20 26-1 Силови разпределителни трансформатори СрН

20 26 122z - Клемни адаптори за масл тр-ри СрН

20 26 110z - Силови трансформатори до 630 кVA, маслени, 10-0,4 kV с КЗР

20 26 111z - Силови трансформатори до 630 кVA, маслени, 10-0,4 kV с НП

20 26 120z - Силови трансформатори до 630 kVA, маслени, 20-0,4 kV с КЗР

20 26 121z - Силови трансформатори до 630 kVA, маслени, 20-0,4 kV с НП

20 26 1107 - Силови трансформатори 800 кVA, маслени, 10-0,4 kV с КЗР

20 26 1117 - Силови трансформатори 800 кVA, маслени, 10-0,4 kV, с НП

20 26 1207 - Силови трансформатори 800 кVA, маслени, 20-0,4 kV, с КЗР

20 26 1217 - Силови трансформатори 800 кVA, маслени, 20-0,4 kV, с НП

20 26 160z - Силови трансформатори до 630 кVA, маслени, 6-0,4 kV с КЗР

20 26 161z - Силови трансформатори до 630 кVA, маслени, 6-0,4 kV с НП

20 26 1607 - Силови трансформатори 800 кVA, маслени, 6-0,4 kV, с КЗР

20 26 1617 - Силови трансформатори 800 кVA, маслени, 6-0,4 kV, с НП

20 26 21zz - Силови трансформатори, сухи, 10-0,4 kV

20 26 22zz - Силови трансформатори, сухи, 20-0,4 kV

20 26 210z - Силови трансформатори, сухи, 10-0,4 kV до 250 kVA

20 26 220z - Силови трансформатори, сухи, 20-0,4 kV до 250 kVA

20 26 32zz - Реактор 800 kVAr