Съоръжения

Поддържаме и инвестираме в енергийните съоръжения и енергийната мрежа

"ЧЕЗ Разпределение България" АД осъществява експлоатацията и ремонта на електроразпределителната мрежа на територията на град София и областите Софийска, Пернишка, Кюстендилска, Благоевградска, Видинска, Монтанска, Врачанска, Плевенска и Ловешка.

Мрежа високо напрежение: Електрическата мрежа 110 кV на "ЧЕЗ Разпределение България" АД има разпределителни функции. Тя осигурява достатъчна маневреност на схемите на работа и възможности за резервиране.

Мрежа средно напрежение /СрН/: Мрежата средно напрежение е изградена основно с директни изводи от разпределителните подстанции 110 kv/СрН. Мрежата средно напрежение, захранвана от всяка една подстанция работи отделно от останалите. Границите на районите, захранвани от отделните подстанции могат, при необходимост, оперативно да се променят в известна степен.

Основни параметри на кабелна мрежа средно напрежение:
Общата дължина на мрежата е 23 408 км, в това число 6 491 км кабелни линии и 16 917 км въздушни линии.

Мрежа ниско напрежение /НН/: Мрежата ниско напрежение е кабелна и въздушна. В градската част, където гъстотата на товарите е голяма, преобладава кабелната мрежа. В извънградските части преобладава въздушната мрежа.
Общата дължина на мрежата ниско напрежение е 34 494 км, в това число 9 212 км кабелни линии и 25 282 км въздушни линии.

Трафопостове: Мрежата ниско напрежение се захранва от 14 669 трансформаторни поста, в които са инсталирани 20 247 трансформатора.