20 05 Арматура за изолирани усукани проводници НН и СрН

20 05 3113 - Носач за отколонение 2×16 - 4×25 на ВУП

20 05 33zz - Съединители (маншони) за Al-Al и Al-Cu проводници

20 05 34zz - Oбувки за усукани проводници

20 05 38zz - Отклонителни клеми за усукани проводници

20 05 311z - Опъвателни клеми за самоносещи усукани проводници, PA 25 и PACR 25

20 05 320z - Носещ комплект за усукани проводници с носеща неутрала, ES 1500

20 05 360z - Куки „свинска опашка"-анкерни, за опъв. клеми за усукани проводници

20 05 390z - Болтове за въздушни линии НН с изолирани усукани проводници, M16

20 05 391z - Куки с ухо за опъвателни клеми за усукани проводници, M16

20 05 392z - Куки „свинска опашка" за опъв. клеми за усукани проводници

20 05 393z - Шпилки за въздушни линии НН с изолирани усукани М14&M16

20 05 394z - Ленти от неръждаема стомана

20 05 395z - Скоби за неръждаеми стоманени ленти

20 05 396z - Скоби с ленти с дюбел за закрепване на усукани проводници към стени

20 05 397z - Скоби с лента за закрепване на усукани проводници

20 05 398z - Ленти за пристягане на усукани проводници

20 05 399z - Капи за усукани изолирани проводници 0,6-1 kV, топлосвиваеми

20 05 3121 - Опъвателна клема за усукани проводници с носеща неутрала, РА 1500

20 05 3501 - Опъвателна конзола за ВКЛ с усукани проводници СА 1500

20 05 4010 - Опъвателен комплект за ВКЛ 20 kV

20 05 4020 - Носителен комплект за ВКЛ 20 kV