София

Начало » Услуги » Графици » График на планови ремонти » София

Място Дата Време Обяснение
Във връзка с извършване на оперативни превключвания за подготовка на планирани дейности в електроразпределителната мрежа на територията на град София, за периода 05-11 октомври 2015 г. включително, са възможни краткотрайни смущения на електрозахранването с продължителност до 5 минути в интервала от 02:00 ч. до 05:00 ч. 05-11.10.2015 02:00-05:00 Оперативни превключвания в рамките на до 5 минути.
Община ВИТОША
гр.София кв.Павлово ;ул.Пелистер №11 05.10.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Павлово ;ул.Цар Борис III №201А вх.А 06.10.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Павлово ;ул.Цар Борис III №201А вх.Б 07.10.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Павлово ;ул.Мадара №1 / бл.1/ 08.10.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Бъкстон ;ул.Проф.Дончо Леков /636-та/ №3 09.10.2015 08:30 - 16:30 Подмяна на СТИ
София Преки Път/димитър Монов/: 41 09.10.2015 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община ВРЪБНИЦА
София Майски Ден: 43 ;Европа 3А ;Луй Пастьор 1, Тома Давидов 3 ;Гранит 06.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община ВЪЗРАЖДАНЕ
София Христо Ботев: 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 75, 77, 81, 89, 93, 95, 99, бл. Апартамент, магазин 05.10.2015 09:00 - 16:30 Инвестиционна програма
Драгоман Свети Иван Рилски: 41 10.10.2015 09:00 - 16:30 Работа по съоръжения чужда собственост
Община ИЛИНДЕН
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 361 ВХ.А 05.10.2015 09:15 - 15:15 Подмяна на СТИ
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ.362 ВХ.А 06.10.2015 09:15 - 15:15 Подмяна на СТИ
София Пловдив: бл. 378, До ; Света Троица/вълчо Иванов/: бл. 354, 378, 852, гарата, До, тп До 07.10.2015 09:15 - 16:00 Работа по съоръжения НН
жк.СВЕТА ТРОИЦА 07.10.2015 09:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ.362 ВХ.В 07.10.2015 09:15 - 15:15 Подмяна на СТИ
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ.362 ВХ.Г 08.10.2015 09:15 - 15:15 Подмяна на СТИ
София Света Троица/вълчо Иванов/: БЛ. 351 вх.Б 09.10.2015 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
Община ИСКЪР
Спортно училище Чавдар Автоцентър Дунев 05.10.2015 09:15 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Дружба 1: БЛ. 77, вх.2, вх. 3, вх. 4, 06.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Дружба 2: Сервиз М-Комплект 33 и Пазар до бл.423 07.10.2015 10:00 - 13:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Дружба: БЛ. 62, вх. Е, ; Дружба 1: БЛ. 71, вх. 5, вх. 6, ; Дружба 1 : бл.75, вх. 1, 07.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Дружба: БЛ. 64, вх.Д ; Дружба 1: БЛ. 65, вх.Б, 08.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
жк.ДРУЖБА 1 ул.Илия Бешков 6А 10.10.2015 09:00 - 13:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община КРАСНА ПОЛЯНА
София Красна Поляна I Част: БЛ.23 ВХ.В 09.10.2015 09:15 - 15:15 Подмяна на СТИ
Община КРЕМИКОВЦИ
Яна Борис Николов: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 22, 26, 29, 29а, 3, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 39, 4, 42, 47, 5, 6, 8, 9, бл. Водна Помпа ; Ботевградско Шосе: 21 ; Иглика: 4 ; Левски/ленин/: 30 А, 32, бл. Училището ; Мургаш: 3 ; Никола Атанасов: 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 60, 62, 67, 7, 72, 80, 82, 84, №23 ; Св.ана/9-ти Септември/: 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 81 ; Свети Никола/байкуш/: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 48, 52, 54 ; Симеон Стойков/урсол/: 1, 10, 11, 3, 6, 9 ; Стара Планина: 62 ; Хубава Яна: 13, 4, 6, 8 ; Янко Вельов: 4, 5, 6 05.10.2015 09:15 - 13:00 Профилактика на съоръжения СрН
Бухово Младежка Искра: бл. 1а, 2а, 3а, 4 А, 4а, 5а, 7а ; Младежка/комсомолска/: бл. 2а ;София ; Младежка Искра: бл. 2а ;Яна ; Безименна: 0 ; Борис Николов: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 22, 26, 29, 29а, 3, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 39, 4, 42, 47, 5, 6, 8, 9, бл. Водна Помпа ; Ботевградско Шосе: 21 ; Готен: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иглика: 4 ; Левски/ленин/: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 24, 26, 6, 9, 30 А, 32, бл. Здравен Център И Кметство, бл. Училището ; Мургаш: 13, 15, 17, 19, 6, 8, 3 ; Никола Атанасов: 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 60, 62, 67, 7, 72, 80, 82, 84, №23, 24, 26, 27 ; Първи Май: 1, 2, 4 ; Св.ана/9-ти Септември/: 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 81 ; Свети Никола/байкуш/: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 48, 52, 54 ; Симеон Стойков/урсол/: 1, 10, 11, 3, 6, 9 ; Стара Планина: 62 ; Хубава Яна: 13, 4, 6, 8 ; Янко Вельов: 4, 5, 6 05.10.2015 13:00 - 13:15 Профилактика на съоръжения СрН
Бухово Младежка Искра: бл. 1а, 2а, 3а, 4 А, 4а, 5а, 7а ; Младежка/комсомолска/: бл. 2а ;София ; Младежка Искра: бл. 2а ;Яна ; Безименна: 0 ; Борис Николов: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 22, 26, 29, 29а, 3, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 39, 4, 42, 47, 5, 6, 8, 9, бл. Водна Помпа ; Ботевградско Шосе: 21 ; Готен: 1, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иглика: 4 ; Левски/ленин/: 10, 12, 14, 16, 18, 2, 24, 26, 6, 9, 30 А, 32, бл. Здравен Център И Кметство, бл. Училището ; Мургаш: 13, 15, 17, 19, 6, 8, 3 ; Никола Атанасов: 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 60, 62, 67, 7, 72, 80, 82, 84, №23, 24, 26, 27 ; Първи Май: 1, 2, 4 ; Св.ана/9-ти Септември/: 55, 57, 59, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 81 ; Свети Никола/байкуш/: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 48, 52, 54 ; Симеон Стойков/урсол/: 1, 10, 11, 3, 6, 9 ; Стара Планина: 62 ; Хубава Яна: 13, 4, 6, 8 ; Янко Вельов: 4, 5, 6 05.10.2015 09:00 - 09:15 Профилактика на съоръжения СрН
София Батарея: 50, 51, 52, 53, 64, 76, 89, 100, 101, ; Ботевградско Шосе/мизия/: 316, 361, 375 ; Махала Япаджа: 12, 13, 14, 27, 30 08.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община ЛОЗЕНЕЦ
гр. София, Лозенец ул. Бигла №6 05.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Джеймс Баучер/антон Иванов: 75, 77, 79, 93, БЛ. 75, 77, 93 05.10.2015 09:00 - 14:00 Нови присъединявания
гр. София, Лозенец ул. Вискяр Планина №2 05.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
гр. София, Лозенец ул. Златен Рог №22 05.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Лозенец ул.Банат 2 бул.Н.Й.Вапцаров №23, 25 ;Лозенец бул.Н.Й.Вапцаров №27, ул.Банат 1 ;бул.Н.Й.Вапцаров №35 ;бул.Черни Връх№44, 46 вх.А и Б , 48 и 50 , Ресторант ''Кошарите '' 06.10.2015 08:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София, Лозенец ул. Вискяр планина №6 вх.А, вх.Б 06.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
гр. София, Лозенец ул. Горски Пътник №64, №66 06.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
гр. София, Лозенец ул. Кап. Тодор Ночев бл.20, бл.34, №17-19 07.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Милин Камък №25 07.10.2015 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Лозенец РУМ Черни Връх пазар , Паркинг Метростанция , бл.1-7, вх.Д, Е и Ж бл.8-14вх.Д, Е, Ж и З , бл.15-22(Ч.Връх 41А)вх А, Б, В, Г, и Д павилиони пред блок, ;Лозенец бл.1-7 вх.А, Б, В и Г 07.10.2015 08:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София, Лозенец ул. Миньо Стоянов №2 вх.А, вх.Б, вх.В 08.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Лозенец ГДГ №174 "ФЮТ"ул.Мала Планина 36, ул.Драгалевска бл.32 вх А, Б и В, ДМСГД ''Св.Иван Рилски '' ;Лозенец бл.5 вх.А, Б и Вбл.30, бл.1 бх А, Б и В ;Лозенец Детска ялсла №204 ул.Драгалевска бл.8-14 вх.А, Б и В, ресторант ''Бирария Ханев'' 08.10.2015 08:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София, Лозенец ул. Кап. Тодор Ночев №6 08.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София хидрофор, бензиностанция ЕКО, Аквен строеж . ;Лозенец ул.Персенк бл.119, механа до бл.119, бл.24Авх.А и Б , бл.24Бвх.А, Б, и В, , бл.118, противопожарна техника до бл.118 09.10.2015 08:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
гр. София, Лозенец ул. Кишинев №10, №12 09.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София хидрофор, бензиностанция ЕКО, Аквен строеж . 09.10.2015 08:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община ЛЮЛИН
София Майски Ден: 43, 45, ;Европа 3А, 37 ;Гранит 05.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Люлин 5: БЛ. 534 06.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Люлин 5: БЛ. 534 ; Люлин 5: БЛ. 539 07.10.2015 08:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Люлин 5: БЛ. 534 ; Люлин 5: БЛ. 539 ; Люлин 5: , ДО БЕНЗИНОСТ, ЗАД, С/У 08.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Люлин 5: БЛ. 534, 539, 540 09.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община МЛАДОСТ
София Андрей Сахаров: БЛ. 74А ; Младост: БЛ. 74А ; Младост 1: БЛ. 74 А, 74А 05.10.2015 09:00 - 16:15 Подмяна на СТИ
София Младост 1: БЛ. 69, 70, 79А/НА ГЪРБА НА БЛОКА/, 79Б, 79Б ДО, 79В, УО МЛАДОСТ1 ТП БЛ.69 ВХ.6, ДО 05.10.2015 09:00 - 16:15 Подмяна на СТИ
Спортно училище Чавдар Авто център Дунев ;Сервиз Вианор ;Молитвен дом 05.10.2015 09:00 - 17:00 Работа по съоръжения НН
жк.МЛАДОСТ 1А бл.564 06.10.2015 09:00 - 14:00 Подмяна на СТИ
София Андрей Сахаров: БЛ. 74А ; Младост: БЛ. 74А ; Младост 1: БЛ. 74 А, 74А 06.10.2015 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
София Младост 1: БЛ. 70, 70 / ХС, 71, 72, ДО 06.10.2015 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
жк.ПОЛИГОНА бл.40 07.10.2015 09:00 - 14:00 Подмяна на СТИ
София Младост 1: БЛ. 24 07.10.2015 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
София Младост 1: БЛ. 24 08.10.2015 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
София Младост 1: БЛ. 7/ДО ВХОДА, 9, 9А, ДО БЛ.25 09.10.2015 09:15 - 16:15 Подмяна на СТИ
Община НАДЕЖДА
София Лев Толстой: БЛ.55 вх-А, Б 05.10.2015 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
София Лев Толстой: БЛ.55 вх-В, Г, 06.10.2015 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
София Лев Толстой: БЛ. 55 вх-Д 07.10.2015 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
Община НОВИ ИСКЪР
Мировяне Алеко Константинов/васил На: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 3, 31, 33А, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Блато: 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 4, 6, 8 ; Ветрен: 2А ; Вишновска: 1, 2, 3, 3А, № 1 ; Еделвайс/стефан Черкезов/: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27А, 3, 5, 7, 9 ; Иван Вазов/восток/: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Иглика: 1, 3 ; Каптажа: 1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 7А, 8 ; Малуша: 2, 4, 6 ; Месембрия: 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Минзухар: 1, 2, 3, 3A, 3А, 4, 5, 6, 8 ; Мировско Шосе: 1, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, БЛ. СТР. ТАБЛО ; Момина Сълза/партизан/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Парашутист: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20А, 21, 22, 23, 24, 28, 28А, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 37А, 37Б, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 44А, 46, 50, 6, 7, 7А, 8 ; Петко Каравелов/пионер/: 1, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Планинец: 5А, 8 ; Първенец: 10 ; Спортист: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 17, 17Б, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Хвойна: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Чавдар Войвода/чавдар/: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 5, 6, 7, 8, 9 05.10.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Мировяне Васил Левски /асен Белев/: 1, 11, 13, 3, 3А, 5, 7, 9 ; Вишновска: 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иглика: 11, 12, 13, 2, 5, 6, 8 ; Канала: 1, 3 ; Каптажа: 13, 17, 17А, 21, 3, 5, 6, 8, 9 ; Козлодуйски Бряг: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 6, 8, 9 ; Леярна: 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 8 ; Момина Сълза/партизан/: 9 ; Орлин: 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 5, 7, 9 ; Перуника/1 Май/: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 2, 20, 22, 24, 28, 4, 6, 8, 8Б, БЛ. КЪЩА ; Спортист: 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39 Б, 39А, 39Б, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 52 ; Христо Ботев/капитан Гастел: 1, 10, 12, 14, 14А, 16, 2, 4, 6, 8, БЛ. ДО КМЕТСТВОТО ; Чавдар Войвода/чавдар/: 1, 2, 4, БЛ. ЧИТАЛИЩЕ-ХРИСТО БОТЕВ ; Ястреб: 10, 11, 12, 12., 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 8 05.10.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Мировяне Васил Левски /асен Белев/: 1, 11, 13, 3, 3А, 5, 7, 9 ; Вишновска: 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иглика: 11, 12, 13, 2, 5, 6, 8 ; Канала: 1, 3 ; Каптажа: 13, 17, 17А, 21, 3, 5, 6, 8, 9 ; Козлодуйски Бряг: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 6, 8, 9 ; Леярна: 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 8 ; Момина Сълза/партизан/: 9 ; Орлин: 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 5, 7, 9 ; Перуника/1 Май/: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 2, 20, 22, 24, 28, 4, 6, 8, 8Б, БЛ. КЪЩА ; Спортист: 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39 Б, 39А, 39Б, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 52 ; Христо Ботев/капитан Гастел: 1, 10, 12, 14, 14А, 16, 2, 4, 6, 8, БЛ. ДО КМЕТСТВОТО ; Чавдар Войвода/чавдар/: 1, 2, 4, БЛ. ЧИТАЛИЩЕ-ХРИСТО БОТЕВ ; Ястреб: 10, 11, 12, 12., 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 8 06.10.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Мировяне Алеко Константинов/васил На: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 3, 31, 33А, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Блато: 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 4, 6, 8 ; Ветрен: 2А ; Вишновска: 1, 2, 3, 3А, № 1 ; Еделвайс/стефан Черкезов/: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27А, 3, 5, 7, 9 ; Иван Вазов/восток/: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Иглика: 1, 3 ; Каптажа: 1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 7А, 8 ; Малуша: 2, 4, 6 ; Месембрия: 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Минзухар: 1, 2, 3, 3A, 3А, 4, 5, 6, 8 ; Мировско Шосе: 1, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, БЛ. СТР. ТАБЛО ; Момина Сълза/партизан/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Парашутист: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20А, 21, 22, 23, 24, 28, 28А, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 37А, 37Б, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 44А, 46, 50, 6, 7, 7А, 8 ; Петко Каравелов/пионер/: 1, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Планинец: 5А, 8 ; Първенец: 10 ; Спортист: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 17, 17Б, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Хвойна: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Чавдар Войвода/чавдар/: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 5, 6, 7, 8, 9 06.10.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Мировяне Алеко Константинов/васил На: 1, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 27А, 29, 3, 31, 33А, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Блато: 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 4, 6, 8 ; Ветрен: 2А ; Вишновска: 1, 2, 3, 3А, № 1 ; Еделвайс/стефан Черкезов/: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27А, 3, 5, 7, 9 ; Иван Вазов/восток/: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Иглика: 1, 3 ; Каптажа: 1, 10, 12, 13, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 7А, 8 ; Малуша: 2, 4, 6 ; Месембрия: 10, 12, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Минзухар: 1, 2, 3, 3A, 3А, 4, 5, 6, 8 ; Мировско Шосе: 1, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 26, 28, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А, БЛ. СТР. ТАБЛО ; Момина Сълза/партизан/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Парашутист: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20А, 21, 22, 23, 24, 28, 28А, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 37А, 37Б, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 44А, 46, 50, 6, 7, 7А, 8 ; Петко Каравелов/пионер/: 1, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Планинец: 5А, 8 ; Първенец: 10 ; Спортист: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16А, 17, 17Б, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Хвойна: 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Чавдар Войвода/чавдар/: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 5, 6, 7, 8, 9 07.10.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Мировяне Васил Левски /асен Белев/: 1, 11, 13, 3, 3А, 5, 7, 9 ; Вишновска: 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Иглика: 11, 12, 13, 2, 5, 6, 8 ; Канала: 1, 3 ; Каптажа: 13, 17, 17А, 21, 3, 5, 6, 8, 9 ; Козлодуйски Бряг: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 6, 8, 9 ; Леярна: 1, 2, 2А, 3, 4, 6, 8 ; Момина Сълза/партизан/: 9 ; Орлин: 1, 10, 10А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 5, 7, 9 ; Перуника/1 Май/: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 2, 20, 22, 24, 28, 4, 6, 8, 8Б, БЛ. КЪЩА ; Спортист: 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 39 Б, 39А, 39Б, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 50, 52 ; Христо Ботев/капитан Гастел: 1, 10, 12, 14, 14А, 16, 2, 4, 6, 8, БЛ. ДО КМЕТСТВОТО ; Чавдар Войвода/чавдар/: 1, 2, 4, БЛ. ЧИТАЛИЩЕ-ХРИСТО БОТЕВ ; Ястреб: 10, 11, 12, 12., 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 8 07.10.2015 09:00 - 16:00 Инвестиционна програма
Община ОБОРИЩЕ
София ул. Гълъбец: №5 08.10.2015 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
София Гълъбец:№ 5 -В 09.10.2015 09:30 - 15:30 Подмяна на СТИ
София Чумерна/коста Янков/: 25, 27, 29, бл. Долу Дясно 09.10.2015 08:01 - 16:00 Инвестиционна програма
Община ОВЧА КУПЕЛ
гр.София кв.Горна Баня ;ул.646-та ;ул.647-ма ;ул.737-ма ;ул.739-та ;ул.740-та ;ул.741-ва ;ул.742-ра ;ул.743-та ;ул.744-та ;ул.746-та ;ул.747-ма ;ул.752-ра 05.10.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Суходол ;ул.2-ри Юни ;ул.Ангел Стоянов ; ;Местност Манилов дол ;ул.1-ва 05.10.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Суходол ;ул.Бели брод ;ул.Брегалница ;ул.Бор 06.10.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Горна Баня ;ул.Вечерница ;ул.Здравец ;ул.Венец ;ул.Белите борове ;ул.Бисерно изворче ;ул.Бойчо Бойчев ;ул.Вечерна прохлада ;ул.Войнишко възстание ;ул.Даскал Стефчо ;ул.Дон ;ул.Биримирски поляни ;ул.Буен поток ;ул.Грасниче ;ул.Дъга ; ;В.З. Симоница ;ул.Бенковска ;ул.Бузлуджа ;ул.Градомански път ;ул.Дъб 06.10.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Суходол ;ул.Игрище ;ул.Йордан Бакалов-Субел ;ул.Липа 07.10.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
с.Мало Бучино ул.Искър ;ул.Кокиче 07.10.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Горна Баня ;ул.Извор ;ул.Лилия ;ул.Лотос ;ул.Кристал ;ул.Лазурно утро ;ул.Каменница ;ул.Каменист път ;ул.Лозище 07.10.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Суходол ;ул.Николай Хрелков ;ул.Орех ;ул.Падина ;ул.Малина ;ул.Малобученски път ;местност Манилов дол ;местност Суходолски землище 08.10.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Горна Баня ;ул.Люлинска котловина ;ул.Люлинско поточе ;ул.Люти брод ;ул.Маджарица ;бул.Никола петков ;ул.Обзор ;ул.Ореховски дол ;ул.Отдих ;ул.Пладнище ;ул.Планета 08.10.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
с.Мало Бучино ул.Пирин ;местност Извън селото 08.10.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Горна Баня ;ул.Планиница ;ул.Поглед ;ул.Подлозище ;ул.Полет ;ул.Прибойница ;ул.Равнище ;ул.Райко Даскалов ;ул.Ридо ;ул.Росна ;ул.Св.Крал ;ул.Смърдан ;ул.Софийска панорама ;ул.Цветан Вучков ;ул.Цветна градина ;ул.Черешова градина 09.10.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
с.Мало Бучино ул.Рила ;ул.Родопи ;ул.Стара планина ;ул.Стефан Караджа ;ул.Хаджи Димитър ;ул.Странджа ;ул.Янтра 09.10.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
гр.София кв.Суходол ;ул.Прилеп ;ул.Стоичко Станиславов ;ул.Христо Андонов 09.10.2015 08:00 - 16:30 Подмяна на СТИ
Община ПАНЧАРЕВО
Бистрица, Общ. Столична 3-ти Март: 1, 11, 15, 3, 5, 9, 13, 2, 3, 7 ; Беликата: 2, 9 А ; Бучаро/методи Гергов/: 1, 2 ; Васил Левски/69-та/: 14, 4, 6, 8, 4 ; Ведрина: 10, 12, 13, 14, 16, 4, 5, 7, 8, 9, 9 А, 11 ; Гъбешница/52-ра/: 2, 9, 8, 9 ; Дъбова Гора: 3 ; Загрене/крум Карчин/: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ; Здравец: 1а ; Ивайло/42-ра/: 10, 13, 21, 38, 55, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 45, 50, 63 ; Клисурговец/йордан Апостоло: 10, 14, 2, 7, 9, 11 ; Криволак/ален Мак/: 13, 15, 17 ; Люляк: 1, 3, 4, 5, 6 ; Мали Дол/йордан Терзийски/: 1, 2, 3, 5 ; Младен Ангелов/39-та/: 10, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 ; Преспа/49-та/: 4, 4, 8 ; Стефан Стамболов/ник.попов/: 10, 18, 2, 20, 28, 3, 31, 4, 4 А, 5, 5 А, 6, 8, 9, , , 1, 1 А, 23, 34, 34а, 36, 37, 38, 40, 42, бл. Магазин ; Тинтява/36-та/: 10, 16, 18, 22, 26, 30, 32, 37, 41, 6, 8, 20, 22, 24, 27 А, 4, бл. Помпа, бл. Склад ; Тополите/53-та/: 2, 6 ; Трепетлика/51-ва/: 2 ; Цветна Градина//59-та/: 1, 10, 12, 13, 14, 4, 6, 8, 9, 11, 9 ; Чемшир: 1, 10, 12, 13, 19, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 9 ; Шоплук/шопска Комуна/: 10, 12, 13, 15, 4, 16, 4, бл. Автомивка ; Ягода/56-та/: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18 06.10.2015 09:15 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Бистрица, Общ. Столична Бановец/45-та/: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 7, 8, 9 ; Борова Гора: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ; Венец/тане Джуков/: 1, 2, 3, 4, 5а, 8, 9 ; Еделвайс: 7 ; Калина/44-та/: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8 ; Младен Ангелов/39-та/: 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7 ; Никола Крушкин/2-ра/: 29, 31, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 62, 64, 64а, 66, 68, 70, 72, 84 ; Стефан Стамболов/ник.попов/: 60, 61, 62, 62а, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 80а, 81, 82, 84, 86 ; Тинтява/36-та/: 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ; Шоплук/шопска Комуна/: 1 07.10.2015 09:15 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Бистрица, Общ. Столична Алеко/15-та/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 36, 36а, 38, 38а, 40, 40а, 42, 6, 7, 8, 9 ; Бановец/45-та/: 10, 11, 13 ; Божур: 1 ; Венец/тане Джуков/: 10, 5 ; Калугерица/п. Ценков/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 2, 26, 32, 4, 5, 6, 8, 9 ; Марина Поляна/9-та/: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 ; Мир: 2 ; Младен Ангелов/39-та/: 4, 7 ; Никола Крушкин/2-ра/: 47, 59, 68, 70, 80 ; Перуника/14-та/: 1, 2, 3, 5, 7 ; Резньовете/16-та/: 2 ; Синчец/11-та/: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 1а, 2, 20, 22, 23, 23а, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 34а, 36, 38, 4, 40, 43, 44, 5, 6, 7, 8, 9 ; Стефан Стамболов/ник.попов/: 119, 62, 72, 75, 76, 76а, 86 ; Тинтява/36-та/: 4 ; Хризантема: 2, 2а, 3, 4, 5, 6 ; Шипка: 1 ; Янчовска Река: 11, 13, 15, 17, 25, 33, 44, 46, 50, 7, 9, 9а 08.10.2015 09:30 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
Бистрица, Общ. Столична 8-ми Март: 11 ; Алеко/15-та/: 33 ; Бановец/45-та/: бл. Центъра Упи 17 Кв 2307 ; Бистришка Четворка/68-ма/: 1, 10, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 8 ; Бистришко Бранище: 27, 29 ; Богдана: бл. Кв.38 Им.9вила, пи 27048 Кв.27, строителство ; Бреза: 10, 12, 13, 16, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 7, 8, 9, бл. Кв.55упи2-3044 ; Букет: 12, 13а, 21, 23, 26, 31, 35, 7, бл. Кв92 П-л ХхІІІ-1656 ; Вилна Зона Бистрица: 191а, бл. Вила, вила №43, къща, строителство ; Втори Юни/124-та/: 2 ; Върла Поляна/111-та/: 23, 25 ; Гората: 10 ; Горски Път: 1, 11, 16, 17, 20, 28, 28а, 32, 4-6, 7, 9 ; Дъбова Гора: 118, 16, 22, 9 ; Загрене/крум Карчин/: 10, 4, 7 ; Здравец: 12, 15, 17, 19, 2, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9 ; Ивайло/42-ра/: 24, 24а, 25, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 61, бл. Манастир ; Калина/44-та/: 14, 18 ; Капина: 13, 20, 21, 24, 26, 3, 30, 4, 46, 7, 7а, бл. Вила ; Космонавт: 11 ; Криволак/ален Мак/: 1, 11, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9 ; Липа: 1, 13, 18, 22, 28, 30, 33, 9 ; Мали Дол/йордан Терзийски/: 3, 4, 5, 6 ; Младен Ангелов/39-та/: 11, 11а, 12, 15, 18, 24, 28 ; Младост/37-ма/: 1, 5 ; Момин Проход: 3, 7 ; Морените: 4 ; Никола Крушкин/2-ра/: 48, 50а, 52, 52а, бл. На Пазара ; Просвета/комсомолска/: 11, 27, 33, 37, 44, 59 ; Проф.трайко Запрянов: 13 ; Росица: 1, 18, 20, 3, 3б, 4, бл. Вила, упи VІІІ-415.1612, кв.2 ; Стефан Стамболов/ник.попов/: 149, 150, 152, 156, 163, 167, 169, 170, 172/4, 177, 187, 191, 191а, 193, 200, 34, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 63 ; Тинтява/36-та/: 13, 14, 17 ; Чемшир: 19, 2, 2а, 7, 9 ; Черни Връх: 14, 2, 3, 33, 33а, 4а, 5, 6 ; Чучулига: 3, 9 ; Ябълкова Градина: 34, 38, 48 ; Ягода/56-та/: 1, 9 ;София ; Абдовица: 3 ; Незабравка/в.з. Бистрица/: 2 09.10.2015 09:31 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
Община ПОДУЯНЕ
София Тополница: 5 , 8 ; Хаджи Димитър: БЛ.170 05.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Боруй: 7 ; Васил Петлешков: 75 ; Кап. Георги Мамарчев: 55 ; Макгахан: 63, 75, 81 ; Найден Георгиев: 1 ; Никола Войновски: 44, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 91, бл. 180, тп ; Резбарска: 14 ; Скайлер: 51, 66, 66-а, 66а, 68, 70, бл. 70 ; Хаджи Димитър: бл. 180, 181, 182, 193, 194, 87 06.10.2015 09:15 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Сухата Река: ", БЛ. 19 , 208А , 209А , 219А , 225А, до бл.12 06.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Ангел Войвода: 37 ; Баткун: 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20 ; Боруй: 15, 16, 7, 7-б, 7а, 9 ; Васил Петлешков: бл. бл. 92/бл.94, Тп ; Клисура: 13а, 22 ; Макгахан: 75, 81 ; Момина Клисура: 13а ; Никола Войновски: 41-а, 61, 69, 73 ; Резбарска: 25, 31, №12, №17, бл. 188, 189, авточасти ; Скайлер: 51, 60, 66а, 70, 77 ; Хаджи Димитър: 63, бл. 180, 181, 182, 194, 87, бл. 188, 189, 87, бл. 97, 98, трп До бл. 98, До 06.10.2015 09:00 - 16:15 Профилактика на съоръжения СрН
София Немирович Данченко: 15 06.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Васил Петлешков: 78 ; Хаджи Димитър: БЛ. 87, 88, 92А, 94, 100, 107, 191, 192 ; Баткун:11, 15, 20 06.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Найден Георгиев: 1 , 17А ; Макгахан: 63 , 75 81 ; Никола Войновски: 24 , 26 , 61 , 73 ; Скайлер: 60 , 68 , 70 ; Васил Петлешков: 9 , 11 , 14 , 16 , 20 , 21 , 23 ; Иван Йончев:1, 9, 11, 17, 19 ; Кочо Честименски:10, 11, 17, 19 ; Кап.Георги Мамарчев:11, 12, 16, 20 ; Панайот Хитов:10, 12 ; Стефан Караджа: БЛ.34, 35 07.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Ботевградско Шосе/мизия/: 168 ; Ген. Инзов: 3 , 21 , 25 ; Д-р Иван Селимински: 27 , 29 , 46 , 50 ; Григорий Цамблак: 36 , 37 , 42 ; Дряновски манастир: 7 , 22 , 36 , 44 , 46 ; Иван Добровски: 3 , 7 , 11 , 17 , 22 ; 560-та: 8 ; 565-та: 6 09.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Ботевградско Шосе/мизия/: БЛ. 4 , 20 , 109 ; Железни врата: 14 , 20 , 22 ; Димитър Чинтулов: 2 , 6 , 10 09.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община СЕРДИКА
София Будапеща: 88 ; Георги С.раковски: 17, 4 ; Дунав: 61, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 90, 92 ; Козлодуй: 1, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 2, 23, 25, 27, 29, 2а, 3, 5, 7, 9, №21, 37, бл. 1, 1-а, 2, 2б, 3, 4 ; Родопи: 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 22, 5, 7, бл. Партерно Пом. ; Тимок/васка Ненчева/: 14, 4 05.10.2015 09:15 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Проф.иван Георгов/цв.антов/: №14а 06.10.2015 09:00 - 15:00 Инвестиционна програма
София Вълчо Иванов: бл. До бл. 369 ; Йосиф Щросмайер: бл. Павилион, пазара ; Света Троица/вълчо Иванов/: бл. 353, 368, 369, 370, 371 06.10.2015 09:30 - 12:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Дунав: 77, 82, 92, 77, 88, бл. 2тпгр ; Родопи: 45, 47, 49, 53, 55, 62, 64, 66, 72, 68, бл. Къща, маг.авточасти 07.10.2015 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Банишора: 69, 69а, асансьор, бл. 34, бл. 69, 69а, 70, асансьор, стълби ; Клокотница: 34, 36, 38, 46, 48, 50, 67, 71, 55, бл. 50а, бл. 70 ; Кресна: 6, 9 ; Опълченска: 102, 102-4, 104, 106, 108, 112, бл. 102, 102-104, 102а ; Охрид/станка Първанова/: 11, 13, 19, 3, 69-в, 15-17, 20-24 ; Софроний Врачански: 131, 133, 135, 137, 68, 70, 72, 74, бл. Къща ; Странджа: 128, 132 ; Струга: 22, 22а ; Христо Ботев: 131, 133, 137, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, бл. 205 ; Черни Лом: 13, 2-4 08.10.2015 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София Дунав: 61, 73, 79а, 80, 81, 90 ; Константин Стоилов: 43 ; Панагюрище: 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 51, 53, 55 ; Родопи: 13, 31, 5, 43, 46, 47, 50, 52, 56, 57, 58, 60 ; Тимок/васка Ненчева/: 1, 10, 11, 11б, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1а, 20, 21, 23, 24, 25, 3, 30, 31, 33, 36, 38, 39-41, 4, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 6, 61, 65, 67, 69, 6а, 8, 44, 63, бл. Аптека, кантора, къща 09.10.2015 09:00 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община СЛАТИНА
София Александър Фон Хумболт: 11 , 20 , 31 , БЛ.119А ; Цветан Радославов/лазар Ста: 2 , 4 , 6 , 12 , 30 , БЛ.245А ; Цариградско шосе: БЛ.107Б , БЛ. 112Б ; Шипченски проход: 4 , 20 , 46 , БЛ.248 ; Гео Милев: БЛ.148 , БЛ. 153 ; Акад.Никола Обрешков: 2Б , 8А ; Коста Лулчев: 15 , БЛ.127 ; Галилео Галилей: 15 05.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Голаш: 6 06.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Калиманци: 21 ВХ. А , Б 07.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София 22-ри Септември: 1, 3, 4, 8, бл. 219 ; Благородна: 3 ; Борис Христов/фильо Запрано: 10, 12, 16, 18, 2, 4, 8, 14, 17, 5, 7, 9, бл. Кафе, маг.1, маг.2, маг.4, маг.7, пазар Ситняково ; Гео Милев: 2а ; Коста Лулчев/асен Велчев/: бл. 265 ; Симеонов Век: 12, 17, 7, бл. 222, 222а, 228 ; Сирак Скитник/хр.кърпачев/: 1, 3, 9, 3, 5, 7, 9, бл. 5, 5а, пазар Ситняково, пазар-видиотека, пазара Ситняково, бл. Маг.19, пав.1, пав.№ 23, павилион 22, пазар Ситняково ; Ситняково/хр.кабакчиев/: 9, бл. Пазар Ситнякаво ; Съединение: 10, 12, 14, 16, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, бл. Гар. ; Хемус: 1, 2, 3, 4, 72, 7, 9, бл. Гараж 2/3, гараж 3/4, гараж 5/5, гараж 6/6, гараж 7/7, гараж 8/8, кв Гео Милев ; Шипченски Проход: 11, 13, 7-11, бл. 21, 228, 228а 07.10.2015 09:15 - 16:30 Профилактика на съоръжения СрН
София Баба Тонка: 5 , 7 , 12 , 14 , 19 , 46 ; Витиня: 41 , 62А , 72 , 75 08.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Калина Малина: 7 ; Хемус: 1 , 5 08.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община СРЕДЕЦ
Горник В Левски: 4 ;София ; Георги С.раковски: 116 ; Петко Р.славейков: 11, 7, 9 ; Съборна: 3 05.10.2015 10:00 - 14:00 Работа по съоръжения НН
София Ангел Кънчев: №17, №19, 05.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Ангел Кънчев: № 14, № 16, № 18, вх. А, № 28, 05.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
София ; Светослав Тертер 16 08.10.2015 09:30 - 16:00 Нови присъединявания
София Георги С.раковски: № 153, вх.А, вх. Б, № 161, вх. Б, № 165, 09.10.2015 09:00 - 16:00 Подмяна на СТИ
Община СТУДЕНТСКИ ГРАД
СТУДЕНТСКИ ГРАД ул.Акад.Стефан Младенов9, 50, 52, 54, клуб Праза ;ул.Проф. Димитър Добрев 8 06.10.2015 09:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
София бул. Андрей Ляпчев бл. 51;№5, 7, 26, 28, 30, 32 ;ул.Стоян Киркович 27А, 51, 53, 57, 59 ;бл.48, 49А и 49Б Дървеница 07.10.2015 09:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
жк.МЛАДОСТ 1 бл.168 08.10.2015 09:00 - 14:00 Подмяна на СТИ
София Дървеница: бл. 36, бл. 38, 40, ТП до бл. 40 08.10.2015 09:30 - 16:00 Профилактика на съоръжения СрН
Община ТРИАДИЦА
София Христо Ботев: 25 06.10.2015 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Димитър Манов: бл.45 вх.А 08.10.2015 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
София Димитър Манов: бл.45 вх.Б 09.10.2015 08:30 - 16:00 Подмяна на СТИ
Използвани съкращения за енергийно оборудване и съоръжения:
СТИ - средства за търговско измерване
ТП - трафопост
МТП - мачтов трафопост
КТП - комплектен трафопост
БКТП - бетонов комлектен трафопост
кV - киловолта
НН - ниско напрежение
СрН - средно напрежение
МрНН или МНН - електроразпределителна мрежа "Ниско напрежение"
МрСрН - електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЕТ - електромерно табло
РОМ - триполюсен, секционен разединител за открит, вертикален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
РОС - триполюсен, секционен разединител за открит хоризонтален монтаж на електроразпределителна мрежа "Средно напрежение"
ЖР - железо-решетъчен стълб
СБ - стомано-бетонен стълб
ВЛ - въздушна линия
п/ст - подстанция
в/ст - възлова станция
ДМУД - Дирекция "Мерене и управление на данните"
ММП - маломаслен прекъсвач
изв. - извод
УО - улично осветление
ВЛДК - въздушен лостов прекъсвач, дистанционно задвижван, с камера за "Ниско напрежение"
Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • пишете ни

Информация за предстоящи
ремонтни дейности и дейности.

Графици