Стандартизирани товарови профили на "ЧЕЗ Разпределение България" за 2017 г.

 

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА 2017 г.

Важно!!!

*Стандартизираните товарови профили са съобразени с гласуваните  промени в Кодекса на труда относно почивните дни през 2017 г.

 

I

 

Битови клиенти

CEZ_H1

Домакинства в градски райони
(битови потребители в градовете)

CEZ_H1_Households_Urban.xlsx

CEZ_H2

Домакинства в селски райони
(битови потребители в селски райони)

CEZ_H2_Households_Rural.xlsx

II

Небитови клиенти

CEZ_B1

Хранително-вкусова и земеделска промишленост
(магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, фурни, разсадници, бакалии, сладкарски изделия и др.)

CEZ_B1_Food_Agriculture.xlsx

CEZ_B2

Високотехнологично производство
(производствени бази, цехове за производство, работилници, помпени станции и др.)

CEZ_B2_High Tech.xlsx

CEZ_B3

Нискотехнологично производство
(шивашки цехове, ателиета, дърводелни, малки производствени цехове, кланици и др.)

CEZ_B3_Low Tech.xlsx

CEZ_B4

Търговия на дребно/Дневен бизнес
(магазини, офиси и др.)

CEZ_B4_Retail_Daily Business.xlsx

CEZ_B5

Вечерен бизнес
(Ресторанти,игрални зали, кафета, дискотеки, барове и др.)

CEZ_B5_Evening Business.xlsx

III

 

Улично осветление

CEZ_S1

 

Обществено осветление
(улично осветление, паркови осветления и др.)

CEZ_S1_Public lighting.xlsx