Корпоративно ръководство

Надзорен и Управителен съвет на Дружеството

"ЧЕЗ Разпределение България" АД е дружество с двустепенна система на управление - Надзорен съвет и Управителен съвет.

 

Членове на Управителния съвет:

Петър Холаковски - Председател  на Управителния Съвет и Изпълнителен директор

Виктор Станчев - Член на Управителния Съвет

Душан Рибан - Член на Управителния Съвет

 

Дружеството се представлява от всеки двама от членовете на Управителния съвет заедно.

 

Членове на Надзорния съвет:

Ярослав Мацек – Председател на Надзорния Съвет

Давид Махач - Зам. - председател на Надзорния Съвет

Карел Кохоут  - Член на Надзорния Съвет

Томаш Пивонка – Член на Надзорния Съвет

Апостол Лъчезаров Апостолов – Член на Надзорния Съвет

Тихомир Ангелов Атанасов – Член на Надзорния Съвет