Финансови отчети

2020

Финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.

Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.

Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.

2019

Консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г.

Годишен финансов отчет за 2019 г. – допълнен

Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.

Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2019 г.

Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г.

Консолидиран тримесечен финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет за второ тримесечие 2019 г.

Финансов отчет за трето тримесечие 2019 г.

Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие 2019 г.

2018

Консолидиран годишен финансов отчет за 2018 г.

Годишен финансов отчет за 2018 г.

Консолидиран финансов отчет на ЧЕЗ Разпределение за четвърто тримесечие на 2018

Консолидиран финансов отчет на ЧЕЗ Разпределение за трето тримесечие на 2018

Консолидиран финансов отчет на ЧЕЗ Разпределение България за второ тримесечие на 2018 г.

Консолидиран финансов отчет на ЧЕЗ Разпределение България за първо тримесечие 2018 г.

Финансов отчет за първо тримесечие 2018

Финансов отчет за второ тримесечие 2018

Финансов отчет за трето тримесечие 2018

Консолидиран отчет за четвърто тримесечие 2018

2017

Годишен финансов отчет 2017 г.

Консолидиран годишен финансов отчет 2017 г.

Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие 2017 г.

Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие 2017 г.

Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие 2017 г.

Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие 2017 г.

Финансов отчет за четвърто тримесечие 2017 г.

Финансов отчет за трето тримесечие 2017 г.

Финансов отчет за второ тримесечие 2017 г.

Финансов отчет за първо тримесечие 2017 г.

2016

Годишен финансов отчет 2016 г.

Консолидиран годишен финансов отчет 2016 г.

Консолидиран финансов отчет на ЧЕЗ Разпределение България за четвърто тримесечие за 2016 г.

Консолидиран финансов отчет на ЧЕЗ Разпределение България за трето тримесечие на 2016 г.

Консолидиран финансов отчет на ЧЕЗ Разпределение България за второ тримесечие на 2016 г.

Консолидиран финансов отчет на ЧЕЗ Разпределение България за първо тримесечие на 2016 г.

Финансов отчет за четвърто тримесечие 2016 г.

Финансов отчет за трето тримесечие 2016 г.

Финансов отчет за второ тримесечие 2016 г.

Финансов отчет за първо тримесечие 2016 г.

2015

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - консолидиран финансов отчет, второ полугодие на 2015 г.

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - четвърто тримесечие на 2015 г.

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - трето тримесечие на 2015 г.

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - второ тримесечие на 2015 г.

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - първо тримесечие на 2015 г.

2014

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2014 г.

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - трето тримесечие на 2014 г.

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - второ тримесечие на 2014 г.

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - първо тримесечие на 2014 г.

2013

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2013 г.

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - четвърто тримесечие на 2013 г.

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - трето тримесечие на 2013 г.

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - второ тримесечие на 2013 г.

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД - първо тримесечие на 2013 г.

2012

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2012 г.

2011

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2011 г.

2010

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2010 г.

2009

Финансов отчет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД за 2009 г.