20 24-2 КРУ с SF6, (12) 24 kV, в самостоятелни метални шкафове