20 24-4 КРУ с вакуумни прекъсвачи 24 kV в самостоятелни метални шкафове