Ремонт на ЕСО налага изключване на електрозахранването в Луковит

Ремонт в подстанция „Луковит“, собственост на държавния Електроенергиен системен оператор /ЕСО/, ще доведе до прекъсване на електрозахранването за клиентите на ЧЕЗ Разпределение България на 1 декември в гр. Луковит. По искане на ЕСО изключването ще се извърши между 10:00 до 13:00 ч. на посочената дата.

публикувано
Ноември 2019