За центъра

Техническият учебен център към ЧЕЗ Разпределение България е изграден на територия от 3400 кв. метра и притежава модерна база, която включва технически полигон с умален модел на електроразпределителната мрежа и изградени осем обекта за практическо обучение, както и специализирани учебни зали, в които се провежда теоретичната част на обученията, курсове, семинари и др.

Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за извършване и удостоверяване на професионално обучение и придобиване на степен на професионална квалификация съгласно Закона за професионалното образование и обучение по 8 професии и 12 специалности. Лицензията дава възможности за обучения с цел квалификация и преквалификация както на служители на дружеството, така и на външни лица.

Възможностите, които предоставя Техническият учебен център са за участие в обучения, посещения на Учебен полигон и ползване на зали под наем. 

Защо да се включите

Получавате възможности за:

  • Решения за избор на професия и развитие на кариера в електроенергетиката
  • Обучение в бизнес среда и изграждане на основа, която дава спокойствие, увереност и много по-кратък период на адаптация при стартиране на работа в бъдеще.
  • Придобиване на професионални знания и практически опит във водеща международна компания в енергетиката и най-голямото електроразпределително дружество в България
  • Реализация на пазара на труда или създаване на собствен бизнес
  • Професионална квалификация и преквалификация – след проведено обучение и съответната проверка на знанията

Ние издаваме

  • Удостоверение за професионална квалификация
  • Свидетелство за професионална квалификация
  • Свидетелство за правоспособност, в зависимост от професионалния курс
  • Удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност до и над 1000 V