Годишна поддръжка на енергийни съоръжения

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД предлага на своите клиенти абонаментно техническо обслужване и експлоатация на електрически съоръжения. Услугата включва:

 • Извършване на обходи, огледи и инспекции – при аварии;
 • Профилактика на съоръженията;
 • Измерване на заземителни контури;
 • Отстраняване на повреди и смущения;
 • Обезопасяване на работното място;
 • Обслужване чрез информационен център – приемане на сигнали за аварии и информация – 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата;
 • Профилактиката на съоръженията се извършва по предварително взаимно одобрен график и най-общо включва почистване на съоръженията, проверка на контактните съединения, проверка на нивото на трансформаторното масло в масло-напълнените съоръжения, проверка за наличие на предупредителни табели и надписи, регулиране на разединители, проверка на тоководещи части и др.

Забележка: услугата не включва: извършване на основни ремонти, модернизации и реконструкции на съоръженията; извършване на строително –монтажни работи по архитектурно-строителни части като замазки, шпакловки, хидроизолации и т.н., както и  абонаметно обслужване, причинено от изменения в техниката и съоръженията, несъгласувани с дружеството и непреодолима сила; не включва доставката и влагането на материали в съоръженията;

За кого е предназначена тази услуга

 • Компании, които притежават собствени енергийни съоръжения

Защо да изберете „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

 • Денонощно обслужване
 • Работни екипи и техника на територията на цяла Западна България
 • Служители с дългогодишен експертен опит в енергетиката

 

Цената на услугата  може да видите в Ценоразпис № 2, т. 52.

За повече информация и заявяване на услугата моля посетете нашия Център за обслужване на клиенти или се свържете с нас на тел. 0700 10 010