СТАНДИРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА 2018 Г.

СТАНДАРТИЗИРАНИ ТОВАРОВИ ПРОФИЛИ НА "ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД ЗА 2018 г.

 

I

Битови клиенти

CEZ_H1

Домакинства в градски райони

(битови потребители в градовете)

CEZ_H1_Housholds_Urban_2018.xlsx

CEZ_H2

Домакинства в селски райони

(битови потребители в селски райони)

CEZ_H2_Housholds_Rural_2018.xlsx

II

Небитови клиенти

CEZ_B1

Хранително-вкусова и земеделска промишленост

(магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, фурни, разсадници, бакалии, сладкарски изделия и др.)

CEZ_B1_Food_Agriculture_2018.xlsx

CEZ_B2

Високотехнологично производство

(производствени бази, цехове за производство, работилници, помпени станции и др.)

CEZ_B2_High Tech_2018.xlsx

CEZ_B3

Нискотехнологично производство

(шивашки цехове, ателиета, дърводелни, малки производствени цехове, кланици и др.)

CEZ_B3_Low Tech_2018.xlsx

CEZ_B4

Търговия на дребно/Дневен бизнес

(магазини, офиси и др.)

CEZ_B4_Reatil_Daily Business_2018.xlsx

CEZ_B5

Вечерен бизнес

(Ресторанти,игрални зали, кафета, дискотеки, барове и др.)

CEZ_B5_Evening Business_2018xlsx

III

Улично осветление

CEZ_S1

Обществено осветление

(улично осветление, паркови осветления и др.)

CEZ_S1_Public lightning_2018.xlsx