифов/: 1, 1-3, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 39б, 40, 41, 43, 45, 47, 5, 5а, 8, 9, 5а, 8, 6а, бл. Аптека, павилион, бл. Стопанска Постройка ; Дъга/мило Говедарски/: 1, 2, 3, 4 ; Зад Село/24-та/: 10, 12, 16 Б, 20, 22, 4, 8, 6, бл. Търговски Обект ; Искър/кр.раковски/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 7, 8а, 9, 11, 14, 16, 16а, 18, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 48, 58, 8, 2, 3, 5, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 51а, 51б, 52, 53, 53а, 54, 56, 58, 58а, 58б, 60, 53, 6 ; Йосиф Обербауер: 1, 2, 3, 4, 5 ; Латинка/никола Митев/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9 ; Люляк/янко Кръстев/: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 7, 9 ; Минзухар/филип Тасев/: 10, 12, 14, 16, 3, 5, 7, 8, 9, 1, 11, 2, 4, 5, 6 ; Околовръстен Път: 1, бл. До Корабчето ; Просвета/христо Мачков/: 1, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9 ; Равнополски Път/симеон Нико: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Рибарника/симеон Малинов/: 1, 10, 12, 1а, 1б, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1б ; Рила/станой Тодоров/: 10, 1, 10, 2, 4, 6, 8 ; Римска Ракла/ремсова Среща/: 10, 12, 14, 16, 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Розова Градина/георги Димит: 1, 1, 2, 3, 5, 7, 17 ; Ружа/7-ма/: 1, 10, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Свети Спас/26-та/: 1, 14, 14а, 16, 2, 7, 12, 18, бл. Павилион, черква ; Станцията: 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8 ; Стара Планина/никола Тасев/: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 2 ; Старата Река/методи Филипов: 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 6, 8, 1, 1а, 2, 23а, 3, 47, 5, 7, бл. Къща, бл. Упи 466 ; Стопански Двор: бл. Павилион, стопанска Постройка ; Странджа/спас Орехарски/: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7 ; Тихата/4-та/: 1, 10, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ;София ; Д-р Любен Русев: 6, бл. А ; Любен Каравелов: 14, 15 А, 20, 26, 27, 28, 38, 39, 4, 41, 44, 52, 9 ; Мургаш: 1, 3, 4, 5 ; Никола Петков/п.напетов/: 2, 27, 36, 52, 58, 6, 72, 78 ; Николай Хайтов: 32 ; Хан Крум: 21, 5 ; Цар Борис Iii/девети Септ.: 124 03.02.2015 10:00 - 10:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Дружба 2: БЛ. 406 04.02.2015 09:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община КРАСНА ПОЛЯНА
София Илинден: БЛ. 60, 03.02.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София 311-та/красна Поляна/: 1, 2 ; 313-та/красна Поляна/: 1, 2 ; 319-та/красна Поляна/: 1 ; Ботевград: 1, 2, 3, 5 ; Братска Дружба: 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Дръстър: 1, 11в, 2, 21б, 29, 38а ; Лайбниц: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 16б, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 30а, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 8, 9 ; Несебър: 21, 21а, 21б, 22б, 24, 24а, 24б, 24в, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39 ; Суходолска: 101, 101а, 101б, 103, 103а, 105, 107, 107а, 107в, 107г, 107д, 109, 111, 113, 115, 119, 12, 121, 123, 125, 14, 16, 18, 20, 22, 22а, 97, 99 03.02.2015 12:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
София 301-ва/красна Поляна/: 1а ; 304-та/красна Поляна/: 17 ; 305-та/красна Поляна/: 20, 4, 8 ; 709-та/красна Поляна/: 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8 ; Богданица/кр.поляна/: 3 ; Борис Сарафов/народна Воля/: 36 ; Братин Дол: 57, 59 ; Възкресение/стоян Лепоев/: 101, 101а, 111, 78, 80, 80а, 82, 82а, 86, 87а, 88, 88б, 88в, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 97а, 99 ; Доростол: 1, 13, 15, 3, 5, 7 ; Дръстър: 20, 28, 5 ; Иван Гарванов/бръшл-воронеж: 14, 16, 18, 18 А, 3, 5, 7, 9, 9 А, бл. Магазин ; Кубан/царево Село /ник.зане: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Лайбниц: 36, 43, 49 ; Лвов: 1, 10, 12, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 7а ; Народоволец: 10, 14, 2, 4, 6, 8 ; Несебър: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 2, 20, 22, 22-а, 24, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а ; Рижки Проход: 37, 37 Б, 39, 39 А, 41, 45 ; Стрезимировци: 1, 10, 7, 8, 9 ; Суходолска: 107б, 77, 79, 81, 83, 91, 93 ; Чемерика: 10 04.02.2015 09:45 - 15:30 Подмяна на СТИ
София Илинден: БЛ. 60 04.02.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София 315 А /красна Поляна/: 9 ; 315-та/красна Поляна/: 1, 11, 12, 18, 2, 24, 3, 34, 4, 5, 6а, 8, 9 ; 316-та/красна Поляна/: 1, 2, 4 ; 322-ра/красна Поляна/: 1, 2, 4, 5 ; 323-та/красна Поляна/: 1, 10, 12, 16, 2, 4, 6, 8 ; Гайтанци: 1, 11, 13, 15, 17, 29, 29 А, 3, 31, 5 ; Друган: 1, 15, 2, 3, 3а ; Метал: 10, №10 ; Метохия: 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48 ; Мирни Дни: 1, 10, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Нов Живот: 10, 10 А, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 38 ; Тумба: 28, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67 04.02.2015 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
София Разсадник Коньовица: бл. До Бл24 ; Разсадника: 1, бл. 24, 24 Партер, 243 05.02.2015 08:30 - 16:30 Инвестиционна програма
София Илинден: БЛ. 60 05.02.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София Илинден: БЛ.61, 64, 65 ; Найчо Цанов: 209 06.02.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община КРАСНО СЕЛО
София, Център ул.20-ти Април: №11, 12 02.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София ул.Луи Айер от 51до 114и от 122до 170 , ул.Луи Айер от 79 до 105 и от 111до 155 , сервиз , ул.420 от №4 до №22, фирма Миси 95 02.02.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София, Център ул.Бузлуджа: №1, 24, 34 02.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София, кв.Лагера бул.Цар Борис III/девети Септ.: № 100 02.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София, кв.Лагера ул.Балканджи Йово:№ 13, 23 02.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
бул. Христо Ботев 12, 14, 16, 18, 20, 22, ул. Парчевич 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, ул. Цар Самуил 23, 25, ул. И. Рилски 2А, 3, 5 03.02.2015 12:30 - 13:00 Инвестиционна програма
София, жк.Красно село Цар Борис III/девети Септ.:№82, 84, 86-90, 125, 135, 139 03.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София бул. Цар Борис III 161, 163, 165, 165А, 167, 175 04.02.2015 10:00 - 15:00 Инвестиционна програма
София, Център бул.Ген. Скобелев:№32, 38, 40, 52, 52-54 04.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София кв.Красно Село: БЛ.5, вх.А, Б, В;бл.7, вх.А, Б, В 04.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София ул. Тодор Джебаров бл.33А вх.А, Б, В 04.02.2015 12:00 - 14:00 Инвестиционна програма
София, ж.к.Красно село ул.Ворино/ат.дамянов/: №15 04.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София ул. Г. Трайкович 1В, 1Г, 3, 5, Бистро Мамбо, М-во на земеделието; ул. Д. Груев 3, 5; ул. Т. Бурмов 4А и 4Б, бензиностанция, АВР за Юнионбанк; ул. Д. Груев 1, офис сграда, павилион на Ботев<Д. Груев 05.02.2015 09:30 - 11:30 Профилактика на съоръжения СрН
София, Център ул.Лайош Кошут; №10 05.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София, ж.к.Красно село ул.Ворино/ат.дамянов/: №17, 18 05.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София, кв.Лагера ул.Плиска бл.1, вх.А, Б, В, Г, Д, Е 05.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София, кв.Лагера ул.Плиска/д-р Петър Вичев/: № 19 05.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София, кв.Лагера ул.Плиска/д-р Петър Вичев/: №54, 56-58, 29 06.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София, ж.к.Красно село ул.Ворино/ат.дамянов/:№20, 21, 31 06.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София, Център ул.Люлин Планина/ник.кофарджи: №11 06.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София, Център бул.Прага:№16 06.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София, кв.Лагера ул. Плиска/д-р Петър Вичев/: БЛ.2, вх.А, Б, В, Г 06.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София, кв.Лагера ул.Хайдушка Поляна: №3 06.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
Община КРЕМИКОВЦИ
Долни Богров 1: 1, 10, 101, 103, 105, 107, 109, 11, 111, 113, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 9, 90, 91, 93, бл. Колелото Автобус 12, манастир, на Разклона, помпа ; 12: 4 ; 16: 52 ; 28: 2 ; 3: 11, 15, 39а ; 35: бл. Кв.4 ; 36: 16 ; 37: 2 ; 38: 3, 4 ; 4: 1, 14а, 16а, 24, 3, 3а, 4 ; 5: 2, 20, 24, 32 ; 7: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 24, 4, 8 ; 8: 10, 13, 2, 3, 5, 7, 9 ;София ; Ботевградско Шосе/мизия/: бл. Помпа ; Кремиковци: 15, бл. Д. Богров ул. 40, долни Богров М. Герена 03.02.2015 09:15 - 15:30 Нови присъединявания
Община ЛОЗЕНЕЦ
София, кв.Лозенец ул.Трепетлика: №12, вх.А, Б 03.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София ул.Кораб планина 62 и 62А 03.02.2015 11:00 - 16:00 Инвестиционна програма
София, кв.Лозенец ул.Люботрън/ангел Гергов/: БЛ. 3, вх.А, Б, В 03.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София, кв.Лозенец ул.Драгалевска: №1 05.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
София ул.Света гора 42 ; бул. Дж. Баучер №22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 34; Резиденция Лозенец стара част по бул.Дж.Баучер 06.02.2015 10:00 - 10:30 Профилактика на съоръжения СрН
София, кв.Лозенец ул.Милин Камък: №54, 56 06.02.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
Община МЛАДОСТ
София Младост , бл.30А, вх.А, Б 02.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост , бл.30А, вх.А, Б 03.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост, бл. 454 , вх.А, 5, Е 04.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост, бл. 447, вх.1, 2, 3, 4 , бл. 448 , вх.1 , бл. 449 , вх.2 04.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост, бл. 432, вх.1 бл. 431 04.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост , бл.30А, вх.А, Б 04.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост, бл. 435 вх.1, 2, 3, 5, бл. 439, вх.2 04.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост, бл. 426, вх.Г, бл. 430, ул. Филип Аврамов 38 04.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост, бл. 436 , вх.2, бл. 437, вх.1, 2, 3, 5 04.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост , бл. 450, вх.2 , бл. 451 , вх. 1, 2, 3, 4 04.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост 1: 13 05.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Митр.серафим Сливенски/г.же: 10 ; Младост 1: БЛ. 16, 17, 18, ЗАД БЛ.16, ПРЕД БЛ. 18, ДО, С/У 05.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост 1: БЛ. 11 05.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост 1, бл. 130 , вх. В 05.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост , бл. 14А 05.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост 1: БЛ. 10, бл.1, 2, 4 05.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост , бл.30А, вх.Б 05.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост , бл. 121, вх.А, Б 05.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост , бл. 13А , вх.В 05.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост , бл. 122, вх.А, Б 06.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост 1: БЛ. 85, вх. А, вх.Б, вх.В, вх.Г, вх.Д, вх.Е, вх.Ж, вх.З 06.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Младост , бл.30А, вх.Б 06.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община НАДЕЖДА
София Надежда 2: 7, БЛ. 135, 234, 235, 246, 248, 257, ДО БЛ.248 03.02.2015 10:00 - 12:00 Инвестиционна програма
София Надежда 1: бл. 111, 112, до бл. 112, 04.02.2015 10:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Екзарх Стефан/георги Костов: 50 ; Надежда 2: БЛ. 266 05.02.2015 11:00 - 13:00 Инвестиционна програма
София Горни Порой/илия Джагаров/: 1 ; Екзарх Стефан/георги Костов: 1, 25, 25А, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 66, 67, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 84, 84А, 85, 86, 86А, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96А, 97, 98 ; Жорж Дантон/фр.революция/: 2 ; Илинденско Въстание: 1, 4 ; Йосиф Хербст/206-та Надежда: 1, 2, 2А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8 ; Кубадин: 5 ; Ломско Шосе: 146 ; Люлин 2: БЛ. 263 ; Митрополит Авксентий Велешк: 67, 75 ; Надежда 2: БЛ. 233, 261, 262, УЛ. ЕКЗАРХ СТЕФАН/УЛ. ЧУДОМИР УПИ ХІ-44, ДО БЛ ; Проф.петър Ников/ген.хр.ник: 11, 8, БЛ. ПАВ. ; Света Петка Търновска: 7А ; Свети Климент: 3, 38, 40, 46, 48, 63, 9 ; Чудомир/народен Страж/: 1, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, БЛ. НАДЕЖДА 2 05.02.2015 10:00 - 12:00 Инвестиционна програма
Община НОВИ ИСКЪР
Петролна база "Сакса" 06.02.2015 12:00 - 14:00 Профилактика на съоръжения СрН
Нови Искър Богдан Войвода/червена Гвар: 2 ; Боровец: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9 ; Детска Песен: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 2, бл. Маг. За Пакет. Стоки ; Иван Вазов/радка Танева/: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 6, 6а, 8 ; Искърско Дефиле: 100, 102, 106, 65, 67, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 92, 98 ; Калиакра: 9 ; Летец: 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, бл. 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, военни Жилища №2, военно Общ. ; Ропотамо: 1, 10, 11, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9 ; Светлина: 10, 12, 12б, 14, 16, 18, 2, 20, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 48, 6, 8 ; Св.климент Охридски/ангел О: 3, 5, 6 ; Снежанка: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. Авточасти ; Стадион: 16, 20, 22 ; Татарска: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ; Хаджи Димитър/бузлуджа/: 11а, 23 ; Христо Ботев/23 Септември/: 26 ; Царевец: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8 06.02.2015 09:00 - 15:00 Инвестиционна програма
Община ОВЧА КУПЕЛ
гр.София жк.Овча купел -1 ;бл.511 вх.А, вх.Б. 02.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
Мало Бучино Бански Път: 1, 7 ; Бенковска/в.з.симоница/: .№10, .№10, 1, 10, 11, 12, 13, 19, 2, 22, 27, 28, 29, 31, 4, 7, 8, 9, бл. Вила, бл. Вила, кв.5 П-л 30 ; Бор/9-та/: 1, 2, 3, 5, 5 А, 7 ; Борис Найденов/11-та/: 1, 2, 3 ; Боян Б.костов/4-та/: 3 ; Бузлуджа/в.з.симоница/: 1 ; Васил Левски/в.з.симоница/: 1, 7, 9 ; Вид/в.з.пладнище/: 3, 4, 6, бл. Вила ; Витоша/7-ма/: 1, 3 ; Демокрация/3-та/: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18 А, 2, 3, 4, 5, 5 А, 6, 7, 8, бл. Упи І Кв.6б ; Димотика: 1, 11, 19-21, 3, 5, 7, 9 ; Дъб/13-та/: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 8, 12, бл. Барака, бл. Вила ; Еделвайс/6-та/: 1, 10, 12, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 5-1, 6, 8, 8 А, 20 А, бл. П-л 14703-стр.табло, п-л 307, стр.табло, язовир ; Искър/в.з.пладнище/: 1, 15, 1а, 31, 7, 9, бл. Вила, и ул. Мургаш, стпански Двор С Две Сгради, упи 23-724 ; Кокиче: 11, 15, 12, 12б, 15, 2, бл. Вз, бл. И Реката ; Кольо Фичето: 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9, 21 ; Ком/10-та/: 1, 3 ; Липа/12-та/: 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 9 ; Люлин/2-ра/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22 А, 3, 32, 4, 4 А, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28, 29, 30, 31, 31 А, 32, 33, 34, 35, 35 А, 38, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 52, 52а, 54, 56, 56 А, 58, 60, 65, бл. Кв.18/п-л 2, кв.4а, упи Іх-230, кв.12 ; М. Извън Селото: 1 ; Мургаш/в.з.пладнище/: 1, 12, 3, 31, 5, 7, 8, № 20, бл. Вила ; Никола Петков/8-ма/: 1, 10, 12, 14, 2, 2 А, 2 Б, 3, 4, 6, 6 А, 7, 8 ; Орлица: 1, 1 А, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24 А, 26, 28, 3, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 А, 54 А, 54 Б, 56, 58, 6, 8, 8 ; Осъм: 2, 3, 5, 9 ; Пирин/в.з.пладнище/: 1, 11, 12, 134, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 35, 37, 39, 4, 43, 47, 5, 53, бл. Вила ; Раковска/в.з.симоница/: 1, 10, 15, 4, 6, 7, 8, 9 ; Рила: 10, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 45, 49, 50, 6, 7, 8, бл. Вила, и ул. Осъм ; Родопи/в.з.пладнище/: 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 7, 8, 9, бл. Вила, стр.табло ; Свежест: 11 ; Стара Планина/5-та/: 1, 3, 5, 7, бл. Вила ; Стефан Караджа/в.з.симоница: 39, 4, 6 ; Странджа: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 3, 5, 6, 8, бл. Вила ; Тих Кът: 2, бл. П-л 718-стр.табло, стопански Двор ; Филип Б.костов/1-ва/: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 А, 18, 18а, 19, 20, 21, 24 А, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 3а, 4, 41, 43, 45, 55, 6, 7, 7 А, 9, 9а, № 5, 28, 32, 36, 39, 42, 45, 47, 48, 49, 49 А, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 85, 28, 33, 35, бл. Къща, п-л 768, п-л 772, бл. П-л 768 ; Хаджи Димитър/в.з.симоница/: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 4, 47, 53, 55, 6, 7, 9, бл. Вила ; Христо Ботев/в.з.симоница/: 11, 12, 14, 16, 18, 3, 6, 7, бл. Вила ; Янтра/в.з.пладнище/: 10, 11, 12, 13, 17, 17а, 30, 4, 6, 8, 9, бл. Вила, и ул. Рила ;София ; 1-ва: бл. М.мало Бучино П.л850 ; Демокрация: №9, бл. М.мало Бучино ; Колю Фичето: 5 ; Местност Суходол: бл. Болница За Наркомани, болницата, серумен Институт, До ; Милин Камък: 17 ; Мургаш: 8 ; Овча Купел: бл. Мало Бучино УпиІІ-798 Кв.65 ; Пирин: 10, 31, 4, бл. Упи Ix-500, кв.135 ; Рила/вас.главинов/: 22 ; Родопи: 46 ; Странджа: 2, бл. Мало Бучино 03.02.2015 09:00 - 09:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Местност Суходол: БЛ. БОЛНИЦА ЗА НАРКОМАНИ, БОЛНИЦАТА, СЕРУМЕН ИНСТИТУТ, ДО 03.02.2015 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Мало Бучино Бански Път: 1, 7 ; Бенковска/в.з.симоница/: .№10, .№10, 1, 10, 11, 12, 13, 19, 2, 22, 27, 28, 29, 31, 4, 7, 8, 9, бл. Вила, бл. Вила, кв.5 П-л 30 ; Бор/9-та/: 1, 2, 3, 5, 5 А, 7 ; Борис Найденов/11-та/: 1, 2, 3 ; Боян Б.костов/4-та/: 3 ; Бузлуджа/в.з.симоница/: 1 ; Васил Левски/в.з.симоница/: 1, 7, 9 ; Вид/в.з.пладнище/: 3, 4, 6, бл. Вила ; Витоша/7-ма/: 1, 3 ; Демокрация/3-та/: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18 А, 2, 3, 4, 5, 5 А, 6, 7, 8, бл. Упи І Кв.6б ; Димотика: 1, 11, 19-21, 3, 5, 7, 9 ; Дъб/13-та/: 10, 12, 14, 16, 18, 22, 8, 12, бл. Барака, бл. Вила ; Еделвайс/6-та/: 1, 10, 12, 16, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 5-1, 6, 8, 8 А, 20 А, бл. П-л 14703-стр.табло, п-л 307, стр.табло, язовир ; Искър/в.з.пладнище/: 1, 15, 1а, 31, 7, 9, бл. Вила, и ул. Мургаш, стпански Двор С Две Сгради, упи 23-724 ; Кокиче: 11, 15, 12, 12б, 15, 2, бл. Вз, бл. И Реката ; Кольо Фичето: 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9, 21 ; Ком/10-та/: 1, 3 ; Липа/12-та/: 13, 15, 17, 19, 2, 3, 5, 7, 9 ; Люлин/2-ра/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22 А, 3, 32, 4, 4 А, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28, 29, 30, 31, 31 А, 32, 33, 34, 35, 35 А, 38, 39, 39 А, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 52, 52а, 54, 56, 56 А, 58, 60, 65, бл. Кв.18/п-л 2, кв.4а, упи Іх-230, кв.12 ; М. Извън Селото: 1 ; Мургаш/в.з.пладнище/: 1, 12, 3, 31, 5, 7, 8, № 20, бл. Вила ; Никола Петков/8-ма/: 1, 10, 12, 14, 2, 2 А, 2 Б, 3, 4, 6, 6 А, 7, 8 ; Орлица: 1, 1 А, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24 А, 26, 28, 3, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52 А, 54 А, 54 Б, 56, 58, 6, 8, 8 ; Осъм: 2, 3, 5, 9 ; Пирин/в.з.пладнище/: 1, 11, 12, 134, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 35, 37, 39, 4, 43, 47, 5, 53, бл. Вила ; Раковска/в.з.симоница/: 1, 10, 15, 4, 6, 7, 8, 9 ; Рила: 10, 12, 14, 15, 18, 19, 2, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 45, 49, 50, 6, 7, 8, бл. Вила, и ул. Осъм ; Родопи/в.з.пладнище/: 1, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 29а, 3, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 7, 8, 9, бл. Вила, стр.табло ; Свежест: 11 ; Стара Планина/5-та/: 1, 3, 5, 7, бл. Вила ; Стефан Караджа/в.з.симоница: 39, 4, 6 ; Странджа: 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 3, 5, 6, 8, бл. Вила ; Тих Кът: 2, бл. П-л 718-стр.табло, стопански Двор ; Филип Б.костов/1-ва/: 1, 10, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 А, 18, 18а, 19, 20, 21, 24 А, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 3а, 4, 41, 43, 45, 55, 6, 7, 7 А, 9, 9а, № 5, 28, 32, 36, 39, 42, 45, 47, 48, 49, 49 А, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 85, 28, 33, 35, бл. Къща, п-л 768, п-л 772, бл. П-л 768 ; Хаджи Димитър/в.з.симоница/: 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 39, 4, 47, 53, 55, 6, 7, 9, бл. Вила ; Христо Ботев/в.з.симоница/: 11, 12, 14, 16, 18, 3, 6, 7, бл. Вила ; Янтра/в.з.пладнище/: 10, 11, 12, 13, 17, 17а, 30, 4, 6, 8, 9, бл. Вила, и ул. Рила ;София ; 1-ва: бл. М.мало Бучино П.л850 ; Демокрация: №9, бл. М.мало Бучино ; Колю Фичето: 5 ; Местност Суходол: бл. Болница За Наркомани, болницата, серумен Институт, До ; Милин Камък: 17 ; Мургаш: 8 ; Овча Купел: бл. Мало Бучино УпиІІ-798 Кв.65 ; Пирин: 10, 31, 4, бл. Упи Ix-500, кв.135 ; Рила/вас.главинов/: 22 ; Родопи: 46 ; Странджа: 2, бл. Мало Бучино 03.02.2015 16:00 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
гр.София жк.Овча купел -1 ;бл.511 вх.В, вх.Г. 03.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София жк.Овча купел -2 ;бл.38 вх.А. 04.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София жк.Овча купел -2 ;бл.38 вх.Б. 05.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София жк.Овча купел -1 ;бл.415 вх.Б. 06.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
Община ПАНЧАРЕВО
Панчарево Александър Стамболийски: 10, 10А, 11, 13, 15, 17, 19, 8 ; Беликата: 1, 10, 12, 13, 15, 17, 17-А, 19, 2, 3, 4, 45, 5, 6, 7, 8, 9 04.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Панчарево Вилна Зона Ловджийска Чешма: 1, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 34, 36, 4, 40, 42, 45, 46, 5, 54, 58А, 6, 60, 7, 7А, 8, 8А, 9, БЛ. БАРАКА, ВИЛА, КЪЩА, УПИ XXXV-745, КВ.2 ; Детски Град: 49, БЛ. ВИЛА ; Самоковско Шосе: 110, 12А, 18, 20, 4, 6, 64, 7, 8, БЛ. РЕСТОРАНТ, ТЕНИС КОРТ ; Черешова Градина: 3 ;София ; Самоковско Шосе: 8 04.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Панчарево Вилна Зона Ловджийска Чешма: 1, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 34, 36, 4, 40, 42, 45, 46, 5, 54, 58А, 6, 60, 7, 7А, 8, 8А, 9, БЛ. БАРАКА, ВИЛА, КЪЩА, УПИ XXXV-745, КВ.2 ; Детски Град: 49, БЛ. ВИЛА ; Самоковско Шосе: 110, 12А, 18, 20, 4, 6, 64, 7, 8, БЛ. РЕСТОРАНТ, ТЕНИС КОРТ ; Черешова Градина: 3 ;София ; Самоковско Шосе: 8 04.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Панчарево Вукова Кория/лиляна Димитро: 1, 12, 1А, 3, 4, 6, 7А ; Лешник/румянцев/: 1, 2, 3, 4, 5 ; Самоковско Шосе: 224, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50 ; Сини Вир: 1, 2, 3, 5, 7, 9 ; Стефан Петров: 1, 2, 3, 5, 5А, 7 ; Юри Гагарин: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 04.02.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община ПОДУЯНЕ
София Сухата Река: БЛ. 19, 208, 209, 217, 218, 219, 219A, 225A 02.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Хаджи Димитър: БЛ. 32 02.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Петрохан: БЛ. 212 03.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Хаджи Димитър: БЛ. 33 03.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София 563-та/кв.левски/: 4 ; Владимир Вазов: 39 ; Левски Зона Г: бл. 45, 8а 03.02.2015 09:30 - 11:30 Инвестиционна програма
София Левски Зона Г: бл. 30, 31, тп До бл. 31 03.02.2015 13:30 - 15:30 Инвестиционна програма
София Левски Зона Г: бл. 34, Тп До 03.02.2015 11:30 - 13:30 Инвестиционна програма
Община СЕРДИКА
София Знание: БЛ. 3 ВХ.А, Б, В 02.02.2015 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
София Бодра Смяна: БЛ. 1 ВХ.А, Б, В 03.02.2015 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
ДИП Москва 03.02.2015 11:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Знание: БЛ. 2 ВХ.А, Б, В 04.02.2015 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
София Бодра Смяна: БЛ. 2 ВХ.А, Б, В 05.02.2015 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
София Знание: БЛ. 1 ВХ.А, Б, В 06.02.2015 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
Община СЛАТИНА
София Христо Смирненски: БЛ. 18 ВХ.А, Б 02.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Христо Смирненски: БЛ. 18 ВХ.В, Г 03.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Гео Милев: 112а, 114, бл. 112, 58 ; Коста Лулчев/асен Велчев/: бл. 60, До 04.02.2015 14:00 - 16:30 Инвестиционна програма
София Слатина: бл. 41а ; Слатинска/червена Армия/: 23 ; Христо Смирненски: бл. 37, 37 Прим, 37, , 37а, 37прим, 38, 38 Прим, 41 А, 41а, до бл. 41а 04.02.2015 09:30 - 12:00 Инвестиционна програма
София Елисавета Багряна/кал.веско: 2 ; Коста Лулчев/асен Велчев/: 2в, бл. 7 ; Николай Коперник: бл. Пред бл. 109 ; Цариградско Шосе/тракия/: 109, 83, бл. 106, 107, 109, до бл. 105, подлез Плиска 04.02.2015 09:15 - 16:00 Инвестиционна програма
София 510-та/слатина/: 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32 ; 513-та/слатина/: 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 22, 33, 33а, 35, 35а, 37, 42, 43, 47, 47а, 49, 49а, 51, 53, 6, 8 ; 514-та/слатина/: 23а, 31, 31а, 37, 39 ; 518-та/слатина/: 10, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 31, 5, 6а, 7, 8 ; 519-та/слатина/: 1, 2, 3 ; 520-та/слатина/: 19, 21, 23, 27, 47 ; 521-ва/слатина/: 2, 2а, 3, 4, 9, 9а ; 530-та/слатина/: 3, 4, 6, 8 ; Летоструй: 157, 165, 169, 169а, 171, 173, 177 ; Мими Балканска/ив.нед.-шабл: 100, 104, 107, 108, 115, 119, 121, 125, 131, 137, 139, 141, 143, 92 ; Поп Грую: 5а ; Саранци: 42, 44 04.02.2015 12:00 - 14:00 Инвестиционна програма
София Христо Смирненски: БЛ. 18 ВХ.Д, Е 04.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София 593-та/слатина/: 2 ВХ.А, Б 05.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София 593-та/слатина/: 2 ВХ.В, Г 06.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община СРЕДЕЦ
София Хан Омуртаг: №86, №88, №82, №76, №74, №72, №70, №66, №60, ; ; №50, №48, №46, №44, №42, №40, №38, №36, №34, №28, №26, ; ; №20, №14, №22, №18, №24, №54, 02.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Цар Иван Асен Ii: №33, №35, №43, №47, №49, №53, №55, №59, ; №71, №73, №87, №95, №39, №63, №37, 02.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Петър Делян: №2, №3, №6, №8, №10, №26, ; ул. Добромир Хриз : №2, №4, №6, №8, №10, №12, №14, №16, ; ; №18, №20, №22, №24, №26, №28, №30, №32, №34, №36, №38, ; ; №39, №37, №33, №31, №29, №27, №25, №23, №19, №15, №13, №11, №9, 03.02.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община СТУДЕНТСКИ ГРАД
София Ст.град бл.57 03.02.2015 09:45 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Проф.Витали Таджер: 18, 18-10, 18-8 ; Проф.Николай Генчев: 6 05.02.2015 15:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Проф.Витали Таджер: 18, 18-10, 18-8 ; Проф.Николай Генчев: 6 05.02.2015 09:45 - 15:15 Профилактика на съоръжения СрН
София Проф.Витали Таджер: 18, 18-10, 18-8 ; Проф.Николай Генчев: 6 05.02.2015 09:00 - 09:30 Профилактика на съоръжения СрН
Община ТРИАДИЦА
София, ж.к.Гоце Делчев/р-н Триадица/ бул.Гоце Делчев/емил Марков/: №103.113 ;ул.Кестенова гора №25 02.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Манастирски Ливади: бл. 73, 03.02.2015 10:00 - 10:30 Инвестиционна програма
София, ж.к.Гоце Делчев/р-н Триадица/ ул.Тулча №43, 47 ;ул.Костина №4 03.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София, ж.к.Гоце Делчев/р-н Триадица/ ул.Червена Роза: № 44-46 04.02.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"
Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • пишете ни

Информация за предстоящи
ремонтни дейности и дейности.

Графици