Обучения и курсове

Професионално обучение с придобиване на степен професионална квалификация по професиите или част от тях:

 • Оператор информационно осигуряване
 • Заварчик
 • Електротехник
 • Електромонтьор
 • Техник на енергийни съоръжения и инсталации
 • Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
 • Техник по подемно-транспортна техника
 • Еколог

Курсове

 • Придобиване, поддържане и повишаване на квалификационна група по електробезопасност (I, II, III, IV и V)
 • Модерни технологии за откриване на критични места в енергийна мрежа без изключване на напрежение (термовизионна и ултразвукова диагностика)
 • Компановъчни схеми на разпределителни понижаващи подстанции 110 СрН. Внедряване на ново поколение оборудване
 • Анализ при откриване на повреди при кабелна разпределителна мрежа
 • Електрически измервания и работа с електроизмервателни уреди. Нови технологии за измерване на електрическа енергия
 • Здравословни и безопасни условия на труд – прилагане на ЗБУТ