График на планирани прекъсвания

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 25.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 24.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 23.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 22.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 21.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 20.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 19.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 18.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 17.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 16.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 15.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 14.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 13.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 12.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 11.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 10.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 09.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 08.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 07.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 06.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 05.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 04.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 03.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 02.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 01.07.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 30.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 29.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 28.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 27.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 26.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 25.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 24.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 23.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 22.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 21.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 20.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 19.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 18.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 17.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 16.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 15.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 14.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 13.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 12.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 11.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 10.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 09.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 08.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 07.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 06.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 05.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 04.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 03.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 02.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 01.06.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 31.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 30.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 29.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 28.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 27.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 26.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 25.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 24.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 23.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 22.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 21.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 20.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 19.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 18.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 17.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 16.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 15.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 14.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 13.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 12.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 11.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 10.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 09.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 08.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 07.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 06.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 05.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 04.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 03.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 02.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 01.05.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за 30.04.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 26.04 - 29.04.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 19.04 - 23.04.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 12.04 - 16.04.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 05.04 - 09.04.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 29.03 - 02.04.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 22.03 - 26.03.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 15.03 - 19.03.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 08.03 - 12.03.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 01.03 - 05.03.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 22.02 - 26.02.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 15.02 - 19.02.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 08.02 - 12.02.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 01.02 - 05.02.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 25.01 - 29.01.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 18,01 - 22.01.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 11,01 - 15.01.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 04,01 - 08.01.2021 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 14.12 - 18.12.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 07.12 - 11.12.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 30.11 - 04.12.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 23.11 - 27.11.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 16.11 - 20.11.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 09.11 - 13.11.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 02.11 - 06.11.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 26.10 - 30.10.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 19.10 - 23.10.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 12.10 - 16.10.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 05.10 - 09.10.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 28.09 - 02.10.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 21.09 - 25.09.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 14.09 - 18.09.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 08.09 - 11.09.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 31.08 - 04.09.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 24.08 - 28.08.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 17.08 - 21.08.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 10.08 - 14.08.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 03.08 - 07.08.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 27.07 - 31.07.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 20.07 - 24.07.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 13.07 - 17.07.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 06.07 - 10.07.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 29.06 - 03.07.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 22.06 - 26.06.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 15.06 - 19.06.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 08.06 - 12.06.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 01.06 - 05.06.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 25.05 - 29.05.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 18.05 - 22.05.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 11.05 - 15.05.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 04.05 - 08.05.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 27.04 - 30.04.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 21.04 - 24.04.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 13.04 - 16.04.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 06.04 - 10.04.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 30.03 - 03.04.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 23 - 27.03.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 16 - 20.03.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 09 - 13.03.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 02 - 06.03.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 24 - 28.02.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 17 - 21.02.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 10 - 14.02.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 03 - 09.02.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 27 - 31.01.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 20 - 24.01.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 13 - 17.01.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 06 - 10.01.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 23 - 31.12.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 16 - 20.12.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 09-13.12.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 02-06.12.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 25-29.11.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 18-22.11.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 11-15.11.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 04-08.11.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 28.10-01.11.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 21-25.10.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 14-18.10.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 07-11.10.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 30.09-04.10.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 24.09-27.09.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 16.09-20.09.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 09.09 - 13.09.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 02.09 - 05.09.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 26.08 - 30.08.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 19.08 - 23.08.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 12.08 - 16.08.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 05.08 - 09.08.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 29.07.-02.08.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 22-26.07.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 15-19.07.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 08-12.07.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 01-05.07.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 24-28.06.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 17-21.06.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 10-14.06.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 03-07.06.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 27-31.05.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 20-23.05.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 13 -17.05.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 07-10.05.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 30.04 - 03.05.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 22.04 - 25.04.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 15.04 - 19.04.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 08.04 - 12.04.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 01.04 - 05.04.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 25.03-29.03.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 18.03-22.03.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 11.03-15.03.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 05.03-08.03.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 25.02 - 01.03.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 18.02 - 22.02.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 11.02 - 15.02.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 04.02 - 08.02.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 28.01 - 01.02.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 21.01 - 25.01.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 14.01 - 18.01.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 07.01 - 11.01.2019 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 27.12 - 28.12.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 17.12 - 21.12.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 10.12 - 14.12.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 03.12 - 07.12.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 26.11 - 30.11.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 19.11 - 23.11.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 12.11 - 16.11.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 05.11 - 11.11.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 29.10 - 02.11.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 22.10. - 26.10.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 15.10. - 19.10.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 08.10. - 12.10.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 01.10 - 05.10.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 25.09 - 28.09.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 17.09 - 21.09.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 10.09 - 15.09.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 03.09 - 07.09.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 27.08 - 31.08.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 20.08 - 24.08.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 13.08 - 17.08.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 06.08 - 10.08.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 30.07 - 04.08.2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 23 - 27 юли 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 16 - 20 юли 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 09 - 13 юли 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 02 - 06 юли 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 02 - 06 юли 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 25 - 29 юни 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 18 - 22 юни 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 11 - 15 юни 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 04 - 08 юни 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 28 май - 01 юни 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 21 - 25 май 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 14 - 18 май 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 08 - 11 май 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 30 април - 04 май 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 23 април - 27 април 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 16 април - 20 април 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 10 април - 13 април 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 02 април - 05 април 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 26 март - 30 март 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 19 март - 23 март 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 12 март - 16 март 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 05 март - 09 март 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 26 февруари - 02 март 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 19 февруари - 23 февруари 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 12 февруари - 16 февруари 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 05 февруари - 09 февруари 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 29 януари - 02 февруари 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 22-26 януари 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 15-19 януари 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 08-12 януари 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 18 декември - 22 декември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 11.12 -15.12.2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 04 декември - 08 декември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 27 ноември - 01 декември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 20-24 ноември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 13-17 ноември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 06-10 ноември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 30 октомври - 03 ноември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 23-27 октомври 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 16-20 октомври 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 09-13 октомври 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 02-06 октомври 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 25-29 септември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 18-22 септември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 11-15 септември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 04-08 септември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 28 август - 01 септември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 21-25 август 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 14-18 август 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 07-11 август 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 31 юли - 04 август 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 24-28 юли 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 17-21 юли 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 10-14 юли 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 03-07 юли 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 26-30 юни 2017 г.

Допълнения за територията на Плевенска област към планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 19-23 юни 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 19-23 юни 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 12-16 юни 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 05-09 юни 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 29 май - 02 юни 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 22-26 май 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 15-19 май 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 09-12 май 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 02-05 май 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 24-28 април 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 18-21 април 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 10-13 април 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 03-07 април 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 27-31 март 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 20 - 24 март 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 13 - 17 март 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 03 - 10 март 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 27 февруари - 02 март 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 20 - 24 февруари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 13 - 17 февруари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 06 - 10 февруари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 30 януари - 03 февруари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 23 - 27 януари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 16 - 20 януари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 09 - 13 януари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 03 - 06 януари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 27 - 30 декември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 19 - 23 декември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 12 - 16 декември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 05 - 09 декември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 28 ноември - 02 декември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 21 - 25 ноември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 14 - 18 ноември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 07 - 11 ноември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 31 октомври – 04 ноември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 11 - 15 юни 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 04 - 08 юни 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 28 май - 01 юни 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 21 - 25 май 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 14 - 18 май 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 08 - 11 май 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 30 април - 04 май 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 23 април - 27 април 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 16 април - 20 април 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 10 април - 13 април 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 02 април - 05 април 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 26 март - 30 март 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 19 март - 23 март 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 12 март - 16 март 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 05 март - 09 март 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 26 февруари - 02 март 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 19 февруари - 23 февруари 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 12 февруари - 16 февруари 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 05 февруари - 09 февруари 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 29 януари - 02 февруари 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 22-26 януари 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 15-19 януари 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 08-12 януари 2018 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 18 декември - 22 декември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 11.12 -15.12.2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 04 декември - 08 декември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 27 ноември - 01 декември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 20-24 ноември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 13-17 ноември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 06-10 ноември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 30 октомври - 03 ноември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 23-27 октомври 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 16-20 октомври 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 09-13 октомври 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 02-06 октомври 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 25-29 септември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 18-22 септември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 11-15 септември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 04-08 септември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 28 август - 01 септември 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 21-25 август 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 14-18 август 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 07-11 август 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 31 юли - 04 август 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 24-28 юли 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 17-21 юли 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 10-14 юли 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 03-07 юли 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 26-30 юни 2017 г.

Допълнения за територията на Плевенска област към планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 19-23 юни 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 19-23 юни 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 12-16 юни 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 05-09 юни 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 29 май - 02 юни 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 22-26 май 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 15-19 май 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 09-12 май 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 02-05 май 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 24-28 април 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 18-21 април 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 10-13 април 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 03-07 април 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 27-31 март 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 20 - 24 март 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 13 - 17 март 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 03 - 10 март 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 27 февруари - 02 март 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 20 - 24 февруари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 13 - 17 февруари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 06 - 10 февруари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 30 януари - 03 февруари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 23 - 27 януари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 16 - 20 януари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 09 - 13 януари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 03 - 06 януари 2017 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 27 - 30 декември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 19 - 23 декември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 12 - 16 декември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 05 - 09 декември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 28 ноември - 02 декември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 21 - 25 ноември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 14 - 18 ноември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 07 - 11 ноември 2016 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Западна България за периода 31 октомври – 04 ноември 2016 г.