За контакти

Меглена Велинова

Ръководител Технически учебен център

e-mail: meglena.velinova@cez.bg

адрес: София, ул. „Адам Мицкевич“ 2А